Pengajian Am 900/1

Malaysia Kekal Berdaulat .

Konsep Negara Konsep dan Ciri Negara Berdaulat Negara Peranan Negara .

Sesebuah masyarakat bebas yang menduduki kawasan atau wilayah dalam had sempadan tertentu dan diperintah oleh sesebuah kerajaan Satu masyarakat atau komuniti yang mendiami sesebuah kawasan atau wilayah secara tetap dan diperintah oleh sebuah kerajaan. Definisi Negara . . Suatu kelompok masyarakat yang mendiami sebuah wilayah fizikal yang mempunyai sempadan dan ditadbir atau diperintah oleh sebuah kerajaan Satu wilayah tertentu yang didiami oleh sesuatu bangsa dan mempunyai institusi pemerintah yang berkesan.

Negara yang mempunyai penduduk yang menetap di satu wilayah Negara yang terdiri daripada pelbagai kaum Negara yang mempunyai sempadan yang jelas Konsep Negara Berdaulat Negara yang mempunyai kebebasan mengadakan hubungan diplomatik dengan negaranegara lain. Negara yang mempunyai kerajaan yang berupaya untuk mengawal hal-ehwal dalam negara .

Menyediakan pelbagai perkhimatan kepada rakyat Menyediakan kemudahan ekonomi Memastikan kedamaian dan ketenteraman Menstabilkan persaingan Perlindungan alam sekitar Menentukan arah tadbir negara Peranan Negara Penyediaan keperluan asasi .

. kesejahteraan warga negara.Menentukan arah tadbir negara • demi keamanan. Kerajaan bertanggungjawab melaksanakan tadbir urus negara berdasarkan prinsip tadbir urus terbaik (good governance).

Menyediakan kemudahan ekonomi • . Kerajaan perlu menyediakan rangka kerja ekonomi untuk membantu sistem ekonomi beroperasi mengikut garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan. . peraturan dan aturan yang penting untuk keperluan pembangunan ekonomi. Kerajaan perlu menyediakan kemudahan infrastruktur.

Menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada rakyat. . terdapat juga yang disediakan oleh pihak swasta. • Segala perkhidmatan disediakan untuk keperluan rakyat dan tidak semua kemudahan yang disediakan 100 peratus daripada kelolaan kerajaan.

politik dan ekonomi.Memastikan keamanan dan ketenteraman • Kerajaan berperanan memastikan situasi negara terkawal dan stabil samaada dari aspek sosial. .

.Menstabilkan persaingan • Kerajaan bertindak dan memantau persaingan antara peniaga supaya wujud persaingan yang sehat dalam perniagaan.

Perlindungan alam sekitar • Kerajaan berperanan menjaga kebersihan alam sekitar supaya tidak tercemar. . Menggalakkan pembangunan dilaksanakan secara lestari.

• Kerajaan berperanan memastikan keperluan asas rakyat dilengkapi terutama golongan miskin yang berpendapatan rendah. .Penyediaan keperluan asasi. kesihatan dan pengangkutan perlu disediakan oleh kerajaan. Kemudahan asasi seperti pendidikan.

Sumber Maklumat •http://myfadilah.html •http://pengajianam-munni.com/2012/07/malaysia-kekalberdaulat.html •http://perigibakti.blogspot.html •Oxford Fajar Pengjian Am Penggal 1/2013 .com/2012/06/topik-1-malaysiakekal-berdaulat.com/p/konsepnegara.blogspot.blogspot.

The End .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful