You are on page 1of 2

Bibliografie

1. Banciu, D., Elemente de sociologie juridică, Lumina Lex, Bucureşti, 2000 2. Banciu, D., Introducerea în sociologia delincvenţei juvenile, Editura Medicală,Bucureşti, 1990 3. Banciu, D., Rădulescu, S.M., Voicu, M., Introducere în delincvenţa juvenilă, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985 4. Boudon, R.,Tratat de sociologie, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997 5. Dragomirescu, V., Psihosociologia comportamentului deviant, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1987 6. Filipescu, Ion., Tratat de dreptul familiei, Editura All, Bucureşti,1999 7.Grecu, F., Rădulescu, S., Delincvenţa juvenilă în societatea contemporană, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003 8. Ogien, A., Sociologia devianţei, Editura Polirom, Iaşi, 2002 9. Neamţu, George, Bocancea, Cristian, Elemente de asistenţă socială, Editura Polirom, Bucureşti, 1999 10. Petcu, M., Delincvenţa. Repere psihosociale, Editura Dacia, ClujNapoca,1999, 11. Mitrofan Nicolae, Zdrenghea Voicu si Butoi Tudorel, Psihologie judiciara, Casa de editura si presa Sansa, Bucuresti, 1994 12. Adrian Neculau, Psihologie sociala – Aspecte contemporane, Editura Polirom, Iasi, 1996 13. Elena Zamfir, Catalin Zamfir, Politici sociale – Romania in context european, Editura Alternative, Bucuresti, 1995

Recomandarea Rec(2000)20 a Comitetului de Ministri catre statele membre ale Consiliului Europei privind rolul interventiei psiho-sociale timpurii in prevenirea comportamentelor infractionale .12. Codul Familiei modificat prin Legea nr..A. 545 din 30. Codul penal si Codul de procedura penala a Romaniei. Decretul nr. Monitorul Oficial. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.276 din 24 iulie 1998 18. Editura R. 1997 16. 177 din 26 iulie 1993 15. 162 din 30. 17. publicata in Monitorul Oficial nr.1972.12.59/1993.1972 privind executarea masurii educative a internarii minorilor infractori intr-un centru de reeducare publicat in Monitorul Oficial nr.14. Bucuresti. Republicata in Monitorul Oficial nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate.