RESUME KEPERAWATAN

NAMA KLIEN
NO. REG
NO
.....
.
.....
.
.....
.
.....
.
.....
.
.....
.
.....
.
.....
.
.....
.
.....
.
.....
.
.....
.

S

:
:

TANGGAL :
DX. MEDIS :
O

................................. ......................................
.
.
................................. ......................................
.
.
................................. ......................................
.
.
................................. ......................................
.
.
................................. ......................................
.
.
................................. ......................................
.
.
................................. ......................................
.
.
................................. ......................................
.
.
................................. ......................................
.
.
................................. ......................................
.
.
................................. ......................................
.
.
................................. ......................................
.
.

A

P

I

E

........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.

........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.
........................................
.

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

............................... ... .............. ....................... .............. .......... .................... ...... . ......... ................. ... .. ............................... A P I E ........... ...................... .. ................. ................ ......... ................. ..... ...... ........ ........................................ ...................... .......... ......... .... ................. ............ .......................... ..................................... REG NO .............. ............... . ............ . ............................... .......................... ............. ............................................... ................. ...................................................... ...... ............................. ............ .................................. .......................... ........ ................ ......... ........ ........................................................ ... .. .... ...... ............. ........ ........................... . ........ .............. ...................... ... .................. ............................ ........ ................................ ..... ............................ ... ........ ..... ..... ...... ..................... ........ MEDIS : O ......................................... ........ . ...... ........................ ..................... ... ............................................................... ..... . ....... .................................................................................... RESUME KEPERAWATAN NAMA KLIEN NO....... ................................ ................... . ....................... ..... ....... .. ........... ............ S : : TANGGAL : DX.................................. .. ....... .................................................................... ..................................... ............................ .......................................... ................... ............ ......................... .................. ............. ................ ......... .... .....

........................................ .......................... ................... ............ ........ ... ................................... ........ ........................ .... .............................. ..................................................... ................................... ........................ ............................................................. ............. ........... ..................................................... . ........................ ... .......... .... ............................ .............. ..................... .............. ...................... ............................................. ...... ................................................ .................... ............................................... .... .............. ...................... ........... ...... ......... ... .................. . ................................. ........................................ ............... ................................... .............. ..................................................................... ........................ ............................... .................................. ...................... .. ....... .. ..... .................................. .......... ............... ........... ............ ................ ........................................ ..................... ..... ...... ............. ....... ...................................... . ... ..................................................................................................................................... ..... ................... ......... ............................ ......... ............ ............................................................ ................................ ................................................................... ............................. ......... ...... .................. .. ............................................................................................................................... .................. ..... ................................................................................... ...................... ........ ............................................. ................................... ..... ........................................................... ............ ........................ ........................... ...................................... ................................................ ........................................... ............ ........................ .... ... .... .. ... ............... ........................... ............................ ........ ........................................ . ...................... .. .................................. ........ .................. ...... .......... ........ ....... ............................ ................ ............... ................................... ..... . ............... ......................... .... ................ ........................ ................ ....... ............................ .... ................ ......... ................ .......................... ................................... ......................... ......... ............... ...................................... ...... .. .... .................................. . .............. ........................................... ............. ................... ...... ......... ......................................... ... ........... .................. ............ ........................... ...... ........................................................ ............. .. .......... ..... ... .................... .......... ... ................................................................. .. . ............................ ............................... ........................... ................. ............... ........................................ .. ..........................................

............................ ........ ................. .. ............. ............... . ............ .... ............................................ .................. ........................... ................................................... ....................... ............................... .......................... ............. ................................. ....... ............................ ............................................. ........... ........ . ............ ...................... . ......................... . . ................. .................... ............. .............................................................. ........................................................................... MEDIS : O ............... .......................................... ........ .................. ............. ................ . ............ ... ..... ........ ..... ...... .... ............ ............................................................................ ......... S : : TANGGAL : DX.................. ................................ .. .... .............. ... ................ .............. RESUME KEPERAWATAN NAMA KLIEN NO... ................... ......... . ... ....................... ................................................................... .. ..... ................. ...................................................................................... . . ........................... ............................................................................. . ......................... .............. ................................ ................................... ................................ ... ........................... .. ...................... ................. ................. ................. .......................................... .... ................... .... .... ............... .......................... ........................... ................................... ........................... ....... REG NO .................................................................... . ............................. ...... ................................. ....................... ......... ............... . ................................... ................................ ................. ...... .. ............. ........... ........... .............................................. ... ......... ................. ..................... ............. .......... A P I E .... ........................ ............ ....... ....................................... ...... ....................... ..

......................................... ........ ........ ... ............................................... .... ............ ....... ...... ................ ......................... .............. .................................. ............................ ................ .................................. .................... ....................................... ...................... . .. ........ .. ......................... .......................... ...... ...................... .................................................................. ... ................. ................. ...... ................... ....... ............................................. ...... .... ............. .... ..... ..... ... ................ ................................................................... ..................... . .................... ............ ........ .................................. ............................. . .................................. .. ....... ......... ..... . .......... .......................................... ....... ........................... ....................................... ...... .................................................... ................................................................................................. ..................... ............. ............. ........... ......... ............ ............................. ..................... ................... ............ ........................... .......................... ... .................. ..... ....................... ...... ..... .... ........................... . .............. .................. ............................. .. .. ... ............................................................................................................................... .................................................. ........ ........................................................ ......................................................... .............. ............... ... ............................................................ ......... ......... .. ..................... ... ..................... ... . ............................ ....................................... ....................................................... ...... ........................ ..... ..................................... . . ........ ..................................... .......... . ....... ..................................... ..... .................. .. ...................... .............. ......................... .............. ........ ... ............ ............. .. ...................................................................................... .. ............................... ............................................................................ .......................................................... .............................................. .. ....... .... .. ......... . . .... ....... ............ ........................... ................ ........ ....................... .............................. .. ......................................... ...................................... ..... .......... ............ .............. ....................... . ........ ................ ................................. ................ ...

.................... ........... ........... ...................... .......................... ........... ................... ............ ............. ........... ................. ........................................ . ...................... .................................... ............................. .................... ................................................ ........ .. ......... ........................................................... ...................... ............. ............................................ .......................................................................... ..... ........................... ............................................. .......................... .......................................................................... ................................ ... ................................................................................................ .................................. ................ .......... .................. .......... MEDIS : O .................... ................... ... .......... ................................ ................................................. ...... ........ ........ .................................. ........... ......................................................... ................................................ ........................ ........... ..................................................................... .. ...... ...... ................... .................................. ... ............................. . ................ ........... ... ................. ..... RESUME KEPERAWATAN NAMA KLIEN NO. .... ............................................................................ ............... .......... ..................................................... ........ ................. ................ .......... ........... ............ .... . ...... .............................. .. ....... .............. ............ .................................... ..... ..................... ....................... ...................................... ............. ............. .. ............................ . ........... ...... . ...... ... .... .. ............................... A P I E ............................................ ............................................................ ............................................... ...................... .............................................................. ........ ............................................ ...................................... ........ ............................ ....................................... ..................... ..... ...................... ........ .................................................... ............... .. .............................. .... ........ REG NO .................. ....................... . ....................................................... ........ S : : TANGGAL : DX. ................. ..... .. ... . ........ ......... ........................................................... ...... .. ............ ....

.................... ................ .............................. ..... ..................... ... ....... ......... ...... ...... .......................................... ......... .... .............................. . ........ .. ................ ......... ............ ..... ......... ........... ..... ... . .............. ................................................. ................ ................................................. ............ ........................ ............ ................ ............................... ......... .............. ............... .............. ........ .......................... .... ...... ....................... .................. ........ ....................... ......... ....................................................... ........ ......................................................................................... . ................................................ .... ................................................. .... ...................... ........................... ........................... ..... ................................ ................ . .... . ...................................... .................. ........... .............................................. .......................... ...... ................................. ......................................................................................... .......... ...................... ............................................................... .......... ........... ........................................................................................................................ .... .......... ............................................. ...................................................... ...... ....... .................... ................. ...... ......................... . ........................ ...... ............................. ...................... ....................... ...... .... .. . ........................ ............... .... ....... . .................... ..................... . ...................... ............. ... ............. ... .... ...................... ...................... ................................. .... ...................... ................ ........ ................. ................. .......................... ............... ..... ............ .................. ........................ .............. .. ............. .... ............................ ...... ....... ................. ............... ............ ........ .. ....................... ........ ........................... ......................... ............... ........ ................................................................. .... ............ ........................ ................... .......... ....

................ ...................................... .......... ............. ............. ..................... ..... ....... ................ .......................... ......................... ................... ..... . ..................................... ..................... ........ ............. . ...................... ........................... .. ................................................................................................................................................... ....................... ..... ............. ..... ................................. .. ........ ....................................... .......................................... ........ ............................. ..................... . ... ........................ ....... ... ................................... ........................... ......................................... A P I E ... ................................... .......... .................................................... .............. ..................... .. .................................................... ................................. ..................... .................. .......................... ....................................... .......... ..... ............ ................................................................................................................. ....... .......RESUME KEPERAWATAN NAMA KLIEN NO............ ............................................................................... ........................ ...... ......... . . ....................................................... ....... ....... ............ . ......................................................... ................. .......................................................... ............................... .................................................................................. ............................. ................................................................. ................... ........ .................. ...................... S : : TANGGAL : DX..................... .... ............................................. ........ ..................... ......... .... .................................................................... .... ...................................................................................................................... ............................................................................................. .... . ................................... ..... .. ..... ............. ........................................... ................................... ................................. ... ..... ..... ................................ ...................................................................... ................................ ......... .......... ...................................... ........ ............. ... .... REG NO ..................... ........................................ ............ .......... .... ......... ............... ................................... ....................... ... ............................. ...... . ....... ..... MEDIS : O ................ ..... ............................................ .. ................ ................................................. .......................... .................................... ............................. ........ ....... ...................... ............................ ................... .. . ........................ ...... ........ ....... ........... .................................... ........................................ ... ..... ........ ....... .................. ........................

................ ... .......................... . ....................... .... ........... .... .......... ................ . .................... ........... .... ............. ................... ............. ............. .... ....................................................... ..................... .................... ........ ......... .......................................................... . .................... ... . .... .......... ............. ............. ........................ ........ ..... ..................................... .......... . ...................................................... ........ .......... .. ....... ......... ........................................... ........................ .................................... ... ...... .. . ..... ........... .................................. ............................. ............................... .......... ......... . .. . ....... ............... ....... ....... ........... ... ...... .. ..... .............. ................................ .......................................................................................... ......... .. ................ ........................... ..... ........... ............................ ............................ ............. ............. ......... ................... . .. .................. ........................... ............. . ...................................... ....... ............................... ............... .......... ..................................... .... ............ ....................... .................... ............ ......................................... ................................. ......................

REG NO TANGGAL MUNCUL : : DIAGNOSA KEPERAWATAN TANDA TANGAN .DAFTAR PRIORITAS DIAGNOSA KEPERAWATAN NAMA KLIEN NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful