You are on page 1of 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Şcoala Gimnazială Nr 307, București, sector 2

Avizat:

307 GÂNDURI SI CULORI

Avizat: Director:

Inspector activităţi educative,

Prof. Elena Stefan

Prof. Grigore Daniela

CONCURS DE DESEN ȘI ESEURI DESPRE FAMILIE 23 mai 2012 –
Organizator: Şcoala Nr 307, București

Sunt invitați să participe elevi din toate școlile Municipiului Bucureşti

Clasele IV-VIII: • ESEU pe tema familiei – textele vor fi redactate pe coli A4. nr 17. Pe verso se va lipi o etichetă care să cuprindă următoarele date: denumirea lucrării.lucrarile vor avea dimensiunea A4 și pot fi realizate în acuarelă. numele cadrului didactic îndrumător.com cu specificația .14 și nu vor depăși o pagină. numele şi prenumele elevului. creioane cerate.Pentru concursul de eseuri 307 GÂNDURI SI CULORI“. utilizând Times New Roman . Eseurile pot fi trimise prin e-mail în format Word sau prezentare PowerPoint la adresa de mail scoala_307@yahoo. SECTIUNILE CONCURSULUI: Clasele I-VIII: • DESEN pe tema familiei . clasa.. Lucrările elevilor pot fi predate personal la secretariatul Scolii Nr 307 sau pot fi trimise prin poștă pe adresa școlii: str Luncșoara. Câștigătorii primelor locuri vor fi premiați și vor prezenta eseurile personale într-o sesiune de comunicări științifice care se va desfășura în școala noastră pe data de 15 mai 2013. carioca. sector 2. creioane colorate.DETALII REFERITOARE LA CONCURS Concursul a primit avizul ISMB şi se află în Calendarul Activităţilor Educative pentru anul 2013. Bucuresti. Desenele clasate pe primele locuri vor fi premiate și prezentate într-o expozi ție organizată pe data de 15 mai 2013. . şcoala de provenienţă.

Bucuresti.Primaria Sectorului 2. alte şcoli generale din Municipiul Bucureşti. . Şcoala Gimnazială Nr 4.mai 2013 GRUPUL ŢINTĂ: .FAMILIA MEA” Tipul proiectului: concurs de desene si eseuri Termen de derulare: OBIECTIVE:  să stimuleze creativitatea elevilor.elevi din ciclul primar si gimnazial. Şcoala Gimnazială Nr 24. SECŢIUNI: I.PRESS.Director Daniela Grigore Director adjunct Ioana Stan Prof Coman Dorian Prof Mihalcea Camelia Prof Bichir Mihaela Prof Popescu Mariana Prof Barbat Ecaterina Prof Dragoescu Maria Prof Stan Nicoleta Prof Manea Gabriela Tema concursului: . martie . înv. primar Doina Petreanu Iniţiator şi coordonator: Echipa de coordonare şi organizare: .cadre didactice îndrumătoare. II. desen cu tehnica de lucru la libera alegere a elevilor.  să încurajeze schimbul de experienţă între unităţile de învăţământ.Parteneri:.  să dezvolte respectul elevilor pentru adevăratele valorile morale. prin realizarea unor creaţii plastice şi literare . CD. Bucuresti. . Organizatia SALVAŢI COPIII – Filiala Bucureşti. eseuri pe tema dată.prof.. .

II.PERIOADA: 25martie 2013 – 23 mai 2013 DESFĂŞURAREA PROIECTULUI  Etapele desfăşurării proiectului:  Trimiterea lucrărilor: 29 aprilie . Criterii de evaluare: originalitate. Excepţie fac cei care doresc trimiterea diplomelor prin poştă. Evaluarea va fi realizată de către o comisie ce va fi constituită din profesori şi reprezentanţi ai partenerilor de proiect. raportul dintre titlu şi conţinut. acurateţe. . creativitate. menţiuni şi diplome de participare elevilor participanţi şi cadrelor didactice coordonatoare. III. Nu se admit contestaţii.10 mai 2013  Evaluarea şi expunerea lucrărilor: 15 mai 2013  Trimiterea diplomelor: 23-30 mai 2013 Evaluarea: Se vor acorda premiile I. NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. Lucrările trimise nu vor fi returnate.

................................................ TABEL NOMINAL CUPRINZAND ELEVII PARTICIPANTI LA CONCURS Nr crt Numele si prenumele elevului Titlul lucrarii Clasa Şcoala Gimnazială Nr.............. ADRESA UNDE SE VOR EXPEDIA PLICURILE:......... NR............................................................ ADRESA: . CLASA: ................................................................................................................... Str...................................................... NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC INDRUMATOR: ............... Sectorul 2..................................... 17............ Luncşoara nr..................................................... TELEFON:................................................................................................................................................................................................ ............................................. PARTICIPATEA: directă / indirectă ADRESA E-MAIL: ........................................................................................307 GÂNDURI SI CULORI” UNITATEA DE INVATAMANT:.. 307 Bucureşti................................ .............................................................................ANEXA 1 Fişǎ de înscriere CONCURS DE DESEN SI ESEURI PE TEME DE ECOLOGIE ................................

.......................... Să realizeze portofoliul proiectului... în calitate de director şi următoarele cadrele didactice implicate în proiect:………. - - Partenerul se obligă : Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară......…… ……………….................. Să organizeze expoziţia cu lucrările premiate.................. GRIGORE DANIELA.................................................... în cadrul concursului ........................85 E-mail: scoala_307@yahoo. Obiectul contractului: Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea realizării concursului de desen si eseuri pe tema combaterii violentei si a voluntariatului pentru sprijinul copiilor ................. 307 Gânduri prin culori”...............12..... sector ... Obligaţiile părţilor: Aplicantul se obligă: Să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului.................................... Să asigure jurizarea corectă a lucrărilor....... în calitate de Partener. sector 2...Tel...................... Să distribuie pe mail diplomele de participare elevilor şi adeverinţe cadrelor didactice îndrumătoare...... ........................ 2012...2013.......... reprezentată de prof................ în calitate de director şi prof. Fax 021-210...... reprezentată de …………………………………….25....... București.........................ediția a II-a – 2012/2013............ Să mediatizeze rezultatele concursului................. 20 noiembrie 2012 între: Şcoala Gimnaziala Nr 307.…. ..... înv............................... Bucuresti.................. Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil până la finalizarea proiectului............................com Cod poştal 21231 ACORD DE PARTENERIAT Încheiat astăzi..... 307 Gânduri prin culori” – editia a II-a..........00...... 021-210.......... Să respecte termenul de desfăşurare a concursului....................................... în calitate de Aplicant şi   Școala ........................ primar PETREANU DOINA coordonator de proiect..

... acordul de parteneriat...Să pregătească elevii pentru activitate... Aplicant....... Prof. Prezentul contract se încheie în două exemplare. autoadresate şi lucrările realizate de elevi..... Şcoala Nr 307.. taxa de participare.Să selecteze şi să expedieze lucrările care participă la concurs.Bucuresti....... Scoala..Să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile obţinute... . DANIELA GRIGORE Partener. plicurile timbrate.. .. sector 2 Director... Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit. . câte unul pentru fiecare parte...... Director.Să trimită în timp util coordonatorilor de proiect fişele de înscriere..