ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου
Σας προσκαλεί να συμμετέχετε ενεργά στην
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
με θέμα

Η Σιδηροδρομική Γραμμή του Προαστιακού:

Αφορμή για την Ολοκληρωμένη Πολεοδομική Ανάπλαση του Ταύρου
την Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013, ώρα 16:30
Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη
Πειραιώς 206, Ταύρος

Ορ γανωτι κή & Επι στημονι κή επι μέλει α:

Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη

R.S.V.P. - Πληροφορίες: Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, 213-2019631, κα Μποφίλιου ● CISD, 6985-069050, κος Σαχίνης

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful