VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

_______________________________________________________

AMANDMAN NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA

______________________________________________________________
Zagreb, lipanj 2013.

Na temelju članka 163. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 71/00, 129/00, 117/01, 6/02 – pročišćeni tekst, 41/02, 91/03, 58/04, 69/07 – Odluka USRH, 39/08, 86/08, 81/12 i 113/12) Vlada Republike Hrvatske, kao predlagatelj Zakona, podnosi sljedećI

AMANDMAN NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA

Na članak 24. Članak 24. mijenja se i glasi: “Cigarete koje su označene duhanskim markicama Ministarstva financija sukladno članku 65. Zakona o trošarinama (Narodne novine, br. 83/2009 i 111/2012) mogu se nalaziti u prometu na teritoriju Republike Hrvatske najkasnije do 1. studenoga 2013. godine i mogu se prodavati po maloprodajnim cijenama višim od maloprodajnih cijena naznačenih na duhanskoj markici Ministarstva financija.“. Obrazloženje uz amandman na članak 24. Ovim amandmanom omogućuje se prodaja cigareta po višim maloprodajnim cijenama od naznačenih na duhanskoj markici Ministarstva financija, ali ne višim od zadnje prijavljene maloprodajne cijene. Time se omogućuje da se cigarete označene duhanskim markicama Ministarstva financija sukladno članku 65. „starog“ Zakona o trošarinama (Narodne novine, br. 83/2009 i 111/2012) koje će se moći nalaziti u prometu na teritoriju Republike Hrvatske najkasnije do 1. studenoga 2013. godine mogu prodavati i po višim cijenama od maloprodajnih cijena naznačenih na duhanskoj markici Ministarstva financija. Naime, prema novom pravnom uređenju na duhanskim markicama se ne naznačuje maloprodajna cijena, za razliku od važećeg sustava, što u odnosu na zalihe cigareta na tržištu koje imaju duhanske markice s maloprodajnom cijenom podrazumijeva da se iznos naknadno obračunate trošarine na njih ne može odraziti na konačnu maloprodajnu cijenu cigareta što bi onemogućilo efekt prevaljivanja porezne obveze na ostale sudionike o lancu prodaje cigareta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful