FIŞĂ DE APRECIERE – NECLERICI

PAROHIA: ...........................................................................................................................
ANGAJAT (nume, funcţie, date
personale): ...............................................................................................................................
.................
VECHIMEA:
- generală: ...............................
- actuală: ..................................
ABATERI, DELICTE, PENALIZĂRI: ................................................................................
CAPACITATEA DE
INIŢIATIVĂ: ..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................
CAPACITATEA DE INTEGRARE –
ADAPTARE: ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................
CARACTERUL ŞI SIMŢUL
RĂSPUNDERII: .....................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.........................
RELAŢIA CU SUPERIORII ŞI CU CEILALŢI
ANGAJAŢI: ............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................
RELAŢIA CU
ENORIAŞII: ............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................
COMPORTAMENTUL MORAL:
- în familie:.............................................................................................................
- loc de muncă: ......................................................................................................
- societate: .............................................................................................................
RECOMANDĂRI: ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................

PREOT – PAROH,

...................................................... .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful