You are on page 1of 11

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA- PITANJA I ODGOVORI 1.DEFINICIJA SOCIJALNE PSIHOLOGIJE Soc. psih.

je disciplina koja nastoji razumjeti i objasniti kakav utjecaj na mišljenje i osjećanje i ponašanje pojedinca ima stvarna ,predočena ili nagoviještena prisutnosti drugih. 2. TRI GLAVNE METODE ISTRAŽIVANJA KOJE SE KORISTE U SOCIJALNOJ PSIHIJATRIJI? 1.Korelacijsko 2.labaratorijsko –eksprimentalno 3.terensko istraživanje . 3. TRI GLAVNE VRSTE TERENSKOG ISTRAŽIVANJA 1.Opažanje u prirodnim uvjetima 2 prirodni eksprimenti 3.terenski eksprimenti 4. ŠTO JE PRIVRŽENOST? Privrženost je bliskost s osobom koja ti znači puno više od ostali ,i daješ veliku pažnju i ljubav toj osobi. 5. 2 MJERE / METODE PRIVRŽENOSTI? strah od stranca –sto je odg dojenčetu na dolazak strane osobe ,i u nazočnost majke i kad majka nije nazočna . Tjeskoba od odvajanja – sto je uznemirenost duzina koju dijete pokazuje kad je odvojeno od majke ,i stupanj ugode sreće kad dojenče ponovo sastane se s majkom 6. TRI OSOBINE KOJE KARAKTERIZIRAJU STEREOTIPE 1.ljudi se karakteriziraju po vidljivim značajkama kao što je rasa ,spol,nacionalnost,fizički izgled. 2.svim članovima te kategorije ili društvene grupe pripisuje se posjedovanje istih značajki .

Ljudi traže objašnjenje vlastitog ponašanja drugih ljudi. 7. bilo kojem pojedincu se percepira kao pripadnik te grupe .dominiraju drugi ljudi oni misle.LJUDI PERCEPCIRAJU DA PONASANJE IMA UZROKE JER NERADO PONASANJE PRIPISIJU PUKOM SLUCAJU. DA BI PROMJENILI STAV TREBAMO POZNAVATI DVIJE STVARI? a) stav koji posjeduje b) funkciju koju taj stav vrši za osobu . 3. A vise s mjerom u kojoj su ljudi sposobni sami sebi postavljat ciljeve. HEIDER TRI GLEDISTA -KAKO LJUDI RAZUMIJU SVOJU DRUSTVENU OKOLINU 1. 2.mogu opazit shizofrene reakcije.sanjaju i haluciniraju o drugim ljudima.i dok su budni i dok spavaju.VAZNO JE RAZUMJETI PERCEPCIJU LJUDI. itd .mislim ljudi . 2. ova bol se smanjuje i često prati povlačenjem.prvobitna reakcija većine ljudi odvojenost od drugih ljudi podnošljiva . 3.Ljudi naivni znanstvenici s ciljem predviđanja i kontrole ponašanja .opći osjećaj potištenosti i u ekstremnijem slučajevima.pripisuje se posjedovanje tih sterotipnih značajki.3. 10. TRI TRENDA KOJA KARAKTERIZIRAJU SOCIJALNU IZOLACIJU? 1.UZRK PONASANJA PERCEPCIRA SE U OSOBI.organizirati život. TRI IZVORA PRISUTNOSTI U ATRIBUIRANJU ( pristranosti?) 1.KOMBINACIJIOBAJU ELEMENATA 8. 9.SITOACIJI. 2 Ljudi traze i koriste informacije kad atribuiraju a to su inf o osobi i drustvenom kontekst ponašanja 3.razike u sposobnosti savladavanja izolacije manje su povezane s razlikama u ličnosti.

NE POSTOJI KONTAKT IZMEĐU DVOJE LJUDI 2 DVOJE LJUDI POSTAJU SVJESNI JEDNO DRUGOGA 3 RAZINA POVRSNOG KONTAKTA 4 UZAJAMNOST RAZVOJA VEZA 14.MODEL ODGOVARAJUĆEG ZAKLJUĆIVANJA 15.SPOZNAJNA FUNKCIJA 3. 1. LJUDI DONOSE VISE DISPOZICIJSKIH ATRIBUCIJA OD SITOACIJSKIH I PROMATRACI PREDAJU PREMALU VAZNOST SITOACIJI . JEDINO OBJASNJENJE DA JE PONASANJE AKTERA ISTAKNUTIJE OD SITOACIJU. TEORIJA ATRIBUCIJE ( MODEL ) 1.A PREVELIKU OSOBI.ovaj bi se pristup trebao slagati s funkcijom.FUNKCIJA SAMOIZRAZAVANJA 4.OSNOVNA ATRIBUCIJSKA POGRESKA „SKLONOST PODCJENJIVANJU VAZNOSTI SITOACIJSKI ODREDNICA I PRECJENJIVANJU STUPANJA U KOJEM POSTUPCI I NJIHOVE POSLJEDICE ODRZAVAJU DISPOZICIJE IZVOĐACA. SOCIJALIZACIJA Označava proces učenja tijekom kojega pojedinac razumjenjuje iskustvo s drugima i razvijajući tako posebne odluke socijalno-relativnog ponašanja koji ne mogu biti skladnu norma vrijednosti zajednica. Vjerojatno je da ce se stav koji služi spoznajnoj funkciji promijeniti ako osoba izložimo novim informacijama. 11.FUNKCIJA OBRANE EGA .da bi izvršio promjenu stava .MODEL KAUZALNIH SHEMA –KONFIGURACIJA 2.MODEL KOVARIJACIJA 3. 12. 13.PRILAGODBA 2.LEVINGER 4 RAZINE RAZVOJA VEZE 1. NABROJ FUNKCIJE STAVOVA .

) 20.PRIKAZIVANJE SEBE I PARAJEZIK.OSOBNI PROSTOR. STRAHA. SCHACHTER –STRAH I AFILIJACIJA ( EKSPRIMENT) POKAZAO JE DA SU LJUDI KOD KOJIH JE IZRAVAN STRAH PREFERIRALI KAD IM JE DAN IZBOR . 4 GLAVNE VARIJABLE STVARANJA VEZE ? .GLEDANJE JE KAD JEDNA OSOBA GLEDA U DRUGU U PODRUCIJE OCIJU BEZ OBRZIRA NA TO UZVRACA LI DRUGA OSOBA POGLEDOM ILI NE.DVA SU RAZLOGA . SCHAFFER I ERIKSON FAZE PRVRZENOSTI : 1.:1 LJUDI DJELUJU NA SMANJENJE STRAHA PRUZAJUCI UTJEHU I SMIRIVANJE. MOZE SE STECI DOJAM DA SU IZRAZ LICALJUDI KOJI JEDINSTVENO „ OTVORENE KNJIGE „DRUSTVENA OGRANICENJA I NORME DJELUJU TAKO DA POTISKUJU EMOCIONALNE IZRAZAJE NPR :MUSKARCI RIJETKO PLACU U JAVNOSTI. STRUKTUALNI PRISTUP –3.GOVOR TJELA . GLEDANJE I KONTAKT OCIMA SMATRA SE NAJVAZNIJIMZNAKOVIMA NEVERBALNE KOMUNIKACIJE . SU : GLEDANJE I KONTAKT OČIMA. IZRAZ LICA UGLAVNOM SE TICU KOMUNIKACIJE EMOCIONALNOG STANJA . KOGNITIVNA –ODNOSI SE NA UVJERENJE O OBJEKTU STAVA KONATIVNE ODNOSI SE NA PONASANJE S OBZIROM NA OBJEKT ILI OSOBU STAV.SMATRA SE DA USTA I OBRVE PRENOSE NAJVISE INFORMACIJA KOJA LICE DAJE O EMOCIONALNIM STANJIMA. 17. KANALI NEVERBALNE KOMUNIKACIJE I OPISAT (BAREM DVA). 18.NAZACNOST DRUGIH LJUDI VISE OD TOGA DA BUDE SAMI.2 PRUZAJU SREDSTVO KOJIM MOZE VREDNOVATI SAMOG SEBE I STO JE PRIKLADNO OSJECATI I RADITI U TOJ SITUACIJI.FAZA SPECIFICNE PRVRZENOSTI ( OD 7_DO 1 GOD ) 3.16. KOMPONENTE STAVOVA AFEKTIVNA –ODNOSI SE NA EVALUACIJU.OBICNO SU RAZDOBLJA KONTAKTA OCIMA VRLO KRATKA .DODIR GESTOM RUKOM. 19.FAZA VISESTRUKNE PRVRZENOSTI ( OD 12MJES .FAZA NE KRIKICNE PRVRZENOSTI ( PRVIH 6 MJ ) 2.IZRAZ LICA.

takva ljubav donosi patnju.1. 3. ROMANTIČNA LJUBAV? Je neracionalno stanje u kojem osoba može bit a izreke kao „ ljubav je slijepa „ i bila je to „ljubav na prvi pogled „svjedočenje o tome . ŠTO JE STAV? STAV JE NAZNAčENA SKLONOST REAGIRANJU NA DOSLJENDNOST POVOLJAN ILI NEPOVOLJAN NACIN S OBZIROM NA DANI OBJEKT.BLIZINA 3. 2.SMANJENJE PAŽNJE kasnijoj informaciji posvećuje se manje pažnje zbog takvih stvari kao sto su umor i dosada. FREUD. samu sebe .FIZIČKA PRIVLAČNOST 2.DVIJE VRSTE LJUBAVI Svaka osoba ima 2 objekta ljubavi : 1. 25 .kasnija informacija tumači se u skladu s prvo primljenom informacijom.TRI OBJAšNJENJA UčINKA PRVIH INFORMACIJA? 1. . 24.UZAJAMNOST 4 SLIČNOST 21. 23.PREPOSTAVKA O PROMJENI ZNAČENJA .PODCJENJIVANJE –kasnije nedosljedne informacije ne uzimaju se u obzir jer su u suprotnosti s onim sto se prije pojavilo. 26. BYLENER MODEL a) OSOBNI OSJECAJ SVIDANJA I NE SVIDANJA b)OSJECAJE O RADU S DRUGOM OSOBOM c) ROMANTICNU PRIVLACNOST 22. ŠTO JE DISKRIMINACIJA ? JE NEPRAVEDAN POSTUPAK PREMA POJEDINCIMA ZA KOJE SE SMATRA DA PRIPADAJU ODREDENOJ DRUŠTVENOJ GRUPI.

27. STEROTIPI ? . 29. Verbalna komunikacija u formi jezika bolja je za prenošenje logički ili apstraktilnih ideja Neverbalna komunikacije smatra se boljom za prenošenje emocija tj. a tumači je druga osoba ( dekoder). S ljubav je strastvena i postoji kad osoba voli drugu zato sto je druga osoba takva kakva jest.osoba koja je za nju brinula ( majka ) kad je bila mala.pretpostavili su da treba biti prisutna tri obilježja : koder. 28. MASLOW –DVIJE VRSTE LJUBAVI? Jedna se zove O ljubav ( ljubav iz oskudice ) a druga S ljubav . 30. Prva rezultira time da osoba traži sebe u drugima voli drugog je sličan tome kakva bi ta osoba željela biti. ŠTO ZNAČI KOMUNIKATIVNO PONAŠANJE Wiener i s . Ova tvrdi Freud rezultira time da osoba trazi zamjensku majku kad odraste.ona je negativna za njega .2. To znači da je u interakciji između dvoje ljudi jedna osoba (koder) prenosi poruku kroz sustav( kod) koji je zajednički razumiju oba sudionika . vrste koja postoji između dvoje ljudi i reguliranja –manipuliranje međuljudskom interakcijom. Freud to zove ovisna ljubav i cesce je prisutna kod muškarca nego kod žene .O ljubav postoji kad neka osoba voli drugu zato sto druga osoba zadovoljava njezine potrebe . 4 VRSTE ISPUNJENA OKLIJEVANJA ? a ) ponavljanje b) uzgredne opaske c)ispunjene stanke d) lažni počeci 31. i dekoder. RAZLIKA IZMEĐU NEVERBALNE I VERBALNE KOMUNIKACIJE? Načinjena je jer se misli da svaka od njih ispunjava različite funkcije. Freud to zove narcistička ljubav i češće je prisutna kod žena nego kod muškarca . kod.

35. 2. 4.4 OBRASCA PONAŠANJA(Privržena osoba se koristi kao osnova s koje se istražuje svijet. Pretpostavljaju izobličenje stvarnosti i pogrešni su jer se ne uspostavljaju prilagoditi stvarnim osobinama ličnostima neke osobe. dijete trči nazad majci kad stranac uđe u sobu.Stereotipi su pokušaji uguravanja ljudi u određene kategorije ili bez obraćanja pažnje na to kakvi i oni stvarno jesu. 32.Koliko je važnost da dijete bude privrženo svojoj majci ? 2. dijete često plače i manje se igra. 34. 3. da se traži blizina određenih ljudi. POVEZANOST IZMEĐU MAJKE I DJETETA ? 1.) 1. PRIVRŽENOST PREMA MACCOBY? Privrženost je 'težnja. tijekom prve dvije godine života. kad je samo s majkom u nepoznatoj sobi. DEFINICIJA STAVA PREMA NEWCOBU? . AINSWORTH . 36. te osjećati se sigurnim u njihovoj nazočnosti' . 4 SINDROMA USKRAĆENOSTI MAJKE ? -JAKA UZNEMIRENOST -POREMEĆAJ PONAŠANJA -INTELEKTUALNA RETARDACIJA -BEZOSJEĆAJNA PSIHOPATIJA. kad majka napusti sobu. nakon kratkog vremena dijete reagira oprezno na pokušaje stranca da se uključi u igru. a tek onda istražuje sobu. da se bude spreman primati brigu od tih ljudi. koje posljedice ako ih uopće ima izaziva neuspjeh u stvaranju ili prekidanju privrženosti ?? 33. dijete se isprva drži majke.

tj. pravila društva ili simboli moći vide se ispravnima jedino ako su u skladu s pravom pojedinca na slobodu. 5. jednakost i život. mehanizam diferencijacije 38. mehanizam imitacije. stadiju obično takva načela spominju kao jednako uvažavanje zahtjeva svih ljudskih bića i poštovanje vrijednosti i digniteta svake osobe. mehanizam traume. stadij: Orijentacija prema univerzalnim etičkim načelima • U ovom najvišem stadiju. . mehanizam integracije. nacionalnost. Postkonvencionalna razina . ljudi se kategoriziraju po vrlo vidljivim značajkama kao što su rasa. stadij: Orijentacija prema društvenom ugovoru • Pojedinci na zakone i pravila gledaju kao na fleksibilne instrumente za unapređenje ljudskih potreba. fizički izgled. pravedna akcija se definira na temelju samoizabranih etičkih načela savjesti koja vrijede za sav ljudski rod. 6. OSOBINE KOJE KARAKTERIZIRAJU STEREOTIPE? 1. TREĆA RAZINA MORALNOG RAZVOJA I OBJASNIT 2 PODSTADIJA? 3. bez obzira na zakon i društveni poredak. 2. spol. 4.samoizabrana načela određuju moralno rasuđivanje. 37.Stav je "naučena sklonost reagiranju na dosljedno povoljan ili nepovoljan način s obzirom na dani objekt". 3. Te su vrijednosti apstraktne. 4 TEMELJNA MEHANIZMA FORMIRANJA STAVOVA? ( Alllport) 1. 39. • Pojedinci koji su u 6.

3. Bez "stavljanja ljudi u pretinac" bilo bi iznimno teško da se društvene interakcije odvijaju onako glatko kao što se odvijaju. Stereotipi djeluju tako da precjenjuju razlike koje postoje između grupa. 43. koji se percipira kao pripadnik te grupe. ZAŠTO STEREOTIPI USTRAJU ČAK I KADA VEĆINA LJUDI ZNA DA SE RADI O JAKO ISKRIVLJENOJ SLICI STVARNOSTI? Oni imaju pozitivnu funkciju nametanja neke vrste reda i strukture u potencijalno kaotičnu socijalnu okolinu. Na prvoj razini ne postoji kontakt između dvoje ljudi: oni čak i ne znaju jedno za drugo. Stereotipi izobličuju stvarnost jer to precjenjivanje i podcjenjivanje ima malo veze s istinom. VEZA IZMEĐU DVOJE LJUDI PROLAZI KROZ 4 RAZINE (Levinger) 1. 2. Stereotipi djeluju i tako da podcjenjuju razlike unutar grupe. Treća razina. bilo kojem pojedincu. 41. Na drugoj razini dvoje ljudi postaju svjesni jedno drugog. SOCIJALNA KATEGORIZACIJA? Socijalna kategorizacija rezultira pozitivnom pristranošću prema daljnjoj grupi. 4 POSLJEDICE STEREOTIPA NA PREDRASUDE I DISKRIMINACIJU 1.razina površnog kontakta.2. 4. pripisuje se posjedovanje tih stereotipnih značajki» 40. 3. svim članovima te kategorije ili društvene grupe pripisuje se posjedovanje istih značajki. to se događa prije bilo kakve interakcije. 3. Stereotipi su vrlo često negativni stavovi koji služe da bi se opravdala diskriminacija ili sukob s drugim ljudima. 2. . uvjerenja. ona uzrokuje da pojedinci percipiraju veće sličnosti unutar vlastite grupe i veće razlike između bliske i dalje grupe od onih koje stvarno postoje. Osoba saznaje nešto o drugoj u terminima takvih stvari kao što su sviđanje i nesviđanje. 42. vrijednosti.

kako bi po njima Jim trebao izgledati i govoriti. koja navodi da se specifična tjelesna uzbuđenja i osjećaji tumače kao određena emocija zbog društvene situacije u kojoj se događaju. tiče se razvoja veza. rezultati su pokazali veću privlačnost onih žena s kojima su bili povezani (lažno) ubrzani otkucaji srca. na primjer. SAMOPOIMANJE I DVIJE STVARI KOJE UTJEČU? Termin koji opisuje ono što mi mislimo o sebi ili kako vrednujemo sebe. b) spoznajne oznake: percepcija prikladnosti određene emocije u danom društvenom kontekstu. LUCHINSOV UČINAK? Luchins je (1957) pokazao učinak prve informacije kad su ispitanicima prikazana dva odlomka koji su opisivali jednu osobu . Muškim studentima pokazane su slike polunagih žena. Što je Jim učinio? 45. kao što su ubrzani otkucaji srca. b) socijalne usporedbe . Nakon što su vidjeli sve slike ispitanici su procjenjivali privlačnost svake žene.jedan odlomak opisivao je Jima kao ekstraverta po karakteru. 47. s tim da su se pri određenim slikama ispitanicima dale lažne povrate informacije o njihovim ubrzanim otkucajima srca. a drugi kao introverta. tremor i crvenilo.percepcije sličnosti i razlika s drugim ljudima.učinak lažnih povratnih informacija na emocionalni doživljaj. Opisuje kao kontinuum koji se proteže od poznanstva (manje preklapanje) do duboke i trajne ljubavi (potpuno jedinstvo). VALINSOV UČINAK? NAVEDI PRIMJER ? Valinsov učinak . 44. Četvrta razina. DEFINICIJA LJUBAVI PREMA WINCHU? .4. Dvije stvari snažno utječu na naše samopoimanje: a) mišljenja i prosudbe drugih ljudi o nama. uzajamnost. 48. Postavio je niz pitanja. SCHACHTER DVOFAKTORSKA TEORIJA EMOCIJA? 2 FAKTORA KOJA UTJEČU? Schachter je (1964) predložio dvofaktorsku teoriju emocija. 46. Od ispitanika se također tražilo da zamisle sljedeću situaciju: Jim je čekao svoj red kod brijača. Dva su faktora u to uključena: a) opći fiziološki arousal ili uzbuđenje. intenzitet tjelesnih uzbuđenja. Brijač ga je preskočio i pozvao sljedeću mušteriju koja je upravo ušla.

.Osnovna ideja Winchove (1958) teorije je ta da ljudi biraju partnera s kojim će proživjeti cijeli svoj život kada ličnost tog partnera nadopunjuje ili komplementira njihovu Iičnost.