Proiect de activitate didactică

Disciplina: activităţi ludice Clasa: a IV-a Tema: jocuri de mişcare Aria: ludoterapie Obiectivul fundamental: antrenarea funcţiei neuromusculare, dezvoltarea simţului echilibrului Obiective operaţionale: O1:- să înţeleagă regulile jocurilor O2:- să respecte regulile jocurilor O3:-să-şi dezvolte simţul echilibrului Metode şi procedee: conversaţia, jocul Materiale didactice: 2 cartoane, 2 cărţi, 2 mingi de plastic, 2 cutii din plastic,dopuri(roşii, albastre), tabel pentru notarea punctelor, un trofeu, pahare de plastic. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Moment organizatoric - asigur climatul necesar desfăşurării optime a activităţii - elevii ascultă indicaţiile. - pregătesc materialul didactic - urmăresc modul în care pregătesc materialul didactic.

m.la comanda de începere a jocului.câte unul din fiecare echipă stă pe carton. le aşează pe sol şi îl ating pe umăr pe următorul.jocul continuă până când parcurg toţi traseul .când ajung la linia de sosire iau cartoanele şi aleargă înapoi.în momentul în care ajung la linia de sosire. o să organizăm un concurs…. apoi îl aduc şi pe celălalt înainte pentru a păşi. pe linia de plecare. .elevii se aşează în şir .d. iau în mână cartoanele şi aleargă cu ele până la linia de plecare. a) -în dreptul fiecărei echipe. şir înapoia liniei de plecare.cursa cu obstacole. . Dezbaterea temei aşezaţi în . . se pun două bucăţi de carton pe care copii să poată sta cu ambele picioare. primii din fiecare echipă deplasează cu mâna cartonul al doilea.împart elevii în două echipe egale ca număr.va deplasa cu mâna cel de-al doilea carton înainte pentru a păşi.a. îl aşează înainte şi păşesc pe el cu ambele picioare. ş. îi ating pe umăr pe următorii şi trec la coada şiruri. fixată dinainte.astăzi. pe linia de plecare. .Anunţarea temei . le aşează pe sol. .

b) -în partea opusă a terenului de joc. primii din fiecare echipă se deplasează până la cerc. apoi aleargă înapoi şi îi ating pe următorii. îl pune din nou pe cap şi se aşează la coada şirului.când au ajuns iau cartea de pe cap. . . aşează cartea pe cap şi aleargă spre cercul din faţa lor. Dacă pe parcurs îi cade şi aleargă mai departe. Cea care pierde. doar cu un punct. La semnal. Când ajung în cercuri iau cartea de pe cap şi aleargă spre următorii iau cartea de pe cap şi aleargă spre următorii cărora le predau cartea. în dreptul fiecărei echipe desenez două cercuri.îşi pune cartea pe cap şi aleargă către cerc. . Echipa care termină prima este punctată cu 2 puncte. c) -la comandă. Echipa care termină prima primeşte 2 puncte iar cealaltă .se deplasează prin sărituri pe ambele picioare. o dau următorului unui copil cartea. acesta se opreşte. apoi trec la coada şirului. prin sărituri pe ambele picioare. Primii din fiecare echipă au în mână câte o carte.La sfârşit este punctată cu 2 puncte echipa care a terminat prima şi a executat-o mai corect.

Câştigă 2 puncte echipa care introduce cele mai multe dopuri în cutie. lipite una de cealaltă 2 cutii din plastic de aceeaşi formă şi mărime. . sărind pe mingi de plastic. e) . Fiecare dop care nimereşte în cutia echipei adverse îi dă dreptul acesteia să scoată un dop bun din cutia echipei care a greşit. Trebuie să arunce imediat echipei sale mai multe dopuri. d) -la comandă.într-un punct fix aşez.un punct. până la cerc. . primii din fiecare echipă se deplasează. Echipa care termină prima este punctată cu 2 puncte. . La o distanţă de 3-4m se aşează cele două echipe. învinsa doar cu 1 punct.aruncă dopurile în cutia echipei sale. Fiecare jucător primeşte dopuri în culoarea echipei sale (roşu sau albastru).se deplasează pe mingi de plastic.

.Încheierea activităţii .echipa câştigătoare va primi un trofeu .elevii primesc câte un pahar de suc.fac aprecieri cu privire la activitatea elevilor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful