You are on page 1of 1

BIBLIOGRAFIE

1. Z. BOGATHY, ,,Manual de psihologia muncii şi

organizaţională”, Editura Polirom, Iaşi, 2004 2. T.CONSTANTIN, ,,Evaluarea psihologică a personalului “ , Editura Polirom, Iaşi, 2004 3. D. CRISTEA, ,,Tratat de psihologie socială”, Editura

ProTransilvania, Bucureşti, 2001 4. M.GOLU, ,,Fundamentele psihologiei”, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000 5. ŞT. STANCIU, C. Leovaridis, M.Ionescu, D.

Stănescu, ,,Managementul resurselor umane “, Bucureşti, 2003, cursuri universitare 6. M. ZLATE, ,,Tratat de psihologie organizaţional-

managerială “, vol. I, Editura Polirom, Iaşi, 2004