You are on page 1of 4

XI.

Responsabilităţi privind aplicarea testelor şi utilizarea rezultatelor
Locul testelor în evaluarea psihologică
În evaluarea psihologică, testele: - servesc la formularea unor ipoteze pentru investigaţii diverse; -servesc la confirmarea sau furnizarea informaţiilor suplimentare necesare fundamentării unei deciziei în evaluare în diagnosticul pentru selecţie, orientare, sau în cel clinic. Etapele unei proceduri de evaluare cu ajutorul testelor sunt: 1) alegerea testului(elor); 2) administrarea; 3) cotarea; 4) analiza rezultatelor şi interpretarea; 5) restituirea rezultatelor (subiectului); 6) luarea deciziei.

I) Alegerea testului (testelor, bateriei de teste). O bună alegere are la bază: 1) o cunoaştere (stabilire) clară a obiectivului evaluării (cerinţele evaluării); 2) cunoştinţe solide privind natura testelor disponibile, proprietăţile lor psihometrice şi utilitatea lor într-un anumit domeniu (adecvarea în raport cu obiectivul evaluării). Pentru a alege testul adecvat trebuie ca utilizatorul să aibă un nivel de cunoştinţe suficient pentru a înţelege informaţia furnizată în fiecare manual de test (sau catalog) şi mai ales pentru a sesiza absenţa informaţiilor mai importante.
II)

Administrarea. Aceasta presupune următorii paşi: 1) asigurarea condiţiilor obiective de

mediu fizic, ambianţă socială şi a materialelor necesare; 2) prezentarea instrucţiunilor (consemn) şi aplicarea exemplelor; 3) administrarea propriu-zisă; 4) colectarea şi înregistrarea răspunsurilor care se face diferenţiat în funcţie de tipul de examinare (individuală / colectivă), de materialul folosit şi de domeniul de aplicare. Nivelul de expertiză obişnuit pentru administrarea unui test variază considerabil de la un test la altul. Totuşi, pentru marea majoritate a testelor la care administrarea poate fi despărţită de interpretare, expetiza pentru administrarea testului este esenţial procedurală. Adică, cel care va administra testele va fi format numai în legătură cu procedurile de administrare fără să aibă informaţii detaliate de psihometrie (şi de interpretare). Uneori procedura de administrare este automatizată (informatizarea testului).

58

2) o mare experienţă în utilizarea lui pe o anumită categorie de subiecţi (importanţa alegerii şi exersării de teste perfomante) şi 3) abilitatea (competenţa) de a trage concluzii valide din rezultate (seminar) IV) Restituirea rezultatelor . III) Analiza şi interpretarea rezultatelor Analiza notelor standard (scorurilor) poate fi deosebită de interpretare. este necesar: 1) o bună cunoaştere a testului (a documentaţiei). Ea implică explicarea semnificaţiei psihologice a scorurilor standard sau a indicatorilor statistici rezultaţi din analiza cantitativă a rezultatelor. cotarea se bazează pe aprecierea celui care aplică testul. Ea implică manipularea scorurilor brute pentru obţinerea altor indici statistici utili (de pildă. Analiza poate varia de la proceduri simple (utilizarea etaloanelor) până la proceduri complexe (calculul ecuaţiilor de regresie şi analiza profilelor). 2) informaţii obţinute cu alte mijloace de evaluare – testele nu sunt decât un ansamblu de instrumente utilizate de profesionişti pentru luarea deciziei (interviurile. În acest sens. utilizate în evaluări pentru fundamentarea deciziilor din trei motive: 1) furnizează o metodă standard de evaluare a individului. rezultatele slabe la testele de inteligenţă sau de randament în general trebuie comunicate astfel încât cel în cauză să nu se simtă prost sau să înregistreze deteriorări ale stimei de sine). Totuşi. 2) furnizează informaţii mai sigure şi într-un mod mai eficient decât majoritatea metodelor de evaluare 3) asigură accesul la evaluarea unor calităţi care sunt dificil de abordat prin alte mijloace (directe) 59 . în cazul unor categorii de teste (în particular. un proces mecanic/algoritmic şi poate fi uşor de automatizat (informatizat). regulile de cotare trebuie să fie pe cât de posibil specifice. V) Luarea deciziei implică: 1) cunoştinţe privind aspectele cantitative şi calitative ale informaţiilor furnizate de test (validitate. Testele sunt. însă. Interpretarea rezultatelor la un test trebuie făcută dincolo de cifre. grilele de observaţie sau alte metode prilejuiesc strângerea unui cumul informaţional bogat şi mult mai variat decât testele). de cele mai multe ori. iar evaluatorii bine formaţi – altfel fidelitatea evaluărilor are de suferit (ex: testul Rorschach).).implică capacitatea de a comunica rezultatele (interpretarea) în termeni comprehensibili şi apropiaţi persoanei pe care trebuie să ştim cum să o abordăm (de exemplu. tehnicile proiective). media şi dispersia rezultatelor).II) Cotarea răspunsurilor Cotarea este. În acest caz. fidelitate etc. însă şi aici informatizarea poate fi prezentă într-un anumit grad.

. să asigure subiecţii că rezultatele testelor vor fi corecte şi confidenţiale. De altfel. Din acest motiv. scorează şi interpretează rezultatele testului. trebuie să se asigure de competenţa persoanei care îi oferă serviciile privind testarea. utilizatorul. Candidatul – subiectul căruia i se administrează testul. cum vor fi utilizate rezultatele testului şi cui vor fi comunicate. clientul.periculoase. Clientul – persoana căreia i se comunică rezultatul testului (poate fi şi candidat.acoperă principiile psihometrice de bază şi abilităţile necesare pentru utilizare testelor de aptitudini şi/sau cunoştinţe. experienţă şi antrenament. editorul.” Ele sunt mai greu de contestat sau de refuzat. Fără cunoaşterea complexităţii tehnologiei statistice pe care se bazează testele se poate lua cu uşurinţă un test ca un joc şi invers.acoperă principii psihometrice mai complexe şi abilităţi necesare pentru administrarea testelor de personalitate şi interese. candidatul. Kline (1993) arată că deciziile bazate pe o greşită interpretare a rezultatelor precise şi cuantificate ale unui test sunt . majoritatea editurilor nu furnizeză teste decât profesioniştilor calificaţi fie prin formare profesională iniţială şi print-o formare profesională speifică. dar de cele mai multe ori este terţ. Utilizatorul – care administrează. să prezinte semnificaţia testului. Împreună (sau nu) cu utilizatorul (de obicei. are responsabilitatea de a înţelege scopul testului şi de a semnala anumite neclarităţi în legătura cu modul de completare a acestuia sau cu gradul de înţelegere a explicaţiilor psihologului. procedurile care se vor aplica. Responsabilităţi cu privire la utilizarea rezultatelor testelor Părţi implicate în procesul testării sunt: constructorul. Unele restricţii se pot pune în cazul diagnosticului specific (de exemplu. Este responsabil în ceea ce priveşte informaţiile date subiecţilor.Competenţa în utilizarea testelor psihologice – Cine poate utiliza testele? P. de exemplu managerul). standardele de evaluare a competenţei în utilizarea testelor sunt de două tipuri: nivel A . Constructorul şi editorul – trebuie să asigure calitatea testului şi adecvarea documentaţiei referitoare la utilizarea lui (limitarea accesului neprofesioniştilor). evaluarea clinică sau ocupaţională de înalt nivel) unde sunt necesare cunoştinţe avansate (specifice). 60 . El trebuie să explice clientului de ce utilizează anumite testele psihologice. nivel B . psiholog specialist în evaluare) trebuie să comunice candidatului rolul şi scopul testării.

61 .