ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (σελ. 172-173)
ΛΑΜΠΡΑΝΟ
Το Λαμπρανό είναι μικρή κοιλάδα ανοιγόμενη προς Ν. αμέσως μετά το Πυργιακόνι,
ανατολικώς, αλλά παραλιακώς απρόσιτη από τούτο. Ένας χαμηλός επιμήκης λόφος
από Β. προς Ν. που φθάνει ως τη θάλασσα, τη χωρίζει σε δύο και ανοίγεται
δαντελλωτή με δύο γραφικούς ορμίσκους. Η κοιλάδα αυτή φαίνεται ότι είχε δεχθεί
απλώς κατοικήσεις. Στο έδαφος αυλής -ενός άνδηρου- αγροικίας, ιδιοκτησίας
Μπεγνή, στη δυτική κλιτύ του χαμηλού διάμεσου λόφου, διακρίνεται τοίχος πάχους
περίπου 0,65 μ. κάθετος προς το δυτικό τοίχο της αγροικίας, πιθανώς ελληνικών ή
και ύστερων χρόνων. Αργολιθόδομη από μικρούς και μεγάλους λίθους είναι ορατή
μέχρι μήκους 1,60 μ. (η αρχή της εκτείνεται κάτω της αγροικίας). Εκεί επίσης δόμος,
ελαφρώς βυθισμένος στο έδαφος και κατά το ένα άκρο του ελλιπής ή ακατέργαστος
(μηκ. 0,57, πλ. 0,42 και πάχ. 0,46μ.), παρουσιάζει στην κατεργασμένη μικρή όψη του
τέσσερα έγγλυφα (βαθ. 0,01 και 0,015μ.) τραπεζοειδή σχήματα σε σταυροειδή
διάταξη αντιθετικώς, ολικού ύψους 0,28 και πλ. 0,17μ. Σε ανάλημμα του εκεί
αλωνιού υπάρχει μικρό απότμημα από σχετικώς μεγάλο αράβδωτο κίονα από αλλού
πιθανώς. Κάτω από την αγροικία απαντώνται όστρακα χονδρών αγγείων μάλλον
ελληνικών χρόνων. Στο βάθος του ανατολικού τμήματος της κοιλάδας, υψηλά, όπου
το νερό, ήταν άλλοτε ορατά στο έδαφος, εμπρός από άλλην αγροικία, τα χείλη δύο
κιβοτιόσχημων αρχαίων τάφων με παρειές από μεγάλες ακατέργαστες πλάκες (η
περιοχή των έχει επικαλυφθεί από δένδρα)