Holcim (Vietnam) Ltd

Giải thưởng “ Low Energy Building ”

Author Date Status

: Nguyen Thanh Dung : May 05, 2009 : Present

Holcim (Vietnam) Ltd

Nội dung
      

Mục tiêu của giải thưởng Khái niệm về “ Low Energy Building ” Tiêu chí của giải thưởng Điều kiện tham dự Thành phần ban giám khảo Quy định trình bày & địa điểm nộp bài Một số đề tài của sinh viên thế giới đoạt giải Holcim

Holcim (Vietnam) Ltd

Mục tiêu của giải thưởng
 Giải thưởng nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học ứng dụng vào đời sống thực tế đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam và hướng tới phát triển bền vững, thông qua cuộc thi Sáng Kiến Nghiên Cứu & Ứng dụng về các chủ đề : “ Low Energy Building ” Holcim Việt Nam hợp tác với trường ĐH Kiến Trúc, giá trị giải thưởng lên đến 32 triệu.

Holcim (Vietnam) Ltd

Khái Niệm
 Low Energy Building : (Xây dựng năng lượng thấp )

“ Là xây dựng một công trình sử dụng năng lượng thấp hơn so với công trình bình thường và lượng khí thải thỏa mãn theo yêu cầu ” “ Giảm nhu cầu sử dụng năng lượng, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng hiệu quả ”.

Holcim (Vietnam) Ltd

Tiêu chí của giải thưởng
 Tính sáng tạo  Nội dung nghiên cứu  Tính khả thi & thực tiễn  Kỹ năng trình bày

30 % 50% 10% 10%

Holcim (Vietnam) Ltd

Thời gian nộp và bảo vệ
 Buổi phát động giải thưởng : ĐH Kiến Trúc TP.HCM Thời gian Địa điểm : Lúc 16g00, ngày 05 tháng 05 năm 2009 : Phòng Hội Trường 901

 Nộp các tóm tắt đề cương ( sau 1 tháng kể từ ngày công bố ) : 05-06-09  Nộp tất cả các đề tài được tham dự ( sau 3 tháng ) :05-09-09 + Ban giám khảo chọn lọc 05 đề tài & hổ trợ kinh phí 2triệu/1đề tài thực hiện mô hình.

Holcim (Vietnam) Ltd

Giải thưởng
 Bảo vệ trước hội đồng & chọn ra các giải thưởng : ( 09/09 )  Giải nhất : 10 triệu  Giải nhì : 7 triệu  Giải ba : 5 triệu

Holcim (Vietnam) Ltd

Điều kiện tham dự
 Tất cả các sinh viên đại học từ năm 3

trở lên của trường ĐH Kiến Trúc.
 Các đề tài nghiên cứu và ứng dụng

phải có các nội dụng yêu cầu & phải do chính tác giả.
 Sinh viên đăng ký cá nhân hoặc có

thể lập thành nhóm ( tối đa 3người/nhóm ).

Thành phần ban giám khảo :
01. GS.TS.KTS Nguyễn Hữu Dũng 02. PGS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông 03. Đại Diện Holcim VietNam Ltd
Holcim (Vietnam) Ltd

ĐH Kiến Trúc Hà Nội Bộ xây dựng

Quy định trình bày & địa điểm nộp bài
 Quy cách trình bày : www.holcim.com/VN  Địa điểm nộp bài : connection-vnm@holcim.com

Hoặc : Văn phòng đoàn trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội

http://www.holcimfoundation.org
Holcim (Vietnam) Ltd

Các ví dụ về xây dựng năng lượng thấp

Giải pháp về gió : hướng gió ( động lực học, dòng chảy ), tạo khoảng không gian trống

Holcim (Vietnam) Ltd

Các ví dụ về xây dựng năng lượng thấp

Giải pháp về kiến trúc : tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng năng lượng mặt trời, tạo mảng xanh và sàn 02 lớp và pin mặt trời…

Holcim (Vietnam) Ltd

Các ví dụ về xây dựng năng lượng thấp

Giải pháp về vật liệu : sử dụng vật liệu cách nhiệt, nhẹ, gạch không nung, kính 02 lớp…

Holcim (Vietnam) Ltd

Các dự án của sinh viên quốc tế

Holcim (Vietnam) Ltd

Các dự án của sinh viên quốc tế

Holcim (Vietnam) Ltd

Các dự án của sinh viên quốc tế

http://www.holcimfoundation.org/T671/vnm.htm
Holcim (Vietnam) Ltd

Phát triển bền vững “ Vì Ngày Mai ”
Holcim (Vietnam) Ltd

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful