Zonele de clima Climatul ecuatorial Ocupă bazinul mijlociu al fluviului Congo (50 N şi S), litoralul Guineei, în Est se opreşte la marginea Podişului

Abisiniei. Acest climat apare şi în partea estică a I-lei Madagascar. Temperatura medie anuală este de 250C-260C, amplitudinile diurne pot ajunge la 120C-150C. Precipitaţiile cad tot timpul anului, variind între 1500 mm -3000 mm, valorile maxime 10 000 mm cad pe versanţii masivului Camerun. Climatul subecuatorial Este prezent între 50-180 latitudine Nşi S în Sudan, Podişul Abisiniei, Somalia, podişurile ce separă bazinul Congo de Zambezi (Katanga, Lunda, Shaba). Trăsătura dominantă o prezintă alternanţa sezoanelor umed şi cald vara şi uscad şi cald iarna. Precipitaţiile variază mult de la 1000 mm- 1500 mm în apropierea zonei ecuatoriale la 700 mm în regiunile centrale şi 200 mm –300 mm înspre zonele tropicale. Temperaturile sunt în funcţie de mersul precipitaţiilor distingâdu-se două minime şi două maxime. Temperaturile maxime se înregistrează la sfârşitul sezonului umed iar cele minime corespund sezonului ploios. Temperatura medie anuală este de 220C-250C, amplitudinile termice diurne sunt mai accentuate. Climatul tropical Este limitat spre ecuator de frontul tropical de vară iar spre latitudinile mijlocii de frontul polar de iarnă. Prezintă un pronunţat caracter continental, sezonul uscat este prezent tot timpul anului. Precipitaţiile sunt neregulate, cantitatea medie este de 150 mm. Acestea cad mai ales vara. Temperaturile sunt ridicate, peste 260C, amplitudinile termice diurne sunt foarte mari, ziua se înregistrează frecvent 450C iar seara coboară la 00C, chiar sub 00C iarna. Încălzirea puternică a rocilor în timpul zilei (pot ajunge la 70 0C- 800C) şi răcirea briuscă din timpul nopţii determină o dezagregare puternică la care se adaugă

Sezonul cald şi uscat corespunde verii.acţiunea vântului sunt suportul dezvoltării reliefului deşertic din Sahara. amplitudinile termice anuale sunt mai mari 120C. Namib. temperaturile sunt ridicate. Alternanţa sezoanelor cald şi uscat cu cel umed şi mai rece este una din trăsăsturile acestui climat. 170C-180C. şi o fâşie îngustă în lungul litoralului mediteranean). O altă trăsătură a acestui climat o reprezintă modificarea treptată dinspre litoral spre interior a caracterelor climatice. la extremităţile continentului (Atlas. Kalahari.1000 mm. Precipitaţiile cad în perioada noiembrie-mai în Regiunea Atlas şi în perioada aprilie-octombrie în regiunea Cap. Cap. Cantitatea medie se menţine între 600 mm . Climatul subtropical (mediteraneean). . Prezintă o dezvoltare redusă. de la nuanţe mai umede pe litoral la nuanţe aride spre interior.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful