You are on page 1of 16

PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL

MIEM DE SARRIÀ DE TER

REUNIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC


AMB CLUBS ESPORTIUS I ENTITATS
DE SARRIÀ DE TER

Dimarts 5 de maig de 2009


PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER

Valoració general de la proposta de
MIEM

Justificació de l'abstenció inicial del
PSC

Les propostes de millora del PSC

Torn obert de paraules i suggeriments
PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER
Valoració general proposta de MIEM (I)

Valoració general positiva.

Eina per tenir una bona fotografia de la
pràctica i les instal·lacions esportives a
Sarrià de Ter.

Oportunitat per projectar el nostre
futur en clau de la pràctica de l'esport.
PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER
Valoració general proposta de MIEM (i II)

La fase d'anàlisi té alguna mancança.

El document és poc ambiciós, és
conservador en la majoria de propostes.

Manquen equipaments i usos en les
propostes.

Consolida les previsions, no ens projecta
cap al futur.
PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER
Justificació de l'abstenció inicial del PSC

La no participació en el procés
d’elaboració, malgrat posar-nos a
disposició del govern des del principi.

La voluntat del nostre grup de presentar
propostes de millora durant el període
d’exposició pública.

El nostre desig és aprovar favorablement
el MIEM de Sarrià de Ter.
PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER
Les propostes de millora del PSC (I)

Enquesta sobre els hàbits fisicoesportius
de la població de Sarrià de Ter
A la fase d'anàlisi hi manca. Proposem que es faci l'enquesta o bé que
s'extrapolin les dades de la darrera enquesta del CCE (segons Guia
MIEM, punt 3.3.)

Aquesta enquesta permetria tenir una informació més fidel, menys


intuïtiva, de la pràctica d'activitat física i d'esport, sobretot a nivell
particular, no federat i sense una vinculació als clubs i entitats.
PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER
Les propostes de millora del PSC (II)

Camp de voleibol exterior
Ubicat a la zona dels pavellons. El voleibol és un joc d’equip i estaria
a prop dels esports d’equip, pel què podria utilitzar-se per
entrenaments dels equips i per l'equip de voleibol existent.

Podria suposar renunciar al camp de petanca previst al MIEM a la


zona, no els altres; malgrat això més endavant proposem que es
facin camps de petanca en una ubicació diferent a Sarrià de Baix.
PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER
Les propostes de millora del PSC (III)

Nova zona esportiva al Passeig del Riu
Trasllat de l'actual zona esportiva (porteries) a l'altre costat de la plaça,
possibilitant ampliar l'espai entre porteries, compartint l'espai amb les
cistelles de bàsquet.
A la zona propera al carrer Josep Pallach ubicar-hi camps de petanca i un
circuit de salut per a la gent gran. Vincular aquesta zona esportiva a les
activitats del Coro i de l'oficina de la gent gran de Sarrià de Ter, ampliant
l'oferta d'activitat física per a la gent gran.
Amb aquesta nova esportiva es revitalitza l'espai del Passeig del Riu,
esdevenint també un espai de relació intergeneracional a l'aire lliure
(infants, joves, adults i gent gran).
PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER
Les propostes de millora del PSC (IV)

Dues pistes de tennis a la zona esportiva del
Centre Cívic la Cooperativa
Pistes tancades, amb il·luminació artificial. Control des de la Cooperativa, de
manera que se'n pugui gestionar i controlar l’accés.
Aquesta proposta significa fer una ordenació urbanística diferent, desplaçant
l'actual espai de les cistelles de bàsquet en un altre espai dins la mateixa
zona esportiva.
Pensem que amb les pistes de tennis recuperem un esport que s'havia practicat
anys enrere a Sarrià de Ter, alhora que ampliem l'oferta d'activitat esportiva.
És una activitat que pensem que pot tenir molta demanda.
PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER
Les propostes de millora del PSC (V)

Centre de senderisme i BTT a la zona
esportiva del Centre Cívic la Cooperativa .

Ubicar un punt d'informació i un plànol de les rutes i itineraris. Disposar d'una


bomba pressió per botir rodes, caixa eines i farmaciola, punt d'aigua...
Marcar i mantenir bé els itineraris (com s'està fent) i marcar un circuit de
footing.
És una acció que pot anar vinculada també a les altres rutes i senders que
transiten pel poble (Ruta del Ter, camí de St Jaume i la futura via verda) i
relacionada amb l'activitat de restauració del Centre Cívic i el municipi en
general. La proposta vol potenciar interrelació entre la pràctica de l'esport i
el turisme.
PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER
Les propostes de millora del PSC (VI)

Piscina coberta
D'entrada caldria estudiar detingudament la proposta que al seu dia havia fet
CiU, que consistia en cobrir i climatitzar la piscina actual. Caldria veure si el
projecte és viable i si es pot fer ús de la piscina tot l'any.
L'altre opció que plantegem és que es faci una previsió de piscina
mancomunada amb altres municipis del sector nord del Gironès. Aquesta
opció requereix negociació i pactes multi laterals entre els diferents
municipis per decidir-ne la possible ubicació, construcció i manteniment.
Caldria seguir l'experiència dels municipis de Palamós, Vall-llobrega i
Calonge. A més s'introdueix la cooperació municipal com a valor afegit en la
gestió d'equipaments esportius de caràcter supramunicipal.
PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER
Les propostes de millora del PSC (VII)

Major definició nova zona esportiva Pla de Dalt
En la proposta del MIEM es contempla el trasllat del camp de futbol a la nova zona
esportiva del Pla de Dalt, però no es defineixen quins altres equipaments han de
completar aquesta zona esportiva.
La proposta del MIEM també contempla la reforma de la pista poliestportiva actual
de La Rasa, però no en preveu el seu posterior trasllat, acompanyant el trasllat
del camp de futbol.
Proposem que el trasllat del camp de futbol inclogui també la construcció d'una
pista poliesportiva, amb possibilitat de ser, inicialment, coberta. Cal una major
definició de la nova zona esportiva, tenint present també uns possibles usos
d'aquests espais com a equipaments escolars.
PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER
Les propostes de millora del PSC (i VIII)

Excel·lència esportiva – tecnificació handbol
Caldria afegir, dins les línies estratègiques, l'aposta per l'excel·lència esportiva,
acompanyant al MIEM la proposta de petició a la Federació Catalana
d'Handbol de fer de Sarrià de Ter un Centre de tecnificació d'handbol al
territori.
A nivell de comarques de Girona Sarrià de Ter aporta centralitat al triangle
format per Banyoles, Bordils i Girona – Sarrià de Ter.
La construcció d'un nou pavelló, a més, pot significar un revulsiu que reforça
aquesta proposta alhora que una oportunitat per obtenir finançament per a
la seva construcció.
PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER
Les propostes de millora del PSC (I-VIII)

Enquesta sobre els hàbits fisicoesportius de la població de
Sarrià de Ter

Camp de voleibol exterior


Nova zona esportiva al Passeig del Riu


Dues pistes de tennis a la zona esportiva del Centre Cívic la Cooperativa

Centre de senderisme i BTT a la zona esportiva del Centre Cívic la
Cooperativa


Piscina coberta

Major definició nova zona esportiva Pla de Dalt

Excel·lència esportiva – tecnificació handbol
PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER
Torn obert de paraules i suggeriments

Es parla molt de les opcions de viabilitat d'una piscina
coberta.


Observem que no hi ha cap previsió d'actuació al sector
del Pla dels Vinyers; nosaltres proposem la possibilitat
de fer-hi una pista poliesportiva.


Debatem sobre altres qüestions: prioritats, la
tecnificació d'handbol, el nou pavelló, el paper de les
federacions i les administracions públiques.


Valorem, des del PSC, molt positivament la
reunió i el debat que ha generat.
PROPOSTA DE MILLORA DEL PSC DEL
MIEM DE SARRIÀ DE TER

Grup Municipal del PSC de Sarrià de Ter


http://www.socialistes.cat/psc/Territoris/Sarria-de-Ter

Moltes gràcies per la vostra assistència, atenció i


participacó.

Sarrià de Ter, a dimarts 5 de maig de 2009