You are on page 1of 10

Od Sehla ibn Seada r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s.

, rekao: "Nastupie pred kraj dunjaluka: propadanje u zemlju, padanje kamenja sa nebesa i pretvaranje ljudskih likova u ivotinjske. A kada e to biti o Allahov Poslanie? - upitae. Kada se pojave muziki instrumenti i pjevaice- odgovori on. Mladi iz Brazila vri operaciju lica u psa .. DOVA O Allahu, ja trazim Tvoju uputu Tvojim znanjem, trazim mogucnost izbora, Tvojom snagom, i molim Te za Tvoju dobrotu. Ti imas moc, a ja nemam. Ti znas, a ja ne znam. Ti si Onaj koji zna skriveno. O Allahu, ako je u Tvom znanju, ovaj moj murad ( elja)dobar za mene i na dunjaluku i na ahiretu, za moju vjeru, moj zivot i moje poslove, onda mi to propii, olakaj mi, i podaj mi bereket u njoj. A ako je u Tvom znanju (moj murada elja) losa po mene i moju vjeru, moj zivot i moje poslove na dunjaluku i ahiretu onda me udalji od nje, (i nju od mene), i podaj mi dobro gdje god se to nalazilo, i zadovolji me sa time. Amin ja Rabbi. (Prouiti Fatihu). Lejletu-l-berat (No oprosta) Muslimani veeras obiljeavaju Lejletu-l-berat (No oprosta) No u kojoj se Uzvieni Allah, d.., sputa na najblie zemaljsko nebo i prata grijehe onima koji trae oprosta. Ta no je Lejletu-l-berat. Hazreti Alija prenosi od Vjerovjesnika, a.s., da je rekao: Kada nastupi petnaesta no mjeseca a'bana provedite je u ibadetu, a naredni dan postite. Uistinu, Allah u njoj silazi sa zalaskom sunca na najblie zemaljsko nebo i pita: Trai li neko oprosta, pa da mu oprostim, Trai li neko opskrbu, pa da ga opskrbim, ima li neko u belaju ili bolesti, pa da mu to otklonim, ima li neko () sve do pojave zore. (Ibn Madze) -Salatul-hajr, nafila koja se klanja povodom Lejletu-l-berata ima stotinu rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. Klanja se nakon jacija-namaza. Na svakom rekatu, na kijamu, ui se: Fatiha (jedan put) Ihlas (deset puta). (Ebu Hamid Muhammed el-Gazali, Ihjau ulumud-din, Bejrut,1994.,astr.238.) Ukoliko je nekome teko da klanja sto rekata, klanjat e onoliko koliko eli/moe. Nijet za ovu nafilu je: Nevejtu en usalijje lillahi teala salatel hajri edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber. Boe Milostivi, ako mi zaboravimo Tebe, nemoj Ti zaboraviti nas, ako pogrijeimo, podari nam snagu Ademovog, a.s., pokajanja, ako nas zamrai krivovjerje, osvijetli nas Ibrahimovim, a.s. pravovjerjem, ako nas zadesi nesrea, poui nas Nuhovoj, a.s., lai, ako nas uhvati strah od silnika osposobi nas Musaovom, a.s., hrabrou, ako nam se ponudi mrnja spasi nas Isaovom, a.s., ljubavi, ako budemo protjerani iz domova naih, osnai nas Muhammedovom, a.s. eljom za povratkom. Amin!

Kaba Adem je prvi ovjek i prvi Vjerovjesnik na zemlji. On je podigao Kabu na mjestu na kojem se Kaba i danas nalazi. Ne zna se pouzdano da li je Adem a. s. ivio kod Kabe, meutim u nekim izvorima se spominje da je Adem a. s. svake godine dolazio u odreeno vrijeme u dolinu Mekke i u Kabi obavljao ibadet. Poslije Ademove a. s. smrti it a. s. popravlja Kabu. Za vrijeme Nuh a. s. i poznatog potopa koji se dogodio,

Kaba je bila razruena i od zgrade su ostali samo temelji. Potom je Allah d. . naredio Ibrahim a. s. i Ismail a. s. da Kabu obnove. Ova dva Poslanika, najprije su pronali temelje Kabe koje je udario Adem alejhis-selam. Na ovim temeljima poeli su zidati Kabu donosei kamenje sa oblinjih litica. Tada je uzidan u Kabu i Haderulesved Crni kamen koji je poseban znamen u asnoj Kabi. Prema nekim miljenjima Haderul-esved je bio kristalno bijele boje, ali je kasnije pocrnio. U toku izgradnje Kabe Ibrahim a. s. i Ismail a. s. (otac i sin Boiji Poslanici) upuivali su Allahu d. . dovu rijeima: Rabbena tekabbel minna. Inneke intes-semiul-alim. ... Gospodaru na, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve uje i sve zna! Kuran: S. El-Bekare, 127. ajet. Kada su zavrili izgradnju Kabe, Ibrahim a. s. i Ismail a. s. molili su Uzvienog Gospodara rijeima: Rabbena vebas fihim resulen minhum ... Gospodaru na, poalji im poslanika, jednog od njih, .... Kuran: S. Bekare, 129. ajet. Allah d. . je usliao dovu Ibrahima i Ismaila alejhis-selam. Allah je htio da realizacija dove doe do izraaja nakon nekoliko hiljada godina u liku i djelu Muhammed a. s. koji je iz tog naroda, (arapskog naroda) i koji e raditi i ivjeti u duhu dove pomenutih Poslanika ... ajete im kazivati, Knjizi i mudrosti uiti, i od grijeha oistiti.

Braca Jusufova a.s., su htjela ubiti Jusufa a.s. - pa nije umro, htjeli su ga izgubiti - a on se samo jos bolje snasao, htjeli su ga uciniti robom - a on postade vlast, htjedose izbrisati ljubav iz srca njegova oca - a on ga je jos vise zavolio... Nemoj da te nerviraju spletke ljudi; Allahova volja je iznad svega!!!

A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kanjavali za ono to su zaradili. A zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih Naa kazna nee snai nou dok budu spavali ? Ili su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naa kazna nee stii danju dok se budu zabavljali ? Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne ? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji. (Al-Araf 96-99)

Takoer, od dova koje Kuran biljei jeste i Jusufova, a.s., koju je inio nakon to mu je upraviteljeva ena zaprijetila zatvorom: Gospodaru moj! zavapi on draa mi je tamnica od ovoga emu me zovu one! A ako Ti ne odvrati od mene spletke enske, i ja mogu spram njih naklonost osjetiti i biti od neznalica.[5]

Rekao je Muhamed a.s. : Da sam ikome naredio da uini seddu drugome, naredio bih eni da uini seddu svome muu.( Hadis je hasen - sahih. Biljei ga Et-Tirmizi) U Muslimovom Sahihu od Ebu-Hurejra, radijaAllahu anhu, navodi se da je Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: Tako mi Onoga u ijoj ruci je moja dua, nema ovjeka koji kada pozove svoju enu, a ona mu se ne odazove, a da Onaj Koji je na nebesima nije srdit na nju, sve dok on ne bude zadovoljan njome. (D.H.)

Od Aie, r.a., takoer se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poljubio jednu od svojih ena, a zatim otiao na namaz ne uzimajui ponovo abdest. (Ebu Davud, Tirmizi) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, objelodanio je u brojnim situacijama da eni pripada uzvieno mjesto. Evo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, odgovara na pitanje Amru bin ElAsu, r.a., i na taj nain ga poduava da ljubav prema supruzi ne treba da izaziva stid kod zrelog i normalnog mukarca! Od Amra bin El-Asa prenosi se da je pitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Koga najvie voli", na to je on odgovorio: "Aiu." (muttefekun alejhi) Ko bude elio da branu sreu ugradi u svoj ivot, neka razmisli o hadisu majke pravovjernih i o nainu na koji se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ophodio prema njoj. Od Aie, r.a., prenosi se da je rekla: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ja kupali smo se iz iste posude. (Buhari) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije proputao priliku da u srca svojih ena ulije sreu i da ih uini sretnima u svakoj dozvoljenoj prilici! Od Aie, r.a., prenosi se da je rekla: "Krenula sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na jedno od njegovih putovanja, a bila sam jo uvijek mlada, neugojena, te je rekao ljudima: Idite naprijed, i oni pooe, a zatim mi ree: Doi da se natjeemo, pa smo se natjecali te sam ga pretekla. Preutio mi je ovo sve dok se nisam udebljala i krenula s njim na jedno od njegovih putovanja te ree ljudima: Idite naprijed, a zatim mi ree: Doi da se natjeemo, te me preteknu i poe se smijati govorei: Ovo je za ono!" (Ahmed)

Tog dana ce Dehennem biti dovucen, na njemu je sedamdeset hiljada uzdi(lanaca), na svakoj uzdi je sedamdeset hiljada meleka koji je vuku."(Muslim)

Opis Dzehennema i njegovih kazni i strahota Prosle godine je u Finskoj odrzano svjetsko prvenstvo ko moze vise izdrzati da sjedi u toploj sauni. U finalu su se nasli jedan finac i jedan rus, i kada je temperatura dosegla do 110 stepeni sudije su primjetile na obadvojici takmicara da nesto nije u redu, te su prekinuli takmicenje. Kada su otvorili vrata, i sudije i publika su ostali sokirani prizorom koji su vidjeli.... Naime, obadvojica takmicara su lezala na podu i povracajuci tresla se, a koza sa njihovih tijela je pocela da se guli i otpada. Imali su otvorene rane na tijelu iz kojih je tekla krv. Finac je se spasio ali za rusa nije imalo spasa, preminuo je nedugo poslije toga. SubhanAllah, braco i sestre kada temperatura od 110 stepeni od insana radi ovako sta ce tek onda biti sa covjekom koji ce goriti u dzehennemskoj vatri koja je 69 puta jaca od ove dunjalucke vatre. Ljudi ce imati odjela od te vatre, a ona ce ce biti sa svih strana, cak ce i svod biti od nje. "U Dzehennemu ce im lezaji i pokrivaci od vatre biti." ( Kur'an: El-A'raf, 41.) tj. postelja ce im biti od vatre i pokrivaci od vatre, neka nas Allah od nje sacuva. Kaze Uzviseni: "Nad njima ce biti naslage od vatre, a i ispod njih naslage". (Ez-Zumer, 16.) "Toga Dana ces vidjeti gresnike povezane u zajednicke okove; kosulje ce im od katrana biti, a vatra ce im lica njihova obavijati." (Ibrahim, 49.-50.) Nevjernicima i grijesnicima ce se koze priziti, pa ce ih Uzivesni Allah zamjenjivati novim kozama, a u nekim predajama se prenosi da ce im se koze 70 hiljada puta dnevno sprziti i biti zamjenjene sa novim kozama. Allah d.s. kaze: "U Sekar cu Ja njega baciti - a znas li sta je Sekar? Nista on nece postedjeti." (El Mudesir, 26-28) A to znaci da ce on progutati njihovo meso, njihove vene, njihove zivce i kozu, pa ce se to zamijeniti drugim i nece biti ni ziv ni mrtav. Allah Uzviseni kaze: "Nikada! Ona ce buktinja sama biti koja ce udove cupati, zvace onoga ko je glavu okretao i izbjegavao i zgratao i skrivao." (El Mearidz, 15-18) A to znaci da ce se zbog njezine zestine odvojit koza i meso od kostiju i spasce sa njega pa ce sve biti ponovo nadomjeseno. HRANA I PICE STANOVNIKA DZEHENNEMA " Tada cete vi, o zabludjeli, koji poricete ozivljenje, sigurno s drveta zekkum jesti, i njime cete trbuhe puniti, pa zatim na to, vodu kljucalu piti, poput kamila koje ne mogu zed ugasiti, to ce na onom svijetu biti goscenje njihovo. (El-Vaki'a, 51.-56.) Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: "Kada bi samo jedna kap od (dzehennemskog) zekkum drveta kanula na ovaj svijet, pokvarila bi sve namirnice stanovnicima ovog svijeta. Kako li ce tek onome kome ce on hrana biti?" "Uzavrelom vodom ce se pojiti koja ce im crijeva kidati." (Muhammed, 15.)- Od ove uzavrele vode na vatri dzehennemskoj, topice se ono sto je u trbusima njihovim, izlaziti im crijeva i raspadati se koza, kao sto stoji u rijecima Uzvisenog: "Od nje ce se istopiti ono stoje u trbusima njihovim, i koza, a gvozdenim maljevima bice mlaceni;

kada god pokusaju da zbog teskog jada iz nje izidu, bice u nju vraceni: "Iskusite patnjii u uzarenoj vatri!" (El-Hadzdz, 20.-22.) U DZEHENNEMU NEMA SMRTI Prenosi se od Ebi Musa El Esarija r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: Stanovnici dzehennema ce toliko plakati da bi ladja mogla po njihovim suzam plovoti, a isplakivace krv umjesto suza. (hadis prenosi Hakim) Stanovnici dzehennema ce zbog preteskog i neopisivog stanja dozivati cuvara dzehhennema, meleka Malika: O Malik, neka Gospodar tvoj ucini da mi umremo! pa ce im se odgovoriti tek poslije hiljadu godina: "...a On ce reci: Vi cete tu vjecno ostati! Mi smo vam slali Istinu, medjutim vi ste tu Istinu prezirali. (Ez Zuhruf, 74-78) Allah dz.s. kaze: A nevjernike ceka vatra dzehennema, oni nece biti na smrt osudjeni, i nece umrijeti, i nece im se patnja u njemu ublaziti, - eto tako cemo svakog nevjernika kazniti." (Fatir, 36) Od Malik b. Enesa se prenosi da je Zejd b. Eslem u vezi sa sljedecim kur'anskim ajetom: "Zalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa nam vise nece biti. (Ibrahim, 21.) rekao da su prethodno: "Trpjeli stotinu godina, zatim zalili stotinu godina, pa ponovo trpjeli stotinu godina, a tek onda rekli: "Zalili se mi ili trpjeli, svejedno namje, spasa nam vise nece biti." (Ibrahim, 21.) ************ Dragi brate i cjenjena sestro, insan se upita kako covjek, koji vjeruje u ove stvari i ubjedjen je postojanje Dzehennema, moze cak pomisliti da bude nepokoran Allahu, a kamoli da svjesno ustrajava u grijesenju i nepokornosti svom Gospodaru? ************************************* DODATAK IZ KNJIGE "BISTRO MORE POBOZNOSTI I SUPTILNOSTI: Zamisli samo kako ce ljudi izgledati, na Sudnjem danu nakon sto su prodeverali ono sto su prodeverali. Zamisli da ce, dok u strahu i nesreci budu stajali, iscekujuci sta ce se dalje desiti i hoce li se ko za njih zauzeti, grijesnike tmina u tri pramena razdvojena obuzeti i prema njima se rasplamsala vatra pomoliti. Zamisli samo prizor, kada ce od straha, svi Ijudi na koljenima klecati, da ce cak i nevini od zla svrsetka zazirati! Zamisli samo kakav ce strah biti, kada se pomoli neko od zebanija i upita: 'Gdje je taj i taj, koji se na dunjaluku previse nadao, sve odgadao i koji je cio svoj zivot u nedjelima proveo?! Zamisli samo kako ce strasno biti, kada ga gvozdenim maljevima pocnu udarati, zastrasujucom kaznom mu prijetiti, u zestoku patnju ga voditi i strmoglavacke ga na dno Dzehennema bacati, rekavsi mu: "Okusaj, ta ti si, uistinu, 'mocni'' i 'postovani'. (Ed-Duhan, 49.) Zamisli samo kako ce im biti kada se u tijesnu kucu sa svih strana nakrcaju, kucu sa mracnim prolazima, zastrasujucim nesrecama, kucu u kojoj ce vjecno zarobljenici ostati, ispod koje ce se vatra razbuktavati, u kojoj ce im pice kljucala voda biti, a Dzehennem stanistem postati, kucu u kojoj ce ih Zebanije zeljeznim maljevima po glavi udarati i gdje ce se u dzehennemskoj provaliji okupljati! U njoj ce smrt prizeljkivati, okovi im se nikada nece skidati, noge ce im za kosu vezati, lica ce im od grijeha pocrnjeti.

Dozivace se iz svojih boravista i na sve strane kukati i pomagati: 'O Malik, prijetnja se na nama obistinila! O Malik, koze su nam se ispekle! O Malik, izvedi nas odavde, nikada vise necemo ciniti ono sto smo cinili!' Na to ce im zebanije odgovoriti: 'Daleko od toga da cete vise ikada mira imati! Nema vam izlaska iz kuce ponizenja! Ostanite u njoj prezreni i nista ne govorite! I kada bi iz nje izasli, opet bi isto, kao i ranije, ono sto vam je bilo zabranjeno cinili.' Tada ce svaku nadu izgubiti i, zato sto su u grijesenju prema Allahu pretjerali, zazaliti. Ali, od kazne ih nece spasiti kajanje, niti ce im pomoci zaljenje, nego ce se, porazeni, strmoglaviti i vatra ce ih sa svih strana okruziti; iznad, ispod, zdesne i slijeve njihove strane, pa ce se u vatri gusiti. Ona ce im biti i hrana, i pice, i odjeca i postelja. Kuda god se okrenu, cekace ih gomile vatre, kosulje od katrana, zeljezni maljevi i teski lanci. Tako ce pomagati u tjeskobi, krhati se po ponorima i biti udarani do besvijesti. Gorjece i kljucati na vatri, kao sto kljucaju lonci, kukati i cviliti, i svaki put kada zamole propast, na njihove ce se glave odozgo sruciti kljucala voda, od koje ce im se topiti trbusi njihovi i koze njihove. Bice mlaceni gvozdenim maljevima kojima ce im se razbijati cela njihova, pa ce na usta gnoj povracati, a od zedi im jetre pucati. Niz obraze ce im se zjenice proljevati, a sa jagodica lica meso otpadati, tako da ce smrt prizivati, ali im nece biti dato da umru.

"Dvije skupine ljudi koje su u dehennemu nisam jo vidio. Jedna je skupina koja dri bieve poput kravljih repova i njima udaraju ljude. I ene koje su pokrivene, a otkrivene koje pouavaju i druge ene tome, koje su skrenule sa pravoga puta. NJIHOVE GLAVE UZGLEDAJU KAO GRBE DEVA. Nee ui u dennet,niti e osjetiti njegov miris, koji se osjea na velikoj daljini." (Muslim)

Bit e u mom ummetu ljudi koji e jahati na sjedilim, te e sa njih silaziti ispred vrata mesdida; njihove ene bit e pokrivene, a otkrivene; na njihovim glavama bit e grbe poput kamiljih, PA IH PROKLINJITE, jer su one doista proklete. (Ahmed i Teberani)

On, takoe, kae da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Tako mi Onoga u ijoj je ruci Muhammedova dua, zadah is usta postaa kod Allaha je bolji od mirisa miska! Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: U postu je suzbijanje strasti moga ummeta! Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, beriet! Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Allah Uzvieni je rekao: Moji najdrai robovi su oni koji najvie ure sa iftarom!

Abdullah bin Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

Uite Kur'an, uistinu Allah nee kazniti srce u kojem se on nalazi. Kur'an je gozba Allaha Uzvienog, pa ko joj prisustvuje siguran je, a ko voli Kur'an neka bude radostan.

Lejletul-Berat 15. no mjeseca abana tj 23.06. nedjelja Hazreti Ibni Abas r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v. ovako rekao: Allah, dz.s. daje odredbe nou polovice mjeseca abana. Nou Lejletul-Kadr zaduzenim melekima daje zaduzenje

Lijepo je postiti 14. 15. I 16. (Subota Nedjelja i Ponedeljak) dan mjeseca abana.tj 22.,23. i 24. juni. Muhammed s.a.v. je rekao: Redzep je Allahov mjesec, aban je moj mjesec, a Ramazan je mjesec moga ummeta. Aisa r.a. kaze: Nisam vidjela Allahovog Poslanika s.a.v. da je i jedan mjesec u potpunosti postio osim mjesec Ramazan, a nisam ga vidjela ni u jednom mjesecu da posti koliko je postio u mjesecu Sabanu, cak ga je i cijelog postio. (Ahmed) Usame bin Zejd r.a., upitao je Bozijeg poslanika a.s.: Allahov poslanice, nisam primjetio da i ujednom mjesecu postis toliko (nafile) kao u sabanu? Muhammed a.s. mu odgovori:to je mjesec kojeg ljudi zanemaruju izmedu Redzeba i Ramazana . U njemu se dizu djela Gospodara svjetova, a ja zelim da moja djela budu podignuta dok sam postac. (Ahmed) I jo Poslanik s.a.v.s je rekao: Allah se obznani petnaeste noi mjeseca abana i oprosti svemu stvorenom osim musriku i musahinu(osoba puna mrnje, zakleti neprijatelj) (Ibn Made)

"O skupe, ima onih koji su priznali vjerovanje jezikom, ali iman im jos nije usao u srce! Ne ogovarajte muslimane i ne istrazujte njihove negativnosti, jer onaj ko bude istrazivao mahane brata muslimana, Allah ce istrazivati njegove, a kome Allah bude istrazivao mahane razotkrit ce ga i osramotiti makar i u njegovoj kuci." (Tirmizi i Ebu Dawud)

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Kada ovjek ustane da klanja svi grijesi mu se stave na glavu i ramena, pa svaki put kada uini ruku i seddu grijesi padaju s njega O ti koji pouruje s obavljanjem rukua i sedde, odui svoju seddu i ruku koliko god moe, kako bi grijesi padali s tebe, i kako ne bi propustio ovu nagradu.*

Da li ste znali da postoji reenica koju moete izgovoriti bez pomjeranja vaih usana: ... LA ILAHE ILLALLAH ... Mudrost koja se krije iza ovoga je to kada osoba umire postoji mogunost da izgubi sposobnost pomjeranja vlastitih usana,tako je Allah d. olakao svom robu da izgovori te rijei prije svoje smrti. SubhanAllah!

Iblisov govor stanovnicima Dzehennema! I kada bude sve rijeeno, ejtan e rei: "Allah vam je pravo obeanje dao, a ja sam svoja obeanja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, ve sami sebe, niti ja mogu vama pomoi niti vi moete pomoi meni. Ja nemam nita s tim to ste me prije smatrali Njemu ravnim." (Kur'an, Ibrahim, 22)

BEBA Rast bebe u stomaku Od pete do osme sedmice U ovom periodu zametak naraste sa pet na dvadeset i tri milimetra. Na njemu jasno se ukazuju mnogi vanjski organi iako neki u ovom periodu jo nisu dovreni. Prvo to se primjeuje u ovom periodu je: 1) pravilnost nagiba tijela zametka, 2) poetak formiranja lica, 3) jasno primjetni poeci formiranja oiju, uiju i nosa, 4) poetak ukazivanja pupoljaka gornjih i donjih ekstremiteta, 5) smanjivanje repa, 6) produenost vrpce connectig stalk da bi se preobrazila u pupanu vrpcu, 7) odreivanje pozicije vrata i pojava drijelnih lukova sa obadvije njegove strane, spolni organi vidljivi iako jo uvijek neodreen spol (njihova diferencijacija biva krajem ovog razdoblja) Krajem osme sedmice su otprilike svi organi zauzeli svoje pozicije, iako jo uvijek imaju primarni izgled. Kraj osme sedmice se smatra zavretkom faze embrija i poetkom faze fetusa. Sa zavretkom perioda organogeneze zavrava stadij embrija, a otpoinje stadij fetusa; on se protee do poetka treeg mjeseca a zavrava porodom. U ovom periodu izgled organa nebitno se mijenja. Njegova najbitnija odlika je nagli kontinuirani rast. () Trei mjesec - Vrat je primjetno obiljeen. - Oni kapci se slijepljuju. - Fetus poprima izgled priblian izgledu novoroeneta. - Poetak pojave nokata na krajevima prsta. - Cloaca se dijeli na spolno-mokrani i marni dio. - Dijelovi srca su jasno prepoznatljivi i postoji srana maramica. - Odvajaju se tijela prljenova i ukazuju neki centri za okotavanje. - Razvija se slezena i nadbubrene ljezde.

- Duina fetusa iznosi 90 milimetara. etvrti mjesec - Na glavi i tijelu se ukazuju fine malje. - Dovrava se formiranje placente. - Odreuju se vanjski spolni organi. - Crijeva, koja su bila u predjelu pupane vrpce, povlae se u trbunu upljinu. Peti mjesec - Glava i tijelo u potpunosti bivaju prekriveni finim dlaicama i majka osjeti prve pokrete bebe poetkom ovog mjeseca. - Crijeva potpuno ulijeu u trbunu upljinu. - Poinju se ukazivati dlaice obrva i uperka. - Rastu srce i jetra. - Materica i rodnica otpoinje sa rastom. esti mjesec - Koliina plodove vode se naglo poveava. - Masni slij prekriva kou fetusa. - U ovom mjesecu fetus najbre raste, bre nego u bilo kom drugom periodu tako da dostie duinu od 350 mm, a teak je itav kilogram. Sedmi mjesec - Koliina plodove vode dostinge svoju najveu koliinu, tj. jednu petinu litra da bi zatim u narednim mjesecima opadala. - Tijelo dobije punaak izgled zbog poveanja masnog sloja. - Nagli razvoj i dovravanje nervnog i probavnog sistema. Osmi mjesec - Pupak zauzima svoju poziciju. - Tijelo ima punaak izgled i malje nestaju. - Kosa uperka postaje gua. - Tijelo fetusa pokriva sloj siraste masnoe vernex caseosa. - Nokti doseu vrhove prsta. Deveti mjesec - Rast se pojaava a tijelo se puni i postaje oblije. - Oni kapci se otvaraju i testisi silaze u monje. Deseti mjesec - Razvoj je upotpunjen, naroito plua u kojima se razvijaju komore. italac e se moda iznenaditi to smo spomenuli deseti mjesec. Ovdje se misli na lunarne mjesece koji imaju po 28 dana. Trudnoa traje 280 dana raunajui od prvog dana zadnje menstruacije koju je imala trudnica. Tako stvarna duina trajanja intrauterinog ivota iznosi 280 14 = 266 dana. Ovako raunamo priblian datum oplodnje. Kao orijentir za mogui termin poroaja se uzima poetak zadnje menstruacije koju je imala trudnica.

NUH

Od Ebu-Seida El-Hudrija, radijallahu anhu, da je kazivao:' Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je;'' Nuh e na Sudnjem danu biti pozvan, pa e rei:'' Odazivam Ti se i pokoravam, Gospodaru moj!' Tada e Allah rei:' Jesi li dostavio objavu?''Jesam', odgovorit e on, a onda e njegovom narodu biti reeno:' Je li vam dostavio?''Nije nam doao opominja!, rei e on, a Allah e upitati Nuha;' Ko e ti posvjedoiti?''Muhamed i njegovi sljedbenici!', rei e on, i vi ete zaista posvjedoiti da je on dostavio objavu.'A rijei:' I da e Poslanik, biti svjedok protiv vas,' je ono na to se odnose rijei Uzvienog:"I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da Poslanik bude protiv vas svjedok." (Kur'an, prijevod znacenja, sura El-Bekara, 143. ajet), (Buharija)