P. 1
Predica Duminica Vindecarii Orbului in Ierihon

Predica Duminica Vindecarii Orbului in Ierihon

|Views: 3|Likes:
Published by manupop
predic
predic

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: manupop on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

Iubiti credinciosi si credincioase

În “Predica de pe munte”, Mântuitorul, între altele, a spus poporului strâns să-i asculte cuvântul Lui cel dumnezeiesc: “Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide” (Mat. 7, 7). Ele sunt fapte de stăruinţă în revendicarea unor drepturi pe care le socotim legitime. Temeiul acestui adevăr îl explică însuşi Mântuitorul mulţimilor: “Că oricine cere ia, cel care caută află şi celui care bate i se va deschide” (Luca 11, 5-10). Într-adevăr, Dumnezeu îşi revarsă harul său peste cei stăruitori în rugăciune. O confirmare adevărată avem în textul Sf. Evanghelii a zilei de astăzi. Iată-L pe Mântuitorul în ultimul drum spre Ierusalim, vorbind cu sfinţii Apostoli, pentru a treia oară, despre patimile şi moartea Sa. Acest drum trecea printr-un oraş cu numele de Ierihon. La marginea acestui oraş cerşea un orb, căruia Sf. Evanghelist Marcu îi dă şi numele: Bartimeu, fiul lui Timen. Orbul, auzind venind mulţime de lume, întreabă: “Ce este, ce s-a întâmplat?” Cineva i-a răspuns: “Trece Iisus Nazarineanul”. La auzul acestor cuvinte, un fior puternic de nădejde năvăleşte în sufletul bietului orb. El auzise de multe vindecări miraculoase făcute de Mântuitorul; ba auzise că înviase chiar morţii! De aceea, cu inima plină de credinţă şi nădejde în mila Domnului, el începe să strige “Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine” (Luca 18, 38). Nevăzând, nu putea aprecia distanţa dintre el şi Iisus, ca să ştie cum să-şi modeleze vocea şi striga din ce în ce mai tare, ca să fie auzit. Cei din jur încercau să-l tempereze, “îl certau să tacă”. Dar orbul nu ţine seama de nimic, nu ascultă de nimeni, ci ascultă numai de glasul inimii sale, de glasul cugetului său, care-i spune: strigă tare, să fii auzit, căci nu se ştie dacă scăpând acum prilejul, ţi se va mai arăta vreodată. De aceea, el mai nestăvilit, mai din adâncul inimii, mai tare striga: “Fiul lui David, ai milă de mine!” Adică, ai milă Doamne, şi nu mă lăsa în acest întuneric deznădăjduit! Ai milă şi dă-mi vederea, să te pot vedea pe Tine, Doamne! Ai milă, Stăpâne, şi învredniceşte-mă să pot şi eu vedea măreaţa operă a minunilor Tale, ca să pot striga ca psalmistul: “Cât de minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate întru înţelepciune le-ai făcut” (Ps. 103, 2). Desigur, se cuvine să ne întrebăm: Oare Mântuitorul nu auzise de mult glasul orbului? Şi auzise şi glasul şi-i ştia şi durerea şi deznădejdea, dar şi credinţa; însă lăsându-l să mai strige, Mântuitorul voia să atragă atenţia acelor cu adevărat orbi, dar cu ochii sufletului, din jurul Său: mai întâi că El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu

Ce învăţături putem trage din această minune? O întrebare ne poate tulbura conştiinţa: De ce infirmităţile? De ce unii se nasc cu boli şi infirmităţi? Ne punem aceste întrebări. Nu totdeauna se poate răspunde. 14. Chiar dacă nu pătrundem noi sensul unui lucru. tulburat şi amărât. dar nu toţi ştim a răspunde la ele. orbul a fost răsplătit: “Si Iisus i-a zis: Vezi. în puterea acestei credinţe. Nu ştim şi nici nu putem şti voia lui Dumnezeu în lucrarea Sa. deşi le spusese lămurit altădată: “Veţi auzi cu urechile voastre şi nu veţi înţelege. după cum ne spune Sf. “Si toate câte le veţi cere. Credinţa orbului în eficacitatea rugăciunii lui a apărut în cerere. 13. să-i spulbere îndoielile şi săi dea tărie voinţei sale slăbite. veţi primi” (Mat. credinţa ta te-a mântuit! Numaidecât orbul şi-a recăpătat vederea şi a mers după Iisus mărind pe Dumnezeu” (Luca 18. Fără această credinţă am fi dezarmaţi şi dezorientaţi cu desăvârşire. roagă pe Mântuitorul să-i vină într-ajutor în durerea sa. să le arate credinţa acelui orb. 4051). să văd!” (Luca 18. Credinţa ne dă speranţa într-un sens şi ne înarmează cu seninătate şi răbdare. Dar există un răspuns. Pentru credinţa şi stăruinţa lui. 22). Imitând rugăciunea Mântuitorului. Oare nu ştia Mântuitorul ce dorinţă avea orbul? Si atunci. pentru ce îl mai întreba? Pentru acelaşi motiv: pentru a vădi mai mult credinţa arzătoare şi stăruitoare a orbului şi apoi de a face pe orbii şi surzii sufleteşti din jurul Său să-I priceapă dumnezeirea. a fost expresia unei credinţe interioare care i-a dat posibilitatea de a se adresa Domnului Iisus prin rugăciune. chiar în cele mai grele momente. la întrebat: “Ce vrei să-ţi fac?” Si orbul a răspuns: “Doamne. cererea lui pioasă. chiar dacă se ascund multe taine şi mai rămân multe întrebări fără răspuns. . Isaia 6. şi după ce s-a apropiat. 42-43). pe bună dreptate. şi unele explicaţii. rugăciunea creştină cere cu preferinţă bunuri spirituale. rugându-vă cu credinţă. Despre încrederea în eficacitatea rugăciunii ne povesteşte Mântuitorul spunând: “Aveţi credinţă în Dumnezeu” (Marcu 11. “S-a oprit apoi Mântuitorul şi a poruncit să-l aducă la El. avem credinţa că în toate există o lucrare şi o dreptate a lui Dumnezeu. Sufletul. să-i potolească patimile. De la început. Evanghelie. care a fost satisfăcută. 21. veţi privi cu ochii voştri şi nu veţi vedea” (Mat. Găsim. 22-23). 9).şi apoi.

. Ajută-ne! Deschide-ne ochii! Ne-au orbit şi neau uluit ispitele false ale lumii! Am alergat către ele. în rugăciunea femeii cananeence (Mat. iar o mână blândă ne va ridica din lumea rătăciţilor şi deşertăciunilor de tot felul si ne va spune. Stăruinţa este indisolubil legată şi de rugăciune. 1-8). când a fost ispitit de diavol în pustie precum şi în preajma patimilor. Viaţa. vom simţi puteri noi. când “fiind în zbucium. 21-28). cum i-a spus lui Bartimeu: “Credinţa ta te-a mântuit”. Ajută-ne! Si fă. cu grabă.Mântuitorul a vrut să inspire ucenicilor Săi o credinţă vie şi concretă în eficacitatea rugăciunii (Matei 7. vrem să vedem crucea Ta. Doamne. Lumina după care ele sunt însetate! ~n felul acesta. Ea este prezentă şi eficace în rugăciunea văduvei din parabola judecătorului nedrept (Luca 18. ci numai cele folositoare sufletului şi trupului. ne-am ars aripile sufletului nostru şi azi suntem atât de nevolnici. fiindcă o anumită orbire putem avea fiecare. cuvântul Tău! Si o dată cu el. şi ca fluturii ce zboară noaptea ademeniţi de flacără. Amin. Vrem să vedem limpede datoriile noastre. Puterea. Rugăciunile acestora s-au împlinit fiindcă Dumnezeu îşi pleacă urechea la rugăciunea stăruitoare. cu mai mare stăruinţă se ruga” (Luca 22. Ne-am adăpat din înţelepciunea înşelătoare a veacului şi am alunecat în desfătările lui întinate şi ne-am uitat de dragostea Ta. adică să ne rugăm stăruitor. Altă izbăvire nu avem decât alergând la Hristos şi El să se apropie de noi şi să întrebe: Ce ceri? Să-i răspundem. şi noi: Vrem să vedem. 44). Se cere să imităm pilda lui Bartimeu. vrem să vedem bine-adevărul. Practic. dacă în conţinutul ei nu cuprinde nimic vătămător. precum şi în rugăciunea orbului Bartimeu. să pătrundă în sufletele noastre. Iisus şi-a manifestat încrederea în eficacitatea rugăciunii. 7-12). Doamne. se va naşte “Făptura nouă” a creştinului liber de păcat. Minunea cu orbul Bartimeu se poate petrece în viaţa fiecăruia din noi. 15.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->