Definitie Social Media ‘Social Media’ is de verzameling van toegankelijke online media waar mensen kunnen delen, waarderen

en creëren; de uitkomsten hiervan kunnen op hun beurt door mensen verrijkt en geconsumeerd worden, wat kan leiden tot gemeenschapsvorming. ‘Toegankelijke’ Met toegankelijk word bedoeld dat de basisfunctionaliteit van het sociale medium open staat voor iedereen die er gebruik van wil maken. Men moet zonder betaling of andere barrière (in welke vorm dan ook) kunnen participeren. ‘Online media’ Online media zijn alle informatie- en kennisplatformen die zich op het internet (wereldwijde web) bevinden. Vaak worden in relatie tot Social Media, websites en tools genoemd. ‘Mensen’ De kern van Social Media zijn de gebruikers. Er bestaat geen Social Media zonder actieve participatie van mensen van vlees en bloed. ‘Delen’ Eén van de activiteiten op het scala aan Social Media is delen. Delen is gedefinieerd als het overbrengen, op welke manier dan ook, van meningen, bestanden, verhalen, kennis, interesses, informatie, ervaringen, perspectieven enzovoorts tussen gebruikers. ‘Waarderen’ Een andere activiteit op Social Media is het waarderen; het geven van een publiek en herkenbaar waardeoordeel aan de content op de Social Media. ‘Creëren’ Nog een activiteit op Social Media is het actief plaatsen, toevoegen, aanpassen en op andere manier ‘maken’ van zaken. Deze drie activiteiten kunnen gezien worden als een samenvatting voor het scala aan activiteiten die te vinden zijn op de Social Media. Ze geven bovendien aan dat Social Media voor een groot deel afhankelijk is van actieve participatie door mensen. ‘Verrijkt’ Waar delen, waarderen en creëren onder actieve participatie vallen zijn er ook passieve vormen van participatie te vinden op de Social Media. Verrijken betekent het aanscherpen en doorontwikkelen van de contributies die door anderen zijn gedaan op de Social Media. ‘Geconsumeerd’ Niet iedereen is even actief op de Social Media, het consumeren is de meest passieve vorm van participeren op deze media. We verstaan onder deze term dan ook het lezen, bekijken en beluisteren van de contributies en verrijkingen op de Social Media, het lezen van reacties op een weblog bijvoorbeeld. Vervolg, zie volgende pagina.

‘Gemeenschapsvorming’ Een internet gemeenschap (of community) is een vorm van Social Media, bovendien is een dergelijke gemeenschap op het internet vaak de bron, dan wel het gevolg, van een Social Medium. Onder deze gemeenschappen vallen de Social Media waar mensen met dezelfde interesses en/of belangen zich kunnen verzamelen en met elkaar kunnen communiceren.