P. 1
Audit Si Control Financiar

Audit Si Control Financiar

|Views: 3|Likes:
Published by Ana Maria

More info:

Published by: Ana Maria on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR

TRUE / FALSE 001. Auditorii interni se numesc sau se revoca de catre conducatorul entitatii publice, respectiv de catre organul colectiv de conducere, cu avizul conducatorului compartimentului de control financiar preventiv. 002. Auditorii interni se numesc sau se revoca de catre conducatorul entitatii publice, respectiv de catre organul colectiv de conducere, cu avizul conducatorului compartimentului de audit public intern. 003. Auditorii interni sunt reprezentati de catre conducatorul entitatii publice, respectiv de catre organul colectiv de conducere, cu avizul conducatorului compartimentului de control financiar preventiv. 004. Auditorii interni sunt reprezentati de catre conducatorul entitatii publice, respectiv de catre organul colectiv de conducere, cu avizul conducatorului compartimentului de audit public intern. 005. Auditorii interni nu trebuie sa fie implicati in auditarea programelor si proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeana, daca au responsabilitati in derularea acestor programe. 006. Auditorii interni trebuie sa fie implicati in auditarea programelor si proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeana, daca au responsabilitati in derularea acestor programe. 007. Auditul intern este un control de evaluare a sarcinilor, de conformitate a inregistrarilor contabile, rapoartelor, elementelor de activ, capitalurilor si rezultatelor. 008. Auditul intern este un control de natura manageriala care opereaza prin masurarea si aprecierea cantitatii altor actiuni de control. 009. Auditul public intern este activitatea functional dependenta si subiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. 010. Auditul public intern este activitatea functional dependenta si obiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. 011. Auditul public intern este activitatea functional independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. 012. Auditul public intern este activitatea functional independenta si subiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. 013. Comitetul pentru Audit Public Intern dezbate si avizeaza Raportul anual privind activitatea de audit public intern si il prezinta Parlamentului. 014. Comitetul pentru Audit Public Intern dezbate si avizeaza raportul anual privind activitatea de audit public intern si il prezinta Guvernului. 015. Conformitatea este caracteristica unei operatiuni, a unor acte sau fapte administrative produse in cadrul unei entitati publice de a corespunde politicii asumate in mod expres in domeniul respectiv de catre entitatea in cauza sau de catre o autoritate superioara acesteia, potrivit legii.
© CTID Ploiesti remus.services@yahoo.com Page 1 of 26

USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR

016. Conformitatea este caracteristica unei operatiuni de a servi in mod adecvat, in circumstante date, realizarii unor obiective ale politicilor asumate. 017. Controlul faptic este procedeul de stabilire a modalitatii, existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti si a desfasurarii activitatilor economico-financiare. 018. Controlul faptic este tehnica de stabilire a modalitatii, existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti si a desfasurarii activitatilor economico-financiare. 019. Controlul intern este control managerial si reprezinta organizarea, politicile si procedurile utilizate pentru a se asigura ca programele iti ating scopurile; resursele utilizate pentru realizarea programelor sunt in concordanta cu scopurile si obiectivele entitatii publice; programele sunt protejate impotriva fraudei si gestiunii necorespunzatoare; informatiile se obtin la timp, sunt mentinute, raportate si utilizate in procesul decizional. 020. Controlul prin sondaj cerceteaza cele mai reprezentative documente si operatii, care permit formularea unor concluzii cu caracter general asupra obiectivului controlat. 021. Controlul total cerceteaza cele mai reprezentative documente si operatii, care permit formularea unor concluzii cu caracter general asupra obiectivului controlat. 022. Controlul total cuprinde numai o parte din operatiile si documentele din cadrul obiectivelor stabilite si pe intreaga perioada supusa controlului. 023. Controlul total cuprinde toate operatiile si documentele din cadrul obiectivelor stabilite si pe intreaga perioada supusa controlului. 024. Din punct de vedere al fondului, controlul documentelor are ca obiective: autenticitatea; exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor; efectuarea corecta a calculelor. 025. Din punct de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective: autenticitatea; exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor; efectuarea corecta a calculelor. 026. Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se inscriu in Raportul national anual elaborat de Directia Generala de Control Financiar Preventiv din cadrul Ministerului Finantelor Publice. 027. Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv propriu se inscriu in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu. 028. Economicitatea inseamna maximizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate. 029. Economicitatea inseamna maximizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea cantitatii corespunzatoare a acestor rezultate. 030. utilizate. Economicitatea inseamna maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele

031. Economicitatea inseamna minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate. 032. Economicitatea inseamna minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea cantitatii corespunzatoare a acestor rezultate.
© CTID Ploiesti remus.services@yahoo.com Page 2 of 26

043. In lupta impotriva fraudei actioneaza Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF). zate. Legalitatea este caracteristica unei operatiuni de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile. 045. 035. care a fost infiintat in 1999 ca o substructura a Comisiei Europene dupa ce unitatile si efectivele pentru coordonarea prevenirii fraudei s–au dovedit a fi institutii de control destul de eficiente. Functia de auditor intern este compatibila cu exercitarea acestei functii ca activitate profesionala orientata spre profit sau recompense. care a fost infiintat in 1999 ca o substructura a Comisiei Europene dupa ce Unitatile si Efectivele pentru Coordonarea Prevenirii Fraudei nu s–au dovedit a fi institutii de control destul de eficiente. Institutia publica mica este institutia care deruleaza un buget anual de pana la nivelul echivalentului in lei a 100. Oportunitatea este caracteristica unei operatiuni. realizarii unor obiective ale politicilor asumate. Institutia publica mica este institutia care deruleaza un buget anual care depaseste nivelul echivalentului in lei a 100.000 € pe o perioada de trei ani consecutivi. 037. Eficacitatea reprezinta gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si raportul dintre efectul obtinut si rezultatul proiectat al activitatii respective.000 € pe o perioada de trei ani consecutivi. Legalitatea este caracteristica unei operatiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care ii sunt aplicabile categoriei de operatiuni din care face parte. © CTID Ploiesti remus. Oportunitatea este caracteristica unei operatiuni de a servi in mod adecvat. in vogoare la data efectuarii acesteia. a unor acte sau fapte administrative produse in cadrul unei entitati publice de a corespunde politicii asumate in mod expres in domeniul respectiv de catre entitatea in cauza sau de catre o autoritate superioara acesteia. Eficacitatea reprezinta gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitatii respective. Functia de auditor intern este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca activitate profesionala orientata spre profit sau recompense. 041. cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate. 044. 034. 042.com Page 3 of 26 Eficienta inseamna maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utili- Eficienta inseamna minimizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utili- .000 € pe o perioada de trei ani. 046. 039. Institutia publica mica este institutia care deruleaza un buget anual de pana la nivelul echivalentului in lei a 100. Institutia publica mica este institutia care deruleaza un buget anual de pana la nivelul echivalentului in lei a 100. 038. Eficienta inseamna minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati. in circumstante date. In lupta impotriva fraudei actioneaza Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF).USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 033. 048. 047. potrivit legii.services@yahoo. 036. 040.000 € pe o perioada de cinci ani consecutivi. 049. zate.

058. efectuarea corecta a calculelor.” este: 062. 056.” este: 061. a corpurilor delicte si a oricaror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmarire penala. 052. de asemenea. Afirmatia: „Controlul intern cuprinde ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice. perfectionand activitatea entitatii publice.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 050. include. sa procedeze la asigurarea si conservarea urmelor infractiunilor. 051. 057. sa procedeze la asigurarea si conservarea urmelor infractiunilor.” este: © CTID Ploiesti remus. stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si reglementarile legale. Prin audit se intelege un examen subiectiv al unui element cu scopul de a exprima o opinie sau de a obtine o concluzie asupra obiectului auditat. Persoanele cu atributii de control sunt obligate.services@yahoo. Prin audit se intelege un examen obiectiv al unui element cu scopul de a exprima o opinie sau de a obtine o concluzie asupra obiectului auditat. Afirmatia: „Auditul public intern este activitatea independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice. in vogoare la data efectuarii acesteia. refuzul vizei de control financiar preventiv propriu (intern) face ca proiectul de operatiune sa nu poata fi supus controlului financiar preventiv delegat. cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate.” este: 063. inclusiv auditul intern. in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic. in cursul efectuarii actului de control. 054. Regularitatea este caracteristica unei operatiuni de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile. Afirmatia: „Riscul este posibilitatea de a se produce un eveniment susceptibil de a avea un impact asupra realizarii obiectivelor. metodele si procedurile. 055. Afirmatia: „Economicitatea inseamna minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati. Afirmatia: „Din punct de vedere al fondului. 053. a corpurilor delicte si a oricaror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmarire penala. exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor. controlul documentelor are ca obiective: autenticitatea. Pentru operatiunile care se supun si controlului preventiv delegat al Ministerului Finantelor Publice. Persoanele cu atributii de control nu sunt obligate ca in cursul efectuarii actului de control. refuzul vizei de control financiar preventiv propriu (intern) face ca proiectul de operatiune sa poata fi supus controlului financiar preventiv delegat. respectiv necesitatea. Afirmatia: „Din punct de vedere al formei.com Page 4 of 26 . economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. legalitatea-justetea. Pentru operatiunile care se supun si controlului preventiv delegat al Ministerului Finantelor Publice. eficient si eficace.” este: 059.” este: 060. controlul documentelor are ca obiective: realitatea-exactitatea si eficienta. Regularitatea este caracteristica unei operatiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care ii sunt aplicabile categoriei de operatiuni din care face parte. structurile organizatorice.

Afirmatia: „Creditul bugetar este limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. ordonanta si efectua plati din buget pentru alte actiuni.” este: © CTID Ploiesti remus. Afirmatia: „Sfera auditului public intern cuprinde sistemele de management financiar si control. respectiv necesitatea.” este: 069. Afirmatia: „Controlul faptic este procedeul de stabilire a modalitatii. controlul documentelor are ca obiective: autenticitatea. efectuarea corecta a calculelor. Afirmatia: „Auditul public intern este activitatea dependenta si obiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice. inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente.services@yahoo. Afirmatia: „Auditul public intern este activitatea independenta si subiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice. Afirmatia: „Auditorii interni nu pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit public intern la o structura sau entitate publica daca sunt soti.” este: 074. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. Afirmatia: „Functia de auditor intern este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca activitate profesionala orientata spre profit sau recompensa. respectiv se pot angaja. perfectionand activitatea entitatii publice. Afirmatia: „Sfera auditului public intern cuprinde sistemele de management financiar si control.” este: 078." este: 067. controlul documentelor are ca obiective: realitatea-exactitatea si eficienta. rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul acesteia sau cu menbrii organului de conducere colectiv” este: 066.” este: 065.” este: 076.com Page 5 of 26 . economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. Afirmatia: „Din punct de vedere al fondului.” este: 073. Afirmatia: „Functia de auditor intern nu este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca activitate profesionala orientata spre profit sau recompensa . Afirmatia: „Din punct de vedere al formei.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 064. exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor. in limitele aprobate. exclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente.” este: 071. Afirmatia: „Auditul performantei examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele. perfectionand activitatea entitatii publice. legalitatea-justetea. rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul acesteia sau cu menbrii organului de conducere colectiv .” este: 075. existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti si a desfasurarii activitatilor economico-financiare. Afirmatia: „Creditul bugetar este suma aprobata prin buget. Afirmatia: „Auditorii interni pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit public intern la o structura sau entitate publica daca sunt soti.” este: 077. pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora. cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic. Afirmatia: „Auditul de sitem reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern.” este: 070.” este: 068.” este: 072. eficace si eficient.

se aplica in vederea solutionarii concrete a problemelor ce decurg din functiile controlului. respectiv necesitatea.” este: 084.” este: 082. unitatilor administrativ-teritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 079. tehnici si instrumente care imbinate cu o anumita maiestrie procedurala specifica profesionistilor contabili. Afirmatia: „Din punct de vedere al fondului. ordonanta si efectua plati din buget pentru alte actiuni. Afirmatia: „Riscul este propunerea formulata pentru a corecta sau a ameliora deficientele constatate.” este: © CTID Ploiesti remus. in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic. stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si reglementarile legale. Afirmatia: „Entitatea publica este autoritatea publica.” este: 080. exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor.” este: 090. Afirmatia: „Controlul faptic reprezinta un ansamblu de reguli specifice. Afirmatia: „Eficacitatea inseamna caracteristica unei operatii de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatii din care face parte. Afirmatia: „Creditul de angajament este limita minima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. si care utilizeaza si administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public. in limitele aprobate. Afirmatia: „Din punct de vedere al formei.services@yahoo. controlul documentelor are ca obiective: realitatea-exactitatea si eficienta. expertilor in domeniu. respectiv se pot angaja. Afirmatia: „Fondurile publice reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor statului. inclusiv auditul intern. in limitele aprobate. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. Afirmatia: „Controlul intern reprezinta activitatea independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice. legalitatea-justetea. economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. Afirmatia: „Auditul public intern cuprinde ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice. metodele si procedurile.” este: 088.” este: 087. de asemenea. dobandite sau asumate cu orice titlu. cu personalitate juridica. compania/societatea nationala. controlul documentelor are ca obiective: autenticitatea.” este: 081. efectuarea corecta a calculelor. societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar. Afirmatia: „Creditul de angajament este limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. include.” este: 089. regia autonoma.” este: 091. Afirmatia: „Eficienta inseamna maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate. eficient si eficace." este: 086. Afirmatia: „Creditul de angajament este suma aprobata prin buget. perfectionand activitatea entitatii publice." este: 085.com Page 6 of 26 . structurile organizatorice.” este: 083. institutia publica.

efectuarea corecta a calculelor. indiferent de natura acesteia.” este: 100. regia autonoma. exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor.” este: © CTID Ploiesti remus. ministerele. Afirmatia: „Operatiune este orice actiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public.” este: 102.” este: 095.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 092. Afirmatia: „Proiect de operatiune este orice actiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. controlul documentelor are ca obiective: autenticitatea.” este: 105. alte autoritati publice. controlul documentelor are ca obiective: realitatea-exactitatea si eficienta. Administratia Prezidentiala. indiferent de natura acesteia. politicile si procedurile utilizate pentru a se asigura ca programele isi ating scopurile. Administratia Prezidentiala. din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. Afirmatia: „Entitate publica este Parlamentul. dar sunt interesati si de informatiile cuprinse in situatiile financiare. Afirmatia: „Auditul de regularitate reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern. indiferent de natura acesteia. respectiv necesitatea.” este: 099. Afirmatia: „Angajament legal este orice actiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. celelalte organe de specialitate ale administratiei publice. pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora. celelalte organe de specialitate ale administratiei publice.” este: 101. institutiile publice autonome. unitatilor administrativ-teritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora. cu personalitate juridica. Afirmatia: „Din punct de vedere al formei. societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar.” este: 103. potrivit legii. precum si institutiile din subordinea acestora.” este: 094. compania/societatea nationala.” este: 098. Afirmatia: „Din punct de vedere al fondului. Afirmatia: „Institutia publica este autoritatea publica. cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic.” este: 104. Afirmatia: „Proiect de operatiune este orice document prin care se urmareste efectuarea unei operatiuni.services@yahoo. institutiile publice autonome. in forma pregatita in vederea aprobarii sale de catre autoritatea competenta. eficace si eficient. luare a deciziilor si control. si care utilizeaza si administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public. chiar daca au acces la informatii financiare si de gestiune suplimentare. indiferent de modul de finantare. economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente.”este: 093. legalitatea-justetea. Afirmatia: „Institutie publica este Parlamentul. ministerele. care ajuta la infaptuirea proceselor de planificare.com Page 7 of 26 . dobandite sau asumate cu orice titlu. Afirmatia: „Angajament legal este orice act cu efect juridic. Afirmatia: „Patrimoniul public reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor statului.” este: 096. Afirmatia: „Auditul intern este controlul managerial si reprezinta organizarea. precum si institutiile din subordinea acestora.” este: 097. indiferent de modul de finantare. Afirmatia: „Managerii agentului economic au responsabilitatea principala de a intocmi si de a prezenta situatiile financiare ale agentului economic. alte autoritati publice.

sprijinirea indeplinirii obiectivelor entitatii publice printr-o abordare sistemica si metodica. functia de pregatire a agentului economic 05. functia de cunoastere si functia de e.services@yahoo. acoperirea riscului intern e. care ajuta la infaptuirea proceselor de planificare.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 106. functia educativa si functia stimulativa fectionare b. functia de invatare si autoinvatare a a. acoperirea riscului de sistem d. Care dintre variantele de mai jos reprezinta obiective ale auditului public intern? a. exactitatea si realitatea inregistrarilor contabile pentru stabilirea si indeplinirea obligatiilor financiare si fiscale fata de stat c. oportunitatea structurala c. functia de revizuire a obiectivelor evaluare sau previziunilor viitoare c. intocmirea documentelor justificative pentru operatiunile patrimoniale d. dar sunt interesati si de informatiile cuprinse in situatiile financiare.com Page 8 of 26 . chiar daca au acces la informatii financiare si de gestiune suplimentare. asigurarea obiectiva si consilierea. functia de masurare a posteriori a exercitiului c. functia de prevenire si functia de per. exactitatea si realitatea inregistrarilor contabile pentru stabilirea si indeplinirea obligatiilor financiare si fiscale fata de stat d. conducerea corecta si la zi a contabilitatii e. destinate sa imbunatateasca sistemele si activitatile entitatii publice b. conducerea corecta si la zi a contabilitatii e. prin care se evalueaza si se imbunatateste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. incadrarea in plafoanele valorice 03. luare a deciziilor si control.” este: MULTIPLE CHOICE 01. Care dintre variantele de mai jos reprezinta functii particulare ale controlului financiar? a. functia de relaxare a activitatii firmei e. Care dintre variantele de mai jos nu este o caracteristica a operatiunilor. Afirmatia: „Managerii agentului economic nu au responsabilitatea principala de a intocmi si de a prezenta situatiile financiare ale agentului economic. constituirea si evaluarea capitalului social si a patrimoniului b. a controlului si a proceselor administrarii © CTID Ploiesti remus. functia de constatare a situatiei si realitatilor functia de corectare b. Care dintre variantele de mai jos reprezinta functii specifice ale controlului financiar? d.d. functia de constatare a situatiei si functia de corectare 04. intocmirea documentelor justificative pentru operatiunile patrimoniale c. Care dintre variantele de mai jos sunt obiective ale auditului public intern? a. inventarierea elementelor de activ si de pasiv si valorificarea rezultatelor acesteia 02. activitatilor sau actiunilor care se efectueaza sau se desfasoara in cadrul institutiei publice si sunt supuse auditului public intern? a. oportunitatea temporala b.

observarea fizica e. observarea fizica c. recalcularea c. analiza c. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos nu reprezinta tehnici de verificare? a. analiza 13. Interviul 08. compararea b. riscuri financiare tive. examinarea 09.services@yahoo. structurale. interviul b. interviul d. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern? a. punerea de acord e. urmarirea b. a. comparatia d. verificarea b. riscuri operationale d. verificarea e. analiza b.com Page 9 of 26 . Precizati care dintre variantele enumerate mai jos nu reprezinta tehnici de audit public intern? a. verificarea 12. urmarirea c. observarea fizica d. riscuri generate de schimbari legisla. riscuri fiscale 07. riscuri de organizare b.e. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern? a. Confirmarea d. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos nu reprezinta tehnici de audit public intern? a. punerea de acord d. confirmarea c. c. punerea de acord 11. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern? a. confirmarea d. Garantarea d. manageriale. garantarea b.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 06. urmarirea 10. urmarirea c. examinarea c. garantarea e. analiza b. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern? a. recalcularea e. garantarea e. etc. punerea de acord © CTID Ploiesti remus. Precizati care dintre variantele de mai jos nu reprezinta categorii de riscuri specifice auditului public intern. Comparatia e.

e. intervievarea personalului auditat d. sistemului sau procesului supus verificarii si a structurii procedurilor aferente 16. realizarea de testari c. controlul preventiv b. Care dintre variantele enumerate mai jos reprezinta procedee de control? a. analiza contabila e. investigatia de control 20. interviul b. reconstituirea cantitativa a unor evi. controlul documentar-contabil c. controlul specific 19. functia educativa si functia stimulativa fectionare b. Una dintre variantele de mai jos nu reprezinta o etapa a interventiei la fata locului. functia de prevenire si functia de per. Care dintre variantele de mai jos nu reprezinta functii particulare ale controlului financiar? d. functia de relaxare a activitatii firmei e. Precizati care este aceasta. controlul preventiv d. cunoasterea activitatii. coruptiei si auditurile precedente altor activitati ilegale b. controlul incrucisat e. verificarea modului de realizare a d.services@yahoo. Care dintre variantele de mai jos reprezinta tehnici ale procedeului de control documentar-contabil? a. functia de cunoastere si functia de e.com Page 10 of 26 . functia de pregatire a agentului economic 18. functia de revizuire a obiectivelor evaluare sau previziunilor viitoare c. efectuarea de investigatii administrative corectarii actiunilor mentionate in pentru combaterea fraudei. Precizati care este aceasta. functia de constatare a situatiei si realitatilor functia de corectare b. controlul invers cronologic d. determinarea abaterilor prin compararea situatiei reale cu cea stabilita b. intervievarea personalului auditat c. controlul ulterior b. observarea fizica © CTID Ploiesti remus.d. Care dintre variantele enumerate mai jos reprezinta procedee de control ? a. a.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 14. a. controlul documentar-contabil c. verificarea inregistrarilor contabile e. functia de constatare a situatiei si functia de corectare 17. garantarea dente global-valorice pe baza inventarelor si actelor de gestiune c. cunoasterea activitatii. sistemului sau procesului supus verificarii si a structurii procedurilor aferente 15. Una dintre variantele de mai jos nu reprezinta o etapa a interventiei la fata locului. functia de invatare si autoinvatare a a. Care dintre variantele de mai jos nu reprezinta functii specifice ale controlului financiar? a. verificarea inregistrarilor contabile e. functia de masurare a posteriori a exercitiului c. punerea de acord d.

Enuntul: „totalitatea drepturilor si obligatiilor statului. observarea directa e. auditului public intern d. bugetele fondurilor speciale. institutiei publice c. fondurilor publice e. regia autonoma. celelalte organe de specialitate ale administratiei publice. institutiei publice c. patrimoniului public 25. fondurilor publice e. dobandite sau asumate cu orice titlu”. institutiei publice c.services@yahoo. verificarea 22. alte autoritati publice. observarea fizica d. bugetul asigurarilor sociale de stat. entitatii publice b. entitatii publice b. fondurilor publice c. Enuntul: „sumele alocate din bugetul de stat. expertiza tehnica b. unitatilor administrativteritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora. indiferent de modul de finantare al acestora”. institutiei publice c. cu personalitate juridica. Administratia Prezidentiala. compania/societatea nationala. patrimoniului public 27. analiza de laborator d. fondurile provenite din credite contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare. bugetele locale.com Page 11 of 26 . fondurilor publice e. auditului public intern d. reprezinta definitia: a. patrimoniului public © CTID Ploiesti remus. precum si institutiile din subordinea acestora. interviul e. bugetul trezoreriei statului. ministerele. fondurilor publice e. auditului public intern b. patrimoniului public 24. auditului public intern d. analiza contabila c. Care dintre variantele de mai jos nu reprezinta tehnici de audit public intern? a. perfectionand activitatea entitatii publice”. entitatii publice a. institutii publice autonome.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 21. Enuntul: „Parlamentul. inspectia faptica b. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos nu reprezinta tehnici ale controlului faptic? a. patrimoniului public 26. si care utilizeaza si administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public” este definitia: a. Enuntul: „autoritatea publica. bugetele institutiilor publice autonome. institutiei publice b. auditului public intern d. inventarierea 23. repezinta definitia: a. analiza c. Enuntul: „activitatea independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice. reprezinta definitia: a. societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar. reprezinta definitia: d. institutia publica. entitatii publice b. entitatii publice e. dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri externe nerambursabile”.

de care beneficiaza auditorii interni? (Raspuns numeric) 25 4. Compartimentul de audit public intern de la entitatile publice subordonate se organizeaza cu acordul : a. Precizati numarul formelor de control financiar ce se contureaza avand drept criteriu de clasificare momentul in care se exercita controlul raportat la momentul desfasurarii activitatii sau efectuarii operatiilor? (Raspuns numeric) 3 © CTID Ploiesti remus. controlul cronologic d. aplicat la salariul de baza. Tehnica de control care are ca sfera de activitate documente financiar-contabile primare. principalele obiective si durata acesteia? (Raspuns numeric) 15 7. conducatorului institutiei publice b. controlul sistematic sau pe probleme c. Comitetului pentru Auditul Public Intern e. controlul reciproc b. Cate rapoarte anuale ale activitatii de audit public intern sunt elaborate de compartimentul de audit public intern din cadrul entitatilor publice? (Raspuns numeric) 1 6. Precizati cate niveluri sunt utilizate pentru aprecierea controlului intern al entitatii publice? (Raspuns numeric) 3 10. controlul invers cronologic e. Precizati cate categorii de functii rezida din continutul. In cate categorii se grupeaza documentele daca se are in vedere prelucrarea datelor cu sisteme electronice de calcul? (Raspuns numeric) 2 12. auditorii interni ce sunt rude. Directiei Generale a Finantelor Publice teritoriale sau a Municipiului Bucuresti NUMERIC RESPONSE 1. dar obiectul verificarii il formeaza informatiile comune ale diferitelor exemplare apartinand aceluiasi document. entitatii publice de la nivelul ierarhic superior c. 2. Cu cate zile inainte de declansarea misiunii de audit public intern trebuie ca entitatea publica sa fie notificata de catre compartimentul de audit public intern. controlul incrucisat 29. soti sau afini cu conducatorul sau cu membrii organului colectiv de conducere al entitatii publice? (Raspuns numeric) 4 5. nu pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit public intern la o structura sau entitate publica.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 28. Pana la ce grad de rudenie. Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern d.services@yahoo. cu privire la scopul. Precizati care este marimea sporului pentru complexitatea muncii (%).com Page 12 of 26 . Precizati cate criterii sunt utilizate pentru masurarea probabilitatii de aparitie a riscului? (Raspuns numeric) 2 8. este: a. Precizati cate niveluri sunt utilizate pentru exprimarea vulnerabilitatii entitatii publice? (Raspuns numeric) 3 9. Precizati cate tipuri de audit public intern exista? (Raspuns numeric) 3 Precizati cati directori generali are UCAAPI? (Raspuns numeric) 1 3. natura si obiectivele controlului financiar? (Raspuns numeric) 3 11.

(Raspuns numeric) 21. inclusiv din fondurile comunitare se supun auditului public intern cel putin o data la 3 ani. Precizati in care an a fost infiintat Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) ca o structura a Comisiei Europene de lupta impotriva fraudei? (Raspuns numeric) 1999 18. perfectionand activitatea entitatii publice. respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta. 4.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 13. Platile asumate prin angajamente bugetare si legale. (Raspuns numeric) 23. Precizati care este numarul legii aparuta in anul 2002. Precizati numarul capitolului din Acordul de aderare cu privire la “controlul financiar” prin care Romania a acceptat acquis-ul comunitar in domeniul controlului financiar? (Raspuns numeric) 28 17. Auditul public intern este activitatea independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice. informandu-i in acest sens pe controlorul financiar sef si pe ordonatorul de credite. Avizul de control se comunica. controlorul delegat are dreptul sa prelungeasca perioada de control cu maximum 5 zile lucratoare. Examinarea de catre o persoana independenta si competenta a fidelitatii repezentarii contabile si financiare este definitia auditului 2. Auditul reprezinta examinarea de catre o persoana independenta si competenta a fidelitatii reprezentarii contabile si financiare. precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora se supun auditului public intern. Precizati anul in care Romania a semnat Conventia penala a Consiliului Europei privind coruptia? (Raspuns numeric) 1999 14. In cazuri exceptionale. 3.com Page 13 of 26 . Perioada maxima de control financiar preventiv delegat este de 3 zile lucratoare de la prezentarea operatiunii. Auditul intern este activitatea de evaluare organizata la nivelul unei entitati economice sub forma unui serviciu 5.services@yahoo. pentru agentii economic care fac parte din categoria marilor contribuabili. de zile inainte de inceperea controlului. (Raspuns numeric) COMPLETION 1. in scris. Constituirea veniturilor publice. (Raspuns numeric) 20. Precizati in cate modalitati se poate savarsi coruptia? (Raspuns numeric) 2 15. prin care este reglementat auditul public intern? (Raspuns numeric) 672 19. cel putin o data la 3 ani. (Raspuns numeric) 22. Auditul reprezinta examinarea de catre o persoana independenta si competenta a fidelitatii reprezentarii contabile si financiare. Precizati in cate forme se organizeaza si exercita controlul financiar preventiv la entitatile publice? (Raspuns numeric) 2 16. cu 30. © CTID Ploiesti remus. insotita de toate documentele justificative solicitate.

Auditul de sistem.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 6. ale altor structuri abilitate de guvern si dintr-o unitate centrala care este responsabila de armonizarea si implementarea principiilor si standardelor de control si audit. Auditul public intern nu trebuie sa fie confundat cu controlul intern. potrivit legii. 13. Enuntul: „minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati. Enuntul: „caracteristica unei operatii de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile”. 7. Auditul public intern este activitatea care se desfasoara cu privire la formarea si administrarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public de catre entitatile publice. 11. politicile si procedurile utilizate pentru a se asigura ca programele isi ating scopurile. cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate”. reprezinta definitia data pentru termenul de eficacitate 15. 17. Controlul intern este controlul managerial si reprezinta organizarea. institutii publice autonome. 18. afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii. auditul performantei si auditul de regularitate sunt cele trei tipuri de audit public intern. reprezinta definitia data pentru conformitate 19. 12. indiferent de modul de finantare al acestora. care este definit si ca ansamblul masurilor luate de catre conducere in scopul imbunatatirii gestiunii riscului si cresterii probabilitatilor ca scopurile si obiectivele stabilite sa fie atinse. politicile si procedurile utilizate pentru a se asigura ca programele isi ating scopurile. Angajamentul legal este orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. a unor acte sau fapte administrative produse in cadrul unei institutii publice de a corespunde politicii asumate in mod expres in domeniul respectiv de catre institutia in cauza sau de catre o autoritate superioara acesteia. celelalte organe de specialitate ale administratiei publice. 8. precum si institutiile din subordinea acestora.com Page 14 of 26 . reprezinta definitia data pentru termenul de economicitate 14. Enuntul: „gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitatii respective”.services@yahoo. realitatii unor obiective ale politicilor asumate”. Enuntul: „maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate”. Enuntul: „caracteristica unei operatiuni. Controlul intern este controlul managerial si reprezinta organizarea. Controlul financiar public intern reprezinta intregul sistem de control intern din sectorul public. in circumstantele date. reprezinta definitia data pentru oportunitate 20. Angajamentul bugetar este orice act prin care o autoritate competenta. alte autoritati publice. Administratia Prezidentiala. 10. 9. in mod adecvat. format din sistemele de control ale entitatilor publice. reprezinta definitia data pentru legalitate © CTID Ploiesti remus. reprezinta definitia data pentru termenul de eficienta 16. Enuntul: „caracteristica unei operatiuni de a servi. potrivit legii”. Termenul institutie publica include Parlamentul. ministerele.

controlul documentelor are ca obiective: legalitatea-justetea. respectiv de catre organul colectiv de conducere. Controlul financiar preventiv se organizeaza de ordonatorii de credite principali. 27. Controlul faptic este procedeul de stabilire a modalitatii. existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti si a desfasurarii activitatilor economico-financiare. secundari si tertiari. exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor. realitatea-exactitatea. Functia de auditor intern este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca activitate profesionala orientata spre profit sau recompensa. In timpul desfasurarii controlului pentru inlaturarea deficientelor constatate si prevenirea repetarii lor. Pe baza constatarilor si propunerilor organelor de control financiar. Din punct de vedere al formei. 26. Auditorii interni se numesc sau se revoca de catre conducatorul entitatii publice. 24. precum si de directorii generali ai regiilor autonome prin compartimentul financiar-contabil. cu scopul de a demonstra independenta fata de entitatea sau structura auditata. respectiv necesitatea. Enuntul: „caracteristica unei operatii de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatii din care face parte”. 32.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 21. Sistemul de documente si evidenta este atat obiect al controlului. reprezinta definitia data pentru regularitate 22. se propun sau se dispun masuri operative 30. 23.services@yahoo. efectuarea corecta a calculelor. Controlul financiar preventiv se exercita prin viza de catre persoanele din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice. controlul documentelor are ca obiective: autenticitatea. Auditorii interni selectati pentru realizarea unei misiuni de audit public intern intocmesc o declaratie de independenta. economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. Din punct de vedere al fondului sau continutului. © CTID Ploiesti remus. 28. cu avizul conducatorului compartimentului de audit public intern. conducerea agentului economic controlat si a organului care a dispus controlul stabilesc o serie de masuri de remediere 31.com Page 15 of 26 . 25. 29. cat si sursa de informatii pentru controlul activitatii economico-financiare.

5. institutii publice autonome. institutie publica b.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR MATCHING Gasiti corespondenta intre caracteristici si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect.12. potrivit legii. caracteristica unei operatii de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile c.1. precum si institutiile din subordinea acestora. compania/societatea nationala. a unor acte sau fapte administrative produse in cadrul unei institutii publice de a corespunde politicii asumate in mod expres in domeniul respectiv de catre institutia in cauza sau de catre o autoritate superioara acesteia. bugetele fondurilor speciale. caracteristica unei operatii de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile a. sumele alocate din bugetul de stat.2. entitate publica d.8.com Page 16 of 26 . indiferent de modul de finantare al acestora b. dobandite sau asumate cu orice titlu a. oportunitate b. regularitate b. orice act prin care o autoritate competenta. eficienta d. 9. potrivit legii Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. legalitate d. totalitatea drepturilor si obligatiilor statului.13. dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri externe nerambursabile Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. institutia publica. audit public intern c. fonduri publice d. activitatea independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice. a. bugetul trezoreriei statului. regia autonoma. orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public d. economicitate c. a. in circumstantele date. realitatii unor obiective ale politicilor asumate d.10.16. Administratia Prezidentiala. caracteristica unei operatiuni de a servi. legalitate d. caracteristica unei operatiuni. cu personalitate juridica. celelalte organe de specialitate ale administratiei publice. bugetele institutiilor publice autonome. realitatii unor obiective ale politicilor asumate © CTID Ploiesti remus. in mod adecvat. minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati. patrimoniu public c. si care utilizeaza si administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate a. dobandite sau asumate cu orice titlu c. in circumstantele date. unitatilor administrativ-teritoriale sau ale entitatlor publice ale acestora.7. caracteristica unei operatii de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatii din care face parte c. Parlamentul. societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar. totalitatea drepturilor si obligatiilor statului. conformitate b. alte autoritati publice. ministerele. afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii a.4. a. a.11. fondurile provenite din credite contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare. cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate b. angajament bugetar d.15. bugetele locale. unitatilor administrativ-teritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora. in mod adecvat. caracteristica unei operatiuni de a servi. oportunitate c.services@yahoo. perfectionand activitatea entitatii publice b. autoritatea publica.14.6. patrimoniu public b. bugetul asigurarilor sociale de stat.3. angajament legal c.

18. procesul de potrivire a doua categorii diferite de inregistrari c. observarea fizica b. punerea de acord b.24.28. bugetele institutiilor publice autonome. a. Parlamentul. bugetele fondurilor speciale.29.services@yahoo. precum si institutiile din subordinea acestora. institutie publica b. sumele alocate din bugetul de stat. verificarea calculelor matematice a.32. existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti si a desfasurarii activitatilor economico-financiare d. urmarirea d. modul prin care auditorii interni isi formeaza o parere proprie a. controlul faptic d.31.26. identificate. procedeul de stabilire a modalitatii. verificarea realitatii tranzactiilor inregistrate prin examinarea documentelor de la articolul inregistrat spre documentele justificative d.21. procedeul de stabilire a modalitatii. solicitarea informatiei din doua sau mai multe surse independente (a treia parte) in scopul validarii acesteia b. analiza b.20. orice act prin care o autoritate competenta. afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii d. urmarirea in special a detectarii erorilor sau a iregularitatilor Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. Administratia Prezidentiala. garantarea b. verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul inregistrat pentru a vedea daca toate tranzactiile reale au fost inregistrate d. cuantificate si masurate distinct Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. descompunerea unei entitati in elemente. angajament bugetar c. expertilor in domeniu.23. alte autoritati publice.22. procesul de potrivire a doua categorii diferite de inregistrari a. indiferent de modul de finantare al acestora © CTID Ploiesti remus. tehnici si instrumente care imbinata cu o anumita maiestrie specifica profesionistilor contabili. recalcularea b.19. control faptic b. confirma identitatea unei informatii dupa obtinerea acesteia din doua sau mai multe surse diferite Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect.30. institutii publice autonome.25. a. bugetul asigurarilor sociale de stat. punerea de acord d. comparatia c. bugetul trezoreriei statului. un ansamblu de reguli specifice. ministerele. a. fondurile provenite din credite contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare.27. potrivit legii.com Page 17 of 26 .USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri externe nerambursabile c. bugetele locale. existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti si a desfasurarii activitatilor economico-financiare a. se aplica in vederea solutionarii concrete a problemelor ce decurg din functiile controlului c. care pot fi izolate. examinarea c.17. celelalte organe de specialitate ale administratiei publice. procedeul de control c. a. fonduri publice d. confirmarea c.

eficacitate d. a.46. rezistentei unor materiale sau constructii etc. inspectia fizica b. unitatilor administrativ-teritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora. cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate b. d. investigatia de control c. modalitate de control utilizata pentru stabilirea integritatii valorilor materiale.45. modalitatea prin care organul de control obtine informatii din partea personalului a carui activitate se controleaza b. si care utilizeaza si administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public a.37. regularitate c. a. analiza de laborator c. cu personalitate juridica. societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar. minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati. cercetarea si confruntarea la aceeasi unitate a unor documente sau evidente cu continut identic insa diferite ca forma. inclusiv auditul intern. ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice. pentru aceleasi operatii sau pentru operatii diferite. orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public c.43. regia autonoma. modalitate mai eficienta de examinare a documentelor si inregistrarilor contabile prin gruparea documentelor pe probleme si apoi controlul lor in ordine cronologica sau invers cronologica a. eficienta d. modalitatea utilizata in controlul operativ-curent ce consta in urmarirea la fata locului a modului de organizare si desfasurare a muncii din diferite sectoare sau compartimente a. a. control intern b.35. maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate c.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. existente la unitatea controlata si la alte unitati cu care s-au facut decontari.40. expertiza tehnica c. insa legate reciproc Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect.services@yahoo. a. realitatii unei operatii. stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si reglementarile legale. in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic. modalitate de control utilizata pentru determinarea compozitiei sau continutului unor lucrari sau produse © CTID Ploiesti remus.48.34. eficient si eficace Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. cercetarea si confruntarea tuturor exemplarelor unui document. entitate publica b. caracteristica unei operatii de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatii din care face parte Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. observarea directa d. gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitatii respective a.44.39. cunoasterii parametrilor de functionare a utilajelor. economicitate b. patrimoniu public d.47.com Page 18 of 26 . angajament legal c.36. dobandite sau asumate cu orice titlu d. control reciproc c.38. control incrucisat b.41.33. examinarea activelor si a altor resurse pentru constatarea existentei acestora b. de la care s-au primit sau carora li s-au livrat anumite valori d. totalitatea drepturilor si obligatiilor statului. autoritatea publica. compania/societatea nationala.42. control sistematic d. institutia publica.

operatiune b. orice actiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. credit de angajament d. examinarea activelor si a altor resurse pentru constatarea existentei acestora d. orice document prin care se urmareste efectuarea unei operatiuni. expertiza tehnica c. in limitele aprobate c. existente la unitatea controlata si la alte unitati cu care s-au facut decontari. insa legate reciproc a.53.60. b. cercetarea si confruntarea la aceeasi unitate a unor documente sau evidente cu continut identic insa diferite ca forma. cercetarea si confruntarea tuturor exemplarelor unui document.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. cunoasterii parametrilor de functionare a utilajelor. persoana imputernicita prin lege sau prin delegare sa dispuna si sa aprobe operatiuni b. potrivit legii.56. in forma pregatita in vederea aprobarii sale de catre autoritatile competente Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. proiect de operatiune d. a. a. in limitele aprobate c. angajament bugetar b. orice act prin care o autoritate competenta.com Page 19 of 26 . control reciproc c. pentru aceleasi operatii sau pentru operatii diferite.55. afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii a. limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. regularitate c.57.services@yahoo. limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. in forma pregatita in vederea aprobarii sale de catre autoritatile competente © CTID Ploiesti remus. ordonator de credite c. a. rezistentei unor materiale sau constructii etc. inspectia fizica b.59.54. control incrucisat d. proiect de operatiune d.51. indiferent de natura acesteia a. de la care s-au primit sau carora li s-au livrat anumite valori Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. orice document prin care se urmareste efectuarea unei operatiuni.50. credit de angajament d.49.52. realitatii unei operatii.58. caracteristica unei operatii de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatii din care face parte b. modalitate de control utilizata pentru stabilirea integritatii valorilor materiale.

c. principiilor si mijloacelor care fac posibila actiunea de control. sunt in excusivitate responsabili pentru efectuarea controlului intern 3. dar nu este un scop. dar nu este un mijloc de perfectionare a activitatii executive. Controlul este lipsit de sens daca se manifesta si ca forma de perfectionare a modului de gestionare a patrimoniului si de organizare si conducere a activitatii entitatii publice. cu caracter stiintific si normativ. raporteaza periodic asupra constatarilor. a procedeelor si modalitatilor. informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate d. c. Auditarea activitatilor desfasurate intr-o entitate publica. a. b.com Page 20 of 26 . 5. se desfasoara: anual la 2 ani cel putin la 3 ani cel putin la 5 ani cel putin la 4 ani 2. ci un mijloc de perfectionare a activitatii executive. Metodologia de control. Controlul este o necesitate obiectiva si subiectiva. este un scop. 1. nu reprezinta interconditionarea. Metodologia de control. cu caracter stiintific si normativ. 4. elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern b. inclusiv a managementului. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la atributiile Compartimentului de audit public intern sunt false: a. d. ca sistem. b. Auditorii interni: trebuie sa-si indeplineasca atributiile in mod obiectiv si independent. inclusiv a managementului. Controlul este o necesitate obiectiva si subiectiva. 6. 3.services@yahoo. MULTIPLE CHOICE a. intocmeste raportul anual de audit public intern © CTID Ploiesti remus. cu profesionalism si in raspund pentru masurile luate in urma analizarii recomandarilor prezentate in rapoartele de adit participa la elaborarea si implementarea sistemelor de control intern nu sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern desfasurat la o entitate publica e. d. concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile de audit c. Controlul este lipsit de sens daca nu se manifesta si ca forma de perfectionare a modului de gestionare a patrimoniului si de organizare si conducere a activitatii entitatii publice. in cazul constatarii unor iregularitati raporteaza Curtii de Conturi e. a procedeelor si modalitatilor. 2. principiilor si mijloacelor care fac posibila actiunea de control. ca sistem.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR TRUE / FALSE 1. e. reprezinta interconditionarea.

conducatorul entitatii publice cu avizul organului ierarhic superior c. Conducatorul Compartimentului de audit public intern de la entitatile subordonate este numit/destituit de: a. conducatorul unitatii auditate si structura de control abilitata pentru continuarea verificarilor d. b. cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern b. subiectivitatea e. confidentialitatea d. criteriile utilizate pentru masurarea probabilitatii de aparitie a riscului sunt aprecierea vulnerabilitatii entitatii si a controlului intern 5. acestia trebuie sa: a. reglementari notificarii privind declansarea misiunii de audit 9. c. conducatorul entitatii publice. obiectivitate a. mare e.services@yahoo. Care din afirmatiile de mai jos nu corespunde realitatii: a.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 4. integritatea b. masurarea riscurilor utilizeaza drept instrumente de masurare criteriile de apreciere c. e. Compartimentul de audit public intern nu notifica entitatea/structura auditata: cu 15 zile inainte de declansarea misiunii de audit public intern despre scopul si principalele obiective ale misiunii de audit public intern despre faptul ca pe parcursul misiunii vor avea loc interventii la fata locului asupra programului stabilit de catre auditor despre durata misiunii de audit public intern 7. e. d. Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern e. Care din elementele mentionate mai jos nu reprezinta reguli de conduita ale auditorului: a. probabilitatea de aparitie a riscului este exprimata pe o scara de valori pe trei nivele: mica. legi. medie. cu exceptia: ordinului de serviciu copiilor xerox ale documentelor justificative proiectului raportului de audit extrase din documente. Dosarul permanent cuprinde urmatoarele documente. masurarea riscurilor depinde de probabilitatea de aparitie si de gravitatea consecintelor evenimentului b. masurarea riscurilor depinde de persoana care le calculeaza d. c. instiinteze conducerea unitatii b. structura auditata e. organul ierarhic superior © CTID Ploiesti remus. In cazul in care.com Page 21 of 26 . 6. conducatorul entitatii publice d. Ministerul de resort a. independenta c. instiinteze structura de control abilitata pentru continuarea verificarilor c. b. in timpul misiunii auditorii constata abateri de la prevederile legale aplicabile activitatii auditate. 8. d.

e. c. d. Interventia la fata locului presupune: efectuarea controlului intern constatarea si raportarea iregularitatilor elaborarea raportului final urmarirea recomandarilor stabilirea unor termene ferme de implementare a recomandarilor 13. d. cu exceptia: scopul si principalele obiective ale misiunii de audit durata misiunii de audit tematica in detaliu programul stabilit exclusiv de catre auditor componenta echipei de audit 14. se precizeaza: planul misiunii de audit analiza riscurilor scopul. 16. Nu sunt instrumente de audit intern: Chestionarul de control intern Chestionarul . evaluarea riscului asociat diferitelor activitati c. b. Nu face parte din procedura de colectare a informatiilor: identificarea legilor si reglementarilor aplicabile structurii auditate solicitarea principalelor documente de functionare a structurii auditate organizarea unei sedinte de identificare a criteriilor de analiza a riscurilor obtinerea fiselor postului solicitarea procedurilor 15. e. e.services@yahoo. b. c. b. respectarea periodicitatii de auditare b. recomandarile Curtii de Conturi a.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR a. c. e. sugestiile conducatorului entitatii publice d. Nu se au in vedere la intocmirea planului de audit al misiunii urmatoarele elemente: a.com Page 22 of 26 . e. c. d. sugestiile organului ierarhic superior e. b. a. d. b. c.lista de verificare Pista de audit Interviul FIAP-ul © CTID Ploiesti remus. e. c. a. b. In notificarea adresata structurii auditate. d. 10. principalele obiective si durata misiunii calendarul intalnirilor perioada de auditare 12. Notificarea structurii care va fi auditata precizeaza urmatoarele. Initierea auditului – nu presupune: intocmirea ordinului de serviciu intocmirea declaratiei de independenta intocmirea notificarii privind declansarea misiunii de audit public intern intocmirea minutei sedintei de deschidere inaintarea notificarii structurii auditate 11. a. d. a.

c. d. Ordinea de zi a sedintei de deschidere nu va cuprinde: prezentarea auditorilor prezentarea obiectivelor misiunii de audit asigurarea conditiilor materiale necesare derularii misiunii intocmirea Fiselor de identificare si analiza a problemelor(FIAP) prezentarea scopului misiunii 21. cu exceptia: a. ordinului de serviciu c. observarea fizica. 17. Obiectivele controlului intern sunt urmatoarele. b. Principalele tipuri de audit sunt urmatoarele. c. sa asigure o mai buna administrare si pastrare a patrimoniului c. sa asigure o evidenta contabila si un management informatic fiabile si corecte e. formularului de constatare si raportare a iregularitatilor e. sa asigure o mai buna monitorizare a conformitatii cu regulile si procedurile existente d. Pregatirea misiunii de audit public intern presupune intocmirea urmatoarelor documente. cu exceptia: eficacitatea si eficienta functionarii institutiei fiabilitatea informatiilor interne si externe elaborarea de programe de dezvoltare conformitatea cu legile conformitatea cu reglementarile si politicile interne. mai putin una: a. b. d. programului de audit a. d. 20.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR a. cu exceptia: audit de sistem audit de baza audit de regularitate auditul performantei audit de conformitate © CTID Ploiesti remus. c. 19. Principalele tehnici de audit sunt: chestionarul de control intern chestionarul .com Page 23 of 26 . sa efectueze controlul intern b.lista de verificare fisa de identificare si analiza a problemelor verificarea. interviul si analiza pista de audit 23. e. e. a. e. b. d. b. notificarii privind declansarea misiunii de audit public intern d. declaratiei de independenta b. e. d. a. c. 22. Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt urmatoarele. c. b. Nu sunt tehnici de verificare: Confirmarea Fisa de identificare si analiza a problemei Comparatia Recalcularea Examinarea 18. e.services@yahoo. sa asigure consiliere conducatorului entitatii/structurii auditate a.

services@yahoo. c. Punctele de vedere ale structurii auditate la proiectul de raport se transmit echipei de audit in urmatoarele termene: a. activitati. b. d. d. e. se elaboreaza pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri. o prognoza a abaterilor de la prevederile legale © CTID Ploiesti remus. in maxim 10 zile de la primirea proiectului de raport d. Proiectul planului de audit public intern se intocmeste pana la data de: 15 noiembrie a anului precedent 30 noiembrie a anului precedent 20 decembrie a anului precedent 1 ianuarie a anului in curs 15 decembrie a anului precedent 27. un mijloc de cunoastere a realitatii si de corectare a erorilor c. e. Controlul financiar este: a. b.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 24. fotografiere si sintetizare a activitatii financiare b. 672/2002 privind auditul public intern a. programe sau proiecte sau operatiuni c. 28. se elaboreaza de catre compartimentul de audit public intern al entitatii publice de la nivelul ierarhic imediat superior b.com Page 24 of 26 . informeaza conducatorul entitatii auditate asupra modului de implementare a recomandarilor d. in maxim 15 zile de la primirea proiectului de raport b. se transmite unitatii auditate numai dupa analiza si avizarea de catre conducatorul entitatii publice care a aprobat misiunea e. b. este intocmit pana la data de 20 decembrie a anului precedent d. Proiectul de raport de audit public intern: a. se transmite la Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern pentru analiza si avizare b. este insotit de documente justificative c. nu exista un termen stabilit in Legea nr. nu necesita referat de justificare e. d. Urmarirea implemetarii recomandarilor formulate in raportul de audit revine: compartimentului de audit conducerii institutiei structurii auditate si conducerii institutiei compartimentului juridic compartimentului financiar-contabil 30. Reuniunea de conciliere cu structura auditata se organizeaza in termen de: 5 zile de la primirea punctelor de vedere 10 zile de la primirea punctelor de vedere 15 zile de la primirea punctelor de vedere imediat ce s-au primit punctele de vedere nu exista un termen stabilit prin lege 29. dupa 15 zile de la primirea proiectului de raport c. o functie a managementului. e. Proiectul planului de audit public intern: a. c. se transmite spre avizare la organul ierarhic superior a. in maxim 5 zile de la primiea proiectului de raport e. 26. este documentul pe baza caruia se intocmesc FIAP-urile 25. a. c.

prezinta si un accentuat caracter preventiv pentru operatiile si activitatile ce urmeaza a se desfasura in viitor.services@yahoo. control operativ–curent si control incrucisat b. lipsurilor. in faza de angajare sau de efectuare. Controlul ulterior: a. opreste. constatarea deficientelor. educativa–stimulativa 35. functia de constatare si de corectare si functia de prevenire si de perfectionare b. cuprinde in sfera sa activitatile si operatiile in momentul (timpul) efectuarii lor c.com Page 25 of 26 . componente ale obiectivului controlului financiar c. se manifesta sub de: a. neconcordantelor cu prevederile legale. Controlul operativ–curent: a. cunoastere– evaluare. prevenirea si inlaturarea aspectelor negative si consolidarea celor pozitive. fenomenele si procesele financiare sunt: a. operativ–curent si ulterior 36. surprinde procesele economice si financiare desfasurate (executate) b. Controlul financiar preventiv: a. constatare–corectare. control preventiv si control concomitent c. numai constatarea abaterilor sau lipsurilor b. constata lipsurile sau pagubele produse. o forma a evidentei contabile 32. functiile de: prevenire–perfectionare. Controlul financiar are in vedere: a.USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 31. elemente metodologice de executare a controlului financiar b. constata daca au fost respectate intocmai prevederile legale cu cazul producerii efective a operatiilor din sfera controlului financiar 38. este un procedeu de control financiar 37. a operatiilor pentru care nu sunt indeplinite conditiile legale c. precum si stabilirea masurilor de valorificare a constatarilor negative 33. precum si relatiile. actiuni externe sferei controlului financiar 34. Controlul ca necesitate obiectiva si subiectiva este: a. este un procedeu faptic de control financiar © CTID Ploiesti remus. cunoastere si evaluare c. dupa data controlului financiar b. control preventiv. Modul de aplicare si indeplinire a directivelor stabilite. numai recuperarea lipsurilor sau remedierea abaterilor c. de constatare si corectare. proiecteaza desfasurarea operatiilor in conditii de legalitate c. Controlul financiar are ca functii specifice: a. un mijloc de perfectionare a activitatii c. stabileste cauzele si vinovatii si propune masuri pentru preintampinarea unor abateri similare in viitor b. un scop b. Dupa momentul in care se executa controlul raportat la momentul desfasurarii activitatii sau efectuarii operatiilor ce se controleaza financiar. functiile: educativa si stimulativa.

USH FBIII 2oo8 – 2oo9 Sem1 AUDIT si CONTROL FINANCIAR 39. de forma si de continut d.com Page 26 of 26 . de forma si de tipizare b. Pentru a se obtine o imagine fidela a activitatii economico-financiare controlate este necesar ca: a.services@yahoo. sfera controlului financiar sa se confunde cu evidenta. cu fotografierea si reflectarea/simularea dinamicii economico-financiare 40. datele cu caracter de evidenta (contabile) sa fie confirmate de alte date fara carater contabil c. sistemul de documente si evidenta sa constituie obiect al controlului si sursa de informatii pentru control b. de continut si de fond © CTID Ploiesti remus. de fond si de intocmire in format electronic c. Controlul documentelor justificative pe baza carora se efectueaza inregistrarea in contabilitate a existentei si modificarilor elementelor de activ si de pasiv are in vedere obiective: a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->