1.

Hegel, Estetica este filosofia artei
Aceste prelegeri sunt dedicate esteticii; obiectul ei este întinsa impărăţie a frumosului; mai exact: domeniul ei este arta, şi anume artele frumoase. Bineînţeles, numele de estetică la drept vorbind nu se potriveşte întocmai acestui obiect. Deoarece ,,estetică" înseamnă mai precis ştiinţa simţurilor, a perceperii; cu acest înţeles a luat naştere ea ca ştiinţă nouă - sau, mai curând, ca ceva ce urma abia să devină o disciplină filozofică - în şcoala lui Wolf, pe timpul când în Germania obiectele de artă erau privite ţinându-se seama de sentimentele pe care ele trebuiau să le trezească, ca, de exemplu, sentimentul agreabilului, al admiraţiei, al fricii, al milei etc. Dată fiind nepotrivirea sau, mai propriu, caracterul superficial al acestui nume, unii au încercat să făurească alte nume, de exemplu numele de calistică. Cu toate acestea, şi termenul acesta se dovedeşte a fi nesatisfăcător, căci ştiinţa care se înţelege prin el nu tratează despre frumos în general, ci numai despre frumosul artistic. Din acest motiv, noi voim să rămânem la numele de ,,estetică", deoarece ca simplu nume ne este indiferent, şi-n afară de aceasta el a pătruns între timp atât de mult în limbajul curent, încât ca nume el poate fi păstrat. Totuşi, adevărata expresie care poate servi de nume ştiinţei noastre este: ,,filozofia artei" şi, mai exact, ,,filozofia artelor frumoase". Prin aceşti termeni însă, noi excludem de îndată din ştiinţa frumosului artistic, frumosul din natură. O astfel de limitare a obiectului nostru poate apărea, pe de o parte, ca fiind o determinare arbitrară, după cum, pe de altă parte, orice ştiinţă are dreptul să-şi delimiteze după voie cuprinsul său. Limitarea esteticii la frumosul artistic nu trebuie însă luată în înţelesul acesta. Fără îndoială, în viaţa de toate zilele suntem obişnuiţi să vorbim de culoare frumoasă, de un cer frumos, de un fluviu frumos, despre flori frumoase, animale frumoase şi, mai mult însă, despre oameni frumoşi, totuşi - deşi nu vrem să ne angajăm în dezbaterea privitoare la întrebarea în ce măsură este voie să fie atribuită cu bună dreptate calitatea de frumuseţe unor astfel de obiecte şi, în general în felul acesta frumosul din natură să fie aşezat alăturea de frumosul artei - împotriva acestui fapt se poate deja afirma că frumosul arte stă mai sus decât natura. Deoarece frumuseţea artistică e frumuseţea născută şi renăscută din spirit şi cu cât spiritul şi producţiile lui sunt superioare naturii şi fenomenelor ei, tot pe atât este şi frumosul artei superior frumuseţii naturii. Da! formal considerat, un prost capriciu - dintre acelea care, desigur, îi trec prin cap omului - e superior unui produs oarecare al naturii, căci într-un astfel de capriciu spiritualitatea şi libertatea sunt totdeauna prezente. Evident, după

necomplet. o existenţă a naturii. de exemplu. deoarece superior este un termen cu totul neprecis. indicând numai o diferenţă cantitativă şi. după substanţa sa. Dar. fără îndoială n-am stabilit încă nimic.conţinut. ci numai spiritul este ceea ce e veritabil. care situează încă frumosul din natură şi frumosul artei unul lângă altul în domeniul reprezentării. în timp ce o toană stranie dispare ea fiind întâmplătoare şi trecătoare. este indiferentă. şi deci no considerăm ca fiind frumoasă. un mod de-a fi care. este conţinut în însuşi spiritul. soarele. nu e liberă în sine şi conştientă de sine. frumosul din natură apare numai ca un reflex al frumosului aparţinător spiritului. exterioară. cum este soarele. ca un mod imperfect. În sensul acesta. considerată pentru sine. Dar. încât orice frumos nu este cu adevărat frumos decât întrucât participă la acest ce superior şi e generat prin acesta. iar considerând-o în legătura sa necesară cu altceva n-o privim pentru sine. . spunând că spiritul în general şi frumosul lui artistic sunt superioare frumosului din natură. Superioritatea spiritului şi a frumosului său artistic faţă de natură nu e însă numai relativă. prin aceasta. se înfăţişează ca un moment absolut necesar. ceea ce cuprinde totul în sine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful