Introducere Plățile directe în agricultură reprezinta pentru producatorii agricoli un suport material substanțial.

Este clar că în domeniul agricol lipsurile sunt foarte mari. Când mergem la piata, în supermarket, putem observa ca nu prea mai exista produse românești. În Monitorul Oficial nr. 607/3 septembrie, a fost publicat Ordinul nr. 704/2007 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal si pentru abrogarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare. Prin acest ordin se stabilesc modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati in sectorul vegetal, prevazute de OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007. Potrivit prevederilor OUG nr. 125/2006, schemele de plati directe care se acorda incepand cu anul 2007, ca mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli, sunt urmatoarele: schema de plata unica pe suprafata (SAPS); plati nationale directe complementare in sectorul vegetal; plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic; schema de plata pentru culturi energetice; schema de plata separata pentru zahar. Beneficiarii platilor directe si ai platilor nationale directe complementare sunt persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata, in calitate de proprietari, arendasi, concesionari, asociati administratori in cadrul asociatiilor in participatiune, locatari sau altele asemenea. Potrivit prevederilor ordinului, pe langa conditiile generale stabilite de OUG nr. 125/2006, au fost adaugate conditii si criterii de eligibilitate specifice, conform legislatiei comunitare, precum si legislatiei nationale, pentru urmatoarele scheme: - schemele de plati nationale directe complementare la SAPS, decuplata de productie in sectorul vegetal, pentru culturile amplasate pe teren arabil; - schemele de plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, cuplate de productie, pentru culturile de in, canepa, tutun si hamei; - schema de plata nationala directa complementara pentru sfecla de zahar, decuplata de productie; - schema de plata directa separata pentru zahar. Ordinul mai prevede elementele pe care trebuie sa le contina contractele incheiate, dupa caz, intre producatorul agricol si procesator/cumparator, printre care amintim: anul de piata pentru producerea si valorificarea productiei, dupa caz; suprafetele cultivate, exprimate in hectare cu doua zecimale si detaliile de identificare ale acestor suprafete; numarul unic de inregistrare al producatorului agricol in Registrul fermierilor, s.a. Conform reglementarii, contractele vor avea viza directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care va certifica indeplinirea obligatiilor ce revin producatorilor agricoli si unitatilor procesatoare. Odata cu intrarea in vigoare a ordinului, a fost abrogat Ordinul nr. 607/2006 al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare.

1

Capitolul I -Tipuri de subvenții acordate in agricultura

În anul 2011, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se acordă din fonduri europene şi/sau de la bugetul naţional plăţi în cadrul următoarelor scheme şi măsuri de sprijin: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plăţi naţionale direct complementare, schema separată pentru zahăr, plăţi tranzitorii pentru tomate destinate procesării, plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală. Pentru obţinerea subvenţiei pe suprafaţă sunt necesare următoarele documente: actul de identitate sau paşaport, dovadă cont bancar activ, înregistrare fiscală (CUI) pentru persoanele juridice (în cazul în care fermierul este reprezentat la depunere a cererii de un reprezentant, acesta va prezenta procură notarială de împuternicire), documente doveditoare ale dreptului de utilizare, contract de concesiune/închiriere/arendare încheiate cu consiliile locale, dacă este cazul; pentru păşunile comunale utilizate de către asociaţii, composesorate, fundaţii etc se va prezenta declaraţia (anexa 13) prin care membrii sunt de acord ca preşedintele să depună cerere la APIA în numele lor. Plăţile naţionale directe complementare – PNDC sunt plăţile care suplimentează, din bugetul naţional, pe cele primite prin schema unică de plată pe suprafaţă – SAPS. Plăţile naţionale directe complementare se acordă cu respectarea condiţiilor SAPS şi a condiţiilor specifice impuse de legislaţia europeană şi naţională pentru culturile respective. Sunt acordate următoarele plăţi naţionale director complementare: PNDC 1 – culturi în teren arabil, PNDC 2 – in pentru fibră, PNDC 3 – cânepă pentru fibră, PNDC 4 – tutun, PNDC 5 – hamei, PNDC 6 – sfeclă de zahăr. În timp ce în restul ţărilor din UE funcţionează scheme de protejare a sectorului agricol, România nu dispune nici de soluţii viabile, nici de banii necesari pentru aceasta. Din acest an, România nu mai poate acorda aceleaşi tipuri de subvenţii pentru agricultură; le poate însă înlocui cu noi forme de ajutor, compatibile cu reglementările europene. Aceasta pentru că, prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, ţării noastre i s -a îngăduit să acorde agriculturii astfel În timp ce în restul ţărilor din UE funcţionează scheme de protejare a sectorului agricol, România nu dispune nici de soluţii viabile, nici de banii necesari pentru aceasta. Din acest an, România nu mai poate acorda aceleaşi tipuri de subvenţii pentru agricultură; le poate însă înlocui cu noi forme de ajutor, compatibile cu reglementările europene. Aceasta pentru că, prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, ţării noastre i s -a îngăduit să acorde agriculturii astfel de ajutoare de stat doar pe o perioadă de tranziţie, care a expirat la sfârşitul lui 2009. Conform Ministerului Agriculturii, nivelul subvenţiilor acordate în 2007 a fost de 3,7 miliarde de lei, în 2008 de 3,3 miliarde de lei, iar în 2009, de 3,4 miliarde de lei. Dar, din suma angajată anul trecut, de la buget nu s-au acoperit decât 1,59 de miliarde de lei, diferenţa de 1,81 de miliarde de lei urmând să se regăsească în bugetul Ministerului Agriculturii pe 2010. Din cele 1,81 de miliarde, pentru sectorul zootehnic s-ar aloca peste un miliard de lei, alte 500 de milioane pentru sectorul vegetal, iar pentru sistemul de irigaţii, 112 milioane de lei, în timp ce restul de 140 de milioane de lei s-ar utiliza pentru susţinerea proiectelor SAPARD. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a municipiului Bucuresti are o sumedenie de atribuț ii. Toate aceste atributii sunt puse in aplicare de catre angajatii acestei companii in conformitate cu legislatia in vigoare. APIA este responsabila de urmatoarele : acordarea plăţilor naţionale directe complementare sector zootehnic - specia bovine, 2

primire. administrarea cererilor pentru solicitarea ajutoarului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor. sprijinul financiar destinat finanţării programelor operaţionale ale organizaţiilor de producători din sectorul legume – fructe. ajutorul financiar comunitar si national acordat în sectorul apicol. administrarea cererilor pentru solicitarea ajutorului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor. înregistrare şi verificare cereri de plată privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate. acordarea ajutorului financiar în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli distribuţia de mere.administrarea cererilor de plată pentru ajutorul specific în sectorul de agricultură ecologică. restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole. acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură privind acordarea rentei viagere agricole. acordarea ajutorului financiar pentru implementarea masurilor adiacente distributiei de mere. furnizarea de ajutoare alimentare catre persoanele ele mai defavorizate din romania. acordarea ajutorului comunitar pentru fur nizarea laptelui în instituţiile şcolare. 3 .

concesionat şi/sau închiriat”. pajişti temporare. lupin. decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie) . triticale. in pentru ulei. tutun. sorg. 2. după caz. Plăţile naţionale directe complemetare se acordă cu respectarea condiţiilor SAPS şi a condiţiilor specifice impuse de legislaţia europeană şi naţională pentru culturile respective conform OUG nr.reprezintă schema de plată în cadrul căreia se acordă o sumă stabilită pe hectar. concesionari. 73/2009.2. orez.in pentru fibră şi PNDC 3 . legume proaspete. Arendatorul.. Schema de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) . concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat. cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate: a) culturile de in şi cânepă pentru fibră să fie amplasate pe parcele agricole de minim 0. in şi cânepă pentru fibră. sfeclă furajeră. orzoaică. sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase). viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. fasole pentru boabe.2. PNDC 2. Etichetele se vor păstra la centrul local/centrul judeţean sau al municipiului Bucureşti. porumb. 2. locatari sau alte asemenea. Culturile permanente. arendaşi. 122 şi art. din bugetul naţional. asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune. rapiţă. 6 din actul normativ anterior menţionat : “beneficiarii plăţilor directe în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata.: 2.A. 73/2009. culturi proteice (mazăre pentru boabe.1.P. În anul 2011. secară.SAPS.2. decuplate de producţie. pentru culturile amplasate pe teren arabil. Conform art. PNDC1-culturi în teren arabil Se acordă o plată naţională complementară la SAPS.I. se acordă sprijin financiar pentru următoarele scheme de plată. pe cele primite prin schema unică de plată pe suprafaţă .3 hectare. plante medicinale. alte plante industriale). decuplată de producţie în sectorul vegetal. pajiştile permanente.1. pepeni. în cuantum fix pe hectar:cereale (grâu comun. loturi semincere. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. cu modificările şi completările ulterioare şi art. orz. 246/2008.PNDC sunt plăţile care suplimentează. grâu dur. rădăcinoase (cartofi. Parcela cultivată trebuie să fie de minim 0. fără penalităţi şi 10 iunie 2011 inclusiv. 124 din Regulamentul CE nr. ovăz. bob şi linte. al A. b) etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă se depun concomitent cu cererea de sprijin fina nciar până la data de 16 mai 2011 inclusiv. năut). Ordinului MADR nr. plante de nutreţ. 125/2006. mei. hrişcă). plătibilă o dată pe an.2. 132 din Regulamentul CE nr. flori şi plante ornamentale. porumb zaharat.art. a lte culturi pe teren arabil. eligibil SAPS.cânepă pentru fibră Se acordă plăţi directe complementare în sectorul vegetal. 4 .Capitolul II -Numarul de exploatații și felul acestora pentru care se acorda su bvenții în agricultură 2.3 ha. plante industriale (floarea soarelui. Plăţi Naţionale Directe Complementare în sectorul vegetal(PNDC) Plăţile naţionale directe complementare . în calitate de proprietari. soia.

lit.I. fermierul va fi notificat de către A.P. Contractul trebuie să fie încheiat până la data de 30 aprilie a anului de recoltă iar o copie a contractului trebuie predată la centrul local/centrul judeţ ean sau al municipiului Bucureşti al A. etichetele pot fi depuse până cel târziu la data de 30 iunie 2011 inclusiv fără penalităţi şi până la 25 iulie 2011inclusiv. fără penalităţi şi până la 27 septembrie 2011 inclusiv. cuplată de producţie.P. Fermierul va prezenta în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării documentele solicitate de A. bon fiscal sau altele asemenea. trebuie să depună la A. g) producătorul agricol trebuie să prezinte până la data de 30 octombrie inclusiv 2011.P. pentru tutun şi solicitanţii care nu sunt eligibili pentru acordarea plăţii în cadrul SAPS. cu obligaţia să bifeze în cererea de sprijin doar la căsuţa pentru plata naţională directă complementară decuplată de producţie pentru cultura tutunului PNDC4. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întâziere. PNDC 4-tutun Pentru cultura tutunului se acordă o plată naţională directă complementară decuplată de producţie.A. 7.A. e) grupurile de producători nu pot exercita activitate de prim-procesare a tutunului. în baza contractelor încheiate între producătorii agricoli/grupul de producători şi prim-procesatorii autorizaţi de MADR. Pot beneficia de plata naţională directă complementară în sectorul vegetal.5. dar nu mai mare decât suprafaţa din cererea de sprijin. până la data de 1 septembrie 2011 inclusiv.I. astfel încât să poată fi efectuate controalele prevăzute.A. din cauza nerespectării condiţiilor privind suprafaţa. f) producătorul agricol trebuie să depună la A. stipulate la art. f) un producător de tutun poate să aparţină unui singur grup de producători. cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate: 5 .4.I. 125/2006. b) producătorul agricol individual sau grupul de producători trebuie să depună copia contractului de cultură cu un prim-procesator şi să îl înregistreze la DAJ. 2. d) un producător agricol/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator. 2. decuplată de producţie. e) culturile de cânepă trebuie să fie menţinute în condiţii de creştere normale. PNDC 5 – hamei Se acordă o plată directă naţională complementară în sectorul vegetal. până la data de 30 iunie 2011 inclusiv fără penalităţi penalităţi şi 25 iulie 2011 cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare . fără penalităţi şi până la 26 noiembrie 2011 inclusiv. alin. factură fiscală.a) din OUG nr. conform tehnologiei de cultivare.I.2.P.2.1. d) sprijinul financiar se acordă numai pentru suprafaţa prevăzută în contractul/angajamentul încheiat între producătorul agricol şi prim procesator. respectiv a municipiului Bucureşti.A. cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate: a) producătorul agricol/ grupul de producători care solicită sprijin financiar pentru plata naţională directă complementară decuplată de producţie pentru cultura tutunului. iar dacă suprafaţa din contract este diferită de suprafaţa din cererea de sprijin. atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători. cererea unică de plată pe suprafaţă.I. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întâziere actele doveditoare pentru livrarea de in şi cânepă pentru fibră: proces verbal de recepţie. în vederea rezolvării acestei neconcordanţe. c) contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia.c) în cazul în care semănatul se face după termenul limită de depunere a cererii unice. timp de 10 zile după înflorire. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întâziere.P.A. pentru suprafaţa cultivată cu tutun.

din judeţul Cluj.producătorul agricol încheie în termen. respectiv a municipiului Bucureşt i. Oraştie – Aurel Vlaicu . suprafaţa pe care este amplasată cultura de sfeclă de zahăr este eligibilă SAPS şi este destinată exclusiv producţiei de zahăr. Saschiz-Albeşti şi Acăţari.A..2. înregistrează şi vizează la DADR şi depune în termen la APIA documentele doveditoare specifice. e.Sfeclă de zahăr Se acordă plată naţională directă complementară în sectorul vegetal pentru sfecla de zahăr. cerere unică de plată în termen în care bifează SAPS şi PNDC 6. 623/2002 şi Ordinului MAPDR nr.6. PNDC 6 .11. Slimnic – 224 ha. b. c.10. sprijinul se acordă plantaţiilor de hamei situate în zonele de cultură recunoscute pentru certificarea denumirii de origine conform Ordinului MAAP nr. Şura Mică -160 ha.10. în urma controalelor.I.A.2011 determină respingerea de la plată a acestei scheme.11.2011 inclusiv şi cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere în intervalul 18. încheiat în anul în curs.a.  zona a III-a de cultură: cuprinde plantaţiile de hamei din localităţile: Aiud-Rădeşti. recunoscute pentru cert ificarea denumirii de origine sunt:  zona I de cultură: cuprinde plantaţiile de hamei din localităţile: Huedin-Gherla-ClujNapoca. Cheţani – 197 ha. Sighişoara – 265 ha. se acordă în cuantum fix numai pentru suprafaţa din contractul de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr. din judeţul Mureş.05. decuplată de producţie. plata naţională directă complementară pentru sfeclă de zahăr.depun la centrul local al A.J.1 ha. b. iar parcela agricolă eligibilă este de minimum 0.2011 . Rupea-Criţ. Depunerea acestui document justificativ după data de 11. din judeţul Alba.I. înregistrat la D. d. suprafeţele pentru care se solicită sprijin financiar sunt cultivate cu hamei şi pe acestea s-au respectat condiţiile normale de cultivare. Acest proces -verbal va fi întocmit în două exemplare şi înregistrat la DADR judeţeană. Laslea – 60 ha. DADR judeţene.P.11. respectiv a municipiului Bucureşti desemnează un reprezentant care.06. 2. Depunerea acestui document justificativ începând 6 . Valchid – 61 ha . certifică printr-un proces-verbal că suprafaţa cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată.2011 inclusiv (cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale).2011 inclusiv şi cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere în intervalul 17. Daneş – 83 ha. Documentele doveditoare specifice ataşate cererii SAPS şi termenele de depunere la APIA a acestora sunt: contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr fără penalizări până la data de 16. 440/2009.A.2011 inclusiv (cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale).  zona a II-a de cultură: cuprinde plantaţiile de hamei din localităţile: Dumbrăveni – 235 ha. în urma deplasării pe teren la fiecare solicitant. din judeţul Hunedoara. Documentele doveditoare specifice ataşate cererii SAPS şi termenele de depunere la APIA a acestora: .2011 . c. producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii specifice de eligibilitate: a. din judeţul Sibiu. din judeţul Mureş.contract de vânzare-cumpărare pentru producţia de hamei. plata se va face în cuantum fix pe hectar la suprafaţa determinată de A. d. decuplată de producţie.P.10. fără penalizări până la data de 17.05. Zonele de cultură a hameiului. producătorul agricol trebuie să depună în termen la APIA documentele doveditoare specifice. din judeţul Braşov.

suprafaţa totală cultivată cu sfeclă de zahăr.3.din data de 11.5.6 alin. aferentă suprafeţei anului de referinţă. funcţionarul APIA păstrând la dosar o copie “conform cu originalul” a acestuia.1. cuantumul se reduce proporţional. .125/2006. decuplată de producţie. cultivă altă cultură sau menţin terenul în bune condiţii agricole şi de mediu. cu condiţia să respecte condiţiile specifice de eligibilitate prevăzute la PNDC 6 şi să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor. cu condiţia să respecte condiţiile specifice de eligibilitate prevăzute la PNDC 6 şi să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cerere. eligibilă.1 din OUG nr. 7 . solicitată la plata separată pentru zahăr.1. 91/2008 beneficiază de plăţile tranzitorii pentru tomate destinate procesării.1 din Ordinul MADR nr. iar în anii următori cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mică. Schema de plată separată pentru zahăr În conformitate cu art. stabilit ca an de referinţă. se acordă producătorilor agricoli care au beneficiat de plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru sfeclă de zahăr şi de plată separată pentru zahăr în anul de piaţă 2007 2008.producătorii agricoli care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mică beneficiază de plata separată pentru zahăr. Plata separată pentru zahăr. mai mare. Schema de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării În conformitate cu art. decuplată de producţie. producătorii agricoli care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mare beneficiază de plata separată pentru zahăr.2011 determină respingerea de la plată a acestei scheme. decuplată de producţie. lit. deţinător de licenţă de fabricaţie în conformitate cu Ordinul MAAP nr. persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art.livrează pentru procesare conform contractului de livrare şi în funcţie de suprafaţa contractată.depun în termen documentele prevăzute de legislaţie la APIA.4.fermierul beneficiază de această schemă de sprijin financiar după livrarea cantităţii eligibile. decuplată de producţie. pentru suprafaţa cultivată. Suprafaţa minimă a unei parcele cultivate cu tomate destinate procesării este de 0. 7 din OUG nr. cel puţin echivalentul a 8000 kg/ha tomate. . plata separată pentru zahăr. decuplată de producţie.3 ha.06. într-un an următor anului de referinţă 2007-2008. aferentă suprafeţei anului de referinţă.producătorii agricoli care cultivă altă cultură sau menţin terenul în bune condiţii agricole şi de mediu beneficiază de plata separată pentru zahăr. 2. cu condiţia să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor. Sprijinul pentru plăţile tranzitorii pentru tomate destinate procesării este acordat o singură dată pe an în funcţie de suprafaţa cultivată şi contractată cu un prim-procesator aprobat. după cum urmează: a. c. În cazul în care. b. punctul 3 din Ordinul MADR nr 246/2008. . depăşeşte suprafaţa totală de referinţă stabilită pentru România.125/2006 cu modificările şi completările ult erioare care: . se acordă şi producătorilor agricoli care cultivă sfeclă de zahăr în anii următori anului de referinţă. alin. Acesta se prezintă în original la APIA.îndeplinesc prevederile art. 2. cu modificările şi completările ulterioare. 357/2003. . cu condiţia să bifeze rubrica pentru plată separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor.încheie până la data de 15 iulie un contract de livrare a producţiei de tomate care se încadrează la codul NC 0702 00 00 cu un prim-procesator aprobat. decuplată de producţie.

să se supună controalelor autorităţilor competente prin care se urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.2011 inclusiv cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere. inclusiv copii ale actelor adiţionale la contract. . În cazul persoanelor juridice aprobate ca prim-procesatori. . contractul este înlocuit de un angajament de livrare care cuprinde cel puţin datele de identificare a persoanei juridice.să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu. copie după contractul de livrare cu un prim-procesator aprobat. Unitatea prim-procesatoare care nu poate face dovada înregistrărilor nu va primi aprobarea ca prim-procesator pentru anul următor. verifică existenţa înregistrării contractelor şi transmit o copie a acestora către MADR până cel târziu la data de 20 noiembrie a fiecărui an. care este grup de producători recunoscut preliminar sau al unei organizaţii de producători. . prin organismele de control ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificare Legumelor şi Fructelor. acesta poate fi reprezentat în contractul de livrare de către persoana juridică în cauză.3.să facă dovada livrării producţiei contractate pâna la data de 10 noiembrie 2011 inclusiv fără penalităţi şi între 11 noiembrie – 5 decembrie 2011 inclusiv cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere.2011 inclusiv fără penalităţi şi între 16.Suprafaţa eligibilă pentru plată se va considera minimum dintre suprafaţa determinată după efectuarea tuturor controalelor şi suprafaţa contractată. Persoanele juridice aprobate ca prim-procesatori. care deţin în administrare teren agricol pe care cultivă tomate destinate procesării şi care respectă condiţiile de eligibilitate menţionate anterior.2011 – 9.2 Ordinul MADR nr. 91/2008). Dacă documentele specifice mai sus menţionate nu se depun la termenele stabilite.1 din Ordinul MADR nr. suprafeţele cultivate cu tomate destinate procesării şi o estimare a producţiei care urmează să fie recoltată şi care are ca destinaţie procesarea.să completeze corespunzător formularul de plată unică pe suprafaţă. În situaţia în care beneficiarul este membru al unei persoane juridice. fermierul nu se încadrează în condiţiile specifice de eligibilitate pentru acordarea plăţilor pentru Schema pentru tomatele destinate procesării (pierde plata aferentă).07. până la 10 noiembrie a fiecărui an. 91/2008). pot beneficia de plăţi tranzitorii (art.să prezinte până la data de 15. solicitantul trebuie: . la centrul judeţean/local sau al municipiului Bucureşti al APIA unde a depus cererea de plată unică pe suprafaţă.3. alin. producţiile obţinute şi recepţionate în vederea procesării. cu condiţia evidenţierii separate pentru fiecare membru a suprafeţelor contractate. Pentru a beneficia de sprijin.07. DAJ şi a municipiului Bucureşti. .08. 8 . conform legislaţiei în vigoare. valoarea costului de producţie/kg şi să prezinte o copie a acestei înregistrări la DAJ şi a municipiului Bucureşti. Persoanele juridice aprobate ca prim-procesatori trebuie să evidenţieze separat suprafeţele cultivate cu tomate destinate procesării. alin. cultivate şi recoltate (art.

Capitolul III . 3. ce vizează acordarea de plăţi compensatorii pe suprafaţă pentru utilizatorii de terenuri agricole. Tabel 1. Pentru măsura 214-ecocondiţionalitatea implică respectarea GAEC şi a cerinţelor minime pe toată exploataţia.Zona montană pentru zona montană defavorizată 90 defavorizată” ZSD – Zona Semnificativ 95 M. APDRP a delegat către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) implementarea şi atribuţiile specifice funcţiei de plată din surse aferente bugetului naţional pentru măsurile din Axa 2 din PNDR. Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural prin utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere Prin intermediul obiectivelor strategice propuse în Axa 2 se urmăreşte. În cadrul Axei 2 din PNDR. 212 .Valoarea sprijinului financiar al măsurilor de dezvoltare rurală Sprijinul financiar este oferit sub forma unor plăţi anuale fixe pe hectar de teren agricol utilizat situat în cadrul zonelor desemnate ca eligibile în cadrul măsurilor.“Sprijin Defavorizată pentru zonele ZDS – Zone Defavorizate defavorizate – altele de Condiţii naturale Specifice 80 decat zona montană” P1 – Pajişti cu Înaltă 124 Valoare Naturală 9 . 211 .1. printre altele. În acest sens.2. Valoarea sprijinului financiar al măsurilor de dezvoltare rurală Măsura Submăsura/pachetul Valoare (euro/ha) M.Măsuri de dezvoltare rurală 3. asigurarea utilizării continue a terenurilor agricole şi conservarea şi îmbunătăţirea stării resurselor naturale şi a habitatelor.“Sprijin ZMD . solului. prin aceasta contribuind la menţinerea viabilităţii comunităţilor rurale şi introducerea sau continuarea aplicării metodelor agricole de producţie compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea stării biodiversităţii. În temeiul Acordului Cadru de Delegare încheiat între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP). APDRP rămâne însă responsabilă cu funcţia de plată privind contribuţia comunitară pentru măsurile delegate şi rambursarea sumelor solicitate (autorizate/plătite) de către APIA în urma solicitării de fonduri de la bugetul UE şi bugetul de stat. Sumele acordate în cadrul măsurilor respective se cumulează cu plăţile directe pe suprafaţă acordate de APIA şi de asemenea pot fi cumulate între ele în zonele desemnate ca eligibile pentru mai multe măsuri. apei şi calităţii aerului. altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată şi zonele defavorizate de condiţii naturale specifice) – ZSD şi ZDS  Măsura 214 – Plăţi de agro-mediu Pentru măsurile 211. în cadrul următoarelor măsuri:  Măsura 211 – Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD)  Măsura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate. pentru perioada 2007-2013 sunt prevăzute măsuri cu finanţare FEADR şi buget naţional. 212-ecocondiţionalitatea implică respectarea GAEC pe toată exploataţia. trebuie să se asigurare utilizarea continuă a terenurilor agricole.

3 Livezi Varianta 5. limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizi ce care aparţin de aceste UAT-uri.P2 – Practici agricole tradiţionale P3 – Pajişti Importante pentru Păsări: 3.2– Lanius minor şi Falco M. conform tabelului de mai jos: 10 .1 – Crex crex 3. valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc această valoare.  unităţile administrativ teritoriale situate la altitudini medii între 400 -600 m şi care au o pantă medie egală sau mai mare de 15%. limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice care aparţin de aceste UAT -uri.1 Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD) -Măsura 211 Se acordă pentru fermierii care desfăşoară activitate agricolă în:  unităţile administrativ teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m.2. Degresivitatea sprijinului financiar la nivel de fermă În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha.„Plăţi de vespertinus agro-mediu” P4 – Culturi verzi Varianta 5.5 medicinale şi aromatice Sursă: APIA municipiului Bucuresti 58 209 101 130 153 360 400 400 255 Plante Valuarea acordata in functie de masuri € 250 € 200 € 150 € 100 € 50 €0 ZMD ZSD ZDS P1 P2 P3 P4 M 211 M 212 M 214 3. 214 .1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) Varianta 5.4 Vii Varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi) Varianta 5.

Aceste areale trebuie să fie formate din cel puţin 3 unităţi administrativteritoriale şi nici un UAT nu trebuie să aibă o notă de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30. însă nu se va cere rambursarea plăţilor efectuate pentru perioada în care angajamentul a fost în vigoare.01-300 50% din plată peste 300 35% din plată Sursa.19 al Regulamentului (CE) nr.1257/1999) . condiţiilor de relief şi de umiditate a solului şi ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderată de 16 puncte.1257/1999) . Zonele defavorizate . unde productivitatea agricolă este limitată datorită calităţii reduse a solului. Sprijinul financiar acordat compensează diferenţele faţă de condiţiile naturale prezente în alte zone.ZDS (art. Acest sprijin reprezintă în acelaşi timp o acţiune menită să contracareze procesul de depopulare şi să menţină potenţialul turistic al acestor zone.ZSD (art.1698/2005.01-100 75% din plată 100.altele decât zona montană sunt determinate conform criteriilor prezente în Anexa 4 şi sunt clasificate în două categorii:  Zona Semnificativ Defavorizata .2 Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană-Măsura 212 Se acordă pentru fermierii care desfăşoară activitate agricolă în: -zone unde producţia agricolă este mai redusă cantitativ si/sau calitativ datorită unor condiţii naturale şi unde este importantă menţinerea echilibrului de mediu stabilit între practicile agricole şi condiţiile naturale. care nu sunt defavorizate.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depăşeşte valoarea de 28 de puncte şi care prezintă caracteristici naturale particulare. APIA municipiului București Schimbări survenite în legislaţia naţională şi în cea comunitară Dacă o asemenea schimbare survenită în legislaţia naţională sau comunitară nu este acceptată de către beneficiar. în baza articolului 51 din Regulamentul (CE) nr. 11 . angajamentul va fi anulat.cuprinde acele unităţi-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau parţial cu Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”.Tabel 2. Reducerea sau anularea plăţilor Când beneficiarii acestei măsuri nu respectă pe întreaga suprafaţă a fermei Bunele Condiţ ii Agricole şi de Mediu sau nu continuă activitatea agricolă în zona montană defavorizată timp de 5 ani de la primirea primei plăţi.20 al Regulamentului (CE) nr. ca urmare a unei acţiuni sau a unei omisiuni care le este direct imputabilă.  Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice . această zonă prezintă valori mici de densitate a populaţiei şi un grad mare de dependenţă a populaţiei faţă de activităţile agricole. climatului nefavorabil. De asemenea. plata pentru anul în care nu s -au respectat aceste condiţii poate fi micşorată sau anulată.2. 3. Valoarea plății directe in functie de suprafața Suprafaţa Valoarea plăţii (HA) (Euro/Ha) 1-50 100% din valoarea plăţii pentru fiecare hectar 50.

677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha. cultu rilor de hamei.(1). Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei.16/2009. pomi fructiferi. solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul unic de identificare. să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens. complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate. transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol. să declare toate parcelele agricole.Conditii de eligibilitate pentru acordarea subventiilor in agricultura 4. să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS. să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu. să marcheze limitele parcelei utilizate. În cazul viilor. h. aprobarea unei rente agricole viagere. să depună o cerere de solicitare a plăţilor la termen şi să îndeplinească următoarele condiţii generale: a. g.3 ha. să înscrie. sub sancţiunea legii penale. suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0. Aceasta este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă).3 ha şi de plata PNDC dacă aceste culturi sunt cele care în mod normal aparţin TA (deci fără CP. “pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă. în scris. 12 . b. pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei. să furnizeze toate informaţiile solicitate de APIA. din OUG nr. PP şi VI). pepinieră pomicolă/viticolă sau este cultivată cu arbuşti fructiferi/ hamei. inclusiv lista suprafeţelor. livadă. Condiţii de acordare a plăţii unice pe suprafaţă: Conform art.Capitolul IV. atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate. reglementate prin legislaţia naţională.1 ha. i. c. pepinierelor viticole.1 ha. Atenţie! Pentru categoria de folosinţă Grădini familiale -G suprafaţa minimă eligibilă a parcelei este de 0. Culturile înscrise de fermier în cerere cu această categorie de folosinţă vor beneficia de plata SAPS dacă parcela respectivă are suprafaţa minimă de 0. d.3 ha –teren arabil şi o parcelă de 0. APIA orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. Atenţie! În cazul în care un fermier exploatează 3 parcele agricole de 0. alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere”. f. arbuşti fructiferi. pepinierelor pomicole. procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.1. să comunice în termen de 10 zile lucrătoare.1 este vie. j. administrat de APIA. 7 alin. 125/2006 modificată prin Ordonanţa nr. în condiţiile Legii nr.3 ha chiar dacă aceasta cuprinde vii. pepiniere viticole. livezilor. iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0. e. arbuştilor fructiferi. pepiniere pomicole. să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea. în termenele stabil ite. exploataţia este eligibilă numai dacă parcela agricolă de 0. date reale. cu modificările şi completările ulterioare. nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage după sine sancţiuni. culturi de hamei.

conform Legii nr. 139/2007.  adeverinţa de la banca la care are deschis cont bancar activ copie după actele care dovedesc forma de organizare şi numirea/desemnarea administratorului / reprezentantului (de ex.4. fermierul persoană fizică / administratorul formei simplă de asociere fără personalitate juridică. 2 a Formularului de cerere pentru 2011. care stă la baza dreptului de utilizare a păşunii. să utilizeze cel puţin o parcelă în UAT-urile delimitate ca fiind eligibile pentru această măsură conform Anexei 4A din PNDR 2007-2013. O copie a acestei Hotărâri rămâne la dosarul cererii unice de plată.1 ha . În cazul viilor. *  Consiliile locale depun Declaraţia de eligibilitate . pep inierelor viticole.3. arbuştilor fructiferi. 1 va fi însoţită de Hotărârea Consiliului Local în original care stabileşte suprafeţele pentru care se depune cererea. după caz:  actul de identitate al administratorului/reprezentantului desemnat-CI/BI. etc. sa respecte GAEC pe toată suprafaţa agricolă a fermei şi pe toată durata angajamentului. din care să reiasă utilizarea păşunii în baza UVM/ha. etc. concesionare. 36/1991. pe care Consiliul local desfăşoară activitate agricolă. modificată prin Legea nr. Anexa nr. certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. sa se angajeze că vor continua activităţile agricole timp de 5 ani de la data efectuării primei plăţi aferente acestei măsuri prin semnarea părţii III. sa exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha.2.Anexa nr. precizându -se dacă pentru aceste suprafeţe nu au existat/au existat.  copie după documentele care dovedesc înregistrarea fiscală (de ex. dreptul de utilizare al fermierilor este dat de încheierea unui contract de păşunat între fermieri şi administratorii păşunilor comunale indiferent de tipul contractului 4. 1 la formularul tip de cerere de plată pentru 2011 pentru suprafeţele pentru care se solicită sprijin şi pentru care nu au fost încheiate contracte de concesiune. Actul constitutiv şi/sau Statutul şi/sau Acordul de constituire. fermierii persoane juridice vor prezenta. etc. Hotărârea Adunării Generale. livezilor.  dovada contului bancar în cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică). fermierii trebuie să prezinte şi dovada eliberată de Consiliul local. închiriere. închiriere. închiriere.  Fermierii care solicită sprijin pentru suprafeţele de păşuni comu nale utilizate pe baza unor contracte de concesiune / închiriere / arendare încheiate cu consiliile locale depun Declaraţie de eligibilitate . etc. 541/2009 (29 septembrie 2009) şi nu sunt conforme anexei la actul normativ menţionat. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS? Beneficiarii trebuie să depună în termen la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă. dar nu au fost conforme. arendă. folosinţă gratuită. pepinierelor pomicole. Documente necesare cererii referitoare la acordarea de subventii a.).  Fermierii care utilizează apă pentru irigaţii depun documentele care dovedesc dreptul de 13 .1 Angajamente şi Declaraţii. certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului. solicitări de arendare. va prezenta:  actul identitate-CI/BI/paşaport.. actul pentru codul fiscal. culturilor de hamei. de arendă. iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0.Anexa nr. acesta prezintă şi contractul de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică. Fermierii vor prezenta şi copia contractului de concesiune. suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0. b.3 ha.). In cazul în care contractele sunt încheiate anterior intrarii în vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr. în cazul utilizării în comun a păşunilor comunale.

6 Malta 0. ar fi următoarea: 𝑆𝐴𝑃𝑆 = PPD SAUe 𝑆𝐴𝑃𝑆2007 =12651447 .592 milioane Euro) și în anul 2008 în proporție de 52% (cu 5% mai mult ca în anul precedent.9 10.3 97.4 50. posibil de acordat exploatațiilor din România. – Plafonul național pentru plăți directe (SAPS) pentru perioada 20 07-2009este de 967.5 216.9 265.6 220.8 139. Tabelul 1: Alocarea plăților directe în EU-10 (în milioane euro) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Republica 227.8 Letonia 33.6 Sursa: Of icial Journal of the Euroean Union.5 741.447.2 988.6 69. urmate de Republica Cehă și Slovacia.3 40.212.9 3. ceea ce reprezint 503. iar plățile din 2008 vor fi rambursate în 2009.67 0.4 111.5 683.6 ℎ𝑎 464 .38 2.9 Cehă Estonia 23.3 138. majoritatea NSM (cu excepț ia Sloveniei si a Maltei) au optat pentru aplicarea SAPS.6 ha.6 252.3 111.7 Ungaria 375.1 618. 30.3 146.4 1648. Alocarea plăț ilor directe în EU-10 (NSM) este detaliată în tabelul următor.4 27.0 367.2 598.7 495.78 1.6 55.4 427.2 111. Explicația consta în faptul că în primul an după aderare plățile directe vor fi avansate de la bugetul de stat acestea urmând a fi rambursate în anul 2008 de către UE.7 124.6 100.7 342.0 293.9 34.9 milioane Euro și reprezintă fluxul financiar pentru doi ani(2008 -2009).2 Lituania 92.9 324.6 In România.4 20.7 Cipru 8.5 2197.5 83.4 97.4 55.3 125. situatia sta un pic diferit.59 1.5 180.6 113.308 𝑚𝑖𝑙 € 12651447 .8 1373.9 17.5 69.Evaluarea valorii plăților directe în funcție de mărimea exploatației 5.9 865.4 83.5 70.1 253. Experiența noilor state membre în aplicarea și evaluarea sprijinului direct În ceea ce privește aplicarea sprijinului direct.3 845.0 1922.18 Polonia 724.2004 2012 769.57 2471.78 3.9 24.1 330.3 90.9 39.99 2.0 107.30 milioane Euro).1 Slovenia 35. – Pentru perioada 2009-2010 estimm o creștere anuală de 5% a plafonului Național pentru plăți directe după care acesta va crește cu 10%.5 60.592 𝑚𝑖𝑙 € 14 .6 ℎ𝑎 𝑆𝐴𝑃𝑆2008 = 503 .9 183.8 513.8 31.6 288.0 Slovacia 97.01 1098.6 144. Conformdatelelor furnizate de Institutului National de Statistica pentru suprafața eligibila totală pentru plăților directe este de 12.2 ha) – Perioada de aplicare a SAPS se presupune că va fi de 5 ani (timp în careRomânia își va perfecționa SIAC).1.6 80.6 2013 854.4 13.4 408.8 360.3 257. – Valoarea plafonului pentru plăți directe va fi utilizat în anul 2007 în Proporție de 48% (464.Capitolul V. – Se presupune că nu se va acorda Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) pentru terenurile lăsate necultivate(769. Din pachetul financiar alocat celor 10 NSM două treimi dintre plăț ile directe sunt alocate Poloniei și Ungariei.3 41.3 3.4 27. Luând în considerare ipotezele de mai sus evaluarea valorii plăț ii unice pe suprafată (SAPS).651.03.93 746.

375 mil € 99.447 .216 18.7 𝑆𝐴𝑃𝑆2007 =468 .952.091 ha >10 ha 37.447 .043.7 39.952 .776 mil € 1. SAUe = suprafața agricolă eligibilă Tabel.631.6=21.64 ha Pentru numar de exploatatii intre 1-2 ha % din suprafata=12.091 mil € 51.115 mil € 2.47 ha 𝑆𝐴𝑃𝑆2008 =994.în care: SAPS= schema de plată unică pe suprafață PPD = valoarea plafonului național pentru plăți directe în anul 2007.952 .409.ier.7 ha ha 15 .952 . s.833.525 mil € 994. SAPS acordata exploatatiilor agricole din Romania Suprafața Plăți Plăți agricol directe directe Număr utilizată – % 2007 2008 exploataii ha din milioane milioane peste 1 ha posibil suprafață euro euro eligibilă pentru plată Total 1.72 3.d.6=11.6=7.409 .212 468.651 .409 .699.1 𝑆𝐴𝑃𝑆2007 =1.651 .375 ha 5-10 213.m.631 .833 .569 mil € 36.651 .64 11.6 100 464.409.7 17.3 𝑆𝐴𝑃𝑆2007 =2.699.447.72 ha 𝑆𝐴𝑃𝑆2008 =468 .651 .115 107.30 din care: 1-2 693.72 56.043 .738 12.1 51.043 . 592 503.3 99.776 56.9 𝑆𝐴𝑃𝑆2007 =994.64 ha 𝑆𝐴𝑃𝑆2008 =1.7 21.651 2.6=3.216 mil € 468 .833 .845.a.447 .699.043 .651.833 .651 Sursă: http://www.631 .881 1.9 36.47 ha Pentru numar de exploatatii intre 2-5 ha % din suprafata=12.47 % din suprafata=12.47 7.ro Pentru numar de exploatatii intre 1-2 ha Pentru numar de exploatatii intre 1-2 ha % din suprafata=12.447 .569 ha 2-5 877.72 ha 18.471 994.651 mil € 17. 2008.631 .7 ha 107 .525 39.699.64 𝑆𝐴𝑃𝑆2007 =2.

.Regulamentul (CE) nr.Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea. . 1973/2004 în ceea ce priveşte soiurile de cânepă eligibile pentru plăţile directe în temeiul Regulamentului CE nr. cu modificările şi completările ulterioare. 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare rurală şi de modificare şi abrogare a unor regulamente. 2075/1992. . 1124/2008 de modificare a Regulamentelor CE nr. Legislaţia EUROPEANĂ referitoare la plăţile pe suprafaţă acordate fermierilor . 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului CE nr.Regulamentul (CE) nr.Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilirea a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. 1673/2000 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi al cânepei pentru fibră. cu modificările şi completările ulterioare. 507/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr.Regulamentul (CE) nr.Regulamentul Consiliului (CE) nr. .1. precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 cu privire la finanţarea politicii agricole comune. . 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).Regulamentul (CE) nr. cu modificările şi completările ulterioare.Regulamentul Consiliului nr. cu modificările şi completările ulterioare. . 1673/2000 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi al cânepei pentru fibră.1698/2005 privind susţinerea pentru dezvoltare rurală de către Fondul Agricol European pent ru Dezvoltare Rurală. 1122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.Regulamentul (CE) nr. cu modificările şi completările ulterioare.Regulamentul (CE) nr. 953/2006 de modificare a Regulamentul CE nr. 1782/2003. 1290/2005.Capitolul VI – Legislaţiile in vigoare referitoare la plăţile pe suprafaţă acordate fermierilor 5. modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori pre văzute de regulamentul respectiv. cu modificările şi completările ulterioare. 16 .Regulamentul Consiliului nr. 795/2004. . CE nr. 65/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP). 247/2008 de modificare a Regulamentului CE nr. . . cu modificările şi completările ulterioare. 2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale CE. 1698/2005 în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco-conditionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală. 1974/2006 stabilind regulile detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Nr. CE nr. 2848/1998 care stabileşte normele de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1782/2003.Regulamentul (CE) nr. cu modificările şi completările ulterioare.Regulamentul (CE) nr. CE nr. 247/2006. 796/2004 şi CE nr. . . 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP). 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol. .Regulamentul (CE) nr. de modificare a Regulamentelor CE nr. .

.2009 privind asigurarea informaţiilor necesare verificărilor încrucişate referitoare la cerinţele minime de utilizare a produselor de protecţie a plantelor pentru măsura 214 din PNDR. .Ordinul MADR nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată. -Ordinul MAPDR nr.Acordul cadru de delegare nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. .Directiva 2002/53/CE a Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole.Regulamentul (CE) nr. 11/18. versiunea consolidată. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinţă pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control..Ordinul MADR/MMP nr.01. 1120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 16 din 26 august 2009 privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. . P74 pentru implementarea Măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în Axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) încheiat între APDRP şi APIA în 13.2009 privind necesitatea unor intervenţii comune în materia prevenirii constatării şi sancţionării prevederilor legale privind respectarea unor cerinţe cuprinse în GAEC şi în cerinţele minime pentru măsura de plăţi pe agromediu. cu completările şi modificările ulterioare. .Memorandum al Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005) . 730/2010 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. . 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură cu modificările şi completările ulterioare.Ordinul MADR nr. organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală cu modificările şi completările ulterioare. . care devine Registrul unic de identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună. şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.14/18. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare. . 45/2011 de aprobare a Formularului de cerere unică de plată pe suprafaţă 2011. 17 .Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR).Ordonanţa nr. Legislaţia naţională referitoare la plăţile pe suprafaţă acordate fermierilor -Legea nr. .2010.10. aprobată prin Legea nr. . .Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre.Legea nr.Protocolul de colaborare APIA – Garda Naţională de Mediu nr.09.22/27. 5.2011 privind reorganizarea Registrului fermelor. .2. 125/2006.Protocolul de colaborare APIA – Agenţia Naţională Fitosanitară nr. . .Legea nr. -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.Regulamentul (CE) nr. 1/2004 privind înfiinţarea. cu modificările şi completările ulterioare. 30/147/2010 privind aprobarea GAEC în România. 139/2007. 1120/2010.08. care se acordă în agricultură începând cu anul 2007.

489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal. republicată.Ordinul MADR nr. 215/2001 administraţiei publice locale. 1044/2003 privind autorizarea unităţilor de procesare primară a tulpinilor de in şi cânepă pentru fibră. . . 18 . . 169/1997. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România.Ordinul MADR nr. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului. 74/2004 privind organismele de certificare şi controlul certificării în vederea denumirii de origine a hameiului. precum şi unele măsuri adiacente cu modificările şi completările ulterioare.Ordinul MAAP nr. pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate. . 143/2000 pentru combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. cu completările şi modificările ulterioare. 200/2005 privind autorizarea Organizaţiei Interprofesionale a producătorilor şi procesatorilor de in şi cânepă din România. 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . 96/2006 privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut şi a modului de înregistrare al acestuia.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. recunoscute pentru certificarea denumirii de origine.Ordinul MADR nr.Legea nr. 172/2003 privind normele de bonitare şi certificare a hameiului. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere.Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare.Legea nr.. . cu modificarile si completarile ult erioare. 503/2003 privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun.Ordinul MAAP nr.Ordin MAPDR nr. .Ordonanţa Guvernului nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut. 10 din Ordinul MADR nr. .Ordinul MAPAM nr. 440 din 30 iunie 2009 pentru modificarea art. . .Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţ ionale directe complementare în sectorul vegetal. 1 lit. 118/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului MADR nr. . . modificată şi completată prin Legea nr. . b) din Ordinul MAAP nr.Ordinul MAAP nr.Legea nr. . . 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate. recunoscute pentru certificarea denumirii de origine. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului.Ordinul MAPDR nr. 653/2008 pentru modificarea alin. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.Ordinul MAPAM nr. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate. .Ordinul MAPDR nr. aprobată prin Legea 326/2002. . .4 art.Legea nr. a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea sche melor de plaăţi directe naţionale directe complementare în sectorul vegetal. . pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate.

pe termen mediu si lung. 370/2010 privind aprobarea plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor. 91/2008 privind modalitatea de acordare a plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării şi aprobarea prim-procesatorilor. . pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr.Legea nr.Ordin nr. caprinelor si bovinelor . 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr.16/1994 a arendării cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 72/2002. 158/2008 pentru modificarea si completarea titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr.Ordinul MAPDR nr.Hotărârea Guvernului nr. .. aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii.Ordin MEF nr. 541 din 25/08/2009 pentru modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national. . modulării şi a sistemului integrat de gestiune şi control.Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. . 18 /1991 fondului funciar. . . ovinelor. aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii. 283/2010 privind camerele pentru agricultură.Legea 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi. cu modificările şi completările ulterioare.272/26. 74 din Regulamentul CE nr. 723/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea art.Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei.Ordinul MADR nr. . . 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. . 19 . 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 75/2010 pentru aprobarea sistemului de sancţiuni pentru măsurile 211. 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale. precum şi unele măsuri adiacente. . cu modificările şi completările ulterioare. prevăzute de Regulamentul CE nr. .Hotărârea Guvernului nr. silvicultură şi dezvoltare rurală. 72/2002.Ordinului ANSVSA nr. referitor la transferul exploataţiilor agricole.Ordinul MAPDR nr. 142/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricolă" din Legea nr. 212 şi 214 din PNDR 2007-2013 . respectiv Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie din 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultor. precum şi de către persoanele juridice străine. 226/235/2003 . 1. .Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeană .Ordinul MAPDR nr.Ordinul MADR nr. .Hotărârea Guvernului nr. care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. .Legea nr.503/2005. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a condiţionării. precum si unele masuri adiacente. . alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepă.Legea nr.Legea zootehniei nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

indicativul culturii se va înscrie numai cu litere mici: de ex.Cynara cardunculus (anghinare). Aceste categorii.3 Noile coduri de culturi: PAJIŞTI PERMANENTE UTILIZATE ÎN COMUN. Teren necultivat (cod 970) este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat. deşi nu au personalitate juridică. si altele asemenea Planta energetica inisor – Camelina sativa se va incadra la categoria Alte plante industriale. Gn.. În lipsa bifei se va considera că solicitantul nu doreşte sprijinul aferent.I. Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată toate documentele solicitate de A. conform art. 2A.Miscanthus giganteus (iarba elefantului). În câmpul (31) din cerere fiecare solicitant bifează schema/măsurile pentru care solicită plată. CPn.A. dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţă. 2a şi nu 1A. cu modificările şi completările ulterioare. 124 alin. . VIn. Fermierii persoanele fizice autorizate-PFA.P. începând cu anul 2010. .G. 5. Atât în declaraţia de suprafaţă (la numărul de parcelă/cultură). În acest se ns. PPn.-O. cât şi pe hartă /în IPA Online.Salix vinimalis "energo" (salcie energetica). . 1a. contul bancar pe care aceştia trebuie să-l prezinte la APIA trebuie să fie deschis pe CUI.Populus hibridus (plop hibrid energetic). chiar dacă acesta este format din suprafeţe amplasate în localităţi/judeţe diferite. . 20 . dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu este eligibil pentru plata SAPS. (1) din Regulamentul CE nr.Panicum virgatum ( Switch grass). la fel ca şi persoanele juridice. ştampilează şi semnează cererea şi documentele aferente. Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin completează codurile categoriei de folosinţă: TAn. nr. Fermierul trebuie să depună doar o singură cerere unică de plată pentru tot terenul agricol pe care îl utilizează. şi să bifeze în rubricile aferente acesto ra.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli. cod 214 . întreprinzătorii individuali-ÎI. . 73/2009. conform OUG 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare. întreprinderile familiale-ÎF completează în rubrica 08-CUI-ul.Paulownia tomentosa (arborele Printesei). PLANTE ENERGETICE NONALIMENTARE * VII ÎNFIINŢATE PRIN PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE / RECONVERSIE SUPRAFAŢĂ DEFRIŞATĂ PRIN PROGRAMUL DE PRIMĂ DE DEFRIŞARE CARTOFI PENTRU SĂMÂNŢĂ 604 953 965 966 255 25 *Culturile ce pot fi înfiintate ca plante energetice nonalimentare (Cod 953) sunt: .

21 . 28. la depunerea cererilor de plată. biosfera Delta Dunării.nici o plată nu va fi făcută către beneficiarii pentru care a fost stabilit că au creat condiţii artificiale cerute pentru obţinerea plăţilor. Condiţii artificiale pot fi co nsiderate declararea: -suprafeţelelor din rezervaţiile ştiinţifice / zonele de protecţie strictă şi conservare specială / amenajări peisagistice ( de ex. În acest sens. APIA solicită persoanelor juridice aflate în situaţiile de mai sus. În cazul în care se constată că s-au efectuat plăţi necuvenite. 30 din Regulamentul CE nr. 2 din Regulamentul CE nr. se aplică procedura de recuperare a acestora.Conform art. . alin.Începând din 2010. sau (b) pentru care principalul obiect de activitate nu îl reprezintă exercitarea de activităţi agricole”. 73/2009. cu modificările şi completările ulterioare: . este acceptată depunerea cererilor unice de plată pe aceste tipuri de suprafeţe numai dacă fermierul demonstrează că într-adevăr desfăşoară activitate agricolă şi nu intră în atribuţiile lui menţinerea acestor terenuri.. statele membre pot stabili criterii obiective şi nediscriminatorii adecvate pentru a se asigura că niciun fel de plăţi directe nu sunt acordate unei persoane fizice sau juridice: (a) pentru care activitatea agricolă reprezintă numai o parte nesemnificativă a ansamblului ctivităţilor economice ale acesteia. cu scopul obţinerii unui avantaj contrar obiectivelor schemei de suport/plată”. 73/2009.. documentele care dovedesc respectarea acestui articol. Parcul Naţional Munţii Rodnei) -suprafeţele acoperite de terenuri de golf -suprafeţele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă/aferente aerodromurilor/eliporturilor -suprafeţe aferente zonelor sportive / de agrement (parcuri) -suprafeţele/terenurile firmelor imobiliare -suprafeţe aferente unităţilor militare şi spaţiilor aferente exerciţiilor militare în care nu se pot efectua / nu se efectuează activităţi agricole În baza art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful