You are on page 1of 21

Introducere Plățile directe în agricultură reprezinta pentru producatorii agricoli un suport material substanțial.

Este clar că în domeniul agricol lipsurile sunt foarte mari. Când mergem la piata, în supermarket, putem observa ca nu prea mai exista produse românești. În Monitorul Oficial nr. 607/3 septembrie, a fost publicat Ordinul nr. 704/2007 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal si pentru abrogarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare. Prin acest ordin se stabilesc modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati in sectorul vegetal, prevazute de OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007. Potrivit prevederilor OUG nr. 125/2006, schemele de plati directe care se acorda incepand cu anul 2007, ca mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli, sunt urmatoarele: schema de plata unica pe suprafata (SAPS); plati nationale directe complementare in sectorul vegetal; plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic; schema de plata pentru culturi energetice; schema de plata separata pentru zahar. Beneficiarii platilor directe si ai platilor nationale directe complementare sunt persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata, in calitate de proprietari, arendasi, concesionari, asociati administratori in cadrul asociatiilor in participatiune, locatari sau altele asemenea. Potrivit prevederilor ordinului, pe langa conditiile generale stabilite de OUG nr. 125/2006, au fost adaugate conditii si criterii de eligibilitate specifice, conform legislatiei comunitare, precum si legislatiei nationale, pentru urmatoarele scheme: - schemele de plati nationale directe complementare la SAPS, decuplata de productie in sectorul vegetal, pentru culturile amplasate pe teren arabil; - schemele de plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, cuplate de productie, pentru culturile de in, canepa, tutun si hamei; - schema de plata nationala directa complementara pentru sfecla de zahar, decuplata de productie; - schema de plata directa separata pentru zahar. Ordinul mai prevede elementele pe care trebuie sa le contina contractele incheiate, dupa caz, intre producatorul agricol si procesator/cumparator, printre care amintim: anul de piata pentru producerea si valorificarea productiei, dupa caz; suprafetele cultivate, exprimate in hectare cu doua zecimale si detaliile de identificare ale acestor suprafete; numarul unic de inregistrare al producatorului agricol in Registrul fermierilor, s.a. Conform reglementarii, contractele vor avea viza directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care va certifica indeplinirea obligatiilor ce revin producatorilor agricoli si unitatilor procesatoare. Odata cu intrarea in vigoare a ordinului, a fost abrogat Ordinul nr. 607/2006 al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare.

1

Capitolul I -Tipuri de subvenții acordate in agricultura

În anul 2011, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se acordă din fonduri europene şi/sau de la bugetul naţional plăţi în cadrul următoarelor scheme şi măsuri de sprijin: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plăţi naţionale direct complementare, schema separată pentru zahăr, plăţi tranzitorii pentru tomate destinate procesării, plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală. Pentru obţinerea subvenţiei pe suprafaţă sunt necesare următoarele documente: actul de identitate sau paşaport, dovadă cont bancar activ, înregistrare fiscală (CUI) pentru persoanele juridice (în cazul în care fermierul este reprezentat la depunere a cererii de un reprezentant, acesta va prezenta procură notarială de împuternicire), documente doveditoare ale dreptului de utilizare, contract de concesiune/închiriere/arendare încheiate cu consiliile locale, dacă este cazul; pentru păşunile comunale utilizate de către asociaţii, composesorate, fundaţii etc se va prezenta declaraţia (anexa 13) prin care membrii sunt de acord ca preşedintele să depună cerere la APIA în numele lor. Plăţile naţionale directe complementare – PNDC sunt plăţile care suplimentează, din bugetul naţional, pe cele primite prin schema unică de plată pe suprafaţă – SAPS. Plăţile naţionale directe complementare se acordă cu respectarea condiţiilor SAPS şi a condiţiilor specifice impuse de legislaţia europeană şi naţională pentru culturile respective. Sunt acordate următoarele plăţi naţionale director complementare: PNDC 1 – culturi în teren arabil, PNDC 2 – in pentru fibră, PNDC 3 – cânepă pentru fibră, PNDC 4 – tutun, PNDC 5 – hamei, PNDC 6 – sfeclă de zahăr. În timp ce în restul ţărilor din UE funcţionează scheme de protejare a sectorului agricol, România nu dispune nici de soluţii viabile, nici de banii necesari pentru aceasta. Din acest an, România nu mai poate acorda aceleaşi tipuri de subvenţii pentru agricultură; le poate însă înlocui cu noi forme de ajutor, compatibile cu reglementările europene. Aceasta pentru că, prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, ţării noastre i s -a îngăduit să acorde agriculturii astfel În timp ce în restul ţărilor din UE funcţionează scheme de protejare a sectorului agricol, România nu dispune nici de soluţii viabile, nici de banii necesari pentru aceasta. Din acest an, România nu mai poate acorda aceleaşi tipuri de subvenţii pentru agricultură; le poate însă înlocui cu noi forme de ajutor, compatibile cu reglementările europene. Aceasta pentru că, prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, ţării noastre i s -a îngăduit să acorde agriculturii astfel de ajutoare de stat doar pe o perioadă de tranziţie, care a expirat la sfârşitul lui 2009. Conform Ministerului Agriculturii, nivelul subvenţiilor acordate în 2007 a fost de 3,7 miliarde de lei, în 2008 de 3,3 miliarde de lei, iar în 2009, de 3,4 miliarde de lei. Dar, din suma angajată anul trecut, de la buget nu s-au acoperit decât 1,59 de miliarde de lei, diferenţa de 1,81 de miliarde de lei urmând să se regăsească în bugetul Ministerului Agriculturii pe 2010. Din cele 1,81 de miliarde, pentru sectorul zootehnic s-ar aloca peste un miliard de lei, alte 500 de milioane pentru sectorul vegetal, iar pentru sistemul de irigaţii, 112 milioane de lei, în timp ce restul de 140 de milioane de lei s-ar utiliza pentru susţinerea proiectelor SAPARD. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a municipiului Bucuresti are o sumedenie de atribuț ii. Toate aceste atributii sunt puse in aplicare de catre angajatii acestei companii in conformitate cu legislatia in vigoare. APIA este responsabila de urmatoarele : acordarea plăţilor naţionale directe complementare sector zootehnic - specia bovine, 2

administrarea cererilor pentru solicitarea ajutorului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor.administrarea cererilor de plată pentru ajutorul specific în sectorul de agricultură ecologică. înregistrare şi verificare cereri de plată privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate. administrarea cererilor pentru solicitarea ajutoarului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor. primire. acordarea ajutorului comunitar pentru fur nizarea laptelui în instituţiile şcolare. acordarea ajutorului financiar în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli distribuţia de mere. acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură privind acordarea rentei viagere agricole. ajutorul financiar comunitar si national acordat în sectorul apicol. 3 . acordarea ajutorului financiar pentru implementarea masurilor adiacente distributiei de mere. restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole. sprijinul financiar destinat finanţării programelor operaţionale ale organizaţiilor de producători din sectorul legume – fructe. furnizarea de ajutoare alimentare catre persoanele ele mai defavorizate din romania.

73/2009. grâu dur.in pentru fibră şi PNDC 3 . asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune. Arendatorul. Culturile permanente. cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate: a) culturile de in şi cânepă pentru fibră să fie amplasate pe parcele agricole de minim 0. concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat.3 hectare. orz. 6 din actul normativ anterior menţionat : “beneficiarii plăţilor directe în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata. se acordă sprijin financiar pentru următoarele scheme de plată. loturi semincere. a lte culturi pe teren arabil. pepeni. sorg. fasole pentru boabe. alte plante industriale). porumb zaharat. plante medicinale. Ordinului MADR nr. orzoaică. sfeclă furajeră.I. pe cele primite prin schema unică de plată pe suprafaţă .2. în cuantum fix pe hectar:cereale (grâu comun. din bugetul naţional.1. decuplate de producţie. 73/2009. decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie) . concesionari. in şi cânepă pentru fibră. culturi proteice (mazăre pentru boabe. Parcela cultivată trebuie să fie de minim 0. năut). mei. soia. sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase). in pentru ulei. pajişti temporare. viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar.PNDC sunt plăţile care suplimentează. b) etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă se depun concomitent cu cererea de sprijin fina nciar până la data de 16 mai 2011 inclusiv. PNDC 2.2. ovăz. 124 din Regulamentul CE nr. 125/2006.2. flori şi plante ornamentale. 2.2. rapiţă. Etichetele se vor păstra la centrul local/centrul judeţean sau al municipiului Bucureşti. Plăţile naţionale directe complemetare se acordă cu respectarea condiţiilor SAPS şi a condiţiilor specifice impuse de legislaţia europeană şi naţională pentru culturile respective conform OUG nr. după caz. decuplată de producţie în sectorul vegetal. lupin. plante industriale (floarea soarelui.1.reprezintă schema de plată în cadrul căreia se acordă o sumă stabilită pe hectar. 122 şi art. cu modificările şi completările ulterioare şi art.P. rădăcinoase (cartofi. eligibil SAPS. porumb. plante de nutreţ. Conform art. hrişcă). În anul 2011.art. în calitate de proprietari.cânepă pentru fibră Se acordă plăţi directe complementare în sectorul vegetal. arendaşi. pajiştile permanente.. legume proaspete. pentru culturile amplasate pe teren arabil. al A. concesionat şi/sau închiriat”.SAPS. tutun. Schema de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) . locatari sau alte asemenea. secară. Plăţi Naţionale Directe Complementare în sectorul vegetal(PNDC) Plăţile naţionale directe complementare . plătibilă o dată pe an.: 2. 132 din Regulamentul CE nr. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. 4 .A. 246/2008.Capitolul II -Numarul de exploatații și felul acestora pentru care se acorda su bvenții în agricultură 2. fără penalităţi şi 10 iunie 2011 inclusiv. triticale.3 ha. orez. bob şi linte. PNDC1-culturi în teren arabil Se acordă o plată naţională complementară la SAPS. 2.

pentru suprafaţa cultivată cu tutun. fără penalităţi şi până la 26 noiembrie 2011 inclusiv. 125/2006.1. stipulate la art.I. alin.P. până la data de 30 iunie 2011 inclusiv fără penalităţi penalităţi şi 25 iulie 2011 cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare . în baza contractelor încheiate între producătorii agricoli/grupul de producători şi prim-procesatorii autorizaţi de MADR.4. c) contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia. fermierul va fi notificat de către A.2.5. cererea unică de plată pe suprafaţă. fără penalităţi şi până la 27 septembrie 2011 inclusiv. iar dacă suprafaţa din contract este diferită de suprafaţa din cererea de sprijin. timp de 10 zile după înflorire.c) în cazul în care semănatul se face după termenul limită de depunere a cererii unice. respectiv a municipiului Bucureşti. f) un producător de tutun poate să aparţină unui singur grup de producători.I. f) producătorul agricol trebuie să depună la A. cuplată de producţie.I. 2. e) grupurile de producători nu pot exercita activitate de prim-procesare a tutunului. Pot beneficia de plata naţională directă complementară în sectorul vegetal.P. decuplată de producţie.I. în vederea rezolvării acestei neconcordanţe.a) din OUG nr. atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători. Contractul trebuie să fie încheiat până la data de 30 aprilie a anului de recoltă iar o copie a contractului trebuie predată la centrul local/centrul judeţ ean sau al municipiului Bucureşti al A. b) producătorul agricol individual sau grupul de producători trebuie să depună copia contractului de cultură cu un prim-procesator şi să îl înregistreze la DAJ.A. PNDC 4-tutun Pentru cultura tutunului se acordă o plată naţională directă complementară decuplată de producţie.2. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întâziere. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întâziere actele doveditoare pentru livrarea de in şi cânepă pentru fibră: proces verbal de recepţie. pentru tutun şi solicitanţii care nu sunt eligibili pentru acordarea plăţii în cadrul SAPS. Fermierul va prezenta în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării documentele solicitate de A.A.A.A. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întâziere. trebuie să depună la A. astfel încât să poată fi efectuate controalele prevăzute. 7. bon fiscal sau altele asemenea.I. d) sprijinul financiar se acordă numai pentru suprafaţa prevăzută în contractul/angajamentul încheiat între producătorul agricol şi prim procesator. cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate: 5 . PNDC 5 – hamei Se acordă o plată directă naţională complementară în sectorul vegetal.P. cu obligaţia să bifeze în cererea de sprijin doar la căsuţa pentru plata naţională directă complementară decuplată de producţie pentru cultura tutunului PNDC4. lit. d) un producător agricol/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator. dar nu mai mare decât suprafaţa din cererea de sprijin. 2.P. e) culturile de cânepă trebuie să fie menţinute în condiţii de creştere normale. din cauza nerespectării condiţiilor privind suprafaţa. etichetele pot fi depuse până cel târziu la data de 30 iunie 2011 inclusiv fără penalităţi şi până la 25 iulie 2011inclusiv. factură fiscală. cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate: a) producătorul agricol/ grupul de producători care solicită sprijin financiar pentru plata naţională directă complementară decuplată de producţie pentru cultura tutunului. până la data de 1 septembrie 2011 inclusiv. conform tehnologiei de cultivare.A. g) producătorul agricol trebuie să prezinte până la data de 30 octombrie inclusiv 2011.P.

Valchid – 61 ha . c.2011 inclusiv şi cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere în intervalul 17. din judeţul Sibiu. Acest proces -verbal va fi întocmit în două exemplare şi înregistrat la DADR judeţeană. Saschiz-Albeşti şi Acăţari. Depunerea acestui document justificativ începând 6 .2011 inclusiv (cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale).depun la centrul local al A. iar parcela agricolă eligibilă este de minimum 0.I.J. suprafaţa pe care este amplasată cultura de sfeclă de zahăr este eligibilă SAPS şi este destinată exclusiv producţiei de zahăr.A.  zona a II-a de cultură: cuprinde plantaţiile de hamei din localităţile: Dumbrăveni – 235 ha. decuplată de producţie.11.A.2. din judeţul Mureş. respectiv a municipiului Bucureşt i. Cheţani – 197 ha. din judeţul Mureş.A.11. fără penalizări până la data de 17. Oraştie – Aurel Vlaicu . în urma deplasării pe teren la fiecare solicitant.I.2011 determină respingerea de la plată a acestei scheme.producătorul agricol încheie în termen. b.06.contract de vânzare-cumpărare pentru producţia de hamei. d.10. se acordă în cuantum fix numai pentru suprafaţa din contractul de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr. din judeţul Hunedoara. încheiat în anul în curs. c. din judeţul Alba.11. Slimnic – 224 ha.P.2011 inclusiv şi cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere în intervalul 18.1 ha. în urma controalelor. PNDC 6 . producătorul agricol trebuie să depună în termen la APIA documentele doveditoare specifice. b. Depunerea acestui document justificativ după data de 11. din judeţul Braşov. 440/2009..6. din judeţul Cluj.P. Documentele doveditoare specifice ataşate cererii SAPS şi termenele de depunere la APIA a acestora sunt: contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr fără penalizări până la data de 16. suprafeţele pentru care se solicită sprijin financiar sunt cultivate cu hamei şi pe acestea s-au respectat condiţiile normale de cultivare. Rupea-Criţ.2011 . înregistrează şi vizează la DADR şi depune în termen la APIA documentele doveditoare specifice. recunoscute pentru cert ificarea denumirii de origine sunt:  zona I de cultură: cuprinde plantaţiile de hamei din localităţile: Huedin-Gherla-ClujNapoca. 623/2002 şi Ordinului MAPDR nr. plata se va face în cuantum fix pe hectar la suprafaţa determinată de A.05. Daneş – 83 ha. DADR judeţene.Sfeclă de zahăr Se acordă plată naţională directă complementară în sectorul vegetal pentru sfecla de zahăr.10.  zona a III-a de cultură: cuprinde plantaţiile de hamei din localităţile: Aiud-Rădeşti. sprijinul se acordă plantaţiilor de hamei situate în zonele de cultură recunoscute pentru certificarea denumirii de origine conform Ordinului MAAP nr. Laslea – 60 ha.2011 inclusiv (cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale).05. Şura Mică -160 ha. plata naţională directă complementară pentru sfeclă de zahăr. certifică printr-un proces-verbal că suprafaţa cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată.10. decuplată de producţie. înregistrat la D.a. Sighişoara – 265 ha. respectiv a municipiului Bucureşti desemnează un reprezentant care. d. 2. producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii specifice de eligibilitate: a. cerere unică de plată în termen în care bifează SAPS şi PNDC 6. Documentele doveditoare specifice ataşate cererii SAPS şi termenele de depunere la APIA a acestora: .2011 . Zonele de cultură a hameiului. e.

eligibilă. lit. stabilit ca an de referinţă.livrează pentru procesare conform contractului de livrare şi în funcţie de suprafaţa contractată.din data de 11.3. cu condiţia să respecte condiţiile specifice de eligibilitate prevăzute la PNDC 6 şi să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor.1. pentru suprafaţa cultivată. aferentă suprafeţei anului de referinţă.1 din Ordinul MADR nr. iar în anii următori cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mică.125/2006.1. punctul 3 din Ordinul MADR nr 246/2008. Sprijinul pentru plăţile tranzitorii pentru tomate destinate procesării este acordat o singură dată pe an în funcţie de suprafaţa cultivată şi contractată cu un prim-procesator aprobat. aferentă suprafeţei anului de referinţă. Schema de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării În conformitate cu art. cu modificările şi completările ulterioare. alin.1 din OUG nr. producătorii agricoli care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mare beneficiază de plata separată pentru zahăr. c. deţinător de licenţă de fabricaţie în conformitate cu Ordinul MAAP nr. decuplată de producţie. decuplată de producţie. funcţionarul APIA păstrând la dosar o copie “conform cu originalul” a acestuia. cu condiţia să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor. se acordă şi producătorilor agricoli care cultivă sfeclă de zahăr în anii următori anului de referinţă. cultivă altă cultură sau menţin terenul în bune condiţii agricole şi de mediu. solicitată la plata separată pentru zahăr. 357/2003.5. .producătorii agricoli care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mică beneficiază de plata separată pentru zahăr. decuplată de producţie.6 alin. b.3 ha. cel puţin echivalentul a 8000 kg/ha tomate. 2.fermierul beneficiază de această schemă de sprijin financiar după livrarea cantităţii eligibile. într-un an următor anului de referinţă 2007-2008.producătorii agricoli care cultivă altă cultură sau menţin terenul în bune condiţii agricole şi de mediu beneficiază de plata separată pentru zahăr. 91/2008 beneficiază de plăţile tranzitorii pentru tomate destinate procesării. plata separată pentru zahăr. decuplată de producţie. 7 din OUG nr. . după cum urmează: a. Acesta se prezintă în original la APIA. 7 . 2.2011 determină respingerea de la plată a acestei scheme. Schema de plată separată pentru zahăr În conformitate cu art. . se acordă producătorilor agricoli care au beneficiat de plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru sfeclă de zahăr şi de plată separată pentru zahăr în anul de piaţă 2007 2008.încheie până la data de 15 iulie un contract de livrare a producţiei de tomate care se încadrează la codul NC 0702 00 00 cu un prim-procesator aprobat.4.depun în termen documentele prevăzute de legislaţie la APIA. depăşeşte suprafaţa totală de referinţă stabilită pentru România. cu condiţia să bifeze rubrica pentru plată separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor. decuplată de producţie.125/2006 cu modificările şi completările ult erioare care: . În cazul în care. decuplată de producţie. . cuantumul se reduce proporţional. Suprafaţa minimă a unei parcele cultivate cu tomate destinate procesării este de 0.îndeplinesc prevederile art. mai mare.06. cu condiţia să respecte condiţiile specifice de eligibilitate prevăzute la PNDC 6 şi să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cerere. Plata separată pentru zahăr. persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. suprafaţa totală cultivată cu sfeclă de zahăr.

acesta poate fi reprezentat în contractul de livrare de către persoana juridică în cauză. DAJ şi a municipiului Bucureşti.Suprafaţa eligibilă pentru plată se va considera minimum dintre suprafaţa determinată după efectuarea tuturor controalelor şi suprafaţa contractată. .să se supună controalelor autorităţilor competente prin care se urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.2 Ordinul MADR nr.1 din Ordinul MADR nr. inclusiv copii ale actelor adiţionale la contract. prin organismele de control ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificare Legumelor şi Fructelor.07. pot beneficia de plăţi tranzitorii (art.să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu. conform legislaţiei în vigoare. 91/2008). În cazul persoanelor juridice aprobate ca prim-procesatori.să completeze corespunzător formularul de plată unică pe suprafaţă.2011 inclusiv cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere. 91/2008). Unitatea prim-procesatoare care nu poate face dovada înregistrărilor nu va primi aprobarea ca prim-procesator pentru anul următor. . fermierul nu se încadrează în condiţiile specifice de eligibilitate pentru acordarea plăţilor pentru Schema pentru tomatele destinate procesării (pierde plata aferentă). suprafeţele cultivate cu tomate destinate procesării şi o estimare a producţiei care urmează să fie recoltată şi care are ca destinaţie procesarea. 8 . verifică existenţa înregistrării contractelor şi transmit o copie a acestora către MADR până cel târziu la data de 20 noiembrie a fiecărui an. alin. Pentru a beneficia de sprijin. Persoanele juridice aprobate ca prim-procesatori.să facă dovada livrării producţiei contractate pâna la data de 10 noiembrie 2011 inclusiv fără penalităţi şi între 11 noiembrie – 5 decembrie 2011 inclusiv cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere.08. Dacă documentele specifice mai sus menţionate nu se depun la termenele stabilite. care este grup de producători recunoscut preliminar sau al unei organizaţii de producători. . . cu condiţia evidenţierii separate pentru fiecare membru a suprafeţelor contractate. la centrul judeţean/local sau al municipiului Bucureşti al APIA unde a depus cererea de plată unică pe suprafaţă.2011 inclusiv fără penalităţi şi între 16. contractul este înlocuit de un angajament de livrare care cuprinde cel puţin datele de identificare a persoanei juridice. copie după contractul de livrare cu un prim-procesator aprobat.07. În situaţia în care beneficiarul este membru al unei persoane juridice. cultivate şi recoltate (art.să prezinte până la data de 15. Persoanele juridice aprobate ca prim-procesatori trebuie să evidenţieze separat suprafeţele cultivate cu tomate destinate procesării.3. alin. producţiile obţinute şi recepţionate în vederea procesării. până la 10 noiembrie a fiecărui an.2011 – 9. valoarea costului de producţie/kg şi să prezinte o copie a acestei înregistrări la DAJ şi a municipiului Bucureşti. care deţin în administrare teren agricol pe care cultivă tomate destinate procesării şi care respectă condiţiile de eligibilitate menţionate anterior. solicitantul trebuie: .3.

Valoarea sprijinului financiar al măsurilor de dezvoltare rurală Sprijinul financiar este oferit sub forma unor plăţi anuale fixe pe hectar de teren agricol utilizat situat în cadrul zonelor desemnate ca eligibile în cadrul măsurilor. 212-ecocondiţionalitatea implică respectarea GAEC pe toată exploataţia. ce vizează acordarea de plăţi compensatorii pe suprafaţă pentru utilizatorii de terenuri agricole. printre altele. APDRP rămâne însă responsabilă cu funcţia de plată privind contribuţia comunitară pentru măsurile delegate şi rambursarea sumelor solicitate (autorizate/plătite) de către APIA în urma solicitării de fonduri de la bugetul UE şi bugetul de stat.Măsuri de dezvoltare rurală 3. altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată şi zonele defavorizate de condiţii naturale specifice) – ZSD şi ZDS  Măsura 214 – Plăţi de agro-mediu Pentru măsurile 211. APDRP a delegat către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) implementarea şi atribuţiile specifice funcţiei de plată din surse aferente bugetului naţional pentru măsurile din Axa 2 din PNDR. Valoarea sprijinului financiar al măsurilor de dezvoltare rurală Măsura Submăsura/pachetul Valoare (euro/ha) M. solului. În cadrul Axei 2 din PNDR. Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural prin utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere Prin intermediul obiectivelor strategice propuse în Axa 2 se urmăreşte. în cadrul următoarelor măsuri:  Măsura 211 – Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD)  Măsura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate. Pentru măsura 214-ecocondiţionalitatea implică respectarea GAEC şi a cerinţelor minime pe toată exploataţia. trebuie să se asigurare utilizarea continuă a terenurilor agricole. prin aceasta contribuind la menţinerea viabilităţii comunităţilor rurale şi introducerea sau continuarea aplicării metodelor agricole de producţie compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea stării biodiversităţii. apei şi calităţii aerului. 3. 211 . În acest sens.Capitolul III .Zona montană pentru zona montană defavorizată 90 defavorizată” ZSD – Zona Semnificativ 95 M. asigurarea utilizării continue a terenurilor agricole şi conservarea şi îmbunătăţirea stării resurselor naturale şi a habitatelor. 212 . În temeiul Acordului Cadru de Delegare încheiat între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP).“Sprijin Defavorizată pentru zonele ZDS – Zone Defavorizate defavorizate – altele de Condiţii naturale Specifice 80 decat zona montană” P1 – Pajişti cu Înaltă 124 Valoare Naturală 9 . Sumele acordate în cadrul măsurilor respective se cumulează cu plăţile directe pe suprafaţă acordate de APIA şi de asemenea pot fi cumulate între ele în zonele desemnate ca eligibile pentru mai multe măsuri. Tabel 1.“Sprijin ZMD .1.2. pentru perioada 2007-2013 sunt prevăzute măsuri cu finanţare FEADR şi buget naţional.

1 – Crex crex 3.2.5 medicinale şi aromatice Sursă: APIA municipiului Bucuresti 58 209 101 130 153 360 400 400 255 Plante Valuarea acordata in functie de masuri € 250 € 200 € 150 € 100 € 50 €0 ZMD ZSD ZDS P1 P2 P3 P4 M 211 M 212 M 214 3.3 Livezi Varianta 5.P2 – Practici agricole tradiţionale P3 – Pajişti Importante pentru Păsări: 3.  unităţile administrativ teritoriale situate la altitudini medii între 400 -600 m şi care au o pantă medie egală sau mai mare de 15%.„Plăţi de vespertinus agro-mediu” P4 – Culturi verzi Varianta 5. valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc această valoare. Degresivitatea sprijinului financiar la nivel de fermă În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha.2– Lanius minor şi Falco M.1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) Varianta 5.4 Vii Varianta 5. conform tabelului de mai jos: 10 . limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizi ce care aparţin de aceste UAT-uri.2 Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi) Varianta 5.1 Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD) -Măsura 211 Se acordă pentru fermierii care desfăşoară activitate agricolă în:  unităţile administrativ teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m. limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice care aparţin de aceste UAT -uri. 214 .

în baza articolului 51 din Regulamentul (CE) nr. 3. Valoarea plății directe in functie de suprafața Suprafaţa Valoarea plăţii (HA) (Euro/Ha) 1-50 100% din valoarea plăţii pentru fiecare hectar 50. ca urmare a unei acţiuni sau a unei omisiuni care le este direct imputabilă. unde productivitatea agricolă este limitată datorită calităţii reduse a solului.ZDS (art. care nu sunt defavorizate. Reducerea sau anularea plăţilor Când beneficiarii acestei măsuri nu respectă pe întreaga suprafaţă a fermei Bunele Condiţ ii Agricole şi de Mediu sau nu continuă activitatea agricolă în zona montană defavorizată timp de 5 ani de la primirea primei plăţi.1257/1999) . însă nu se va cere rambursarea plăţilor efectuate pentru perioada în care angajamentul a fost în vigoare. 11 .1257/1999) .2. De asemenea. Zonele defavorizate . această zonă prezintă valori mici de densitate a populaţiei şi un grad mare de dependenţă a populaţiei faţă de activităţile agricole. plata pentru anul în care nu s -au respectat aceste condiţii poate fi micşorată sau anulată. climatului nefavorabil. Sprijinul financiar acordat compensează diferenţele faţă de condiţiile naturale prezente în alte zone.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depăşeşte valoarea de 28 de puncte şi care prezintă caracteristici naturale particulare.19 al Regulamentului (CE) nr. Acest sprijin reprezintă în acelaşi timp o acţiune menită să contracareze procesul de depopulare şi să menţină potenţialul turistic al acestor zone. angajamentul va fi anulat.altele decât zona montană sunt determinate conform criteriilor prezente în Anexa 4 şi sunt clasificate în două categorii:  Zona Semnificativ Defavorizata .  Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice .01-300 50% din plată peste 300 35% din plată Sursa.20 al Regulamentului (CE) nr. condiţiilor de relief şi de umiditate a solului şi ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderată de 16 puncte.1698/2005. APIA municipiului București Schimbări survenite în legislaţia naţională şi în cea comunitară Dacă o asemenea schimbare survenită în legislaţia naţională sau comunitară nu este acceptată de către beneficiar.Tabel 2.ZSD (art.2 Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană-Măsura 212 Se acordă pentru fermierii care desfăşoară activitate agricolă în: -zone unde producţia agricolă este mai redusă cantitativ si/sau calitativ datorită unor condiţii naturale şi unde este importantă menţinerea echilibrului de mediu stabilit între practicile agricole şi condiţiile naturale.cuprinde acele unităţi-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau parţial cu Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”. Aceste areale trebuie să fie formate din cel puţin 3 unităţi administrativteritoriale şi nici un UAT nu trebuie să aibă o notă de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30.01-100 75% din plată 100.

pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei. administrat de APIA. să înscrie.Capitolul IV. complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate.1 este vie. să comunice în termen de 10 zile lucrătoare. pomi fructiferi. Condiţii de acordare a plăţii unice pe suprafaţă: Conform art. solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul unic de identificare. j.3 ha –teren arabil şi o parcelă de 0. APIA orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. 12 . reglementate prin legislaţia naţională. c. Culturile înscrise de fermier în cerere cu această categorie de folosinţă vor beneficia de plata SAPS dacă parcela respectivă are suprafaţa minimă de 0. culturi de hamei. cultu rilor de hamei.3 ha. exploataţia este eligibilă numai dacă parcela agricolă de 0. să furnizeze toate informaţiile solicitate de APIA. livezilor. g. să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens. h.16/2009. inclusiv lista suprafeţelor. să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS. arbuştilor fructiferi. în scris. pepinieră pomicolă/viticolă sau este cultivată cu arbuşti fructiferi/ hamei. să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu. suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0. în condiţiile Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare. din OUG nr. Atenţie! În cazul în care un fermier exploatează 3 parcele agricole de 0. pepinierelor viticole.3 ha şi de plata PNDC dacă aceste culturi sunt cele care în mod normal aparţin TA (deci fără CP. Aceasta este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă). nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage după sine sancţiuni. date reale.1 ha. să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea. să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha. d. arbuşti fructiferi. să marcheze limitele parcelei utilizate. sub sancţiunea legii penale. aprobarea unei rente agricole viagere. să declare toate parcelele agricole. pepinierelor pomicole. livadă. transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol. b. să depună o cerere de solicitare a plăţilor la termen şi să îndeplinească următoarele condiţii generale: a. e. 125/2006 modificată prin Ordonanţa nr. i. În cazul viilor. iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0. atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei. 7 alin. PP şi VI). pepiniere viticole. “pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă.1 ha.(1).Conditii de eligibilitate pentru acordarea subventiilor in agricultura 4. pepiniere pomicole. în termenele stabil ite.3 ha chiar dacă aceasta cuprinde vii. procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice. f.1. Atenţie! Pentru categoria de folosinţă Grădini familiale -G suprafaţa minimă eligibilă a parcelei este de 0. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere”.

certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului.1 Angajamente şi Declaraţii. etc.). etc. concesionare.2. 2 a Formularului de cerere pentru 2011. etc. fermierii trebuie să prezinte şi dovada eliberată de Consiliul local.  Fermierii care utilizează apă pentru irigaţii depun documentele care dovedesc dreptul de 13 . care stă la baza dreptului de utilizare a păşunii. sa exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha.  dovada contului bancar în cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică). 139/2007.3. dreptul de utilizare al fermierilor este dat de încheierea unui contract de păşunat între fermieri şi administratorii păşunilor comunale indiferent de tipul contractului 4. culturilor de hamei. Documente necesare cererii referitoare la acordarea de subventii a. certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. arendă. livezilor.Anexa nr. să utilizeze cel puţin o parcelă în UAT-urile delimitate ca fiind eligibile pentru această măsură conform Anexei 4A din PNDR 2007-2013.1 ha . 1 va fi însoţită de Hotărârea Consiliului Local în original care stabileşte suprafeţele pentru care se depune cererea. solicitări de arendare. etc. iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0. sa respecte GAEC pe toată suprafaţa agricolă a fermei şi pe toată durata angajamentului.4. fermierii persoane juridice vor prezenta. 36/1991. închiriere. precizându -se dacă pentru aceste suprafeţe nu au existat/au existat. din care să reiasă utilizarea păşunii în baza UVM/ha. Fermierii vor prezenta şi copia contractului de concesiune. fermierul persoană fizică / administratorul formei simplă de asociere fără personalitate juridică. suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0. închiriere.3 ha. Anexa nr. acesta prezintă şi contractul de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică. Actul constitutiv şi/sau Statutul şi/sau Acordul de constituire. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS? Beneficiarii trebuie să depună în termen la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă. conform Legii nr. de arendă. In cazul în care contractele sunt încheiate anterior intrarii în vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr. dar nu au fost conforme. 1 la formularul tip de cerere de plată pentru 2011 pentru suprafeţele pentru care se solicită sprijin şi pentru care nu au fost încheiate contracte de concesiune. În cazul viilor. pe care Consiliul local desfăşoară activitate agricolă.  adeverinţa de la banca la care are deschis cont bancar activ copie după actele care dovedesc forma de organizare şi numirea/desemnarea administratorului / reprezentantului (de ex. pep inierelor viticole. după caz:  actul de identitate al administratorului/reprezentantului desemnat-CI/BI. O copie a acestei Hotărâri rămâne la dosarul cererii unice de plată.  Fermierii care solicită sprijin pentru suprafeţele de păşuni comu nale utilizate pe baza unor contracte de concesiune / închiriere / arendare încheiate cu consiliile locale depun Declaraţie de eligibilitate . folosinţă gratuită. b. 541/2009 (29 septembrie 2009) şi nu sunt conforme anexei la actul normativ menţionat. actul pentru codul fiscal.Anexa nr. arbuştilor fructiferi.. sa se angajeze că vor continua activităţile agricole timp de 5 ani de la data efectuării primei plăţi aferente acestei măsuri prin semnarea părţii III.). Hotărârea Adunării Generale. în cazul utilizării în comun a păşunilor comunale.  copie după documentele care dovedesc înregistrarea fiscală (de ex. pepinierelor pomicole. închiriere. va prezenta:  actul identitate-CI/BI/paşaport. modificată prin Legea nr. *  Consiliile locale depun Declaraţia de eligibilitate .

01 1098.447. Conformdatelelor furnizate de Institutului National de Statistica pentru suprafața eligibila totală pentru plăților directe este de 12.6 ℎ𝑎 𝑆𝐴𝑃𝑆2008 = 503 .6 80.6 In România.592 milioane Euro) și în anul 2008 în proporție de 52% (cu 5% mai mult ca în anul precedent.9 324.4 27.3 90.8 1373.3 3.6 2013 854.4 111.4 50.7 Ungaria 375. urmate de Republica Cehă și Slovacia.3 146.7 495.2 598.38 2.3 40.57 2471.6 252. posibil de acordat exploatațiilor din România. majoritatea NSM (cu excepț ia Sloveniei si a Maltei) au optat pentru aplicarea SAPS. situatia sta un pic diferit.8 360.3 111.3 97.651.5 180. 30.3 257.6 144.1 Slovenia 35.6 55.4 27.6 Malta 0.Evaluarea valorii plăților directe în funcție de mărimea exploatației 5.4 408.4 55.6 ℎ𝑎 464 .9 865. Tabelul 1: Alocarea plăților directe în EU-10 (în milioane euro) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Republica 227.8 139. Experiența noilor state membre în aplicarea și evaluarea sprijinului direct În ceea ce privește aplicarea sprijinului direct.0 367.4 13.5 69.5 683. iar plățile din 2008 vor fi rambursate în 2009.4 83.78 1.0 Slovacia 97.9 17.0 107.4 427.03.1 330.0 293.5 70.2 988.6 288. ceea ce reprezint 503.8 513.99 2. Explicația consta în faptul că în primul an după aderare plățile directe vor fi avansate de la bugetul de stat acestea urmând a fi rambursate în anul 2008 de către UE.3 125.2004 2012 769.1 618.6 ha. – Pentru perioada 2009-2010 estimm o creștere anuală de 5% a plafonului Național pentru plăți directe după care acesta va crește cu 10%. Alocarea plăț ilor directe în EU-10 (NSM) este detaliată în tabelul următor.93 746.4 97.67 0.59 1.8 Letonia 33.9 3.7 124.9 183.212.9 24.3 138.78 3. – Plafonul național pentru plăți directe (SAPS) pentru perioada 20 07-2009este de 967. – Valoarea plafonului pentru plăți directe va fi utilizat în anul 2007 în Proporție de 48% (464.18 Polonia 724.308 𝑚𝑖𝑙 € 12651447 .5 216.2 111.9 39.9 34.3 845.1.4 20.592 𝑚𝑖𝑙 € 14 .9 265.1 253.0 1922. Din pachetul financiar alocat celor 10 NSM două treimi dintre plăț ile directe sunt alocate Poloniei și Ungariei.2 Lituania 92.8 31.5 83.7 342.30 milioane Euro).9 10.6 100.9 Cehă Estonia 23.3 41.9 milioane Euro și reprezintă fluxul financiar pentru doi ani(2008 -2009).7 Cipru 8.5 2197.6 Sursa: Of icial Journal of the Euroean Union.6 220.5 741. ar fi următoarea: 𝑆𝐴𝑃𝑆 = PPD SAUe 𝑆𝐴𝑃𝑆2007 =12651447 .5 60. Luând în considerare ipotezele de mai sus evaluarea valorii plăț ii unice pe suprafată (SAPS).Capitolul V.6 113.4 1648.2 ha) – Perioada de aplicare a SAPS se presupune că va fi de 5 ani (timp în careRomânia își va perfecționa SIAC). – Se presupune că nu se va acorda Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) pentru terenurile lăsate necultivate(769.6 69.

952 .043 .d.776 mil € 1.3 99.72 3.6=21.6 100 464.651 Sursă: http://www.525 39.699.631.216 mil € 468 .833.ier.7 21.699.043.409 .3 𝑆𝐴𝑃𝑆2007 =2.569 mil € 36.651 2.776 56.447 .091 mil € 51.6=7.525 mil € 994.738 12.72 56. 2008.7 ha ha 15 .651 .7 ha 107 .447 .a.47 ha Pentru numar de exploatatii intre 2-5 ha % din suprafata=12.115 mil € 2.64 𝑆𝐴𝑃𝑆2007 =2.952 .47 7.043 .833 .72 ha 𝑆𝐴𝑃𝑆2008 =468 .447.631 .7 39.în care: SAPS= schema de plată unică pe suprafață PPD = valoarea plafonului național pentru plăți directe în anul 2007.651 .631 .30 din care: 1-2 693.651.72 ha 18.212 468.115 107.47 ha 𝑆𝐴𝑃𝑆2008 =994. SAPS acordata exploatatiilor agricole din Romania Suprafața Plăți Plăți agricol directe directe Număr utilizată – % 2007 2008 exploataii ha din milioane milioane peste 1 ha posibil suprafață euro euro eligibilă pentru plată Total 1.409 .ro Pentru numar de exploatatii intre 1-2 ha Pentru numar de exploatatii intre 1-2 ha % din suprafata=12.569 ha 2-5 877.1 𝑆𝐴𝑃𝑆2007 =1.833 .64 11.447 .631 .6=3.845.952.7 17.833 .651 mil € 17.375 mil € 99. SAUe = suprafața agricolă eligibilă Tabel.64 ha Pentru numar de exploatatii intre 1-2 ha % din suprafata=12.043 .216 18. 592 503. s.7 𝑆𝐴𝑃𝑆2007 =468 .47 % din suprafata=12.64 ha 𝑆𝐴𝑃𝑆2008 =1.m.1 51.091 ha >10 ha 37.699.881 1.471 994.651 .409.9 𝑆𝐴𝑃𝑆2007 =994.9 36.699.375 ha 5-10 213.952 .409.6=11.447 .651 .

Regulamentul (CE) nr. 65/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.Regulamentul (CE) nr. 953/2006 de modificare a Regulamentul CE nr. 1290/2005 cu privire la finanţarea politicii agricole comune. . 2075/1992.Regulamentul (CE) nr. CE nr. . CE nr. 1673/2000 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi al cânepei pentru fibră. . de modificare a Regulamentelor CE nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP). CE nr. . 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP). 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare rurală şi de modificare şi abrogare a unor regulamente. . cu modificările şi completările ulterioare.Regulamentul (CE) nr. cu modificările şi completările ulterioare. precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori pre văzute de regulamentul respectiv. . .Regulamentul (CE) nr. 2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale CE. 247/2008 de modificare a Regulamentului CE nr. 1782/2003. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea. . .Regulamentul Consiliului (CE) nr. 16 .1. . 1124/2008 de modificare a Regulamentelor CE nr. 796/2004 şi CE nr.Regulamentul (CE) nr.Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). . 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol. .Regulamentul Consiliului nr.1698/2005 privind susţinerea pentru dezvoltare rurală de către Fondul Agricol European pent ru Dezvoltare Rurală. cu modificările şi completările ulterioare.Regulamentul (CE) nr. . 1782/2003. 1974/2006 stabilind regulile detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Nr.Regulamentul (CE) nr.Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi al cânepei pentru fibră. 1698/2005 în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco-conditionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală. 73/2009 de stabilirea a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. cu modificările şi completările ulterioare. 1290/2005.Regulamentul (CE) nr. 795/2004. 247/2006. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 2848/1998 care stabileşte normele de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 507/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. cu modificările şi completările ulterioare. 1973/2004 în ceea ce priveşte soiurile de cânepă eligibile pentru plăţile directe în temeiul Regulamentului CE nr.Regulamentul (CE) nr. cu modificările şi completările ulterioare. 1122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. Legislaţia EUROPEANĂ referitoare la plăţile pe suprafaţă acordate fermierilor . cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare.Capitolul VI – Legislaţiile in vigoare referitoare la plăţile pe suprafaţă acordate fermierilor 5.

16 din 26 august 2009 privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 1120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr.Memorandum al Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005) . 11/18. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată. şi pentru modificarea art.22/27. 17 . 1120/2010. .2010. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinţă pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control.Regulamentul (CE) nr. 139/2007.2011 privind reorganizarea Registrului fermelor.Ordinul MADR nr. .Ordinul MADR nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare.14/18. .Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR). .Protocolul de colaborare APIA – Garda Naţională de Mediu nr. 30/147/2010 privind aprobarea GAEC în România. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.Protocolul de colaborare APIA – Agenţia Naţională Fitosanitară nr. versiunea consolidată. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură cu modificările şi completările ulterioare.Directiva 2002/53/CE a Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole. 730/2010 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 2 din Legea nr.Acordul cadru de delegare nr. aprobată prin Legea nr. care se acordă în agricultură începând cu anul 2007. cu completările şi modificările ulterioare.2009 privind necesitatea unor intervenţii comune în materia prevenirii constatării şi sancţionării prevederilor legale privind respectarea unor cerinţe cuprinse în GAEC şi în cerinţele minime pentru măsura de plăţi pe agromediu.. . cu modificările şi completările ulterioare. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. .Legea nr. . 5. Legislaţia naţională referitoare la plăţile pe suprafaţă acordate fermierilor -Legea nr.10. . care devine Registrul unic de identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună.Ordonanţa nr.01. .2009 privind asigurarea informaţiilor necesare verificărilor încrucişate referitoare la cerinţele minime de utilizare a produselor de protecţie a plantelor pentru măsura 214 din PNDR.08. 1/2004 privind înfiinţarea. . -Ordinul MAPDR nr.2. . organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală cu modificările şi completările ulterioare. .Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre.Regulamentul (CE) nr. -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2006.Legea nr.Ordinul MADR/MMP nr.09. . 45/2011 de aprobare a Formularului de cerere unică de plată pe suprafaţă 2011. P74 pentru implementarea Măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în Axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) încheiat între APDRP şi APIA în 13. .

. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 653/2008 pentru modificarea alin. 172/2003 privind normele de bonitare şi certificare a hameiului.Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr.Legea nr. 200/2005 privind autorizarea Organizaţiei Interprofesionale a producătorilor şi procesatorilor de in şi cânepă din România. modificată şi completată prin Legea nr.Ordin MAPDR nr. .Ordinul MAPAM nr. 215/2001 administraţiei publice locale. cu modificările şi completările ulterioare. . 440 din 30 iunie 2009 pentru modificarea art. pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate. . 10 din Ordinul MADR nr. .Hotărârea Guvernului nr.Legea nr. precum şi unele măsuri adiacente cu modificările şi completările ulterioare. . cu modificarile si completarile ult erioare. . . 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.Ordinul MAPDR nr.Ordinul MAAP nr. cu modificările şi completările ulterioare. 1044/2003 privind autorizarea unităţilor de procesare primară a tulpinilor de in şi cânepă pentru fibră. .Ordinul MAPAM nr. 74/2004 privind organismele de certificare şi controlul certificării în vederea denumirii de origine a hameiului. recunoscute pentru certificarea denumirii de origine. . cu completările şi modificările ulterioare. a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea sche melor de plaăţi directe naţionale directe complementare în sectorul vegetal. a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare. a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţ ionale directe complementare în sectorul vegetal. . pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate. .Legea nr. . recunoscute pentru certificarea denumirii de origine.4 art.Ordinul MADR nr. .Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. . 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. republicată. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România.. b) din Ordinul MAAP nr. .Ordonanţa Guvernului nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare.Ordinul MAAP nr.Ordinul MAPDR nr. 1 lit. . 143/2000 pentru combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare. . . 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 118/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului MADR nr. pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate.Ordinul MAAP nr. 503/2003 privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun.Legea nr.Ordinul MADR nr. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 169/1997. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului. 96/2006 privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut şi a modului de înregistrare al acestuia. 18 . solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.Ordinul MADR nr. aprobată prin Legea 326/2002.Legea nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut.

. 212 şi 214 din PNDR 2007-2013 . 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.Legea nr. precum şi unele măsuri adiacente. 75/2010 pentru aprobarea sistemului de sancţiuni pentru măsurile 211. . . aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii.Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 74 din Regulamentul CE nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a condiţionării.Legea 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi. . 19 . cu modificările şi completările ulterioare. aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei. 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr.Ordinul MAPDR nr.Ordinul MAPDR nr.Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale.Legea nr.Legea zootehniei nr. 158/2008 pentru modificarea si completarea titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. 370/2010 privind aprobarea plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării. 723/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea art. respectiv Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. referitor la transferul exploataţiilor agricole.503/2005. cu modificările şi completările ulterioare. 142/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricolă" din Legea nr. . . . precum si unele masuri adiacente.. modulării şi a sistemului integrat de gestiune şi control. . 541 din 25/08/2009 pentru modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national.16/1994 a arendării cu modificările şi completările ulterioare. precum şi de către persoanele juridice străine.Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeană . silvicultură şi dezvoltare rurală. cu modificările şi completările ulterioare.272/26.Ordinul MADR nr. alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice nr.Ordinului ANSVSA nr. 226/235/2003 . . .Hotărârea Guvernului nr. . . pe termen mediu si lung. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). . pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 72/2002. 91/2008 privind modalitatea de acordare a plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării şi aprobarea prim-procesatorilor.Ordinul MADR nr. 18 /1991 fondului funciar.Hotărârea Guvernului nr.Legea nr.Ordinul MAPDR nr. . ovinelor. 72/2002.Ordin nr. . 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie din 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultor. 283/2010 privind camerele pentru agricultură. 1. prevăzute de Regulamentul CE nr. care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. caprinelor si bovinelor .Ordin MEF nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepă.

întreprinzătorii individuali-ÎI. 73/2009. şi să bifeze în rubricile aferente acesto ra. În lipsa bifei se va considera că solicitantul nu doreşte sprijinul aferent. nr. 2a şi nu 1A. .3 Noile coduri de culturi: PAJIŞTI PERMANENTE UTILIZATE ÎN COMUN. întreprinderile familiale-ÎF completează în rubrica 08-CUI-ul.Populus hibridus (plop hibrid energetic).P. Atât în declaraţia de suprafaţă (la numărul de parcelă/cultură). si altele asemenea Planta energetica inisor – Camelina sativa se va incadra la categoria Alte plante industriale. Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată toate documentele solicitate de A. PPn. 2A. CPn.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli.Miscanthus giganteus (iarba elefantului). 20 . dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu este eligibil pentru plata SAPS. (1) din Regulamentul CE nr.Paulownia tomentosa (arborele Printesei). . 124 alin. începând cu anul 2010. Teren necultivat (cod 970) este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat. PLANTE ENERGETICE NONALIMENTARE * VII ÎNFIINŢATE PRIN PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE / RECONVERSIE SUPRAFAŢĂ DEFRIŞATĂ PRIN PROGRAMUL DE PRIMĂ DE DEFRIŞARE CARTOFI PENTRU SĂMÂNŢĂ 604 953 965 966 255 25 *Culturile ce pot fi înfiintate ca plante energetice nonalimentare (Cod 953) sunt: . chiar dacă acesta este format din suprafeţe amplasate în localităţi/judeţe diferite.I. dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţă. conform OUG 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare. Fermierii persoanele fizice autorizate-PFA. cod 214 . la fel ca şi persoanele juridice.. . În câmpul (31) din cerere fiecare solicitant bifează schema/măsurile pentru care solicită plată. 5.-O. Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin completează codurile categoriei de folosinţă: TAn. . Fermierul trebuie să depună doar o singură cerere unică de plată pentru tot terenul agricol pe care îl utilizează.Cynara cardunculus (anghinare). contul bancar pe care aceştia trebuie să-l prezinte la APIA trebuie să fie deschis pe CUI.G. Gn. indicativul culturii se va înscrie numai cu litere mici: de ex. cât şi pe hartă /în IPA Online. cu modificările şi completările ulterioare.Salix vinimalis "energo" (salcie energetica). 1a.Panicum virgatum ( Switch grass). VIn. conform art. ştampilează şi semnează cererea şi documentele aferente. deşi nu au personalitate juridică. În acest se ns.A. . Aceste categorii.

APIA solicită persoanelor juridice aflate în situaţiile de mai sus. documentele care dovedesc respectarea acestui articol. Condiţii artificiale pot fi co nsiderate declararea: -suprafeţelelor din rezervaţiile ştiinţifice / zonele de protecţie strictă şi conservare specială / amenajări peisagistice ( de ex. . 21 .Conform art. 2 din Regulamentul CE nr.. 30 din Regulamentul CE nr. alin. statele membre pot stabili criterii obiective şi nediscriminatorii adecvate pentru a se asigura că niciun fel de plăţi directe nu sunt acordate unei persoane fizice sau juridice: (a) pentru care activitatea agricolă reprezintă numai o parte nesemnificativă a ansamblului ctivităţilor economice ale acesteia. biosfera Delta Dunării. În cazul în care se constată că s-au efectuat plăţi necuvenite. este acceptată depunerea cererilor unice de plată pe aceste tipuri de suprafeţe numai dacă fermierul demonstrează că într-adevăr desfăşoară activitate agricolă şi nu intră în atribuţiile lui menţinerea acestor terenuri. Parcul Naţional Munţii Rodnei) -suprafeţele acoperite de terenuri de golf -suprafeţele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă/aferente aerodromurilor/eliporturilor -suprafeţe aferente zonelor sportive / de agrement (parcuri) -suprafeţele/terenurile firmelor imobiliare -suprafeţe aferente unităţilor militare şi spaţiilor aferente exerciţiilor militare în care nu se pot efectua / nu se efectuează activităţi agricole În baza art. cu modificările şi completările ulterioare: . sau (b) pentru care principalul obiect de activitate nu îl reprezintă exercitarea de activităţi agricole”.Începând din 2010. 73/2009. 73/2009. la depunerea cererilor de plată. se aplică procedura de recuperare a acestora. În acest sens. 28.. cu scopul obţinerii unui avantaj contrar obiectivelor schemei de suport/plată”.nici o plată nu va fi făcută către beneficiarii pentru care a fost stabilit că au creat condiţii artificiale cerute pentru obţinerea plăţilor.