ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DIN ORADEA C.P. nr. 114, Oficiul Poştal 1, Str. Universităţii, nr.

1, Oradea,

Telefon: +40 259 408111 sau 432830 Fax: +40 259 432789 rectorat@uoradea.ro; www.uoradea.ro Nr._____________/_________________ Către Serviciul Financiar – Contabilitate Vă facem cunoscut faptul că în urma analizării dosarelor studenţilor care au solicitat acordarea unei burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, culturalartistice şi sportive în cuantum de 450 lei pentru sem. II anul universitar 2012 – 2013, Comisia de atribuire a burselor pe universitate numită prin decizia nr. 468 din 13.06.2012 a Rectorului Universităţii din Oradea şi întrunită în şedinţă în ziua de 26.06.2013 a hotărât acordarea acesteia următorilor studenţi: 1. Staniş Bianca Maria, an V, specializarea Medicină Dentară, Fac. Medicină şi Farmacie; 2. Benchea Mihai Ştefan, an V, specializarea Medicină Dentară, Fac. Medicină şi Farmacie; 3. Cheţiu Gabriel, an IV, specializarea I.S.E, Fac. Inginerie Energetică şi Management Industrial; 4. Burescu Lăcrimioara Mariana, an III, specializarea Management, Fac. Ştiinţe Economice; 5. Olah Roland, an I master, specializarea Istoria Vestului Românesc, Fac. Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării; 6. Gale Arnold Gyorgy, specializarea Medicină Generală, an IV, Fac. Medicină şi Farmacie; 7. Deaconu Ştefan Marius, specializarea Istorie, an I, Fac. Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării; 8. Puşcaş Alexandra, specializarea PIPP, an III, Fac. Ştiinţe Socio-Umane; 9. Stimuţ Anamaria Cristina, specializarea CEPA, an II, Fac. Protecţia Mediului; 10. Stan Alexandra Irina, specializarea RST, an II, Fac. Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei; 11. Potroviţă Antonia, specializarea Istorie, an II, Fac. Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării; 12. Culiciu Cristian, specializarea Istorie, an III, Fac. Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării; 13. Lucaci Adriana, specializarea Istorie, an III, Fac. Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării; 14. Blaj Octavian Dan, specializarea ISPM, an III, Fac. Construcţii şi Arhitectură; 15. Iencuţ Raluca Maria, specializarea FB, an II, Fac. Ştiinţe Economice.

Oradea 26.06.2013

Prorector Conf.univ.dr. Simona Trip

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful