MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ŞCOALA ,,BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU” IAŞI

TITLUL

CONCURSUL NAŢIONAL ,,TRADIŢII PASCALE” Ediţia a VI a 2013

DOMENIUL CULTURAL – ARTISTIC
A 8 - CULTURI ŞI CIVILIZAŢII

Mai 2013 CAEN - MECTS
POZIŢIA 22 / PAGINA 9

Concursul Naţional TRADIŢII PASCALE Organizator: Şcoala Bogdan Petriceicu Haşdeu Iaşi. Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Palatul Copiilor Iaşi, Biserica Intrarea Domnului în Ierusalim Iaşi, Capela Spitalului de Urgenţe Sf. Ioan Iaşi, Fundaţia Un Coup de Main D”Emmaus, Grădiniţa cu program normal nr. 2 Iaşi, Ateneul Tătăraşi Iaşi Concursul se organizează la nivel naţional şi are 6 secţiuni: 1. Desen, colaj, pictură; 2. Felicitări de Paşti; 3. Ouă încondeiate; 4. Decoraţiuni de Paşti; 5. Rebus acrostich; 6. Fotografie. La Concursul Naţional au dreptul să se înscrie preşcolari din învăţământul preprimar, elevi din învăţământul primar şi gimnazial / liceal. Înscrierea participanţilor se va face prin mail la adresa concurstraditiipascale@yahoo.com până la data de 11.05.2013, prin trimiterea fişei de înscriere. Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa cu lucrări la fiecare secţiune. Un preşcolar / elev se poate înscrie cu lucrări la mai multe secţiuni. Doar la secţiunea 4 se admit lucrări colective 2-3 copii / lucrare. Lucrările copiilor se vor trimite până la data de 11.05.2013 (data poştei) pe adresa Şcoala Bogdan Petriceicu Haşdeu Iaşi, Str. Ion Creangă nr. 131 Corp D, cu menţiunea ,,pentru Concursul Naţional Tradiţii pascale”. Pentru fiecare lucrare se va menţiona pe etichetă: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului / preşcolarului, clasa / grupa, îndrumătorul, şcoala, localitatea, judeţul. Eticheta se va pune pe faţă, în colţul din dreapta jos a lucrării. Pentru estetica lucrării eticheta va fi tehnoredactată pe calculator, cu semne diacritice, fără modificări sau adaosuri făcute de mână. Nu sunt acceptate copii ale obiectelor, precum şi prezenţa iepuraşului, iar lucrările trimise nu sunt returnabile. Pachetul cu lucrări va conţine fişa de înscriere, un plic A4 timbrat autoadresat pentru expedierea diplomelor, taxa de înscriere 5 lei / lucrare. Banii se pun în plicul cu lucrări sau prin mandat poştal pe adresa şcolii – Precup Florentina, Şcoala Bogdan Petriceicu Haşdeu Iaşi, Str. Ion Creangă nr. 131 Corp D Comisia de organizare are următoarele atribuţii: Monitorizează organizarea şi desfăşurarea concursului; Stabileşte şi transmite unităţilor şcolare data şi locul desfăşurării concursului ; centralizează datele venite din şcoli / înscrierile, lucrările; Numeşte membrii comisiei de evaluare; Asigură evaluarea lucrărilor în conformitate cu criteriile stabilite anterior; Afişează rezultatele; Completează diplomele pentru elevii câştigători. Criteriile de evaluare a lucrărilor se stabilesc pentru fiecare secţiune în parte, ele vizând îndeosebi: respectarea tematicii; respectarea caracterului pascal / a tradiţiei româneşti; munca copilului oglindită în lucrări; originalitatea; creativitatea; tehnica de lucru: acuarelă, guaşă, ulei, colaj, tehnici mixte, grafică, tempera; capacitatea de a transmite prin formă, culoare şi compoziţie un mesaj; capacitatea de a utiliza, în diversitatea lor, elementele de limbaj plastic (linie, punct, formă, pată, culoare) pentru realizarea unei compoziţii; capacitatea de a organiza o compoziţie după o anumită structură; capacitatea de reda plastic, în mod original, o temă în acord cu regulamentul concursului; modul în care stăpâneşte şi utilizează tehnicile artistico-plastice; îmbinarea materialelor şi asortarea lor; informaţii relevante privind sărbătoarea pascală utilizate în crearea rebusului sau a acrostich-ului; claritatea şi luminozitatea imaginilor / fotografiilor.

Jurizarea se va face de către specialişti ai instituţiilor implicate în proiect, precum şi alţii din domeniu. Se vor acorda premiile I, II, III, premii speciale, menţiuni pentru fiecare nivel de învăţământ şi grupă de vârstă şi diplome de participare tuturor participanţilor. Pe diplome se va preciza şi numele cadrului didactic îndrumător. Diplomele se trimit până la data de 15.06.2013. Nu se admit contestaţii. Nu se acordă premii în bani. TERMEN 11 mai 2013

ANEXA 1 FIŞA DE ÎNSCRIERE CONCURSUL NAŢIONAL TRADIŢII PASCALE Ediţia a VI a / mai 2013 Unitatea de învăţământ: CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA Localitatea / judeţul:NEGRESTI VASLUI Adresa şcolii:STRADA VASILE ALECSANDRI, NR 3 Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: PROF. SARDARIU ADRIANA Adresa de e-mail personală / telefon: sardariuadriana@yahoo.com 0762267945 Adresa unde doriţi să primiţi diplomele: strada Unirii, bloc \n2, scara A , etaj 2,ap 11 NEGRESTI VASLUI COD 735200 Numele şi prenumele elevilor înscrişi / Secţiunea / Clasa IVASC COSTEL CLASA A V-A DEFICIENTE SEVERE Sectiunea 1 DUMITRITA GURGU CLAS A VI A - DEFICIENTE MODERATE Sectiunea 2 ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful