DEMERSUL INFORMAŢIONAL ŞI DECIZIONAL ÎN CONTABILITATE CUPRINS INTRODUCERE CAPITOLUL 1: INFORMAŢIA CONTABILĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN LUAREA DECIZIILOR 1.1.

Tipurile de informaţii 1.2. Principalii utilizatori ai informaţiilor contabile 1.3. Caracteristicile calitative ale informaţiilor contabile în conformitate cu reglementările contabile CAPITOLUL 2: SITUAŢIILE FINANCIARE, SUPORT AL OFERTEI DE
INFORMAŢII CONTABILE 2.1 Bilanţul contabil şi importanţa sa în divulgarea informaţiilor privind poziţia financiară a întreprinderii 2.2.Contul de profit şi pierdere , instrument important în reflectarea performanţei întreprinderii 2.3. Fluxurile de trezorerie, sursă importantă de informaţii privind activitatea întreprinderii

CAPITOLUL 3 STUDIU DE CAZ PRIVIND VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR DIN SITUAŢIILE FINANCIARE PE EXEMPLUL.... 3.1. Determinarea şi analiza poziţiei financiare a societăţii pe baza informaţiilor furnizate de bilanţ 3.2. Determinarea şi analiza performanţei societăţii cu ajutorul informaţiilor reflectate de Contul de Profit şi Pierdere 3.3.Analiza fluxurilor de trezorerie CONCLUZII ……………………………..…………………………………… BIBLIOGARAFIE…………………………………………………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful