ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (σελ. 180)

Προϊστορικός οικισμός σε κορυφή της Άσπρης Ράχης
Στην κορυφή ενός από τα παραπάνω βουνά, υψηλά από το Προσήλι, ανάμεσα στο
Γκίνανι και προς Α., στην κοιλάδα του Πέρανι, κορυφή υπό το όνομα Άσπρη Ράχη
(Ράχε Εμπάρδε, Rache embardhe 277 μ.) παρατηρούνται λείψανα προϊστορικού
οικισμού. Προς Α., η κορυφή απολήγει σε απότομη βραχώδη διαμόρφωση. Ο
οικισμός εκτείνεται από Β. προς Ν., κατά τη φόρα της κορυφής κατά τη δυτική κλιτύ
και με θέα προς το Γκίνανι, (σε μήκος εν όλω 85μ.) και προστατεύεται από Α. με
τείχος. Μέσα στον περίβολο παρατηρούνται λείψανα οικήσεων, μεταξύ των οποίων
εμφανές είναι πεταλοειδές κτίσμα με χορδή 3,20 και βέλος 2,10 μ. Έξω από το νότιο
πέρας του περιβόλου και σε απόσταση περίπου 10 μ. από τούτο διακρίνεται όμοιας
κατασκευής ορθογώνιο κτίσμα (διαστ. 7,70 Χ 3,50 μ.), εξάρτημα του περιβόλου.