Duminica Slăbănogului de la Vitezda (a IV-a după Sfintele Paşti

)

Duminica a IV-a după Sfintele Paşti ne readuce în memorie una din nenumăratele fapte dumnezeieşti săvârşite de Mântuitorul nostru în mijlocul oamenilor. O faptă care a arătat încă o dată dumnezeirea lui Iisus. Este vorba de vindecarea unui paralitic care zăcea în patul suferinţei de 38 de ani! Cuvântul Sfintei Evanghelii descrie atât de bine acest moment: „După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut. Şi era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă? Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-a făcut sănătos ” (Ioan 5, 1-16).

fără să deznădăjduiască… În acest context. Nu avea om. care a răbdat atât de mult timp. Cum să nu fi dorit? Oare nu pentru aceasta se târâse zi de zi spre pridvorul scăldătorii. avem Biserica – izvor de binecuvântare şi „scăldătoare” a păcatelor noastre. tocmai ca să arate că Dumnezeu lucrează minunile Sale în orice timp. cu atât suferinţa este mai mare. 38 de ani de aşteptare. E ca o jertfă închinată Domnului. Toţi oamenii suntem nişte „slăbănogi” sufleteşte şi trupeşte. Nu trebuie să trecem cu vederea ultimele cuvinte pe care Domnul Iisus i le-a adresat celui vindecat: „Iată că te-ai făcut sănătos. mereu prezent alături de noi. atât de rigorişti în respectarea Legii. Iisus a vindecat acel om sâmbăta. apoi prin chiar Jertfa şi Învierea Sa. iar o faptă de milostenie faţă de aproapele e chiar mai de preţ într-o zi de sărbătoare. Nu avea om care să-l împingă în scăldătoare. dar Dumnezeu avea să-i dea cu mult mai mult. Boala îl face pe om mai greu de suportat. ca să nu ne fie şi mai rău. Pentru nişte slăbănogiţi de păcat. dar i l-a dat pe Însuşi Fiul Său! Dumnezeu întrupat a venit la acest om chinuit de suferinţă. de vindecări şi învieri. când rugăciunile sale de fiecare zi se îndreptau spre Dumnezeu ca să-i dea şi lui … un om care să-l ajute şi să-l arunce în apa scăldătorii. Mântuitorul a vindecat acel slăbănog într-o zi de sâmbătă. Păcatul strămoşesc a adus în existenţa oamenilor moartea. Al pierderii căii către El. . încât ajunseseră să-L condiţioneze chiar şi pe Dumnezeu în săvârşirea minunilor Sale. de credinţă că poate se va întâmpla vreo minune. când atâţia alţi oameni renunţă cu uşurinţă.Cutremurătoare întâmplare! Până şi Mântuitorul a fost impresionat de starea acelui paralitic. Cuvinte care subliniază legătura strânsă dintre păcat şi suferinţă. nefericirea şi îndepărtarea de Dumnezeu mai greu de suportat. mai mult sai mai puţin. întrebarea Domnului: „Voieşti să te faci sănătos?”. Hristos ne îndeamnă pe toţi să nu mai păcătuim. Formalismul unora ajungea să nesocotească până şi viaţa unui om. spre multa mânie a iudeilor. De acum să nu mai păcătuieşti. În locul scăldătorii minunate de la Vitezda (Betezda). Nu şi acesta. Care mai rău? Răul îndepărtării de Dumnezeu. suferinţa. un semen care avea nevoie de atâta ajutor. arată ce fel de suflet avea acel biet om. boala. nici nu îşi mai avea rostul. Un loc unde Îl întâlnim pe Domnul în orice timp. de speranţă. într-o continuă şi chinuitoare aşteptare? Cum să nu fi vrut. chiar pentru lucruri mult mai mici decât cumplita boală a acestui om. Toate le-a făcut pentru noi. ca să nu-ţi fie ceva mai rău”. Cât de multă stăruinţă. îl face cârtitor. Cu cât viaţa noastră se apleacă mai mult spre păcat. îndărătnic. căci pentru aceasta a venit în lume: ca să ridice păcatele şi suferinţele oamenilor! Şi a făcut-o mai întâi prin noianul de minuni.

puţin mai târziu. căci lucrurile neînsufleţite nu-l primesc. dar nimic nu i se întâmplă pentru că blestemul dumnezeiesc este asupra lui. Acum nu mai vrea să se facă sănătos. Blestemul dumnezeiesc a căzut peste toţi cei care au cerut răstignirea Domnului. iată. Atunci Isac a ieşit şi el la poartă împreună cu vecinii. ci totul şi toate îi spun şi-i repetă cuvintele Mântuitorului spuse la poarta casei lui: "Mergi. însetat şi nemâncat. . căci toţi.Ne trebuie om care să „ne arunce în scăldătoare?”. căzând în grea sclavie. că nu se pot atinge de el. Merge prin pustietăţi. Iisus l-a rugat să-I dea voie să se odihnească pe banca de la poarta lui. ducându-se în focul iadului. Dar ne spune că s-a dus şi a spus iudeilor că Iisus este cel ce l-a făcut sănătos. dar acesta îi zise cu asprime: "Nu-ţi dau voie să stai. hulit şi batjocorit. a fost nerecunoscător. până la a doua Mea venire. De aceea Domnul Hristos a ştiut cu cine stă de vorbă şi i-a zis: "Vezi să nu mai păcătuieşti şi celelalte. ca un Dumnezeu ce era. străbătând pământul în lung şi-n lat fără să i se întâmple ceva. mergi de aici! Atunci Domnul Hristos se întoarce către el şi-i zise: "De acum încolo să mergi şi tu mereu. mergi ! Iar el merge până va veni Domnul să judece viii şi morţii. Din tradiţie şi dintr-o carte veche a Bisericii se spune că acest slăbănog vindecat de Iisus se numea Isac Lachedem. ci doreşte să scape de povara vieţii. chinuiţi în diferite feluri. aproape de 2000 de ani. care s-a asociat cu ceilalţi hulitori. căci au fost împrăştiaţi pe toată faţa pământului. pentru că el vrea să moară. prin jungle periculoase şi s-a aruncat chiar în vulcanul Vezuviu din Italia. iar Domnul văzându-l l-a rugat să-i dea puţină apă. şi-au sfârşit viaţa lor în diferite chinuri. dar în zadar. Când Mântuitorul urca cu Crucea pe dealul Golgotei. Ştia Iisus. ca şi alţii. a uitat îndată de binefăcătorul său şi nu L-a urmat ca să-I asculte sfintele învăţături. arşi de sete. trăieşte şi umblă neîncetat. de foame. dar sunt cuprinse de o aşa scârbă. Animalele sălbatice vin până lângă el. Blestemul dumnezeiesc a căzut peste el ca şi peste toţi cărturarii şi fariseii. că acel slăbănog va stărui în păcate ca şi înainte şi va face chiar un păcat mai grozav. merge mereu pe pământ. împreună cu Pilat. îl miros. Se spune că şi astăzi acest evreu nerecunoscător. Îl avem pe însuşi Dumnezeu! Părintele şi Fratele şi Prietenul nostru cel mai bun… Sfânta Evanghelie de astăzi nu ne spune că slăbănogul i-ar fi mulţumit Domnului pentru că l-a tămăduit. La refuzul acestuia. căci pe acolo ducea drumul spre Golgota. I se mai zice şi evreul rătăcitor. Poate şi el. şi aceasta. s-a oprit în dreptul casei acestui Isac Lachedem. în frunte cu Anna şi Caiafa. rămaşi fără ţară. Iată că se apropie 2000 de ani şi el merge.

la pocăinţă. Ajută-ne cu Harul Tău să nu mai păcătuim. Amin. Iată nădejdea cea mare pe care ne-o dă Domnul pentru viaţa cea veşnică. ca şi slăbănogului din Evanghelia de astăzi: "Vreţi voi să vă faceţi sănătoşi? Veniţi la Mine. care este bun Părinte. ca să nu vă fie şi vouă ceva mai rău în veci în iad. să nu-i mai apuce moartea în păcate. Aşa e şi cu viaţa noastră de aici. scapă-ne pe toţi care ne-am adunat aici de chinurile iadului şi vindecă slăbănogirea sufletului şi a trupului nostru. iar cei răi să se trezească şi să vină la fericire cât mai repede. urmaţi sfaturile Mele şi vedeţi să nu mai păcătuiţi. cei buni ca să se curăţească şi mai mult pentru locul cel curat. ca să ne mântuim şi noi în vecii vecilor. vă veţi întrista. Pe una din feţe se văd culorile. în chinurile fără sfârşit. . Sfântul Augustin a asemănat viaţa omenească cu un covor ce are două feţe.Aşa zicea Iisus ucenicilor Săi: "Voi veţi plânge şi vă veţi tângui. însă întristarea voastră se va preface în bucurie mare mai pe urmă. şi cei răi. De aceea Tatăl nostru cel din ceruri. şi cei buni. desenele şi florile. cealaltă parte o vede şi o ştie Dumnezeu. Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu. pe cealaltă parte nu se vede decât un amestec de fire şi noduri încâlcite. noi nu-i vedem decât una din feţe. ne zice şi nouă. Până atunci avem toţi parte de suferinţă. Rugăciune Doamne Iisuse Hristoase.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful