ALEGEREA

Coconcea T. Octavian

CUPRINS: 1.Cântare deschidere 457 Vin’ la Isus azi, nu-ntârzia 2.Rugăciune 3.Introducere: Alegerea 4.Tema I: Alegerea: Actul voit şi personal – 5. Poezie: Invitaţie 6.COR + COM – 34/100 Ce bun e Dumnezeu 10. Tema II: Un principiu divin 11. Citate Spiritul Profetic – 12. COR + COM – 45/52 O veste bună pe înălţimi 13. Tema III: Urmările unor alegeri fericite – 14. Poezie: Rămâi la datorie 15. COR + COM – 38/52 Îţi predau întreaga viaţă 16. Povestire: Aţi venit prea târziu – 17. Încheiere: Puterea care face alegerea – 18. Cântare închidere 368 Simt un dor nespus, Isuse 19. Rugăciune 20. Postludiu - ieşire

Deva, 14 februarie 2004

Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul. ca să trăieşti. Dar cer de la tine. cu îndemnul stăruitor: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău. răbdare şi adevărată iubire părintească.15 Dumnezeu a pus în faţa copiilor Săi. moartea şi răul. legile şi rânduielile Lui. pentru veşnicia care stă să înceapă şi durata ei. Dumnezeul tău.. am dat pentru tine tot ce am avut mai scump. sau vreun joc de cuvinte.. Deci. din propria ta apreciere. Alege viaţa!" Multe şi deosebite îndemnuri . care S-a jertfit ca să poţi moşteni toate lucrurile....INTRODUCERE ALEGEREA "Iată. înţelegere. Alege viaţa. ca să trăieşti!" Cu o nemăsurată bunăvoinţă. să faci şi tu ceva. ca să trăieşti!" Deuteronom 30. Aceasta pentru că nu este vorba de lucrurile mărunte ale vieţii acesteia. "viaţa şi binele. ne caută insistent în nemăsurata zare a acestei lumi. să umbli pe căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui. să umbli pe căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui. îţi pun azi înainte viaţa şi binele.nişte adevărate pledoarii . Şi atunci când ne găseşte ne spune duios: "Ţi-am pus totul la dispoziţie şi toate sunt pregătite ca să poţi câştiga veşnicia. şi ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze.. să medităm şi să acţionăm serios şi solemn! Amin! . Alege viaţa. Ci de nişte urmări cu rezultate veşnice. pe Fiul Divin. ca să trăieşti. să alegi cu propria ta voinţă să-Mi slujeşti. căci ne doreşte cu gelozie.ni se vor prezenta în ora de faţă în această privinţă... moartea şi răul". de bună voie. să alegi. Tatăl nostru ceresc.

încearcă spre bine o altă scăpare. Cu lacrimi să-cerci să-i îndrepţi. încearcă să rabzi! Când fratele tău ţi-a adus o jignire Şi simţi că mai sângerează-această rănire. Dar nu lovi încă-n mâna ta mare. Iar firea nu vrea ca să-l cruţi. încearcă să uiţi câte rele ţi-am spus Şi câtă ocară asupră-ţi au pus. De ură tu poate să cazi. încearcă să taci! Când toţi te lovesc cu săgeţi otrăvite Şi mii de batjocuri spre tine-s pornite. Deşi întâmplarea îţi vine în minte Şi fapta ţi-apare mereu înainte. Opreşte-ţi şuvoiul de gânduri murdare Ce vrei s' le-arunci în a ta exprimare.ÎNCEARCĂ! Când eşti provocat să vorbeşti la mânie Şi firea deşartă la ceartă te-mbie De-ocară pe alţii să faci. încearcă să uiţi! Şi chiar dacă-ai tăi îţi provoacă durerea Şi-n ce-ţi aparţine e legea lor vrere. încearcă să ierţi! Benone Burtescu .

alternativă. dar care Ia temelie nu are decât carton. după ce în prealabil a văzut. Sau dacă aceasta nu se va întâmpla. alegerea va fi expresia negativă a tabloului. dar când prejudecata. călăuzit fiind de considerente personale. mai puţin costisitor. va contribui la zidirea unui caracter fără vreo temelie durabilă. mai ieftin. Atunci când creştinul este călăuzit de intenţii bune. Rolul hotărâtor în alegere îl îndeplineşte dorinţa. căci până nu doreşti ceva nimic nu se poate împlini. căci poate fi vorba de persoane sau lucruri care pot fi alese. dictează şi influenţează. a constatat şi a hotărât în sine însuşi. dorinţele nesfinţite. a ascultat. şi va aduce mai devreme sau mai târziu. opţiune. urmând apoi interesul. Voinţa este determinanta alegerii. are întotdeauna posibilitatea de a face o alegere bună. subiectivismul. influenţa rea.TEMA I ALEGEREA: ACTUL VOIT ŞI PERSONAL Ce este alegerea? Dicţionarul ne spune: "Alegerea este actul voit al omului. Ea se poate face atunci când există o diversitate." Alegerea este deci actul pe care cineva îl face în mod deliberat. impulsul. . voit şi personal. alegerea nu poate fi materializată. a examinat. un naufragiu parţial sau total. inimii sau minţii. care este urmată apoi nemijlocit de hotărâre . Selecţie. va alege ceea ce place ochiului. sănătoase. Oricine va alege întotdeauna ceea ce crede că este mai avantajos.ultimul pas în procesul alegerii după care urmează materializarea actului propriu-zis. asemenea unui turn înalt şi frumos. preferinţa şi judecata. sfinte. este dreptul sau posibilitatea actului alegerii. deoarece fără ea.

în timp ce omul fără voinţă. omul cu o voinţă fermă." Voinţa. Baza fiinţei noastre este voinţa. nici n-ar mai trebui spus că alegerea este o imprudenţă fatală. Voinţa ţinteşte scopul şi nu mijloacele care duc la scop. nu poţi fi cu uşurinţă abătut din drum. obişnuit să-şi comande. Voinţa este fiinţa reală a vieţii noastre interioare. Să nu-l punem îndoielnic. Atunci când cunoşti deplin.Prin voinţă. însă când cunoaşterea este parţială. Voinţa este o dorinţă. adevărate virtuţi. a spus Goethe. iar Paul Doumer completează: "Omul care ştie să dobândească putere de voinţă. chiar dacă ar fi înzestrat cu o mare inteligenţă. înţelegem capacitatea omului de a declanşa. în mod conştient. nesigur sau cu rezerve. ci printr-o bună inspiraţie. e puterea care face din însuşirile bune. n-are decât o influenţă slabă asupra propriei lui soarte. Amin! . Cunoaşterea. Soarta sa o face întâmplarea. în cazul când cunoaşterea lipseşte. căci scopul este lucrul voit. suspenda sau amâna o acţiune. Atenţie deci. după cum lipsa ei poate aduce cu sine toate cusururile. El este jucăria evenimentelor. în schimb. este de asemeni un factor important în alegere. decide propria-i soartă. în ce fel punem în valoare actul voit şi personal al alegerii. obţine o victorie repede şi uşoară. acţiune şi nu doar un elan raţional către un lucru. alegerea te poate duce la greşeli regretabile.

Cununa Lui de slavă Hristos ţi-o dă şi ţie. Nu-ţi vinde conştiinţa pe nici un fel de-avere. cu ochii înainte. în cea mai grea furtună. Rămâi la datorie.RĂMÂI LA DATORIE Rămâi la datorie. Rămâi la datorie. Hristos te-a pus acolo Şi cât poţi sta. şi El te cercetează. rămâi la datorie! Troian Dorz . Orice te ameninţă Sau orice te îmbie. Rămâi la datorie. La timp sfârşi-va totul în imn de sărbătoare. rămâi la datorie! Nimic să nu-ţi întreacă puterea de răbdare. Oricine-ar fi să plece. Oricât de aspru-i gerul. rămâi la datorie! Nu ţine la viaţă mai mult ca la-nviere. sau para de fierbinte. rămâi la datorie! Hristos te-a pus acolo. tu luptă şi veghează. Şi-oricât de greu să-ţi fie. Rămâi la datorie. El ştie.

dacă nu eşti dispus să faci paşii următori spre a ajunge la o hotărâre finală. se formează în baza alegerii.. în mod normal. o reformă sau chiar naşterea din nou.. vor influenţa în mod hotărâtor alegerea ce trebuie făcută pentru Dumnezeu. dacă nu sunt urmate de atitudini concrete şi fapte. El spune hotărât: "îţi pun înainte astăzi viaţa binele. alegerea repetată a îndoielilor.TEMA II A UN PRINCIPIU DIVIN Auzirea şi analiza situaţilor nu pot fi considerate drept alegere. Libertatea alegerii este un principiu consfinţit în Planul de Mântuire şi în procedeele lui Dumnezeu cu urmaşii lui Adam. Este necesar ca în privinţa alegerii să facem distincţie esenţială: alegerile pe care noi le facem pentru viaţa aceasta. fazele incipiente ale alegerii. o cale sau o schimbare. auxiliarele zidirii. dar alegerea binelui si . Caracterul. în zadar doreşti un lucru. iar alegerea principiilor împărăţiei lui Dumnezeu este factorul care hotărăşte soarta finală a fiinţei create de mâna Celui Atotputernic. dar alegerea drumului invizibil al credinţei.. Admiraţia. moartea şi răul". rămân doar argumentele. va rezulta în formarea spiritului trăirii prin credinţă. Ca apoi să te îndemne stăruitor: "Alege viaţa ca să trăieşti!". se situează pe un plan secundar. care este suma tuturor deprinderilor însuşite. sunt schelele. va rezulta în necredinţă. acestea contribuie. la realizare. şi este evident faptul că alegerile făcute pentru planul secundar al vieţii. lupta cu tine însuţi. Alegerea plăcerilor deşarte ale păcatului va duce la coborâşuri la capătul cărora te pândeşte dezastrul.. exclamaţia.

El doreşte ca omul coroana puterii Sale creatoare . "Conducerea lui Dumnezeu nu se bazează. Ea apelează la raţiunea şi la conştiinţa noastră.." CH 44 . pe o supunere oarbă. Şi nu acesta este scopul Creatorului cu noi. pe un control lipsit de raţiune... ca să poată lucra în noi după voinţa Sa. O supunere forţată ar fi o piedica în calea unei adevărate dezvoltări a minţii şi caracterului şi ar face din om un simplu automat. aşa cum ar vrea Satana să se înţeleagă. Rămâne ca noi să alegem dacă dorim să fim liberi de robia păcatului şi să ne bucurăm de glorioasa libertate a fiilor lui Dumnezeu.vieţii divine te va urca necontenit pe scara lui Iacob.. Dumnezeu nu forţează voinţa făpturilor Sale. El nu poate primi o închinare care nu este adusă de bună voie şi în mod inteligent. El ne invită să ne predăm cu totul Lui. care uneşte pământul cu cerul.să atingă cele mai înalte culmi posibile ale dezvoltării.

în mod deliberat. dar poate prea mult sigură pe sine. trebuie să ne dea mult de gândit.faptul. El nu era victima unei intenţii rău voitoare şi violente. Cain." PP 65 Faptul că libertatea alegerii este un principiu divin şi că este respectat de Dumnezeu şi astăzi ca întotdeauna. unul să fie primit de Dumnezeu iar altul să fie lepădat. Eva. Abel alese credinţa şi ascultarea. a ales să se afle în preajma pomului cunoştinţei binelui şi răului. Astfel de alegeri se află la originea multor înfrângeri ale noastre. A ales apoi. Cei doi nu erau destinaţi. Lui Cain i se lăsase posibilitatea unei alegeri libere şi deliberate. Alegerea fiecăruia era problema fundamentală. Chiar acum este timpul în care să dovedim că am învăţat-o şi cum am învăţat-o. pe care apoi le regretăm timp îndelungat. Mai corect ar fi spus: Dumnezeu să ne ajute s-o învăţăm şi să dovedim practic acest lucru. mama tuturor celor vii. Amin! . Aceasta este în primul rând o lecţie pe care trebuie să o învăţăm bine.. "Cain avusese aceleaşi ocazii de a cunoaşte aceste adevăruri (sistemul şi scopul jertfelor animale) şi a le primi ca Abel. Curând vine timpul.. Apoi a urmat materializarea: primirea în mâna ei a fructului .TEMA II B În deplină cunoştinţă de cauză. să stea de vorbă cu şarpele şi să-i răspundă. şi-a ales un propriu mod de viaţă. iar Cain necredinţa şi răzvrătirea.

Astăzi.L 445 "Dumnezeu nu constrânge pe oameni să lepede necredinţa.L. Nimeni nu a căzut atât de jos." PR 389 "Fiecare om este liber să aleagă de care putere vrea să fie stăpânit. comparând cu grijă text cu text. Fiecărui popor şi fiecărui om personal. iar Dumnezeu dirijează totul pentru împlinirea planurilor Sale. nu vor fi lăsaţi în puterea lui Satana.CITATE SPIRITUL PROFETIC "Istoria naţiunilor ne vorbeşte astăzi. 447 . Dumnezeu vrea ca oamenii să nu ia hotărâri din impulsuri." H. indivizi şi popoare sunt puşi la încercare cu ajutorul balanţei din mâna Aceluia care nu face nici o greşeală.L." Aceia care vor consimţi să intre în legământ cu Dumnezeul cerului. Toţi îşi hotărăsc soarta prin propria lor alegere. în faţa lor se află lumina şi întunericul.L. Izgonirea păcatului este un act al sufletului însuşi. Dumnezeu i-a desemnat un loc în planul Său cel mare. Sub influenţa Duhului lui Dumnezeu. este simţământul celei mai înalte libertăţi." H. adevărul şi rătăcirea.L. omul este liber să aleagă cui vrea să slujească. sau în slăbiciunile firii lor. încât să nu găsească liberare în Hristos.L. nimeni nu este atât de ticălos. In schimbarea care are loc atunci când sufletul se predă lui Hristos." H. ci din cântărirea dovezilor. Nu există nici o forţă exterioară. Singuri ei trebuie să hotărască pe care vor să o primească. Mintea omului este înzestrată cu puterea de a deosebi între bine şi rău. 244 "În lucrarea de mântuire nu există constrângere.

L.L." PD 37 "Nimicirea celor păcătoşi nu este un act al puterii arbitrare din partea lui Dumnezeu."Domnul Hristos ne învaţă că dacă Cuvântul lui Dumnezeu dă greş în îndeplinirea lucrării Sale în inimile şi viaţa noastră. Cei ce au respins mila Sa. dar puterea alegerii ne aparţine şi depinde de noi să hotărâm drumul pe care vom merge şi ce vom deveni. iar atunci când cineva alege să slujească păcatului se desparte de Dumnezeu şi în acest fel nu mai are legătură cu viaţa. Dar rezultatul nu este în afara controlului nostru. Dumnezeu este izvorul vieţii. motivul eşecului trebuie căutat la noi." H. 763 . Este adevărat că noi nu ne putem schimba singuri. vor culege ceea ce au semănat.

. nu fii acelaşi. Rămâne totuşi numai ştii şi să scoţi. Aşa. Dacă-ai rămâne . când pari un soare-n geam. De-ai pune hotărârea.. conducător în tine! Cornel Greissing . Principiul... fie singur.acelaşi. Şi vorbelor dai drumul din ţarcurile minţii. S-ar stinge-atunci în mine motivul suferinţei..acelaşi.. cu fapta într-un ham.acelaşi. cum eşti din timp în timp Cu inima un fagur din care curge mierea. încearcă şi te schimbă! Dacă-ai rămâne .. cum este-un anotimp.. oricare-n drumul său Şi n-ar mai fi schimbare de gând şi piept condusă. Dacă-ai rămâne . Ce vie mi-ar fi pacea şi veştedă durerea. Speranţa din simţire ar fi pe veci răpusă. Pe calea vieţii noastre ar fi atât de rău. Dacă-ai rămâne-acelaşi.DACĂ .. când lupţi a mă lovi Purtând otrava urii în suflet şi pe limbă. Nu pune carul minţii la drum pe orice roţi. Mi-ai face viaţa noapte ce nu se va sfârşi.AI RĂMÂNE . şi când nu-i bine.. Când trebuie-acelaşi să fii. Şi nu ţi-ar fi simţirea.ACELAŞI..

dumnezeieşte apreciată şi schimbată din spini în trandafiri. a ales şi el la rândul lui. Tot acest bărbat al credinţei a ales să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu.TEMA III URMĂRILE UNOR ALEGERI FERICITE În plin centrul păgânismului din oraşul Ur al Caldeii. al credinţei unde tronează Cel veşnic. . iar atunci când a fost chemat pentru a fi trimis ca mărturie. acolo unde fuseseră chemaţi. cum va fi împlinirea făgăduinţei rostită de Dumnezeu. a ales să asculte. deoarece Cel a toate ştiutor nu poate greşi. Isaac. este schimbată de El . pe munte şi apoi să se urce chiar pe altarul de jertfă. atingerea limanului este sigură. Alegerea. chiar dacă totul este negură şi întunecime. Dumnezeu va şti să răsplătească alegerea făcută . fiul său. din ghimpi în crini plăcut mirositori şi în loc să însemne un sfârşit va marca în mod sigur un nou şi fericit început. Atunci când credinciosul alege să se arunce de pe trambulina îndoielii în văzduhul necunoscut al încrederii depline. atunci când este făcută pentru Dumnezeu. Avram a ales. fără putinţa de a fi rău influenţat. în altă parte. dar orizontul încrederii depline. să servească pe Dumnezeul cel adevărat. Alegerea făcută de el a fost şi o dovadă a temeinicei sale credinţe puternic ancorată în Dumnezeu. în ciuda unor planuri care real se năruiau. acolo.pentru EL.chiar prin necunoscut sau ironie . Puţin vedea el la vârsta plecării sale de 75 de ani. chiar dacă pare sfârşitul vieţii şi al planurilor. conştient şi deliberat a ales să asculte. îndeplineşte şi acte de felul acesta. când i-a zis: "Ia pe fiul tău şi adu-l ca ardere de tot. să asculte şi să însoţească pe tatăl său. pe un munte pe care ţi-l voi spune!" Era cu totul împotriva firii.

după a Sa găsire cu cale.H. Simţămintele noastre vor fi atunci îndreptate numai spre El. atunci El va lucra în noi şi voinţa şi înfăptuirea. alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi. Cât despre mine. spunea: "Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului. Noi putem să-I dăm voinţa noastră. conducătorul poporului după Moise." Problema alegerii slujirii lui Dumnezeu este esenţială..Bătrânul şi înaintatul în vârstă Iosua. după ce a ţinut cu Israel cea din urmă adunare în care a trecut în revistă toate biruinţele date de Domnul. Nu este oare spus destul în acest scurt raport? „Nu stă în puterea noastră să ne schimbăm inima şi nici să-I predăm lui Dumnezeu simţămintele noastre. în acest fel.” C. eu şi casa mea vom sluji Domnului. întreaga noastră fiinţă va fi adusă sub controlul Duhului Sfânt. care a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua. 48 . iar gândurile vor fi în armonie cu El.. dar putem alege să-I slujim. Raportul biblic spune că Iosua a atins vârsta de 110 ani şi că a fost binecuvântat împreună cu tot poporul Israel.

Nu mai dorim şi nu ne mai trebuie nici un ban!" "Un martor ocular. spune fr.POVESTIRE AŢI VENIT PREA TÂRZIU'! Cauza cea sfântă a lui Dumnezeu cere ca cei chemaţi şi aleşi de El. atât o acţiune în contratimp. Am achitat şi chiriile la câteva tipografii care să lucreze pentru noi zi şi noapte. Astfel. implorându-i chiar cu lacrimi în ochi să le primească şi ajutorul lor. până când a fost prea târziu ca aceştia să mai poată fi investiţi undeva. Deci. Aceste persoane s-au prezentat în cele din urmă la cei care tipăreau publicaţiile soliei advente. Dar răspunsul lor neschimbat era: "Aţi venit prea târziu! . mi-a relatat. precum şi aceştia să fie oameni ai acţiunii şi ai faptelor corespunzătoare acelui moment. dar care. implorându-i cu mare chin sufletesc să-i ia şi să-i folosească. accentul trebuie pus în primul rând pe înţelegerea momentului căci aceasta rezolvă sau generează bunele şi justele atitudini sau alegeri care se impun a fi luate şi care sunt şi necesare. neînţelegând importanţa momentului dat şi le-au păstrat împotrivindu-se din răsputeri convingerii că toţi banii lor ar trebui să fie folosiţi pentru înaintarea lucrării de vestire a marelui eveniment aşteptat la data de 22 octombrie 1844. Chiar în măreţele zile de început ale mişcării advente au existat persoane care au dispus de multiple mijloace financiare. la care li sa răspuns hotărât: "Aţi venit prea târziu! Noi am plătit toate publicaţiile pe care sperăm să le difuzăm până la sfârşit. că a văzut cum oamenii lăsau mii de dolari pe masa redactorilor publicaţiei Vocea Adevărului. cât şi una care a fost depăşită de timp. nu sunt indicate. Loughborough. să fie oameni care să înţeleagă importanţa momentului istoric dat.

căci nici nu-i mai putem folosi!" Ei insistau totuşi: "Luaţi-i atunci şi daţi-i la săraci!" Răspunsul era invariabil: "Am îndestulat pe toţi săracii pe care-i cunoaştem şi la care am putut ajunge!" Şi în mare disperare. ce pot de grabă? Ce gând tulburător este acesta! . este realizarea finală a planului de mântuire. Mulţi oameni vor alege să se întoarcă de la faptele lor rele." O lecţie deosebită este cuprinsă în această tristă experienţă. Vor mai exista oare suflete îndoielnice. Numai că el nu are o dată fixă şi nu are natura celui dintâi. Alegeri hotărâte prea târziu! Suntem astăzi în preajma celui de-al doilea măreţ eveniment aşteptat. tot ce au. oamenii îşi luau banii înapoi. atunci când puteau fi folosite cu mare succes pentru răspândirea soliei advente în vederea măreţului eveniment. strigând în gura mare că mânia lui Dumnezeu a venit asupra lor din lipsa lor de credinţă si speranţă. şi din cauza demonului zgârceniei care i-a determinat să reţină mijloacele financiare care ar fi putut să intre în visteria lui Dumnezeu. după ce harul va fi închis. Este chiar acel adevărat eveniment al revenirii pe nori pe care 1-au aşteptat toate secolele acestui pământ. necredincioase? Vor mai exista oare oameni care să nu arunce în balanţa Sanctuarului ceresc.Acum nu ne mai trebuiesc bani. anume că omul. nesigure. este necesar să acţioneze la momentul oportun. Zadarnic alegi după ce lotul a trecut sau s-a sfârşit. atunci când se află în faţa unei alegeri de importanţă majoră.

sau neascultători. în propriul nostru folos. puterea alegerii. Ei dispun de libertatea de acţiune. pentru lăudăroşenia vieţii sau pentru comorile deşarte ale păcatului? Alegeţi între Mine şi lume. puterea alegerii le aparţine. ea n-are nici o parte cu Mine. pot fi ascultători în numele şi prin harul Mântuitorului." "Isus prezintă minunăţiile cerului căutând să atragă ochii noştri de la păcat zicând: "Pe cine veţi alege.ÎNCHEIERE PUTEREA CARE FACE ALEGEREA „Ceea ce trebuie să înţelegi este adevărata putere a voinţei. Mă vei sacrifica oare pe Mine care am murit pentru tine. pe Mine sau păcatul? Nu puteţi în acelaşi timp să Mă aveţi şi pe Mine si lumea. a biruit în locul nostru. El a adus o jertfă desăvârşită ca noi să putem fi deplin biruitori în Numele Său şi să ne poată fi atribuită îndreptăţirea Sa. dacă dorim.H. "Căci lumea şi pofta ei trece". Dumnezeu a dat tuturor urmaşilor lui Adam. Aceasta este puterea care guvernează natura omului. datoria lor este aceea de a o exercita. El nu obligă pe nimeni la ascultare. Totul depinde de dreapta lucrare a voinţei." 3 T 457 "Toţi urmaşii lui Adam au puterea să primească sau să respingă Duhul Sfânt. Domnul Hristos nu va mântui pe nimeni împotriva alegerii sale. ca prin El să putem fi şi noi biruitori.48 "Marele Conducător al mântuirii noastre. suportând consecinţele." 2 T 494" . puterea ce ia hotărâri sau care face alegerea.” C.

Alege viaţa ca să trăieşti!" Deuteronom 30."Atunci când toate cazurile sunt aduse la judecată iar cei pierduţi vor suferi pentru dispreţul lor faţă de Dumnezeu. Fie ca gândul acesta să însufleţească pe toţi aceia ce sunt sfinţiţi prin harul şi sângele Domnului Hristos. Tot ajutorul primit de Domnul Hristos." l SM 96 "Iată.. A fost lăsat în propria lor alegere cine să fie conducătorul vieţii lor: Hristos sau Satana. îţi pun azi înainte viaţa şi binele. moartea şi răul. poate fi primit de orice om în clipa cea grea a încercării. Crucea este şi va rămâne garanţia că nimeni nu trebuie să se piardă şi că un ajutor abundent este asigurat fiecărui suflet.. Amin! .15. nici unul nu va putea avea vreo scuză.

cu reverenţă Numai în crezul ce te ţine încurcat. Vor trece iute anii tăi frumoşi Şi vei rămâne pentru totdeauna singur. Mai bine temniţa Întunecată şi duşmană Decât păcat în viaţă şi-n cuvinte. Că sunt mulţi de-ai tăi mai păcătoşi Şi nu uita că mâine nu e sigur. Dar tu prea credincios Te pleci. Oricine-ai fi Tu voce insistentă şi vicleană Răspunsul meu e Nu. Aruncă-te-n blestem eroic Şi spală-ţi gândul de chemări prea mari! Pricepe.INVITAŢIE Tinere. Un vuiet pe ‘nălţimi. Încearcă Să descoperi gustul unor clipe tari. 14 . Peţindu-te cu insistenţă. Nu fi sectar şi îndărătnic: Păcatul nu mai este rar. umil. De atâtea mii de ani te-am aşteptat. Nu aştepta prea mult. Nu-ţi fă probleme. tu eşti numai slujitor! Băiete. pag. Daniel Chirileanu. fierbinte. În seara asta te aştept la mine Ţi-am pregătit ceva distrugător: Un film îngrozitor Cu răul travestit în bine. …………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful