TEHNICI DE NEGOCIERE

Introducere...........................................................................................3 Capitolul 1 Abordarea teoretică a negocierii........................................................4
Conceptul de negociere.............................................................................................4 1.1 Factori de influenţă în negociere.......................................................................17 1.2 Alternative la negociere....................................................................................19 1.3 Etapele procesului de negociere........................................................................21

Capitolul 2 Principii de negociere.........................................................................36
1.1.Tipuri de principii..............................................................................................36 2.2.Rolul comunicării...............................................................................................42 2.3.Calităţile unui bun negociator............................................................................48

Capitolul 3 Tehnici şi tactici de negociere.............................................................57
4.1 Tipuri fundamentale de strategii.........................................................................57 4.2 Tehnici şi tactici de negociere.............................................................................60

Capitolul 4 Negocieri în vederea aderării la UE...................................................76 Bibliografie...........................................................................................90
2

Introducere
Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare convinge sau se lasă convins. Negocierea este o formă concentrată şi interactivă de comunicare, în care două sau mai multe părţi aflate în dezacord urmăresc să ajungă la o înţelegere care rezolvă o problemă comună sau atinge un scop comun. Permite crearea, menţinerea sau dezvoltarea unei relaţii interumane sau sociale, în general ca şi a unei relaţii de afaceri, de muncă sau diplomatice, în particular. Poţi negocia cu nevasta lista invitaţilor de sâmbătă seara. Poţi negocia cu amicii asupra celui care va plăti nota, la restaurant. Poţi negocia cu şeful o majorare de salariu. Poţi negocia cu teroriştii, care au sechestrat pasagerii unui avion, asupra condiţiilor eliberării lor. Poţi negocia cu clientul condiţiile în care se încheie un acord comercial. Poţi negocia cu sindicatele, cu puterea politică, cu opoziţia sau cu delegaţia unui alt stat. Poţi negocia oricând, orice, aproape cu oricine. Negocierea este prezentă în toate ipostazele existenţei umane. Negocierea este un talent, un har înnăscut, dar şi o abilitate dobândită prin experienţă, formare şi învăţare. Felul în care ne comportăm într-o negociere se bazează pe sentimentele noastre. Încrederea în forţele proprii, încrederea în ceilalţi, curajul, reprezintă un tip de sentimente. De cealaltă parte sunt lacomia, frica, supărarea şi neîncrederea. Toate ne explică de ce fac, ceea ce fac, oamenii. Dacă suntem lacomi vom încerca să-i exploatăm pe ceilalţi. Dacă ne este frică, ne vom apăra, dacă suntem supăraţi, vom ataca şi dacă suntem neîncrezători vom evita. În felul acesta vom influenţa în mod negativ. Acţiunile noastre sunt oglinda sentimentelor. Sentimentele negative ne conduc către relaţii proaste. Primul tip de sentimente, cele pozitive, sunt sursa unor relaţii armonioase. Pentru că atunci când avem curaj, avem încredere în noi şi încercăm să construim o relaţie bazată pe încredere, ne putem concentra să găsim soluţii reciproc avantajoase şi să oferim tuturor posibilitatea de a-şi satisface o parte cât mai mare din propriile interese. În acelaşi timp şi noi ne vom atinge obiectivele. În principiu, poţi negocia cu acei oameni de la care ai ceva de câştigat, dacă şi numai dacă ei au ceva de câştigat de la tine. Obţii ceea ce vrei tu de la ei numai dacă oferi în schimb ceea ce vor ei de la tine. 3

Capitolul I Abordarea teoretică a negocierii 1.4Conceptul de negociere
Negocierea a constituit şi, cu siguranţă, va mai constitui, mult timp, un subiect foarte controversat de discuţii. Teoria negocierii aparţine domeniului sociologiei şi psihologiei sociale, mai exact segmentului care studiază comportamentul uman în diferite situaţii sociale şi modul în care oamenii vor să apară în faţa semenilor lor. În viaţa socială, fiecare individ se prezintă pe sine şi activitatea sa, caută să orienteze şi chiar să controleze impresiile semenilor săi, joacă un rol şi are un statut, foloseşte o serie de tehnici pentru a obţine succese raportate la motivaţiile sale. Cu toate acestea, contrar intenţiilor pe care le are, pe parcursul contactelor sale sociale individul va fi analizat de colectivitate, care va trage unele concluzii în funcţie de atitudinea, mentalitatea şi comportamentul emoţional al acestuia. Din punctul de vedere al individului care se prezintă în faţa unei colectivităţi, se întâlnesc situaţii diferite, legate fie de dorinţa acestuia de a-i face pe ceilalţi să gândească despre el la superlativ, fie dorinţa de a-i convinge că el îi apreciază în mod deosebit, fie alte situaţii referitoare la modul în care individul este tratat de societate. Comportamentul uman şi, mai ales, perceperea acestuia stau la baza teoriei negocierilor, al căror final, deznodământ îl determină. Deoarece oamenii sunt aceia care realizează negocierile şi pentru că tot ei le apreciază prin subiectivismul gândirii lor, putem considera că prin negocieri trebuie să înţelegem un proces în care toţi cei implicaţi pot fi câştigători. Iată un exemplu: doi fraţi se ceartă pentru un măr, fiecare din ei considerând că, dacă acesta va fi împărţit, i se cuvine o bucată mai mare şi refuzând categoric împărţirea lui în mod egal; părintele intervine şi sugerează ca unul din fraţi să taie mărul în două bucăţi cum crede el de cuviinţă, urmând ca fratele său să-şi aleagă primul bucata; propunerea este acceptată de amândoi, fiecare considerându-se câştigător. Orice dorinţă care implică satisfacţie, ca şi orice necesitate ce

4

Abordarea teoretică a negocierii trebuie satisfăcută . În lipsa unei definiţii precise.în special cele de negociere şi satisfacerea nevoilor . Negocierea este o tranzacţie ale cărei condiţii nu au fost fixate. Dacă urmărim comportamentul unui negociator care tratează Abordarea teoretică a negocierii 5 . Negocierea porneşte de la faptul că fiecare parte are nevoi şi interese directe sau indirecte pe care vrea să şi le satisfacă. atunci însă când nevoile unei părţi au fost ignorate şi negocierea a reprezentat un simplu joc cu învingător şi învins. Negocierea presupune în cadrul interrelaţiei un set de concesii reciproce repetate până la atingerea echilibrului. Dar dacă preţul este fix şi nu poate fi modificat. În acest caz cumpărătorul este acela care hotărăşte dacă va cumpăra la preţul oferit sau va merge să cumpere din altă parte. iar succesul negocierii este diferit în funcţie de comportamentul uman. pe care fiecare îl apreciază în funcţie de informaţiile de care dispune şi de nevoile sale. negocierea s-a încheiat cu succes şi contactele au putut continua.atâta timp cât ele nu depind exclusiv de individ . de la alt magazin. de reacţiile şi conduitele individuale. vânzătorul şi cumpărătorul nu vor avea de negociat.îmbracă forma unor tranzacţii care de regulă trebuie să fie reciproc avantajoase. cum este cazul vânzărilor în magazine. alături de informaţiile acumulate anterior. O parte din succes va fi asigurat de corectitudinea propriilor presupuneri şi de capacitatea de a anticipa presupunerile partenerilor. care la rândul său este funcţie de natura umană şi de poziţia subiecţilor ce participă la negociere. iar oamenii au trăsături.se transformă într-un „proces de negociere". Comportamentul uman poate determina evoluţia negocierii prin alterarea relaţiei de cooperare sau prin conflictul produs pe parcursul procesului. rezultatele acesteia . cunoaşterea comportamentului uman devine esenţială. comportamente şi abilităţi diferite. Aceste stări vor evolua în funcţie de comportamentul negociatorilor. Toţi participanţii la o negociere fac anumite presupuneri. O definiţie a negocierilor nu poate exista atâta timp cât ele sunt instrumente la îndemâna oamenilor. Întotdeauna când partenerii au avut în vedere în mod tacit dorinţele reciproce. Clasificarea negocierilor prin prisma comportamentului uman şi a tipului de interese ce intră în joc ne conduce la concluzia că există două mari categorii de negocieri: personale şi colective.

dar şi funcţie de raportul dintre negociator ca membru al societăţii şi societatea însăşi. Ea se referă la o situaţie în care părţile participante interacţionează în dorinţa de a ajunge la o soluţie acceptabilă. În definirea conceptului de negociere se remarcă multe deosebiri. în una sau mai multe probleme aflate în discuţie. în funcţie de poziţia de pe care acestea sunt abordate. Negocierea are drept obiectiv principal realizarea unui acord de voinţă. Ambii parteneri trebuie să încheie procesul de negociere cu sentimentul că au realizat maximul posibil din ce şi-au propus. negocierea ajunge să fie înţeleasă ca metodă de intercomunciare umană. În negociere există parteneri şi nu adversari. Foarte interesante din acest punct de vedere sunt negocierile dintre sindicate şi conducere sau patronat. deoarece este un proces realizat chiar de oameni. dacă ar fi invitaţi să se angajeze în mod formal într-un asemenea demers este posibil să manifeste reticenţă.vânzarea casei sale. emoţionali proprii. În schimb. Diferenţe de comportament vom întâlni nu numai funcţie de relaţia dintre negociator şi obiectul negocierii. Adesea oamenii participă la negociere fără ca măcar să realizeze acest lucru. vom prezenta câteva idei privind relaţia dintre cooperare şi negociere prin prisma personalităţii partenerilor. în care s-a născut şi a crescut. Rolul determinant al comportamentului este dat de faptul că scopul principal al negocierilor constă în satisfacerea unor nevoi. vom descoperi unele diferenţe de comportament cu implicaţii directe asupra rezultatului negocierilor ca şi asupra propriilor trăiri. De aceea. Abordarea teoretică a negocierii 6 . negocierea trebuie definită ca un amplu proces cooperant. Astfel. necesităţi umane. în raport cu comportamentul aceleiaşi persoane în cazul când negociază produse ale muncii colective. iar aceştia sunt purtătorii factorilor individuali. având avantajul că realizează în cel mai scurt timp efectul scontat. Deoarece acest proces este realizat de oameni. a unui consens şi nu a unei victorii. Negocierea poartă amprenta distinctă a comportamentului uman. relaţia dintre scop şi mijloace fiind elocventă în cazul negocierilor. Ea trebuie privită drept cel mai eficient mijloc de comunicare.

care reclamă o serie de eforturi prin care se urmăreşte evitarea confruntării şi ajungerea la soluţii reciproc avantajoase). Negocierea este un proces cu finalitate precisă care presupune armonizarea intereselor. prezentarea argumentelor şi ascultarea cu atenţie a contraargumentelor. cât şi a unora contradictorii. Negocierea se referă la o situaţie în care una sau mai multe din părţi interacţionează în dorinţa de a ajunge la o soluţie acceptabilă. În general negocierea se desfăşoară într-un cadru formal. adică ambele părţi sunt câştigătoare. ajungerea la o soluţie Abordarea teoretică a negocierii acceptabilă pentru toţi cei implicaţi în procesul de negociere. ambii parteneri trebuie să încheie procesul de negociere cu sentimentul că au realizat tot ceea ce puteau realiza. • Negocierea este un proces organizat în care se doreşte evitarea confruntărilor şi care presupune o permanentă cometiţie. fiind un proces realizat de oameni. Principala dificultate pentru un final avantajos este aceea că negociatorii nu sunt convinşi că interesele divergente 7 . Existenţa unei comunicări între cele două părţi este o caracteristică de bază a negocierii. în final. între cele două părţi. Indiferent de modul în care este definit conceptul de negociere. analizarea situaţiei imparţial şi.Negocierea reprezintă procesul prin care două sau mai multe părţi între care există interdependenţă dar şi divergenţe optează în mod voluntar pentru conlucrare în vederea ajungerii la un acord reciproc avantajos. Dar pentru acest lucru trebuie ca fiecare parte să cunoască poziţia celeilalte.o analiză pertinentă a acestuia trebuie să aibă în vedere. Negocierea are drept scop realizarea unui acord de voinţă. Negocierea este prin excelenţă un proces competitiv (partenerii urmaresc satisfacerea unor interese comune. Negocierile sunt întâlnirile sociale în care părţile se străduiesc sa găsească o rezolvare mutual acceptabilă a unor probleme în care iniţial ei au avut păreri diferite. de poziţia pe care este abordat. în particular. următoarele caracteristici: • Negocierea este un fenomen social ce presupune existenţa unei comunicări între oameni în general. în principal. Procesul de negociere poartă amprenta distinctă a comportamentului uman. în una sau mai multe probleme aflate în dezacord. pe baza unor proceduri şi tehnici specifice.

Dacă cumpărătorul nu doreşte să cumpere şi se află în magazin doar pentru a vedea care sunt noile modele. munca în comun le prilejuieşte posibilitatea de a le realiza şi pe cele proprii. În ultimă instanţă. 4. De aceea negociatorii trebuie să aibă de la început un deznodământ gândit de comun acord. natura socială a fiinţei umane. nevoilor proprii. alţii să deţină putere. mai ales dacă partenerii se cunosc şi negociază direct. 8 . pe care fiecare îl apreciază în funcţie de nevoile sale şi de informaţiile de care dispune. atunci nu are nici un motiv să negocieze cu vânzătorul. În general în teoria negocierilor este o regulă potrivit căreia niciodată nu trebuie forţată nota pentru realizarea unui progres deosebit profitând de slăbiciunea partenerului. alţii să facă o muncă care le place. negocierea presupune concesii reciproce şi repetate. realizarea unor scopuri specifice. ceea ce le-a oferit avantaje pentru supravieţuire şi pentru progres: ideea unuia putea fi perfecţionată de alţii. Motive ale interdependenţei dintre indivizi pot fi: 1.trebuie transferate în scopuri comune. În timp oamenii au învaţat să colaboreze cu semenii lor. atunci când se angajează într-o organizaţie. O primă condiţie a negocierii o constituie interdependenţa părţilor. 2. de exemplu. atractivitatea activităţii comune pe care o desfaşoară cu ceilalţi(o partidă de bridge. până la atingerea echilibrului. aceasta presupune colaborarea cu alte persoane. unii au ca scop sa câstige un venit . Chiar dacă au scopuri diferite. echipa de fotbal a întreprinderii)sau atracţia interpersonală. satisfacerea superioare) 3. de bază (hrană. Nu este necesar ca oamenii sa aibă aceleaşi scopuri pentru a interacţiona. interdependenţa parţilor angajate în negociere provine din participarea lor la un proiect comun sau pentru că au interese comune într-o anumită problemă. siguranţă) sau a celor superioare(dezvoltarea valorilor proprii prin interacţiune cu persoane considerate Abordarea teoretică a negocierii Indiferent de motivul pentru care oamenii interacţionează.

De asemenea tratativele se desfăşoară într-o singură şedinţă sau se pot întinde pe o perioada mai lungă. dar dacă totuşi soţul doreşte să meargă la munte iar soţia la mare. Pe lângă imaginea clasică. posibilitatea de a împiedica acţiunile celuilalt. facând ca proiectul comun să nu se realizeze sau problema comună să nu fie rezolvată. Astfel. Dacă familia planifică cum să-şi petreacă concediul de odihnă şi membrii ei nu au preferinţe diferite. Nici comportamentele părţilor nu se supun unor 9 . Vânzatorul şi cumpărătorul au suficiente puncte asupra cărora nu sunt de acord şi trebuie să le discute-cantitatea. când oamenii îsi fac daruri). Participarea părţilor la proiectul comun nu înseamnă că interesele lor nu coincid în totalitate. în faţa blocului. Divergenţele pot fi cognitive ce vizează puncte de vedere diferite. A treia condiţie a negocierii este conlucrarea parţilor şi se referă la posibilitatea realizării unui schimb de valori. Momentul şi durata pot fi determinate dinainte şi respectate întocmai. necesitând mai multe întâlniri. Negocierea se îndepărtează astfel de situaţiile de transfer unilateral de valori (cum se întâmplă. negocierea se poate desfaşura şi pe stradă. Din acest motiv fiecare negociator trebuie să ţină seama de interesele sale dar şi ale celeilalte părţi. a „mesei verzi” în jurul căreia sunt aşezaţi participanţii. în sala de lectură. ceea ce este numit „dublu veto”(Dupont). Principiul fundamental al negocierii este „do ut des”(dau dacă dai) sau „facio ut facies” (fac dacă faci). Interacţiunea părţilor nu este guvernată de reguli stricte. Schimbul de valori este necesar şi pentru că părţile au. există interese diferite semnificative între negociatori. de exemplu. etc. spaţiul de parcare din faţa blocului etc. Din contră. pe terenul de golf sau la restaurant. atunci ei nu au ce negocia. la telefon sau printr-un intermediar.O a doua condiţie a negocierii o reprezintă divergenţele. negocierea nu se desfăşoară într-un loc bine stabilit. dar se pot desfaşura şi prin schimb de corespondenţă. fiecare din ele. Aceasta exprimă ideea că negocierea înseamnă un schimb de valori. Negocierea presupune cel Abordarea teoretică a negocierii mai adesea întâlnirea faţă în faţă a părţilor. preţul. şi divergenţe care vizează interesele materiale ca: preţul. însă pot interveni prelungiri ale discuţiilor sau întreruperi. cantitatea unor marfuri. calitatea. atunci apar divergenţe.

fiind prevăzută o marjă de manevră între o ipoteză maximă şi una minimă şi un prag care nu poate fi depăşit. ci şi de natură psihologică. politică sau conjuncturală. Este vorba practic de o veritabilă negociere internă. Negocierea reprezintă un schimb de valori. Care este miza ? Care sunt obiectivele? Care le sunt atuurile? Pentru a raspunde acestor întrebări. negociatorul poate evalua mai bine concesiile posibile şi le poate valoriza. Prin luarea în considerare a părţii adverse. Studierea părţii adverse. Pot apărea gesturi de bunăvoinţa sau ameninţări şi crize de nervi. Informaţia joaca un rol determinant pe parcursul negocierii. a colaboratorilor lor care nu sunt prezenţi şi a terţilor.reguli stricte: nu se poate stabili dinainte ca părţile să se comporte corect şi deschis sau să acţioneze fiecare pe contul său. Constrângerile şi miza pentru stabilirea obiectivelor nu sunt doar financiare. 10 . Cinci principii pentru pregatirea negocierilor: O bună pregatire e de multe ori o negociere pe jumatate caştigată. Este necesară cunoaşterea părţii adverse. Informaţia din timpul negocierilor reprezintă piesa de rezistenţă a războiului. Conceptul de „avantaj reciproc”nu înseamnă o împărţire exactă a unui câştig total pus în joc. Definirea obiectivelor se face în general în stransă legatură cu angajaţii companiei care nu vor lua parte la negocieri. Abordarea teoretică a negocierii 2. opinia publică sau presa. sunt absolut necesare organizarea reuniunilor de bilanţ şi a celor preparatorii. dar acest schimb trebuie să fie reciproc avantajos. de exemplu salariaţii. Această etapă trebuie să permită definirea obiectivelor într-o maniera clară şi realistă. discuţiile pot fi calme şi agreabile sau furtunoase. A patra condiţe o reprezină acordul reciproc avantajos sau realizarea acestuia de către părţi. şi anume a celor care vor fi prezenţi la masa de negocieri. încercând să obţină avantaje în defavoarea celuilalt. 1. Când negocierea se desfaşoară în mai multe etape.

O situaţie de război. De asemenea. Obiectul negocierii poate avea mai multe forme: 11 . mutuale. negociatorul va trebui să pregatească o soluţie de răspuns şi să aibă în Abordarea teoretică a negocierii vedere aplicabilitatea ei practică. Pe baza acestor elemente. Totuşi.ar putea fi de folos să ne substituim interlocutorilor: în foarte multe situaţii. compromisuri) şi de raportul de forţe. Alegerea uneia sau alteia dintre modalităţi depinde de rezultatul cercetării (concesii unilaterale. 4. faţă de care părţile manifestă interese divergenţe şi care urmează sa fie soluţionată printr-un acord. negociatorii va trebui să determine contextul global şi să evalueze consecinţele. 5. În timpul preparativelor. Obiectul negocierii reprezintă problema supusă dezbaterii. este posibil ca acesta să solicite întreruperea negocierilor. Anticiparea derulării negocierii: Pentru fiecare poziţie pe care o are de apărat. În cazul unei echipe de negociere. În toate cazurile. Definirea strategiei de negociere: Orice negociere trebuie să aibă în vedere deschiderea negociatorului faţă de concesii. Elemente fundamentale ale negocierii influenţează planificarea şi desfăşurarea proceselor ulterioare. 3. trebuie avut în vedere un raport de forţe win-win. Plasarea în context: Negocierea poate avea antecedente pe care negociatorii va trebui să le cunoască în amănunt. E bine uneori să ne sustragem contextului pentru a nu periclita îndeplinirea obiectivelor. trebuie stabilit rolul fiecăruia. negociatorul îşi poate face o idee despre raportul de forţe existent între părţi şi poate stabili plaja de discuţii pe care se va putea lansa. dacă acestea iau o întorsătură defavorabilă. ca şi rezultatele obţinute. conferă un plus de valoare factorului timp. Pe termen lung. de exemplu. Cine va lua cuvântul? Cine va răspunde propunerilor? Prin urmare. diferenţa o va face capacitatea de anticipare a reacţiilor adversarului şi a răspunsurilor posibile. contextul nu poate prevala asupra întregului. negociatorul trebuie să-şi pregătească argumentele şi propunerile. Două modalităţi de negociere pot fi avute în vedere: negocierea integrativă (bazată pe cooperare) şi negocierea distributivă (conflictuală). factorul uman nu poate fi disociat de procesul de negociere.

regulile care guvernează un raport între grupurile sociale.1. ale căror rezultate vor fi descrise prin contracte de vânzare-cumpărare. social. dar care păstrează toate legăturile naturale cu aceasta din urmă. oportunitatea părţilor de a transforma un proiect comun în realitate. acţiuni cooperante. întâmplătoare. 3. 12 . politici şi strategii relevante. Interesele reprezintă preocupările. Obiectul negocierii reprezintă un decupaj dintr-o realitate complexă. o preocupare principală a negociatorului în faza de pregătire este colectarea şi prelucrarea informaţiilor Abordarea teoretică a negocierii relevante. condiţiile şi tendinţele pieţei. de asociere.. dorinţele sau motivaţiile părţilor. politic. Contextul negocierii este uneori mai restrâns. relaţie pe termen lung sau circumstanţele negocierii: locul. 4. politici. care le determină să se comporte într-un anumit mod şi să se situeze pe anumite poziţii în cursul negocierii. durata. 2. Înţelegerea contextului se bazează pe informaţii. influenţa timpului asupra celor tehnologici. Din acest motiv. şi financiară. dar poate fi şi complex în cazul unor tranzacţii mai ample cum ar fi investiţiile în străinătate. de distribuţie. cadrul particular al negocierii: condiţiile specifice ale partenerilor:starea economică antecedentele relaţiei: întâlnirile anterioare. tehnologic sau cultural al ţării respective. culturali. doi parteneri. tranzacţionarea unor produse sau servicii. nevoile. momentul. a unui conflict. Componente ale contextului negocierii: cadrul general al negocierii: condiţiile generale de mediu : factori sociali. economici. rezolvarea unei probleme. ceea ce presupune identificarea tipului şi surselor de informaţii şi utilizarea metodelor adecvate de informare. când devin relevante aspecte ale mediului economic. comportamentul în negociere al persoanelor implicate etc. agenda întâlnirii. etc.

În procesul de negociere negociatorii îşi exprimă rar interesele în mod direct. Bucureşti. Cumpărătorul poate avea. putem enumera următoarele interese ale vânzătorului: suma de bani necesară pentru cumpărarea altei maşini.36. The Open University. prin aspiraţia pentru obţinerea acelor produse. punctul de plecare al discuţiilor. grija faţă de viciile ascunse . obiectivul este câştigarea partidei. De exemplu în cazul vânzării unei maşini vechi. La un joc de pocher. iar dorinţa. p. Părţile negociatoare nu sunt purtătoare a câte unui singur interes. iar miza Abordarea teoretică a negocierii este mărirea potului. Ed. Milto Keznes. 1994 13 . Puterea de negociere rezultă din resursele sau atuurile. de asemenea. aceste au interese multiple. în general. 1997. fiind mai degrabă valoarea atingerii acestui obiectiv. puterea expertizei: individul a cărei competenţă într-un domeniu privind problema în discuţie este recunoscută devine indispensabil pentru proiectul sau soluţionarea 1 2 Philip Kotler. încheierea urgentă a afacerii. miza rezultă din contrabalansarea câştigului material scontat cu riscurile asumate. mai multe interse: suma de bani disponibilă în acel moment. menţinerea relaţiilor bune cu vânzătorul. ci codificat printr-o manieră particulară: prin poziţia de negociere. Thomson şi Farmer menţionează mai multe forme ale puterii2 în organizaţie: puterea poziţiei: locul în ierarhie presupune şi anumite drepturi asociate acestuia. menţinerea unei bune relaţii cu interlocutorul. cel mai adesea. Miza negocierii reprezintă importanţa pe care negociatorul o acordă obiectului negocierii şi depinde de raportul dintre câştigurile şi pierderile asociate încheierii acordului. plata imediată. în realitate. Eion Farmer. Poziţiile de negociere reprezintă. prin care are posibilitatea să acţioneze asupra partenerului. posibilitatea de a intra în posesia obiectului înainte de de a termina formalităţile. Managing Relations. Miza nu trebuie confundată cu obiectul negociatorului. dar şi vulnerabilităţile deţinute şi mobilizate de negociator. servicii de natură să asigure satisfacerea nevoii. Managementul marketingului. Teora. Când angajatul solicită o majorare de salariu. Rosemary Thomson. În spatele acestor nevoi sau dorinţe stau motivaţiile mai profunde care îl determină pe individ să acţioneze într-un anumit mod.Kotler defineşte nevoia ca pe o „stare de conştientizare a lipsei unei satisfacţii elementare”1.

politică. regulile şi pervederile legilor care guvernează societatea. etice sau ale bunului simţ. pe de o parte. internaţională şi din organizaţii. puterea personală: unele persoane. desfăşurarea tratativelor necesită de asemenea timp ca părţile să construiască repere comune în funcţie de care să-şi adapteze comportamentele şi pentru a găsi soluţiile problemelor. se recurge la presiuni (ameninţări credibile) sau recompensări (promisiuni credibile). Angajarea în negociere implică şi un efort psihic. sau de conformarea poziţiei negociatorului cu normele logice. puterea dependenţei :activitatea unor persoane depinde de activitatea altor persoane.problemei respective. El dispune astfel de puterea pasivă de a impune recunoaşterea intereselor sale. prin capacitatea de a convinge prin abilitate sau puterea invizibilă: un angajat inferior care este prieten cu directorul general al aceasta obligă negociatorii să acorde atenţie intereselor celeilalte părţi. .puterea circumstanţială: provine din capacitatea negociatorului de a-şi mobiliza resursele diaponibile. Exercitarea efectivă a puterii trebuie să ţină seama de necesitatea conlucrării pentru ajungerea la un acord reciproc avantajos. Funcţiile negocierii Negociatorii au nevoie de timp pentru pregătirea întâlnirii cu partenerii. şi nu spre a învinge. 14 . În acest sens. pe de altă parte. determinat de tensiunea interacţiunii cu persoane care au alte interese sau de necesitatea de a ceda ceva sau de a cere ceva. socială. prin stilul personal reuşesc adesea să obţină rezultate neaşteptat de bune dintr-o negociere. valorificarea unor oportunităţi. Cel mai util este ca puterea să fie direcţionată Abordarea teoretică a negocierii spre a convinge. organizaţiei sau cu directorul general al unui mare furnizor sau client al organizaţiei dispune de o astfel de putere invizibilă. Alte surse generale ale puterii sunt puse în evidenţă de Dupont: puterea normativă: este dată de normele. cum ar fi evenimentele întâmplătoare care îl avantajează. Funcţii identificate de Faure: • rezolvarea conflictelor-în viaţa cotidiană.

• • • adoptarea unor decizii comune de către părţile interdependente. care ar trebui recompensate. trebuie să existe destulă precauţie deoarece pot fi folosite pentru a denatura adevărul. implicate anumite pierderi. Astfel.Există anumite date 15 . ea se datorează mai degrabă presiunii exercitate de concurenţă. situaţia economico-financiară. În negociere există două canale de informaţii: directe care presupune informaţii schimbate la masa tratativelor indirecte prin care se obţin informaţii neoficiale Într-o împrejurare neoficială. Asemenea discuţii permit rezolvarea problemelor. decât în cazul în care partenerul cere în mod expres acest lucru.O asemenea politică nu este neapărat un gest de generozitate. urmare a unor discuţii particulare. atunci când schimbarea provoacă unor părşi există divergenţe între acestea. Sunt destule cazuri în care părţile folosesc aşa-zisa politică a uşilor deschise. în cazul în care introducerea schimbării în organizaţie. trebuie luate măsuri de preîntâmpinare a acestora. există şi pericole care trebuie cunoscute şi. mai ales. Abordarea teoretică a negocierii În ceea ce priveşte culegerea informaţiilor. Politica deschisă este destinată satisfacerii nevoii partenerului de a şti. pot împărtăşi lucruri care-i înfrăţesc. Puterea de negociere este determinată de volumul şi calitatea informaţiilor care se deţin despre partener şi despre atitudinea acestuia faţă de obiectul negocierii. negociatorii pot să-şi dea drumul şi să discute de la om la om. în aceste discuţii.Nu este indicat să se facă publice date despre scăderi de preţuri. prin încheierea unor tranzacţii. mergându-se pe ideea reală că orice client are dreptul să cunoască bine ceea ce cumpără. Dar în obţinerea de informaţii. Importanţa informaţiei în negociere Un sistem informaţional adecvat este o condiţie esenţială în reuşita negocierilor: în pregătirea cât şi în desfăşurarea lor. realizarea schimbului economic. mai ales când poziţiile oficiale s-au înrăutăţit şi impasul este iminent. indiferent de poziţia în care se află. probleme de producţie. în practică se folosesc metode diferite. Discuţiile particulare sunt obligatorii.

negocierea nu poate avea loc. cât şi pentru desfăşurarea procesului de negociere. definirea obiectivelor. prin medierea poziţiilor lor. Dacă nu există un obiect de negociat. Obiectivele în divergenţă ale părţilor permit desfăşurarea procesului prin acordarea de concesii în vederea atingerii unor obiective de importanţă secundară.Acest element va constitui scopul final pentru care se elaborează strategiilede negociere şi în jurul lui se va desfăşura întregul proces. Mediul de negociere se referă la contextul general în care este plasat procesul de negociere şi obiectul supus negocierii. Obiectul supus negocierii declanşează conflictul de interese între părţile angajate în negociere. Procesul de negociere presupune existenţa următoarelor elemente: obiectul supus negocierii.Acestea sunt informaţii care nu au ce căuta în dosarul negocierii. Locul pe care îl ocupă în configuraţia domeniului respectiv determină în bună măsură caracteristicile şi particularităţile strategiei pe care o va adopta fiecare dintre părţile interesate pentru a-şi adjudeca obiectul supus negocierii. Fiecare parte implicată în proces îşi configurează un domeniu particular de interese.privind partenerul de negociere care nu trebuie. Obiectivele pe care părţile interesate le propun şi le urmăresc pot fi convergente sau divergente. 16 . între domeniile de interes. El are calităţi specifice şi particulare care se referă la constituirea. la locul specific şi la momentul ales pentru anunţarea intenţiei de negociere. acesta va avea pentru fiecare parte o importanţă diferită. dar şi obiectul intenţiilor şi dorinţelor acestora. recunoscut şi acceptat. nu este bine să insiste să se cunoască. dimensiunea şi diversitatea domeniilor de interes pe care le manifestă părţile interesate să angajeze negocierea. angajarea şi declanşarea unei negocieri. domeniile convergente şi obiective divergente ce se constituie prin raporturile pe care le stabilesc părţile interesate cu mediul de negociere şi cu obiectul negocierii. Convergenţa şi divergenţa în obiective se socotesc ţinând cont de poziţia Abordarea teoretică a negocierii acestora în raport cu obiectul supus negocierii. la caracteristicile şi particularităţile culturale ale celor angajaţi în proces. Convergenţa obiectivelor comandă necesitatea stingerii conflictului prin negociere. Realizarea unui echilibru stabil. Domeniile de interes ale părţilor reprezintă elementele fundamentale ce permit constituirea intereselor.

de fapt. Ce ar fi permis şi ce nu. crearea unui mediu placut celorlalţi. Fără armonizarea poziţiilor. vom obţine o reacţie negativă.reprezintă nucleul. Pregătirea corectă a unei negocieri. alianţe potrivite. Dar dacă minţim dacă înşelăm. dacă principala noastră preocupare este să ne certăm sau să contrazicem. Există două tipuri de influenţe: pozitive şi negative. Există dispute în ceea ce priveşte morala şi etica în negociere. demonstrarea competenţei. O negociere reuşită este atunci când ne atingem obiectivele din punct de vedere al rezultatului material şi reuşim să Abordarea teoretică a negocierii menţinem relaţia în termeni cel puţin cooperanţi. Dacă ne comportăm în felul în care ceilalţi se asteaptă să o facem. existenţa unei multitudini de oferte din partea noastră. ceea ce încercăm să facem când negociem este să influenţăm. Lipsa armonizării poziţiilor. Neatingerea acestei stări nu înseamnă decât existenţa unor condiţii favorabile prelungirii negocierii. am influenţat pozitiv. Uneori acest tip de comportament negativ ne poate aduce rezultatele materiale 17 . dacă încercăm să dominăm. 1. fără obţinerea unui acord pe termen lung şi de profunzime. sau dacă ei acceptă motivele sau justificarea comportamentului nostru. cateodată nu. Să influenţăm pe ceilalţi să accepte varianta noastra. Dar. Cateodată reusim. Literatura de specialitate este plină de strategii şi tactici de influenţare. conflictul de interese nu este stins.Factori de influenţă în negociere Negocierea poate fi considerată un instrument prin care părţile încearcă să ajungă la un acord pe baza satisfacerii reciproce a intereselor fiecăruia. acţiuni prin care câştigăm încrederea.2. focarul întregului proces de negociere. lipsa acceptării argumentelor celeilalte părţi pot conduce de multe ori la eşecul negocierii şi la transformarea dezacordului iniţial într-o poziţie de conflict ce nu mai poate fi rezolvat prin tehnicile şi mijloacele specifice negocierii. abilităţi de comunicare şi prin multe alte metode. reuşim să influenţăm în mod pozitiv. dacă nu ascultăm.

supărarea şi neîncrederea. Acţiunile noastre sunt oglinda sentimentelor. Problemele apar odată cu schimbările. De cealaltă parte sunt lacomia. 1. Dar chiar şi dacă eşti un bun negociator şi foloseşti numai influenţe pozitive poate rezulta totuşi o relaţie proastă din cauza diferenţei de abilităţi. ne vom apara. avem încredere în noi şi încercăm să construim o relaţie bazată pe încredere. Din când în când avem ocazia să vedem cum un bun negociator reuşeste să împingă limita în interiorul a ceea ce. dar totuşi trebuie să fim constienţi de consecinţe: o relaţie proastă. curajul. în familie. când piaţa se schimbă. Încrederea în forţele proprii. sunt sursa unor relaţii armonioase. ar fi considerat că influenţa negativă şi totuşi. cele pozitive. Sentimentele negative ne conduc către relaţii proaste. Când ne schimbăm slujba. Toate ne explică de ce fac. dacă suntem supăraţi.Alternative la negociere 18 .3. oamenii. Dacă suntem lacomi vom încerca să-i exploatăm pe ceilalţi. cu prietenii. numele şi reputaţia noastră fiind pe masura relaţiei pe care o construim. Primul tip de sentimente. întotdeauna avem tendinţa de a forţa limita sperând că vom primi semnale că am mers prea departe. În acelaşi timp şi noi ne vom atinge obiectivele. Abordarea teoretică a negocierii încrederea în ceilalţi. reprezintă un tip de sentimente. când călătorim. să menţină o relaţie bună. Pentru că atunci când avem curaj. ceea ce fac. Felul în care ne comportăm într-o negociere se bazează pe sentimentele noastre. În felul acesta vom influenţa în mod negativ.dorite. Ceilalţi vor invidia pe cel ce ştie să negocieze. La serviciu. sau vor considera că în faţa unui asemenea negociator oricum vor avea de pierdut. vom ataca şi dacă suntem neîncrezători vom evita. Dacă ne este frică. ne putem concentra să găsim soluţii reciproc avantajoase şi să oferim tuturor posibilitatea de a-şi satisface o parte cât mai mare din propriile interese. în mod normal. frica. Dacă încercăm să ne menţinem în interiorul influenţei pozitive. avem abilitatea — mai mult sau mai puţin — de a face fată situaţiilor cu care ne confruntăm.

rezultatele negocierilor înseamnă soluţi căutate sau create în comun. minciuna. Indiferent de tipul deciziei . când va înţelege ce s-a întâmplat cu adevărat va cere compensaţii sau va rupe relaţia.Totuşi persoana care cedează prea uşor şi în mod repetat va fi etichetată ce fraieră sau papă lapte. Arbitrajul poate fi o altă opţiune la negociere.În fond. Atunci când partenerii de tranzacţie nu se pot înţelege.plătim Abordarea teoretică a negocierii ca atare preţul înscris pe etichetă şi plecăm liniştiţi acasă. mutual avantajoase.cedare.Ei pot folosi puterea.Totuşi.Negocierea este doar o cale şi o metodă de a obţine ceea ce vrei de la ceilalţi. dar nu şi relaţia. de regulă. Renunţarea la o posibilă tranzacţie. dar pe care nu le-ar lua în alte condiţii.rezultatul material poate fi unul pozitiv. Este uşor de constatat că. şansă.Nu este singura şi nici cea mai eficace în toate cazurile.Sper deosebire de ele. Constrângerea partenerului prin presiune şi şantaj poate fi o alternativă la negociere. seducţia şi înşelăciunea pot fi alte alternative la negociere. oricare ar fi ele.de exemplu. negociere. Manipularea. Cedarea. fuga sau evitarea unei confruntări cu partenerul pot fi alte opţiuni la negociere. manipularea.Partenerul devenit victimă a manipulării sau înşelăciunii va lua.ameninţarea. ei pot apela la un terţ care să stabilească condiţiile schimbului. capitularea fără condiţii sau acceptarea ca atare a propunerilor formulate de partenerul de schimb poate fi o altă alternativă la negociere.La magazin. ca şi animalele. a renunţa înseamnă a fi „de acord cu dezacordul” şi a trece la altceva sau la altcineva. seducţia şi multe alte forme de dominare pentru a decide cine şi cât ia sau cine şi cât primeşte.Mai devreme sau mai târziu. mai mult sau mai puţin inconştient sau în necunoştinţă de cauză. soluţii durabile. 19 . dar relaţia cu el va avea de suferit.Jude cătorul. şantajul. ulterior. atunci când ai puterea de partea ta. poate fi un arbitru între părţile care nu ajung la un acord. arbitraj sau putere .Îl poţi obliga pe partener să facă ce vrei. violenţa poziţia ierarhică. pereche sau teritorii.Oamenii. va dori să se răzbune sau să te părăsească. se pot lupta pentru hrană. deciziile pe care le vrei tu. rezultatul acestor alte opţiuni la negociere este o formă de impunere unilaterală a voinţei sau a soluţiei uneia sau alteia dintre părţi.

Ceea ce înseamnă că. Pregătirea negocierii-etapa cea mai importantă în care negociatorii identifică obiectul supus negocierii. interesele şi scopurile părţii pe care o reprezintă şi pe cele ale părţii adverse. Dacă ne judecăm. Dar şi în cazul cedării relaţia este pozitivă. cel puţin o parte din interesele fiecăruia au fost satisfacute. există multe persoane care se tem de negociere. a deciziei.Timpul este elementul care ne obligă să acordăm atentie relatiei. cu o competiţie. Dar nu neaparat unul trebuie să câstige iar celălalt trebuie să piardă.4. în cel mai bun caz împărţim valorile existente. Costurile luării deciziei sunt scăzute în cazul negocierii. Numai când colaborăm putem construi şi dezvolta. negocierea fiind singurul mod decizional care duce la progres. Pentru că altfel nu ar mai exista solutii de tipul win-win. mediul de negociere. negocierea asigură o rezistenţă ridicată în timp. Negocierea se caracterizează prin faptul că. Abordarea teoretică a negocierii Deşi o negociere corectă îmbunătaţeşte şi consolidează o relaţie. Aceasta este inadmisibil în afaceri. Culegerea de informaţii 20 . putem chiar să le distrugem. relaţia nu contează.Etapele procesului de negociere În funcţie de experienţa negociatorilor şi de caracterul acţiunii de negociere. Prin satisfacerea intereselor părţilor. doar cu prezent. iar dacă ne impunem prin forţă. Într-o decizie fără trecut şi fără viitor. pentru a obţine un rezultat. dar acolo se pierd din vedere interesele materiale proprii. etapele unui astfel de proces pot fi mai numeroase sau mai puţin numeroase. Pentru că în mintea lor ei asimilează negocierea cu o confruntare. 1. Probabilitatea ca în această situaţie relaţia să fie amiabilă este foarte mare. părţile trebuie sa spună „da”.

studii de caz. din arhive po fi aflate date importante despre evenimente anterioare similare şi despre modul de rezovare a lor. chiar este recomandabil să se stabilească categorii de interese. Avantajul surselor neoficiale constă în faptul că ele pot furniza date de mare importanţă pentru negociatori. precum şi identificarea intereselor părţii adverse. Experienţa arată că nu se pot satisface şi atinge multe obiective dezirabile. Abordarea teoretică a negocierii Stabilirea obiectivelor Se are în vedere identificarea şi stabilirea precisă a intereselor şi scopurilor pe care le urmăreşte partea pe care o reprezintă negociatorii. iar dezavantajul este că datele oferite de astfel de surse nu pot fi verificate decât indirect şi nu pot fi invocate în procesul de negociere ca nişte informaţii singure. cărora să li se citeze sursele. care le poate folosi mult mai bine. Este recomandabil ca obiectivele dezirabile să se circumscrie obiectului supus negocierii. pentru fiecare 21 . Din biblioteci. din bazele de date de pe internet. li se vor asocia trei categorii de obiective ce trebuie stabilite în vederea satisfacerii intereselor părţii reprezentate şi în funcţie de acestea se vor elabora şi strategiile de abordare a discuţiilor: obiective dezirabile obiective acceptabile obiective efective Obiective dezirabile reprezintă expresia celor mai bune rezultate care pot fi obţinute în cursul negocierii şi sunt cele care vor intra de la bun început în discuţiile dintre negociatori. manifestate de către părţile interesate.Este cea mai importantă activitate. Dar aceste surse trebuie folosite cu măsură. iar ca surse de informaţii pot fi folosite diferite statistici. Alte surse de informaţii pot fi agenţiile de relaţii publice şi agenţiile de ştiri. studii de specialitate cu referire la domeniul în care are loc negocierea. Acestea sunt sursele de informare oficiale. Nu de puţine ori excesul de informaţii statistice deschide drumul argumentelor părţii advers. Negociatorii trebuie să aibă în vedere mai mult decât un singur interes pentru partea pe care o reprezintă. o abundenţă de date statistice putând provoca derută şi dificultăţi în manevrarea datelor. Acestor categorii de interese.

şi interesele părţii adverse. mai ales în cazul celor care nu erau anticipate.Obiectivele acceptabile nu vor fi declarate de la începutul negocierii.El trebuie să cuprindă: date despre partener date despre obiectul supus negocierii şi mediul de negociere mandatul de negociere Date despre partener trebuie să permită negociatorilor să construiască argumente pe loc. ratându-se obiective care ar putea da satisfacţie ambelor părţi. Trebuie ţinut cont de acest fapt. aceste interese trebuie să fie riguros şi precis stabilite de către fiecare parte şi atent urmărite de către negociatori. Dosarul de negociere Se întocmeşte în urma sistematizării informaţiilor culese în perioada de pregătire. dar şi să evalueze eventualele oferte făcute.Domeniul obiectivelor efective depinde mai mult de capacitatea de negociere şi de forţa argumentelor pentru susţinerea unor poziţii decât de „distanţa” dintre obiectivele dezirabile şi cele acceptabile. chiar în timpul derulării procesulu.Ceea ce înseamnă că aceste obiective se stabilesc evaluând şi poziţia.Sunt obiectivele pe care negociatorii pot în mod real şi efectiv să le atingă.Obiectivele efective sunt în bună măsură rezultatul momentului în care se consideră a fi oportună înţelegerea de principiu. Abordarea teoretică a negocierii Obiectivele efective desemnează domeniul intereselor care a fost atins şi adjudecat de negociatori pentru partea interesată pe care o reprezintă.Dacă obiectivele considerate acceptabile de fiecare parte nu se suprapun pe obiective ale celeilalte părţi negocierea are puţine şanse de a se încheia. într-o negociere. în baza cărora să se poată încheia un acord.pentru a nu ieşi pierzător într-o negociere. dar odată discutate. nu se va mai reveni asupra lor. a căror acceptare de către partea opusă poate duce la încheierea acordului de principiu. Datele despre partener pot fi multiplicate astfel încât 22 . Obiectivele acceptabile reprezintă expresia intereselor minime. a întelegerii finale.parte. pentru că o eventuală insistenţă pe astfel de obiective poate duce la blocarea şi chiar la eşecul negocierii.

Din acest motiv un bun mandat de negociere este unul elastic. În acest document sunt specificate persoanele care fac parte din echipă. scopul negocierii. dacă există această posibilitate . pe când mandataţii au tendinţa de a cere mandate care îi situează cât mai aproape de obiectivele efective pe care le presupun. ce permite negociatorului mai multe posibilităţi de manevră. Date despre obiectul supus negocierii şi despre mediul de negociere-descriere obiectului supus negocierii trebuie să fie completă. precisă şi detaliată. Datele despre mediul de negociere se constituie ca principala sursă de argumente. eventual perioada de negociere. Este de dorit ca ipotezele să fie verificate. Evaluarea părţii adverse Reprezintă un aspect important care nu trebuie scăpat din vedere de negociatori. Mandatarii pretind ca obiectivele negocierii să fie cât mai ample. pentru a nu fi ratat nici un aspect care se poate constitui în interes al părţilor. trebuie să i se acorde părţii adverse manifestarea de interese în legătură cu obiectul supus negocierii pentru că în cazul în care nu se acordă această prezumţie de interes. Odată identificat obiectul supus negocierii. Abordarea teoretică a negocierii Mandatul negocierii este documentul confidenţial prin care partea interesată transferă competenţa de declarare. limitele spaţiului de negociere. Echipa care reuşeşte să producă o descriere cât mai completă a mediului de negociere va avea şansa de a produce şi cele mai diverse argumente şi tehnici de convingere asupra justeţii intereselor pe care le urmăreşte. În acelaşi timp. obiectivele acceptabile. obiectivele nonnegociabbile. apropiate de limita iniţială a subiectului negocierii. există riscul ca negociatorii să aloce prea mult timp şi prea multă energie pentru a se pregăti sau pentru 23 . se pot emite ipoteze cu privire la interesele pe care le va formula şi le va urmări cu cea mai mare probabilitate partea adversă. susţinere şi promovare a intereselor către un negociator sau o echipă de negociatori.fiecare membru al echipei de negociatori să le cunoască în egală măsură şi să poată opera la fel cu ele. obiectivele deziderabile. mai ales atunci când antecedentele identice pot funcţiona drept criterii de partajare între părţi a obiectului supus negocierii.

a opune rezistenţă la anumite aspecte care nu prezintă interes prea mare pentru cealaltă parte. Evaluarea capacităţii de negociere a părţii adverse este şi ea importantă în economia elaborării planului de negociere şi în stabilirea tacticilor de negociere. Stabilirea echipei de negociatori Este foarte important să se stabilească numărul şi rolurile membrilor echipei de negociere. În cazul în care părţile interesate nu sunt şi negociatori, atunci negociatorii fiecărei părţi sunt cei care îşi stabilesc stilul de negociere şi cei care caută să anticipeze stilul părţii adverse.

Abordarea teoretică a negocierii

Rolurile pe care le asumă negociatorii în echipă depind de formula numerică la care se recurge. Este absolut necesar ca membrii echipelor de negociere să îşi stabilească, săşi cunoască şi să recunoască stilurile de abordare a negocierii, pentru a evita riscul declanşării unor dispute interne, în urma suprapunerii rolurilor, pe timpul pregătirii strategiilor şi mai ales pe timpul desfăşurării negocierilor. O echipă de negociatori mai mare de cinci membri poate crea anumite probleme de sincronizare a acţiunii comunicative. De regulă, o echipă de cinci negociatori este structurată pe următoarele roluri: liderul,
băiatul rău, băiatul bun, durul, observatorul.

Liderul conduce negocierile şi coordonează activitatea celorlalţi membri ai echipei; intervine doar atunci când este nevoie; este cel care decide, în conformitate cu mandatul de negociere, asupra propunerilor sau concesiilor ce trebuie făcute; enunţă propunerile importante şi validează înţelegerile de principiu. Băiatul rău este cel care întrerupe negocierile atunci când situaţia o impune; întârzie negocierile prin crearea de blocaje; intimidează partea adversă; atrage asupra sa nemulţumirile părţii adverse. Băiatul bun e cel care caută să înţeleagă poziţia părţii adverse, exprimând înţelegere şi disponibilitate pentru cerinţele acesteia; încearcă să confere adversarilor senzaţia de siguranţă şi să le arate că în bună măsură poziţiile pe care le susţin se armonizează; 24

încearcă să fie considerat de către partea adversă ca indispensabil pentru desfăşurarea negocierilor. Durul este responsabil cu subminarea şi contracararea argumentelor părţii adverse; respinge toate erorile de argumentare ale adversarilor; încearcă să impună părţii adverse acceptarea ofertei în varianta cea mai avantajoasă pentru partea pe care o reprezintă. Observatorul urmăreşte expunerile părţii adverse şi semnalează momentele de inconsecvenţă; sugerează soluţii pentru depăşirea impasurilor; menţine fluxul Abordarea teoretică a negocierii discuţiilor în interiorul subiectului negocierii; semnalează liderului şi celorlalţi membri ai echipei momentul în care se consideră că-poziţiile celor două părţi s-au armonizat. Vorbitorul este negociatorul care primeşte şi mandatul echipei - însă e vorba de un mandat mult mai limitat, în care marja de manevră a echipei de negociere este mult redusă. Rolul lui este acela de a prezenta şi susţine interesele grupului pe care îl reprezintă, de a menţine comunicarea cu celelalte grupuri. Este şi liderul echipei de negociatori. Susţinătorul, ca asistent al vorbitorului, are rolul de a de a obţine timp pentru vorbitor în situaţiile în care acestuia i s-au pus întrebări dificile, de a obţine întârzieri sau de a justifica întârzieri sau amânări şi de a oferi rezumate ale punctelor discutate. Observatorul face rezumatul discuţiilor, de a observa punctele tari şi pe cele slabe ale celorlalte echipe şi ale celorlalte părţi interesate. Observatorul urmăreşte semnalele non-verbale emise de membrii celorlalte echipe, urmăreşte să identifice intenţiile nerostite ale celorlalte echipe şi eventualele susţineri pe care acestea şi le acordă, pentru a le raporta apoi vorbitorului. Echipele de negociere vor avea întotdeauna în spatele lor experţi sau echipe de experţi care vor rezolva detaliile tehnice ale poziţiilor de principiu la care ajung liderii sau vorbitorii. Odată ce acordul de principiu a fost stabilit, experţii vor dezvolta condiţiile concrete ale acestuia, fără să mai negocieze acordul de principiu, chiar dacă au altă opinie. Ei pot stabili prin negociere soluţiile de redactare a acordului sau a contractului. Experţii consiliază echipa de negociere, dar ei nu apar la întâlnirile de negocieri decât în cazuri cu totul deosebite. 25

Elaborarea strategiei Etapă importantă a procesului de pregătire a negocierii deoarece se anticipează atât interesele părţii reprezentate, cât şi ale părţii adverse, iar din analiza şi compararea lor se pot proiecta şi concesiile ce se pot face în diferite etape ale negocierii. Elaborarea unor posibile scenarii privind cursul negocierilor este de real folos pentru negociatori,

Abordarea teoretică a negocierii oferindu-le variante de acţiune pe timpul negocierii. Testarea acestor scenarii, atunci când este posibil, reprezintă o confirmare a validităţii strategiei propuse.
În etapa strângerii de informaţii, în dosarul pe care-1 întocmesc negociatorii se va căuta

strângerea de informaţii din cele mai variate domenii, cum ar fi punctele tari şi punctele slabe ale părţii adverse şi ale negociatorilor care o reprezintă. Ele vor constitui repere importante ale elaborării strategiilor de abordare a discuţiilor. în funcţie de punctele tari pe care se poate presupune că îşi va construi argumentaţia partea adversă se poate estima care va fi limita iniţială a pretenţiilor acesteia. Pentru a reduce cât mai mult spaţiul de negociere, în detrimentul părţii adverse, trebuie bine instrumentate punctele slabe ale poziţiei părţii adverse. Un bun reper pentru stabilirea şi elaborarea strategiei de negociere îl reprezintă analiza unor alte procese similare parcurse de partea adversă, precum şi studierea celor organizate şi conduse de propria echipă de negociatori. Alegerea strategiilor Nu există formule strategice care garantează succesul unei negocieri. Fiecare astfel de proces are propria strategie, care se stabileşte în funcţie de tipul de negociere, de interesul manifestat de părţi, de mediul de negociere etc. Cu toate acestea, strategiile pot fi analizate şi particularizate în funcţie de ierarhia şi ordinea în care se ordonează obiectivele de atins, în funcţie de interesele de etapă. Informaţiile pe care le are fiecare negociator despre ierarhia şi ordinea intereselor şi obiectivelor celeilalte părţi devin foarte importante, putând conduce chiar la influenţarea stilului de negociere adoptat. Strategia aleasă nu reprezintă altceva decât scenariul, planul cel mai general de acţiune, după care îşi propune negociatorul să desfăşoare şi să prezinte 26

argumentele proprii, pentru a câştiga poziţii care să îl apropie de scopul final. în acest scenariu el pune în practică tactici, tehnici şi procedee de negociere diferite, adaptate strategiei sau situaţiilor concrete create în timpul procesului. Toate tacticile folosite în procesul de negociere au scopul de a câştiga concesii, ca noi paşi în direcţia obiectivului final. Obţinerea de concesii reprezintă de fapt o apropiere Abordarea teoretică a negocierii de obiectivele pe care le are de atins echipa de negociatori şi o apropiere de momentul înţelegerii de principiu. În unele împrejurări e nevoie ca negociatorii să-şi expună punctele slabe, să arate că sunt sau pot fi vulnerabili, pentru a-şi manifesta latura firească, omenească. E bine ca negocierea să fie marcată de maximum de flexibilitate şi de dorinţa de a valorifica, strategic, sinceritatea proprie. Capacitatea de a minţi tenace şi de a refuza cu cerbicie propunerile părţii adverse nu reprezintă semnele celei mai bune vocaţii de negociator. Sinceritatea poate fi, în anumite situaţii, factorul de eficienţă şi vectorul succesului unei negocieri. A nu ceda niciodată înseamnă, în fond, a nu negocia nimic. Dacă cineva nu este convins că o negociere este posibila, că există suficiente raţiuni care o fac posibilă, atunci nu se mai angajează în negociere. Verificarea strategiei de negociere Odată planul elaborat, el trebuie supus verificării prin discutarea lui de către membrii echipei şi de către partea interesată, partea care mandatează echipa de negociatori. Această acţiune vizează câştigarea unui sprijin cât mai larg şi mai eficient, prin confruntarea cu mai multe puncte de vedere, pentru realizarea obiectivelor stabilite în mandat şi integrarea fiecărui membru al echipei într-un plan de gândire colectivă. Este recomandabil, cel puţin în cazul unor echipe mai puţin experimentate sau în cazul unor negocieri ce se anunţă a fi dificile, sâ se procedeze la o simulare a strategiei de negociere. Cu această ocazie se va armoniza lucrul în echipă şi se vor verifica temeiurile şi forţa unor argumente. O modalitate de simulare ar fi aceea în care liderul echipei îi verifică pe ceilalţi membrii în exerciţiul rolului lor. Mai eficientă este însă modalitatea de a exersa efectiv negocierea cu o altă echipă de antrenament, care se pliază pe interesele părţii adverse. Începerea negocierii 27

foarte rapid. precum şi aprecierea obiectivelor părţii adverse. Dar fără a insista prea mult asupra acestui punct. Dacă locurile au fost dinainte stabilite. deoarece le permite negociatorilor să-şi transmită de o manieră non-verbală. Dispunerea celor două echipe de negociatori pe timpul întâlnirii este foarte importantă. Tot cu ocazia primei întâlniri se urmăreşte identificarea punctelor de dezacord majore. Abordarea teoretică a negocierii Obiectivele principale ale primei întâlniri constau în determinarea spaţiului de negociere şi a distanţei care separă interesele iniţiale declarate ale celor două părţi. modul de raportare la propriile intenţii. Indiferent dacă este vorba de un negociator. Este recomandabil ca liderul echipei de negociatori să poată avea contact vizual cu toţi membrii echipei. cunoaşterea unor dorinţe manifestate de părţi sau de către negociatori în legătură cu procesul de negociere. deoarece ele transmit informaţii de natură să influenţeze climatul negocierii. Locul efectiv în care se desfăşoară negocierile poate influenţa strategia de abordare a procesului.Întâlnirea iniţială Pentru demararea negocierilor trebuie luate în seamă două momente importante: începerea negocierilor şi stabilirea ordinii de zi. Momentul de începere a negocierilor reprezintă ultima verificare a supoziţiilor strategice. poziţia adoptată pentru negociere. Dacă la discuţii participă negociatori care reprezintă mai multe părţi interesate este de preferat ca aceştia să fie aşezaţi la o masă rotundă. trebuie avut în vedere faptul că şi dispunerea pe poziţii poate fi negociata. informaţii referitoare la starea şi evoluţia negocierii. intenţiile acesteia şi eventualele avantaje sau dezavantaje ale situaţiei. Primele declaraţii de la începutul negocierii au o importanţă foarte mare. aspiraţiile. trebuie descifrată logica după care s-a făcut această distribuţie. Menţinerea unui contact vizual permanent între membrii echipei este foarte importantă. E de reţinut că timpul în 28 . dar şi evaluările perceptive asupra părţii adverse şi asupra obiectivelor pe care le urmăreşte aceasta. Acestea se referă la aspectele non-verbale ale participanţilor şi transmit informaţii despre: atitudinea generală. de o echipă de negociatori sau de mai multe.

Modificările din ordinea de zi trebuie analizate pentru a descoperi eventualele repercusiuni asupra strategiei de negocieri şi asupra timpului la dispoziţie. astfel încât ambele părţi să aibă aceeaşi agendă. Abordarea teoretică a negocierii Un moment important al începerii negocierilor este prezentarea membrilor echipei. Cunoaşterea mediului de negociere şi a particularităţilor culturale ale părţii adverse devine extrem de importantă. Clarificarea poziţiilor 29 . De la bun început trebuie circumscrise şi precizate obiectul negocierii şi timpul maxim alocat discuţiei. de locul unde are loc negocierea şi de ziua din săptămână în care se desfăşoară sau de sărbătorile care pot fi cuprinse în acest interval. evocându-se calificările si competenţele lor profesionale. pentru fiecare rundă. de regulă. precum şi durata procesului de negociere. fiind cuprins între câteva secunde şi cel mult câteva minute. Membrii echipei de negociere sunt prezentaţi de către liderul echipei. Primele declaraţii vor viza. Agenda negocierii Pentru a fi eficienţi. justificate. de ultim moment. devine necesară o rundă de negociere asupra acestei probleme. Ordinea de zi trebuie redactată în scris.care se prefigurează întreaga atmosfera de lucru este foarte scurt. Odată încheiată explorarea părţii adverse. dar nu se dau indicaţii asupra rolului pe care îl joacă în echipa de negociere. stabilirea unei agende de lucru. Dacă fiecare parte propune ordini de zi diferite. acestea putând influenţa hotărâtor asupra agendei de lucru a negociatorilor. dacă obiectul supus negocierii este determinat în timp. Timpul destinat negocierilor trebuie să ţină seama de contextul în care se produc ele. se va conveni asupra respectării ei sau se vor aduce la cunoştinţă modificările obiective. Dacă ea a fost stabilită dinainte. negociatorii trebuie să înţeleagă pe deplin ce trebuie discutat şi de ce. se decide asupra propriei atitudini ce va fi adoptată pe timpul activităţii de negociere propriu-zise.

fiind constrânsă să confirme sau să infirme anumite aspecte.întrebări deschise: în care este solicitată în mod direct informaţia: informaţiile generale cu privire la subiectul în discuţie sau cu privire la unele aspecte legate nemijlocit de acest subiect. Transparenţa şi sinceritatea răspunsurilor 30 . având ca obiectiv identificarea unor intenţii nedeclarate ale părţii adverse. întrebări ipotetice: subiectul acestor întrebări va viza atitudinea celeilalte părţi în legătură cu aspecte ale subiectului negocierii sau ale obiectului propriu-zis al acesteia. dar şi ale celeilalte părţi.întrebări specifice: în care se cer precizări de specialitate cu privire la un aspect legat de obiectul negocierii. corectarea poziţiei şi a argumentelor proprii în urma confruntării cu cele ale părţii adverse. răspunsul la astfel de întrebări trebuie să fie cât mai circumspect. se adresează experţilor din echipă. întrebări închise: prin care partea opusă este limitată în posibilitatea de a răspunde. verificarea poziţiei de principiu şi a argumentelor generale ale părţii Abordarea teoretică a negocierii adverse. . ori să aleagă un răspuns dintr-o listă dinainte cunoscută. fiecare negociator trebuie să le ceară şi să îşi arate disponibilitatea de a furniza la rândul său informaţii. Schimbul de informaţii Pentru a obţine informaţii. e preferabil ca în astfel de cazuri să se evite răspunsurile afirmative sau negative.Această etapă a negocierii cuprinde schimbul de informaţii cu referire la obiectul supus negocierii. Calitatea. Pe parcursul discuţiilor de informare se pun următoarele tipuri de întrebări: . Informaţiile oferite prin răspunsurile date sau primite în urma schimbului de întrebări preliminare reprezintă elemente de sprijin pentru verificarea poziţiilor şi argumentelor proprii. cantitatea şi importanţa informaţiilor obţinute astfel depinde în mod direct de felul în care se pun întrebările ce le vizează. Prin confruntarea lor cu informaţiile în baza cărora s-a elaborat strategia de negociere se validează sau se invalidează strategia şi se stabilesc variantele de curs al acţiunii de negociere.

pentru a permite echipei să îşi concentreze eforturile de contraargumentare înspre acestea. Dacă întrebările sunt puse. şi că schimbarea ei a devenit imperioasă sau că argumentele la dispoziţie sunt prea slabe în raport cu cele ale părţii adverse. La fel se întâmplă şi dacă persoana abilitată cu adoptarea deciziei ce priveşte cursul de urmat sau stabilirea variantei strategice lipseşte. este rezonabil să i se acorde. să intervină în momentul în care constată că partea adversă comite erori de argumentare. deoarece oricum nu va continua să negocieze. să semnaleze inconsistentele sau inconsecvenţele din răspunsurile primite. să indice argumentele puternice pe care se bazează partea adversă. Corectarea poziţiei şi a argumentelor Sarcina observatorului este să semnaleze aspectele care pot conduce la reconfigurarea strategiei. timp în care se aduc corecturile necesare propriei strategii. Ceilalţi membri ai echipei îşi reconsideră şi ei argumentele în funcţie de răspunsurile pe care le primesc. pentru că dacă una dintre părţi cere acest lucru. Amânarea discuţiilor Dacă în urma schimbului de informaţii se constată că strategia anticipată a fost invalidată. această discuţie nu se va face în nici un caz în sala de negocieri şi în prezenţa celeilalte părţi. de către „băiatul rău" şi de către Abordarea teoretică a negocierii „durul" echipei. 31 . răspunsurile le dau liderul şi „băiatul bun". puse sub diferite forme şi de diferiţi membri ai echipei în momente diferite ale negocierii. precum şi să aducă aceste informaţii la cunoştinţa liderului echipei din care face parte. se poate cere o întrerupere a discuţiilor şi amânarea lor. Se va cere o amânare care va fi respectată şi care se va înscrie în agenda negocierii. întreruperea discuţiilor devine în astfel de cazuri inevitabilă. Întreruperea discuţiilor nu este negociabilă. de regulă. Dacă e vorba de a pune în discuţie anumite variante sau puncte ale strategiei. Observatorului îi revine sarcina să menţină discuţia în limitele subiectului. dar liderului îi revine responsabilitatea de a decide asupra oportunităţii schimbării strategiei şi trebuie să aprecieze dacă se iau în seamă anumite aspecte relevate de partea adversă pe timpul informării şi care va fi importanţa ce li se va acorda.primite nu pot fi verificate decât printr-un sistem de întrebări încrucişate.

Obţinerea de concesii Concesia reprezintă temeiul negocierii. Angajarea în negociere este posibilă pentru că ambele părţi prognozează un comportament rezonabil din partea opusă şi pentru că sunt convinse de posibilitatea şi de capacitatea lor de a stinge conflictul de interese sau de drepturi cu privire la anumite aspecte legate de obiectul negociat. Negocierea în care nu se oferă satisfacţia unei concesii acordate părţii adverse nu este rezonabilă. o ofertă condiţionată de oferta celeilalte părţi. poate conduce la câştiguri importante pe ansamblul negocierii. după ce echipele şi-au format o idee despre aceste obiective . Negocierea propriu-zisă Negocierea începe de la prima întâlnire a membrilor echipei de negociere sau a negociatorilor. Cedarea nu presupune un schimb eficient. credinţele. Deci. în chestiunile la care oponenţii par că ţin foarte mult. Concesia trebuie să fie însoţită de condiţii şi garanţii din partea opusă. Negociatorii cred în faptul că nu există o diferenţa ireconciliabilă între interesele. Există două acţiuni vizate în faza negocierii propriu-zise: obţinerea de concesii şi depăşirea impasurilor. aspiraţiile.dar mai întâi îşi vor rezerva un timp pentru cunoaştere. principiile şi valorile celeilalte părţi. vor trece la exprimarea intenţiilor şi la confruntarea argumentelor cu privire la obiectul negocierii.dar care este destul de scurt. Concesia reprezintă procesul consimţit de ajustare a acestor diferenţe de interese printr-un schimb reciproc. Dacă aceste variabile se dovedesc a fi ireconciliabile. Ea se deosebeşte de cedare tocmai prin faptul că presupune un schimb eficient. Concesiile nu trebuie făcute înainte de a evalua consecinţele pe care le produc pe termen lung. Nu de puţine ori.Abordarea teoretică a negocierii însă trebuie să se stabilească un moment al întoarcerii la masa de negocieri şi al reluării discuţiilor. Abordarea teoretică a negocierii 32 . negocierea nu poate avea loc. atât în cadrul procesului de negociere. dorinţele. cât şi în afara acestuia. o concesie făcută inteligent. opiniile.

se convine şi pentru o a treia limbă în care se redactează documentele. pentru că dispoziţia la concesii este întotdeauna scăzută când există perspectiva unor renunţări proporţionale importante. deci cea mai bună metodă de ieşire dintr-un impas este o discuţie pe fondul dezacordului. Dacă contractele sunt încheiate între parteneri care vorbesc limbi diferite. Deşi obiectivele urmărite au fost atinse înaintea epuizării tuturor punctelor de pe agenda de negociere. un serviciu. Acordurile de principiu sunt încheiate în timpul şi la locul negocierii şi se bazează pe încrederea reciprocă a celor două părţi. în favoarea celui mai experimentat negociator. Depăşirea unui impas impune o ofertă. acordul nu trebuie declarat. în baza căreia se face un schimb. Negocierea însăşi este o consecinţă a impasului provocat de dezacordul cu privire la un bun. care se poate finaliza printro înţelegere scrisă sau doar verbală. Acordul de principiu se încheie atunci când se stabileşte un echilibru convenabil şi acceptabil între obiectivele urmărite şi cele atinse în urma procesului de negociere. urmată de înlăturarea acestuia. prin care părţile îşi declară satisfăcute interesele. Abordarea teoretică a negocierii 33 . când una dintre părţi contestă aplicarea unei proceduri agreate anterior. al cărei rezultat este acordul. iar acest exemplar va fi exemplarul de referinţă pentru sensurile implicate de anumite formulări. atunci când negocierile se încheie rapid. De regulă. pentru a evita interpretările ce pot apărea din această cauză. Încheierea negocierii Scopul negocierii este ajungerea la un acord de principiu. Impasul apare mai frecvent acolo unde sunt puţine articole de negociat. deoarece ar putea produce frustrări părţii adverse sau pierderea unor oportunităţi.Depăşirea impasurilor Impasurile apar acolo unde este vorba despre un conflict de interese şi de drepturi. Acordul de principiu este înţelegerea argumentativă şi negociativă convenită de ambele părţi implicate în negociere. o informaţie. acordul stabilit prezintă un avantaj disproporţionat. adică atunci când părţile au păreri diferite privind relaţia dintre ele şi cu obiectul negocierii sau despre condiţiile în care decurg negocierile.

Obiectivul negocierii poate fi atins în trei ipostaze: limita finală a negocierii este cea care circumscrie obiectivul iniţial propus. Deci. aprecierea modului în care membrii echipei şi-au îndeplinit rolurile. ei au fost nevoiţi să facă concesii care au situat limita finală a negocierii sub cea propusă iniţial. limita finală a negocierii este stabilită astfel încât are o extensie mai mare decât Negociatorii au obţinut atât cât şi-au propus. e evident că una dintre părţi are satisfacţii mai mari decât cealaltă în urma acestui proces. chiar dacă negociatorii au atins obiectivul propus.Documentele finale ale negocierii se semnează după ce au fost redactate şi verificate de fiecare echipă în parte. realizând mai mult decât obiectivul negocierii. adică au pierdut mai mult decât erau pregătiţi să piardă. negociatorii au obţinut concesii care le-au adus şi alte câştiguri. prin urmare actele se semnează la locul de încheiere a negocierii convenit. unde sunt prezente ambele părţi. prin care se urmăreşte verificarea şi reproiectarea strategiilor echipei. cea presupusă iniţial. aprecierea şi redimensionarea spaţiului de negociere. Acest moment face parte din agenda negocierii. Dacă negocierea s-a purtat şi s-a încheiat conform modelului câştig-pierdere. nimic mai mult. Aceste ipostaze sunt posibile în situaţia în care avem de a face cu o negociere finalizată conform modelului câştig-câştig. Capitolul II 34 . Evaluarea mai are în vedere şi procesul de feedback profesional. o inventariere a tehnicilor folosite de echipa adversă şi integrarea acestora în practica propriei echipe.

Flexibilitatea este caracteristica de bază presupusă de acest principiu de negociere. Recunoaşterea dreptului celeilalte părţi de a manifesta interese în legătură cu obiectul supus negocierii nu înseamnă că modificarea relaţiei pe care o întreţine partea interesată cu obiectul respectiv devine o necesitate. El priveşte negocierea mai mult ca pe o înfruntare din care trebuie să iasă neapărat câştigător. Plaja de manifestare în practică a tehnicilor şi practicilor de negociere în baza principiului schimbului este foarte largă. că recurge la o ierarhizare a intereselor pe care le manifestă. Modul specific de realizare este surprins în sintagma: „ca să primeşti. în care fiecare dintre ei este îndreptăţit să îşi manifeste interesele şi să îşi atingă obiectivele. precum şi pe cele ale celeilalte părţi.1.Tipuri de principii Principiul schimbului Principiul schimbului stabileşte victoria părţilor participante la negociere . fără intenţii ascunse. Principiul presupune ascultarea expunerii argumentelor părţii adverse fără idei preconcepute. precum şi o participare activă la rezolvarea punctelor aflate în divergenţă. trebuie să dai". suportând cât mai puţine pierderi. Principii de negociere 35 . fără a ceda nimic celeilalte părţi. Principiul schimbului presupune că fiecare parte îşi înţelege exact propriile obiective. sau în formula „câştig-câştig".Principii de negociere 1. în funcţie de importanţa lor. dar nu presupune „corectitudine" adică să oblige negociatorii să recurgă doar la mijloace de negociere „transparente". adică doreşte să îşi revendice obiectul de negociere la limita maximă a acestuia. dar în acelaşi timp vrea să obţină tot ce se poate obţine.Dacă e să comparăm negociatorii cu boxerii. Se presupune că fiecare dintre participanţi este îndreptăţit să îşi atingă obiectivele şi că fiecăruia i se recunosc ca fiind legitime interesele şi dorinţele pe care le manifestă şi pe care le urmăreşte. negociatorul care se plasează în poziţia extremă „roşie" este dispus să facă schimbul.

convins fiind că mai mult pentru celălalt va însemna mai mult şi pentru el. între membrii unor organizaţii sau ai unor grupuri. între membrii unui juriu sau ai unei comisii. putând fi acceptate şi de către adversari. nu va recurge la tehnici de manipulare şi nici nu va riposta la acestea când vor fi folosite de „adversarul" său. De aceea. Nu de puţine ori obiectul unei negocieri îl constituie anumite drepturi sau unele abilitări pe care fiecare dintre părţi se consideră îndreptăţilă să le exercite. important nu este amploarea cât existenţa lui. fiind convins de puterea şi forţa cooperării şi colaborării în negociere.Este convins că mai mult pentru el trebuie să însemne mai puţin pentru celălalt. O altă consecinţă indusă de principiul reciprocităţii se referă la faptul că obiectul supus negocierii se cere partajat. ci e suficient să accepte că şi aceasta este îndreptăţită să le exercite. În negocierile guvernate de acest principiu nu este nevoie ca vreuna din părţi să cedeze prerogative în favoarea celeilalte. exagerate. Nici natura dezacordului nu are importanţă. cu privire la selecţionarea şi promovarea personalului. singura condiţie cerută din perspectiva naturii dezacordului fiind cea a legitimităţii exprimării intereselor. Principii de negociere 36 . Principiul reciprocităţii Orice proces de negociere este întemeiat de un dezacord. de exemplu. Negocierile ce stau sub semnul principiului reciprocităţii sunt cele care se poartă între sindicate şi patronat. negociatorul aflat la extrema „albastră" este convins că nu poate să obţină nimic fără a da ceva. între cei care folosesc în comun un acelaşi autovehicul sau o aceeaşi proprietate imobiliară. De partea cealaltă. fiind dispus să apeleze oricând la argumente ce se află la limita legii şi a practicilor admisibile. Negociatorul „albastru" va avea întotdeauna reţineri în a folosi argumente neîntemeiate sau forţate. este dispus să dea ceva chiar pe nimic. Interesele angajate de părţile implicate în negociere sunt legitime dacă sunt circumscrise aceluiaşi domeniu de întemeiere.

partajarea. În primul caz s-ar putea ca aprecierea serviciului prestat să fie sub valoarea sa. tendinţele conflictului de interese şi algoritmii de negociere. adică în acelaşi mediu de negociere.Principiul preemţiunii Principiul preemţiunii se referă la momentul de oportunitate a negocierii. un serviciu este negociat după ce este executat sau. Chiar şi în urma recursului 37 . Negocierile în care nu este respectat principul preemţiunii se finalizează întotdeauna cu insatisfacţii din partea a cel puţin unei părţi. şi nu să urmeze schimbul. algoritmi etc. stipulate pentru fiecare acţiune de negociere în parte sau pentru tipuri specifice de negociere. Principiul listei de criterii Aceste liste de criterii pot cuprinde elemente care să caracterizeze natura şi conţinutul unui dezacord. Prin transfer. protocoale. iar interesul pentru negociere se stinge. devin principii în baza cărora se desfăşoară negocierile în acel domeniu. Principii de negociere Faptul că se pot stabili astfel de liste nu înseamnă că ele însele nu sunt rezultatul unor negocieri sau că nu pot fi supuse unor revizuiri prin negociere. şi nu mai prezintă aceeaşi miză. transferul obiectului supus negocierii. atunci când. dacă nu din partea amândurora. după ce informaţiile au fost transmise spre cei care le solicită. dacă e vorba de o negociere în care se face schimb de informaţii. coduri. Odată realizate şi acceptate. deoarece contravaloarea unui obiect este altfel apreciată după ce transferul s-a produs. iar în cel de-al doilea este foarte posibil ca cel care furnizează informaţii să nu mai primească nimic în schimbul lor. celui care a cedat bunul înainte de a stabili condiţiile schimbului îi va fi mult mai greu să obţină contravaloarea dorită. de exemplu. spunând că această acţiune comunicativă trebuie să preceadă. Deci. Negocierea nu se mai desfăşoară în acelaşi context. putând fi: legi. astfel de liste de criterii. obiectivul final al negocierii este atins de fapt. Şi negocierea al cărei obiect presupune transferul de bunuri în schimbul unei valori este afectată în egală măsură de nerespectarea acestui principiu.

nu redactează nici un document scris. Probabil. documente cu valoare juridică. când poziţiile şi atitudinile lor s-au armonizat. dar înţelegerea se consideră că nu poate fi anulată pentru că este mai important şi are o putere mai mare un cuvânt dat decât orice document scris. neinterpretabile. înainte de începerea negocierii. ele sunt acceptate şi recunoscute în mod egal de ambele părţi. dar nu vor fi contestate. Principiul acordului Negocierea se consideră încheiată după ce discuţiile au adus părţile într-un punct de echilibru al dorinţelor şi intereselor. principiul recurgerii la o listă de criterii rămâne unul care permite părţilor să stabilească de comun acord mijloace ce le vor reglementa intenţiile de o manieră cât mai obiectivă. Principii de negociere Acordurile finalizate cu documente scrise reprezintă. o înţelegere. Deşi iniţial. Acest final constă în stabilirea unui acord de principiu. deşi au încheiat un acord de principiu. pot fi întâlnite situaţii în care părţile. de regulă. Cu toate acestea. Acordul de principiu finalizat fără documente scrise este caracteristic negocierilor efectuate în interiorul unor comunităţi străbătute de puternice legături de cooperare. determinate de raporturile pe care le întreţin părţile cu obiectul supus negocierii şi cu mediul de negociere. bazate în special pe coduri de onoare sau norme etice ferme. Instanţele de judecată pot declara aceste acte 38 .la astfel de liste vor exista diferenţele şi conflicte de interese. Actele încheiate între părţi pot fi invocate în faţa unei instanţe de judecată în cazul în care prevederile lor nu au fost respectate. Negocierile ce se poartă în justiţie sunt exemplul care ilustrează cel mai bine aceste situaţii. Acordul de principiu este caracterizat de o mare doza de încredere între părţi. Rediscutarea şi redimensionarea acestor liste se face în funcţie de tendinţele pe care le urmează negocierile. cel puţin atât timp cât părţile negociază în baza lor. nu e de aşteptat să fie şi invocate în acelaşi sens şi cu aceeaşi valoare. de o etică morală sau profesională strictă. Ca atare. listele de criterii vor fi revizuite chiar în urma desfăşurării proceselor de negociere ce se ghidează după astfel de liste. care se concretizează într-un contract.

Dacă nu cumva s-a înşelat asupra adevăratelor intenţii ale părţii opuse. care în mod intenţionat îi concede această capacitate. Relaţia de încredere dintre partea reprezentată şi negociator este esenţială. cât mai ales la a avea abilităţi specifice procesulu şi domeniului în care se poartă negocierea. capacitatea de negociere este recunoscută. ci doar temeiul. Dar a avea capacitatea de a negocia nu se referă numai fa abilitarea formală în acest rol. celor care ştiu să iasă învingători dintr-o situaţie conflictuală de interese creată în jurul unui obiect supus negocierii. în lipsa acesteia procesul nemaiputând fi angajat. fiind cei însărcinaţi cu îndeplinirea lor. unele naturale. Negociatorii sunt persoanele abilitate sau mandatate de către părţi să le reprezinte interesele. „tărie" sau „talent". scop în care aceştia formulează obiectivele şi planul general de negociere. Capacitatea de a negocia presupune o îmbinare de atitudini şi predispoziţii. Aceste capacităţi nu asigură însă de fiecare dată succesul. Numită şi „putere". Principii de negociere Evident. altele cultivate. unele raţionale. succesul unei negocieri nu poate fi 39 . Ele nu reprezintă ingredientele unei formule garantate. cu ameninţări şi cu ademeniri. altele intuitive. Principiul abilitarii În situaţia în care părţile nu se implică nemijlocit în procesul de negociere. cu încurajări şi cu descurajări schiţează în egală măsură imaginea unei persoane care are capacitatea de a negocia. de regulă. De aceea.nule dacă există motive şi probe suficiente în acest sens şi dacă exprimă voinţa ulterioară a contractanţilor. această activitate este preluată de către echipele de negociatori. învăţate. Respectarea acordului dintre părţi este principiul care consacră negocierea drept mijloc de rezolvare neagonală a conflictelor dintre părţi. cel care câştigă o rundă de negocieri este un personaj cu capacitate de negociere. fundamentul pe care se construieşte capacitatea de a negocia. Cea mai importantă capacitate însă este aceea de a transforma obiectivele propuse în realităţi asumate de ambele părţi. oricare ar fi aceasta. Priceperea de a opera subtil cu adevăruri şi cu aparenţele acestora. la care recurge negociatorul pentru a avea succes în acţiunea sa.

presupune mult mai mult efort şi mai multă pricepere din partea negociatorilor. Dacă obiectul supus negocierii generează interese legate şi manifestate doar de părţile interesate. interesele publicului vizează direct mediul de negociere şi legiihnitatea mijloacelor şi argumentelor aduse în discuţie. care are propriile interese.evaluat decât în concordanţă cu finalitatea presupusă de fiecare dintre părţi. ci şi de cele ale publicului. care trebuie să ţină cont nu doar de interesele şi de mişcările părţii adverse. atunci avem de a face cu o negociere privată. care este totuşi o finalitate limitată. De cele mai multe ori. În situaţia negocierilor private. Puterea de negociere în situaţii care afectează părţi neimplicate direct în proces negocierile publice . dar care pot fi afectate de rezultatele acesteia. publicul devenind un arbitru extern al procesului. interesat de menţinerea unui mediu de negociere cât mai deschis şi obiectiv.Rolul comunicării Comunicarea interpersonală are unele trăsături definitorii: 40 . colaterale şi indirecte. Însă atunci când aduce atingere şi altor părţi neimplicate direct în negociere. prin intermediul mijloacelor şi tehnicilor comunicative şi argumentative ale celeilalte. în astfel de situaţii principiul abilitării este corelat principiului listei de criterii. să cedeze din pretenţiile sale şi să satisfacă cererile părţii adverse. negocierea devine publică. Important este ca una dintre părţi să fie convinsă.în care obiectul supus negocierii afectează părţile implicate.2. cu privire la subiectul negocierii. capacitatea de a negocia solicită mai puţine resurse şi presupune eforturi mai mici din partea negociatorilor decât în cazul negocierilor publice. Principii de negociere 2. Capacitatea de a negocia este dependentă şi de modalitatea -privată sau publică .

adică să stăm de vorbă cu noi şi să realizăm unde ne situăm în procesul comunicării. eliminarea ambiguităţii este foarte dificilă. unde anumite medii artificiale realizează conversaţia între participanţi. precum conversaţia telefonică. să nu trezească suspiciuni de îndată ce au fost emise. într-un fel sau altul. ca afirmaţiile făcute de către emiţător să poată fi verificate.deci este exclus orice tip de comunicare care poate fi intitulată “mediată”. Comunicarea cere. indeferent de forma lor. Principii de negociere În realitate. 41 . în esenţă acesta implică crearea unor simboluri. cui vorbim. de asemenea. Comunicarea interpersonală este parţial sau chiar în întregime intenţională deoarece noi nu comunicăm adevăruri absolute şi nici nu ne exprimăm în realităţi. Adică să fie verificabile şi verosimile.Faptul că nu suntem conştienţi de anumite caracteristici care au urmări sigure poate duce la neînţelegeri. trebuie să fie clare şi lipsite de ambiguitate. cum vorbim. schimbul de semnificaţii şi preocuparea pentru un anumit mesaj.Întâlnire faţă în faţă: comunicarea interpersonală implică întâlnirea faţă în faţă între doi participanţi. Aceasta înseamnă că semnalele transmise. În acest sens comunicarea non-interpersonală este activitatea oamenilor care comunică pur şi simplu pentru că trebuie. Pentru a înţelege procesul comunicării trebuie analizat modul în care indivizii dau sens situaţiilor în care se află. ci în cuvinte care. Comunicarea interpersonală nu presupune însă doar schimbul de mesaje. în mod curent suntem datori să apelăm la comunicarea intrapersonală. şi de ceilalţi participanţi la discuţie. dacă nu chiar imposibil de realizat. Particularizarea rolului participanţilor: comunicarea interpersonală implică două persoane cu roluri variabile şi în relaţie una cu cealaltă – indivizii trebuie să comunice unii cu alţii în scopul dezvoltării relaţiilor personale de următorul tip: · acolo unde există un grad ridicat de încredere · atunci când fiecare persoană este pregătită să discute deschis despre propriile sentimente şi trăiri · unde există preocupare şi legătură mutuală între participanţi. pentru ce vorbim şi care sunt urmările imediate sau în timp ale comunicării noastre. Astfel.

atitudinile. mai mult sau mai puţin întâmplător. demonstrându-ne. care au comunicat anterior. în timp ce sensul Principii de negociere conotativ. reprezintă "contextul implicit" cu toate consecinţele sale în comunicare. Chiar dacă o persoană a făcut o afirmaţie. Comunicarea interpersonală este mai degrabă un proces continuu. atunci trebuie luată în calcul istoria relaţiei lor. În cadrul procesului de negociere. pentru unii indivizi. partenerilor şi constituie partea metacomunicarii. cerinţele. Comunicarea în negociere se realizează într-o mare măsură prin folosirea cuvintelor. ar trebui să te sinucizi pentru că mă iubeşti. atât emiţătorul cât şi receptorul fiind obligaţi să ţină seama de efectele sale în mod reciproc în scopul realizării unei comunicări eficiente în negociere. precum şi modul în care fiecare interpretează remarcile celuilalt. comunicarea se manifestă într-un context ce este nu numai specific dar şi complex. şi mai puţin un eveniment sau o serie de evenimente. fie special. Dacă vrem să înţelegem relaţia dintre două persoane. da. fiindcă ele nu vor mai fi percepute în stare pură. luând sensul care ne-a convenit nouă dintr-un întreg proces de comunicare cu multiple valenţe semantice. un tânăr îi spune unei fete că o iubeşte. De exemplu. zice ea. ci afectate de trecut sau de perspectiva viitorului. Acestea au un sens denotativ. aceasta va fi interpretată în baza a ceea ce a mai spus în trecut şi a ceea ce se aşteaptă a mai spune în viitor. 42 . iar acesta la rândul său să ţină seama de registrul receptorului în momentul emiterii mesajului.La contextul implicit. şi un sens conotativ care este fie general pentru majoritatea persoanelor ce vin în contact cu ele. Este în regulă. la un moment dat. iar un creştin îşi dă viaţa pentru fiinţa iubită… Este limpede că am intrat în plin absurd. este creştin.Ea se cumulează în timp. fireşte. că suntem anapoda. emoţiile etc. o poate face uşor. Sensurile conotative se bazează pe experienţele. Importanţa sensului denotativ este remarcabilă. Dacă doreşte cineva să ne găsească nod în papură. în timp ce vorbim. Ea întreabă: vorbeşti serios? El răspunde. Ea mai are o curiozitate: eşti creştin? El. Pentru aceasta receptorul trebuie să cunoască bine registrul emiţătorului. şi care este cunoscut ca atare de parteneri. ca relaţie între cuvânt şi sensul (semnificaţia) lui. sensul denotativ al cuvântului este cel ce informează şi constituie "contextul explicit".la rândul lor sunt nişte simboluri. datorită unei experienţe proprii în folosirea lor.

pentru toţi interlocutorii şi toate momentele comunicării. vor acorda puţină atenţie partenerilor cu care duc Principii de negociere tratativele. Nici un cuvânt nu poate fi întrutotul neutru. "e de învinovăţit" etc..Negociatorii interesaţi doar de obiectul tranzacţiei. de realizarea unei tranzacţii echilibrate. "pretindeţi". urmărindu-şi cu insistenţă obiectivele propuse. "eşuează". "ieftin". uneori chiar la limita moralităţii.Monton :The Managerial Grid.Blake. "respingem". stabilirea relaţiei de afaceri fiind mai importantă decât realizarea unui avantaj unilateral. în momentul în care va trebui să accepte o rundă de convorbiri ce se propun a se desfăşura în astfel de condiţii. Categorii de stiluri de comunicare manifestate în procesul de negociere Comunicatorul . 1964 43 . iar un cuvânt ca "pretindeţi că.Desigur este foarte greu. sunt caracterizaţi de duritate în comunicare.negociator are de făcut distincţie între: a)orientarea asupra obiectului negocierii şi b)orientarea asupra persoanelor implicate în negociere 1. 1 T. În al doilea caz. Astfel "ieftin" deşi sinonim pentru "nu este scump" poate căpăta un sens conotativ asociat cu "calitate inferioară".. De exemplu un negociator care a avut o experienţă neplăcută într-o anumită situaţie va avea o reacţie negativă din cauza retrăirii unor amintiri şi emoţii legate de situaţii de acelaşi tip. negociatorii sunt interesaţi în cea mai mare parte de starea de confort a partenerului. R." ar putea sugera "minţiţi". dacă nu imposibil. de controlat totalitatea conotaţiilor individuale specifice bazate pe experienţele personale ale interlocutorilor. literatura de specialitate menţionează necesitatea folosirii cu precauţie sau chiar a evitării în procesul de negociere a unor cuvinte cu sens conotativ negativ precum "criticăm". fiind interesaţi de obţinerea unor beneficii maxime chiar în dauna partenerului. utilizarea conştientă a unor tactici agresive.Astfel.

Obţii ceea ce vrei tu de la ei numai dacă oferi în schimb ceea ce vor ei de la tine. . The Skillls of Negotiating. dar şi doritori de a aborda comunicarea dintr-un punct de vedere prevăzător. este importantă parcurgerea anumitor etape. . nu merită să te angajezi în negocieri ori de câte ori cineva are ceva de câştigat de la tine. caracteristică negociatorilor interesaţi de realizarea unui compromis acceptabil.mişcări de deschidere limitate la exprimarea de observaţii privind dorinţele/temerile ce pot apărea.orientare slabă atât faţă de subiect cât şi faţă de partener. caracterizate prin2: .orientare puternică atât faţă de subiect cât şi faţă de partener. în cadrul negocierii. fără să ai altceva de câştigat de la el. specifică negociatorilor cu o atitudine deschisă. de protejare a propriilor interese.controlul permanent asupra procedurilor şi stilului negocierii. În principiu. În scopul impunerii propriului stil. . .aprecierea stilului partenerului şi a abilităţii sale. poţi negocia cu acei oameni de la care ai ceva de câştigat. Principii de negociere Ce şi cu cine negociem Cu voie sau fără voie. conştient sau nu. În concluzie.utilizarea pauzelor pentru recapitularea rezultatelor obţinute şi pregătirea următoarelor faze. atitudine proprie persoanelor cu un statut îndoielnic ca negociator.orientare medie atât faţă de subiect cât şi faţă de partener. dacă şi numai dacă ei au ceva de câştigat de la tine. cel puţin pentru perioada de început a negocierii: . ce manifestă încredere şi respect pentru partener. dar şi de acceptarea ideilor. ei sunt caracterizaţi prin luarea de decizii creatoare. . 2 Bill Scott. ne petrecem o bună parte din viaţă negociind cu partenerii sociali. 1990 44 .De asemenea există şi situaţii intermediare între categoriile extreme de negociatori. opiniilor şi atitudinilor partenerului. .stabilirea climatului şi a procedurilor propriului stil.

Mai mult decât atât. Când înţelegem acest lucru putem admite că ea înseamnă un plus de respect pentru demnitatea şi nobleţea umană. iar de altele nu ne dăm seama niciodata. Poţi negocia cu clientul livrarea unui camion de cherestea. cu adversarii politici. În relaţiile cu oamenii anumite conjuncturi le căutăm. aproape orice şi cu oricine. Poţi negocia cu şeful o majorare de salariu. ci mai trebuie să gândeşti şi să simţi şi tu ca el. iar de altele fugim. Pentru a negocia cu adevărat nu-i nevoie să-l faci pe client să gândească şi să simtă ca tine. De ce să negociem Negocierea poate fi cea mai buna cale prin care poţi obţine ceea ce vrei de la cei care pot obţine ceea ce vor de la tine. dacă ai ceva de oferit în schimbil a ceea ce vrei să obţii. dacă pierderile şi renunţările partenerului se diminuează şi ele. ei tocmai asta urmăresc: să ne aducă în stări inconfortabile de care noi vrem să 45 . Principii de negociere Atitudinile şi comportamentele sunt cele care determină stilurile de abordare a unei negocieri.Mai poţi negocia şi atunci când te afli în conflict cu cineva. pentru a diminua pierderile şi renunţările sale. De unele predispoziţii suntem constienţi. pe altele le descoperim pe parcurs. Poţi negocia cu soţul sau soţia lista invitaţilor de sâmbătă seara. cu banca. negocierea pote fi privită ca un joc fairplay de-a „Hai să câştigăm împreună!Hai să fim amândoi învingători!” Abilitatea de a negocia ţine de arta de a crea relaţii umane durabile. Poţi negocia cu sindicatele. Sunt predispoziţiile noastre care ne fac să ne simţim mai bine şi mai confortabil în unele situaţii şi deloc în largul nostru în altele. cu delegaţia unui alt stat sau cu negociatorii UE. Poţi negocia aproape oricând. Atunci când ceilalţi vor să ne manipuleze sau ne supun unor tehnici de diversiune sau intimidare. Poţi negocia cu teroriştii condiţiile eliberării ostaticilor sechestraţi într-un avion. de a evita conflictele. Poţi negocia cu amicii achitarea notei de plată la resturant. prin concesii reciproce. Căutăm stiluri care ne convin şi reacţionăm greu şi de obicei inadecvat la cele care ne displac. Conflictul se poate stinge prin compromis. La fel şi în negociere. de a respecta pentru a fi respectat.

trebuie să ştim să facem fată eficient oricaror situaţii. pierd ceilalţi şi invers. mai mult. ambiţia. de aluzii şi de diplomaţie pentru a se exprima. ne apărăm pentru că ne este frică. Unul din ele propune diferenţe în funcţie de două repere: deschidere şi directivitate. Atunci când comunică. Un alt mod de diferenţiere este cel care împarte oamenii în competitivi şi cooperanţi. comportamentele noastre. Orice comportament are la bază sentimente generatoare. Ei sunt cei preocupaţi într-o negociere mai mult de rezultatele materiale. Există mai multe feluri de clasificare a comportamentelor umane în negociere. cel mai relevant mod de clasificare a comportamentelor umane pentru negociere. Şi pentru a înţelege şi a putea modifica aceste comportamente ale interlocutorilor într-o negociere. unii oameni sunt mai deschişi. încrederea. Ca profesionişti. Pentru ei negocierea este o confruntare. colaborăm cu cineva pentru că avem încredere. Ei ştiu să facă astfel încât propriile sentimente să nu stea în calea atingerii obiectivelor şi. Lăcomia. Şi ei au sentimente dar sunt antrenaţi să nu le manifeste. mai comunicativi. dăm cu pumnul în masă Principii de negociere pentru că suntem furioşi. ceilalţi au nevoie de subînţelesuri. frustrarea. trebuie să le înţelegem sentimentele. Cooperanţii sunt orientaţi mai mult pe relaţie. Din punct de vedere al deschiderii. profesioniştii nu au sentimente. poate.scăpăm. vom avea tendinţa să cedăm doar pentru a pleca de acolo. aşadar. Cel de-al doilea reper împarte oamenii în direcţi şi indirecţi. Sentimentele sunt cele care explică. plângem pentru că suntem trişti. Râdem pentru că suntem fericiţi sau ne simţim bine. Pentru ei un rezultat pozitiv într-o negociere este menţinerea unei relaţii cordiale. Acesta este. Pe de altă parte însă. în contrapondere cu alţii care sunt închişi şi nesociabili. Ce câştigă ei. Ele se află în spatele comportamentelor şi trebuie să fim capabili să le identificăm. mai sociabili. frica. ei sunt antrenaţi să profite 46 . Competitivii tratează relaţiile cu agresivitate. Este un fel de a spune. pe colaborare. credinţa sunt cele mai des întâlnite sentimente manifestate întro negociere. curajul. uneori în detrimentul rezultatului material. unii exprimă direct şi în fată ceea ce au de spus. orgoliul. Şi pentru a scăpa. El este cel care defineşte stilurile de negociere cunoscute în literatura de specialitate ca win-win(cooperant) şi win-lose (competitiv).

făcându-l diferit de alţi oameni.Competenţa negociatorului Conceptul de competenţă este complex şi se traduce prin capacitatea unei persoane de a îndeplini o sarcină specifică la un standard ridicat.Cuprinde aptitudinile. 2. Aptitudinile generale ale negociatorului sunt cele care se cer în multe alte locuri de muncă: spirit de observaţie. atitudinile şi comportamentele necesare îndeplinirii sarcinii. 47 . Profesionalismul poate fi obţinut din pregătire şi (sau) din experientă. pregătirea negocierii. Iar el le va folosi în avantaj propriu. Cunoştinţele financiare sunt necesare deoarece aproape orice decizie pe care o ia negociatorul are impact asupra performanţei financiare a întreprinderii pe care o reprezintă. sentimentelor şi comortamentelor care conferă individului unicitate. experienţa profesională.Personalitatea negociatorului Reprezintă cadrul relativ stabil al gândurilor. Trăsăturile de personalitate ale individului negociator pot avea o influenţă asupra modului în care acesta abordează şi se comportă în negociere.3. Aşa că ori de câte ori avem de a face cu un profesionist şi ne manifestăm. Aptitudinile reprezintă înclinaţia şi calităţile psihice ale individului care condiţionează îndeplinirea în bune condiţii a unei munci.de pe urma sentimentelor celorlalţi.Calităţile unui bun negociator 1. Principii de negociere Cunoştinţele acoperă domenii destul de variate.negociatorul trebuie să cunoască produsul din punct de vedere tehnic. memorie. 2. etc. atenţie. înclinaţiile naturale ale personalităţii sale sunt eclipsate de alţi factori ca: circumstanţele. necesare întocmirii contractelor şi să fie un bun planificator şi finanţist.etc. devenim vulnerabili pentru că îi dăm indicaţii despre noi. gândire logică. prezenţă de spirit.Dar în cazul unui negociator profesionist. imaginaţie. să aibă cunoştinţe juridice.

să vizualizeze permanent aceste cauze care îi determină acţiunea. Creativitatea este una din calităţile negociatorului care constituie totodată o sursă de putere.Stăpânire de sine contribuie la realizarea unei stări psihice destinse. Acest lucru îi permite să descopere perspective noi asupra problemei şi să genereze soluţii bune. a unei bune comunicări interpersonale şi îi permit negociatorului să-şi valorifice mai bine resursele interne şi externe. Principii de negociere Gândirea pozitivă se manifestă prin optimism privitor la rezultatele acţiunilor întreprinse şi prin încredere în judecata şi acţiunile proprii. Aceasta se realizează în mai multe etape: în primul rând este necesar să clarifice interesul. uneori neaşteptate. Răbdarea reprezintă cea mai bună cale de luptă împotriva stresului. pentru a se menţine motivat. În timpul negocierii. Abilitatea 48 . consecinţele şi miza acţiunii. Flexibilitatea este esenţialăîn negociere. În cazul în care negociatorul are în vedere interesele proprii dar şi pe ale partenerului. Automotivarea contribuie la formarea şi la întărirea voinţei de a reuşi. Automotivarea presupune conştientizarea intereselor. Prin acest lucru devine o sursă puternică de energie internă. Astfel sporeşte puterea sa personală Răbdarea este necesară pentru negociator. nevoilor. evitânduse alunecarea spre conflict. obiectul. Dar gândirea pozitivă trebuie să fie totodată logică şi realistă. contribuţia sa va fi nu numai apreciată dar devine indispensabilă pentru obţinerea unor rezultate favorabile. în al treilea rând. mai ales în momentele de blocaj a negocierii. care trebuie să-şi potrivească mişcările ritmului său firesc dar şi a ritmului pertenerului. deoarece defineşte capacitatea de adaptare la multiplele situaţii şi la oameni diferiţi ce vor fi întâlniţi. partenerul poate trece de la amabilitatela mânie sau de la generozitate la încăpătânare iar prin adaptarea la aceste schimbări el poate fi menţinut pe terenul unei bune înţelegeri. în al doilea rând să identifice resorturile interioare care îl determină să acţioneze. motivelor care stau la baza acţiunii pe care o întreprinde negociatorul.

Principii de negociere Atitudinea pe care o are negociatorul faţă de activitatea de negociere îi conferă tendinţa de adoptare a unui stil specific de abordare a acestor procese. iscusinţa. nevoile. aspectele neobservabile direct. convingerilor sau valorilor individului şi planul exterior al comportamentelor. adicã motivele. 49 .afectiv. acţiunile observabile şi cuantificabile. Aspectul expresiv . Are rolul de a genera acţiuni. interiorizat. rezultat al unei motivaţii.cognitiv . a justifica post-factum un curs ales al negocierilor. Aspecte componente ale stilului de negociere 1. dar care stau la baza comportamentelor. orientativ: temeiuri de percepere a situaţiilor conflictuale şi de opţiune pentru un curs sau altul al negocierilor. Stilul de negociere Stilul reprezintã comportamentul.Se referă la îndemnarea. priceperea. atitudinile.Tipuri de abilităţi în câteva domenii critice pentru conducerea şi desfăşurarea proceselor:         Abilitatea de bun vânzător Abilitatea de a colecta şi a prelucra informaţii Abilitatea de comunicare Abilitatea de a convinge şi de a influenţa Abilitatea managerială Abilitatea de creare a unui climat optim de lucru Abilitatea de aface şi a primi concesii Abilitatea de a trata conflictele Atitudinea Se referă la un concept util pentru a înţelege legătura dintre planul intim al percepţiilor. dobândite de regulă de-a lungul timpului într-o oarecare îndeletnicire. conduită complexă ce presupune exprimarea în termeni comportamentali a unor atitudini şi trăiri interioare.

Aspectul instrumental. Deşi evitarea poate oferi o oarecare reducere a stresului creat de rigorile conflictului. Dacă oamenii văd în stilul îndatoritor al negociatorului un semn de slăbiciune. nu se prevesteşte nimic bun pentru viitoarele interacţiuni. Principii de negociere Stilul competitiv Acest stil se caracterizează prin tendinţa de a maximiza impunerea interesului propriu şi de a minimiza răspunsul cooperant. Acest tip 50 . nu se mai preconizeazã o întâlnire cu oponentul în viitor. Procedând astfel. acest tip de negociator are tendinţa de a încadra conflictul în termeni stricţi de câştig / pierdere. orientat spre soluţionarea problemelor: urmăreşte atingerea unor parametri de eficacitate şi eficienţă. oponentul este foarte puternic şi foarte ostil. care. Prioritatea absolutã este acordată obiectivelor. în final îi conferă specificul în raport cu stilurile alternative posibile. Stilul concesiv Acest stil combinã doze intermediare de impunere a interesului propriu şi de cooperare. Acest tip de reacţie este recomandabilă atunci când:   este vorba de ceva neînsemnat sau lipseşte informaţia. situaţia este realmente de tipul câştig-pierdere. Stilul ocolitor Acest stil este caracterizat prin capacitatea redusă de a-şi impune interesele şi prin cooperarea redusă cu oponentul. Este recomandabilă această abordare atunci când:    persoana dispune de multã putere şi este sigurã de realitatea faptelor. este stilul în acţiune.2. Poate fi o reacţie eficace atunci când problema este mai importantă pentru cealaltă parte sau când doriţi să construiţi o relaţie de bunăvoinţã. activ. faptelor sau procedurilor proprii. Stilul îndatoritor Semnul distinctiv al acestui stil este cooperarea cu cealaltă parte în scopul îndeplinirii dorinţelor acesteia şi nesusţinerea interesului propriu. El însuşi este un compromis între cooperarea pură şi curtenia pură. în realitate nu schimbã situaţia. aşa că eficienţa sa este limitatã.

dar nu agresiv. TIPOLOGII-Negocierea de grup. Acest stil probabil că funcţionează cel mai bine când conflictul nu este intens şi când fiecare parte deţine informaţii utile celeilalte. În mod ideal colaborarea Principii de negociere decurge ca un fel de practică în rezolvarea problemelor. Compromisul pune accent pe determinarea regulilor de schimb reciproc. Deşi stilul colaborativ poate lua timp şi exerciţiu pentru a fi eficace. îi place acţiunea şi rezultatele imediate. Compromisul nu dă întotdeauna conflictului răspunsul cel mai creativ. partea cea mai slabă având puţine de oferit părţii mai tari. inovativ. se străduieşte să-şi promoveze propriile idei. îşi caută suporteri în echipă.tipurile lui Meredith Belbin În cadrul echipelor mici este posibil să fie aleşi indivizi care combină mai multe caracteristici: 1. Acest tip este descris ca fiind dominant. 2. vrea sã facã totul cât mai bine. sperând că acelaşi lucru se întâmplă şi pentru oponent. El are tendinţa de a fi nerăbdător şi intolerant. Dar el este o reacţie înţeleaptă la conflictele rezultate din insuficienţa resurselor şi o bunã poziţie de retragere când alte strategii eşuează.câştig. El are încredere în alţi indivizi şi valorizează datoria. care să satisfacă interesele ambelor părţi. el reuşeşte adesea să sporească realizările şi productivitatea. Modelatorul este o persoanã dinamică. el conţine sămânţa conflictului procedural. Nu este folosit acest stil în rezolvarea conflictelor care izvorăsc din asimetria puterii. Poate fi ales datoritã detaşării şi calmului său. Din acest punct de vedere. MODELATORUL (SHAPER). Este obiectiv şi precaut. în plus faţă de obiectul negocierii. se presupune că soluţionarea conflictului poate aduce ambele părţi într-o situaţie mai bună. Dimpotrivă. vrea să-şi pună ideile în practică şi 51 . Este orientat spre latura practicã a lucrurilor şi este mai puţin creativ. COORDONATORUL. oricare ar fi el. Stilul colaborativ În cadrul acestui stil. în care nu se pleacă de la prezumpţia că cineva trebuie să piardă ceva. atât impunerea interesului propriu cât şi cooperarea sunt maximizate în speranţa obţinerii unui acord integrativ.de negociator speră să obţină un rezultat satisfăcător mai mult decât să-şi maximizeze câştigurile. Accentul se pune pe o soluţie de tip câştig .

poate fi un bun lider. Principii de negociere 7. Un terminator extrem poate acţiona împotriva încheierii acţiunii deoarece întotdeauna există o îmbunătăţire care poate fi făcută. Dispune de simţ practic. dacă acest lucru este necesar în atingerea scopurilor. Este atent la detalii. Este un tip util în cadrul negocierilor care implică preluarea unor riscuri înalte. este preocupat de sentimentele şi buna dispoziţie a membrilor grupului. Ideile sale par a fi mult mai importante decât oamenii. cele care se bazează pe cunoştinţele lor sunt. Are tendinţa de a fi impulsiv şi de a renunţa la sarcina în curs în favoarea alteia care îl interesează pe moment mai mult. întăreşte coeziunea grupului. Este orientat spre relaţiile umane. Acest tip de individ tinde a fi mai tensionat şi a avea o dorinţă intensă de a termina o acţiune în modul cel mai bun. Nu poate delega sarcini deoarece alte persoane nu au aceleaşi standarde ca şi el. INOVATORUL. Este un bun negociator. Nu agreează schimbările rapide şi care îl forţează să se adapteze. Deciziile luate pe baza cunoştinţelor pe care le posedă sunt dintre cele mai bune. corecte. îşi respectă programul. MUNCITORUL DIN ECHIPĂ. IMPLEMENTATORUL. 6. îi place să combată ideile altora şi poate părea dispreţuitor. Inovatorul este o persoană care are multe idei. EVALUATORUL. Evaluatorul este serios. are o autostimă înaltă. Este mai puţin eficient în situaţii care necesită imaginaţie şi flexibilitate. îi place rigoarea. Nu-i este teamă să ia decizii nepopulare. SPECIALISTUL. CĂUTĂTORUL RESURSELOR. 8. în general. ştie să delege sarcini. El manifestă o curiozitate nestinsă faţă de tot ceea ce-l înconjoară. 9. obiectiv şi prevăzător. Cercetări recente au demonstrat că personalizarea stilului constituie pasul cel mai important al procesului de negociere. Omul de echipă caută armonie. "TERMINATORUL". Această personalizare implică două etape importante: 52 . Acest tip este deschis ca fiind preocupat de obţinerea de cunoştinţe specializate. traduce teoria în practică. 4. 3. 5.

de aceea se mai numeşte "furtuna creierelor".şi "conferinţele" . De asemenea sunt deosebit de utile informaţiile referitoare la activitatea de ansamblu a partenerului şi la succesele sau insuccesele acestuia în negocieri anterioare. considerăm că nu ai autoritatea să susţii o profesie.în care numărul ideilor emise creşte atunci când discuţia este în contradictoriu. dar pe ea este scris numele tău. pregătirea negocierilor a cunoscut unele tehnici. În acest sens este mult mai bine ca într-o negociere sã ne concentrãm în a asculta ce spune partenerul (inclusiv ce nu spune. alta decât cele manuale. dar lasă să se înţeleagă). dintre care s-au impus "mesele rotunde" . este bine ca negociatorul să aibă în vedere trei motivaţii frecvent întâlnite: · Dorinţa de a reputa succese. Oricât ar susţine cineva că diploma este o hârtie. la sistemul de dominare şi utilizare a acesteia prin manifestările terţilor. Personalizarea stilului constituie o etapă decisivă în procesul de negociere. se apelează la influenţa puterii. are la bază dorinţa oamenilor de a fi acceptaţi. Deoarece de multe ori puterea este relativă sau poate fi exercitată în sectoare limitate. fără să fi absolvit o universitate. 53 . Principii de negociere Pregătirea negocierilor implică şi o profundă examinare a propriei poziţii faţă de parteneri.cu participanţi ce nu sunt experţi în anumite domenii. agreabili şi respectaţi de semenii lor. în adevăr. · Dorinţa de a fi puternic şi de a domina. În ultimii ani.· Stabilirea propriului stil. o hârtie. fiind practic etapa care determină toate succesele şi insuccesele negocierilor. prin prisma raportului între a vorbi şi a asculta. · Necesitatea de a convieţui. fiind uzitată în faza de pregătire a negocierilor de anvergură . scopul acesteia fiind în general legat mai mult de teoria comunicării. · Evaluarea avantajelor şi dezavantajelor ce derivă din utilizarea stilului respectiv. În sprijinul realizării unei analize obiective. Diploma este. care să aibă drept rezultat o determinare reală a stilului. Zestrea unui bun negociator Un negociator specializat în relaţii internaţionale are nevoie de: – O diplomă universitară în domeniu.

Interacţiunea presupune creativitate negociată. oricum. se va gasi doar în situaţia de a reacţiona la evenimente şi nu în aceea de a le conduce. caracterul novator. dar ei nu apar la întâlnirile de negocieri decât în cazuri cu totul deosebite.Cei care ne vorbesc despre averea lor făcută fără să fi trecut prin şcoală o fac tocmai fiincă n-au avut de unde să înveţe că nimeni nu se poate lăuda cu ignoranţa. Ei pot stabili prin negociere soluţiile de redactare a acordului sau contractului. Negocierea Perfecta. fiecare dintre participanţi manifestându-se ca subiect care atribuie semnificaţii în limitele pe care o ordine normativă le impune: Aceasta înseamnă că actorul dispune de competenţă interacţională. pe de altă parte. pag 17 Deac. mondială. Bucuresti.. – Cunoscător de istorie naţională.2 – Inteligent. Fiecare cetăţean îşi iubeşte ţara şi nu are bucurie mai mare decât atunci când îşi dă seama că interlocutorul lui îi cunoaşte obârşia. – Cunoscător de geografie europeană şi. G. chiar dacă au altă opinie. 2002.. Negocierea implică. creativ al comportamentului individual. anegdote. dovada lipsei de educaţie. iar. Bucuresti. Cineva spunea: Orice negociator care vine slab pregătit. A reprezenta guvernul României într-o ţară străină presupune a şti despre poporul şi ţara respectivă ceva mai mult decât numele aeroportului şi vremea probabilă din ziua aterizării aeronavei. Ioan Deac sugerează: Echipele de negociere vor avea întotdeauna în spatele lor experţi sau echipe de experţi care vor rezolva detaliile tehnice ale poziţiilor de principiu la care ajung liderii sau vorbitorii. pag 89 54 . istoria. momentele de glorie şi poate exemplifica admiraţia prin numele unor personalităţi. fără să mai negocieze acordul de principiu. iar etalarea bogăţiei este. – Un titlu ştiinţific care să-i gireze calităţi suplimentare faţă de un absolvent obişnuit. localităţi pitoreşti. dependenţa sa de un ansamblu de reguli generale. Experţii consiliază echipa de negociere. 1998. legende.1 – Capabil să primească sugestii şi sfaturi. Editura National. experţii vor dezvolta condiţiile concrete ale acestuia. Editura Paideia. Ioan. ani legaţi de evenimente Principii de negociere tumultoase. întâmplări. respectiv de 1 2 Kennedy. pe cât posibil. Mandatul experţilor îl constituie ajungerea la acordul de principiu şi nu poate fi eludat. Introducere in teoria negocierii. Odată ce acordul de principiu a fost stabilit. pe de o parte.

să aibă o uşurinţă în exprimare. B. Elisabeta. etc. De asemenea. deoarece în negocierile simple sau de rutină accentul cade doar pe tehnici şi limbaj. În aceasă situaţie. lipsit de ranchiună şi resentimente. Iaşi. agresiune verbală. iar adversarul nu realizează nimic. Prefaţă de Traian Rotariu. surse de informare). iar negocierea se bazează pe dialog în vederea identificării necesitătilor şi preferinţelor clientului. primi. Strategii cooperative şi strategii conflictuale 3 Stănciulescu. franceza. se recurge la convingere şi manipulare într-o ambianţă conflictuală. • Win-Lose urmăreşte ca o parte să obţină mai multe avantaje faţă de adversar. un temperament extravertit. 1996.să aibă o foarte bună pregătire profesională în domeniu. concretizată prin ameninţări. să fie harismatic. spaniola. Polirom. trata şi crea procese de comunicare (care sunt. ce presupune câştig de ambele părţi. germana.Ea se referă la maniera în care negociatorul îşi imaginează negocierea. în acelaşi timp. 150.Strategii generice Elaborarea strategiei are loc în etapa pregătirii negocierii şi se referă în special la situaţiile în care miza este mare şi demersul complex. Capitolul III Tehnici şi tactici de negociere 3. spirit de cooperare. Ed. Teorii sociologice ale educaţiei.Producerea eului şi construcţia sociologiei. p. Există două strategii generice de atingere a obiectivului propus: • Win-Win este o strategie de bază în cadrul negocierilor. unui negociator i se cer: capacitate de comunicare. tensionată. Scopul negocierii este maximizarea câştigului ambelor părţi. 55 .capacitatea de a recunoaşte.3 – Cunoscător de limbi de circulaţie internaţională : engleza. ajungându-se la situaţia în care o parte îşi realizează toate obiectivele.1 Tipuri fundamentale de strategii A.

iar conflictele sunt evitate. Predomină comportamentul de eschivare şi apărare în faţa demersurilor părţii adverse. generat de căile. pregătitoare ori întârzieri sau pentru abordarea indirectă. Strategii directe şi strategii indirecte Strategiile directe. care sunt preferate de cel aflat într-o situaţie nefavorabilă. Strategiile indirecte. Strategiile conflictuale sau competitive sunt acelea în care se caută să se obţină avantaje. cu scopul de a ajunge la un acord reciproc avantajos.Strategiile cooperative urmăresc un echilibru între avantaje şi concesii deci nu poate fi vorba despre mijloace de presiune sau agresive. metodele şi mijloacele folosite pentru C. izvorâte dintr-un dezechilibru major de forţe. care sunt utilizate de cel ce are o putere mai mare de negociere. El poate opta pentru abordarea directă. sau mai slab decât partenerul său. pentru a mări plaja de opţiuni. este stăpân pe situaţie şi în consecinţă este sigur că va câştiga. fără a se face concesii în schimbul lor. Aceste strategii caută să identifice interesele comune. mişcări mai puţin vizibile. 56 . Strategii defensive. E. D. Comportamentele protagoniştilor pot fi caracterizate ca fiind dure. generat de diferenţe de ordin cultural şi perceptual. generează: fără acţiuni caracterizată prin atingerea obiectivului. Tehnici şi tactici de negociere • • un conflict de interese. Strategii ce permit sau nu extinderea obiectului negocierii Posibilitatea de a extinde sau nu obiectul negocierii. Strategii ofensive şi strategii defensive Strategii ofensive. considerate de neacceptat de către partener. generat pe baze materiale şi financiare un conflict de mijloace. caracterizate prin faptul că negociatorul aşteaptă acţiunea partenerului pentru a răspunde. În cazul acestora poate fi vorba despre: • un conflict de credinţe/preferinţe. atunci când negociatorul intervine activ în proces şi încearcă să-şi impună punctul său de vedere.

Riscul care apare este acela de a extinde prea • încheierea acordului referitor la problema care a generat de fapt negocierea. 57 . F. funcţie de necesităţile de consum. Strategii specifice negocierilor comerciale Din punct de vedere al modului în care acţionează cumpărătorul deosebim: • • strategia activă prin care se urmăreşte achiziţionarea produsului în perioade strategia pasivă prin care se urmăreşte cumpărarea în mod eşalonat. • strategii aferente negocierii lungi. În cadrul acestor strategii. divagaţiile etc. Strategii aferente negocierii scurte şi strategii de durată În funcţie de durata avută în vedere pentru negociere deosebim: Tehnici şi tactici de negociere • strategii aferente negocierii scurte. sau privite separat. întreruperile din diverse motive. stabilirea unei limite de desfăşurare (de ex. caracterizate prin acţiuni ca: întârzierea momentului negocierii pentru a-l apropia de o dată limită (de ex. putem deosebi:  strategii care urmăresc obţinerea unui acord total. în cursul anului în conjuncturale optime. iminenţa intrării în gol de aprovizionare). doua zile). introducerea pe scară largă a unor obiecţii false. G. care presupun respectarea strictă a agendei de lucru Dezavantajul este acela de a rata oportunităţile de a cădea de acord asupra altor aspecte nerezolvate de către părţi. în cadrul cărora se utilizează manevre ca: adresarea unor cereri repetate de reformulare a ni argumente. au fost prevăzute iniţial dacă apar oportunităţi în acest sens.• negocieri deschise. care permit extinderea tratativelor asupra unor chestiuni care nu mult obiectul negocierii şi astfel să fie întârziată sau chiar ratată iniţiale.  strategii care urmăresc obţinerea unui acord parţial. plecarea la o manifestare internaţională) stabilirea unei date de desfăşurare în aşa fel încât partenerul si fie presat sau grevat de constrângeri (de ex. negocieri închise.

cumpărătorul va căuta să-şi diversifice sursele de aprovizionare. determinată de costuri reduse de fabricaţie şi de un nivel tehnic-calitativ superior. Tehnici şi tactici de negociere 3. Strategia pe care o va adopta vânzătorul este cea a „deciziei rapide". capabile să asigure cele mai bune condiţii de calitate. situaţia de dominaţie a pieţei de către vânzător/ exportator. de selectare a ofertelor cele mai convenabile şi de „pândire" a momentelor conjuncturale favorabile. Prima situaţie se caracterizează prin ponderea mare pe care vânzătorul o deţine în necesarul cumpărătorului. In calitate de „stăpân al pieţei" va lansa o ofertă conţinând cantităţi mici la preţuri mari şi va face presiuni asupra cumpărătorului să se decidă rapid. ritm de livrare. deosebim: perioade conjuncturale optime. pentru a nu pierde momente prielnice încheierii contractului. • • strategia deciziei rapide care constă în contractarea urgentă a mărfii. care îmbină aprovizionarea ritmică cu achiziţii ale produsului în Din punct de vedere al modului de raportare la factorul timp. Vânzătorul va aplica „strategia deciziei rapide". piaţă. pot fi îmbunătăţite prin negociere şi prin trecerea timpului. A treia situaţie de nesiguranţă este posibilă mai mult pentru vânzătorii şi cumpărătorii puţin experimentaţi care nu cunosc în profunzime piaţa sau în situaţii de mari 58 . aplicabilă atunci când condiţiile de încheiere a unui contract Adoptarea uneia sau alteia din cele două depinde de relaţia vânzător-cumpărător de pe aşteptarea nu ar duce la nici un beneficiu. nivel tehnic. 2. Numai pe această bază el îşi va putea elabora o „strategie de aşteptare". cunoscute. cea de dominaţie a pieţei de către cumpărător determină adoptarea de către acesta a „strategiei de aşteptare". de selecţionare a acelor mai avantajoase oferte şi de a da prioritate marilor firme furnizoare. având în vedere că este izbit de o puternică concurenţă. situaţia de nesiguranţă. Din acest punct de vedere deosebim trei situaţii ale pieţei: 1. atunci când strategia de aşteptare.• strategia mixtă. A doua situaţie. garanţii. preţ. situaţia de dominaţie a pieţei de către cumpărător /importator. bazat pe o producţie competitivă. Pentru a scăpa de această presiune.

Întrebările de genul „mai bine întreabă!" sunt utilizate atunci când observăm anumite neconcordanţe şi contradicţii între afirmaţiile partenerului. 59 . şi ce şi cum să nu spui. putem să ne arătăm doar nelămuriţi. se poate prelua oricând iniţiativa. Cele mai cunoscute tehnici si tactici de negociere sunt: Întrebări. întrebări Arta de a formula întrebări şi răspunsuri nu constă în a avea sau nu dreptate. Ca urmare este mai puţin stabilă decât strategia şi are ataşat un orizont de timp mai scurt. ci în a şti cum şi ce să spui.dereglări conjuncturale. tehnicile şi tacticile de negociere sunt de fapt o metodă de rezolvare a unei anumite sarcini şi au un puternic aspect contextual. Prin întrebări la care cunoaştem deja răspunsul. care reprezintă viziunea generală ce orientează demersurile şi comportamentele părţilor. pentru realizarea obiectivelor propuse. întrebări. În loc să dăm totul pe faţă. Spre deosebire de strategie. ci datorită tonului de abordare a adversarului şi de aceea fiecare cuvânt este foarte important. un bun negociator este la curent cu evoluţia pieţei şi îşi poate defini mai mult sau mai puţin situaţia de dominare sau de dependenţă. Uneori. Tehnici şi tactici de negociere Negocierile eşuează de multe ori nu atât din cauza motivelor. În cazul unei conjuncturi normale.2 Tehnici si tactici de negociere Prin tactică de negociere se înţelege acea parte a strategiei care cuprinde mijloacele şi formele de acţiune utilizabile într-o situaţie dată. explicându-mi cum aţi ajuns aici?". 4. putem verifica dacă anumite suspiciuni cu privire la atitudinea adversarului sunt întemeiate. tehnicile şi tacticele de negociere reprezintă activitaţi planificate îmbinate cu un comportament abil pentru atingerea fiecărui obiectiv. N-aţi putea să-mi mai spuneţi odată. În rare cazuri este suficientă adoptarea unei singure tactici. întrebând cam aşa: „Nu vă supăraţi. Se pot verifica şi clarifica afirmaţiile adversarului. dar nu am înţeles bine. Prin întrebări bine formulate. În timp ce strategia reprezintă un întreg concept.

atunci când există dubii asupra capacităţii de decizie a partenerului. Adesea. Desigur. ceea ce rămâne de făcut este respectarea termenilor acordului deja negociat. pentru a forţa o decizie sau chiar pentru a forţa sistarea negocierilor: „Acceptaţi sau renunţaţi? Aceasta este oferta finală?". sunteţi investit cu întreaga autoritate necesară pentru rezolvarea acestei probleme?". Dacă răspunsul este pozitiv. oponentul încearcă să răspundă printr-o contraîntrebare. Sunt însă segmente ale negocierilor care necesită o clarificare precisă a poziţiei oponentului. ce v-a fost expediată. De fapt. ofertantul speră să-1 determine pe cumpărător sa-şi dezvăluie mai mult intenţiile. se poate stimula şi menţine tonusul psihic al partenerului: „Cum reuşiţi întotdeauna să fiţi primul care observă cele mai mici detalii?" 60 . partenerul poate apela la tactica de a cere ultima concesie. „Regretăm că o asemenea majorare vă preocupă atât de mult. menite să dezamorseze tensiunea de început sau unele conflicte de pe parcurs: „Aţi călătorit bine? Cum vă simţiţi?". Tot prin întrebări protocolare. Tehnici şi tactici de negociere Întrebările de testare urmăresc descoperirea punctelor slabe. „Atunci. Raţiunea economică majoră a fost fundamentată în scrisoarea noastră. dar într-o formă voalată: „De ce o fi costând aşa mult materialul x?” Întrebările încuietoare sunt puse direct. la schimb. dar tot răul poate fi evitat cu o întrebare de genul: „Sugeraţi cumva redeschiderea negocierilor?" Dacă răspunde negativ. Lucrul acesta ar putea să ne revolte. în scopul lansării unui atac major: „Vă rugăm să ne explicaţi cum aţi ajuns la majorarea preţurilor practicate între noi până în prezent. Întrebările de tipul da sau nu au o notă cazonă şi se folosesc rar. dar în fond ce vă deranjează aşa de mult?". dacă doriţi vă putem da explicaţii suplimentare. în final iniţiativa va aparţine celui mai bine pregătit. Întrebările insinuante au rolul de a face supoziţii şi ipoteze neplăcute şi periculoase pentru partener. problema poate fi clarificată printr-o întrebare de genul: „Să-mi permit să presupun că dv. chiar în momentul încheierii acordului. Jocul întrebărilor şi contraîntrebărilor se poate amplifica. preţ?" In procesul negocierilor. deoarece exclud posibilităţile de manevră. i se va cere o alta concesie. adesea sunt utilizate şi întrebări de protocol." De regulă. acesta este ultimul dvs.

influenţezi în favoarea ta gândirea. Vrei să zmulgi un privilegiu.? Aţi hotărât altceva?" Prin întrebări expozeu. Una dintre ele este aşa-numita “manipulare Ben Franklin”. Pentru asta. indiferent ce şi cu cine. iar nu el. Cum să procedeze? Să arate un 61 . amâna şi câştiga timp pentru construirea propriei argumentaţii: „N-am putea relua. sentimentele şi comportamentul său. să răspund mai târziu la această problemă?" sau se poate tergiversa. se poate orienta şi stimula gândirea adversarului în direcţia vizată de argumentaţia noastră: „V-aţi gândit cumva să schimbaţi ambalajul de prezentare?" Întrebările retorice pot fi folosite nu atât pentru obţinerea de răspunsuri. Inventatorul paratrăsnetului a fost om politic şi negociator strălucit (a încheiat alianţa franco-americană. vă rog. “Piciorul-în-prag” Când negociezi ceva. punct cu punct. Există o mulţime de tehnici simple de manipulare minoră folosite în negocieri. un acord. Într-o mică măsură. nu-i aşa? Aţi mai văzut vreunul similar?" Dacă sunt mânuite abil. urmăreşti să convingi partenerul că tu ai dreptate. Bunăvoinţa şi favorurile acestuia trebuiau neapărat obţinute. care îl hărţuia mereu. se poate evita sau amâna un răspuns direct într-o chestiune delicată: „îmi permiteţi. Franklin avea un adversar abil şi necruţător. ca şi în relaţiile interumane de zi cu zi. vă rog care ar fi avantajul meu". în sensul pozitiv al cuvântului. cât pentru efectul lor de argument cu încărcătură emoţională „Superioritatea produsului nostru este evidentă. tot ceea ce am convenit deja?" Întrebările directoare pot orienta discuţia în sensul dorit: „Deoarece până acum suntem de acord. o concesie. de aceea spuneţi-mi. un cadou sau o floare pot fi instrumente de manipulare. măcar puţin. în 1778). credeţi că putem discuta punctul următor?" Tehnici şi tactici de negociere Întrebările capcană au rolul de a stabili dacă partenerul spune adevărul: „N-a rămas aşa cum am vorbit cu colegul dvs. Franklin însuşi povesteşte că s-a frământat mult să găsească o soluţie. În Cameră. Mulţi o fac. prin întrebări de zgândărire a orgoliului curiozităţii se poate obţine rezultatul scontat mult mai repede: „Ştiu vă pricepeţi foarte bine la aceasta. De l-ai putea manipula. Ai făcut-o deja.Prin întrebări politicoase. ai face-o fără rezerve.

Corupţia este o tactică dificilă. ceva ce nu mi-ar putea refuza fără să pară caraghios” a decis Franklin. Constrângerea este o practică opusă flatării. Franklin i-a returnat-o împreună cu un bileţel în care-şi exprima admiraţia şi recunoştinţa sa. uneori se recurge la practici necinstite. mai mult decât cel care-ţi este obligat (dator) ”. mai întâi. prin excelenţă necinstită. aşa ceva nu se mai întâmplase. I-a scris aşa ca unui prieten. pentru a-l determina pe celălalt să facă sau să întreprindă un anumit lucru. dar de aceeaşi natură şi greu de realizat. o epistolă în care l-a rugat să-i facă favoarea de a i-o împrumuta câteva zile. Abia după asta. Omul nu avea un motiv intelegent să refuze Tehnici şi tactici de negociere şi a trimis-o imediat. la care se recurge numai dacă cel vizat manifestă lăcomie personală şi necinste. şantaj. Franklin a ascultat un proverb care spune cam aşa: “ cel care ţi-a făcut deja o favoare este dispus să-ţi mai facă una. Flatarea este mai puţin eficientă şi se aplică îndeosebi în negocierile cu tineri. Peste câteva zile. pui piciorul în prag. Pentru a determina pe cineva să facă o concesie majoră. dar se îndreaptă tot asupra negociatorilor tineri. corupţie. pierderi în perspectivă etc. Colegii de Cameră erau stupefiaţi. Iată. s-a apropiat şi i-a strâns mâna prieteneşte. Se reflectă în ameninţări diverse ca: pierderea termenului de livrare. Se au în vedere persoanele a căror orgoliu este invers proporţional cu experienţa. Poate îmbrăca şi forma ameninţării. Când s-au întâlnit în Cameră. ca uşa să rămână întredeschisă.iar un negociator experimentat simte acest lucru. Psihologii au studiat “efectul Franklin”. Ceri ceva nesemnificativ.respect servil ar fi fost un gest de oportunism şi înfrângere. constrângere. n-ar fi primit. au făcut o grămadă de experimente. A aflat că adversarul său are o carte rară şi valoroasă. “Mai bine să-i cer ceva minor. au găsit în ele un caracter de regularitate şi l-au numit tehnica “piciorul-în-prag”. avută de la început în vedere. că cerând un privilegiu minor (cartea). adversarul i-a zâmbit de departe. a obţinut un privilegiu major (bunăvoinţa). Să-i ofere ceva. în schimbul bunăvoinţei. la presiuni în forme variate: flatare. Corupţia sau mituirea este o tactică neetică şi este favorizată atunci când negocierile 62 . scăderea volumului afacerilor. Exercitarea de presiuni asupra membrilor echipei oponente In negocieri. deci. formulezi cererea reală.

Metoda de contracarare a acestei tactici este avansarea de propuneri ilogice şi nepăgubitoare pe care partenerul suspicios le va face logice prin inversare. încât ca replică de prudenţă propun contrariul. la care recurg negociatorii cu serioase fisuri morale. Unele negocieri nereuşite în trecut sau în prezent pot declanşa dorinţa de răzbunare.sunt purtate prin intermediari şi mandatari insuficient motivaţi pentru partea ce o reprezintă. deoarece este contrazis tot timpul. Manipularea Cu privire la tacticile psihologice de manipulare minoră. Ei păstrează însă „rezerve nevinovate". Enervarea partenerului Partenerul profită uneori de o ambianţă tensională cu scopul de a cuceri avantaje pe care într-o ambianţă calmă nu le-ar putea obţine. Propunerea contrariilor Este o tactică ce şicanează. Acceptarea aparentă Sunt negociatori care aparent acceptă toate sau o buna parte din propunerile partenerului pentru a ajunge la depistarea concepţiei oponentului. Sursele de stres pot fi numeroase: de la crearea unor condiţii improprii până la comportarea agresivă a partenerului. 63 . ci mai degrabă un sentiment de jenă. Mai poate fi vorba şi despre negociatori atât de suspicioşi. chiar dacă pare ilogic. Se aplică mai ales contra conducătorilor echipei oponente. Şantajul este cea mai necinstită practică. care merg de la ameninţări la retrogradare sau destituire a oponentului din Tehnici şi tactici de negociere funcţia pe care o deţine bazată pe relaţii personale şi până la ameninţarea cu dezvăluirea de fapte intime din viaţa oponentului. oboseşte şi irită partenerul. care să le permită apoi retractarea consimţământului. Sunt diferite procedee de şantaj. cei mai mulţi cred că sunt permise. această dorinţă nu aduce niciodată satisfacţie. Înedplinită sau nu. Poate fi o practică uzuală dar nu şi etică.

cerem de la început să accepte temporar plata în avans. pentru a-i determina pe proprietarii unor case cu grădini superbe la stradă. Partenerul ne va satisface mai uşor dorinţa. ştiind aproape sigur că vom fi refuzaţi. vom cere mai întâi o altă favoare mult mai importantă. Abia după refuz. formulezi cererea reală. Să presupunem că partenerul a întârziat plata unei sume de bani. să accepte montarea unor panouri în grădina lor. să zicem. dar de aceiaşi natură şi greu de refuzat. mai întâi. „Un şofer atent. Deci. pregătitoare. li s-a cerut să accepte montarea acelui panou inestetic în grădinile lor. în prima fază. decât dacă iam fi solicitat această sumă de la început. care reprezintă suma ajunsă de mult la scadenţă. suma de 50 64 . Şi aceasta deoarece. Pentru a creşte şansele de a obţine suma dorită. pentru livrări în valoare de 200 de milioane. O tehnică de manipulare minoră este tehnica care se bazează pe faptul că cel care ţi-a făcut deja o Tehnici şi tactici de negociere favoare este dispus să-ţi mai facă una. care îi îndemnau pe automobilişti la prudenţă. iar rezultatul a fost îmbunătăţit. pentru a determina pe cineva să facă o concesie majoră. Abia după asta. în primul rând. mai mult decât cel care îţi este obligat (dator). Scădem pretenţiile cerem doar 50 de milioane. probabil. au fost rugaţi şi convinşi să poarte timp de o săptămână pe autoturismele proprietatea lor nişte autocolante pe care scria.Tehnicile simple de manipulare minoră anulează aproape total voinţa manipulatului şi o înlocuiesc cu cea a manipulatorului. avută de la început în vedere. pui piciorul în prag. dar nu sunt la îndemâna oricui şi nici nu recomandăm utilizarea lor. dar de aceeaşi natură.5% au acceptat) s-a recurs la tehnica „piciorul în prag". O altă tehnică este „trântitul uşii în nas". pentru a creşte şansele de a obţine de la cineva o anumită favoare. cum îi mai spun negociatorii. sau. Conform acestei tehnici. Au acceptat circa 45% de la prima încercare. Spre exemplu. Şansele de a obţine ce vrem cresc considerabil. conduce prudent!" Abia după aceasta. ca uşa să rămână întredeschisă. după un prim eşec (în care doar 2. tehnica „retragerii după refuz". revenim cu solicitarea pe care o aveam în vedere început . Ceri ceva nesemnificativ. vom fi refuzaţi. 50 milioane de lei. când ni s-a trântit uşa în nas. Va părea cam mult şi.

dar dacă le cunoşti măcar te poţi apăra mai bine când alţii o fac! Duşul scoţian Să ne închipuim echipa adversă sosind la masa negocierilor. fără a mai lăsa loc de replică. Apoi. se aduc apă. partenerii acceptă mai puţin decât aveau de gând la început. managerul general aruncă bomba „Eu ştiu că şi dvs. de aceea spune el înţelegător: „Este dur directorul economic. rămânem cu impresia că trebuie să facem ceva pentru el). reproşându-le întârzieri la plată. Nu este etic sa aplici tehnici de manipulare. partenerul a dobândit cumva sentimentul confuz că am renunţat la ceva „în favoarea" lui şi rămâne cu impresia că ne este obligat (acţionează bunul simţ şi legea psihologică a reciprocităţii. intră. Iese brusc. Le şi exagerează puţin. cafele etc. în momentul în care am redus pretenţiile. încheie ceva de genul: „mai bine închidem firma. După câteva minute. Să vedem ce putem face în continuare". Este adevărat că directorul economic a fost sacrificat. dar mai întâi reia şi el textul cu dificultăţile prin care a trecut firma. Coordonatorul echipei de negociere îi pofteşte în sală. Nu-i aşa?" Când partenerii nu mai speră nimic. trântind uşa. dar are dreptate. directorul economic al firmei. aveţi dreptate. intră managerul general. se declară gata să le asculte propunerile. se interesează de fiecare membru al echipei (cum au călătorit. Spumegând de furie. decât să mai facem asemenea afaceri!". neglijenţe în restituirea paleţilor şi ambalajelor de protecţie rcciclabile etc. datorită modului în care au fost îndeplinite obligaţiile anterioare asumate. cum au dormit etc). conform Tehnici şi tactici de negociere căreia dacă cineva face ceva pentru noi. care au creat discontinuităţi în producţie. mulţumindu-se şi cu atât. dar acesta a fost rolul său. deoarece reprezintă mai mult decât sperau după teatrul cu „băiatul rău". Dă mâna cu toată lumea. După zece minute. Apoi. repede echipa parteneră.de milioane pusă alături de cea de 200 de milioane pare mult mai mică şi în al doilea rând. Salută cordial. Astfel. cu o falcă în cer şi alta în pământ. Abţinerea 65 .

argumentele. Această tactică este folosită mai mult atunci când se negociază tranzacţii generatoare de mari beneficii cu înfruntarea riscurilor posibile. numai pentru a câştiga timp. se pune pe hârtie tot ce s-a stabilit deja. Câştigă timp! Una din manevrele simple. Pauzele pot fi utilizate în negociere pentru a formula o noua strategie. Dar pauza poate fi benefică şi dacă negociere se află într-un impas. pe nevoia unor deplasări urgente etc. dezvăluirile. Se utilizează pe scară largă. pentru întârzierea acordului final. Tehnici şi tactici de negociere Limitarea Constă în limitarea timpului pentru desfăşurarea negocierilor în funcţie de complexitatea problemelor întrevăzute. a obţine informaţii sau instrucţiuni şi la fel. Simulează alternative! Este o tactică de derutare a partenerului. plecarea în concedii. Simulacrul constă în utilizarea a tot felul de aranjamente de complezenţă cu 66 . Altă modalitate prin care se poate câştiga timp pot fi bazate pe invocarea lipsei unor documente. de important pentru odihnă şi recuperare. dacă se doreşte acest lucru. El fuge de afirmaţiile pripite caracteristice negociatorului începător. pe starea sănătăţii cuiva. care se vede tot timpul ameninţat de depăşirea timpului convenit.Este specifică negociatorului experimentat şi bine informat care îşi calculează cu grijă etapele de evoluţie a discuţiilor. dozându-şi în mod raţional intervenţiile. Este o tactică ce disciplinează dezbaterile şi exercită presiune asupra oponentului. a evalua progresele realizate. în criză de timp totul se desfăşoară altfel. Şi cum întotdeauna există un program de negocieri şi o agendă de lucru a negociatorilor. contându-se pe efectul psihologic al fricii de pierdere a afacerii. dar eficiente. Dacă este necesar. este recapitularea şi desprinderea de concluzii intermediare. căruia i se prezintă la masa tratativelor o multitudine de posibilităţi de încheiere a tranzacţiei în condiţii superioare celor oferite de oponent. astfel încât problema următoare de pe agendă se amână.

şi cu toată părerea de rău. în sfârşit. Peste trei zile îl vizitezi. poţi oferi doar 1. o nouă întâlnire la care vii jenat şi necăjit. Lăsăm telefonul şi adresa şi găsim un motiv rezonabil să amânăm prima întâlnire cu două. Va afla că eşti într-o delegaţie dificilă de câteva zile. proprietarul va descuraja pe concurenţii tăi. Preţul cerut este de 2.. Sunăm imediat. Momeşte cu prima ofertă! Tehnica se bazează pe utilizarea în prima fază a unei oferte. la notariat. în schimb. de regulă. începe sa se întrebe dacă nu cumva a exagerat preţul.. îngrijorat. în urma răsfoirii presei. Va fi o dovadă în plus că eşti un client serios. Propui contractul peste 8 zile şi. Va retrage şi anunţul din presă. Regrete.. cel puţin panicat. dispari. ţi-ai făcut toate socotelile.900 dolari. Te declari mulţumit (dacă e cazul). este spaţiul pe care ţi-1 doreşti. ai adunat tot ce puteai. mult mai modestă. Peste cel mult o săptămână.". îi spui confidenţial. Joci teatru. Ce să fac? Pot să mă pun cu şeful? Imi pierd slujba . acesta este pus în situaţia de a nu prea avea de ales. după exact 15 zile. în general de preţ.. Cunoaştem zona şi mergem la sigur. găsim un anunţ care ne interesează. proprietarul are probleme: a cheltuit banii primiţi în avans. trebuie sa ia totul de la început şi are nevoie de bani. Apoi începe „târguiala" prin care se convinge partenerul să accepte noua ofertă. etc. scuze politicoase şi-1 mai amâni o zi sau două. nu-1 mai cauţi pe proprietar. Peste câteva zile. şeful a găsit altul la fel de bun. ca ai putea să-i convingi pe cei de la firmă să mai dea 50 de 67 . în plus. oferte de preţuri ireale. condiţii de plată preferenţiale. Ca să-1 ajuţi să decidă. trei zile. cu toată hotărârea preţul cerut. „ce mult mi-ar fi plăcut . se găseşte un motiv pentru a modifica oferta iniţială.firme de reputaţie necunoscută sau cu firme fictive. te va suna din nou. în fond. Totuşi ai o mică problemă. plasament imediat. a retras anunţurile. cu acte în regulă. atrăgătoare pentru a elimina concurenţa şi a motiva partenerul în derularea tranzacţiei. Tehnici şi tactici de negociere Odată ce se obţine acest lucru.. care-i valoarea reală a chiriei?! Mai că ar fi de acord cu noua sumă. Oferim din prima.. Pe cât posibil. Din acest moment. etc. Mulţumit că şi-a găsit un chiriaş. Acum.000 dolari. chiar dacă este prea mare. poţi oferi 4-500 dolari imediat. Vrem să câştigăm timp.. te va căuta el. Să presupunem că ne interesează un spaţiu temporar pentru depozitare. cu numai 1.500 de dolari.

pe baza unor aranjamente făcute cu terţi furnizori potenţiali. de multe ori prin acordarea de concesii radicale impresionante. Surpriza constă în schimbarea bruscă de atitudine. e-mail-luri cu concurenţii partenerului. Negocieri paralele Atunci când se urmăreşte negocierea unui acord favorabil cu un partener important. cu cel de-al doilea partener. la concurenţă cu primul partener. pe baza unor loturi mici rămase nevândute. opozabilă. pur şi simplu. Falsa concurenţă Se bazează pe exercitarea de presiuni asupra partenerului direct. negocierile se derulează. la întrebări dure. În acest fel el speră să însenineze atmosfera 68 . pe aceeaşi temă. pe baza unor false comenzi de probă. partenerului direct îi Tehnici şi tactici de negociere sunt prezentate. în vederea câştigării de timp. În astfel de cazuri. de exemplu.dolari pentru rafturile şi stelajele pe care le-a vizat în depozit. se angajează negocieri paralele cu un alt partener. Evident. facturi obţinute în condiţii particulare. Se utilizează în cazul în care negociatorul este confruntat direct cu întrebări la probleme de mare interes la care nu poate să dea răspunsuri calificate decât după o analiză aprofundată. care bat pasul pe loc şi câştigă timp pentru negociatorii principali. Surpriza Constă în planificarea unor dezbateri anevoioase cu argumente sofisticate. prin invocarea unor variante de negociere cu principalii săi concurenţi. Partenerul al doilea serveşte doar ca falsa alternativă. pe baza unor tranzacţii făcute în scopul introducerii pe piaţă a unor produse similare sau. Undeva. Se simulează convorbiri telefonice şi schimburi de fax-uri. colegii din echipă „poartă" simultan negocieri sterile în paralel cu negocierea principală. se aplică tehnici de negociere sterilă. negociatorul interpelat recurge la diplomaţie şi răspunde printr-o contraîntrebare. în acest scop. Cu asta ai şansa să închei afacerea economisind 450 de dolari. cu acesta din urmă. Contraîntrebarea Pentru a evita răspunsurile brutale. fără intenţia de a semna un contract. pentru a putea creşte puterea de negociere în raport cu el. atunci când sunt în curs negocieri paralele cu alte firme.

trebuie să profităm de lipsa lor de optimism şi încredere pentru a formula soluţii şi clauze mai avantajoase... partenerul este dispus să accepte „târgul". fie nu au încredere în noi. atunci ... Peste nivelul pretenţiilor partenerului se poate adopta o poziţie de genul: „Asta nu mai pot decide singur" sau „Asta depăşeşte mandatul meu". fie sunt sceptici sau excesiv de prudenţi. negocierile pot fi conduse deschis.discuţiilor şi să le dirijeze pe făgaşul raţiunii şi bunei cuviinţe. De asemenea poate fi utilizată atunci când se doreşte schimbarea direcţiei argumentării. atunci . numai până la un anumit grad de profunzime. Scopul său este acela de a impune ideea că negociatorul are un mandat limitat.. putem introduce formula „Accept 69 .. fie nu ne cunosc performanţele. O cale de a obţine ceea ce dorim este retorica şi tehnica construcţiilor verbale. Dacă . decât limita mandatului reprezentantului. iar a doua cere o concesie. Deoarece concesia cerută rămâne un element a cărui concretizare pare aproape imposibilă. De pildă dacă negociem cu un client asupra preţului unui produs nou şi acestuia i se pare că trebuie să plătească prea mult pentru avantaje pe care nu le percepe clar.. fără acordul sau intervenţia căruia nu se pot face concesii mai mari. permiţând Tehnici şi tactici de negociere păstrarea iniţiativei şi punerea partenerului în defensivă ori în situaţia de a da din nou explicaţii. în loc să încercăm să-l convingem că produsul îşi merită preţul. competent şi fără riscuri... iar în spatele său se află un personaj de un rang mai înalt.. Negociatorii care acuză lipsa unor competenţe şi prerogative elementare sunt ridicoli şi nu reuşesc altceva decât să-şi enerveze partenerii şi să-şi atragă dispreţul şi aversiunea acestora. Aceasta mă depăşeşte Se bazează pe ideea conform căreia. Formula „dacă . „Asta nu-i de competenţa mea". purtăm negocieri cu parteneri care. În aceste cazuri." introduce şi combină două propoziţii în care prima promite un avantaj. În mandatul de negociere sunt înscrise limitele minime şi maxime în care negociatorul poate lua decizii. Uneori.

având şansa obţinerii unor informaţii suplimentare.. a ceea ce am înţeles din ceea ce a spus partenerul. atunci câştigul va fi mai mare decât cel scontat iniţial. pentru că nu crede că această creştere va avea loc.. Dimpotrivă minimalizarea sau discreditarea unui produs sau a unei mărci prin asocierea cu o imagine sau cu o persoană neplăcută. Utilizează parafraza! Se bazează pe redarea în rezumat. cu o experienţă pozitivă sau cu o persoană importantă. dar se poate merge şi mai departe.. produsele sau comenzile pentru a exercita presiuni asupra partenerilor de afaceri.. se adaugă faptul că nu există oameni cu adevărat insensibili la laude. pentru un lot de probă. frumoasă etc. Asocierea-disocierea Atunci când cererile sau ofertele se combină unele cu altele." sau „Vrei să spui că . puterea de negociere creşte şi se pot obţine preţuri mai bune sau multe alte concesii. unele cu altele. clientul cade imediat de acord. Se pot asocia firmele. La aceasta.. dar se pot asocia şi grupa. vânzătorii. iar dacă va fi aşa. şi cum la fiecare om găsim ceva de lăudat este greşit să exagerăm ori sa apelăm la un neadevăr. Se utilizează propoziţii de genul: „Dacă am înţeles eu bine . In cadrul acestei tactici. puternică. oricum solicitarea ar fi justificată. cumpărătorii. Se mai practică asocierea calităţilor unui produs sau serviciu cu imaginea de marcă bună. Complimente şi politeţe Această tactică porneşte de la premisa că unui om politicos şi amabil este mai greu să-i refuzi o dorinţă. atacurile la persoană sunt deviate în atacuri la problemă.". luând ofensele drept semne de bunăvoinţă. Faptul că este vorba de punctul său de vedere trebuie menţionat în mod expres. atunci adăugaţi 10% la preţ?". Astfel partenerul capătă mulţumirea că s-a făcut înţeles.preţul propus de dvs. În mod normal. Cel Tehnici şi tactici de negociere care îşi asumă riscul suntem noi." sau „Hai să vedem dacă am înţeles şi eu ce vreţi să spuneţi . iar noi obţinem un supliment de timp pentru gândirea şi formularea răspunsului oh pentru a verifica dacă am înţeles corect. Dacă vânzările cresc cu 20%. 70 .. dar dacă lucrurile merg bine. cu propriile cuvinte.

Marea majoritate a oamenilor joacă roluri acceptabile pentru cei din jur şi în acest fel obţin un anumit statut în cadrul grupului. practica demonstrează că mai curând câştigi dacă eşti sincer şi faci confidenţe. în viaţa de zi cu zi. chiar în situaţia în care nu se întrevede nici un consens din cauze obiective sau subiective. o amânare a discuţiilor la o altă dată. Dacă vrei sinceritate. îl putem ajuta pe partener să câştige încredere. Aceste imagini se numesc roluri. măşti. convins că. erori. recuzită. slăbiciuni şi păcate. de aceea trebuie să avem grijă ce mărturisim şi cui mărturisim. de câteva minute sau ore. toţi greşim într-un fel sau altul. se va aranja în acest caz. oameni fiind. motivându-se de exemplu necesitatea revederii atente a mandatului primit. contestată sau percepută ca perdantă este o altă practică în cazul acestei tactici. decât dacă eşti secretos şi te închizi în tine. scenarii. Partenerul îşi va spori încrederea în noi. Utilizăm. incompetente. temerile se vor risipi şi atitudinea sa va fi una de simpatie. Amânarea discuţiilor Este vorba de o amânare a discuţiilor de scurtă durată. De altfel. Asta apropie partenerul şi-l face să-şi deschidă sufletul. în mod diplomatic. Pe de altă parte. fii mai întâi tu cel care lucrează şi negociază „în lumină". în scopul aprofundării analizei colective a nivelului atins sau în scopul obţinerii de instrucţiuni suplimentare de la centrul coordonator.Contracararea asocierii se face prin disociere şi invers. Rolul poate suferi transformări în funcţie de circumstanţe şi de mediul în care individul există. Cu toate acestea. confidenţa este o tactică ce presupune anumite limite. aruncând masca şi manifestând transparenţă. dacă doreşti transparenţă. nu se va recurge niciodată la întreruperea bruscă a negocierilor. trebuie să fie gata să-şi accepte propriile imperfecţiuni. 71 . fii primul care este sincer. Nici un partener însă nu vrea să negocieze cu o mască. Confidenţele atrag confidenţe! Cel care deschide cutia confidenţei.nepopulară. Tehnici şi tactici de negociere Confidenţa Oamenii creează şi proiectează imagini ale propriei persoane asupra celorlalţi. dacă suntem primii care adoptăm sinceritatea şi onestitatea.

călduri excesive. prelungirea discuţiilor în orele de noapte. Prelungirea negocierilor peste limitele raţionale ale menţinerii condiţiei fizice şi psihice în mod deliberat. o echipă de specialişti. Atrage un terţ! Este o tactică caracteristică relaţiilor de cooperare ce constă în atragerea forţelor terţe în realizarea obiectivului. tact etc. susceptibile de a fi retrase în contextul general al concesiilor reciproce. în zone cu mari diferenţe de fus orar. Prelungirea artificială a negocierilor în scopul obosirii oponentului îmbracă forme dintre cele mai camuflate: absenţa pauzelor de relaxare. în condiţii de climă neobişnuită. iritante etc. decât ascunderea acestora. Este o strategie frecvent aplicată de negociatorii experimentaţi. Încrede-te în partener! Este o tactică care presupune cinste şi corectitudine din partea ambelor părţi. în scopul obosirii partenerului. geruri. umiditate. presupune că cel ce dispune de condiţie fizică şi psihică recurge la această tactică. abilitate. praf. o autoritate cunoscută în materie etc. care se construieşte cu multă grijă şi simţ practic. Anumite probleme se pot dovedi foarte complexe şi pentru a se ieşi din impas. Foarte dezavantajat este cel ce negociază departe de casă. bazate pe experienţă îndelungată. răbdare. Se utilizează de regulă în cazul unor raporturi bine cimentate. întrucât cere concentrare intensă. S-a demonstrat că în unele cazuri este mai eficace a se arăta deschis greutăţile întâmpinate în satisfacerea unor cerinţe. adoptarea de poziţii neprincipiale. Pretenţiile exagerate Tactica constă în introducerea în negocieri a unei game largi de pretenţii mai mult sau mai puţin minore. partenerii decid să apeleze la un terţ care poate fi un subfurnizor.Tehnici şi tactici de negociere Obosirea partenerului Orice negociere este obositoare. fără afectarea radicală a rentabilităţii. cu factori climatici distructivi. în zone bântuite de boli cu acţiune puternică. Introducerea de preţuri 72 .

Fă-1 să spună da sau nu! Adversarului i se oferă posibilitatea de a alege între două alternative: să fie de acord cu propunerea făcută sau să sfârşească negocierea. iar dacă este cumpărător de mai multe surse de aprovizionare. Ceasul elveţian Unul dintre modurile cele mai sigure de a câştiga încrederea este respectarea cu stricteţe a cuvântului dat. Tăcerea În funcţie de situaţie este în avantajul fiecăruia să tacă şi să se abţină. în a scoate în faţă produsul-obiect al negocierii şi nu pe dumneavoastră. în a-i sugera partenerului că sunteţi un negociator cât se poate de obişnuit. Cel ce o adoptă. Capitolul IV 73 . dintre cele mai cutezătoare şi riscante în scopul obţinerii avantajului maximal. deşi uneori se practică.Tehnici şi tactici de negociere ireale. nu este de recomandat deoarece în faţa unui oponent experimentat vor fi lesne sesizate. Pătura Tactica denumită sugestiv „pătura" se bazează pe faptul că cel care o foloseşte are suficientă acoperire în caz de eşec şi în consecinţă recurge la o gamă largă de procedee de dezbateri. iar pretendentul va fi discreditat. Acest lucru îl va face să se simtă mai în largul său şi îi va da încredere. cu scopul ca partenerul să ne remarce rigurozitatea şi punctualitatea. ţinerea promisiunilor. astfel să poată aduna informaţii şi motiva adversarul să se implice mai activ în discuţie. un prospect etc. Un exemplu de folosire a acestei tehnici este promisiunea tăcută intenţionat de a trimite ulterior o informaţie mai puţin importantă. Această tactică poate fi folosită când o parte ştie sigur că adversarul nu doreşte eşecul negocierii şi este totodată pregătită pentru consecinţele unui posibil eşec. dacă este vânzător dispune de multiple posibilităţi de desfacere a produselor sale. Fii modest! Constă în a îndepărta mitul „negociatorului irezistibil".

În afara comunicării zilnice cu salariaţii sau cu partenerii. atunci când cineva doreşte să explice un anumit lucru recurge la limbajul care îi este cel mai convenabil. de asemenea. mizând pe elementul surpriză şi în acest fel îşi ating mai bine obiectivul. dacă nu a existat posibilitatea programării. care au abilităţi şi cunoştinţe teoretice şi practice în acest Negocieri în vederea aderării la UE 74 . ci şi între vorbitorii de aceeaşi limbă.Negocieri în vederea aderării la UE Comunicarea este o componentă esenţială a procesului de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană. există o negociere în cadrul comunicării organizate. Din acest punct de vedere. dar sunt destule cazuri când factorii de decizie nu lasă să le scape secretul întâlnirii. Dar dacă nu sunt anunţaţi invitaţii sau salariaţii şi se doreşte să fie luaţi pe nepregătite de subiectul care se va pune în discuţie. Comunicarea asigură relaţia de prietenie. când oamenii sunt adunaţi într-un loc cu un scop anume. atunci când a intervenit un caz de forţă majoră. În aceeaşi măsură ascultătorul preia informaţia folosind. Propoziţiile trebuie să fie cât mai scurte deorece capacitatea de ascultare a oamenilor este mai redusă decât suntem dispuşi să acceptăm. în nici un caz nu se pune problema ca organizatorii să vină la întrunire fără a şti clar ce vor comunica şi cum vor comunica. este instrumentul de bază în jocul negocierii şi se prezintă în două forme: verbală şi non-verbală. Aceste adunări sunt anunţate din timp sau. Dificultăţile de limbaj pot împiedica nu doar comunicarea între indivizi de limbi materne diferite. identificarea limbajului comun este o măsură de asigurare cu atenţie deosebită acordată ambiguităţilor de exprimare şi a formelor eliptice de relatare precum şi riscurilor care pot fi generate în acest sens. limbajul care îi este convenabil lui. ţine de faptul că. dă speranţă şi chiar certitudini. Este preferabil ca oamenii să cunoască din timp ceea ce s-ar putea numi ordinea de zi. din punct de vedere al dificultăţilor de limbaj. O altă problemă care apare. S-a observat că este preferabil ca în activitatea de negociere să fie implicate persoane competente şi pricepute. oferă rezistenţă în faţa greutăţilor.

în concluzie. pe cât posibil exaustivă. iar ei sunt negociatorii. „Comunicarea privind negocierile de aderare este un domeniu dificil. în realitate. pag 29. Kennedy. Printre ele. culturale şi mai puţin asupra implicaţiilor în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor. Comunicarea nu ar fi eficientă dacă cei doi actori nu s-ar asculta în mod activ: . autocunoaştere.. cererea cetăţenilor români pentru informaţie cu relevanţă comunitară a crescut semnificativ în ultima perioadă.    Respectarea necondiţionată a individualităţii altei persoane. Imaginea de sine ne determină comportamentul în comunicare. Totuşi. Succesul unui lider în comunicare depinde de felul în care îşi va cunoaşte propria sa capacitate: inteligenţa. Cultivarea sentimentului că oamenii sunt diferiţi şi tocmai acest lucru face posibilă existenţa dându-i farmec. Procesul comunicaţional în acest domeniu s-a concentrat mult asupra accentelor politice. Ed. Cunoaşterea perfectă a sinelui şi cunoaşterea.domeniu. Un bun negociator cunoaşte că pentru ducerea la bun sfârşit a negocierii trebuie să ştie cum să atragă interlocutorul şi cum să-l înţeleagă. a altor tradiţii şi a altor valori. rodul unor acţiuni voluntare. prin faptul că o practică de o manieră profesionistă. firea. 75 . Negocierea perfectă. 1998. Acceptarea altor puncte de vedere. sunt. comunicare şi negociere. Noi credem că este obligatoriu să se apeleze la profesionişi şi de data aceasta. emoţiile. Integrarea ţării noastre în sistemul european de valori necesită eforturi speciale de cunoaştere. inima. Ministerul Integrării Europene doreşte ca informarea şi comunicarea în acest domeniu să Negocieri în vederea aderării la UE 1 G. cunoştinţele. Aceste calităţi. deşi au legătură cu datele native ale indivudului. National. Bucureşti. Conştientizarea faptului că totul se învaţă. persoane care ajung să transforme negocierea în mai mult decât expresia unei inspiraţii sau a unei porniri de moment. amintim :    Dorinţa de a obţine rezultate remarcabile. ca urmare a complexităţii şi tehnicităţii celor 30 de capitole de negociere.oricine iţi spune ce doreşte el de la o negociera în cauză îţi face o favoare”1. a partenerului de dialog.

dar aceasta să fie selectată. Pe ambele paliere. pe de o parte. şi să se comunice ceea ce s-a făcut deja. nu în ultimul rând datorită faptului că nu se comunică cu o singură voce. Într-o Uniune Europeană lărgită. O recomandare concretă care s-ar putea face pe marginea acestei Carte albe a guvernării este existenţa unei strategii unice de comunicare cu cetăţenii. ar trebui să se ofere mai puţină informaţie. iar diversele instituţii reprezintă diverse interese. în opinia purtătorului de cuvânt al Delegatiei CE la Bucureţti. cu participarea cât mai multor reprezentanţi ai societăţii civile. În cazul României. a spus ministrul delegat Vasile Puşcaş. administraţia publică locală. în sensul pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană”. Altă recomandare concretă. Negocieri în vederea aderării la UE 76 . graniţa între guvernamental şi ne-guvernamental este foarte greu de deosebit. Una din problemele dificile. tineret. prelucrată si inteligibilă.se realizeze şi de către ministerele şi instituţiile responsabile cu aplicarea acquis-ului pentru diferite capitole. în domeniul comunicării cu cetăţenii şi al implicării acestora este instituirea unui program de sprijinire a participării cetăţenilor la actul guvernării. Deşi în document se spune că ar trebui să se ofere mai multă informaţie cetăţenilor. Discuţia cu privire la viitorul Europei este foarte necesară. Noi dorim ca această comunicare să contribuie la o mai bună informare a cetaţenilor României şi la determinarea acţiunii din partea societăţii românesti. în relaţia cu cetăţenii săi este deficitul de comunicare în cele două etape: de a comunica ceea ce urmeazã să se facă pentru a exista o acceptare publicã a ceea ce se doreşte să se facă. deoarece unii reprezentanţi cumulează funcţii din ambele sfere. economică şi politică trebuie să funcţioneze la cei mai înalţi parametri principiul comunicării. ar fi bine să se stabilească nişte criterii de evaluare concretă a reprezentanţilor societăţii civile. cu datele tuturor factorilor din societatea civilă implicaţi în acest proces. etc. cu o mai mare diversitate etnică. identificate de Uniunea Europeană. În opinia participanţilor. câtă independenţă au aceştia. Comisia şi-a manifestat intenţia de a alcătui o bază de date comprehensivă pe Internet. pentru că în felul acesta se pot aduce contribuţii valoroase şi propuneri constructive. de pildă. în ce măsură ei reprezintă interesele anumitor sectoare ale vieţii sociale. ONG-uri. dar ea trebuie structurată pe diverse subiecte. comunicarea UE este deficitară. dar şi de către mass-media.

Aceasta este o condiţie a înseşi evoluţiei ţării şi nu doar o cerinţă pentru aderarea la UE. Din acest punct de vedere. iar numărul mărcilor pentru produsele româneşti înregistrate la OSIM a crescut exponenţial în câteva zile. iar această modernizare este absolut necesară României. Aşadar. capabili să opteze în cunoştinţă de cauză pentru aderarea la UE. mass-media este un vehicul esenţial în acest proces. producătorii români au înţeles ce trebuie să facă. este o necesitate impusă de Negocieri în vederea aderării la UE 77 . astfel încât cetăţenii să fie euro-realişti. criteriile de la Copenhaga şi Madrid definesc cel mai bine obiectivele care trebuie îndeplinite de România pe plan intern-stabilitate politică. Odată îndeplinite aceste obiective. dezvoltare economică susţinută. Un exemplu elocvent ar fi înregistrarea produselor de orgine. solicitările României ăn negocieri şi rezultatele obişnute la finalizarea capitolelor sunt tot atâtea aspecte care pot duce la o cunoaştere mai bună a transformărilor pe care societatea românească le necesită pentru aderarea la Uniunea Europeană. România poate săşi asume calitatea de membru în Uniunea Europeană fără ca aceasta să însemne diminuarea intereselor specifice ale societăţi româneşti în comunitatea naţiunilor europene. cât şi cu diverse grupuri ţintă. România are nevoie de o reformă a întregii societăţi. Atât procesul de modernizare internă cât şi procesul de aderare al României trebuie să fie realizate în mod conştient. Armonizarea cu structurile europene se poate produce doar printr-un proiect de modernizare internă a societăţii româneşti. pe care producătorii noştri să le comercializeze pe piaţa UE. cu implicarea activă a întregului spectru societal. Pentru a putea comunica atât cu majoritatea populaţiei. Integrarea României în Uniunea Europenă înseamnă în primul rând un proces de pregătire internă. administraţie performantă. rolul mass-media în comunicarea privind integrarea europeană este esenţial. efectele pe care le are aplicarea acquis-ului comunitar pentru diferite capitole de negociere. procesul fiind favorizat şi de demersul aderării la UE. După ce presa a început să relateze tot mai mult despre acest subiect.Comunicarea cu populaţia este esenţială: informarea permanentă a cetăţenilor privind impactul aderării României la UE. Mass-media a înţeles mai rapid decât mulţi producători că mărcile produselor de origine trebuie înregistrate la OSIM pentru ca România să poată negocia produsele tradiţionale.

este înlocuit deja treptat cu cel de responsabilitate individuală pentru binele întregii comunităţi. instituţiilor şi a reglementărilor noului stat membru în vederea aplicării acquis- . Negocierile de aderare urmăresc mai multe scopuri: ului determinarea contribuţiilor şi cheltuielilor la şi de la bugetul comunitar. necesare pentru a permite ajustarea membru. este vorba de consolidarea unei economiii de piaţă funcţionale construită pe baze solide. divizat la fiecare membru.nevoia de asigurare a unui viitor pentru ţara noastră. ci fiecare membru al societăţii va fi răspunzător de aceasta. ţine de modernizarea şi funcţionarea întregului sistem politic. ca fiind compatibile cu statutul de stat membru Din punctul de vedere al rolului diplomaţiei parlamentare în procesul negocierilor de aderare este necesar desfăşurarea unui efort plurivalent de pregătire a mediului de negociere prin: tratarea relaţiilor interparlamentare bilaterale prin prisma caracteristicilor şi stabilirea unui mecanism eficient de comunicare cu parlamentele statelor urmărirea poziţiilor parlamentelor statelor membre şi ale statelor candidate intensificarea acţiunilor politico-diplomatice în relaţia cu Parlamentul European Negocieri în vederea aderării la UE 78 evoluţiei politicilor comunitare membre şi candidate UE referitoare la diversele politici şi tendinţte comunitare şi Comisiile de specialitate ale acestuia adaptarea tratatelor constitutive pentru a lua în considerare participarea noului stat definirea excepţiilor de la regulile acquis-ului. În plan economic. Aceasta se realizează însă şi prin schimbarea mentalităţilor-conceptul de beneficiu al colectivităţii. precum şi a legislaţiei derivate pentru a o face aplicabilă acestuia economiei. În plan politic. de funcţionarea coerentă a statului de drept. precum şi a ajungerea la un acord între părţi privind evaluarea performanţelor ţării candidate în celorlalte ajustări bugetare impuse de funcţionarea cu stat membru al UE fiecare domeniu în parte. Nu statul va mai fi cel care trebuie să asigure bunăstarea colectivă. care să producă performanţe şi rezultate aşteptate de întreaga noastră comunitate. de toţi cetăţenii.

şi ţara candidată sunt reprezentate de miniştrii de externe(denumiţi şefi ai delegaţiilor naşionale pentru negocierea aderării). Negocieri în vederea aderării la UE 79 . Conferinţele se ţin la două niveluri: nivelul politic. în limitele mandatului naţional şi verificând apoi îndeplinirea acestui mandat. inclusiv prin acţiuni de creştere a nivelului relaţiilor şi cooperări bilaterale la nivel parlamentar lansarea convenţiei privind viitorul Europei. şefii delegaţiilor naţionale însărcinând adjuncţii să realizeze anumite obiective. la care ţara candidată este reprezentată de negociatorul şef(denumit adjunct al şefului delegaţiei naţionale). şi nivelul tehnic. în cadrul conferinţelor interguvernamentale. iar reacţiile la un moment dat prezentat în timpul reuniunilor nu au loc imediat. Conferinţa îşi desfăşoară lucrările în sesiuni. De o parte şi de cealaltă. în care statele membre. în conformitate cu cele declarate de Consiliul European de la Laeken. ci fie la reuniunea următoare. documentele de poziţie sau poziţiile comune nu se prezintă toate odată. fie între reuniuni. iar statele membre de reprezentanţii permanenţi (ambasadorii) acreditaţi pe lângă UE. ci progresiv. precum şi alternanţa relativă a reuniunilor se explică prin faptul că înţelegerile intervenite la nivel tehnic trebuie aprobate la nivel politic. pe măsura deschiderii unui capitol sau altuia. prin puternica sa componentă parlamentară constituie o oportunitate pentru susţinerea procesului de aderare a României prin intermediul diplomaţiei parlamentare elaborarea unui nou Itinerar de Parcurs actualizat.- lansarea unei acţiuni complexe de pregătire a preşedinţiilor daneză şi greacă ale Consiliului Uniunii Europene. Sesiunile oficiale de negociere au mai degrabă un caracter formal: procedura este întotdeaua scrisă. Distincţiile dintre cele două niveluri. Această caracteristică face ca o mare cantitate de muncă să se desfăşoare acasă şi în scris. este de o mare utilitate pentru etapizareaa eficietă a procesului de negociere şi implicit pentru determinarea momentului aderării informarea Parlamentelor statelor membre şi a factorilor de influenţă din cadrul acestora cu privire la progresele înregistrate de România în îndeplinirea angajamentelor asumate de negocieri Negocierile de aderare au loc între reprezentanţii fiecărei ţări candidate şi cei ai statelor membre.

Prin poziţiile sale comune.Consiliul Uniunii Europene adoptă propunerile. Programul este important şi permite negocierilor să avanseze atunci când ţările candidate sunt pregătite. Pe parcursul negocierilor. Modificările şi completările propuse de ţara candidată vor fi din nou dezbătute de Consiliul Uniunii Europene. Stabilirea priorităţilor va permite negocierilor să progreseze în capitolele care ramân deschise. menţinându-se în acest mod principiul diferenţierii. În acest caz. de competenţe şi structură sau dimensiune a instituţiilor administrative. care permite ţărilor candidate bine pregătite să avanseze rapid. De asemenea programul nu trebuie făcut pentru toate ţările candidate. capitolele se închid numai provizoriu. în numai trei ipoteze:  obligaţiile asumate în cursul negocierilor capitolului respectiv de către ţara Uniunea Europenă dezvoltă semnificativ acquis-ului în domeniul acoperit de candidată nu au fost îndeplinite  capitol (după închiderea lui provizorie). pornindu-se de la premisa că aceasta a aprofundat-o în strânsă cooperare cu Comisia Europeană. care va adopta o nouă poziţie comună sau un amendament la poziţia comună anterioară. Uniunea Europeană poate accepta în întregime sau numai parţial conţinutul documentelor de poziţie ale ţărilor candidate. finanţare etc. Aceasta înseamnă că orice capitol poate fi redeschis spre negociere. negocierile de aderare în cadrul conferinţelor interguvernamentale să se desfăşoare pe baza unui program vizând cele mai importante probleme ale negocierilor. ţara candidată este aşteptată să îşi revizuiască poziţia. întrucât statele membre recunosc preşedinţiei un mare grad de autonomie în conducerea agendei negocierilor. să îmbunătăţească anumite condiţii de ordin material-salarizare. cu excepţia celor cu implicaţii bugetare semnificative. în cele mai multe cazuri fără modificări. negocierile pe capitolul respectiv sunt declarate închise. Comisia Europeană poate sugera ca. În cazul în care poziţia ţării candidate este acceptată necondiţionat. Poziţia ţării candidate poate fi acceptată condiţionat. respectiv ţării candidate i se cere să facă modificări suplimentare de legislaţie. fiind necesare clarificări cu ţara candidată asupra modului de preluare a noilor obligaţii Negocieri în vederea aderării la UE 80 .

după care urmează procedura de ratificare din fiecare stat membru şi ţară candidată. Dupa ce se ajunge la o poziţie comună. când toate dosarele se pun pe masa negocierilor pentru evaluarea globală a concesiilor făcute la nivelul fiecărui capitol şi idebtificarea soluţiilor finale ce vor fi consemnate în tratatul de aderare. capitolul este considerat a fi "închis provizoriu”. Succesiune de activităţi şi documente din timpul negocierilor conduce la prefigurarea treptată a conţinutului tratatului de aderare. Nici un capitol de negociere nu este considerat a fi definitiv închis până în momentul în care toate cele 31 de capitole sunt finalizate. a proiectului de text. potrivit regulilor constituţionale.Diverse care cuprinde reglementările care nu pot fi incluse în nici unul dintre celelalte 30. Negocieri în vederea aderării la UE 81 . Tratatul va fi însoţit. După exprimarea consimţământului de către consiliul UE şi Parlamentul European. Despre negocierile de aderare Ce se negociază? Una dintre condiţiile necesare pentru ca România să adere la Uniunea Europeană este să adopte şi să pună în practică legislaţia europeană. de specificaţiile şi de adaptările tehnice pe care aderarea ţării candidate le impune. tratatul de aderare este semnat de reprezentanţii statelor membre şi ai ţării candidate. a Uniunii Europene şi României. se trece la redactarea. Textul acestuia va trebui să reflecte esenţa poziţiilor exprimate pe parcursul negocierilor. Ultimul capitol care se negociază şi care se închide este capitolul 31 . la finalul procesului de negociere. Procesul de negociere se referă la adoptarea de către România a unor reglementări similare celor europene şi prezentarea unui program detaliat al adoptării întregului acquis din domeniu. Fiecare capitol este "deschis spre negociere” în momentul în care Uniunea Europeană considera că România a ajuns la un nivel minim de adoptare a legislaţiei europene din domeniu. În etapa finală. tot prin negocieri. Legislaţia europeană (denumită acquis comunitar) este împărţită în 31 de domenii (care fac obiectul capitolelor de negociere). la anexe. după ce toate capitolele au fost negociate.

precum şi pentru gestionarea asistenţei financiare şi tehnice puse la dispoziţia României în procesul de aderare. Din partea României. în procesul de negociere. în perioada următoare. spre exemplu. negocierile au loc în cadrul aşa-numitelor Conferinţe de aderare. Cum se desfăşoară negocierile? Aşa cum prevede procedura stabilită în 1997 de către Consiliul Uniunii Europene. în calitatea sa de reprezentant al Statelor Membre UE. Cine negociază? Din partea Uniunii Europene. De asemenea. care îndeplineşte funcţia de Negociator-Şef). Cu alte cuvinte. La acestea participă delegaţiile de negociere din partea Uniunii şi ţării candidate (Romania). atâta timp cât nu se încheie negocierile pentru toate capitolele. pentru fiecare domeniu în parte din acquis-ul comunitar există. care sunt formate din reprezentanţi ai Ministerelor sau altor instituţii cu atribuţii în domeniu. oricare dintre acestea poate fi redeschis (dacă. „delegaţii de sector”. Guvernul a stabilit ca instituţiile care coordonează procesul de negociere sunt Ministerul Integrării Europene (prin Ministrul Integrării Europene) şi Delegaţia de Negociere a Aderării României la Uniunea Europeană (condusă de un Ministru-Delegat. la începutul fiecărei Preşedinţii UE (adică. România negociază cu Comisia Europeană. o dată la şase luni). legislaţia europeană s-a modificat şi România nu poate să adopte legi similare până la data aderării. sau în cazul în care România nu îşi respectă angajamentele luate în procesul de negociere). cu ţările candidate. coordonează elaborarea documentelor de poziţie şi urmăreşte progresele făcute de România în punerea în practică a acquis-ului. Consiliul de Miniştri al Uniunii anunţă care sunt domeniile care urmează să fie discutate. Negociatorul-şef conduce procesul de negocieri.De asemenea. Negocieri în vederea aderării la UE 82 . Ministrul Integrării Europene este responsabil pentru coordonarea tuturor activităţilor de integrare europeană. De obicei. Comisia Europeană este cea care a fost însărcinată de Statele Membre UE să se ocupe de negocieri. Aceste întâlniri pot avea loc la nivel ministerial sau la nivel de negociatori şefi.

între ţara candidată (document de poziţie.Aceeaşi procedură stabileşte ca. se discută despre progresele realizate de România în adoptarea şi punerea în practică a acquis-ului pentru capitolele care sunt în curs de negociere. document complementar. cap. În termeni practici.Întreprinderi mici si mijlocii. România a deschis şi a închis provizoriu cinci capitole: cap. România prezintă stadiul atins în domeniul adoptării şi punerii în practică a legislaţiei europene. informaţii suplimentare) şi Uniunea Europeană (document de poziţie comună). România poate cere „perioade de tranziţie” (amânarea pentru o perioadă limitată a aplicării unei anumite prevederi) sau „derogări” (nepunerea în practică a anumitor reglementări pe teritoriul României). negocierile constau în schimbul de documente pe fiecare capitol în parte. Poziţia comună este apoi adoptată de către Consiliul Uniunii Europene. pe durata preşedinţiei portugheze a UE. după consultarea Statelor Membre. În primul semestru al anului 2000. Pe parcursul acestor întâlniri. capitolul poate fi provizoriu închis.16 . Documentele Uniunii Europene Proiectul de Poziţie comună a Uniunii Europene este propus de Comisia Europenă.17 Negocieri în vederea aderării la UE 83 . Documentele României Prin Documentele de poziţie. are loc cel puţin o conferinţă la nivel de miniştri şi una la nivel de negociatori şefi (în decursul unei Preşedinţii a Consiliului UE). pe care apoi le negociază cu Uniunea Europenă. Evoluţia negocierilor de aderare a României la UE Negocierile de aderare a României la UE au fost lansate oficial în 15 februarie 2000. precum şi calendarul continuării procesului de armonizare legislativă cu acquis-ul comunitar. la fiecare şase luni. Dacă pentru un anumit capitol se considera că România a atins un nivel minim de punere în practică a acquis-ului sau îndeplinire a angajamentelor asumate. Tot prin documentul de poziţie.

Noua Strategie de negociere a aderării României la Uniunea Europeană s-a bazat în mod special. a urmărit accelerarea şi intensificarea pregătirilor pentru aderarea la Uniunea Europeană printr-o modificare instituţională care a vizat însuşi nucleul sistemului de coordonare la nivel naţional a activităţii de integrare europeană. Libera circulaţie a Negocieri în vederea aderării la UE serviciilor.Statistica a fost provizoriu închis.Educaţie. Accentul s-a mutat de la capitolele aşa zis “uşoare” (Relaţii externe. 27 . cap. în 2000. Dintre cele patru capitole. Noul Guvern. Politica externă şi de securitate comună) pe capitolele cu impact economic şi social.Statistica. copreşedinţii acestora şi adjuncţii şefului delegaţiei naţionale.12 . formare profesională şi tineret.18 .Cultura şi politica în domeniul audio-vizualului. a decis însă deschiderea a numai patru capitole de negociere cu România. România a arătat că este pregatită să înceapă negocieri pentru încă opt capitole.6 -Concurenţa. la propunerea Comisiei Europene.Politica externă şi de securitate comună. România a deschis negocierile pentru 9 capitole de negociere şi a închis provizoriu negocierile pentru 6 capitole de negociere. Delegaţia Naţională este formată din delegaţiile sectoriale corespunzatoare fiecărui capitol de negociere. pentru celelalte trei capitole fiind solicitate informaţii suplimentare din partea autorităţilor române. cap.19 . cap. cap. rezultat în urma alegerilor din toamna anului 2000.. La rândul lor. capitole care nu fuseseră abordate deloc până la 84 . Educaţie. delegaţiile sectoriale sunt formate din reprezentanţi ai ministerelor şi celorlalte instituţii ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în transpunerea şi implementarea acquisului din domeniul respectiv. formare profesională şi tineret.Ştiinţa şi cercetare. prin înfiinţarea Ministerului Integrării Europene şi a Delegaţiei Naţionale pentru Negocierea Aderării României la UE. Statistică. Astfel. În cadrul celei de a doua reuniuni a Conferinţei de aderare la nivel ministerial. Libera circulaţie a capitalului).20 . Astfel.12 . care a avut loc în 14 iunie 2000. în cursul preşedinţiei franceze: cap.Telecomunicatii şi tehnologia informaţiei si cap.Relaţii externe. Consiliul UE. cap. România a orientat pregătirile negocierilor spre capitolele esenţiale legate de cele patru libertăţi fundamentale (Libera circulaţie a mărfurilor.26 . pe abordarea globală a procesului de negocieri. numai cap.

octombrie. noiembrie si decembrie) au Negocieri în vederea aderării la UE fost deschise negocierile pentru 8 capitole (cap. Pentru a contribui la structurarea funcţională a economiei de piaţă au fost elaborate de catre Delegatia Natională. Astfel. au fost abordate capitolele deosebit de dificile. precum Protecţia mediului. documente de poziţie la celelalte capitole referitoare la piaţa unică. Agricultura. se poate afirma că România a întrat într-o etapă de negocieri substanţiale. respectiv un amplu proces de consultări tehnice cu Comisia Europeană. iulie. pregătirea pieţei conform standardelor Europene. au fost comunicate oficial Uniunii Europene documentele de pozitie pentru toate cele 29 de capitole de negociere. concentrată fiind pe analizarea întregului acquis comunitar. prin crearea unui mediu de afaceri şi conectarea la mediul de afaceri internaţional şi la Piaţa Internă. Politici regionale. iunie. 4 documente de poziţie revizuite şi 2 documente referitoare la acquis-ul pe 2000).E din martie. la principalele ramuri economice. În cursul presedinţiei suedeze şi belgiene (la Conferintele Interguvernamentale de Aderare România – U. având în vedere contribuţiile la PIB şi resursele financiare necesare. De asemenea.4 . România a adaugat şi alte dimensiuni procesului de elaborare a documentelor de poziţie şi negociere. în 2001 România a elaborat şi trimis oficial Uniunii Europene un numar de 31 de documente de poziţie (17 documente de poziţie. Control financiar şi Prevederi financiar bugetare. De asemena. cap. Capitolele abordate au accentuat în continuare. 8 documente de poziţie complementare. Pâna la sfârşitul anului 2001.sfârşitul anului 2000. cu Statele Membre şi cu echipele de negociere ale Statelor Candidate. Elementele definitorii ale strategiei de negociere pentru anul 2001 au constat în abordarea preponderent cantitativă a acestui proces.Libera circulaţie a capitalului. Astfel. poate fi subliniat că România a urmărit abordarea graduală a capitolelor cu impact bugetar major. partidele politice şi comisiile parlamentare. precum şi orientarea preponderent internă către desfăşurarea negocierilor inter-instituţionale în cadrul Delegatiei Nationale şi către consultari cu partenerii sociali. precum şi la coeziunea economică şi socială. De asemenea. Noua abordare stategică şi instituţională a permis o avansare substanţială în pregătirea procesului de negocieri.5 85 .

13 capitole de negociere (1 – Libera circulaţie a mărfurilor. Prioritate a avut întărirea capacităţii administrative a României. cap. Guvernul României a intensificat măsurile necesare pentru îndeplinirea criteriului de economie de piaţa funcţională şi a aplicat în întregime Programul de Acţiune pentru Intensificarea Pregătirilor pentru Aderare.Agricultura. cap.23 . 28 .8 .Politica în domeniul transporturilor.10 .8- Pescuitul. adoptat în ianuarie 2002. Pentru anul 2002. 2 – Libera circulaţie a persoanelor.Libera circulaţie a serviciilor. cap. bazată pe avansul pregătirilor de aderare. cap.Protecţia consumatorului şi a sănătăţii. cap. închiderea provizorie a cât mai multor capitole de negociere. precum şi îndeplinirea angajamentelor asumate în negocieri. În 2002.Uniunea Vamală) şi au fost închise provizoriu negocierile pentru 3 capitole (cap. 29 . Având în vedere faptul că avansarea negocierilor a fost bazată exclusiv pe pregatirea internă. până la sfârşitul anului 2001. 15 .5 . 3 . în concordanţă cu strategia de Extindere emisă de Comisia Europeană în noiembrie 2001 şi cu deciziile Consiliului European de la Laken. cap. iulie.Politica Industrială. octombrie. 13 – Negocieri în vederea aderării la UE Politica socială. 22 – Protecţia mediului.9 .Telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei.Protecţia consumatorului şi a sănătătii.Politica Industrială. pentru avansarea radicală a negocierilor de aderare. 7 . prin deschiderea tuturor capitolelor în 2002. 14 Energia.UEM. iar 11 . 15 . iunie.Prevederi financiar bugetare şi 30 Institutii) au fost deschise în cadrul Conferinţelor de Aderare Interguvernamentale din martie.13 . 11 .Control financiar. noiembrie şi decembrie 2002.Dreptul societăţilor comerciale). 21 – Politica regională.25 . Delegaţia Naţională pentru Negocierea Aderării României la UE a continuat accelerarea pregatirilor negocierilor.UEM. 20 86 . România a deschis negocierile pentru 17 capitole de negociere dintre care 9 capitole au fost provizoriu închise. Astfel.Pescuitul. aprobate de către Comisia Europeană şi prezentate statelor membre.Impozitarea.Politica regională şi ocuparea forţei de muncă. 24 – Justiţie şi afaceri interne.Dreptul societăţilor comerciale. 19. cap. cap. În consecinţă.23 . bazată pe planurile de acţiune pentru capacitatea administrativă şi PHARE. principalul obiectiv al negocierilor a fost deshiderea tuturor capitolelor de negociere. aprilie.

29 . în cadrul Conferinţei de Aderare România-UE.Mediu şi 31 .UE din 04 iunie 2004 au fost închise provizoriu Cap. 10 . respectiv 9 . De asemenea în luna iunie au mai fost închise provizoriu cap. care a avut loc la Bruxelles.Instituţii au fost închise provizoriu.Libera circulaţie a mărfurilor şi cap.Prevederi financiare şi bugetare. România a finalizat negocierile pentru capitolele 3 – Libera circulatie a serviciilor şi 21 – Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale în cadrul Conferinţei de Aderare România-UE.Libera circulaţie a capitalului a fost închis provizoriu în cadrul Conferintei de Aderare Interguvernamentale din aprilie. În 2003. la Conferinţa de Aderare România . România a finalizat negocierile de aderare.Diverse. capitolele 2 . Şi tot în 2003. şi de asemenea s-a confirmat închiderea capitolului 28 . Închiderea celor două capitole a avut loc cu prilejul conferinţei de aderare România-UE care a avut loc la Bruxelles.7 . 25. 9 decembrie. 23 septembrie 2004.Controlul financiar. cap.Justitie şi afaceri interne.Politica în domeniul transporturilor au fost închise provizoriu la Conferinţa de Aderare România-UE la nivel ministerial care a avut loc la Bruxelles. în prezent.– Cultura şi politica în domeniul Audiovizualului. 30 iunie 2004. România a închis provizoriu toate capitolele de negociere. prin închiderea ultimelor două capitole de negociere: 6 . desfăşurată la Bruxelles. miercuri. România a închis provizoriu capitolele 22 . În cursul presedinţiei irlandeze. marţi. Astfel.Concurenta si 24 .Libera circulaţie a persoanelor.Impozitarea. în seara zilei de 8 decembrie 2004.4 . 1 . miercuri.Energia a fost închis provizoriu. Capitolul de negociere 14 . La conferinţa de aderare din 26 noiembrie 2004.Agricultura şi Cap. Bibliografie 87 .Uniunea vamală şi 30 .

Petre Instituţii europene şi tehnici de negociere în procesul integrării. Adrian  Pistol. 2003 Comunicare interumană. 2000  Dragoş. Ed. Ed. Editura Naţional. Negociere. Anghel. Scott  Botezat. Ion Introducere în teoria comunicării. Tg. 2003 The Skillls of Negotiating. 1990 Tehnici de negociere. Bucureşti. Constantin Vasile  Kennedy. 2002 Tehnici de negociere şi comunicare. Bucureşti. Mureş  Petelean. din Oradea. 1998 Sisteme de negociere pentru rezolvarea conflictualităţii. Gavin Negocierea perfectă.Tribuna Economică.ASE  Bill. Bucureşti. Univ. Editura Expert. Editura Paideia. Elena  Chiriacescu. Universitatea Petru Maior. Ed. Ed.Comunicare în afaceri. Gheorghe Negocierea: teorie şi practică. Adriana  Deac. Ed. Bucureşti. 2000  Pricină Lucian 88 . Universităţii din Bucureşti.

Bucureşti 2000  Stănciulescu. Polirom. Braşov. 2000 Pregătirea pentru aderare şi negociere cu Uniunea Europeană Psihologie şi comunicare. Bucureşti. ASE. Infomarket.Monton  Vasiliu Cristinel  www. Ed. Ed.markmedia. Bucureşti. Iaşi.Blake. 1996 Integrarea şi politica fiscală europeană. Eion Farmer  Schelling. Raluca Tatarcan Teorii sociologice ale educaţiei. 2003 Comunicare şi negociere în afaceri. Ed. Ed. The Open University. Milto Keznes. Ed. Universitatea Bucureşti Managing Relations. Prutianu Ştefan  Puşcaş Vasile  Răşcanu Ruxandra  Rosemary Thomson.ro The Managerial Grid. 2000 89 . Integral. Thomas C Tehnici de negociere în afaceri. Iaşi. Editura Luminalex. 2002  T.unibuc. Editura Polirom.Producerea eului şi construcţia sociologiei. 1964 Tehnici de negociere şi comunicare în afaceri. Elisabeta  Stolojan Theodor.ro  www. R. 1994 Strategia conflictului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful