Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова

,
© било
којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе
ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Непосредно регулисање саобраћаја на путевима врше:
а) униформисани комунални полицајци,
б) униформисани полицијски службеници,
в) инспектори за друмски саобраћај.
1

7.

Контролу над возачима и возилима у саобраћају на
путевима ради примене прописа о безбедности
саобраћаја врше:
(Заокружити два тачна одговора)
а) униформисани комунални полицајци,
б) униформисани полицијски службеници,
в) службеници надлежног органа за саобраћај,
г) полицијски службеници у грађанском оделу.
1

8.

Непосредно регулисање саобраћаја у зони школе могу
вршити:
(Заокружити два тачна одговора)
а) школске саобраћајне патроле и саобраћајне
патроле грађана,
б) униформисани полицијски службеници,
в) учитељи, наставници и професори,
г) родитељи ученика,
д) ученици.
1

9.

На делу пута на коме се изводе радови непосредно
регулисање саобраћаја могу вршити:
(Заокружити два тачна одговора)
а) радници извођача радова, односно управљача
пута,
б) униформисани комунални полицајци,
в) униформисани полицијски службеници,
г) службеници надлежног органа за саобраћај.
1
Сваки учесник у саобраћају дужан је да се понаша:
(Заокружити два тачна одговора)
а) на начин који ће му омогућити да што пре
безбедно стигне на одредиште,
б) на начин којим неће ометати, угрозити или
повредити друге учеснике,
в) на начин којим може ометати, али не и
повредити или угрозити друге учеснике у
саобраћају,
г) тако да предузме све потребне мере ради
избегавања или отклањања опасних ситуација
насталих понашањем других учесника у
саобраћају, ако себе или другог тиме не доводи
у опасност.

10.

1
11.

Делатност одржавања, поправљања или преправљања
возила, може вршити:
а) физичко лице са одговарајућом школском
спремом,
б) правно лице и предузетник који поседују
дозволу надлежног органа,
в) свако физичко лице, правно лице или
предузетник који поседују средства и простор
за обављање тих послова.
1

Свако физичко лице власник, односно корисник
возила:
а) није дужан да обезбеди да његова возила у
саобраћају на путевима буду технички
исправна,
б) дужан је да обезбеди да његова возила у
саобраћају на путевима буду технички
исправна,
в) дужан је да обезбеди да његова возила у
саобраћају на путевима буду технички
исправна, само када лично управља возилом.
1
У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица
има одговорност за:
а) стицање знања, вештина и навика деце,
неопходних за безбедно учешће у саобраћају,
б) доношење програма саобраћајног васпитања и
образовања деце у предшколским и школским
установама,
в) формирање школских саобраћајних патрола и
саобраћајних патрола грађана.
1
У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица
има одговорност за:
а) доношење програма саобраћајног васпитања и
образовања деце у предшколским и школским
установама,
б) унапређивање и учвршћивање позитивних
ставова и понашања деце, значајних за
безбедно учешће у саобраћају,
в) формирање школских саобраћајних патрола и
саобраћајних патрола грађана.
1
Шта се од набројаног сматра саобраћајем?
(Заокружити три тачна одговора)
а) Кретање возила тркачком стазом.
б) Кретање возила улицом.
в) Кретање трактора њивом.
г) Кретање возила површинама намењеним за
кретање само возила и лица којима је власник
те површине то омогућио.
д) Кретање пешака тротоаром.
е) Кретање запрежног возила земљаним путем.

1

Шта се од набројаног сматра саобраћајем?
(Заокружити три тачна одговора)
а) Кретање возила полигоном за пробне вожње
или спортске приредбе.
б) Кретање бицикла бициклистичком стазом.
в) Кретање мотокултиватора земљаним путем.
г) Гурање возила по платоу намењеном кретању и
окупљању лица.
д) Кретање лица по тргу.
е) Гурање бицикла пешачком стазом.

1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

1

при чему возач није напустио возило је: а) паркирање. д) се креће по путу у дечјем превозном средству или у колицима за немоћна лица које покреће сопственом снагом или снагом мотора. г) возач је изашао из возила али се од истог није удаљио више од 5 m. пропуштање. 1 мимоилажење.Забрањено је коришћење. заустављено: (Заокружити три тачна одговора) а) прекид кретања возила на путу траје до три минута. пропуштање. в) претицање. 15. в) 3. в) паркирање. 1 поред возила бр. © било којим средствима и у било којој форми. дечје превозно средство или колица за немоћна лица. Пешак је лице које: (Заокружити два тачна одговора) а) по путу клизи клизаљкама. б) управља бициклом по путу. в) мотор возила је искључен. 1 Пролажење учесника у саобраћају поред другог 22. РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 2 1 . учесника у саобраћају који долази из супротног смера је: а) б) в) г) 2 1 Прекид кретања возила од два минута. в) сопственом снагом по путу вуче или гура возило. обилажење. б) обилажење. 14. претицање. у комерцијалне сврхе 12. 1 У ситуацији приказаној на слици пролажење возила бр. б) мимоилажење. 13. б) 2. учесника у саобраћају који се креће коловозом у истом смеру је: а) мимоилажење. 2 које се креће из супротног смера је: 3 а) 1. г) пропуштање. 1 Означити неопходне услове који морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је возило 16. в) заустављање. ручна колица. б) заустављено. санкама или се вози на котураљкама. скијама. при чему је возач напустио возило је: а) мимоилажење. б) возач није напустио возило. б) заустављање. 1 19. којим се регулише саобраћај. Возило приказано на слици је: 1 а) паркирано. е) управља запрежним возилом по путу. Возач је: а) лице које на путу управља возилом. б) се креће по путу. Пешак је лице које: (Заокружити три тачна одговора) а) управља бициклом по путу. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. 1 1 Пролажење учесника у саобраћају поред другог Пешак је приказан на сликама број: (Заокружити два тачна одговора) 20. в) управља запрежним возилом по путу. 17. 4 г) 4. е) у возилу нема ниједног лица. скејтборду и сл. в) лице које по путу сопственом снагом гура или вуче возило. б) свако лице које има возачку дозволу. 21. обилажење. 1 18. Прекид кретања возила од два минута. претицање. г) гура бицикл по путу. 1 а) б) в) г) мимоилажење. д) прекид кретања возила није наступио услед поступања по знаку или правилу. г) управља мотокултиватором по путу.

Услови смањене видљивости на путу изван насеља су услови у којима је видљивост мања од: а) 100 m. 1 1 Одстојање на коме учесник у саобраћају може јасно видети коловоз је: а) видљивост. тако да не дође до промене 30. в) 200 m. 1 31. пропуштање. 29. вршите: смеру је: а) б) в) г) мимоилажење. в) дужина прегледности. г) пропуштање. б) 150 m. 25. 23. Пролажењем возила поред препреке на путу. б) обилажење. б) обилажење. 1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 3 . в) претицање. дотадашњег начина кретања учесника у саобраћају који има првенство пролаза. пропуштање. а) б) в) г) 27. претицање. објекта или препреке на коловозу је: а) мимоилажење. обилажење. б) обилажење. учесника у саобраћају који се не помера. в) претицање. г) 250 m. односно до њиховог контакта је: а) мимоилажење. 1 1 У ситуацији приказаној на слици пролажење теретног возила поред заустављеног путничког возила је: а) б) в) г) 26. мимоилажење. обилажење. претицање. в) претицање. у ситуацији приказаној на слици. обилажење. вршите: 1 Радња коју предузимате у ситуацији приказаној на слици пролажењем возила поред паркираног возила је: а) мимоилажење. 1 Радња коју учесник у саобраћају предузима како би омогућио кретање другог учесника у саобраћају који има првенство пролаза. у ситуацији приказаној на слици. претицање. а) мимоилажење. б) прегледност.Забрањено је коришћење. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. 1 Пролажење учесника у саобраћају поред другог 24. в) претицање. у комерцијалне сврхе У ситуацији приказаној на слици пролажење путничког 28. возила поред теретног возила које се креће у истом Пролажењем возила поред препреке на путу. б) обилажење. мимоилажење. г) пропуштање. пропуштање. © било којим средствима и у било којој форми.

може у условима нормалне 39. б) није саобраћајна незгода јер у незгоди учествовало само једно возило. 38. да предузмете у односу на возила из супротног смера је: а) су колона возила. в) није саобраћајна незгода јер нема погинулих лица. б) претицање. возила: (Заокружити два тачна одговора) а) низ од најмање три возила. 1 40. б) прегледност. в) место за седење. г) 250 m. б) место за седење само ако има и доступне прикључке сигурносних појасева. в) није саобраћајна незгода јер нема погинулих или повређених лица. У ситуацији приказаној на слици заустављена возила: а) обилажење. 41. в) 200 m. б) нису колона возила. Незгода у којој је повређено лице које је управљало 35. г) начин кретања возила је међусобно условљен и између њих не може без ометања ући друго возило. У ситуацији приказаној на слици паркирана возила: 32. д) возила су паркирана у истој саобраћајној траци. односно другу могућу препреку на путу. 1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 4 . 1 Простор без седишта са доступним елементима за монтажу седишта у возилу представља: а) место за седење само ако има и сигурносне појасеве. е) возила се крећу на растојању које омогућава улазак другог возила без ометања осталих возила. г) није саобраћајна незгода јер је материјална штета начињена ван пута. б) нису колона возила. 1 Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона 33. 1 37. 1 а) су колона возила. б) није саобраћајна незгода јер се није догодила на путу. в) дужина видљивости. с обзиром на физичке препреке. г) возила су паркирана у истој саобраћајној траци. трактором при извођењу радова на њиви: а) је саобраћајна незгода јер је повређен возач.Забрањено је коришћење. © било којим средствима и у било којој форми. в) возила су заустављена у истој саобраћајној траци. 1 Одстојање на коме учесник у саобраћају. возила: (Заокружити три тачна одговора) а) низ од најмање три возила. у комерцијалне сврхе У ситуацији приказаној на слици радња коју сте дужни 36. б) низ од најмање два возила. je: а) видљивост. Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона 34. 1 Незгода у којој је порушена дворишна ограда при излетању возила са пута: а) је саобраћајна незгода јер је начињена материјална штета. видљивости јасно видети другог учесника у саобраћају. в) пропуштање. б) низ од најмање два возила. 1 1 Услови смањене видљивости на путу у насељу су услови у којима је видљивост мања од: а) 100 m. г) је саобраћајна незгода уколико је трактор регистрован. в) возила се крећу једно иза другог истом саобраћајном траком у истом смеру. б) 150 m. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова.

48. 1. 1 Збир највећих дозвољених маса возила која чине скуп. 1 Маса возила и маса којом је возило оптерећено (лица и терет) је: а) највећа дозвољена укупна маса возила. б) место за седење само ако има и доступне елементе за монтажу седишта и сигурносне појасеве. б) највећа дозвољена маса возила. у комерцијалне сврхе Незгода у којој је начињена материјална штета на 47. б) 2. 1 1. в) 3. в) није регистровано. умањен за вертикално оптерећење које возило прима а) растојање. 42. в) најмања дозвољена бочна удаљеност између возила. б) највећа дозвољена укупна маса скупа возила. в) није саобраћајна незгода јер нема погинулих лица. Означена удаљеност између возила приказаних на слици је: 49. в) осовинско оптерећење скупа возила. 1 1 Простор без седишта са доступним прикључцима сигурносних појасева у возилу представља: а) место за седење само ако има и доступне елементе за монтажу седишта. г) највећа дозвољена маса возила. а) растојање.Забрањено је коришћење. 1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 5 1 . Збир масе возила и носивости возила је: а) б) в) г) 53. б) није саобраћајна незгода јер се није догодила на путу. г) највећа дозвољена маса скупа возила. 46. 1 52. Растојање између возила приказаних на слици је означено бројем: 1 а) 43. б) укупна маса возила. возилу и повређено лице које је управљало спортским аутомобилом на тркачкој стази за возила: а) је саобраћајна незгода јер је повређен возач и начињена материјална штета. највећа дозвољена маса возила. 44. г) је регистровано. Одбачено возило је возило које: (Заокружити два тачна одговора) а) је видно запуштено и налази се ван пута. 1 Одстојање између возила приказаних на слици је означено бројем: 50. 1 Маса празног возила са свим пуним резервоарима и прописаном опремом је: а) највећа дозвољена маса возила. © било којим средствима и у било којој форми. в) маса возила. укупна маса возила. г) највећа дозвољена укупна маса возила. 1 Средња (просечна) брзина кретања возила на деоници дужине 300 km. 54. а) 45. в) место за седење. б) укупна маса возила. в) 3. б) 2. Означена удаљеност између возила приказаних на слици је: највећа дозвољена укупна маса возила. г) 200 km/h. 1 Маса којом се возило може највише оптеретити према декларацији произвођача је: а) носивост возила. в) осовинско оптерећење возила. 51. б) је видно запуштено и налази се на путу. г) највећа дозвољена укупна маса возила. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. г) 4. б) одстојање. осовинско оптерећење возила. од прикључног возила је: а) укупна маса скупа возила. г) није саобраћајна незгода јер у незгоди учествовало само једно возило. коју возило пређе за 2 сата. в) предњи. односно задњи препуст возила. б) 120 km/h. г) 4. б) одстојање. в) укупна маса возила. је: а) 100 km/h. в) 150 km/h.

највећа дозвољена маса скупа возила. г) има два точка. в) саобраћајна дозвола. 3 и 6. следеће услове: (Заокружити три тачна одговора) а) уписано је у јединствени регистар возила. в) за њега је издата саобраћајна дозвола. д) покреће се снагом возача. 1 2 1 1 Јавна исправа (решење) надлежног органа којим се 62. у комерцијалне сврхе Највећа маса оптерећеног возила. г) укупна маса скупа возила. највећа дозвољена укупна маса скупа возила. односно уређаја и склопова возила у исправно стање је: а) преправка возила. б) 1. осовинско оптерећење скупа возила. којим његова осовина оптерећује коловоз у стању мировања возила је: а) маса возила. Ознака на возилу којом се означава да је возило уписано у јединствени регистар возила је: а) регистарска таблица. в) саобраћајна дозвола. односно скупа 63. б) регистрациона налепница. г) 2. б) поправка возила. односно путника. 1 1 Бицикл је приказан на сликама означеним бројевима: (Заокружити два тачна одговора) Ознака на возилу којом се одређује да возило може да 61. 1 1 56. Возило је приказано на сликама означеним бројевима: Део укупне масе возила у хоризонталном положају 57. в) возачка дозвола. 1 1 65. Промена конструктивних карактеристика возила којим се мења намена или врста возила или декларисане 64. 1 60. 4 г) РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 6 4. 6 в) 1. б) 2. 4 и 6. в) технички преглед возила. 4 и 5. услове: (Заокружити два тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. г) највећа дозвољена маса возила. 3. саобраћају за време важења регистрационе налепнице је: а) регистарска таблица. б) саобраћајна дозвола. Маса оптерећеног скупа возила (лица и терет) је: а) б) в) г) укупна маса скупа возила. односно точкове. возила. 3 а) 1 1. 1 1 3 2 Возило је регистровано ако испуњава истовремено 58. б) осовинско оптерећење. неком лицу даје право да у саобраћају на путу управља возилом одређене категорије на одређено време је: а) уверење о положеном возачком испиту. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. техничке карактеристике возила или декларисане карактеристике уређаја и склопова возила је: а) преправка возила. Довођење возила. која се помоћу педала или ручица преноси на точак. без обзира на начин преноса. в) 3. б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW. в) носивост возила.Забрањено је коришћење. б) за њега су издате таблице за привремено означавање. б) осовинско оптерећење возила. б) таблица за привремено означавање. в) има најмање два точка. 5 и 6. не прелази 45 km/h. 3. коју је надлежни државни орган прописао као највећу дозвољену је: а) највећа дозвољена укупна маса возила. 2. г) за њега су издате регистарске таблице и регистрациона налепница. 1 Јавна исправа (решење) која са регистрационом налепницом даје право на коришћење возила у 59. 2. в) највећа дозвољена маса возила. © било којим средствима и у било којој форми. учествује у саобраћају у одређеном временском року је: а) регистарска таблица. в) возачка дозвола. 1 . 1 Возило је бицикл ако истовремено испуњава следеће 66. б) саобраћајна дозвола. б) поправка возила. д) учествује у саобраћају на путу. в) одржавање возила. 5 67. 4 а) 1. 55.

г) лаки трицикл. 1 Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има два точка и мотор са унутрашњим 73. чија је радна запремина 45 cm3. г) 3. Моторно возилоје приказано на сликама означеним бројевима: 1 2 3 4 5 а) 1. 1 1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 7 . б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW. 1 Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има два точка и мотор са унутрашњим 72. б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW. © било којим средствима и у било којој форми. 5 и 6. д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3. без обзира на начин преноса. сагоревањем са погоном на бензин. б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW. г) лаки трицикл. е) његова највећа трајна номинална снага прелази 4 kW. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин. г) има два точка. ако истовремено испуњава следеће услове: (Заокружити три тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин. е) радна запремина његовог мотора не прелази 125cm3. Моторно возило. истовремено испуњава следеће услове: (Заокружити три тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. у комерцијалне сврхе 68. в) има најмање три точка. б) 2. г) има два точка. б) мопед. б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW.Забрањено је коришћење. в) има најмање два точка. б) мопед. без обзира на начин преноса. г) има три точка. је мопед ако 70. са електричним погоном. в) бицикл. 1 Моторно возило. г) лаки трицикл. д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3. б) мопед. не прелази 45 km/h. истовремено испуњава следеће услове: (Заокружити три тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. без обзира на начин преноса. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. а највећа ефективна снага 5 kW. трајне номиналне снаге 4 kW. истовремено испуњава следеће услове: (Заокружити три тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. 3 и 5. 1 Моторно возило са електричним погоном. највеће конструктивне брзине 40 km/h. е) радна запремина његовог мотора не прелази 125 cm3. не прелази 45 km/h. а највећа ефективна снага 5 kW. г) има два точка. в) бицикл. не прелази 45 km/h. чија је радна запремина 45 cm3. које има два точка. је мопед 71. д) радна запремина мотора не прелази 50 cm3. в) има најмање два точка. 1 6 в) 2. је: а) мотоцикл. Моторно возило. је: а) мотоцикл. е) радна запремина његовог мотора не прелази 125 cm3. не прелази 45 km/h. је мопед ако 69. је: а) мотоцикл. д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3. в) има најмање два точка. 4 и 6. без обзира на начин преноса. сагоревањем са погоном који није на бензин. 1 Моторно возило. је лаки трицикл ако 75. 5 и 6. в) бицикл. највеће 74. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин.

је мотоцикл 83. а највећа ефективна снага 4 kW. чија је радна запремина 45 cm3. в) има најмање два точка. д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3. в) има најмање три точка. е) његова највећа трајна номинална снага прелази 4 kW. мотоцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове: (Заокружити два тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. без обзира на начин преноса. је лаки Моторно возило. в) има најмање два точка. трајне номиналне снага 4 kW. прелази 45 km/h. в) бицикл. у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин чија је највећа ефективна снага 4 kW. је лаки 76. д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3. г) има три точка. б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW. без обзира на начин преноса. 1 Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка асиметрично распоређена 84. б) мопед. в) бицикл. 1 Моторно возило са електричним погоном. не прелази 45 km/h. б) мопед. Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има три точка и мотор са унутрашњим 79. је мотоцикл ако 81. г) лаки трицикл.Забрањено је коришћење. без обзира на начин преноса. г) има два или три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила. у комерцијалне сврхе Моторно возило. највеће конструктивне брзине 40 km/h и које има три точка. б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW. © било којим средствима и у било којој форми. је: а) мотоцикл. без обзира на начин преноса. је: а) мотоцикл. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин. без обзира на начин преноса. б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW. највеће 80. истовремено испуњава најмање следеће услове: (Заокружити два тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. сагоревањем са погоном који није на бензин. б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW. не прелази 45 km/h. 1 77. г) има три точка. д) радна запремина мотора прелази 50 cm3. 1 1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 8 . а највећа ефективна снага 4 kW. прелази 45 km/h. г) лаки трицикл. 1 Моторно возило. г) има два или три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила. в) тешки трицикл. б) мопед. 1 Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има три точка и мотор са унутрашњим 78. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. са електричним погоном. е) његова највећа трајна номинална снага прелази 4 kW. в) има најмање два точка. са електричним погоном. е) радна запремина његовог мотора не прелази 125 cm3. г) има два или три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила. је: а) мотоцикл. чија је радна запремина 55 cm3. трицикл ако истовремено испуњава следеће услове: (Заокружити три тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. сагоревањем са погоном на бензин. в) има најмање три точка. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин. ако истовремено испуњава најмање следеће услове: (Заокружити два тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. г) лаки трицикл. г) лаки трицикл. трицикл ако истовремено испуњава следеће услове: (Заокружити три тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. в) бицикл. д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3. не прелази 45 km/h. 1 Моторно возило. б) мопед. 1 Моторно возило. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин. је: а) мотоцикл. д) радна запремина мотора не прелази 50 cm3. је 82. б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW.

без обзира на начин преноса. је лаки 93. в) има четири точка и његова маса не прелази 350 kg. 1 Моторно возило. највеће конструктивне 89. прелази 45 km/h. е) радна запремина његовог мотора не прелази 125 cm3. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин. в) тешки трицикл. б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW. трицикл ако истовремено испуњава следеће услове: (Заокружити три тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. трицикл ако истовремено испуњава следеће услове: (Заокружити три тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин чија је највећа ефективна снага 5 kW. ако истовремено испуњава најмање следеће услове: (Заокружити два тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. б) мопед. б) његова највећа ефективна снага прелази 4 kW. је тешки трицикл 87. в) има најмање три точка. б) мопед. в) има три точка. је тешки 88. симетрично распоређених у односу на средњу подужну раван возила. највеће конструктивне 86. највеће трајне номиналне снаге 5 kW.Забрањено је коришћење. четири точка. б) мопед. 1 1 Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка симетрично распоређена у 91. четвороцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове: (Заокружити три тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. б) мопед. без обзира на начин преноса. б) мопед. © било којим средствима и у било којој форми. 1 Моторно возило. Моторно возило са електричним погоном. без обзира на начин преноса. симетрично распоређених у односу на средњу подужну раван возила. брзине 45 km/h и које има три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који 94. е) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW. симетрично распоређених у односу на средњу подужну раван возила. д) радна запремина његовог мотора прелази 50 cm3. г) лаки трицикл. је: а) мотоцикл. д) радна запремина мотора прелази 50 cm3. највећу ефективну снагу 12 kW и чија је маса 500 kg. в) тешки трицикл. прелази 45 km/h. у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин чија је радна запремина 45 cm3. 1 Моторно возило. г) има три точка. б) тешки четвороцикл. 1 Моторно возило. без обзира на начин преноса. је: а) мотоцикл. је тешки 90. в) тешки трицикл. г) лаки трицикл. највеће трајне номиналне снаге 5 kW. г) лаки трицикл. г) теретно возило. в) путничко возило. г) лаки трицикл. је: а) мотоцикл. 1 Моторно возило са електричним погоном. прелази 45 km/h. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин. са електричним погоном. у комерцијалне сврхе Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка асиметрично распоређена 85. 1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 9 . б) његова највећа трајна номинална снага прелази 4 kW. није на бензин. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. г) радна запремина мотора не прелази 50 cm3. 1 Моторно возило намењено за превоз терета. је: а) мотоцикл. 1 Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка симетрично распоређена у 92. д) његова највећа ефективна снага прелази 4 kW. б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW. односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин чија је највећа ефективна снага 5 kW. г) има три точка. д) његова највећа ефективна снага прелази 4 kW. је: а) мотоцикл. в) тешки трицикл. г) радна запремина мотора не прелази 50 cm3. в) има најмање три точка. г) лаки трицикл. брзине 50 km/h и које има три точка симетрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила. в) тешки трицикл. не прелази 45 km/h. је: а) лаки четвороцикл.

услове: (Заокружити три тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. б) тешки четвороцикл. са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин чија је радна запремина 55 cm3 а највећа ефективна снага 4 kW. четири точка. највеће трајне номиналне снаге 10 kW. 1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 10 . је: а) мотоцикл. д) његова највећа трајна номинална снага прелази 4 kW. масу 300 kg и мотор 97. је лаки четвороцикл ако истовремено испуњава следеће 96. г) теретно возило. в) аутобус. 1 Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има четири точка. масу 300 kg и мотор 98. је: а) тешки четвороцикл. б) путничко возило. © било којим средствима и у било којој форми. а највећа ефективна снага 5 kW. 1 Моторно возило са електричним погоном. четири точка. в) има четири точка и његова маса не прелази 350 kg. четири точка. б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW. највеће трајне номиналне снаге 4 kW и чија маса износи 500 kg. не прелази 45 km/h. б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW. г) мопед. без обзира на начин преноса. д) његова највећа ефективна снага прелази 4 kW. четири 103 точка. в) лаки четвороцикл. је: а) лаки четвороцикл. са четири точка. б) путничко возило.Забрањено је коришћење. 105 највећу ефективну снагу 22 kW. б) путничко возило. б) мопед. чија је маса 400 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача. четвороцикл ако истовремено испуњава следеће услове: (Заокружити три тачна одговора) а) његова највећа конструктивна брзина. в) аутобус. је лаки 95. б) мопед. четири 106 точка. је: а) лаки четвороцикл. г) тешки четвороцикл. највеће конструктивне 99. је: а) тешки четвороцикл. је: а) тешки четвороцикл. чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача. у комерцијалне сврхе Моторно возило. највећу ефективну снагу 4 kW и чија је маса 400 kg. г) радна запремина мотора прелази 50 cm3. в) лаки четвороцикл. б) путничко возило. б) тешки четвороцикл. без обзира на начин преноса. највеће трајне номиналне снаге 4 kW. чија је маса 380 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача. намењено за превоз терета. г) тешки четвороцикл. б) путничко возило. је: а) мотоцикл. са електричним погоном. што не укључује масу батерија возила. је: а) мотоцикл. в) лаки четвороцикл. је: а) тешки четвороцикл. в) путничко возило. са 101 електричним погоном. г) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3. 1 Моторно возило које има мотор са унутрашњим 100 сагоревањем са погоном на бензин. чија маса 104 400 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача. 1 Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има четири точка. највећу ефективну снагу 20 kW. в) лаки четвороцикл. је: а) тешки четвороцикл. брзине 40 km/h и које има четири точка и масу 300 kg. са електричним погоном. г) тешки четвороцикл. 1 Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин. не прелази 45 km/h. 102 највећу ефективну снагу 12 kW. 1 Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин. 1 Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин. 1 Моторно возило. в) лаки четвороцикл. б) мопед. са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин чија је радна запремина 45 cm3. чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача. 1 1 Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин. највећу ефективну снагу 12 kW. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. в) лаки четвороцикл. в) путничко возило. четири точка. Моторно возило. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин. 1 Моторно возило. в) има четири точка и његова маса не прелази 350 kg.

чија је маса 2.Забрањено је коришћење. в) 3. са електричним погоном. са електричним погоном.500 kg и највећу конструктивну брзину кретања 50 km/h. 1 1 Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин. б) путничко возило. 1 114 Тролејбус је приказан на слици број: 109 Путничко возило је приказано на слици број: 1 а) 1. в) аутобус. је: а) теретно возило. са електричним погоном. чија је маса 2. четири точка. је: а) теретно возило. чија је 112 маса 2. највећу ефективну снагу 120 kW. 1 а) 1. 1 113 Аутобус је приказан на слици број: Моторно возило. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. је: а) туристички воз. највећу ефективну снагу 120 kW. је: а) теретно возило. в) аутобус. је: а) туристички воз. в) радна машина. 1 Моторно возило. б) путничко возило. четири точка. в) радна машина. највећу ефективну снагу 20 kW. четири 107 точка. највеће трајне номиналне снаге 120 kW. намењено за извођење одређених радова. 1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 11 .000 kg и које има 10 места за седење укључујући и место за седење возача. а) 1. са четири точка. в) радна машина.000 kg и које има 8 места за седење укључујући и место за седење возача. чија је 108 маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача. чија је маса 2. в) радна машина. највећу ефективну снагу 120 kW. највеће трајне 117 номиналне снагу 120 kW. 1 Моторно возило. 1 Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин. највеће 118 трајне номиналне снаге 120 kW. в) 3. б) путничко возило. је: а) тешки четвороцикл. четири точка. в) аутобус. в) аутобус. в) аутобус. четири точка. са четири точка. 1 Моторно возило намењено за вршење рада. чија је маса 1. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који 116 није на бензин. чија је маса 1. в) 3.500 kg и највећа конструктивна брзина кретања 40 km/h. је: а) тешки четвороцикл. чија је маса 580 kg и највећу конструктивну брзину кретања 50 km/h. је: а) теретно возило. је: а) туристички воз. 1 Моторно возило.500 kg и највећу конструктивну брзину кретања 50 km/h. 1 Моторно возило намењено за вршење рада. б) путничко возило. са електричним погоном.000 kg и које има 16 места за седење укључујући и место за седење возача.000 kg и које има 20 места за седење укључујући и место за седење возача. б) мотокултиватор. 3 2 б) 2. © било којим средствима и у било којој форми. четири 111 точка. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на 115 бензин. б) 2. намењено за вршење рада. б) мотокултиватор. четири точка. б) мотокултиватор. чија је маса 1. б) путничко возило. 110 највећу ефективну снагу 120 kW. највеће трајне номиналне снаге 18 kW. у комерцијалне сврхе Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин. б) мотокултиватор. б) 2.

© било којим средствима и у било којој форми. шумских или других радова. односно ствари. д) снага његовог мотора не прелази 12 kW. б) 2. б) мотокултиватор.Забрањено је коришћење. г) намењено је за обављање пољопривредних. б) има једну осовину и конструисано је да вуче или потискује измењива оруђа за разне радове. (Заокружити три тачна одговора) а) састоји се из погонско-управљачког и товарног дела. в) 3. 4 г) 4. 2 1 б) 2. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. 1 Моторно возило је мотокултиватор ако истовремено 126 испуњава најмање следеће услове: 3 а) 1. односно за обављање радова. потискује или носи измењива оруђа за разне радове. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са 123 погоном који није на бензин. је: а) теретно возило. које има мотор са унутрашњим сагоревањем са 122 погоном на бензин. 2 1 121 Туристички воз је приказан на слици број: 4 а) 1. у комерцијалне сврхе 119 Теретно возило је приказано на слици број: (V≤ 45 km/h) 1 2 3 а) 1. е) његова највећа конструктивна брзина није већа од 45 km/h. в) намењено је за превоз путника. поставља се на моторно возило. Моторно возило намењено за извођење одређених радова. в) 3. в) 3. 124 Радна машина је приказана на слици број: б) 2. 1 1 Возило је прикључно ако истовремено испуњава 127 најмање следеће услове: (Заокружити два тачна одговора) а) по конструкцији. четири точка. б) 2. 2 1 4 г) 4. 3 г) 4. чија је маса 580 kg и највећу конструктивну брзину кретања 40 km/h. и у сврху извођења тих радова. чија је маса 1. в) 3. склоповима и опреми је намењено и оспособљено да буде вучено од другог возила. б) 2. в) радна машина. 4 г) 4. 4 г) 4. в) 3. 1 3 а) 120 Скуп возила је приказан на слици број: 1.500 kg и највећа конструктивна брзина кретања 40 km/h. највећу ефективну снагу 20 kW. в) радна машина. 1 125 Трактор је приказан на слици број: 2 1 1 3 а) 1. 1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 12 1 . уређајима. је: а) теретно возило. в) снага његовог мотора прелази 12 kW. г) његова највећа конструктивна брзина није већа од 30 km/h. који су конструктивно раздвојиви. 1 Моторно возило намењено за извођење одређених радова. највећу ефективну снагу 120 kW. б) мотокултиватор. четири точка. б) има једну осовину и конструисан је да вуче.

в) 3. 4 г) 4. односно ствари. г) 4. уређајима. у комерцијалне сврхе 128 Мотокултиватор је приказан на слици број: 1 132 Прикључак за извођење радова је приказан на слици број: 2 1 4 3 а) 1. 1 134 Трамвај је приказан на слици број: 3 а) 131 1. в) саобраћајна трака намењена искључиво за саобраћај бицикала. 4 3 а) 1. в) 3. в) 3. а служи за превоз путника. в) прикључак за извођење радова. в) 3. б) 2. 1 4 3 а) Возило које је по конструкцији. б) 2. 1 135 Бициклистичка трака је: 4 3 а) 1. 4 г) 4. в) 3. склоповима и опреми намењено и оспособљено да буде вучено од 129 другог возила. г) 4. в) 3. 1 1. б) запрежно возило. б) 2. б) 2. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова.Забрањено је коришћење. односно за обављање радова је: а) прикључно возило. б) пут намењен искључиво за кретање бицикала и мопеда. © било којим средствима и у било којој форми. 1 133 Запрежно возило је приказано на слици број: 1 2 130 Прикључно возило је приказано на слици број: 2 1 г) 4. 1 Прикључно возило за трактор је приказано на слици број: 1 2 1 3 2 а) 1. а) пут намењен искључиво за кретање бицикала. мопеда и лаких трицикала. б) 2. 2 б) 2. 1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 13 2 . г) 4.

д) државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала. г) пут који мора имати зауставну траку за сваки смер. са или без прикључних возила. д) Спортски терен на којем се паркирају возила. теретних возила и аутобуса. г) Саобраћајна површина намењена за кретање само возила и лица којима је власник те површине то омогућио. у комерцијалне сврхе Лек који садржи психоактивну супстанцу и који се не 141 136 сме употребљавати пре и за време вожње. са или без прикључних возила. е) пут са потпуном контролом приступа. б) Тркачка стаза за возила. г) државни пут намењен за саобраћај свих моторних возила. па и када на 140 прикључку на други пут има изграђен коловозни застор је: а) некатегорисани пут намењен искључиво за саобраћај трактора. в) Плато намењен кретању и окупљању лица. г) државни пут намењен за саобраћај моторних возила. д) пут који је као такав обележен прописаним саобраћајним знаком. д) Бициклистичка стаза. путничких возила. д) Државни пут код кога сва укрштања са другим путевима и железничким или трамвајским пругама нису изведена у истом нивоу. 2 143 Пут без изграђеног коловозног застора. 3 в) 3. б) пут обележен прописаном ознаком на коловозу. б) Полигон за пробне вожње или спортске приредбе. Која од набројаних површина је пут? (Заокружити два тачна одговора) а) Земљани пут. в) Пешачка стаза. г) Пут који има најмање две саобраћајне траке по смеру и једну зауставну траку за сваки смер. 2 2 Које од наведених услова мора испуњавати мотопут: (Заокружити два тачна одговора) а) пут код којег коловозне траке за саобраћај из супротних смерова морају бити физички одвојене. в) Пут код којег коловозне траке за саобраћај из супротних смерова не морају бити физички одвојене. теретних возила и аутобуса.Забрањено је коришћење. теретних возила и аутобуса. б) Пут код којег су коловозне траке за саобраћај из супротних смерова физички одвојене. г) 4. б) пут који мора имати најмање две саобраћајне траке по смеру и једну зауставну траку за сваки смер. путничких возила. Које од наведених услова мора испуњавати аутопут: (Заокружити три тачна одговора) а) пут који је као такав обележен прописаним саобраћајним знаком. путничких возила. д) пут обележен прописаном ознаком на коловозу. в) макадамски пут. 2 Које од наведених услова мора испуњавати мотопут: (Заокружити два тачна одговора) а) државни пут који мора имати потпуну контролу приступа. мотокултиватора и запрежних возила. в) државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала. на који се може укључити или искључити само одређеним и посебно изграђеним јавним путем. на паковању има ознаку приказану на слици број: 1 а) 137 138 139 1. в) државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала. © било којим средствима и у било којој форми. б) пут код којег коловозне траке за саобраћај из супротних смерова не морају бити физички одвојене. 2 б) 2. на који се може укључити или искључити само одређеним и посебно изграђеним јавним путем. в) пут који је као такав обележен прописаним саобраћајним знаком. б) земљани пут. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 14 . е) Државни пут код кога укрштања у нивоу са другим путевима морају бити изведена као раскрснице са кружним током или регулисана семафорима. Која од набројаних површина је пут? (Заокружити два тачна одговора) а) Улица. 4 1 2 142 2 Које од наведених услова мора испуњавати аутопут? (Заокружити три тачна одговора) а) Пут који има најмање три саобраћајне траке по смеру. са или без прикључних возила. г) Травњаци и паркови.

б) 2 и 3. г) 4 и 5. г) 4. 148 в) 3. 7. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. 4 и 5. 5 и 6. 2 . 2 151 Бициклистичка трака је на слици означена бројем: а) б) в) г) д) 5 и 6. 2 и 3. в) 3. 8 и 9. 5 и 6. на аутопуту. б) 2. Саобраћајна трака је на слици означена бројевима: (Заокружити два тачна одговора) 2 145 Коловозна трака је на слици означена бројем: а) б) в) г) д) е) 1. б) 2. у комерцијалне сврхе 144 Коловоз је на слици означен бројем: а) 1. 1. 7 и 8.Забрањено је коришћење. 2 и 3. 1 и 8. 1 и 2. 4. в) 1 и 3. а) 2 1. 4. су на слици означене 146 бројевима: (Заокружити два тачна одговора) а) 150 а) б) в) г) д) 147 1 и 3. в) 1 и 3. 7 и 8. г) РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 15 4. 2 149 Саобраћајнe тракe на слици су означене бројевима: а) б) 2. б) 2 и 3. 2 и 3. в) 3. 5 и 6. 2 и 3. 8 и 9. 2 Саобраћајнe тракe. 4 и 7. г) 4. © било којим средствима и у било којој форми. 2 Саобраћајна трака је на слици означена бројевима: (Заокружити два тачна одговора) 2 Саобраћајна трака је на слици означена бројевима: (Заокружити два тачна одговора) а) 6 и 7.

2 . у комерцијалне сврхе 152 Саобраћајна трака за спора возила је на слици означена бројем: а) 1. б) део пута који мора бити означен прописаним ознакама на коловозу и саобраћајним знаком. б) 2.Забрањено је коришћење. в) место на којем се у истом нивоу укрштају пут и железничка пруга. г) 7 и 8. в) 3. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. 156 Саобраћајна трака за возила јавног превоза путника на слици је означена бројевима: 2 а) 2 и 3. б) 2. б) 2. г) 4. 154 в) 4 и 5. б) 4 и 9. б) 2 и 3. 2 2 159. Саобраћајна трака за искључивање је на слици означена бројем: а) в) 3. а) 155 2 1. а) 1 и 6. г) 4. 2 158 Трамвајска баштица је на слици означена бројем: Саобраћајна трака за укључивање је на слици означена бројем: а) 1. Тротоар је на слици означен бројевима: (Заокружити два тачна одговора) а) 2 1. г) 4. 2 157 Раскрсница је: а) део коловоза на коме се укрштају. в) 3. в) 3. б) 2. © било којим средствима и у било којој форми. б) 2. в) 3. РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 16 д) 5. г) 1. г) 4. спајају или раздвајају путеви у истом нивоу. 4 и 9. 1. г) 4. д) 5. 153 Зауставна трака је на слици означена бројевима: в) 8 и 5.

Забрањено је коришћење. в) 3. 2 162 Пешачки прелаз је на слици означен бројем: а) 1. у комерцијалне сврхе 160 Паркиралиште је на слици означено бројем: а) 1. г) 4. прелаз пута преко железничке пруге. б) 2. паркиралиште. 2 165 Бициклистичка стаза је: 161 Паркинг место је на слици означено бројем: а) пут намењен искључиво за кретање бицикала. б) 2. в) 3. в) 3. г) 4. раскрсницу. в) 3. г) 4. в) 3. РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 17 2 . а) 2 1. а) б) в) г) 2 трамвајску баштицу. г) 164 Пешачка стаза на слици је означена бројем: 4. б) 2. в) 3. 2 166 Бициклистичка стаза на слици је означена бројем: а) 1. б) 2. © било којим средствима и у било којој форми. в) саобраћајна трака намењена искључиво за саобраћај бицикала. 2 163 Пешачки прелаз на слици је означен бројем: а) 1. 2 167 Слика приказује: а) 1. б) пут намењен искључиво за кретање бицикала и мопеда. б) 2. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. б) 2. г) 4.

в) 3. зона успореног саобраћаја. Од саобраћајног знака приказаног на слици се завршава: а) б) в) г) насељено место. © било којим средствима и у било којој форми. туристичко одредиште. 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 18 2 . 170 г) 4. насеље. насеље. односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова. у комерцијалне сврхе 168 Пешачко острво је на слици означено бројем: а) 1. б) 2. туристичко одредиште. зона успореног саобраћаја.Забрањено је коришћење. 2 169 Од саобраћајног знака приказаног на слици почиње: а) б) в) г) насељено место.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful