You are on page 1of 2

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ SECŢIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ, Anul II, semestrul II (28 ore curs + 28 ore

seminar) Anul universitar 2011-2012

Titulatura cursului

PROGRAMA ANALITICĂ Metodologia cercetării în asistenţa socială
propunere: prof.univ.dr. Ioan Mărginean conf.univ.dr. Adrian Dan

Număr credite

5

Număr de ore pe săptămână

4

Anul II AS Semestrul II

Condiţii obligatorii de participare: participare la cursuri şi seminarii

Obiective generale ale cursului: Transmiterea şi însuşirea cunoştinţelor referitoare la cercetarea socială. Formarea deprinderilor necesare realizării de cercetări sociale. Obiective specifice ale cursului: Însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare realizării de cercetări în domeniul asistenţei sociale precum şi de evaluare şi utilizare a rezultatelor diferitelor cercetări în activitatea de asistenţă socială

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar: - expunerea, fixarea cunoştinţelor, răspuns la întrebări - dezbateri aplicaţii practice

Evaluarea studenţilor - examen scris (pondere 50%); - activităţi în timpul semestrului: activitate la seminar şi realizarea unui proiect de cercetare în asistenţa socială (pondere 50%).

1

(1985). Yin. Traian. [1998](2002). Elaborarea proiectului de cercetare în asistenţa socială (6 ore) 4. Iaşi: Editura Polirom.Tematica cursului 1. Chelcea. (1974). Mary. Peretz. Specificul şi conţinutul metodologiei în cercetarea socială. Ioan. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Robert K. Henry. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie . (2006). Teoria şi practica investigaţiilor sociale. 6. Chestionarul şi interviul sociologic. Analiza de conţinut a documentelor sociale (2 ore) 8. 5.. [2003](2005). Lazăr. Cercetarea de tip experimental. Studiul de caz. Imaginaţia sociologică. Iaşi: Editura Institutului European. Bucureşti: Editura Economică. Septimiu. [1895](1974). [2000](2004). Metode cantitative şi calitative. 2005„Metoda Focus Grup” Iaşi: Editura Polirom. Emile. Baze de date sociale şi analiza secundară în Asistenţa Socială (2 ore) 9. Mărginean. G. Metodologia cercetării sociologice. Ancheta sociologică. Durkheim. 9. Elaborarea şi conţinutul raportului de cercetare (2) Bibliografie In limba romana: 1. [2001](2007). Cunoaşterea comună şi cunoaşterea ştiinţifică. Agabrian. 2. Casey. Iaşi: Editura Polirom. 11. Krueger A. Vlăsceanu. Richard. Metodologia cercetării sociale. analiza şi colectarea datelor. Petre. Observaţia. 3. 4. [1997](2006).). Henri H. Mills. (1975). Observaţia ştiinţifică. Designul. Bucureşti: Editura ştiinţifică şi Enciclopedică. Analiza de conţinut. Septimiu (coord. Utilizarea observaţiei în asistenţa socială (2 ore) 6.W. Utilizarea anchetei sociologice în asistenţa socială (6 ore) 5. Bucureşti: Editura Politică. Metode în sociologie. 8. Anne. Mircea. Deontologia cercetării sociale (2 ore) 2. Utilizarea cercetării experimentale în asistenţa Socială (2 ore) 7. Iaşi: Editura Polirom. Rotariu. 2 . 10. 7. Proiectarea cercetării sociologice. (1982). Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Chelcea. Tipuri de cercetări sociale şi rolul acestora în exercitarea profesiei de asistent social (2 ore) 3. Iluţ. 12. Regulile metodei sociologice. Semnificaţia documentelor sociale. Stahl. Iaşi: Editura Polirom. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.