ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DIN ORADEA C.P. nr. 114, Oficiul Poştal 1, Str. Universităţii, nr.

1, Oradea,

Telefon: +40 259 408111 sau 432830 Fax: +40 259 432789 rectorat@uoradea.ro; www.uoradea.ro Nr.___________/_____________________

Către Serviciul Financiar – Contabilitate Vă facem cunoscut faptul că în urma analizării dosarelor studenţilor care au solicitat acordarea unei burse ocazionale pentru îmbrăcăminte în cuantum de 250 lei, pentru sem. II anul universitar 2012 – 2013, Comisia de atribuire a burselor pe universitate numită prin decizia nr. 468 din 13.06.2012 a Rectorului Universităţii din Oradea şi întrunită în şedinţă în ziua de 26.06.2013 a hotărât acordarea acesteia următorilor studenţi: 1. Marton Sandor, specializarea Matematică, an II, Fac. Ştiinţe; 2. Raţiu Felician Timotei Ştefan, specializarea Sculptură, an II, Fac. Arte; 3. Gabor (Dobran) Viorica, an II master, specializarea EI, Fac. Ştiinţe Socio-Umane; 4. Lakatos Augustin, specializarea TPPA, an II, Fac. Protecţia Mediului; 5. Raţ Raul, an III, specializarea PPS, Fac. Ştiinţe Socio-Umane; 6. Varga Isaura, an II, specializarea AS, Fac. Ştiinţe Socio-Umane; 7. Varga Beno Tibor, an III, specializarea Design, Fac. Arte; 8. Chivari Dragoş, specializarea Engleză- Română, an II, Fac. Litere; 9. Covaci Valentin, specializarea MCA, an II, Fac. Ştiinţe Economice; 10. Popa Cristina Angelica, specializarea EAATIO, an I, Fac. Ştiinţe Economice.

Oradea 26.06.2013

Prorector Conf.univ.dr. Simona Trip

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful