[antet firmă

]

DECLARAŢIE
S.C. …………… S.R.L., cu sediul în ………………………., înregistrat la Registrul
Comerţului sub nr. de înregistrare ……………, C.U.I. ………………………., declarăm pe proprie
răspundere că pentru stabilirea preţurilor utilizate la întocmirea devizelor pentru proiectul „Construcţie
atelier şi achiziţie echipamente”.
au fost utilizate următoarele surse:
................................................................................................
................................................................................................
.............................. (aici trebuie sa scrieti sursele preţurilor utilizate - de ex. baza de date proprie, oferte
preluate de pe Internet, oferte obţinute de la furnizori, lucrări similare la care aţi participat, etc.)

S.C. …………….. S.R.L .
Ing./Arh. ………………….
.......................(calitatea)