You are on page 1of 4

SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH LAPORAN TAHUNAN KOKURIKULUM TAHUN 20 ___ PERSATUAN/KELAB/BADAN BERUNIFORM/PERMAINAN ________________SESI PAGI/PTG Berikut dikemukakan

laporan tahunan Persatuan/Kelab/Badan Beruniform/Kelab Permainan_____________ yang mempunyai ahli seramai _______ orang bagi sesi pagi/sesi petang untuk tahun 20___. 1.0 Ahli-ahli jawatankuasa: Jawatan Guru Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha Bendahari Naib Bendahari Juruodit Dalaman AJK Kecil Nama Penuh No. K.P. Tg.

2.0 Mesyuarat Agung/Mesyuarat/Perjumpaan Kecil/Latihan yang telah diadakan: Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tarikh Aktiviti Agenda Utama % Kedatangan

Purata %

3.0 Kegiatan /Aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun: Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tarikh Aktiviti % Kedatangan

Purata % Kedatangan 4.0 Kegiatan /Aktiviti yang tidak dapat dijalankan: Bi l 1. 2. Tarikh Aktiviti Sebab tidak dijalankan

5.0 Lawatan luar sekolah yang telah dijalankan: Bil Tarikh Tempat Hasil/Dapatan Lawatan

6.0 Pencapaian Pertandingan anjuran Persatuan/Kelab/Badan Beruniform/Kelab Permaianan Peringkat Sekolah: Bil Tarikh Maklumat Pertandingan Keputusan Pertandingan

7.0 Pencapaian Pertandingan Persahabatan antara sekolah/ daerah/ negeri yang telah diadakan: Bil Tarikh Maklumat Pertandingan Keputusan Pertandingan

8.0 Sumbangan Kepada Sekolah:_________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Saya mengaku dan mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan seperti di atas adalah benar.

Disediakan oleh, oleh,

Disemak dan disahkan

_________________________ ( ) Setiausaha SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH )

_____________________ ( Guru Penasihat

LAPORAN KEWANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM TAHUN 20 ___ PERSATUAN/KELAB/BADAN BERUNIFORM/PERMAINAN ________________SESI PAGI/PTG Berikut dikemukakan Penyata Kewangan Tahunan Persatuan/Kelab/Badan Beruniform/Kelab Permaianan _____________________________________ bagi sesi pagi/sesi petang untuk tahun 20___. Bil. Penerimaan Baki b/b (20 __) RM Bil. Pembayaran RM

JUMLAH

JUMLAH

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan seperti di atas adalah benar.

Disediakan oleh; ___________________ ( Bendahari )

Disemak oleh: ___________________ ( Juruodit Dalaman )

Disahkan oleh: ___________________ ( Guru Penasihat )