Bab 3 : Interaksi Antara Tamadun

HENG WEN QI LEONG CHEE LIANG KIU TOU TUNG CALVIN LIAW PENSYARAH : EN RAJIT

Nilai-nilai Universal Antara Tamadun

a. Keterbukaan
b. Kesejagatan c.

d.
e. f.

g.
h.

Berlandaskan idea keagamaan Institut keluarga dan kemanusiaan Menekankan tatacara dan etika dalam kehidupan Mementingkan kebijaksanaan kepimpinan Menghargai alam sekitar Mementingkan ilmu dan orang berilmu

a. Keterbukaan
 Prinsip bertolak ansur diamalkan dalam menggarap

idea dari tamadun lain  Cth :

Tamadun Yunani berkongsi peradaban mereka dengan tamadun India, China, Iran Islam menerima idea luar tetapi menapisnya terlebih dahulu. Kubah masjid berasal daripada seni bina Graeco-Roman

 Cth :  Keperluan manusia untuk hidup aman damai perlu diiktiraf oleh seluruh tamadun manusia. . Kesejagatan  Mengimbangi tamadun dengan sifat semulajadi manusia dan mengiktiraf keistimewaan manusia.b.

Doaisme Buddhisme) . Berlandaskan idea keagamaan  Agama membantu memantapkan sturktur sosial dan intelektual sesuatu tamadun.c.  Cth :   Tamadun Islam bertunjang dan berpaksi kpd konsep tauhid (intipati khidupan bertamadun masyarakat Islam) Masyarakat Cina (penyambahan nenek moyang. Konfusius.

tanggungjawab suami isteri Cina – ren(kasih sayang) .d. Institusi kekeluargaan dan aspek kemanusiaan  Tamadun Asia – “rite de passage” istiadat dari saat kelahiran hinggalah kematian  Cth :   Islam – soal institusi kekeluargaan diperhalusi oleh ilmu munakahat yg mengatur pembinaan institusi keluarga bermula dari proses mencari jodoh.

 Tamadun Hindu – konsep Ahimsa (belas kasih sayang yg blh membawa kpd tiadanya kekejaman terhadap sebarang makhluk sama ada manusia ataupun binatang) .

e.  Cina – konsep Dao & Li (Konfisius)  Hindu – idea Dharma (tanggungjawab) dan karma. buat baik akan dibalas baik dan juga sebaliknya. Menekankan tatacara dan etika dalam kehidupan  Cth :  Islam – etika dan akhlah diperolehi drpd penghayatan syariat. .

zheng ming (betul dan benar) . kitabu‟Llah dan sunnah rasul-Nya. Sumber dalam politik islam. ijtihad dan ijmak ulama  China – konfusius.f. risalah dan khilafah. Prinsip politik adalah keadilan. ajaran moral kepada manusia. persamaanm syura dan akauntabiliti. Mementingkan kebijaksanaan kepimpinan  Cth :  Islam – sistem berpolitik adalah tauhad.

Dharma menekankan nilai –nilai moral seperti mengawal nafsu dan mengamalkan toleransi . Hindu dan Buddha – konsep Dharma dijadikan panduan tingkah laku yang wajar dari raja kepada rakyat.

 Buddha dan Shinto – konsep Esho Fui (manusia dan alam saling memerlukan) .Penggunaan alam sekitar dikawal oleh konsep Halal dan Haram.  Cina – ajaran Tao (alam dianggap sebagai “ibu” atau Dao). Menghargai alam sekitar  Cth :  Islam .g.

Mementingkan ilmu dan orang berilmu  Cth :  Seorang invidu di dalam masyarakat Islam hanya diterima sebagai ulama jika persiapan ilmunya sempurna dan tercermin pada kewibawaan personaliti diri dalam segala aspek  Cina – konfusius Jun Zhi (orang budiman). .h. orang yang berilmu tahu akan kewajaran sesuatu.

Sanayasa. memerlukan pengisian ilmu pengetahuan. . Vanaprahastra. Tingkat Asramas yang lain adalah tahap Ghastra. Hindu – Bramacarya ( Salah satu tingkat dalam empat perjalanan hidup (Asramas)).

Perbezaan dan Persamaan .

Kristian dan Yahudi ada persamaan seperti kehidupan selepas mati dan pembalasan akhirat  Beberapa aspek konsep Biddhisme dan Hinduisme sama seperti „kelahiran semula‟ dan „karma‟ .Teologi  Persamaan  Semua agama tekankan kosep ketuhanan kecuali buddha tekankan falsafah moral dan etika  mempunyai doktrin dan amalan tertentu  Aspek-aspek tertentu dalam Islam.

 Beberapa aspek tertentu. amlan (ibadah) dan konsep hari pembalasan berbeza . spt konsep reinkarnasi atau penjelmaan semula  Manifestasi konsep kenabian. Cth: perbezaan antara Hindu dengan Buddhisme. Perbezaan  Manifestasi ketuhanan berbeza.

Kristian. Kesedaran ini menjadikan inner being diberi kepentingan dlm konsep pendidikan Islam. Tugas pengembangan ilmu suatu mulia.Etika Pendididkan  Persamaan  Sebagai pembentukan peribadi. Hindu dan lain2  Perbezaan  Cara transformasi dan elemen yg diutamakan  Islam – tauhid peranan penting dlm transformasi manusia  Buddha & Hindu – tranformasi sifat dicapai melalui proses mencari diri sendiri .

penipuan dll  perbezaan  Penipuan. rasuah dll tidak dinafikan terdapat dlm tamadun moden.Ekonomi  Persamaan  Kegiatan ekonomi tradisional berlaku dlm konteks „moral semesta‟  Buddha – ajaran jalan lapan lapis  Islam – konsep halal haram berhubung rapat dgn akhlak  Tamadun Cina – falsafah Konfusianisme memberi perhatian terhadap golongan petani dan pandang rendah golongan pedagang yg dikatakan sentiasa terlibat dgn penipuan  Temadun Eropah – zaman pertengahan dipengaruhi ajaran Kristian spt larangan riba. rasuah. Yg membezakan ekonomi tamadun tradisional dgn zaman moden ialah kayu pengukur .

Amalan menyembah nenek moyang lahir dari konsep  .Keluarga  Keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat dihayati olh tamadun tradisonal  Cth:  Tamadun Cina Ajaran confucius tekankan hubungan kasih sayang yg menwujudkan ketenteraan dan harmoni dlm masyarakat  3 dari konsep wu lun (lima hubungan) ialah hubungan ug penting dlm keluarga iaitu hubungan bapa-anak. abng-adik dan suami-isteri  Kesetiaan anak kepada bapa = rakyat terhadap maharaja.

 Temadun Islam Hubungan anak dgn ibu bapa berasaskan hak tanggungjawab. Masing2 mempunyai hak dan tanggungjawab yg digariskan dlm Islam  Kriteria memilih pasangan ditetapkan utk keharmonian keluarga   Tamadun India Keluarga juga unit penting  Pembinaan keluarga bermatlamat membuat sistem sokongan fizikal dan rohani disamping pnerus zuriat  Ikatan kasih sayang amat penting  .

nilai moral yg juga bersumberkan agama dan adat resam . pandangan semesta. sikap. perilaku dll) kait rapat dgn komuniti Identiti individu cerminan komunitinya Lazimnya dibentuk oleh sistem agama dan kepercayaan.    Komuniti Komuniti atau masyarakat unit penting Identiti individu (pemikiran.

agama dan kemanusiaan (termasuk bukan Islam)  Konsep ummah melampaui batasan bangsa. berbeza dgn pandangan barat yg meletakkan ia sama dengan taraf lelaki  Turut mengiktirak kedudukan dan hak wanita seperti pemilikan harta dan pencarian ilmu.  . marna kulit atau geografi  Kasih sayang dan tolakansur ditekankan utk wujudkan persaudaraan dan perpaduan  Peranan dan fungsi wanita diletakkan fitrah dan sifat semulajadi wanita. Tamdun Islam Wujud hubungan berdasarkan ikatan kerabatan.

 Tamadun China Dipengaruhi sistem kekeluargaan Cina berasaskan kuasa lelaki dan bapa  Sistem kekeluargaan berasaskan hubungan darah  Sistem kelas ditentukan olh tahap pendidikan dan kemahiran   Tamadun Idia Berbeza dgn lain kerana peraturan lebih ketat. asaskan sistem kasta yang rigid yg diwarisi dari nenek moyang  Sistem kasta pengaruhi bidang ekonomi. sosial dan perundangan  Hubungan sesama anggota dlm komuniti ditekankan olh konsep Dharma  . politik.

Alam Sekitar  Anugerah tuhan  Manusia sebagai penjaga Keihatan  Kesihatan dipengaruhi alam sekitar  Segala yg wujud saling berhubungan  Mengubati penyakit – memulihkan proses keseimbangan .

Politik dan Kerajaan  Falsafah tamadun tradisional tekankan moraliti atau akhlak sebagai asas kerajaan  Tamadun Islam Politik dan agama tidak boleh dipisahkan  Prinsip pemetintahan – keadilan. syura dll  . wasatiyyah.

 Tamadun Awal Melayu  Kesetiaan raja . perang dsb  . tidak boleh derhaka  Tamadun China Ajaran Confucius beri panduan dlm hubungan antara pemerintah dgn rakyat  Raja perlu baik moralnya  Tidak anjur menentang raja yg tidak bermoral ttp akan ditarik oleh Tien (Maharaja Agung) melalui pelbagai bala bencana spt banjir.

politik dan pendidikan  Cth:   Tamadun Islam – masjid → pusat ibadah.Institusi Keagamaan  Wujud institusi keagamaan  Berperanan dlm masyrakat sebagai pusat agama. sosial. ilmu . ilmu dan sosial Tamadun Barat – gereja → pusat ibadah. pentadbiran. ekonomi. ekonomi. sosial.

sami2 yg fasih berbahasa Pali dan Sanskrit sumber rakyat memahami ajaran Buddha . peringkat awal turut berfungsi pusat pendidikan ilmu keagaaman Golongan Brahmin. Bagi kuil Buddha hal sama berlaku. Tamadun Hindu dan Buddha – kuil. terpelajar dan berperanan sebarkan ilmu.

CONTOH – CONTOH INTERAKSI DALAM SEJARAH MALAYSIA (BAHASA. KESENIAN & KESUSASTERAAN) .

a)CONTOH INTERAKSI TAMADUN MELAYU DENGAN INDIA .

sintaksis dan semantik bahasa Melayu.Dalam bidang bahasa kemasukan konsep dan idea baru yang didukung oleh istilah dan perkataan baru dari budaya India diserap masuk menjadi unsur pinjaman. . morfologi. Pengaruh India ke atas kebudayaan dan masyarakat Melayu boleh dikesan dalam bahasa dan kesusasteraan. .Sejumlah besar kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit dan sedikit daripada bahasa Tamil.Namun proses peminjaman kebanyakannya disesuaikan dengan ciri-ciri fonologi. dan istiadat Raja-Raja Melayu serta ad at resam dan hiburan.  Bahasa dan Kesusasteraan Melayu : . institusi pemerintahan. .

(a) Pinjaman daripada Sanskrit:  Dari segi fonologi. aspirasi /h/ dalam Sanskrit digugurkan atau dipindahkan tempat: Bhumi-bumi Bheda-beda/beza Bhasa-bahasa Arthah-harta Bhakti-bakti Bhudi-budi arghah-harga .

ciri kepanjangan vokal dan penggandaan konsonan dihilangkan.  Ciri-ciri penyesuaian juga berlaku ke atas kata pinjaman Tamil iaitu konsonan retrofleks. contohnya: Kendii-kendi Kappal –kapal .(b) Pinjaman daripada Bahasa Tamil.

CONTOH INTERAKSI TAMADUN CHINA DENGAN TAMADUN MELAYU .

laid. seperti berikut (Za'ba. behon. me. mesua. . kuaci. 1962 : 275) : (a) Makanan dan buah-buahan  Bakmi. bepang. cincau. samsu. kine am (sayur kering). to'yu. teh. lai (buah). taugeh. kanar. tauhu. kueh. angki (pisang kaki).Bahasa dan kesusasteraan  Pengaruh Tamadun China ke dalam Tamadun Melayu dapat dilihat melalui serapan beberapa istilah dan perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu. kucai.

 Mengikut catatan De Eredia orang Cina telah menetap semenjak tahun 1613 di Melaka dan membentuk komuniti tersendiri pada awal kurun ke-17 dan telah berkahwin dengan wanita tempatan. .(b) Pakaian dan barang-barang dagangan  Budaya dan Kesenian Kemunculan komuniti Baba dan Nyonya terutama sekali di Melaka dan Cina peranakan di Kelantan suatu interaksi yang ketara dalam masyarakat Melayu.  Oleh sebab itu mereka terpaksa menggunakan bahasa Melayu bukan sahaja semasa berjual beli tetapi juga semasa berinteraksi dengan masyarakat tempatan dan kalangan keluarga mereka sendiri.

 Dialek Melayu Baba ini diasaskan atas ragam bahasa Melayu pasar dalam perdagangan di kalangan pelbagai kaum dan bangsa bandarbandar utama di Alam Melayu seperti Melaka. Pulau Pinang. . Dengan demikian proses pembudayaan Melayu telah berlaku ke atas mereka lalu melahirkan budaya kacukan Cina-Melayu yang unik dinamakan Baba dan Nyonya. Singapura dan Jakarta.  Satu ragam atau dialek bahasa Melayu telah muncul menjadi bahasa pertuturan mereka yang dikenali sebagai Melayu Baba walaupun mereka sendiri mengenalinya sebagai bahasa Melayu sahaja.

.  Kini ramai di kalangan komuniti Baba telah berkahwin dengan komuniti Cina yang lain dan menyerap kembali ciri-ciri budaya Cina. Dialek Melayu Baba Melaka berbeza dengan bahasa Melayu baku dari beberapa sudut.  Kata pinjaman dari bahasa Cina telah banyak terserap terutamanya dari dialek Hokkien iaitu berkaitan dengan adat. kekeluargaan dan agama orang Cina.

 Apakan yang dijadikan rujukan dalam sistem politik tamadun Islam?  Apakah konsep yang diamalkan oleh tamadun Cina dalam memantapkan nilai Institusi kekeluargaan dan aspek kemanusiaan?  Apakah konsep yg diamalkan oleh Tamadun Islam bagi mengamalkan nilai menghargai alam sekiar? .Soalan  Berikan dua contoh interaksi dalam sejarah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful