You are on page 1of 3

Slavoj Ţiţek Komunizam će pobediti Intervju sa slovenačkim filozofom Slavojem Žižekom objavljen nedavno u londonskom "Gardijanu" piše: Rosana

Grinstrit ("Gardijan") Sa engleskog prevela Ivana Petraš Kada ste bili najsrećniji? Nekoliko puta kada sam se nadao srećnom trenutku ili ga se sećao – nikada kada bi se dešavao. Čega se najviše plašite? Da se probudim posle smrti – zato želim da budem spaljen odmah. Koje je vaše najranije sećanje? Moja naga majka. Odvratno. Kojoj ţivoj ličnosti se najviše divite i zašto? Žan-Bertranu Aristidu, dva puta svrgavanom predsedniku Haitija. On je primer za ono što može da se uradi za ljude čak i u beznadežnim situacijama. Koju svoju osobinu najviše osuĎujete? Ravnodušnost prema nevoljama drugih. Koju osobinu najviše osuĎujete kod drugih? Spremnost da mi ponude pomoć kada mi nije potrebna ili je ne želim. Šta vas najviše uznemirava? Kada stojim nag pred ženom pre vođenja ljubavi. Koja je najskuplja stvar koju ste kupili izuzev nepokretnosti? Novo nemačko izdanje Hegelovih sabranih dela. Koja je najdragocenija stvar koju posedujete? Vidi prethodni odgovor. Šta vas čini depresivnim? Kada vidim glupe ljude srećne. Šta vam se najmanje dopada u vašem izgledu? To što izgledam ovako kako izgledam. Koja je vaša najčešća nesvesna navika? Smešno mahanje rukama dok govorim. Šta biste odabrali kao kostim za zabavu? Stavio bih na lice masku sa sopstvenim likom; tako bi ljudi mislili da to nisam ja već neko prerušen u mene. Koje je vaše najgrešnije zadovoljstvo?

Šta je ili ko je ljubav vašeg ţivota? Filozofija. trudim se da ga uopšte ne bude. šta biste promenili? Svoje rođenje. Kada biste mogli da izmenite svoju prošlost. Kada nekog stvarno volim. kao trulo drveće. Kome biste prvo rekli izvini i zašto? Svojim sinovima.Gledanje žalosno patetičnih filmova kao što je Zvuk muzike. Kada biste mogli da se vratite kroz vreme. nekolicini ljudi je to uspelo. zato što nisam dovoljno dobar otac. Šta dugujete svojim roditeljima? Nadam se ništa. Šta smatrate svojim najvećim uspehom? . Koja okolnost bi poboljšala kvalitet vašeg ţivota? Izbegavanje senilnosti. Kako doţivljavate ljubav? Kao veliku nesreću. Koji je najgori posao koji ste radili? Predavač. Koliko često upraţnjavate seks? Zavisi od toga šta podrazumevate pod seksom. Koji je vaš omiljeni miris? Priroda u fazi truljenja. Na koji način se opuštate? Slušajući Vagnera iznova i iznova. Stalno to radim. Šta je bilo vaše najveće razočaranje? Ono što Alen Badiu naziva "mračnom nesrećom" XX veka: katastrofalan neuspeh komunizma. Počeo sam da mrzim svoje telo: odbija da obavlja svoju dužnost da mi slepo služi. Kada ste bili najbliţe smrti? Kada sam imao blaži srčani udar. Da li ste ikada rekli "volim te" a da to niste mislili. neprekidno stanje uzbune koje uništava sva sitna zadovoljstva. Mrzim studente. oni su (kao i većina ljudi) uglavnom glupi i dosadni. vic se nastavlja. Potajno mislim da stvarnost postoji da bismo o njoj spekulisali. Nisam utrošio ni minut oplakujući njihovu smrt. da pratim Hegelova predavanja. to pokazujem samo pravljenjem grubih i neukusnih primedbi. gde biste otišli? U Nemačku početkom XIX veka. Slažem se sa Sofoklom: najveća sreća je ne roditi se – ali. monstruoznog parazita. Koje ličnosti najviše prezirete i zašto? Lekare koji asistiraju pri mučenju. Ukoliko je to uobičajena masturbacija sa stalnim partnerom.

Koja je najvaţnija lekcija kojoj vas je ţivot naučio? Život je glup. Otkrijte nam neku tajnu. besmislena stvar koja vas ničemu ne uči. Komunizam će pobediti. .Poglavlja u kojima sam razvio svoje mišljenje kao dobru interpretaciju Hegela.