You are on page 1of 2

Definitie Social Media

‘Social Media’ is de verzameling van toegankelijke online media waar


mensen kunnen delen, waarderen en creëren; de uitkomsten hiervan
kunnen op hun beurt door mensen verrijkt en geconsumeerd worden, wat
kan leiden tot gemeenschapsvorming.

‘Toegankelijke’
Met toegankelijk word bedoeld dat de basisfunctionaliteit van het sociale medium
open staat voor iedereen die er gebruik van wil maken. Men moet zonder betaling of
andere barrière (in welke vorm dan ook) kunnen participeren.

‘Online media’
Online media zijn alle informatie- en kennisplatformen die zich op het internet
(wereldwijde web) bevinden. Vaak worden in relatie tot Social Media, websites en
tools genoemd.

‘Mensen’
De kern van Social Media zijn de gebruikers. Er bestaat geen Social Media zonder
actieve participatie van mensen van vlees en bloed.

‘Delen’
Eén van de activiteiten op het scala aan Social Media is delen. Delen is gedefinieerd
als het overbrengen, op welke manier dan ook, van meningen, bestanden, verhalen,
kennis, interesses, informatie, ervaringen, perspectieven enzovoorts tussen
gebruikers.

‘Waarderen’
Een andere activiteit op Social Media is het waarderen; het geven van een publiek en
herkenbaar waardeoordeel aan de content op de Social Media.

‘Creëren’
Nog een activiteit op Social Media is het actief plaatsen, toevoegen, aanpassen en op
andere manier ‘maken’ van zaken.

Deze drie activiteiten kunnen gezien worden als een samenvatting voor het scala aan
activiteiten die te vinden zijn op de Social Media. Ze geven bovendien aan dat Social
Media voor een groot deel afhankelijk is van actieve participatie door mensen.

‘Verrijkt’
Waar delen, waarderen en creëren onder actieve participatie vallen zijn er ook
passieve vormen van participatie te vinden op de Social Media. Verrijken betekent
het aanscherpen en doorontwikkelen van de contributies die door anderen zijn
gedaan op de Social Media.

‘Geconsumeerd’
Niet iedereen is even actief op de Social Media, het consumeren is de meest passieve
vorm van participeren op deze media. We verstaan onder deze term dan ook het
lezen, bekijken en beluisteren van de contributies en verrijkingen op de Social Media,
het lezen van reacties op een weblog bijvoorbeeld.

Vervolg, zie volgende pagina.


‘Gemeenschapsvorming’
Een internet gemeenschap (of community) is een vorm van Social Media, bovendien
is een dergelijke gemeenschap op het internet vaak de bron, dan wel het gevolg, van
een Social Medium. Onder deze gemeenschappen vallen de Social Media waar
mensen met dezelfde interesses en/of belangen zich kunnen verzamelen en met
elkaar kunnen communiceren.