P. 1
savu

savu

|Views: 3|Likes:
Published by Carmen Radulescu
SIg-
SIg-

More info:

Published by: Carmen Radulescu on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

INTRODUCERE Sistemul este o formă universală de manifestare a materiei şi implicit, un ansamblu teoretic (de concepte şi metode), menit să faciliteze, prin

reflectare, cunoaşterea legităţilor ce guvernează structurarea şi devenirea materiei. Majoritatea conceptelor care sunt relevante pentru sistemele informaţionale pot fi găsite în colecţia de principii cunoscută sub numele de Teoria Generală a Sistemelor (TGS) (Kroeber, 1994). Teoria Generală a Sistemelor a fost fondată în anul 1954 de către biologul Ludwig van Bertalanffy, economistul Kenneth Boulding, biomatematicianul Anatol Rapoport şi psihologul Ralph Gerard. Conform TGS, sistemul este un grup de componente interdependente care funcţionează împreună spre un obiectiv comun, acceptând intrări şi producând ieşiri într-un proces organizat de transformare. Pornind de la Teoria Generală a Sistemelor un sistem informatic este o colecţie organizată compusă din hardware, software, date geografice şi personal, destinată achiziţiei, stocării, actualizării, prelucrării, analizei şi afişării informaţiilor geografice in conformitate cu specificaţii ale unui domeniu aplicativ.
1.

Intrări (input) - sunt elementele care intră în sistem pentru a fi prelucrate; Prelucrare, analiză - reprezintă procesul de transformare a intrărilor în ieşiri; Ieşiri (output) - sunt elementele care au fost rezultate prin procesul de transformare. Pe lângă aceste componente mai există încă două adiţionale: feed-back (răspunsul) şi controlul. Feed-back – sunt datele care reprezintă performanţele sistemului Controlul – implică monitorizarea şi evaluarea feed-back-ului în scopul de a determina măsura în care sistemul se îndreaptă către îndeplinirea scopului. Funcţia de control face necesară ajustarea intrărilor din sistem pentru a asigura că acesta va produce ieşirile corespunzătoare. Clasificarea sistemelor informatice Sistemelor informatice pot fi clasificate în funcţie de diferite aspecte:
2.

* Din punct de vedere ierarhic --Subsistem – un sistem care face parte dintr-un sistem mai mare. Cel mai mare sistem este considerat a fi mediul înconjurător sau universul. --Suprasistem – un sistem alcătuit din mai multe sisteme (subsistem).

* Din punct de vedere relaţiei dintre sisteme

--Sisteme deschise – sisteme care interacţionează cu altele aflate în acelaşi mediu, conectat cu mediul sau prin intrări-ieşiri. --Sisteme închise – sisteme nu care interacţionează cu altele, astfel de sisteme practic nu există --Sisteme adaptive – sisteme care au abilitatea de a se modifica singure sau de a-şi modifica mediul în care acţionează în scopul de a îşi prelungi existenţa *Din punct de vedere al gradului de complexitate -- Sistem simplu - este un sistem care are puţine elemente sau componente iar relaţiile dintre acestea sunt directe şi necomplicate; --Sistem complex - este sistemul cu multe elemente care sunt puternic interconectate şi dependente; * Din punct de vedere al influenţei mediului înconjurător -- Sistem static - este sistemul în care modificările din mediu nu produc sau produc puţine modificări; -- Sistemul dinamic este sistemul care suferă modificări rapide şi constante ca urmare a modificărilor din mediu; *Din punct de vedere al duratei --Sistem permanent - este sistemul care există pentru perioade lungi de timp, de regulă peste 10 ani. -- Sistem temporar este cel care există doar o scurtă perioadă de timp. Caracteristicile sistemelor informatice Principalele caracteristici ale sistemelor sunt: *Sistemele transformă intrările în ieşiri; *Sistemele sunt interdisciplinare, cunoaşterea lor implică o multitudine de cunoştinţe şi aptitudini diverse; *Sistemele sunt holistice, adică trebuie privite ca un întreg, luându-se în considerare toate părţile, chiar dacă la un moment dat interesează numai o parte; *Sistemele sunt diferenţiate, fiind alcătuite din elemente, în general diferite între ele sau având legături diferite între ele; *Sistemele sunt sinergetice; este calitatea întregului de a depăşi suma părţilor, astfel sistemul ca întreg este capabil de performanţe pe care părţile componente singure nu le pot atinge. *Sistemele sunt ierarhice, sistemele pot fi componente ale altora, numite suprasisteme, sau pot include la rândul lor sisteme, acestea din urmă numite subsisteme. *Sistemele sunt reglate, prin intermediul controlului, altfel existând pericolul ca ele să evolueze spre starea de dezordine sau haos. *Sistemele sunt orientate scopului, componentele depunând eforturi de a atinge anumite scopuri sau obiective impuse sau dorite.
3. 4. a.

Componentele unui sisteminformatic Componenta hardware: înseamnă atât platforma de calcul cât şi echipamentele periferice pentru introducerea datelor şi pentru comunicarea (afişarea) rezultatelor, sunt dispozitivele fizice şi material

b. Componenta software trebuie să ofere o serie de funcţii de bază, cu aplicabilitate generală şi în acelaşi timp să permită adaptarea sau extinderea la specificul oricărei aplicaţii.

ele sunt reprezentate grafic prin următoarele elemente (numite primitive grafice): * puncte.secundare. hotare de teritorii administrative. linie sau suprafaţă. drumurile sunt desenate cu diferite grosimi de linii. Utilizatorii (end users) sunt oamenii care utilizează un sistem informatic sauinformaţia pe care acesta o produce. Proiectarea unui sistem informatic ca model al lumii reale pentru o aplicaţie particulară presupune metode de identificare şi conceptualizare a problemei ce trebuie rezolvată. Personalul cuprinde atât specialiştii care proiectează şi menţin sistemul. cât şi utilizatorii cei care îl folosesc ca instrument pentru rezolvarea problemelor din domeniul lor de activitate. c. culori şi etichete pentru a reprezenta diferite tipuri. * linii. . curbele de nivel sunt reprezentate cu linii mai groase de culoare maro închis – principale. respectiv cu linii mai subţiri de culoare maro deschis . * soft cu scop general. de exemplu. Este foarte importantă cunoaşterea tipurilor de date cu care lucrează un sistem informatic. cursuri de ape. e. Datele atribut reprezintă informaţii despre caracteristicile spaţiale ale datelor primare înregistrate. curbe de nivel. cum ar fi Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD). pentru obiecte geografice ca: puncte din reţeaua geodezică. Atributele descriptive ale hărţii sunt memorate în baze de date clasice (tabelare) conţinând rânduri(înregistrări) şi coloane(câmpuri). Datele spaţiale sunt cele care descriu locul şi forma obiectelor geografice. Componenta metode. reţele de conducte. pentru obiecte geografice ca: lacuri. stâlpi guri de canal. precum şi relaţiile lor spaţiale cu alte obiecte. Deşi sunt numite date secundare. parcele. Componenta date este determinantă. etc. Aceste baze de date sunt referite uzual ca tabele de atribute ale obiectelor. * poligoane. *soft pentru proiectare asistată de calculator (CAD) sau cartografiere asistată de calculator (Computer Aided Mapping –CAM).Sistemul informatic pentru o aplicaţie particulară poate fi dezvoltat prin utilizarea unei game largi de software. modele. Fiecare strat are o tabelă deatribute şi fiecărui obiect îi corespunde o înregistrare din tabela de atribute. este cea mai costisitoare şi longevivă componentă a unui sistem informatic. pentru obiecte geografice ca: drumuri. ele au un rol foarte important în completarea informaţiilor despre un punct. Componenta personal. În mod obişnuit. Atributele spaţiale se pot reprezenta ca simboluri grafice. cum sunt acestea stocate şi cum pot fi achiziţionate. acestea se încadrează întruna dintre următoarele categorii: * soft special proiectat pentru dezvoltarea GIS (cum ar fi ARC/INFO). clădiri. d.

?" Această intrebare urmăreşte evidenţierea modificărilor survenite intr-o zonă geografică de-a lungul unei perioade de timp. TENDINŢE: "Ce s-a modificat de când .Controlul performanţelor sistemului....Stocarea resurselor infomaţionale... PARTICULARITĂŢI: "Ce particularităţi se manifestă in zona . ?" Această intrebare urmăreşte aflarea poziţiei exacte a unui obiect/fenomen sau a unui ansamblu de cerinţe specificate (de exemplu: zonă despădurită de minimum 2000 m. depozit de deşeuri. Un sistem informatic geografic trebuie să includă facilităţi şi funcţii pentru a răspunde următoarelor 5 intrebări generice: a.. logică şi procesarea datelor. sau coordonate geografice. Acestea includ: a – achiziţia şi introducerea datelor.. adresă poştală.p. d..organizarea conceptuală.. LOCALIZARE: "Ce se află la .. Caracteristicile sistemelor informatice . e . CONDIŢIE: "Unde se află . ş.Ieşirea informaţiilor şi vizualizarea lor.? sau dacă o substanţă toxică pătrunde accidental in staţia de pompare a apei potabile?) 1. ?" Această intrebare presupune o analiză complexă căutand corelaţii de tipul cauză-efect (de exemplu: este cancerul cauza majoră a morţii pentru rezidenţii din preajma unei centrale nucleare?) sau anomalii apărute la un moment dat intr-o zonă cu caracteristici cunoscute. cu sol propice construcţiei de clădiri. d . ?" Această intrebare urmăreşte identificarea obiectelor/fenomenelor amplasate la o anumită poziţie geografică specificată prin denumire. Funcţiile sistemului informatic Principalele activităţi dintr-un sistem informatic sunt cele de prelucrarea informaţiilor. situată la cel mult 100 m de o şosea). b. c. ?" Această intrebare presupune o analiză complexă urmărind anticiparea impactului unui eveniment (adăugarea/ eliminarea/ transformarea unui obiect/fenomen) asupra mediului inconjurător (de exemplu: ce se poate intampla dacă se construieşte un nou drum.5. MODELARE: "Ce s-ar intampla dacă . b . c . e.a.

Lipsa analizei duce la importarea datelor într-un mod haotic. .are un obiectiv .Implicarea utilizatorilor în analiza.Eliminarea operaţiilor redundante.limitat . .Evaluarea şi managementul riscului pe parcursul implementării. .este un ansamblu . . .orice SI se compune din cel puţin 2 elemente distincte numite subsisteme. legăturile dintre ele se numesc conexiuni. organizaţiei. orice sistem informatic primeşte date de intrare şitransmite informaţii. . . Sisteme informatice avantaje si riscuri Avantajele sistemelor informatice : .Proiectarea amănunţită a arhitecturii sistemului.Angajarea unui manager de proiect din fazele iniţiale ale implementării.Inceperea implementării in lipsa unei analize complete şi detaliate.Transparenţa deciziilor. .Facilitatea actualizărilor. . rapoarte. . se dezvoltă. . se degradează şi moare).Obţinerea unui angajament din partea conducerii instituţiei.Creşterea productivităţii şi acurateţei datelor.Optimizarea accesului la informaţii.Eliminarea redundanţelor în stocarea datelor. etc.Analize.Costurile ridicate .. .orice sistem informatic are o intrare prin care primeşte date. statistici.semnale din exterior şi o ieşire prin care transmite rezultate.intrare / ieşire .Alocarea unei resurse suficiente de timp şi bani.prelucrarea – în orice sistem informatic se realizează o anumită transformarea datelor supuse prelucrării.pentru ca elementele componente (cel puţin 2) să poatăconlucra. .informarea finantatorilor 3. . . . .training. statistici.interconexiunea . Personal implicat in dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatics .Lipsa fondurilor necesare pregătirilor profesionale.Lipsa de inţelegere a procesului de inovaţie tehnologică .Optimizarea structurii organizaţionale şi a fluxului de informaţii.Echipa de analiză să fie interdisciplinara. fiecare din .orice sistem informatic este în primul rând limitat in spaţiu (are un început şi sfârşit) şi are limite în timp (orice sistem se naşte.Reducerea timpului de lucru. Riscurile sistemelor informatice : .Datele sunt mult mai bine organizate. . 2. fără sa se aiba in vedere inconsistenţa şi redundanţa datelor.Formularea unei planificări a implementării şi dezvoltării sistemuluiinformatic .Utilizatorii mai productivi.personalului implicat Factorii care contribuie la implementarea cu succes a unui sisteminformatic: . rapoarte. . . . .Aşteptări nerealiste de timp privind realizarea şi implementarea. trebuie sa fie legate între ele.

f. Potentialul utilizarii tehnologiei sistemelor informatice si beneficiile directe/ indirecte aduse de catre aceasta au devenit cunoscute si se bucura in prezent de o recunoastere larga. El introduce datele tabelare reprezentând atributele obiectelor geografice din baza de date. Acesta se ocupă cu realizarea de hărţi prin integrarea şi compilarea informaţiilor provenite de la diferite surse. Crearea echipei de implementare şi dezvoltare a sistemului informatic este un factor determinant pentru success. Administratorul de sistem. sistemelor. El trebuie să cunoască care sunt cerinţele utilizatorilor GIS-ului implementat b. 11. Cartograf. scheme. aplicaţiilor informatice şi bazei de date spaţiale pentru a implementa într-o manieră productivă şi securizată e. utilizate pentru implementarea unui GIS. cartografie/topografie si. definirea şi codificarea informaţiilor descriptive. Acesta trebuie să posede experienţă în proiectarea bazei de date spaţiale. Studiul de fezabilitate.El digitizează sau scanează hărţi în scopul obţinerii lor sub formă vectorizată. 9. Este necesar ca organizaţiile care implementează un sistem informatic sa-si defineasca de la inceput obiectivele pe termen lung legate de utilizarea tehnologiei GIS. Acesta se ocupă cu realizarea formatului pentru grafice. d. Acesta trebuie să furnizeze informaţiile de specialitate necesare proiectării şi implementării bazei de date şi a funcţiilor GIS. Programatorul de aplicaţii. fireste. Instructorul de GIS.Principalele etape în implementarea şi dezvoltarea unui sistem informatics Desemnarea conducatorului de proiect. Este responsabil pentru realizarea planurilor şi hărţilor de bună calitate. Echipa va fi compusa din conducatorul de proiect si din cel putin alti treispecialisti in domeniile baze de date. 10..Conducătorul de proiect. h. Datorita complexitatii mereu crescande a problemelor legate de implementarea sistemelor informatice. Include analiza cost/beneficii şi modul in care sunt justificate investitiile in imlementarea unui sistem informatic. rapoarte şi statistici. Persoana aceasta trebuie să posede cunoştinţe tehnice şi experienţă în aplicarea unui GIS pentru a rezolva cerinţele utilizatorilor c.Administratorul bazei de date. activitatea de instruire cuprinde două etape: informarea potenţialilor utilizatori despre posibilităţile unui GIS şi şcolarizarea privind modul de exploatare al aplicaţiilor implementate. Acesta se ocupă cu dezvoltarea de interfeţe utilizator orientate către aplicaţie. Aceste hărţi constituie sursa de date pentru digitizare/scanare şi introducerea unor informaţii descriptive. 4. El trebuie să stabilească procesul de redactare a rezultatelor finale pe care să-l apeleze utilizatorul. densitatea populatiei . este obligat să respectând specificaţiile utilizatorului aplicaţiei şi legislaţiile în vigoare. g. Este responsabil cu întreţinerea sistemului de calcul (hard şi soft). Utilizatorul. planuri. Trebuie să asigure funcţionarea tuturor componentelor necesare implementării. a statisticilor uşor de înţeles. Administratorul GIS. alegerea surselor de date adecvate fiecărui strat tematic. un specialistal institutiei. Presupune luarea în considerare a mai multor factori. editează hărţile digitale pentru corectarea erorilor şi efectuează actualizarea bazei de date. Studiul strategic. Specialistul în redactarea rezultatelor finale. în organizarea logică a obiectelor geografice pe straturi tematice. hărţi.a. Principalul scop al acestui studiu consta in definirea cat mai clara a obiectivelor finale ale sistemului informatic. schiţe.Analistul GIS. organizaţiei direct implicat in utilizarea rezultatelor finale. printre acestia se numara tipul si dimensiunea organizaţiei. Posedă cunoştinţele necesare exploatării echipamentelor. este necesar ca persoana ce detine calitatea de conducator de proiect sa fie in intregime dedicate rezolvarii acestei probleme. Crearea echipei de implementare. Operatorul pentru digitizare/scanare/introducere date de la tastatură. a graficelor cu un mesaj clar.

Rolul proiectului pilot consta in verificarea solutiilor propuse. inainte de a lua decizia finala privind utilizarea operationala a tehnologiei SIC. Aceasta faza implica introducerea tuturor atributelor si seturilor de date spatiale necesare functionarii operationale a aplicatiilor SIC. Procedurile de testare de tip proba practica ofara utilizatorilor o modalitate de evaluare tehnica a sistemului informatic mult mai obiectiva decat compararea caracteristicilor tehnice ale diferitelor produse. conversia in format digital a documentelor cartografice pe suport hartie. Activitatea din cadrul acestei etape consta din efectuarea unui proces formal care implica solicitarea oficiala de informatii adresata furnizorilor. atat din punct de vedere tehnic cat si organizatoric. Introducerea datelor. va implica un proces complex de achizitie iar evaluarea primara are tocmai rolul de a ajuta organizaţia sa inteleaga diferentele dintre sisteme fara a fi sub presiunea unor negocieri contractuale sau in iminenta apropiere a lansarii caietelor de sarcini pentru licitatii.adresat furnizorilor iar prin evaluarea raspunsurilor primite se va intocmi o lista restransa care va cuprinde furnizorii care corespund cel mai bine cerintelor formulate. Aceasta etapa este. constrangerile si calendarul activitatilor impreuna cu conditiile contractuale. contactarea clientilor care utilizeaza sistemele informatice similare. Analiza cerintelor utilizatorilor. Proba practica. Proiectul pilot poate fi considerat ca o prelungire a etapei de receptie cantitativa si calitativa iar in caz de esec solutiile propuse ar putea fi respinse. Aceasta este ultima etapa a implementarii SIC dintr-o institutie. Activitatea de evaluare implica vizite si discutii tehnice si comerciale cu furnizorii de hard şi soft. Prin parcurgerea acestei etape. Aceasta sarcina trebuie sa conduca la intelegerea corecta asupra tipului de informatie care este utilizata. Selectarea furnizorului. Solutia optima de implementare a sistemului informatic. Aceasta etapa a proiectului implica efectuarea unor activitati care concura la asigurarea tuturor conditiilor necesare bunei desfasurari a instalarii operationale a sistemului informatic: amenajarea spatiului de activitate Proiectarea aplicatiilor si personalizarea produselor. Evaluarea post-implementare.Evaluarea primara a sistemelor. Proiectul pilot. Utilizarea operationala curenta. . Pe parcursul desfasurarii procesului deintroducere a tehnologiei SIC au loc mai multe evaluari pe baza carora echipa SIC va putea decide asupra masurilor ce trebuie luate pentru imbunatatirea activitatii. mai ales. Tendinta care se manifesta in domeniul produselor SI consta in migrarea de la produse de tip “cutie neagra” – sisteme la cheie. achizitia seturilor de date comerciale necesare. Invitatia de participare la licitatie. Dintre activitatile corespunzatoare acestei etape mentionam: importul seturilor de date existente. echipa de implementare va fi in posesia unor informatii actuale privind preturile si caracteristicile tehnice ale sistemelor. Necesitatea determinarii cerintelor utilizatorilor este cea mai importanta etapa din cadrul intregului proces de implementare a sistemelor informatice. in principal. Testele de acest tip sunt proiectate special pentru a raspunde cerintelor utilizatorilor. in general. Acest proces implica emiterea unui document oficial – caietul de sarcini . consumatoare de timp. in acelasi timp. in vederea unor negocieri contractuale. utilizatorului un set de instrumente cu ajutorul carora pot fi create solutii specific in cadrul unui proces de dezvoltare de aplicatii cunoscut sub numele de personalizare. a rezultatelor obtinute in cadrul probei practice Instalarea sistemului informatic. catre produse care ofera. Solicitarea de informatii. In aceasta faza se trece la generalizarea utilizarii tehnologiei SIC. cine o utilizeaza si cum este utilizata. crearea interfetelor necesare pentru interconectarea cu alte sisteme informatice existente in institutie. Selectarea furnizorului se face pe baza evaluarii ofertelor si. Invitatia de participare la licitatie este un document care defineste cerintele organizaţiei beneficiare. Experienta a aratat ca intre 40% si 80% din costurile proiectelor SIC sunt datorate introducerii si intretinerii datelor.

.

Criteriul eficienţei economice. Soluţie generală. la proiectare trebuie avut în vedere ca raportul dintre rezultatul sau rezultatele directe sau indirecte obţinute prin implementarea şi folosireasistemului economic şi totalitatea costurilor de realizare să fie cât mai mare. iar sistemul să distribuie automat datele în celelaltelocuri în care este nevoie de ele. modul de calcul şi prelucrare aldatelor. să fie dependent de dotareatehnică actuală a beneficiarului. Cu alte cuvinte. sau posibilitatea includerii altor sisteme. organizaţia ajunge să dispună de personal calificat pentru toate activităţile prevăzute de schema generală de organizare şi poate aborda proiecte GIS oricât de complexe. independentă de configuraţia actuala a sistemului informatizat. trebuie să fie rentabil. La realizarea sistemului trebuie să se aibă în vedere cerinţele şi preferinţeleutilizatorilor. cei doi responsabili aiimplementării GIS identifică printre personalul organizaţiei lor alte persoane pecare le iniţiază în GIS şi cărora le încredinţează realizarea unora din activităţile de implementare. trebuie ca datele sa fieintroduse o singură dată. Posibilitatea de dezvoltare ulterioară. Strategii de implementare a sistemelor informatice 1. 6. pe măsura acumulării experienţei. compatibilitateacu sisteme de altă natură. 3. Asigurarea unicităţii introducerii datelor. posibilităţile de comunicare cu alte sisteme similare. La proiectarea sistemului trebuie avută în vedere legatura acestuia cu lumea exterioară. 4. La proiectarea sistemului. Principalul criteriu ce stă la baza realizării sistemului este cel economic. ci trebuie avute în vedere eventuale noi achiziţii detehnică de calcul. de amploare redusă. Cu alte cuvinte. Antrenarea beneficiarului la realizarea sistemului. În acest sens. În acest mod. Trebuiesc avute în vedere posibilitatea ca sistemul să poată fi înbunătăţit înraport de cerinţele viitoare ale firmei beneficiare. Trebuiesc discutate modalitaţile de introducere a datelor şiadaptarea aplicaţiei la nevoile utilizatorului. De cele mai multe ori o serie de date trebuiesc utilizate în mai multe locuri încadrul sistemului informatic. Orientarea spre utilizatori. 7. trebuie purtată o discuţie cu utilizatorii în prealabil şipe baza sugestiilor şi preferinţelor lor să se treacă la proiectarea propriu-zisă. pe cât posibil. o eventuală schimbare a sistemului informatic. Trebuie discutat cuutilizatorul înainte de a trece la proiectare. pentru a înlătura de la început o seriede neajunsuri. trebuiesc avute în vedereunele reguli de bază: 1.Pentru realizarea unui sistem informatic eficient. Strategia "echipei în doi" Multe organizaţii au început prin a constitui o echipă formată din doi membricalificaţi să efectueze toate activităţile necesare implementării GIS pentru oaplicaţie bine definită. 2. Acest principiu decurge tot din orientarea spre utilizator. 5. Sistemul proiectat nu trebuie. . posibilitatea includerii sistemului într-un sistem maicomplex. În timp. Abordarea globală modulară.

Din păcate. Strategia "serviciilor contra cost" Această strategie constă în dezvoltarea de aplicaţii GIS pe bază de contract cualte organizaţii care comandă şi plătesc serviciile aferente unei implementări GIS. Astfel se potachiziţiona încă din start echipamentele şi software-ul GIS necesare implementării. şi prin aceasta. Dacăprocesul de automatizare a bazei de date GIS este prea anevoios. 3. O cerinţă majoră a acestei abordări o reprezintă dotarea organizaţiei cuechipamente performante şi în pas cu dezvoltarea tehnologică pentru a puteadezvolta continuu gama şi calitatea serviciilor oferite. Strategia "pe furiş" Din păcate. inclusive pentru extinderea dotării hardware şi software. deşi considerabil. se poate aplica cu succes această strategie pentru aplicaţii vizândsupravegherea dotărilor edilitare şi a altor elemente de infrastructură ale uneilocalităţi. utilizarea unui GIS se poate concretiza însemnalarea.dar.efortul financiar. Cuaceastă dotare minimă.) sau producţiade hărţi pe diverse suporturi. evaluări de patrimoniu. studii de sistematizare. atunci cu siguranţă pentru viitoarele propuneri de implementări GIS se va putea obţine suportul factorilor de decizie. Strategia "raportului cost-performanţă" În această abordare. în prevenirea unor efecte negative asupra mediului caurmare a unor proiecte de investiţii înainte ca acestea să se realizeze practic. . În astfel de cazuri. se implementează proceduri de acces pe diverse nivele (numai citire. mai multe organizaţii cooperează la implementarea unui singur GIS dar care să integreze facilităţile cerute de fiecare în parte. în astfelde cazuri se elaborează un plan concret de implementare pe baza rezultatelor obţinute prin efectuarea unui studiu al cerinţelor aplicaţiilor GIS vizate şi a unuiproiect pilot. o persoană având cunoştinţele necesare îşi poate propunesă dezvolte o aplicaţie completă demonstrativă. de obţinerea unor rezultate concrete într-un timp semnificativ redus. în acelaşi timp. Deasemenea. oricât de surprinzător ar părea după creşterea spectaculoasă avânzărilor de GIS din ultimii ani. studii deamplasament. etc. dacă reuşeşte să definească o aplicaţie de mare interes şi ajunge în stadiul în care GIS-ul implementat îi permite obţinerea unor rezultate concrete. se poateîncepe prin a se achiziţiona software GIS pentru o configuraţie hardware existentădeja.sau de asigurarea integrităţii şi consistenţei datelor prin impunerea unei disciplinestricte în automatizarea bazei de date. există foarte puţine studii care să demonstrezelimpede beneficiul economic adus de GIS unei organizaţii. se începe printr-un studiu de fezabilitate. fiind suportat în comun de părţile interesate. iniţiatorul acţiuniieste în pericol de a eşua prin consumarea resurselor financiare înainte de a reuşisă demonstreze avantajele oferite de un GIS. Pentru asigurarea integrităţii şi confidenţialităţii datelor la nivel global. În astfel de cazuri. Nu este simplu săevaluezi cantitativ efectele utilizării tehnologiilor GIS reflectate în special asupra calităţii unor activităţi. toate organizaţiile au acces la întreag baza de date GIS după necesităţi. Dar.2. Acest plan este însoţit de o analiză costperformanţă care trebuie să evidenţiezebeneficiul net adus de implementarea GIS. dezvoltarea de interfeţe utilizator orientate către aplicaţie (analize de reţele. fie că este vorba de înlesniri aduse unor proceseanevoioase. Ideea de bază a acestei abordări este următoarea: fiecare organizaţie răspundede automatizarea şi întreţinerea informaţiilor geografice aferente temelor proprii. 4. 5. Adeseori. nu toţi factorii decizionali ai organizaţiilor care ar putea beneficia deimplementări GIS înţeleg şi aprobă o astfel de acţiune.Cele mai frecvente servicii solicitate vizează generarea de baze de date GIS prindigitizarea/scanarea hărţilor şi introducerea datelor descriptive.Cheia succesului unei astfel de abordări o constituie existenţa prealabilă a unor date geografice care să permită implementarea imediată a unei aplicaţii. Această strategie este indicată în special în domeniul protecţiei mediuluiînconjurător. cum ar fi un PC legat la un digitizor şi un plotter sau imprimantă grafică. Strategia "partajării resurselor" În această strategie. prezentându-seun raport bine documentat în care să se demonstreze în ce mod utilizarea unui GISva duce la creşterea eficienţei activităţii organizaţiei implicate.

nu exista o altă variantă decât informaticacentralizată. sau deloc). Încă nu există un cuvânt românesc corespunzător. în diferite perioade a predominat unasau alta dintre aceste variante: 1. s-a dezvoltat sisteme informatice descentralizate. pe de altă parte.distribuite. scriere/citire/ştergere. 2.descentralizate . tranzacții financiare ș.pot fi identificate trei variante de sisteme informatice: . În prezent se înregistrează tendinţa spre dezvoltarea sistemelor distribuite conform modelului client/server.centralizate. Marele merit al acestei scurte ”epoci” a fost mutarea informaticii dintr-un departament special spre celelalte departamente funcţionale însă.a. PRINCIPII DE DEZVOLTARE A SISTEMELOR INFORMATICE Atunci când vorbim despre modul de dezvoltare a unui sistem informatic. 3. recensăminte. accesul fiecărui utilizator la segmental său de date din baza de date comună în vederea actualizării şi efectuării unor prelucrări de bază specifice activităţii sale. tehnologiile de fabricație s-au dezvoltat enorm. ceeace provine de la aspectul exterior al primelor mainframe-uri . Moda centralizării a revenit la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ‘90. Mainframe s-ar putea traduce cu "dulap principal". cel de-al doilea vizează software-ul . integrarea tuturor datelor astfel încât oricare dintre utilizatori să poată efectua interogările şi analizele complexe autorizate asupra întregii baze de date GIS. 6. Aceste terminale permiteau doar introducerea datelor şi afişarea rezultatelor prelucrării. care să permită pe de o parte. lipsa integrării aplicaţiilor au creat numeroase neajunsuri. Majoritatea sistemelor informatice din această perioadă constau în aplicaţii izolate instalate pe PCuri. ceea ce a determinat în scurt timp reorientarea către informatica centralizată. este dezvoltarea unui GIS multidisciplinar. Ceea ce se urmăreşte în acest caz. şi. . prognoză. Fiecare departament era dotat cu PC-uri pe care rulau aplicaţiile necesare desfăşurării activităţii lor. Sistemele distribuite pot fi definite ca “o colecţie de calculatoareindependente care apar utilizatorilor acestora ca un singur sistem coerent.scriere/citire. proiectare.ele arătau ca dulapuri uriașe de metal. până la începutul anilor ‘70. planificarea producției. la începutul anilor ’80. . începând cu anii ‚90. atunci când au apărut şi s-au dezvoltat reţelele de calculatoare în care erau conectate microcalculatoare de tip IBM PC. Cheia succesului unei astfel de abordări o constituie asigurarea flexibilităţii modelului şi structurii de date pe care se bazează implementarea GIS astfel încât să se poată satisface cerinţele diverselor aplicaţii de interes pentru organizaţiile participante. Sistemele informatice aveau la bază calculatoare de tipmainframe (calculatoare foarte mari și scumpe folosite pentru procesarea de date importante pe domeniile: statistică. iar viteza lor de calcul a crescut foarte mult) pe care erau rezidente toate aplicaţiile şi la care erau conectate terminale plasate în diferite locaţii. odată cu proliferarea microcalculatoarelor.utilizatorii auimpresia că lucrează cu un singur sistem. Cu scurgerea anilor. odată cu maturizarea reţelelor de calculatoate şi a altor tehnologii informaţionale sau introdus sistemele informaţionale distribuite. Aceastădefiniţie evidenţiază două aspecte esenţiale: primul priveşte hardware-ul -calculatoarele sunt autonome. cercetare șidezvoltare. mărimea fizică a mainframe-urilor a mai scăzut. De-a lungul evoluţiei tehnicii de calcul.

digitizoare.Dincolo de această definiţie.  execuţia concurentă a programelor reprezintă regula într-un sistemdistribuit.. Motivaţia principală pentru utilizarea sistemelor distribuite o reprezintă dorinţa utilizatorilor de a partaja resursele. Doi utilizatori îşi pot realiza sarcinile lor de lucru pe propriilecalculatoare prin partajarea unor resurse.  utilizatorii şi aplicaţiile pot interacţiona cu un sistem distribuit într-omanieră uniformă şi consistentă.  sistemele distribuite trebuie să fie scalabile adică. obiectele de toate tipurile.  un sistem distribuit trebuie să asigure independenţa faţă deeventualele căderi sau disfuncţionalităţi ale unor calculatoare sau aplicaţii dinsistem. Pe scurt. însă ele sunt accesibile tuturor utilizatorilor din reţea. folosită pentru a descrie mulţimea lucrurilor care pot fi partajate într-o reţea de calculatoare. el trebuind să fie în continuare disponibil utilizatorilor. precum scanere.o aplicaţie poate fi replicată pe mai multe locaţii din reţea. alte avantaje precum şi principalele dezavantaje faţă de sistemele centralizate fiind enumerate în tabelul de mai jos. Este responsabilitatea proiectanţilor de a prevedea consecinţele eventualelordisfuncţionalităţi. O altă configuraţie de sistem distribuit poate rezulta prin combinarea celor două tipuri de bază. problematica sistemelor distribuite poate ficlarificată prin prezentarea caracteristicilor lor esenţiale. bazele de date. Distribuirea datelor presupune proiectarea unei baze de date distribuite în care datele sunt fragmentate şi dispersate pe diferite locaţii din reţea sau ele sunt replicate pe mai multe noduri din reţea în vederea uşurării accesului la date. Partajarea resurselor nu este singurul avantaj al sistemelor distribuite. să poată fi uşorextinse.sisteme cu date distribuite. indiferent de locul şi momentul în care are locinteracţiunea. pornind de la cele două componente principale ale unui software – prelucrările şi datele. . Această caracteristică este o consecinţă directă a autonomieicalculatoarelor din sistem. atuncicând este necesar. Totuşi. dar şi a faptului că pentru utilizator organizarea internăeste transparentă. . adică distribuirea atât a datelor cât şi a prelucrărilor. Noţiunea de resursă este una abstractă. inprimante.aplicaţiile pot fi stocate într-o singură locaţie şi accesate de către oricare procesor conectat în sistem. Conceptul de sistem distribuit este aplicat unei mari varietăţi de configuraţii şi aplicaţii. etc. Ea face referire la componentele hardware. acestea sunt:  diferenţele dintre variatele tipuri de calculatoare şi modul în care elecomunică sunt transparente pentru utilizator.sisteme cu prelucrări distribuite .diferite aplicaţii pot fi rezidente pe diferite locaţii din reţea. dar şi la cele software. . precum fişierele. pot fi identificate două tipuri de bază de sisteme distribuite: . Există mai multe variante de configurare a unui mediu cu prelucrări distribuite: . precum paginile web sau fişiere. la fel ca şi organizarea internă asistemului distribuit.

Apariţia unei disfuncţionalităţi într-un sistem centralizat (căderea serverului sau a liniei de comunicaţie) determină blocarea întreguluisistem informaţional până la remedierea problemei ivite. Într-un sistem distribuit. atât timp cât o bună parte din capacitatea de stocare şi prelucrare a sistemului nu va fi utilizată decât ulterior. instalarea şi conectarea lor pe măsură ce ele sunt necesare. Dezvoltarea sau extinderea activităţii organizaţiei determină supraîncărcarea sistemului informaţiona existent şi. soluţia unui sistem centralizat tot nu ar fi satisfăcătoare deoarece ea ar fi prea scumpă. respectiv achiziţionarea. Un sistem cu baze de date distribuite care trebuie să ascundă natura distribuită a datelor faţă de utilizatori este fără îndoială mai complex . ceea ce determină reducerea traficului în reţea. Celelalte resurse rămân disponibile. asigurarea consistenţei datelor. Flexibilitatea sistemelor centralizate este limitată de inabilitatea lor de a asigura creşterea incrementală. Cea mai mare problemă cu care se poate confrunta o bază de date centralizată. necesitatea înlocuirii acestuia cu altul mai performant (în cazul sistemelor distribuite nu se pune problema înlocuirii acestuia ci a extinderii lui. implicit. Sistemele distribuite permit reducerea costurilor de comunicaţie şi depăşirea limitelor mediilor de comunicaţie. ele putând chiar prelua sarcinile părţii de sistem afectate. pe măsura dezvoltării organizaţiei. Flexibilitatea dezvoltării sistemelor distribuite dată de faptul că o organizaţie aflată în plină dezvoltare (extindere) are posibilitatea de a adăuga incremental noi resurse (hard şi soft) în sistem. implementarea sistemelor distribuite are asociate şi unele dezavantaje ce trebuie luate în considerare la dezvoltarea lor. Principalele surse ale complexităţii sunt: distribuirea datelor şi/sau replicarea lor. majoritatea prelucrărilor pot fi realizate local. sistemele distribuite sunt proiectate să funcţioneze şi în condiţiile apariţiei unor disfuncţionalităţi. În schimb. este legată de eventualitatea blocajelor reţelei de comunicaţie. iar datele de interes local pot fi stocate şi gestionate local. distribuirea prelucrărilor. Chiar dacă sar pune problema planificării extinderii viitoare a organizaţiei în vederea dezvoltării unui sistem informati corespunzător. asigurarea diferitelor forme de transparenţă. În afără avantajelor prezentate. datorită volumului mare de date ce trebuie transmise prin reţea. care va afecta numai o parte a sistemului. Poate cea mai importantă piedică în extinderea utilizări sistemelor distribuite o reprezintă dificultatea dezvoltării lor generată de enorma complexitate a acestor sisteme.Creşterea disponibilităţii resurselor reprezintă un alt avantaj major al sistemelor distribuite. nici supraîncărcarea serverului de numeroasele accese de la distanţă nu trebuie neglijate. şi numai dacă previziunile se adeveresc. atunci când ea este accesată de la distanţă. situaţie în care utilizatorul nu va fi conştient de disfuncţionalitatea apărută. Sistemele distribuite oferă timpi de răspuns mai buni la cererile utilizatorilor. conservându-se astfel investiţiile anterioare). Sistemele centralizate oferă timpi de răspuns nesatisfăcători utilizatorilor.

Problema principală în modelul client/server este legată de distincţia clară dintre client şi server. modificări. unul din straturi este responsabil cu interacţiunea cu utilizatorul. El este un model general ce poate fi implementat în numeroase moduri. numiţi client şi furnizorii de servicii. O astfel de abordare permite proiectarea independentă a straturilor. în sensul definirii foarte clare a sarcinilor şi responsabilităţilor fiecărui strat. singura grijă constând în definirea clară şi proiectarea atentă a interfeţelor. interacţiune care să se realizeze numai prin intermediul acestor protocoale.cuprinde ansamblul operaţiilor de prelucrare specifice aplicaţiei şi înlănţuirea lor logică. asigură integritatea datelor. celelalte straturi realizând acest lucru prin intermediul acestui strat dacă au nevoie de informaţii de la utilizator. care este responsabil de menţinerea integrităţii bazei de date. El acceptă intrările de la utilizator şi furnizează rezultatele prelucrărilor în formatul solicitat. Această arhitectură presupune împărţirea aplicaţiei în următoarele straturi: -. . --gestiunea datelor – rezolvă cererile de date. O altă abordare este arhitectura cu trei straturi. de exemplu. disponibilitate şi siguranţă scazut. Ideea subiacentă (imediat dedesupt) conceptului client/server este serviciul. emiterea anumitor mesaje de alertare. Proiectarea sistemelor client/server presupune conceperea arhitecturii aplicaţiilor pe straturi bine definite.logica aplicaţiei . -. incluzând aici logica de prezentare ainformaţiei (ansamblul prelucrărilor efectuate asupra datelor necesare afişarii lor). urmărindu-se ca: -. aceştea comunică între ele prin schimbul de mesaje de tip solicitare-răspuns. O primă încercare de stabilire a distincţiei între client şi server a constituit-o împărţirea aplicaţiilor pe două straturi. Această arhitectură presupune descompunerea aplicaţiei în următoarele două straturi: stratul corespunzător aplicaţiei şi stratul corespunzător bazei de date.gestiunea interfaţei utilizator (gestiunea prezentării) – priveşte dialogul între utilizatori şi aplicaţie. atunci numai acel strat va comunica cu utilizatorul.stabilirea unor protocoale bine definite pentru interacţiunea dintre straturi. atunci el va furniza un nivel de performanţă. O aplicaţie informatică distribuită dezvoltată după modelul client/server este descompusă în două două grupuri de procese: consumatorii de servicii. numiţi server. Modelul client/server Arhitectura client/server reprezintă modelul arhitectural cel mai utilizat ladezvoltarea sistemelor distribuite. Bazele de date replicate adaugă cel puţin un nivel suplimentar de complexitate.decât un sistem cu baze de date centralizate. ştergeri). precum şi gestiunea fizică a datelor (adăugări. rezultând arhitectura cu două straturi.fiecare strat să aibă un domeniu bine definit. --fiecare strat trebuie să îndeplinească o sarcină specifică. -. Dacă sistemul nu este bine proiectat. dacă.

METODOLOGIA DEZVOLTARII SISTEMELOR PRIVIREGENERALAASUPRADEZVOLTARII SISTEMELOR În lumea concurentiala de azi. Sistemele pot îmbogatii serviciile sau produsele beneficiarului prin diferentiere. a urmaririi activitatii si cunoasterii starii demoment. Implementarea unei aplicaţii multistrat necesită existenţa unor programe speciale care să faciliteze comunicarea dintre straturi. Astfel. referită prin sintagma orientată pe componente sau obiecte. Altfel. Sistemele informationale permit:  îmbunatatireaproductivitatiiprinautomatizarea activitatilormanuale. precum şi furnizarea unui model de programare comod dezvoltatorilor de aplicaţii. aplicaţiile distribuite ar trebui să apeleze direct la interfaţa de programare furnizată de sistemul de operare al reţelei. sa inoveze sa reduca conflictele si sapermita adaptarea lapiata încontinua schimbare. Pentru a simplifica dezvoltarea şi integrarea aplicaţiilor distribuite. Acest lucru este posibil datorită apariţiei unei noi tendinţe în dezvoltarea sistemelor informaţionale. Cele mai cunoscute soluţii middleware sunt Sun RPC. şi care interacţionează între ele pentru a asigura implementarea comunicării şi partajării resurselor în aplicaţiile distribuite. majoritatea soluţiilor middleware se bazează pe un anumit model. consideră middleware-ul ca un nivel al Cerere software-ului al cărui scop constă în mascarea eterogenităţii platformei hardware şi software. în figura de mai sus stratul gestiunii datelor sau stratul aferent logicii aplicaţiei pot fi împărţite la rândul lor în mai multe straturi. Cele mai utilizate astfel de modele sunt: apelarea procedurilor de la distanţă (Remote Procedure Call). cât şi fizic. Un element cheie al sistemului informational îl constituie oamenii. distribuirea obiectelor şi distribuirea documentelor.  coordonarea activitatilordisparate. care se împart în:  profesionistii. una din cele mai valoroase resurse organizationale este sistemul informational bine proiectat si orientat catre utilizator. Din punct de vedere strategic un system poate ajuta managementul sa-si înfrânga competitorii. atât din punct de vedere logic. care descrie aspectele privind distribuirea şi comunicarea. în care pot exista mai mult de trei straturi. prin îmbunatatirea calitatii. CORBA (Common Object Request Broker Architecture). El este format din procese sau obiecte ce se regăsesc pe un grup de calculatoare. a timpului de raspuns.  utilizatorii. Practica a demonstrat ca dezvoltarea cu succes a sistemelor informationale presupune ca profesionistii trebuie sa aiba în vedere dorintele utilizatorilor si nu utilizatorii trebuie sa se adapteze sistemelor create de profesionisti. idea centrala este ca la realizarea sistemului profesionistii trebuie sa conlucreze strâns . De exemplu. Programele care facilitează implementarea facilităţilor de comunicare între straturi sunt referite prin middleware. Java RMI (Java Remote Object Invocation) şi DCOM (Distributed Component Object Model). grupa alcatuita din analistii. proiectantii si programatorii de sistem.  eliminareaproceselor carenucontribuie la adaugareade valoare.În prezent se manifestă tendinţa dezvoltării aplicaţiilor cu n straturi. O definiţie mai formală. toti cei care beneficiazadepe urma sistemului informational.

 dezvoltarea unui softwarenestructurat. în timp ce profesionistii sunt cei care stiusd-l dezvolte.cu utilizatorii. Printre factorii care contribuie la succesulDS. greude utilizat si întretinut.  instalarea unor tehnologii incompatibile sauinadecvate.  neglijenta înimplementarea controalelor adecvate. Printre cele mai importantemotive ale initieriiDS sunt:  probleme avute cusistemul existent (erori. el necesitândmulte interactiuni si interventii umanepe totparcursulprocesului.  dorintade a exploatanoi oportunitati.  existenta unui programbinedefinit bi organizatde întretinere.  crearea unui lant de erori si greseli înfazeledezvoltdrii.  slaba planificare a sistemului si utilizarea unui management de proiect inadecvat.  dorintade a utilizamai eficient informatia.  dezvoltarea unor sisteme alternative de evaluare înca înainte de a se trece la proiectul final.  sarcini de implementare inadecvate. Aceasta deoarece numai utilizatorii stiu exact c doresc de la sistem.  utilizarea si implementarea corecta a etapei de planificare a sistemelor cât si a tehnicilor managementuluideproiect.  cresterea/dezvoltarea organizatiei si anecesitatiilor acesteia.  accentuarea implicarii utilizatorilor întoate etapeledezvoltarii. complete bi actuale.  utilizarea unormetodologii cunoscute si acceptate deDS. numai astfel asigurându-se succesul sistemului. de la identificarea problemelor la evaluarea si corectarea solutiei propuse. a instrumentelor si metodelor adecvate.  lipsa suportului dinparteamanagerilorde la vârf. Darorita caracteristicilor. DS nu este un proces automat.  concentrarea asupraproblemei si oportunitdtilorprincipale.  urmarirea unuiproiectprea ambitios.  posibilitatea întretinerii bi revizuirii. Dezvoltarea si implementarea sistemelor informationale (DS) este activitatea prin care se creeaza sau se modifica un sistem informational. cei mai importanti sunt:  ajutoruloferit demanageriide la vârf. Exista foarte multi factori care determina luarea deciziei de dezvoltare a sistemelor informationale.  neglijarea costurilor aferente sibeneficiilorposibildeobtinut.  esecul definirii necesitdtii sistemului si neimplicarea utilizatorului în cadrul procesului.  comunicatii si comunicare slaba. Obiectivul urmarit este de a obtine cea mai buna solutie de sistem cu o cheltuiala rezonabila de bani si timp. Literatura de specialitate arata ca factorii principali care contribuie la esecul dezvoltarii corecte aunui sisteminformational sunt:  creareade sistemedezvoltate carenuajutdstrategia siobiectivele afacerii.  utilizarea unorprograme solidede instruire.  proiectare simpla sidirecta.  achizitionareade hardware si softwarede carenuarenimeni nevoie.  schimbari înmediul extern . Ea cuprinde toate aspectele procesului. întârzieri.  existenta unei documentatii clare.  abordarea coordonatabi planificata a implementarii. lipsa unor facilitati.  realizarea unei fuziuni saupreluarea altor afaceri.  cresterea competitiei.

 fazadeproiectare generala. Etapa initiala cuprinde fazele de planificare. La sfârşitul fiecarei faze exista momente în care se fac verificari şi evaluari. CICLULDEVIATAALDEZVOLTARII SISTEMELOR(CVDS) Companiile utilizeaza diverse abordari ale dezvoltarii sistemelorinformationale. . în general se apeleazala fazeledescrise înfigura1. Daca laînceput.Desi pasii dezvoltarii pot fi diferiti ca si continut si numar. urmat de evaluare şi selectie. Unele din acestea sunt foarte formalizate. El poate fi împartit în dous etape: etapa initiala saupreliminara şi etapa finala. cumsunt de exemplu cumpararea unui programexistent pe piata si pâna la realizarea de proiecte majore de ordinul milioanelor de dolari.Eforturile necesare dezvoltarii sistemelor informationale se pot întinde de la proiecte mici. software. spre final utilizatoriirevin alaturi de profesionişti la conducerea activitatilor. implementarii şi întretinerii.  fazade implementare. Etapafinala contine fazele proiectarii de detaliu. cât şi la nivelul fazelor. ce includ componente hardware.  fazade analiza. baze de date si personal. continând un marevolumdedocumentatie. sisteme de comunicatii. altele înschimbsunt foarteputinformale. Acestefaze reprezints aspectele conceptuale ale SD şi sunt conduse de utilizatori. eventual condensate si anume:  fazadeplanificare. în aceasta etapa rolul principal îl joaca utilizatorii.  fazade evaluarebi selectie. La acestea se stabileşte dacafaza a fost încheiata cu succes şi se poate trece la faza urmatoare sau daca estenevoie de munca suplimentara şi eventual reluarea fazei sau fazelor anterioare. analiza şirealizare a proiectului general (de ansamblu).  fazadeproiectarededetaliu.

Masurarea ei are ca scop reducerea costurilor care nuadauga valoare. ambalaj. Factorii de fezabilitate considerati sunt:  factorii tehnici. Înplus acumsedefineste obiectivul cât si necesitatile utilizatorilor. Diferentierea se poate atinge princresterea calitatii.evaluari deproiectepropuse şi selectia celor cucelemai înalteprioritati. Aceasta etapa cuprinde sesiuni de lucru.profesioniştilor şi managerilor informatii despre cum este dezvoltat sistemul. care arata daca exista conflicte între sistemul luat înconsiderare si capacitatea firmei de a-si îndepliniobligaţiile legale. 2. care semnifica faptul ca sistemul trebuie sa devinaoperativ într-o perioada acceptabila de timp. cât şi viziunea asupra noului sistem astfel încât acesta ssasatisfacă necesitătile utilizatorului. raportul va contine rezultatele cercetarilor si recomandari.  factorii operaţionali. Productivitatea masoara cantitatea ieşirilor produseraportat la intrari.  diferentierea. costuri reduse. . Factorii strategici principali sunt:  productivitatea. care arata daca suntdisponibile fonduri adecvate pentru asustine costurile estimate ale sistemuluipropus. Acest factor descrie cât de bine ofere sistemul informationalinformatiimanagerilor înplanificare.  factorii legali. Înfunctie de ele utilizatorul şi managerii pot cere modificsri sau pot continuaprocesul.servicii rapide. manipulari specifice. pret. Pe parcursul acestei etape.Indiferent însa de etapa sau faza trebuie retinut faptul ca întregul CVDS presupuneexistenta unei echipededezvoltare şinua unei singurepersoane. Fiecare documentatie reprezinta extensia logica a celei precedente. Documentatia ofera utilizatorilor.  factori de programare. De exemplu. etc. Factorii strategici sunt acei factori care se refera la ajutorulpe care sistemul îlofera obiectivelor afacerilor.  managemetul.  factori strategici. Factorii de fezabilitate sunt factorii se refera laposibilitatea ca sistemul sa fiedezvoltat şi utilizat cusucces. care arata daca sistemul propus poate fi dezvoltat şiimplementat utilizândtehnologii existente sau sunt necesarenoi tehnologii.Dace echipa cade de acord asupra aspectelor relevate se continua cu etapa deproiectare generala. productivitatea poate fi masurata ca fiinnumarul de produse finite realizate într-o saptemâna raportat la cantitateadematerieprima consumatepe saptemâna respectiva. Diferentiereamasoare cât de bine o firme poate oferi produsesau servicii diferite de ale competitorilor. Fiecareproiect propus este evaluat utilizând:  factori de fezabilitate. La finele acestei faze. care arata daca procedurile existente împreuna cucalificarea personalului sunt suficiente pentru a opera sistemul sau daca suntnecesarenoiproceduri si calificari.echipa de proiectare câstiga o întelegere clara amotivelor implicate în dezvoltareanoului sistem. varietatea produselor.Fiecare faza genereaza documentatie. Etapa de planificare Etapa de planificare este etapa în care se stabileşte cadrul strategic larg aldezvoltarii sistemului . Etapa de analiza Raportul fazei de planificare ofera o baza în constituirea unei echipe deproiectare a sistemului si începerea analizei sistemului.documentatia finala fiinddestinata înspecial utilizatorilor.  factorii economici. control si luareadeciziei. 1.

cum vor fi proiectatafiecare componenta a sistemului (iesirea. controalele. . Etapa de proiectare de detaliu Cuprinde:  iesirile respectiv ecranele prin care sunt afisate iesirile.. al testelor de efectuat.modul cumsuntacestea interconectate cât si reteauade telecomunicatii. 6.  bazelededate.  procesele. în securitate si control. adica ecranele de preluare a datelor de intrare.  pregatireadocumentatiei tehnice side utilizare. procesele. formulare de prelucrare si formatul acestora.  sarcinile ce trebuie realizate învederea:  dezvoltarii de software. Etapa de implementare În etapa de implementare specificatiile din raportul proiectarii de detaliu suntpuse înpractica.  realizare conversiilornecesare. perifericele.  controalele. cât side testare.  pregatirea spatiului. Raportul privind implementarea va contine:  planul de implementare. echipa de proiectare va trebui sa continaproiectanti si specialisti în baze de date. la nivel general. înfunctiede complexitatea sistemului li se adauga si altispecialisti cumsuntde exempluspecialistii întelecomunicatii. Etapa de proiectare generala (de ansamblu) Etapa de proiectare de ansamblu creeaze alternativele posibile de urmat în DS. intrarea.  intrarile. Esenta acestei etape este de a descrie larg. pentru a asigura integritatea si protectia datelor împotriva erorilorde intrare.  instalarea echipamentului.  testareaprogramelor si echipamentului. respectiv de cumparare si/sau proiectare desoftware. prin intermediul careia sunt descrise facilitatile functionale alenoului sistem. Pentru finalizarea acestei etape.  instruireapersonalului utilizator. cât si împotriva altor pericole  platforma tehnologica. cele care fac conversia intrarilor îniesiri. de obicei sub forma unei diagrame GANTT sauPERT. al codurilor generate. cât si formatul acestora. Sunt necesaritotodata specialisti în sisteme expert si pentru suport decizional si specialisti îningineriede sistem.  revizuirea implementarii.deprelucrare.3. învederea stocarii si accesarii ulterioare adatelor. etc. al instalarii echipamentelor. Alternativa cea mai buna va fi selectata si proiectata în detaliu în etapa urmatoare. formularele cu rezultate si rapoartele.al instruirii cât al sarcinilorde implementare. Raportul rezultat în aceasta etapa va contine un ghid complet al software-uluiproiectat. 5. carora.de codificare sauprogramare. 4. Peparcursul implementarii sunt finalizatepatrucategoriidedocumentatii:  documentatia de sistem. Etapa de evaluare si selectie Fiecare alternativa generata în cadrul etapei de proiectare de ansamblu esteevaluata cu ajutorul metodelor cantitative si calitative referitoare la costuri sibeneficii. respectiv claculatoarele. bazele dedate si platforma tehnologice).

Rolul acestei documentatiieste acela de a oferi indicatii tuturor utilizatorii asupramodului cumtrebuieexploatat sistemul astfel încât acestia sa fie înstarede a-si realiza sarcinile. În functie de acestea. destinata utilizatorilor.datelede testare si rezultatele testelor. prin care se descrie reactiautilizatorilor asupra folosirii noului sistem. deciziile luate pot fi doar de corectare a sistemului sau chiarde reproiectare a întregului sistem. managerilorsi utilizatorilor indicatii asupramodului de operare si asupraprocedurilordecontrol si securitate implementate însistem. Deoarece utilizatorii sunt cei care vorexploata sistemul. Întreţinerea sistemului dupa implementare Întretinerea sistemului dupa implementare este faza cea mai lunga si costisitoare a întregului ciclu de viata a sistemului informational. care ofera operatorilor. ca o anexa la raportul fazei. sa-I înteleaga scopul siobiectivele cât simodul corect de utilizare.  documentatia de utilizare. si/sau  proiectarea realizatanupermite întretinere corespunzatoare. Ea este importantadeoarece:  nuîntotdeauna sistemul acopera toatenecesitatile utilizatorilor. La finalizarea fazei de implementare se realizeaza un alt raport.  documentatia de operare a sistemului. documentatia privind software-ul. 7. care descrie structura programelor. iesirile. .intrarile.postimplementare. este foarte important ca acestia sa accepte sistemul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->