Realizarea lucrării de disertatie.

 Lucrarea este recomandat să cuprindă între 2 şi 5 capitole (de preferat ar fi părţi relativ echilibrate ca mărime).  Numărul de pagini este trebuie să fie între 40 şi 50 (fără anexe – doar conţinutul ei).  Fontul utilizat este „Times New Roman” mărime 12, spaţiat normal, la un rând şi jumătate. Fontul de la notele de subsol şi/sau surse se recomandă să fie mai mic cu minim 2 puncte decât textul (dacă utilizaţi 12 pentru lucrare atunci 10 pentru note).  Formatul paginii este A4 iar marginea va fi de: 2,5 cm stânga şi de 2 cm sus, dreapta şi jos.  Lucrarea trebuie să fie scrisă cu diacritice.  Cuprinsul lucrării trebuie să fie paginat (pentru uşurarea accesului cititorului la capitolul dorit).  Anexele se pun după toate capitolele, iar bibliografia după anexe.  Bibliografia trebuie ordonată după primul autor  Notele de subsol se utilizează atunci când există citate preluate din diverse lucrări. Aici se pune în plus faţă de bibliografie şi pagina de unde este citatul. La fel se procedează şi la lucrările care apar ca sursă (vezi mai jos) la tabele şi figuri.  Tabele şi figurile se numerotează (cele din anexe nu se numerotează) şi au denumiri (în anexă denumirea lor poate fi şi denumirea anexei).  Lucrarea poate fi îndosariată cu inele din plastic sau în mod clasic, cu copertă de carton.  Pentru prezentare lucrării în faţa comisiei se recomandă realizarea unei prezentări în Power Point. Durata prezentării: 7-10 minute. Aparatura pentru proiectarea prezentărilor (videoproiector + laptop) este prezentă în cadrul tuturor comisiilor facultăţii noastre. Deci, nu trebuie adusă decât prezentarea salvată pe suport magnetic.

În continuare câteva exemple legate de modul de realizare.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE MARKETING LUCRARE DE DISERTAŢIE (Aceasta este coperta) Coordonator ştiinţific: Grad didactic. Nume şi prenume Absolvent: Nume Prenume 2013 .

Nume şi prenume Absolvent: Nume Prenume 2013 .ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE MARKETING Titlu lucrării dumneavoastră !!! (Aceasta este prima pagină) Coordonator ştiinţific: Grad didactic.

.1 etc.............. Structura activităţii promoţionale …………...... Măsurarea şi scalarea fenomenelor economice….....2.......3.......................…....3...........…...1...3....... Organizarea şi desfăşurarea unei anchete directe selective...… 2...................................... Legătura mediului cu .. 42 Bibliografie ......... Graficele sunt figuri........1... 2......................1...3......................... 1............. O sa aveţi de la 1....2.1...................1..............…. Metode de obţinere a informaţiilor economice…......... Apariţia şi dezvoltarea activităţilor promoţionale.. Un exemplu: Sursa: .........…...............1............ ...... Organizarea şi conducerea activităţii promoţionale ..... Evoluţia vânzărilor firmei pe perioada . Figurile şi tabele se numerotează separat.........................2................ Măsurarea eficienţei economice 1.. Figura 1-1................….................. Ele trebuiesc numerotate dacă sunt prezentate în cele 30 – 40 pagini ale lucrării..…. ....2............................. Informaţii provenite din surse statistic …….3............ Este bine pentru uşurinţă să numerotaţi figurile şi tabelele pentru fiecare capitol începând cu 1............. Strategia promoţională a firmei ……............ Conţinutul şi rolul politicii promoţionale a firmei ....... de la 2................ 1.................................2............................ sau Tabelul 1-1.1........................1............... 2........ Conceptul de promovare ……………………...................………….... 41 Anexa 2 ........ 1...3....... Informaţii obţinute din experimente economice...................3.….....… 1.. 2..........................................mil......1............ Comunicaţia şi activitatea promoţională …. 2........2... 47 IMPORTANT! La figuri şi tabele (unde nu sunt creaţii proprii) trebuie trecută sursa bibliografică................................ Tehnici de cercetare calitativă a pieţei…........ Fiecare începe de la 1...… 2 3 4 5 7 10 11 14 18 21 21 25 25 27 28 29 30 32 Anexa 1 .... 1......2...1............. 2..........….... Euro Produse 2009 2010 2011 2012 Sursa:.... 1....…………................... 2....1.......................................................2.................componentă de bază a mixului de marketing 2...CUPRINS Introducere Capitolul 1...… Capitolul 2.......... Politica promoţională .......................................1.... Informaţii provenite din cercetări directe…..2.............. Organizarea activităţii promoţionale ….......

Grila de analiză se foloseşte pentru fiecare produs sau serviciu din obiectul de activitate al firmei (anumite componente ale grilei au acelaşi conţinut). dar şi pentru fiecare produs sau serviciu în parte. Distribuţia 6. Concurenţa 4. Estimarea volumului cererii pentru produsele firmei 7. Grila de analiză în vederea elaborării strategiei promoţionale a întreprinderii În vederea alegerii unei strategii realiste şi eficiente.ANEXA 1. Promovarea vânzărilor 9. firma trebuie să-şi evalueze cât mai bine potenţialul său. Această evaluare se poate face foarte bine prin intermediul unei grile de analiză. dar şi situaţia existentă pe piaţă la un anumit moment. Programul vânzărilor 8. Produsul 3. Relaţiile publice 1 Compania I DATE CU PRIVIRE LA: Constituirea firmei n data înfiinţării . astfel încât strategia promoţională să poată fi realizată nu numai la nivelul firmei. Compania 2. Principalele componente ale unei grile de analiză sunt : 1. Dimensiunile pieţei 5.

Rajeev Myers. John G. Dicţionar de economie politică. Editura politică.BIBLIOGRAFIE 1. Edd Baker.. Edwin C. Princeton. 4. Englewood Cliffs. NJ: Princeton University Press. Batra. Applegate.indaco. The Ad Men and Women: A Biographical Dictionaryof Advertising. 7.2005. www. 6. 4th ed. Bucureşti. 5. 1974.ro 2. Advertising and a Democratic Press.ase. 1994. N. 3. .ro www. Westport. Colecţia revistei “Capital” pe anii 1999 . 1994. CT: Greenwood Press. 1992. Aaker. David A. *** *** Advertising Management.J: Prentice Hall.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful