UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE, MARKETING SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

LISTA TEMELOR DE LICENTA PENTRU PROMOTIA 2013
DOMENIUL: FINANTE
Nr.crt.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Coordonator ştiinţific

Tema propusa

Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu Lect.dr. Muresan Jianu

Comportamentul economic între teorie şi realitate. Studiu de caz. Fenomenul globalizării şi efectul său asupra României. Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea activităţii economice. Studiu de caz. Economia subterană în România: dimensiuni şi consecinţe. Studiu de caz privind motivarea personalului în cadrul unei societăţi comerciale. Piaţa de capital în România. Studiu de caz. Inflaţia în ţările central şi est-europene. Analiză comparativă. Contribuţia analizei SWOT la fundamentarea comportamentului micro şi macroeconomic. Studiu de caz. Creşterea şi dezvoltarea economică durabilă în concordanţă cu modelul european. Rolul sistemului bancar în economiile de piaţă moderne. Studiu de caz. Cercetarea şi analiza pieţei ţintă şi a mediului concurenţial la SC. X. Analiza nivelului şi evoluţiei ratei inflaţiei în România în perioada de tranziţie. Studiu privind evaziunea fiscală în România şi implicaţiile acesteia asupra nivelului de trai. Studiul de fezabilitate şi planul de afaceri: instrumente indispensabile în activitatea antreprenorială. Studiu de caz. Gestiunea riscurilor bancare. Studiu de caz la banca X. Politica monetara si de credit a BNR in perioada de criza. Semnatura,