Bacaan Takbir Hari Raya (Lebaran

)

‫اك بر هللا‬- ‫اك بر هللا‬- ‫اك بر اك بر هللا و هللا اال هللا الال ً اك بر هللا‬ ‫ال حمد و هلل‬ Malam Lebaran adalah waktunya Takbiran.
Dan inilah teks bacaan atau lafadz takbir malam lebaran; Idul fitri-Idul adha. Lengkap dengan teks arab-latin-arti. Tersedia juga teks takbir versi panjang (sempurna). Untuk teks Takbir tulisan arab, bisa download disini. Untuk mendengarkan gema Takbir versi audio (mp3) bisa download disini [6,2 mb], dengan musik yang rancak, unik dan easy listening.. a. Takbir umumnya:

‫اك بر هللا‬- ‫اك بر هللا‬- ‫اك بر اك بر هللا و هللا اال هللا الال ً اك بر هللا‬ ‫ال حمد و هلل‬
Allaahu akbar.. Allaahu akbar.. Allaahu akbar..... Laa - ilaaha - illallaahu wallaahu akbar.

‫ال حمد و هلل اك بر هللا‬ Allaahu akbar kabiiraa walhamdulillaahi katsiiraa. Laa ilaaha .illallaahu wahdah. ً ‫اك بر و هللا اال هللا الال‬. ً ‫وحدي هللا ا ال الال‬. shadaqa wa'dah. ً ‫االإي اي والو ع بد اال هللا الال‬.hamd..ilaaha illallallahu walaa na'budu illaa iyyaahu mukhlishiina lahuddiin walau karihal . munafiq dan musyrik membencinya. Dia menepati janji. ‫ع بدي وو صر‬. Laa .a'azza jundah. ‫وعدي صدق‬. ‫ك ري ول و‬ ‫ال م ىاف قون‬. ‫ي ه ال د ل ً مخ ل ص يه‬.hamd. Artinya: Allah maha besar dengan segala kebesaran.ilaaha illallaahu wallaahu akbar. Tiada Tuhan selain Allah. walau karihal munafiqun.wa ashillaa. ‫االح زاب وٌزم وأعزج ىدي‬ ‫واحدي‬. walau karihal musyrikun. ‫ال م شرك ون ول وك ري‬. wahazamal .Allaahu akbar walillaahil . .. Allaahu akbar walillaahil . Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Laa . Dan maha suci Allah sepanjang pagi dan sore. wasubhaanallaahi bukrataw . Allah maha besar dan segala puji bagi Allah. menolong hamba dan memuliakan bala tentara-Nya serta melarikan musuh dengan ke Esaan-Nya. Tiada Tuhan selain Allah dengan ke Esaan-Nya. Tiada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah selain kepada-Nya dengan memurnikan agama Islam meskipun orang kafir.kaafiruun. Allah maha besar. Baca'an yang sempurna: ‫هللا و س بحان ك ث يرا هلل وال حمد ك ب يرا اك بر هللا‬ ‫وا ص ي ال ب كرة‬. wanashara 'abdah. Artinya : Allah maha besar (3X) Tiada Tuhan selain Allah Allah maha besar Allah maha besar dan segala puji bagi Allah.. b. ‫ف رون ال كا ك ري ول و‬.ahzaaba wahdah. .wa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful