Lista cu lucrari de licenta, diploma, disertatie, masterat, referate etc, disponibile pe portalul http://proiectedelicenta.blogspot.

com (ultima actualizare - 08 OCTOMBRIE 2010)

================================================================================ ================================================================================ A.S.E. ================================================================================ ================================================================================ Analiza activitatii de productie si comercializare a agentilor economici; Analiza activitatii pe baza contului de profit si pierdere; Analiza costurilor firmei SC Scobra Trans SRL; Analiza diagnostic la SC Automobile Dacia SA; Analiza diagnostic la SC Turism Felix SA; Analiza economico-financiara la S.C. EXTRAPAN S.A. PLOIEªTI; Analiza sezonalitatii in activitatea de turism [Hotel orizont si Vila Caprioara din Predeal]; Auditul financiar privind disponibilitatile in cadrul SC BADUC SA; Cercetare asupra serviciilor publice de educatie si implicatiile economico-socia le; Cercetare asupra serviciilor publice de educatie si implicatiilor economico-soci ale; Contabilitatea si gestiunea stocurilor de marfuri [SC Prest Comercial SRL Buzau] ; Contractele de credit si circuitul lor in sistemul bancar; Controlul financiar; Datoria externa a Romaniei; Diagnosticul economico-financiar al SC Vinalcool SA; Economia proprietatilor imobiliare - Analiza celei mai bune utilizari [Teren Bar bu Vacarescu]; Eficienta economica a investitiilor intr-un sistem de productie; Evidenta marfurilor la societatile comerciale; Expertiza contabila; Fluxuri de numerar din perspectiva investitorului [SC Nokta Consulting SRL]; Impozitele; Influenta tehnologiilor informatice asupra intreprinderilor mici si mijlocii; Instrumentarea Contabila privind Calculul si Contabilizarea Impozitelor Datorate Statului; Managementul calitatii si controlului tehnic de calitate; Mecanismul creditelor bancare in cadrul BCR; Negocierea comerciala internationala. Strategii si tehnici; Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a cheltuielilor la SNP Petrom SA - Schela Boldesti; Platile electronice; Posibilitati de perfectionare a impozitului pe venitul global; Prezentarea sistemului financiar contabil la SC IMI International CO SRL; Principalele concepte legate de fenomenul inlationist; Sistemul informational privind contabilitatea creantelor si datoriilor privind p ersonalul , asigurarile si protectia sociala [S.C. VRANCART S.A]; Sistemul informational privind contabilitatea impozitelor si taxelor; Situatiile financiare ale institutiilor publice cu aplicabilitate in unitatile m ilitare; Studiu de caz privind produsul Anvelopa de camion 1100 R 20; Tactici si stratageme in negocierea internationala;

Tendinte in dezvoltarea comertului mondial cu servicii turistice in hoteluri si restaurante; Uniunea Economica si Monetara Europeana si rolul Euro in cadrul pietelor financi are; Propuneri privind conceperea si constituirea sistemultui educativ si institution al pentru pregatirea functionarului comunitar roman Rolul impozitelor in asigurarea resurselor financiare publice Abordarea analizei diagnostic ca instrument managerial; Abordarea conceptuala privind impozitul pe venitul global; Abordarea conceptuala privind managementul proiectelor in constructii; Abordarea conceptuala si contabila a rentabilitatii in cadrul unei societati; Abordarea controlului calitatii in sistemului informational; Abordarea eficientei economice prin analiza costului de produs la o societate co merciala; Abordarea generala a metodelor si tehnicilor specifice managementului; Abordarea juridica si fiscala a impozitului pe venit; Abordarea manageriala in cadrul activitatilor de resurse umane; Abordarea metodologica a capitalului conform Standardelor Internationale de Cont abilitate; Abordarea metodologica a impozitelor in finantele publice; Abordarea metodologica a managementului strategic de la aparitie pana in zilele de astazi; Abordarea metodologica a organizarii si functionarii societatilor cu raspundere limitata; Abordarea problematicii resurselor umane la Casa Judetena de Pensii Constanta; Abordarea sistematica a contabilitatii bugetare in cadrul societatilor comercial e; Abordari ale actiunii ca titlu financiar pe termen lung; Abordari ale asigurarilor agricole prin comparatie; Abordari ale calitatii prin prisma diferitelor politici; Abordari ale echilibrului monetar si ale monedei; Abordari ale evaluarii imobilizarilor corporale prin prisma politicilor si trata mentelor contabile; Abordari ale leasingului prin prisma politicilor si tratamentelor contabile in c adrul unei societati; Abordari ale marketingului ca stiinta a pietei si comporatmentului consumatorulu i; Abordari ale marketingului in cadrul unei societati; Abordari ale mixului de marketing pe piata externa; Abordari ale negocierii afacerilor din economia internationala; Abordari ale notiunii de reclama comerciala in cadrul teoriei internationale; Abordari ale politicilor economice comparate; Abordari ale politicilor sociale din UE privind aspectele legale si institutiona le; Abordari ale principiului separatiei puterilor in stat din Romania. Particularit ati de comunicare politica; Abordari ale reformei sistemului bancar romanesc; Abordari ale sistemului cheltuielilor publice; Abordari ale strategiei de comunicare in afacerile internationale; Abordari ale turismului electronic in Romania; Abordari asupra taxei pe valoarea adaugata; Abordari conceptuale ale somajului si indicatorii de masurare; Abordari contabile conform standardelor internationale; Abordari generale ale contabilitatii comertului; Abordari generale privind negocierea si stratagemele utilizate in aceasta activi tate; Abordari practice asupra contabilitatii cheltuielilor; Abordari privind armonizarea evidentei contabile la nivel international; Abordari privind strategiile din managementul resurselor umane si politicile de personal;

Abordari teoretice cu privire la privilegiile si imunitatile diplomatice; Acceptarea si emiterea cardului bancar ca element de plata; Accesarea fondurilor specifice in cadrul activitatii de protectie a mediului; Accesul la distanta al platii prin intermediul monedei electronice; Acordarea si monitorizarea creditelor bancare la persoanele fizice in conditi de risc; Acreditivul documentar ca principala metoda de plata in schimburile comerciale i nternationale; Activele circulante si analiza indicatorilor de eficienta ai acestora; Activitatea comerciala a unei intreprinderi. Analiza unei firme cu capital priva t; Activitatea de asigurare si reasigurare a societatilor pe baza raportului anual; Activitatea de comercializare in cadrul unei societati; Activitatea de distributie in cadrul unei societati comerciale; Activitatea de marketing in cadrul sistemului informational de management; Activitatea de marketing in cadrul societatii pe actiuni; Activitatea de proiectare manageriala in cadrul unei societati pe actiuni; Activitatea de promovare a vanzarilor in cadrul unei societati comerciale; Activitatea de recrutare, selectie si incadrarea profesionala a personalului in cadrul unei societati; Activitatea economica de audit financiar - contabil in cadrul unei societati com erciale; Activitatea economico financiara la o societate comerciala. Analiza si planifica re; Activitatea economico financiara pe baza bilantului contabil la o societate come rciala; Activitatea logistica si problemele strategice ale acestei activitati; Activitatea si rezultatele economico financiare la o societate comerciala; Activitatea turistica a Romaniei si Greciei si modalitati de valorificare a turi smului; Activitatea unei firme. Analiza aconomico financiara; Actul administrativ de autoritate. Autoritati emitente; Adaptarea situatiei financiare a intreprinderii la contextul european; Administrarea programelor europene la nivel judetean; Administrarea resurselor umane, natura, telul si structura acestora; Agricultura mondiala. O analiza asupra prezentului si viitorului acesteia; Agroturismul si rolul publicitatii ca factor principal de promovare; Alternative al protectia sociala de stat. Asigurarea de viata si pensia privata; Amortizarea si structura activelor corporale si necorporale. Analiza economico f inanciara; Analiza a concurentei in cadrul marketingului bancar; Analiza activitatii comerciale si a regimului marfurilor in relatii de comert in ternational; Analiza activitatii de marketing la o societate comerciala; Analiza activitatii tehnico - economice in sectorul de obtinere a produselor lac tate; Analiza activitatii turistice intr-o zona a tarii; Analiza activitatilor contabile privind imobilizarile corporale ale institutiilo r publice; Analiza activitatilor contabile specifice obligatiunilor emise si rascumparate; Analiza activitatilor de comert exterior si a politicilor comerciale in Europa; Analiza activitatilor din contabilitate si rolul controlului de gestiune; Analiza adoptarii sistemului de management al calitatii conform standardelor sta bilite; Analiza amortizarii si a eficientei utilizarii mijloacelor fixe la o societate c omerciala; Analiza aparitiei si evolutiei impozitelor si taxelor in finantele publice; Analiza aplicabilitatii comertului electronic in turism; Analiza aprofundata a consumurilor si cheltuielilor generate de intreprinderi; Analiza aprofundata a contabilitatii creantelor si datoriilor comerciale;

tarifele si preturile. Analiza corelatiei creante . Analiza aspectelor specifice tipologiei riscurilor bancare. Analiza consecintelor fuziunii bancilor comerciale in domeniul economic. Analiza contabila privind operatiunile bilantului contabil.Analiza aprofundata a procesului de decontare a taxei pe valoarea adaugata a fir mei. Analiza aspectelor rezultate din auditarea activitatii de marketing. Analiza aspectelor generate de incetare a contractului individual de munca. Analiza conceptului de franciza si a importantei acesuia in domeniul comercial. Analiza contabilitatii financiare a stocurilor. Analiza contabila asupra etapelor si operatiunilor de lichidare la o societate c omerciala. Analiza comertului exterior in Romania. Analiza aspectelor generale ale pietei de capital din Romania. Analiza contabila a inregistrarii decontarilor intre furnizori si clienti. Analiza cheltuielilor cu personalul in cadrul unei societati comerciale.obligatii in cadrul bilantului contabil romanesc al . Analiza aspectelor generale privind managementul total al calitatii. Analiza conceptuala privind costurile. Analiza aspectelor generale specifice elaborarii strategiei de marketing. Analiza comparativa a comertului exterior in cazul Romaniei si Poloniei. Analiza clasei conturilor de capital la societatile comerciale. Analiza caracteristicilor specifice imprumutului in domeniul datoriei publice. Analiza contului de executie bugetara la incheierea exercitiului financiar. Analiza caracteristicilor generale specifice contractului de vanzare cumparare. Analiza contabilitatii la distanta dintre conceptele de imagine fidela si fiscal itate. Analiza aspectelor specifice eficientizarii managementului calitativ al produsel or. Analiza aspectelor specifice organizarii structurale si procesuale ale entitatii economice. Analiza aspectelor specifice proiectului de investitii prin prisma indicatorilor economici de eficienta. Analiza asupra fundamentarii managementului comercial si studiul pietei. Analiza aspectelor legate de gestionarea contabila a trezoreriei. Analiza aspectelor economiei monetare privita ca subsistem al economiei de piata . Analiza contabilizarii taxei pe valoare adaugata ca functie a ficalitatii. Analiza aspectelor specifice elaborarii si implementarii strategiei de dezvoltar e. Analiza contabila a activelor imobilizate. Analiza aspectelor specifice elaborarii mixului de marketing. Analiza comparativa a fluxului monetar prin prisma teoriilor existente. Analiza cererii si ofertei in activitatile de transport de persoane. Analiza cifrei de afaceri intr-o panificatie. Analiza aspectelor privind dinamica economiei de piata. Analiza contabila a operatiunilor economice si financiare intr-o intreprindere. Analiza asupra operatiunilor contabile si a repartizarii rezultatului exercitiul ui. Analiza aspectelor legate de riscurile generate de mediul de munca. Analiza cheltuielilor cu amortizarea intr-o societate comerciala. Analiza aspectelor financiare si nefinanciare in acordarea creditelor. Analiza contabilitatii mijloacelor fixe in corelatie cu investitiile directionat e unitatiilor publice. Riscul in procesul creditarii. Analiza comunicarii prin marketingul direct in scopul cresteri economice. Analiza contabila privind definirea si inregistrarea imobilizarilor corporale. Analiza climatului organizational si a relatiilor interpersonale la o societate comerciala. Analiza contabila a potentialului investitiilor pe termen scurt. Analiza contabila privind metodele de inventariere.

Analiza costurilor la o firma de lucrari drumuri si poduri. Analiza echilibrului economico . Analiza diagnostic a intreprinderii. Analiza diagnostic asupra cifrei de afaceri a unei firme. Analiza diagnostic a unei firme si stabilirea strategiei. Analiza echilibrului financiar la o societate comerciala. Posibilitati de imbunatatire a activitatii. Analiza diagnostic a rentabilitatii si a riscului financiar ca indicatori ai ech ilibrului financiar. Analiza diagnostic privind raportul anual la o firma. Analiza diagnostic si raportul de evaluare in cadrul unei societati comerciale. oferta si distribuirea pe piata bauturilor alc oolice.contabile. Analiza echilibrului financiar la o societate comerciala si modalitati de imbuna tatire a activitatii acesteia. Delimitari teoretice si studiu de caz. Analiza diagnostic a riscului si rentabilitatii intreprinderii.financiara. Analiza echilibrului financiar la o societate comerciala. Analiza diagnostic a intreprinderii pe baza evaluarii situatiei financiare estim ate. Analiza diagnostic a cheltuielilor salariale si modalitati de administrare salar iala. Analiza dinamicii importului sub forma comisionului.unei societati comerciale. Analiza echilibrului financiar al intreprinderii. Analiza diagnostic generala a unei societati. Analiza deciziei investitiilor in mediul cert. Analiza economica a investitiilor si impactul lor in economie. Analiza diagnostic a activitatii economice a unui judet in perioada de tranzitie la economia de piata. . Analiza diagnostic a situatiilor financiar .financiar la o firma in contextul mediului conc urential. Analiza domeniului impozitelor si taxelor specifice persoanelor fizice autorizat e. Notiuni teoretice si practice. Analiza echilibrului financiar la o companie nationala. Analiza de piata privind cererea. Analiza diagnostic a viabilitatii economice in cadrul unei societati comerciale. Strategii de dezvoltar e rezultate in urma analizei. Analiza diagnostic privind fundamentarea si reproiectarea sistemului decizional. Analiza diagnostic a pietei unei societati comerciale si caracterizarea activita tii economice. Analiza diagnostic a rezultatelor financiare ale unei societati comerciale intro anumita perioada de timp. Analiza diagnostic a situatiei financiare la o intreprindere. Analiza diagnostic a unei societatii comerciale specializata pe servicii. Analiza diagnostic si evaluarea financiara a firmei. Analiza economica financiara privind cheltuielile si veniturile din contabilitat e. Analiza diagnostic a activitatii unei firme producatoare de mobila. Analiza diagnostic a unei firme producatoare de masini. Analiza diagnostic ca baza a deciziei manageriale intr-o firma. Analiza echilibrului financiar al intreprinderii. Analiza diagnostic ca metoda de reprezentare fidela a situatiei financiare. Propuneri de imbunatat ire a activitatii firmei. Analiza diagnostic a competitivitatii in activitatea economico . Analiza diagnostic a activitatii comerciale a unei firme. Analiza domeniului politicii bugetare si fiscale. Analiza cuantitativa asupra tendintei moderne de schimbare a culturii organizati onale. Analiza diagnostic pe baza rentabilitatii la o firma. Analiza economica financiara a cheltuielilor si veniturilor aferente activitatii de exploatare.

Analiza finantelor intreprinderi si implicatiile acestora in formarea fondului f inanciar.echilibru financiar in cadrul u nei societati comerciale.Analiza economica privind gestiunea impozitului pe avere. Bilantul contabil . Analiza fenomenului de distributie a ofertelor turistice utilizand reteaua de in ternet. Analiza economico . Analiza fenomenului contabilitatii operatiunilor cu TVA. Analiza economico .financiara utilizand bugetul de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil. Analiza economica privind perspective in macroeconomie. Analiza financiar contabila. Analiza fenomenului de evaluare a performantei individuale. Analiza fenomenului de finantare a centrului de executie bugetara. Analiza fenomenului de emisiune monetara si directionarea acestuia in Romania. Analiza fenomenului de fiscalitate prin prisma taxei pe valoare adaugata. Analiza economico financiara a unui proiect de investitii. Analiza fenomenului de elaborare a strategiei de dezvoltare specifice unei organ izatii. Analiza efectului valorii adaugate asupra performantelor financiare la o societa te comerciala.financiara privind eficienta activitatii de asigurari de via ta. Analiza economico financiara a unei societati pe baza de bilant. Analiza financiara si sursa informationala fundamentala a acesteia concretizata in bilantul contabil. Analiza evolutiei fluxului monetar in corelatie cu creditele bancare. Analiza financiara a unei intreprinderi. Analiza fenomenului de trecere la moneda euro si implicatiile acestei decizii. . Analiza eficientei utilizarii fortei de munca intr-o societate comerciala. Analiza financiara la o societate comerciala utilizand bilantul. Analiza fenomenului contabil de depreciere a activelor imobilizante. Analiza economica privind lichiditatile internationale. Analiza economico . Analiza fenomenului de ecoturism si implicatiile acestuia in proliferarea resurs elor turistice.financiara a costurilor calitatii din cadrul societatilor co merciale. Analiza evolutiei calitative a ofertei in domeniul culinar. Analiza eficientizarii activitatii plubicitare pe baza teoriilor decizionale.financiara a intreprinderii in contextul mediului concurenti al. Analiza eficientei in cadrul unei societati comerciale. Posibilitati de implementare a rezultatelor in agroturism. Analiza elaborarii studiului de fezabilitate a proiectului de investitii cu fina ntare bancara. Analiza eficientei economice a investitiilor in cadrul unui sistem de productie. Analiza evolutiei implementarii comunicarii manageriale in organizatia militara. Analiza economico . Analiza ecosistemului unei regiuni. Analiza economico financiara a activitatii agentiei Happy Tour. Analiza evidentierii contabile a rezultatului exercitului financiar si a venitur ilor. Analiza eficientei utilizarii resurselor umane in cadrul unei firme. Analiza fenomenului de globalizare a economiei si implicatiile conexe specifice comertului romanesc. Analiza formelor de finantarea a IMM in Romania. Analiza financiara pe baza bilantului a unei societati comerciale. Analiza economica si financiara in cadrul unei firme prestatoare de servicii.financiara a unei firme utilizand bilantul acesteia si contu l de profit si pierderi. Analiza fenomenului de gestionarea a crizelor la nivel mondial prin institutiile specializate. Analiza economico .

Analiza implementarii metodelor de consultanta in managementul conflictului. Analiza operatiunilor specifice contului de efecte comerciale. Analiza instrumentelor. Analiza generala a elaborarii situatiilor financiare anuale la intreprinderi. Analiza patrimoniala cu ajutorul ratelor de structura la o societate comerciala. Analiza indicatorilor de presiune in activitatea de piata. Analiza operatiunilor contabile specifice intermedierilor prin casierie sau cont uri la banca. Analiza investitiilor directe pe baza evaluarii optiuniilor reale. formelor si modalitatilor de decontare specifice institu tiilor comerciale bancare. Analiza impactului contabilitatii relatiilor comerciale dezvoltate cu furnizorii si clientii. Analiza influentelor fiscalitatii asupra rezultatelor financiare ale agentilor e conomici. Analiza mediului unei firme. Analiza mijloacelor economice din patrimoniul firmei. Analiza modalitatii de conducere a intreprinderii prin gestionarea eficienta a r esurselor. Analiza managementului neintelegerilor in cadrul unei societati comerciale. Analiza politicilor fiscale si impactul acestora in domeniul leasingului. Analiza inregistrarilor contabile ale conturilor de stocuri si productie in curs de executie. Analiza manageriala a unui hotel. Analiza instrumentelor. Formularea obiectivelor si strategiilor. Analiza indicatorilor de apreciere a eficientei proiectelor de investitii. Analiza pietei de produse agroalimentare in contextul comercializarii en-detail. Analiza macroeconomica a corelatiei dintre cursul valutar si rata dobanzii. Analiza mediului de marketing al unei societati de asigurari pe viata. Analiza modalitatilor de fundamentare a deciziilor de investitii microeconomice. Analiza lichiditatii si solvabilitatii financiare in cadrul standingului financi ar. Analiza posibilitatilor de degradare in timpul circuitului logistic a produselor de catering. Analiza identificarii modalitatilor de controlare contabila a imobilizarilor. Analiza nivelului si evolutiei ratei inflatiei in Romania in perioada de tranzit ie. Analiza generala a utilizarii si gestionarii imobilizarilor corporale. Analiza importantei imaginii de marca a firmei in propria dezvoltare. Analiza istoriei economiei in Romania. Analiza instrumentelor de evaluare a materialelor in cadrul activitatiilor conta bile. Analiza generala asupra contabilizarii impozitelor si taxelor. Analiza integrala a grupei de provizoane si imprumuturi. Analiza integrala a ofertei privind valorificarea masei lemnoase. Analiza implementarii managementului prin bugete la o societate comerciala. Analiza metodelor existente de calculatie a costurilor din gestiune. Reproiectarea manageriala. Analiza patrimoniala ca analiza diagnostic. formelor si modalitatilor de plata pe piata financiara. Analiza indicatorilor economico financiari ai unei schele. Analiza lucrarilor de imbunatatire funciara. Analiza importantei gestionarii activelor si pasivelor bancare. Analiza organizatorica si financiara a unei firme. Analiza operatiunilor specifice contabilitatii imobilizarilor. Analiza gestiunii si contabilitatii trezoreriei unei societati comerciale. Analiza performantelor financiare aprofundata. Analiza posibilitatilor de dezvoltare regionala prin intermediului fondurilor eu ropene. Analiza importantei evolutiei grupului in cadrul organizatiei.Analiza generala a echilibrului si diagnosticului financiar. Analiza generala a sistemului managerial in corelatie cu perfomanta specifica fi rmei. .

Analiza procesului de evaziune fiscala specifica domeniului bancar. Analiza privind problematica amplasamentelor in corelatie cu eficienta economica . . Analiza privind aspectele generale ale indicatorilor specifici fiscalitatii. Analiza problematicii achizitilor si a contractarilor pe baza de proiecte. Analiza privind fenomenul realizarii veniturilor bugetare. Analiza privind modalitatile de constatare si evaluare a costurilor specifice fi rmelor. Analiza privind eficienta economica a investitiilor in domeniul telecomunicatiil or. Analiza privind implicatiile imagini de marca asupra consumatorilor.Analiza posibilitatilor de imbunatatire a activitatii de marketing. Analiza privind fundamentarea si reglementarea conducerii intr-o organizatie. Analiza privind elementele de logistica merciologica utilizate in activitatea co merciala. Analiza problematicii fuziunii bancare. Analiza privind problematica implementarii sistemului managerial calitativ total . Analiza problematicii efectelor activitatii economice corporationiste in context ul globalizarii. Analiza privind problematica codului bunelor maniere in domeniul afacerilor. Studiul pie tei. Analiza privind gestionarea deficitului si excedentului de trezorerie. Analiza privind complexul contabilizarii si finantarii stocurilor. Analiza procesului de decontare in numerar si prin intermediul conturilor bancar e. Analiza privind procesul de recompensare al angajatilor. Analiza privind importanta procesului educational in dezvoltarea economica. Analiza privind poblematica ergonomiei in munca de secretariat. Analiza problematici documentatiei specifice creditului pe termen mediu. Analiza practica a activitatii comerciale la o societate pe actiuni. Analiza privind domeniul decizional al politicii de investitii. Analiza privind fenomenul economisirii si a investitiei prin gestionarea eficien ta. Analiza privind elementele teroretice si a metodologie de elaborare a strategie organizatiei economice. Analiza privind gestiunea lichiditatilor in corelatie cu fenomenul inflatiei. Analiza procesului de decontare din perspectiva clientilor. Analiza privind modalitatile de contabilizare a trezoreriei firmei. Analiza privind evaluarea activitatii profesionale in cadrul functiilor publice. Analiza privind evaluarea si medierea stocurilor. Analiza privind impactul efectelor economice a investitiilor in industria chimic a. Analiza privind procesul de evaluare a societatilor comerciale. Analiza procesului de depreciere contabila a imobilizarilor. Analiza problematicii sistemului organizatoric procesual in contextul distributi ei gazelor. Analiza problematicii specifice domeniului globalizarii si implicatiile acesteia in mediul economic. Analiza privind fenomenul de brand in viziunea consumatorilor. Analiza problematicii garantiei bancare in activitatea de export. Analiza privind eficienta proiectelor de investitii in domeniul administratiei p ublice. Analiza problematici societatilor participative si implicatiile economice ale ac estora. Analiza privind impactul si implicatiile economice ale creditelor prin prisma co stului si a dobanzi. Analiza procesului de lichidare si fuziune prin prisma evidentei contabile. Analiza privind imbunatatirea functiunii de personal prin adopatarea masurilor s pecifice.

Angrenajul informational si importanta lui in luarea deciziilor intr-o intreprin dere. Analiza ratei de profitabilitate globala in cadrul evaluarii intreprinderi. Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor contabile.economice ale acestora.Analiza profitului si a ratei rentabilitatii in cadrul unei societati comerciale . Aplicatii privind sistemul asigurarii calitatii in cadrul unei societati. Analiza riscului de tara a Romaniei. Analiza situatiei financiare a unui agent economic. Analiza sistemului de management a Bancii Comerciale Romane. Aplicatii ale elaborarii si analizei bilantului contabil in cadrul unei societat i. Potentialul uman . Analiza strategiei de piata prin prisma cifrei de afaceri. Aplicatii ale strategiiei de promovare a marcii unei companii. Analzia fenomenului de gestiune bancara prin managementul activelor si pasivelor . Aplicatii privind stabilirea impozitului global aplicat la functia de baza a sal . Aplicatii privind derularea relatiilor comerciale de plati in cadrul bancilor. Aplicatii ale strategiilor de marketing in cadrul pietei produselor cosmetice di n Romania. Analiza strategica a unei societati comerciale. evaluarea necesarului si proiectarea posturilor in cadrul unei organiza tii. Analiza statistico . Analiza viabilitatii economice si manageriale la o societate comerciala. Analiza teoretica si practica a echilibrului financiar si a riscului de faliment in cadrul unei firme. Analiza serviciilor de catering pentru firme si persoane fizice. Analiza schimbarilor culturale de comportament al consumatorilor. Aplicatii ale strategiilor de marketing in cadrul unei societati. Analiza riscului de creditare la o societate comerciala. Studiu de caz pe ret ele locale de fast food. Analiza stocurilor si caracterizarea organizatorico . Analiza trezoreriei. Aplicarea impozitului pe venit global la o societate comerciala. Aplicatii ale planului de afaceri in vederea dezvoltarii unei societati comercia le. Analiza teoretica si practica asupra comertului exterior al Romaniei. Analiza utilizarii imobilizarilor de la constituire pana la amortizarea acestora . Aplicarea strategiilor de relansare a turismului international in Romania. Analiza strategica a unei firme de produse cosmetice. Analiza surselor financiare de acoperire a mijloacelor economice in cadrul unei societati comerciale. Aplicatii privind calculul volatilitatii si strategia optima de hedging. Analiza specificitatii contractelor si creditelor bancare.matematica a pietelor de capital in economie. Analiza si interpretarea datelor de marketing intr-o firma de produse cosmetice. procesarea si sinteza datelor la nivel managerial. Analiza rentabilitatii de plasament pe pietele financiare. Analiza si prezentarea situatiilor financiare care privesc fluxurile de trezorer ie. Analiza utilizarii resurselor umane in cadrul unei organizatii. Analiza serviciilor de prima clasa in managementul transportului. Analiza. Aplicatii ale strategiilor de marketing in serviciile de transport aerian. Aplicarea studiului de fezabilitate in cadrul unei societati de paza. Analiza. Analiza strategiei de piata a unui hipermarket pe piata romaneasca. Aplicarea strategiilor de marketing in cadrul unei societati. Aplicatii ale strategiilor de distributie a marfurilor in cadrul unei societati. Elemente de previziune si gestiune. Analiza proiectului de investitie al unei societati comerciale.

Aspecte ale sistemului de tranzactionare din cadrul unei burse de valori. Aspecte ale implicatiilor structurii organizatorice a institutiilor asupra organ izarii contabilitatii.financiar si monetar si ale monedei europene. Aspecte ale managementului in sistemul de transport. Aspecte ale contabilitatii taxei pe valoare adaugata in cadrul unei firme. Aspecte ale analizei ratelor de rentabilitate intr-o societate comerciala. Aspecte ale calculatiei costurilor si implicatiile acesteia in evaluarea stocuri lor. Aspecte ale contractului de munca concretizate in calculul si contabilitatea dre pturilor salariale. Aspecte ale masurarii eficientei in cadrul sistemului bancar. Asigurarea autovehiculelor pentru avarii. diagnosticului si strategiei de dezvoltare economica si so ciala a unei localitati. Asigurarile sociale de sanatate in Romania. Aspecte ale rolului impozitelor indirecte in formarea bugetului de stat al Roman iei. Aspecte ale rolului pietei de capital in dezvoltarea economica. Aspecte ale analizei. Aspecte ale formarii si alocarii capitalului permanent in cadrul unei societati. Asigurarea obligatorie de raspundere c ivila auto. Asemanari si deosebiri legate de situatiile financiare ale Romaniei si Germaniei . Aspecte ale fenomenului mondo . Aspecte ale rentabilitatii economice in societatile comerciale. Aspecte ale asigurarilor sociale si contabilitatii creantelor si datoriilor pers onalului. Aspecte ale legitatii si normativitatii instruirii in cadrul strategiilor. Asigurarea resurselor in constructii si posibilitatile de perfectionare ale aces tei activitati.ariatiilor. Asistarea operatiilor unei agentii de recrutare de personal prin implementarea u nei aplicatii informatice. Aspecte ale managementului bursier in cadrul bursei de valori. Aspecte ale intocmirii si analizei unui bilant contabil. Aspecte ale managementului deplasarilor internationale. Asigurarea cu resurse materiale si posibilitatile de rationalizare a acestei act ivitati. Aspecte ale structurilor organizatorice de management. Asigurarea financiara in contextul asigurarilor in comertul international. Aspecte ale analizei sistemului de management al unei societati comerciale. Aspecte ale situatiei sistemului bancar in contextul actual al economiei. Aspecte ale situatiei economico financiara a unei societati comerciale rezultate in urma analizei diagnostic. Asigurarile de viata in cadrul unei societati in comparatie cu alte societati de asigurari. Aspecte ale analizei preturilor principalelor categorii de marfuri la intreprind erile comerciale cu amanuntul. Aspecte ale achizitiei bunurilor si serviciilor prin licitatie deschisa. Asigurarile de raspundere civila in cadrul unei societati. . Aspecte ale contabilitatii factorului de munca. Asigurarile de transport in cadrul unei societati. Aspecte ale avantajului competitiv in Uniunea Europeana. Aspecte ale situatiilor anuale financiare in cadrul intreprinderii. Aportul sistemului informational in managementul resurselor umane. Asigurarea profitului si performantelor economice superioare prin strategiile de marketing si management. Aspecte ale impozitelor si taxelor locale in cadrul unei primarii. Aspecte ale armonizarii sistemului fiscal romanesc ci sistemele fiscale din tari le UE. Aspecte ale evidentei operativesi contabile privind decontarea cu personalul.

continutul si caracteristicile somajulu i. Aspecte legate de marfa in trafic in cadrul unei societati. Aspecte legate de reforma bancara din Romania dupa annul 1990. Aspecte de particularitate privind implementarea managementului prin obiective i n organizatia militara. Aspecte generale privind resursele umane in cadrul unei IMM. Aspecte generale privind evaluarea proiectelor de investitii. Aspecte generale ale comertului electronic in tranzactiile internationale. Aspecte generale privind profitul si rata profitului. Aspecte generale privind relatiile contabile specifice furnizorilor si clientilo r. Aspecte legate de publicitatea produselor cosmetice. Aspecte calitative si cantitative ale cererii si ofertei informatiei financiar c ontabile. Aspecte economice privind transportul feroviar de marfuri international. Aspecte legate de cartile de plata din cadrul sistemului bancar. Aspecte contemporane ale capitalismului american si ale criticilor sale. Aspecte generale privind operatiunile de creditare si sistemele de plati bancare . Aspecte legate de implicatiile. Aspecte legate de caile de eficientizare a activitatii complexului de instruire. Aspecte generale privind creantele bugetare si modul lor de realizare. Aspecte generale privind offsetul in cadrul comertului international. Aspecte generale cu privire la Campaniile de Marketing. Aspecte generale privind gestionarea corecta a riscului in activitatea de credit are. Aspecte conceptuale privind planificarea strategica de marketing. Prezentarea ni velurilor de planificare. Aspecte legate de circulatia monetara in cadrul sistemului bancar. Aspecte generale privind fenomenul inflatiei in corelatie cu dobanda. Aspecte generale legate de piata monetara si actorii acestei piete. Aspecte legate de motivare ca arma strategica in managementul companiei. Aspecte legate de expansiunea internationala a franchisingului. Aspecte generale ale contratului comercial in domeniul dreptului privat. Aspecte legate de produsele bancare din cadrul sistemului bancar romanesc. Aspecte generale referitoare la fenomenul etici in afaceri. Aspecte legate de baza teoretica si metodologica a analizei economice. Aspecte economico . Aspecte generale privind vanzarea de marfuri intr-o anumita zona. Aspecte generale legate de birotica si organizarea activitatii de secretariat. Aspecte legate de miscarile pe piata de capital din Romania in cadrul unei burse de valori. Aspecte legate de modalitatile de plata a operatiilor bancare. Aspecte legate de politicile si caracteristicile economiei deschise. Aspecte legate de cresterea eficientei economice prin management si rolul acestu ia. Aspecte juridice si financiare generate de creantele si datoriile unei societati . . formele. Aspecte generale privind comertul international in Romania. Aspecte conceptuale si fundamentale privind finantele publice. Aspecte generale privind sistemul bancar romanesc.Aspecte ale tranzitiei spre Uniunea Monetara Europeana si ale problemelor consti tuirii ei. Aspecte generale legate de cambie in comertul international. Aspecte de particularitate privind unitatile de turism si finantarea activitatii acestora.financiare ale dezechilibrelor monetare. Aspecte legate de caracteristicile corporatiilor transnationale. Aspecte economice si inregistrari contabile privind taxele vamale. Aspecte generale privind procesul de dizolvare si lichidare a scoietatilor comer ciale.

Aspecte privind calculul drepturilor salariale si a retinerilor generate de aces tea. Aspecte privind dezvoltarea durabila a economiei si protectia mediului. Aspecte particulare ale rentabilitatii in cadrul unei societati comerciale. Aspecte metodologice privind rolul controlului financiar preventiv. Aspecte metodologice privind structura si functionalitatea controlului fiscal.Aspecte legate de situatia si rolul pietelor bursiere de marfuri in Romania. Aspecte metodologice privind evaziunea fiscala si instrumente de masura. Aspecte privind caracteristicile tranzactiilor spot si mecanismul lor de derular e in cadrul pietei valutare. Aspecte privind analiza activitatii si rezultatelor economico . . Aspecte privind asigurarile de sanatate din Romania si reforma acestora. Aspecte privind evaluarea investitiei din cadrul unui plan de afaceri. Aspecte organizatorice legate de contabilitatea veniturilor si cheltuielilor in cadrul unei societati. Aspecte practice ale analizei cifrei de afaceri. Aspecte privind contabilitatea stocurilor destinate productiei. Aspecte privind echilibrul bugetar si datoria publica in cadrul politicii bugeta re. Aspecte privind adiministrarea potentililor clienti intr-o intreprindere.financiare la o societate comerciala. Aspecte particulare ale gestiunii privind costurile. Aspecte privind activitatea bancara romaneasca si reglementarea acesteia. Aspecte manageriale ale managentului motivational. Aspecte privind evidenta cabinetelor de familie prin sistem informatic. Aspecte moderne ale marketingului promovat prin internet. Aspecte practice privind analiza rentabilitatii la o societate comerciala. Aspecte particulare ale marketingului in activitatea economica. Aspecte privind contabilitatea datoriilor fata de stat si fata de alte instituti i. Aspecte privind activitatea de investitii si managementul ei. Aspecte metodologice privind activitatea de gestionare a imobilizarilor corporal e. Aspecte privind comunicarea produsului utilizand marca. Aspecte privind asigurarile de bunuri in Romania a persoanelor fizice. Aspecte privind contabilitatea drepturilor salariale. Aspecte practice ale analizei financiare a unei firme. Aspecte legate de tipologia strategiilor de marketing. Aspecte metodologice privind impozitul pe salarii si contributiile la asiguraril e sociale. Aspecte particulare ale factoringului in activitatea de creditare. Aspecte particulare ale creditului ipotecar si implicatiile acestuia. Aspecte practice rezultate din analiza rentabilitatii unei firme. Aspecte practice ale analizei rezultatelor financiare ale unei societati comerci ale. Aspecte practice ale analizei calitatii privita ca provocare concurentiala. Aspecte privind analiza diagnostic a viabilitatii economice si manageriale la o firma. Aspecte metodologice ale controlului fiscal privind taxa pe valoare adaugata. Aspecte metodologice si fundamentale ale pietelor de capital. Aspecte privind bursa de valori in cadrul pietei de capital. Aspecte privind activitatea de marketing al desfacerii in cadrul unei societati. Aspecte metodologice privind controlul finaciar intern la entitatile economice. Aspecte privind analiza diagnostic a viabilitatii economice si manageriale la o societate. Aspecte practice privind managementul financiar si al resurselor umane in cadrul unei societati. Aspecte particulare privind integrarea si dezintegarea nationala. Aspecte particulare ale decontarilor de tip comercial. Aspecte metodologice privind rolul managementului micilor afaceri.

Aspecte privind piata de capital si modelarea dinamicii acesteia. servicii si drepturi de propri etate intelectuala. creditul si creatia monetara a bancilor. Aspecte privind promovarea serviciilor turistice pe internet. Aspecte privind reglementarea cailor de atac in cadrul procesului civil. Aspecte privind politicile monetare in cadrul mixului politicii fiscale. Aspecte privind profilul negociatorul international. Aspecte privind obligatiunile ca titluri de valoare pe piata financiara. Aspecte privind rata dobanzii in cadrul politicii monetare din economia de piata . Aspecte privind evolutia si aplicarea TVA si a accizelor in Romania. Particularitati ale creditului ipot ecar si imobiliar. Aspecte privind moneda. Aspecte privind modul de organizare si exercitare a controlului fiscal. Aspecte privind influenta salariilor asupra cifrei de afaceri. Aspecte privind politica de dezvoltare regionala in Romania. Aspecte privind piata de capital romaneasca si rolul acesteia in dezvoltarea eco nomica. Aspecte privind organizarea activitatii de marketing. Aspecte privind particularitatile mixului de marketing la o banca. Aspecte privind problema de reprezentativitate a functionarilor publici. Aspecte privind obiectivele si rolul sistemelor informatice in activitatea banca ra. Aspecte privind mediul de marketing si evolutia acestuia. Aspecte privind interventia decidentilor in organizatii si optimizarea acestei a ctivitati. Aspecte privind procesele functionale ale pietei din Romania. Aspecte privind modul de recrutare si selectare a managerilor internationali. Aspecte privind modul de organizare a comertului la nivel mondial. Aspecte privind modalitatile de finantare prin creditare a agentilor economici. Aspecte privind managementul fluctuatiilor de personal. Aspecte privind industria hoteliera in cadrul industriei turistice. Aspecte privind reglementarea cortului cu bunuri. Aspecte privind piata si conjunctura pietei. Aspecte privind negocierea in cadrul relatiilor economice internationale. Aspecte privind piata de capital si modelarea deciziilor acesteia. Aspecte privind repartizarea intr-un oras a locurilor de munca si a locuitorilor . Aspecte privind fondul de rulment si necesarul acestuia. Aspecte privind piata apei minerale in Romania. Aspecte privind piata si comportamentul consumatorului in marketingul intreprind erii. Aspecte privind performantele bancare din cadrul economiei romanesti. Aspecte privind piata asigurarilor si pensia. Aspecte privind fundamentarea politicilor monetare de stabilizare macroeconomica .Aspecte privind evolutia managementului timpului ca resursa. Aspecte privind instrumentele si masurile din cadrul politicilor comerciale. Aspecte privind managementul si gestionarea riscurilor in cadrul proiectului de investitii. Aspecte privind premisele istorice ale infiintarii Bancii Nationale a Romaniei s i adoptarea monedei. Aspecte privind mijloacele de perfectionare a sistemului public de pensii romane sti. Aspecte privind particularitatile Uniunii europene versus organizatia internatio nala Nafta. Aspecte privind proiectarea ergonomica intr-un birou a mijloacelor de munca. Aspecte privind negocierea in afaceri si analiza existentului sistem. Aspecte privind locul si rolul in economia de piata a bancilor comerciale. Aspecte privind programul si analiza tehnica a datelor din cadrul seriilor finan ciare de timp. Aspecte privind importanta si rolul intreprinderilor mici si mijlocii.

Aspecte teoretice si practice cu privire la cererea turistica din Romania. Bilantul contabil ca baza informationala de analiza a patrimoniului si performan telor activitatii unei firme. Aspecte privitoare la dizolvarea societatilor comerciale. Aspecte privind stilurile de negociere per plan international.contabile si juridice generate de creante si datorii in ca drul unei societati. Baza de date pentru informatizarea si contabilizarea salariilor si a altor drept uri de personal. Aspecte teoretice si practice ale analizei utilizarii eficiente a factorilor de productie. Aspecte reprezentative ale unei societati comerciale. Aspecte privind rolul teoriilor motivationale in cadrul managementului intreprin derilor multinationale. Aspecte teoretice legate de taxa pe valoare adaugata si obligatii ale platitorul ui. Aspecte teoretice si practice ale procesului inflationist. . Aspecte teoretice privind deficitul bugetar si caile de finantare a acestuia. Aspecte specifice ale analizei situatiei financiare la o societate comerciala. Aspecte privind rolul pe piata monetara a ratei dobanzii si a creditului.. Aspecte privind selectarea si angajarea personalului in cadrul unei societati. Aspecte privind turismul montan si mediul inconjurator.financiare. Aspecte privind selectarea unei piete externe. Aspecte privind tendintele si perspectivele de evolutie a serviciilor in plan na tional si international. Aspecte teoretice legate de echilibrul monetar si evaziunea fiscala. Aspecte privind tehnicile si metodele decizionale.contabila a dosarului exercitiului unei societati comercia le. Aspecte privind sistemele de organizare a activitatilor comerciale. Aspecte privind uniunea monetara si economica a Uniunii europene. Aspecte teoretice si practice privind asigurarile de bunuri si raspundere civila . Auditul financiar contabil in cadrul intreprinderii. Aspecte privind sistemul de telecomunicatii in perioada globalizarii. Aspecte privind tendintele evolutiei serviciilor in asigurari. Auditarea societatii comerciale ca instrument al analizei si diagnosticarii econ omico . Aspecte teoretice privind definirea si necesitatea bugetului public national si activitatea bugetara. Aspecte teoretice privind conceptul de eficienta a investitiilor si mediul inves titional. Aspecte teoretice privind contractele in cadrul unei societati. Auditarea financiar . Aspecte privind rolul sistemelor informatice in intocmirea analizei financiare. Aspecte privind tipurile de credite acordate de bancile comerciale. Aspecte privind sistemele de transferuri electronice ale fondurilor de valori ma ri. Aspecte privind resursele umane si managementul acestora. Aspectele financiar . Aspecte privind tranzitia catre o economie romaneasca durabila. Aspecte privind tipologia si fundamentarea previziunilor economice. Aspecte teoretice si practice privind bilantul contabil in cadrul unei societati comerciale. Aspecte privind sistemele economice contemporane. Auditul public intern al institutiilor publice si modul de organizare al acestei activitati. Aspecte teoretice privind tacticile si stratagemele utilizate in negocierea inte rnationala. Auditul financiar in cadrul unei societati comerciale. Aspecte privind securitatea si riscurile sociale concretizate in pensii.

Bilantul contabil si modelul situatiei patrimoniului in sistemul informatic; BRD Groupe Societe Generale si mediul competitional din Romania; Bugetarea activitatii principala componenta a contabilitatii de gestiune; Bugetul de stat - principalul plan financiar la nivel central; Bugetul public national indicator al politicii fiscale; Bugetul public national. Sistemele executiei bugetare; Bvprojects\ Cabana, unitate de cazare turistica. Tendinte si strategii de dezvoltare in turi smul montan; Cadrele militare si posibilitatile acestora de a ocupa functii publice; Cadrul metodologic al infiintarii intreprinderilor in Romania; Cadrul organizatoric si functional al unei societati de dulgherie si tamplarie p entru constructii; Calculul si contabilitatea amortizarii la o societate comerciala; Calitatea o noua dimensiune a afacerilor; Capacitatea de productie. Analiza tehnico - economica; Capacitatea intreprinderii de adoptare a proiectului de investitii. Evaluarea si selectarea proiectelor; Caracteristici ale managementul drepturilor salariale; Caracteristici ale managementului de aprovizionare si desfacere; Caracteristici ale managementului gratificatiilor intr-o societate comerciala; Caracteristici ale managementului societatii de turism ca fenomen de succes; Caracteristici ale managementului societatilor comerciale; Caracteristici ale managementului sustinut si pastrarea biologica a Rezervatiei Naturale Ceahlau; Caracteristici ale unui sistem bancar si operatiunile moderne de plata din cadru l acestuia; Caracteristicile managementului cercetarii si progresului unei intreprinderi; Caracteristicile managementului costurilor si al cheltuielilor; Caracteristicile managementului de interventie al productiei unei intreprinderi; Caracteristicile managementului de risc al ratei dobanzii; Caracteristicile managementului in era de tranzitie; Caracteristicile managementului participativ si justificatia complexa a personal ului; Caracteristicile managementului personalului angajat la anumite societati comerc iale; Caracteristicile managementului proceselor bancare si subventia sub forma inlesn irii Standardului Overdraft; Caracteristicile managementului programelor constituirea si trierea sugestiilor de proiect; Caracteristicile managementului programelor si trasaturile constructiilor; Caracteristicile managementului resurselor umane intr-o intreprindere; Caracteristicile managementului resurselor umane si atributiile acestuia; Caracteristicile managementului si componenta organizatorica a institutiilor pub lice; Caracteristicile managementului strategic, studiul mediului si a eficientei unei intreprinderi; Caracteristicile managementului timpului si relatiile intreprinderii; Caracteristicile organizarii contabilitatii veniturilor, cheltuielilor si rezult atelor; Caracteristicile pietei de asigurari din Romania; Caracteristicile resurselor umane si atragerea personalului angajat; Caracterizarea directorilor si modalitatile de conducere; Caracterizarea intreprinderilor mici si mijlocii din economia nationala; Cazul economiei perfecte. Agentii economici si alegerile interpolare; Centrele de profit componenta principala a managementului; Cercetarea de marketing turistic al localitatii Ploiesti; Cercetari si strategii de marketing. Politica de produs, pret, distributie si co municatie promotionala; Cererea si oferta de marfuri in cadrul unei societati comerciale;

Cerinte ale managementului modern. Analiza diagnostic la o societate comerciala; Comertul exterior al Romaniei. O abordare cibernetica; Comertul exterior si tehnicile speciale utilizate in finantarea lui; Compania moderna si politica acesteia de distributie. Studiu de caz privind logi stica companiei; Componenta de baza a lichiditatilor internationale ale lumii - rezerva monetara internationala; Componentele si mecanismele de functionare ale pietei de capital; Comunicarea promotionala printr-o noua metoda concretizata in marketingul direct ; Comunicarea si promovarea in marketing; Concept, functii si rolul pietei de capital; Concepte si principii in procesul de dezvoltare durabila; Concepte teoretice si practice privind negocierea corporativa; Conceptia activelor imobilizate necorporale in contabilitate; Conceptia Conventiei Europene a Drepturilor omului; Conceptul de control fiscal, parte integranta in controlul financiar; Conceptul de evaluare financiara a intreprinderii intr-o economie de piata; Conceptul de evaziune si frauda fiscala; Conceptul de management public si functiile lui in institutiile publice; Conceptul distributiei si cunoasterea optiunilor strategice in domeniul distribu tiei; Conceptul si forme ale dobanzii in caracterizarea procesului inflationist; Conceptul si modul de manifestare a riscului economic si financiar; Conceptul, importanta si obiectivele marketingului agroturistic; Concurenta indicator al dominantei pe piata; Concurenta si strategia de marketing in viziunea agentului economic; Conditii general valabile in cazul asigurarii de persoane la o societate de asig urari; Conditii si tehnici de lansare a produselor noi; Conditiile edificarii Uniunii economice si monetare in contextul aderarii la mon eda unica; Conducerea compartimentului de agroturism in agentia de turism; Configuratia si evolutia pietei de capital in cadrul tranzactiilor bursiere euro pene; Conjuncturi si mecanisme de prevenire a fraudelor si erorilor semnificative in c adrul auditului financiar; Consecinte administrative, politice si economice ale aderarii Romaniei la Uniune a Europeana; Consideratii asupra aspectelor financiar - contabile si juridice generate de cre ante si datorii; Consideratii asupra cresterii productivitatii; Consideratii asupra dezvoltarii turismului si strategiile utilizate; Consideratii asupra evolutiei si nivelului ratei somajului in Romania de dupa 19 90; Consideratii asupra lansarii euro in cadrul sistemului monetar european; Consideratii asupra sistemului asigurarilor de viata; Consideratii asupra sistemului de comunicare in activitatea promotionala; Consideratii asupra sistemului de costuri; Consideratii asupra strategiilor companiilor multinationale in vederea integrari i regionale; Consideratii asupra structurii capitalului intreprinderii; Consideratii asupra structurii sistemului finantelor publice si private; Consideratii cu privire la activitatea de creditare in cadrul unei societati; Consideratii cu privire la activitatea de marketing in cadrul unei societati; Consideratii cu privire la functiile bancilor in perioada de tranzitie in cadrul sistemului bancar romanesc; Consideratii cu privire la functiile si rolul planului de afaceri; Consideratii cu privire la impactul salariilor asupra cifrei de afaceri; Consideratii cu privire la incadrarea fortei de munca;

Consideratii cu privire la legislatia penala actuala privitoare la spalarea de b ani; Consideratii cu privire la managementul navigatiei vrachierelor si asupra navlul ui; Consideratii cu privire la managementul si marketingul resurselor umane; Consideratii cu privire la marketing si consumator ca element central; Consideratii cu privire la marketingul companiilor transnationale; Consideratii cu privire la obiectivul contabilitatii financiare concretizat in s ituatiile financiare anuale; Consideratii cu privire la operatiunile cu titluri din cadrul bancilor comercial e romanesti; Consideratii cu privire la piata titlurilor de stat; Consideratii cu privire la programele de prelucrare a datelor prin teoria fracta la; Consideratii cu privire la riscul de creditare; Consideratii cu privire la satisfactia fata de munca; Consideratii cu privire la sistemele de asistare a deciziilor; Consideratii cu privire la strategia externa post - aderare; Consideratii cu privire la teoria si practica economica a salariilor; Consideratii cu privire la teoriile motivationale si satisfactia muncii; Consideratii cu privire la terorism si mass - media; Consideratii generale asupra implementarii si monitorizarii managementului; Consideratii generale privind sistemul fiscal din Romania; Consideratii introductive in teoria comunicarii; Consideratii privind consumul si tehnicile de impunere a acestuia; Consideratii privind Fondul Monetar International si Romania; Consideratii privind fundamentarea deciziilor de politica monetara privind stabi lizarea macroeconomica; Consideratii privind metodele, actele si procedura controlului financiar; Consideratii privind mixul de marketing al sistemului bancar romanesc; Consideratii privind moneda electronica in operatiunile bancare; Consideratii privind piata valutara romaneasca si cursul valutar; Consideratii privind privatizarea in Romania in cadrul pietei de capital; Consideratii privind procesul de privatizare din Romania a pietei de capital; Consideratii privind regimul juridic al contractului de credit bancar; Consideratii privind sistemul de preturi in Romania; Consideratii privind sistemul informatic al managementului unei firme antrepreno riale; Consideratii privitoare la strategiile de speculatie din cadrul pietei contracte lor derivate; Consideratii privitoare la strategiile si politicile de marketing; Construirea relatiilor publice in scopul dezvoltarii economice a tarii; Contabilitate conform cu directiva a iv-a a comunitatilor economice europene; Contabilitatea activelor imobilizate intr-o intreprindere; Contabilitatea capitalurilor din punct de vedere al bazei organizarii contabilit atii; Contabilitatea cheltuielilor financiare intr-o societate comerciala; Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor economico financiare; Contabilitatea de gestiune in cadrul unei societati si calculatia costurilor; Contabilitatea de gestiune si calcularea costurilor; Contabilitatea financiara in sistem informatic; Contabilitatea financiara si utilizarea profitului; Contabilitatea mijloacelor banesti; Contabilitatea mijloacelor fixe intr-o intreprindere; Contabilitatea privind impozitul pe venitul global; Contabilitatea relatiilor cu tertii; Contabilitatea si gestiunea stocurilor in cadrul sistemului informational; Contabilitatea si gestiunea stocurilor in cadrul unei societati; Contabilitatea si legislatia imobilizarilor financiare; Contabilitatea stocurilor de marfuri si ambalaje intr-o societate comerciala;

Dezvoltarea transporturilor feroviare prin restructurarea acestora. Determinarea rezultatului intreprinderii prin analiza diagnostic. Decizia de cumparare. Delimitarea conceptuala a pietei asigurarilor si aspecte particulare. Creativitatea intreprinzatorului ca argument in favoarea infiintarii unei mici a faceri. Contabilitatea stocurilor si imaginea acestora in situatiile financiare ale intr eprinderii. Cucerirea pietei prin mix promotional in cadrul unei societati. Cresterea eficientei economice din productia agricole prin activitatea de subven tionare. Decizii privind desfacerea contractului individual de munca. Corelatia dintre salarizare si productivitatea muncii la o societate comerciala. Dezvoltarea economico-sociala a Romaniei inainte si dupa 1989. Cota unica de impozitare aplicata in Romania. Dezvoltarea durabila in turism si managementul acestei activitati. Contractul de vanzare . Determinarea recomandarilor de imbunatatire a activitatii in cadrul unei firme p rin analiza diagnostic. Studiu de caz al unei campani i de relatii publice. Costul factor al managementului intr-o societate comerciala. resursa de finantare a nevoilor populatiei. principii si functionare. Creditul bancar. rolul si continutul relatiilor publice. Delimitarea conceptuala a mediului de marketing in cadrul intreprinderilor. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata in cadrul unei societati. Creditul de consum metoda principala de finantare a clientilor bancari. Derularea contractelor produselor turistice in urma contractarii lor.financiare in cadrul u nei societati.Contabilitatea stocurilor de marfuri si ambalaje si modul lor de reflectare.cumparare si aspecte legate de caracterele juridice. Diagnosticul activitatii si analiza rentabilitatii intr-o intreprindere. Cracteristici ale managementului firmei si modalitate de desfasurare si incertit udine. Corelatia structurii sistemului financiar cu cresterea economica in cadrul burse i si pe piata extrabursiera. Diagnosticul strategic al unei firme bazat pe analiza micromediului. Definirea. Contractele si optiunile futures pe piata valutara. Decontarile bancare multilaterale din perioada 1994 . Crizele si instabilitatea financiara ca aspecte negative ale globalizarii. Dezvoltarea aptitudinilor si functiilor manageriale in economia de piata. Analiza si etapele procesului de luare a deciziei. Curtea de conturi institutia suprema de control financiar. Continutul agregatelor monetare si rolul lor in economie. . Crearea sistemului monetar european. Definirea calitatii produselor ca notiune concreta. Diagnosticul riscului si al rentabilitatii in cadrul unei societati. Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale. Delimitarea conceptuala a culturii organizationale si managementul resurselor um ane. Decizia de creditare prin utilizarea analizei economico . Contabilitatea veniturilor si analiza indicatorilor economico .financiari in ca drul societatii comerciale.2003 si tehnica utilizata. Delimitarea conceptuala a costului capitalului la o societate comerciala. Dezvoltarea prin asistenta financiara externa. Cresterea vanzarilor unei societati prin utilizarea publicitatii. Controlul financiar propriu ca forma esentiala a controlului preventiv. complexa si dinamica. Delimitarea legala si conceptuala a termenului de datorie externa in cazul Roman iei. Creditele neperformante in cadrul unei societati. Corelatia dintre turismul international si cresterea economica. Coordonatele centrale ale activitatilor economice concretizate in serviciile ban care.

Diminuarea riscului in activitatea de creditare pe termen scurt prin metoda gara ntarii. Elaborarea compartimentului de personal dupa principii moderne. materialelor si obiectelor de inventar in cadrul unei . E-administratia publica. Elemente de prezentare a pietei serviciilor de telefonie mobila. Echilibrul financiar si analiza diagnostic la o societate comerciala. Activitatea on-line specifica. Elemente de diferentiere ale paradisului fiscal fata de centrul financiar offsho re. Elemente de fiscalitate in cadrul bugetului asigurarilor sociale de stat. Elemente fundamentale ale analizei situatiei financiar patrimoniale al unei firm e. Directia de control financiar a ministerului finantelor publice executat in cadr ul firmelor. impozi telor si taxelor. Diagnosticul starii finan ciare a intreprinderii. Elaborarea situatiilor financiare in cadrul unei societati si analiza acestora. strategii. Elemente de marketing turistic in prezentarea generala a unui hotel. Documentele contabile si aspecte privind proiectarea si standardizarea acestora. Etape si proceduri standard in aprovizionarea si desfacerea produselor de tip en -gross. Eficienta economica a unei tehnologii. Emitentii de valori mobiliare si sistemul lor de gestiune. Indicatori cu caracter general. Elaborarea tabloului de finantare pe baza analizei fluxurilor financiare si mone tare. Elaborarea planului de marketing. Elaborarea strategiei comerciale a firme in contextul analizei cifrei de afaceri . Efectul de levier financiar. Efectele managementului resurselor umane in turismul romanesc. Elemente fundamentale in analizaz strategica si diagnostic a unei societati come rciale. Elementele de baza ale marketingului intreprinderii concretizate in studiul comp ortamentului consumatorului. Elaborarea si realizarea unui plan de cercetare de marketing. Elaborarea si implementarea unui plan de afaceri in cadrul unei societati comerc iale.Dimensiunea economico . Elaborarea activitatilor si obiectivelor din cadrul managementului calitatii pro iectelor. Elemente de diagnostic a soldurilor intermediare de gestiune in cadrul prezentar ii generale a societatii.financiara a creditului obligatar si titlurile financiar e. Dobanda ca element principal in caracterizarea procesului inflationist. Evaluarea functiei diagnostic privind strategia de resurse umane. Etape preliminare ale procesului de creditare bancara. Evidenta conturilor de decontari cu bugetul public la societatile comerciale. Evaluarea financiara a unei firme din domeniul seviciilor. Evaluarea riscului bancar prin intermediul agentiilor de rating. Etapele si inregistrarile contabile ale decontarii taxei pe valoarea adaugata. Evidenta materiilor prime. Elemente generale privind o societate si piata acesteia. Evaluarea calitatii intr-o unitate de invatamant. Elemente fundamentale in analiza si valorificarea datelor privind gestiunea stoc urilor. Eficienta comunicarii verbale in domeniul managerial. Eficienta pietei bursiere ca si componenta a pietei de capital. Evaluarea intreprinderii si analiza diagnostic a acesteia in contextul realitati i economice. Elemente teoretice utilizate in evaluarea actiunilor din sectorul bancar. Economia de piata si sistemul asigurarilor.

Exercitarea si organizarea auditului in cadrul unei institutii publice. Fundamentarea deciziilor manageriale prin exploatarea analizei situatiei financi ar patrimoniale. Evolutia si strategia de eficientizare a controlului financiar in Romania. Fondurile fixe si utilizarea lor in cadrul unei societati. Functiile si rolul leasingului. Fundamentarea si organizarea managementului in cadrul agroturismului. Exercitarea si organizarea controlului financiar propriu in cadrul institutiilor publice. Expunerea la risc a unei societati si noile tendinte. Factori si consecinte ale jocurilor olimpice in turismul mondial.societati. Evolutia si tendintele managementului resurselor umane in agricultura Romaniei. Expeditiile maritime si activitatea de marketing asociata lor in cadrul unei soc ietati. Fundamentul Uniunii europene moderne concretizat in tratatul de la Maastricht. Forme si tipuri de investitii ale societatilor de asigurari. Forme de patrundere pe pietele internationale. Evidentierea . controlul si tehnica viramentelor bancare in cadrul unei societat i. . Factori si indicatori ai comertului international. Functia calitatii in managementul intreprinderii. Fiscalitatea si impactul ei in cadrul firmei. Evolutia fondurilor de investitii pe piata romaneasca de capital. materiale si obiecte de inventar in cadrul unei societati. Exercitarea managementului bancar in cadrul sistemului bancar. Evidenta stocurilor de materii prime. Fiscalitatea intreprinderii concretizata in taxele si impozitele datorate statul ui. Firma de comert ca subiect al managementului. Finantele pubice ca functie eficienta de mobilizare si repartizare a resurselor. Factori si indicatori in procesul de integrare profesionala. europea n si national. Finantarea de autoturisme prin Leasing. Evidentierea imobilizarilor corporale si eficienta acestora in cadrul unei socie tati. Factorii determinanti in dezvoltarea comertului international. Evolutie si tendinte pe piata investitionala din Romania. Piata de leasing in Romania. Fundamentarea si urmarirea echilibrului valutar al unei tari prin balanta de pla ti externe. Forme ale cresterii eficientei economice in activitatea societatii comerciale. Fenomenul bancar si modul de reflectare mediatica a acestuia. Fundamentarea strategiei de dezvoltare a hotelului. Exercitarea si organizarea controlului financiar propriu al unui agent economic. Exploatarile agricole si riscurile implicate. Finantarea riscului de credit in cadrul modelarii deciziilor bancare. Evolutia si perspectiva politicii monetare a Bancii Nationale a Romaniei. Finantarea externa solutie alternativa pentru deficitul bugetar. Evidentierea contabilitatii relatiilor dezvoltate cu partenerii comerciali. Functiile procesului de management la o societate comerciala. Executia cheltuielilor bugetare si operatiuni efectuate de trezorerie. Fundamente teoretice ale leasingului si evolutiile sale pe plan mondial. Functii si activitati reglementate in managementul calitatii bancare. Finantarea societatilor de turism si particularitati ale acestei activitati. Fundamentarea si controlul functiei decizionale in cadrul unei firme prin bilant ul contabil. Evidentierea factorilor determinanti in cadrul corporatiilor transnationale. Exemplificarea managementului resurselor umane pe o societate comerciala. Exercitarea auditului intern in cadrul institutiilor publice si metodologia aces teia.

Impactul aparitiei Internetului asupra marketingului. Imaginea unei marci in randul consumatorilor unei anumite zone. Generalitati privind asigurarile de viata din Romania. Implementarea strategiilor de comert in cadrul turismului pe internet. Imaginea si influenta demnitarilor participanti la sedintele poltice. Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite in cadrul unui hotel. Gestiunea economica si controlul stocurilor de productie. Gestionarea marfurilor si a relatiilor cu furnizorii prin sistem informatic. Gestionarea relatiilor cu clientii si noile tehnologii informationale utilizate. Generalitati privind mixul de marketing al serviciilor de asistenta. Gestiunea impozitelor directe si indirecte in cadrul unei societati comerciale. Generalitati privitoare la acordarea unui credit unei societati. Generalitati privind responsabilitatea companiilor in domeniul social. Generalitati privind politicile monetare din cadrul economiilor deschise. Generalitati privind operatiunile de import export. Implicatiile comertului exterior in politica comerciala din perioada de tranziti e. Generalitati cu privire la importanta proiectelor de investitii si a studiilor d e fezabilitate. Importanta analizei diagnostic in propunerea de masuri de imbunatatire a activit atii unei firme. Generalitati privind piata mondiala a boabelor de cafea si cacao. Generalitati privind bugetul si activitatea trezoreriei publice. Impactul liberalizarii operatiunilor de capital pe piata valutara din Romania. Impactul asupra negocierilor de extindere ale Uniunii Europene a analizei teorii lor integrarii economice. Generalitati privind taxa per valoarea adaugata. Globalizarea pietei monetare si consecintele functionalitatii monedei comune. Generalitati privind activitatea bugetara a statului roman si aspecte legate de buget. Generalitati privind metodele de control optimal in economie. . Importanta campaniei de imagine in promovarea unui produs nou lansat pe piata. Impactul conflictelor etnice asupra organizatiilor internationale. Implicatiile activitatii bancii comerciale in structura sistemului bancar nation al. Implicatiile managementului macroeconomic in activitatea firmelor. Gestiunea financiara a unei institutii publice si modul de organizare a acesteia . Implementarea societatii informatice prin aplicarea strategiei de promovare a ec onomiei digitale. Generalitati privind telefonia mobila pe piata romaneasca a telecomunicatiilor. Implicatiile standardelor internationale de contabilitate asupra capitalului uma n si asupra remuneratiilor.Fuziunea bancara metoda moderna de redefinire a sistemului bancar. Generalitati legate de disciplina in munca si organizarea acesteia. Generalitati privind produsele si serviciile bancare. Generalitati asupra auditului intern in cadrul unei societati. Implementarea unei aplicatii pentru gestionarea contractului de munca pe durata determinata. Imaginea ca factor de influenta a evolutiei unei societati de asigurari si reasi gurari. Importanta analizei diagnostic pentru managementul unei firme. Generalitati privind strategiile politicii de personal. Gestiunea potentialului tehnic in cadrul unei societati comerciale. Impactul marcii asupra comunicarii corporatiste. Generalitati privind relatiile economice internationale. Generalitati privind desfasurarea negocierii corporative. Generalitati privind bursa de valori si scopul acesteia. Gestiunea stocurilor de marfuri in cadrul sistemului informatic. Generalitati privind activitatea de fuziune in cadrul societatilor comerciale.

Importanta creditelor bancare in economia intreprinderii. Intocmirea si analiza bilantului contabil. Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare in cadrul sistemului informatic . Influenta resurselor umane in calitatea serviciilor turistice prestate. Leasingul sursa moderna de finantare. Integrarea contemporana concretizata in cea mai avansata forma. Indicatori simpli si sintetici ai variatiei si calculul acestora. Istoria si evolutia operatiunilor de leasing. Instrumente de plata in relatiile comerciale internationale in cadrul unei banci . Importanta departamentului de management a resurselor umane in cadrul unei organ izatii. Influenta marketingului in dezvoltarea durabila a firmei. Importanta si rolul politicii promotionale. Lichidarea societatilor comerciale si particularitati ale acestei activitati. Infiintarea intreprinderilor mici si mijlocii si importanta studiului de fezabil itate in aceasta activitate. Intrebuintarea sloganului publicitar ca instrument al comunicarii publice. Importanta economica a aplicarii metodei diagnosticarii in contextul tranzitiei la economia de piata. Internetul factor principal in dezvoltarea afacerilor. taxele si varsamintele asimilate la stat ale unei societati. Locul si rolul informaticii in gestiunea stocurilor materiale. Istoria sistemului bancar din Romania. Informatia indicator important in comunicarea eficienta. satisfact ie. . Importanta managementului in evaluarea calitatii produselor din cadrul firmei. performanta. Insusirile managementului resurselor de munca la nivel municipal. Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare consolidate conform IFRS. Caracteristicile publicitatii audio. Locul si rolul sistemului de asigurari si reasigurari in cadrul pietei finaciare . Instrumente folosite in etapa de tranzitie. Impozitele. Investitiile in telecomunicatii din tara noastra. Influenta strategiilor manageriale pe piata asigurarilor din Romania. Impozitul pe profit aplicat persoanelor juridice. Indici bursieri pe piata de capital din Romania. Insusiri ale managementului rezervelor cultural . Istoria reclamei si publicitatii pe plan mondial. Importanta sistemului bancar in economia nationala. Uniunea european a. Impozitul pe venit si aspecte privind regimul juridic al acestuia.turistice la nivel rural. Relatia dintre motivatie. Impozitele si taxele directe in cadrul unei societati. Impozitele directe si rolul acestora in cadrul veniturilor bugetului de stat. Inflatia o noua strategie de politica monetara. Locul si rolul informatiei contabile in procesul gestiunii financiare. La formation d employes d un hotel. Influenta comportamentului organizational asupra activitatii manageriale in cadr ul unei organizatii. Indicatori ai performantei in comunicarea corporativa. Indicii si elementele de macroeconomie in cadrul statisticii afacerilor. Inflatia principalul indicator al dezechilibrului in economie. Informatizarea activitatii de productie si expeditie a unei intreprinderi. Analiza manageriala a firmei. Importanta creditelor de trezorerie in cadrul asigurarii resurselor de finantare a activelor circulante. Locul si rolul relatiilor publice in activitatea economica. Impozitul pe venitul global si posibilitatile de perfectionare. Importanta interviului in selectia resursei umane. Investitiile in circuitul economic. Importanta laturii umane intr-o organizatie.

Managementul si angajatii. Marketing in intreprinderile mici si mijlocii. Managementul resurselor umane . Management energetic abordat prin prisma principiilor moderne. Managementul sistemului informational. Masuri de prevenire si combatere a evaziunii fiscale. Managementul subventiilor si principalele repere ale productivitatii econimice. Analiza comparativa a calitat ii marfurilor. Marketingul serviciilor si aspecte legate de branding si rebranding. Managementul in evolutia indicatorilor macroeconomici din cadrul tranzitiei econ omice.functionale ale conducerii uni tatilor turistice. Locul. Managementul aprovizionarilor cu carburanti . Managementul resurselor bancare la Raiffeisen Bank. rolul si implicatiile transporturilor in activitatea economica. . Managementul protectiei muncii intr-o societate comerciala. Managementul canalelor de distributie a unei firme de industrializare a laptelui . Marketingul produselor lactate si a laptelui in cadrul unei societati.urile web.strategii morfo . Managementul calitatii in Romania. Locul. Managementul proiectelor in cadrul firmelor de constructii din Romania. Managementul calitatii produselor si serviciilor. Aprecierea si verificarea reusitei programului. Managementul resurselor umane in cadrul organizatiei. Analiza diagnostic. Medodele utilizate in realizarea studiului de fezabilitate in cadrul unei compan ii. Managementul resurselor umane in cadrul unei societati. Marketingul pensiilor private din Romania. Studiul Swot a sectorului de confectii de imbracamint e. rolul si instrumentele leasingului in procesul de finantare. Managementul modificarii in perioada informatiei. Managementul si situatia economico financiara la intreprinderea agroalimentara. Marketingul firmelor de transport aerian international. Functia de personal. Marcile de lux si marketingul acestora ajuns in faza de razboi. Managementul proiectelor de constructii si posibilitatile de perfectionare a ace stuia. Politica si obiective in domeniu. Managementul valorii prin costuri intr-o societate comerciala. Managementul activitatii de creditare.mediu. Managementul studiului pietei in cazul comertului. Metode de determinare a riscului in auditul contabil. Managementul programelor. Managementul grupului si cauzele care influenteaza eficacitatea echipei. Managementul resursele umane in cadrul organizatiei. Managementul proiectelor cu finantare externa.lubrifianti. Marketingul aplicat in piata carburantilor auto. Marketingul educational sprijinit prin site . Managementul amplificarii activitatii societatii comerciale. Managementul categoriilor de munca componenta a managementului resurselor umane. Managementul dotarii cu utilaje performante in telecomunicatii. Marketingul viral proces de influenta sociala. Marketingul in retea si aplicabilitatea acestuia la structurile armatei. Managementul sistemului subventiilor intr-o intreprindere. Managementul romanesc comparativ cu managementul mondial si conduita in afaceri. Managementul firmelor mici si mijlocii aflate in procesul de dezvoltare.Locul si rolul turismului in viata economico sociala. Metode clasice de calcul a indicatorului sintetic. Management calitate . Managementul schimbarii si trainingul ca instrument al acestuia. Managementul tratativelor desfasurate in negocierea contractelor de import in ca drul unei societati.

Metodele si tehnicile de management comercial in cadrul economiei de piata si ro lul acestuia. Modalitati de plata in schimburile comerciale internationale. Metodologia privind misiunea de audit public intern. Modul de organizare a activitatii de marketing in cadrul unei societati. Norme generale privind exercitarea controlului financiar preventiv. Modul de organizare si exercitare a controlului fiscal privind impozitele direct e. Modalitati de crestere a reusitelor bancare si managementul incertitudinii banca re. Modul de organizare si functionare a contabilitatii trezoreriei. Acreditivul docume ntar. Ministerul Apararii din punctul de vedere al dreptului civil. Norme metodologice si tendinte privind marketingul online. Caracteristicile de baza si tendinte ale motivarii. O abordare critica a contradictiilor globalizarii. Metode si tehnici de analiza a managementului pe baza centrelor de responsabilit ate. Modalitati de evaluare a resurselor financiare publice ordinare.Metode moderne de management . Motivatia apelarii la serviciile de consultanta si training ale firmelor brasove ne. Modalitati de implementare a politicilor de marketing in cadrul unei societati. Motorul economiei de piata moderna concretizat in publicitate. Motivatii si posibilitati de utilizarea burselor de comert in economia romaneasc a. Norme metodologice ale sistemului de influentare sociala. Modalitati de promovare a ofertei in cadrul unei firme de turism. Modalitati de promovare a serviciilor unei societati. Modalitatea de plata in comertul international sub forma acreditivului. Modul de organizare a muncii si aspecte privind raspunderea disciplinara. Moneda unica europeana in cadrul sistemului monetar european. Noile tehnologii informationale si impactul lor asupra contabilitatii generale. Obiectivele economice ale intreprinderii in conditii concurentiale. Necesitatea restructurarii ca urmare a trecerii la economia de piata in cadrul u nei societati. Modelul culturii organizationale fondata pe valori. traditii. Contabilitatea operatiunilor economice. Modelarea si simularea posibilitatilor de extindere a unei firme. Modalitati de amortizare fiscala si contabila la imobilizarile corporale.analiza diagnostic. Mixul de marketing specific turismului bucovinean. Modalitati de analiza economico . Necesitatea politicii monetare ca echilibru monetar. Obiectivele specifice controlului fiscal la principalele impozite si taxe in cad rul sistemului fiscal. Modalitati de analiza a regimului de eficienta a unui produs folosind indicatoru l venit net actualizat. Modalitati de analiza a rentabilitatii unei societati comerciale. Modele de analiza factoriala a valorii adaugate. norme. Modalitatile de perfectionare a contabilitatii stocurilor si a organizarii acest eia. . Motivarea personalului. Motivarea complexa a personalului in cadrul managementului participativ. Modalitatile de finantare a cheltuielilor statului in Republica Moldova. Metode si tehnici de identificare a documentelor contabile falsificate.financiara a riscului de faliment. Modernizarea mediului concurential romanesc si normativele relevante. Modalitate de administrare moderna a managementului participativ. Neglijenta in serviciu si neglijenta in pastrarea informatiilor clasificate. Modul de organizare si realizare a veniturilor bugetare. Norme metodologice privind procesul de internet banking. Metode si tehnici implementate in organizarea contabilitatii financiare.

Organizarea contabilitatii intr-o societate comerciala. Operatiile bancare si proiectarea sistemului informational al acestora. Particularitati ale activitatii de marketing in cadrul unei societati. Particularitati ale asezarii si perceperii impozitelor directe in cadrul unei so cietati comerciale. Particularitati ale analizei economico . Organizarea activitatilor de marketing prilejuite de comercializarea unui produs . Pachetele de servicii turistice intr-o agentie de turism.Obiectivul contabilitatii publice din domeniul invatamantului. Particularitati ale asigurarii de bunuri la o societate de profil. Particularitati ale analizei si diagnosticului economico financiar la o societat e comerciala. Operatiuni specifice privind gestiunea contabila a stocurilor. Organizarea si executarea controlului taxei pe valoarea adaugata. Studiu de caz privind asigurarile in cadrul p ietei internationale. Originea si evolutia asigurarilor. Organizarea controlului financiar in Romania.export si procedura de vamuire a marfurilor in cadrul a cestor operatiuni. .financiare a unei firmei. Organizarea si functionalitatea economica al unui liceu economic. Particularitati ale analizei mixului de marketing. Particularitati ale asigurarii informationale in cadrul unei intreprinderi. Operatiuni de creditare bancara a agentilor pentru completarea fondurilor propri i. Particularitati ale aprecierii resurselor umane ale unei societati in cadrul man agementului. Operatiunile de import . Operatiunile de creditare a persoanelor fizice in cadrul unei societati. Organizarea productiei in cadrul unei societati si procedeele de perfectionare. Optiuni si contracte futures in cadrul pietei valutare si utilizarea lor. Particularitati ale analizei profitabilitatii si rentabilitatii in cadrul unei c ompanii multinationale. Organizarea si functionarea bursei de valori dintr-o anumita zona in cadrul piet ei de capital. Particularitati ale acordarii creditului de investitii in cadrul unei societati. Organizarea contabilitatii in institutiile publice. Particularitati ale pietei de capital. Organizarea si functionarea bugetara in Romania. Obligatiile fiscale ale unei societati la bugetul de stat si procedeele de sting ere a acestora.patrimoniale. Operatiunile cu cardurile in cadrul unei societati bancare. asigurarilor si protectie i sociale. Organizarea si conducerea contabilitatii personalului. Organizarea contabilitatii la intreprinderea de dulciuri Chisinau. Oportunitati de investitie in Romania. Organizarea auditului public intern. Organizarea contabilitatii in cadrul unei institutii publice. Organizarea si conducerea procesului de decontare in relatiile cu bugetul statul ui. Operatiuni in cadrul pietei finaciare. Obiectul si formele controlului financiar propriu exercitat in Romania. Oportunitatea sortarii gunoiului menajer in viziunea populatiei. Particularitati ale analizei performantelor unei intreprinderi pe baza contului de profit si pierderi. Organizarea si managementul unei firme de turism. Optimizarea relatiei dintre functia publica si cea politica pentru perfectionare a functiei publice. Organizarea activitatii contabile in societatile bancare. Optimizarea politicilor de finantare a intreprinderii in urma analizei structuri i financiar . Particularitati ale asigurarii in cazul creditului imobiliar.

Particularitati ale satisfactiei muncii in cadrul unitatilor comerciale. functionarea si rolul unei burse de valori.Particularitati ale asigurarilor maritime concretizate in asigurarile de bunuri in porturi. Particularitati privind reproiectarea manageriala a unei societati agricole. Particularitati ale resurselor umane in cadrul organizatiei. Particularitati privind activitatea unei societati in cadrul pietei asigurarilor . Particularitati privind conditiile generale pentru asigurarea facultativa a nave lor. Particularitati ale contabilitatii imobilizarilor corporale in cadrul sistemelor reprezentative. Particularitati ale elaborarii si analizei bilantului contabil la o societate co merciala. Particularitati privind tranzactiile bancare mobile. Particularitati privind calculatia costurilor bugetate in cadrul unei societati. Particularitati ale sistemului de salarizare si recompensare in cadrul unei soci etati. Particularitati legate de transformarea sistemului economic romanesc dupa 1990. Particularitati comparative de elaborare si analiza a bilantului contabil. Particularitati ale politicii monetare in cadrul unei banci. Particularitati ale mixului de marketing in cadrul unei societati pe actiuni. Particularitati privind evaluarea unui proiect de investitii si mediul de realiz are al investitiei. Particularitati privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata in cadrul unei soci etati. farmacistilor si stomatologilor. Particularitati privind reproiectarea sistemului managerial al unei societati. Particularitati ale legii bancare privind creditele. Particularitati ale turismului montan din Romania. Patrimoniul agentilor economici ca obiect principal al contabilitatii. Particularitati ale organizarii si conducerii contabilitatii in cadrul unitatilo r militare. Particularitatile protectiei consumatorului in unitatile militare. Particularitati in contabilitatea operatiunilo r de leasing. Particularitati privind organizarea unei societati. Particularitati ale turismului de afaceri si congrese in cadrul unei zone. Penetrarea pietelor externe prin strategiile de marketing. tipurile de carduri si inst rumentele de plata. Perceperea impozitelor indirecte. Particularitati metodologice privind negocierea interculturala. Particularitati privind tendintele de evolutie a transportului turistic intern s i international. Particularitati privind procesele de productie in cadrul unei societati. Particularitati ale contabilitatii distributiei de marfuri in cadrul unei societ ati comerciale. Particularitati privind analiza diagnostic a viabilitatii economice si manageria le la o firma. Particularitati privind asigurarile medicilor. Particularitati ale strategiei de marketing in cadrul unei societati. . Particularitati ale rentabilitatii economice intr-o rafinarie. Particularitati privind organizarea. Particularitati ale strategiei de dezvoltare a unei societati. Particularitati ale procedurilor de asigurare in cadrul unei societati de profil . Particularitati ale organizarii activitatii de marketing bancar. Particularitati privind analiza diagnostic a viabilitatii economice si manageria le a unei societati comerciale. Particularitati privind managementul resurselor umane in cadrul unei societati. Particularitati ale veniturilor din salarii in cadrul unei societati. Particularitati privind contractele bursiere futures cu instrumente sintetice si indicii bursei de marfuri.

Piata servicilor de consultanta si intermediere in afaceri din Romania si din in treaga lume. Preselectia resurselor umane la nivel de intreprindere.financiare in cadrul planului de afaceri al unei societati. Posibilitati de extindere si perfectionare a asigurarilor de viata cu acumulare de capital. Potentialul turistic al unui judet concretizat in cadrul unui sistem interactiv. Pietele de capital in economiile emergente si de tranzitie ca factor de dezvolta re economica. Politicile si etapele integrarii in Uniunea Europeana. Perfectionarea transportului trimiterilor postale in cadrul unei directii region ale de posta. Politica de promovare in cadrul strategiilor de marketing turistic.europene in cadrul sistemului mo netar european. Potentialul si promovarea agroturismului intr-o regiune a tarii. Performanta financiara si analiza diagnostic a acesteia. Posibilitati de perfectionare a gradului de colectare a impozitelor si a taxelor . Perspective ale monedei unice euro in cadrul sistemului monetar european. Politica Uniunii Europene privind promovarea calitatii serviciilor bancare la ni vel international. Premisa informatiilor organizationale concretizata in recrutare. Piata de marketing si studiul complet al acesteia. Perspective ale integrarii pietelor financiar .selectare si int egrare a factorului uman. Bursa de valori. Pozitia intreprinderii in cadrul economiei nationale. Potentialul si perspectivele de valorificare a turismului montan. Politicile. Plasamentele bancare si analiza resurselor unei institutii bancare. Politica financiara adoptata in cadrul planului de investitii si finantare. Planul de afaceri ca instrument de management intr-o firma de evenimente. Politica preconizarii sistemului de resurse umane intr-o societate comerciala. Aparitie si dezvoltare. Politica de pret in cadrul strategiilor de marketing turistic. Perspectivele activitatii bancare contemporane. Perspective si cai de perfectionare a sistemului de management. Piata monetara si rolul ei in sistemul bancar din Romania. Precizari asupra sistemului informatic al unei societati de comert. Perfectionarea stilurilor de management la o societate din domeniul turismului i n urma analizei acestora. Politica de distributie in cadrul unei societati. Piata valutara din Romania. Pozitia firmei Ben Com Mixt SRL in Romania. Piata financiara . Prestarea de servicii de promotionale in cadrul unei agentii de publicitate. Perspective de dezvoltare a intreprinderilor particulare in Romania. Planificarea si analiza activitatii economico .Perfectionarea activitatii de negociere in cadrul unei Regii Autonome. Precizari asupra negocierii comerciale internationale. tehnicile si metodele din cadrul programului de motivare. .componenta principala a pietei de capital. Piata Agentiei Raiffeisen Bank Tecuci. Planul de afaceri ca mijloc de proiectare a afacerilor intr-o societate comercia la. Pietele fuures si options si strategiile de actiune aplicate. Persoana fizica in calitate de comerciant si delimitarile acestei calitati. Politica de marketing in domeniul financiar bancar. Precizari privind Organizatia mondiala a comertului. Politica si strategia de remunerare a personalului angajat. Piata pitesteana si caile de promovare in consum a produselor. Planul de afaceri in vederea indeplinirii unui obiectiv investitional. Politica comerciala din cadrul politicii economice romanesti. Politicile si mixul de marketing in cadrul publicitatii per internet.

. Prezentarea analizei critice a sistemului fiscal romanesc per baza fiscalitatii. Prezentarea activitatii de marketing a promovarii si distributiei produselor far maceutice. Prezentarea cantitatii de caldura necesara aprovizionarii restaurantului cu ener gie termica. Prezentarea politicii promotionale ca si componenta importanta a mixului de mark eting. Prezentarea bugetului. Prezentarea institutiilor. Prezentarea campaniei de fidelizare a clientilor prin marketing direct. Prezentarea noului sistem comercial multilateral. Prezentarea aspectelor privind activitatea de restructurare in cadrul societatil or comerciale. Prezentarea performantelor intreprinderii sub forma tabloului fluxurilor de trez orerie. Prezentarea organizarii. Prezentarea organelor de control financiar din cadrul ministerului finantelor. Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Prezentarea in cadrul unei societati a situatiei generale si finaciare. produselor si tehnicilor bancare. Prezentarea operatiunilor si a rolului bancii de emisiune in cadrul pietei monet are.politicilor si evolutiilor din cadrul pietei muncii in Romania. Prezentarea organizarii contabilitatii activelor imobilizate corporale. Prezentarea mecanismului de plata printr-un acreditiv documentar. Prezentarea impactului politicii financiare asupra societatii. Prezentarea conceptelor si instrumentelor de marketing in cadrul publicitatii. Prezentarea politicii statului roman privind relatiile comerciale internationale . Prezentarea planului de marketing pentru un anumit produs al unei societati. Prezentarea politicii monetare a unei banci in perioada de tranzitie. Prezentarea generala a operatiunilor. Prezentarea modului de organizare a marketingului in societatea comerciala. Prezentarea politicii de promovare a unui produs in cadrul unei societati. Prezentarea pietei asigurarilor romanesti. Prezentarea politicii de comunicare pentru un sezon in cadrul unei societati. Prezentarea politicii de promovare a unei societati. Prezentarea aspectelor generale a pietei targurilor si expozitiilor internationa le. Prezentarea analizei interne. Prezentarea negocierii internationale din cadrul raportului de tara. Prezentarea organizarii contabilitatii in cadrul unei institutii publice.Pretul de transfer instrument al strategiei fiscale a firmelor multinationale. Prezentarea elementelor pro si contra privind regionalizarea si globalizarea. Prezentarea metodelor de determinare a rezervei matematice ale asigurarilor de v iata. Prezentarea efectului presiunii fiscale din economia de piata asupra agentilor e conomici. Prezentarea pietei operatiunilor la termen ferm. Prezentarea politicii de promovare ca si componenta a mixului de marketing. Rolul bancilor. Prezentarea operatiunii de plata prin card in cadrul unei banci. nonmarketing si planul de marketing. Prezentarea elementelor politicilor de marketing si de produs. evaluarii si implementarii planului de marke ting. controlului. Prezentarea generala a unei firme din cadrul bursei monetare si finaciare. Prezentarea politicii de marketing a unei societatii prestatoare de servicii. Prezentarea argumentelor pozitive pentru infiintarea unei afaceri mici. Prezentarea aspectelor generale privind piata mondiala a boabelor de cafea. Prezentarea costurilor capitalurilor in mediul economic romanesc. antrenarii si motivarii in cadrul evolutie i managementului. Prezentarea pietei monetare si ale trasaturilor acesteia. Prezentarea planului de afaceri in cadrul unei societati. coordonarii.

Procesul de recrutare si selectie in cadrul societatilor comerciale. Programarea informationala in cadrul activitatilor de birou. Prezentarea relatiilor de serviciu si necesitatea protejarii acestora. Procesul de desfacere a produselor in cadrul unei societati comerciale. Prezentarea procesului bugetar romanesc. Proceduri de introducere si cotare la bursa a societatilor comerciale. Prezentarea proiectului pentru o cantina de categoria a doua cu 100 de locuri. Studiu de caz pe analiza acestora. Programarea discreta pentru optimizarea publicitatii. Prezentarea rentabilitatii societatii de turism si a produsului oferit. Prezentarea reproiectarii sistemului de management in cadrul unei societati. Principalii indicatori ai unei firme. Prezentarea tranzactiilor din cadrul pietei valutare. Proiectarea unei aplicatii informatice pentru managementul contractelor. Prognoze si rezultate financiare in cadrul unei societati comerciale. Prezentarea rolului si pozitiei unei banci in sistemul bancar romanesc. Produse moderne de economisire si investitii in activitatea economica. Analiza o portunitatii. Program operational privind dezvoltarea managementului strategic inovativ. Prima putere economica si comerciala concretizata in Uniunea europeana. Principii generale ale segmentarii pietei. Procedura de vamuire a marfurilor in Romania si regimul vamal romanesc. Prezentarea sistemului de management al unei societati in urma reproiectarii. Produsele si serviciile unei banci oferite sectorului privat. Prezentarea serviciului OTPdirekt Bank si studiu de piata pe baza serviciului. Prezentul si perspectivele sistemului bancar. Prezentarea rentabilitatii unui indicator privind eficienta economica. Prezentarea problemelor de calitate a produselor in cadrul unei societati. Procesul de evaluare al unei societati. Prezentarea unor perspective de management modern al sanatatii.Prezentarea politicilor de marketing in cadrul unei societati de servicii. Procedura lichidarii societatilor comerciale. Prezentarea reglementarilor contabile conforme cu directiva a IV-a europeana. Proiectarea si analiza posturilor in organizatie. Procesul functional al inflatiei in cadrul economiei de tranzitie. Prezentarea practicilor contabile specifice salarizarii in cadrul unei societati . Prezentarea politicilor macroeconomice in cadrul economiei de tranzitie. Marketing. Principii si tehnici promotionale in vederea extinderii vanzarilor. Profitabilitate si marketing in cadrul managementului bancar. clienti . Plata fa cturilor prin ATM. Abordare operationala. Procesul de specializare si perfectionarea a competentei manageriale. Prognoza fenomenelor economice utilizand analiza economica si financiara a firme i. Principalele operatiuni de creditare in cadrul unei societati. Prezentul si perspectiva asigurarilor de pensii in Romania. Prezentarea tehnicilor si metodelor de motivare a personalului unei societati. Prezentarea ratei dobanzii si a calculului dobanzii. Produse si servicii moderne dezvoltate in internet marketing. Prezentarea propunerilor de modernizare si amenajare a unei zone agroturistice. Prezentarea trasaturilor pietei muncii si a ofertei locurilor de munca din Roman ia. Prezentarea sistemului cibernetic al pietei de capital. Principii si conditii de functionare a sistemului bancar in Romania. Problematica strategiei in negocieri internationale. Prezentarea relatiilor internationale din perioada Razboiului Rece. Prezentarea trasaturilor pietei monetare din Romania. Proceduri comerciale in distribuirea produselor la nivelul marketingului interna tional. Prezentarea punctelor slabe si tari ale diagnosticarii managementului resurselor umane.

Riscul operational si managementul lui. Relevanta contabilitatii in evaluarea sistemului informational. Rentabilizarea unei societati prin utilizarea politicilor de promovare. Provocari ale agriculturii romanesti in urma integrarii europene. Realizarea unui model de apreciere a personalului intr-o intreprindere. Riscul bancar si managementul lui. Aspecte teoretice si pract ice. Raportul de evaluare al analizei privind circulatia si fluctuatia personalului. Creditul pentru cumpararea de locuinte si de case de vacanta. Relatia dintre cost si pret la nivelul unui produs in cadrul unei societati come rciale. Reflectarea in contabilitate a drepturilor salariale. Riscul in activitatea de creditare. Promovarea turismului romanesc prin metode noi. Remunerarea muncii in cadrul unei societati. Raportul juridic dintre normele si faptele juridice. Proiectele de investitii si tehnicile decizionale aplicate. Analiza comparativa. Relatia dintre analiza economico .lor si proiectelor. Analiza si posibilitati de imbu natatire. Resursele de energie mondiale in contextul globalizarii. Publicitatea si diverse manifestari promotionale intalnite in practica societati lor comerciale. Racitoarele electrice de uz casnic. Realizarea si organizarea managementului in corporatiile transnationale. Relatiile de credit si rolul bancilor in realizarea acestora. Realizarea functiei de comunicare prin participarea la targuri si expozitii. Raportul de audit financiar in cadrul unei societati pe actiuni. Raportul de audit financiar al unei societati comerciale. Reflectarea manifestarii fenomenului inflationist. Relatia cost profit in managementul unei intreprinderi. Rentabilitatea activitatii unei firme de turism. Publicitatea si rolul ei in strategia de marketing. Analiza nivelului si a evolutiei. Raportul de evaluare in cadrul unei societati comerciale. Rata activitatii financiare. Regimul de flotare a cursului de schimb valutar. Reproiectarea sistemului de management ca urmare a analizei viabilitatii economi ce. analiza si diagnosticarea acesteia. Rezultatele financiare si utilizarea diagnostucului rentabilitatii in cadrul une i societati. Promovarea cale de sporire a volumului vanzarilor. Reglementarea decontarilor cu bugetul prin prisma impozitelor republicane. Regulile prudentiale si administrarea riscurilor in cadrul bilantului bancilor c omerciale. Resursele umane si strategiile si politicile de selectie si recrutare a acestora . Reflectarea in contabilitate a cheltuielilor si veniturilor agentilor economici. . Riscurile bancare si gestiunea lor. Rentabilitatea economica intr-o societate comerciala. Promovarea produselor unei firme prin diferita strategii. Rata dobanzii si rolul ei in cadrul sistemului bancar romanesc. Realizarile si perspectivele privind performantele bancilor comerciale din Roman ia. Retelele hoteliere si particularitatile privind dezvoltarea afacerilor in cadrul acestora. Rata inflatiei in Romania.financiara si bilantul intreprinderii. a retinerilor aferente si calculul acestora. Relevanta comportamentului sistemelor vii in cadrul comportamentului sistemelor economice. Studiu de caz privind s trategia de dezvoltare. Raiffeisen Bank in Romania.

Societati balneare si tehnicile manageriale utilizate in conducerea lor. Rolul si organizarea societatilor cu raspundere limitata. Schimbari produse de cerintele companiilor multinationale in cadrul firmelor rom anesti. Situatia financiara a unei societati comerciale. Standardele Internationale de Contabilitate. Rolul. Solutii eficiente abordate in domeniul turistic montan. Rolul creditului in sustinerea si imbunatatirea agriculturii. Stabilirea conexiunilor si dependentelor in analiza legaturilor inflatie . Rolul cardului in procesul de decontari nationale si internationale. Rolul bancilor comerciale in cadrul economiei. Rolul managerului in cadrul activitatilor manageriale. Rolul si importanta bilantului contabil in activitatea economica a intreprinderi i. Societatea pe actiuni. Rolul asigurarii calitatii serviciilor in asigurari. Rolul si locul contabilitatii financiare in sistemul informational economic. Scopul si importanta reducerii costurilor la nivelul unei intreprinderi. Sistemul de comunicare prin analiza diagnostic la nivelul unui hotel. Rolul diagnosticului financiar in evaluarea riscului de faliment. Rolul agentiilor sau departamentelor de publicitate. Rolul si implicatiile inflatiei in sistemul bancar romanesc.urilor din Romania prin politici si instrumente specifice. Segmentarea pietei pentru un produs la o societate comerciala. Rolul turismului in dezvoltarea economiei. Rolul asigurarilor in cadrul pietei.Riscuri bancare si factori primordiali de decizie in cadrul sistemului finaciar bancar. Somajul in teoria economica. Administrare corporativa in conditiile economiei de piata . Situatia patrimoniului unei societati comerciale concretizata in bilantul contab il. Spalarea banilor si riscul bancar implicat.scopul si modul de organizare a pietei bancare. Analiza de ansamblu. Sectorul privat dupa inlaturarea comunismului. . Romania in cadrul uniunii economice si monetare europene. Sistemul de salarizare la o societate comerciala. Situatiile contabile periodice in cadrul unei societati. Rolul activitatii trezoreriei statului si mecanismele moderne utilizate. Analiza statistico economica. Societatea de produse catering si tipologia actuala a acesteia. Standardul general de viata si sistemul economic al Italiei. Situatia financiar patrimoniala a unei firme. Romania in relatiile cu Uniunea Europeana. Rolul si locul tezoreriei in contabilitatea firmei.somaj . Sistemele de plata electronice si riscul implicat. Sistemul informational in cadrul unei firme. Serviciile de cazare si imbunatatirea calitatii acestora in cadrul unui hotel. Reflectatea in contabilitate a drepturilor salariale. Rolul balantei de plati externe. Rolul grupurilor de interese in procesul decizional al Uniunii Europene. Sprijinirea IMM . Rolul Euro in cadrul pietei financiare integrata in uniunea economica si monetar a. Riscurile luarii deciziilor si asumarea de catre manager a acestora. Rolul societatilor de valori mobiliare pe piata de capital. Sistemul contabil romanesc in conformitate cu directivele europene. Rolul distributiei in economia de piata. Posibilitati de dezvoltarea a unei zo ne turistice. Sistemul de carduri aplicat in Romania in cadrul unor societati. Romania si dezvoltarea economica in profil teritorial.

Studiu de caz asupra activitatii de acordare a creditului global de exploatare. Strategia de distributie in cadrul analizei activitatii de marketing la o societ ate. Studiu asupra drepturilor de proprietate. Strategii de pret corelate cu concurenta. Strategia de marketing in cadrul unei societati comerciale. . Structura procesului decizional. Strategii generale privind tratamentul balnear. Strategii de marketing in turism. Studiu de analiza a pietei tinta si a mediului concurential la o societate comer ciala. Structura patrimoniala si echilibrul financiar in cadrul unei societati comercia le. Studii teoretice si metodologice privind analiza diagnostic a productivitatii mu ncii.Standingul financiar al unei societati comerciale. Studiu asupra randamentului uman intr-o societate comerciala. Studiu asupra inlocuirii impozitului pe circulatia marfurilor cu taxa pe valoare adaugata. Studiu contabil privind inchiderea exercitiilor financiare la institutiile publi ce. Strategii de actiune aplicate pietei monetare in urma analizei fundamentale. Strategia guvernamentala pentru sustinerea imm-urilor. Studiu asupra domeniilor de aplicare a marketingului. Studiu de audit financiar la o societate comerciala. Studiu asupra gestionarii conflictelor din cadrul unei organizatii. Strategia de patrundere pe piata romaneasca a unei companii. Analiza concurentei pe piata. Strategii bazate pe activitatile de relatii publice. Strategii si politici adoptate in managementul intreprinderilor. Studiu asupra comunicarii in domeniul birotic. Structurile arborescente ierarhizate si paradigmele comunicarii interne din cadr ul acestora. Strategia de marketing si mixul de marketing international. Turismul balnear international si national. Studiu asupra aparitiei si evolutiei pietei obligatiunilor municipale in Romania . Strategii de comunicare utilizate in comunicarea externa in cadrul afacerilor in ternationale. Structura impozitelor indirecte si rolul acestora in dinamica veniturilor. Studiu asupra rolului asigurarilor de raspundere in economia actuala. Studiu asupra procesului organizatoric al contabilitatii materialelor la ordonat orii de credite. Strategii concurentiale de marketing. Organisme care vin in spr ijinul IMM-urilor. tacticile si tehnicile in negocierea contractelor de export. Studiu asupra performantelor unei organizatii pe baza analizei rezultatelor aces teia. Studiu contului de profit si pierdere. Strategiile de pret in cadrul unei companii. Strategia emergenta si prescriptiva in afaceri. Strategii de patrundere pe pietele internationale in urma analizei acestora. Studiu asupra aplicabilitatii impozitelor directe in Romania. Starea actuala si perspectivele serviciilor turistice de cazare. Studiu comparativ intre decontarile intrabancare si cele interbancare in practic a institutiilor bancare. Studii de caz privind organizarea eficienta a resurselor umane. Strategii de promovare a oraselor pe plan international. Strategii pe piata de capital. Structura organizatorica a unei statiuni balneoclimaterice si turismul in cadrul acesteia. Strategiile. modelul fiscal si impozitele. Noi directii in dezvoltare a acestora.

Studiu de caz asupra activitatii de marketing al unei societati comerciale. Studiu de caz asupra potentialului de viabilitate economica si manageriala. Studiu de caz asupra ipostazelor comunicarii eficiente in domeniul firmelor. Studiu de caz asupra elaborarii si analizei bilantului contabil la o societate c omerciala. Studiu de caz asupra analizei economice si financiare la o societate comerciala. Studiu de caz asupra contabilitatii unei primarii. Studiu de caz asupra Bancii Nationale a Romaniei ca banca centrala si de emisiun e. Studiu de caz asupra optimizarii deciziilor privind alocarea resurselor in secto rul vegetal. Studiu de caz asupra auditului de marketing. Studiu de caz privind abordari ale analizei diagnostic ca instrument managerial . Studiu de caz asupra adoptarii monedei unice Euro in tarile recent aderate.Studiu de caz asupra activitatii de creditare la o institutie bancara. Studiu de caz asupra metodelor de analiza a cheltuielilor la Trezoreria Statului . Studiu de caz cuprinzand prezentarea si analiza economica a unei societati. Studiu de caz comparativ privind relatiile internationale din cadrul serviciilor de sanatate. Studiu de caz asupra rentabilitatii unei intreprinderi. Studiu de caz asupra riscului de creditare si a celor asociate acestuia intr-o i nstitutie bancara. Studiu de caz cuprinzand prezentarea unei banci. Studiu de caz asupra marketingului laptelui. Studiu de caz asupra analizei diagnostic privita ca risc economic si mod de mani festare. Studiu de caz asupra managementului proiectelor firmelor de constructii din Roma nia. Studiu de caz asupra capacitatii europene de gestionare a crizelor dupa Kossovo. Studiu de caz asupra productivitatii muncii in cadrul unei firme. Studiu de caz asupra cadrului organizatoric. Studiu de caz asupra riscului creditarii la persoanele fizice. Studiu de caz asupra bursei si tranzactiilor din cadrul pietei titlurilor financ iare. Studiu de caz cuprinzand prezentarea unei societati comerciale. Studiu de caz asupra relatiilor personalului cu clientii. Studiu de caz asupra profitului ca mobil al intreprinzatorului in cadrul economi ei moderne. Studiu de caz asupra amenajarii agro . Studiu de caz asupra analizei situatiilor financiare ale unei firme. Studiu de caz asupra transportului de calatori pe calea ferata. Repr oiectarea manageriala. Studiu de caz asupra situatiei financiar patrimoniale al unei societati comercia le. Studiu de caz asupra resurselor materiale din cadrul intreprinderii. Studiu de caz privind abordarea manageriala in activitatea de creditare. Studiu de caz comparativ privind elaborarea si analiza bilantului contabil. Studiu de caz asupra analizei conformitatii apelor minerale carbogazoase. Studiu de caz asupra activitatii de marketing la o societate comerciala. Studiu de caz asupra analizei diagnostic privind viabilitatea in cadrul societat ii. Studiu de caz asupra riscurilor intreprinderii in contextul actualului mediu eco nomic. Studiu de caz asupra analizei diagnostic a functiei productive la o firma. Studiu de caz asupra campaniei de promovare a unui produs. Studiu de caz asupra politicii de marketing in cadrul intreprinderii. Studiu de caz asupra departamentului de resurse umane al unei societati comercia le.turistice intr-o regiune a tarii.functional si juridic. Studiu de caz asupra necesitatii creditarii persoanelor fizice.

Studiu de caz privind analiza diagnostic si modelul de management strategic. Studiu de caz privind analiza rezultatelor in cadrul unei societati. a autovehicu . Studiu de caz privind analiza diagnostic factoriale a cheltuielilor materiale la o societate comerciala. Studiu de caz privind analiza costurilor prin metode evoluate si rolul acestora. Studiu de caz privind activitatea de comert international in contextul relatiei import . Studiu de caz privind analiza diagnostic a viabilitatii economice si manageriale la o societate comerciala. Studiu de caz privind analiza diagnostic ca evidenta tehnico operativa si analit ica a mijloacelor fixe.export. Studiu de caz privind analiza swot a destinatiei turistice in cadrul auditului d e marketing. Studiu de caz privind asigurarea controlului si masurii in contextul managementu lui. Studiu de caz privind analiza cheltuielilor si veniturilor in cadrul unei societ ati comerciale. Studiu de caz privind activitatea de fuziune in cadrul societatilor comerciale. Studiu de caz privind analiza diagnostic a viabilitatii financiare si managerial e la o firma. Studiu de caz privind adoptarea deciziilor strategice in formarea preturilor la o societate comerciala. Studiu de caz privind analiza transportului aerian la o companie cu profil speci fic. Studiu de caz privind activitatea de promovare a vanzarilor. Studiu de caz privind activitatea bancilor romanesti in perioada de tranzitie. Studiu de caz privind activitatea de proiectare manageriala. Studiu de caz privind analiza gestionarii si utilizarii stocurilor in cadrul con tabilitatii.in economia de piata. Studiu de caz privind analiza rentabilitatii la o firma de mobilier din lemn Ora dea. Studiu de caz privind analiza financiara a firmei prin sistem informatic. Studiu de caz privind activitatile recrutare. Studiu de caz privind analiza si formele salariului. Studiu de caz privind analiza contabila a veniturilor si cheltuielilor administr atiei publice. Studiu de caz privind asezarea si perceperea accizelor. Studiu de caz privind analiza diagnostic a viabilitatii economice si manageriale la o firma. Studiu de caz privind analiza pietei vinului romanesc Murfatlar. selectie si integrare a resurselor umane. Studiu de caz privind analiza sistemului de management al unei societati ca parg hie de dezvoltare. Studiu de caz privind actiunea hypermarketurilor pe piata romaneasca. Studiu de caz privind analiza cheltuielilor salariale la o societate comerciala. Studiu de caz privind anumite produse de barbierit in randul consumatorilor unei anumite zone. Studiu de caz privind acordarea creditului de investitii la o societate comercia la. Studiu de caz privind asigurarea de bunuri in cazul persoanelor juridice. Studiu de caz privind ansamblul si pozitia sistemului bancar din Romania. Studiu de caz privind analiza produsului turistic al unei societati. Studiu de caz privind asigurarile de raspundere civila obligatorie. Studiu de caz privind activitatea institutiilor financiare judetene. Studiu de caz privind analiza diagnostic a tehnicii operatiunilor din turism. Studiu de caz privind asigurarea resurselor unui agent economic din constructii. Studiu de caz privind aplicabilitatea politicii fiscale in microintreprinderi. Studiu de caz privind analiza gestiunii financiare a intreprinderii. Studiu de caz privind asigurarea de bunuri in cazul unei firme de profil.

. Studiu de caz privind contabilitatea decontarilor cu furnizorii si clientii. materialelor consumabile si a p roductiei in curs de executie. Studiu de caz privind conducerea contabilitatii veniturilor si cheltuielilor. Studiu de caz privind continutul si marimea costului de productie. Studiu de caz privind calculatia costurilor ca modalitate de imbunatatire a perf ormantelor. Studiu de caz privind contabilitatea decontarilor si calculul drepturilor salari ale. Studiu de caz privind creditarea persoanelor juridice si operatiunile aferente. Studiu de caz privind comercializarea marfurilor.A. Studiu de caz privind asigurarile facultative si obligatorii de raspundere civil a. Studiu de caz privind contabilitatea remunerarii personalului. Studiu de caz privind caracterizarea cercetarii de marketing la societatile come rciale. Studiu de caz privind conducerea si organizarea sistemului financiar . Studiu de caz privind conturile derivate de rezultate la societati comerciale. Studiu de caz privind conceptul de profit si modul de determinare al acestuia. Studiu de caz privind campania de publicitate. Studiu de caz privind contabilitatea drepturilor salariale. Studiu de caz privind contabilitatea si gestiunea creantelor si datoriilor in ca drul sistemului informational. Studiu de caz privind conturile de venituri si cheltuieli la societatile comerci ale. Studiu de caz privind contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor. Studiu de caz privind contabilitatea capitalului la societatile comerciale. Studiu de caz privind auditarea ciclului de finantare. Studiu de caz privind calitatea de comerciant in raporturile juridice comerciale .contabil. Studiu de caz privind bursa monetar . Studiu de caz privind bursa de valori in cadrul pietei bucurestene. contabilitatea si controlul drepturilor salarial e si a retinerilor aferente. Studiu de caz privind conditiile de acordare a creditului de capital.V. Studiu de caz privind calculul. Studiu de caz privind contabilitatea fondului de asigurari sociale de sanatate. Studiu de caz privind corelarea actiunilor active cu cele pasive. ca principal impozit indirect.financiara a marfurilor. Studiu de caz privind asigurarile sociale si protectia sociala in cadrul unei so cietati. Studiu de caz privind corelatia intre turismul international si cresterea econom ica. Studiu de caz privind creditarea unei societati in cadrul pietei creditului. Studiu de caz privind contabilitatea T. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor. Studiu de caz privind contabilitatea organizata in partida simpla. Studiu de caz privind costul la o societate comerciala a capitalului. Studiu de caz privind bugetul de venituri si cheltuieli ca instrument managerial . Studiu de caz privind calitatea si sortimentul de bere comercializat. Studiu de caz privind caile de eficientizare a activitatii prin analiza profitul ui.lelor si a aeronavelor. Studiu de caz privind asigurarile de viata. Studiu de caz privind campania de relatii publice. Studiu de caz privind calculul contabil al salarizarii personalului. Studiu de caz privind aspecte generale ale decontarilor cu bugetul statului. Studiu de caz privind contabilitatea veniturilor si cheltuielilor. Studiu de caz privind comportamentul de cumparare al consumatorilor pentru un pr odus. Studiu de caz privind continutul si sfera de cuprindere a relatiilor de decontar e.

Studiu de caz privind imbunatatirea calitatii serviciilor in domeniul hotelier. Studiu de caz privind dreptul la mostenire si a conditiilor sale generale. Studiu de caz privind directiile si principiile de marketing turistic in cadrul unui hotel. Studiu de caz privind dezvoltarea turismului regional romanesc. Studiu de caz privind determinarea costului subactivitatii si capacitatea de pro ductie. Studiu de caz privind eficientizarea platilor cu cardul. Studiu de caz privind exercitarea controlului financiar propriu in cadrul regiil or autonome. Studiu de caz privind extinderea vanzarilor de produse in cadrul unei societati. Studiu de caz privind decontarile internationale si instrumentele de plata utili zate. Studiu de caz privind fundamentarea si realizarea veniturilor bugetare la o regi e autonoma. Studiu de caz privind eficienta informationala a pietei romanesti in cadrul tran zactiilor bursiere. Studiu de caz privind determinarea performantei in managementul turismului. Studiu de caz privind deteminarea datoriei extene ale tarilor in tranzitie. Studiu de caz privind gestionarea managementului in situatii de criza. Studiu de caz privind fundamentarea si realizarea veniturilor bugetare la o soci etate comerciala. Studiu de caz privind destinatia si utilizarea imobilizarilor corporale. Studiu de caz privind fundamentarea si finantarea nevoii de fond de rulment la o societate comerciala. Studiu de caz privind imbunatatirea activitatii de baza a unei societati. Studiu de caz privind elaborarea si analiza in cadrul unei societati comerciale a bilantului contabil.ma tematice. Studiu de caz privind documentele necesare transportului international de marfa. Studiu de caz privind imaginea unui autoturism pe piata romaneasca. Studiu de caz privind fezabilitatea unui proiect finantat prin credit furnizor. Studiu de caz privind eficienta resurselor umane si modalitatile de crestere a a cesteia. Studiu de caz privind distributia fizica a produselor. Studiu de caz privind econometria inflatiei. . Studiu de caz privind eficienta economica a personalului in cadrul firmei de com ert. Studiu de caz privind evidentierea operatiunilor legate de venituri si cheltuiel i bancare. Studiu de caz privind fundamentarea strategiei pe baza metodelor statistico . Studiu de caz privind gestionarea economiilor banesti ale populatiei. Studiu de caz privind evidenta contabila informatizata si utilizarea acestor sis teme. Studiu de caz privind evaluarea potentialului turistic al regiunii manastirilor dintr-o anumita zona. Studiu de caz privind impactul imaginii promovate de anumite firme. Studiu de caz privind finantarea de proiecte a persoanelor juridice. Studiu de caz privind gestionarea cheltuielilor publice. Studiu de caz privind evaluarea posibilitatilor de crestere a vanzarilor. Studiu de caz privind fezabilitatea investitiei de capital. Studiu de caz privind imaginea ciocolatei printre consumatori.Studiu de caz privind decontarile in cadrul relatiilor cu partenerii comerciali. Studiu de caz privind estimarea nivelului indicatorilor economici prin metodele de previziune cantitativa. Studiu de caz privind facilitatile acordarii creditului de consum. Studiu de caz privind evaluarea personalului intr-o firma. Studiu de caz privind impactul ecologic al procesarii hidroenrgetice a resurselo r. Studiu de caz privind distributia fizica in cadrul unei retele de magazine.

marketingul unor produse. marketingul in lumea dinamica in cadrul unei societati. metodele de previziune a exportului. introducerea si extinderea modalitatilor de plata in Roman leasingul ca sursa de finantare. metode si teorii de dezvoltare a turismului montan. metodologia de proiectare a cercetarii de marketing pe pia metodologia si tehnicile contabile de inventariere si eval mixul de marketing in cadrul societatii pe actiuni. impactul pietei tigarilor in Romania. managementul activelor si pasivelor bancare. motivarea personalului in cadrul unei societati comerciale motivatia in munca a salariatilor unei societati comercial . Studiu de caz privind ale. modul de organizare al departamentului de calitate. implementarea managementului si marketingului in contextul implementarea procesului de marketing la societati comerci implicatiile amenajarilor turistice asupra mediului inconj importanta institutiilor bancare din domeniul internationa importanta si rolul sistemului cooperatist de credit.Studiu de caz privind Studiu de caz privind hotelier. marketingul serviciilor. functionarea si rolul unei burse de valori. influentele internetului in domeniul campaniilor de market inregistrarile contabile ale stocurilor de materii prime s inregistrarile contabile ale taxei pe valoarea adaugata. inregistrarile contabile standard ale stocurilor. mecanismele de finantare utilizate in cadrul regiilor auto mecanismul. modalitatile de crestere a eficientei economice prin moder modalitatile de crestere a performantei economice. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind institutii publice. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind ia. Studiu de caz privind i materiale. mixul de marketing in cadrul unei societati. metodele controlului financiar de gestiune la agentii econ metodele de imbunatatire a activitatii unei societati. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind ta financiara. Studiu de caz privind l. metode de perfectionare a gestiunii personalului. modelarea problemelor de transport si aprovizionare. Studiu de caz privind e. instrumentele de cercetare de marketing. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind omici. Studiu de caz privind Studiu de caz privind . mediul de marketing. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind nizare. modul de organizare al gestiunii financiare in cadrul unei monografia contabila a stocurilor. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind ing. managementul resurdelor umane intr-un consiliu judetean. influenta factorilor de mediu in domeniul activitatii agen influenta mesajului publicitar asupra pietei. Studiu de caz privind uare a stocurilor. intocmirea si analiza bilantului contabil. marketingul unei marci. impozitele si taxele locale colectate de o primarie. Studiu de caz privind urator. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind tilor economice. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind nome. influentele globalizarii in domeniul asigurarii.

Studiu de caz privind planul general de marketing. Studiu de caz privind piata si mixul de marketing. Studiu de caz privind perfectionarea managementului personalului unui hotel.financia re. Studiu de caz privind organizarea contabilitatii veniturilor si cheltuielilor. Studiu de caz privind perfectionarea structurii organizatorice la o regie autono ma. Studiu de caz privind operatiunile si tehnicile bancare. Studiu de caz privind operatiunile contabile ale remunerarii personalului. Studiu de caz privind operatiunile contabile la controlul impozitelor directe. . Studiu de caz privind perfectionarea managementului recompenselor. Studiu de caz privind organizarea si implementarea unei campanii de marketing di rect. Studiu de caz privind orientarile si tendintele in activitatea bancara. Studiu de caz privind organizarea contabilitatii de gestiune in societatile de c onstructii montaj. Studiu de caz privind perfectionarea managementului prin intocmirea analizei pos turilor. Studiu de caz privind performantele profesionale individuale.Studiu de caz privind necesitatea combaterii criminalitatii economico . Studiu de caz privind politica de produs in cadrul societatii pe actiuni. Studiu de caz privind obligatiile fiscale ale unei societati. Studiu de caz privind organizarea contabilitatii datoriilor fata de stat si orga nisme publice. Studiu de caz privind performanta activitatii economice si financiare. Studiu de caz privind operatiunile contabile specifice veniturilor generate de s ervicii in asigurari. Studiu de caz privind politica de marketing si promovarea vanzarilor. Studiu de caz privind politica de produs si pret in cadrul pietei vinului. Studiu de caz privind performanta activitatii economice in societatile multinati onale. Studiu de caz privind piata si comercializarea in cadrul politicii de marketing. Studiu de caz privind organizarea trezoreriei. Studiu de caz privind perioada de tranzitie si datoria publica externa a Romanie i in aceasta perioada. Studiu de caz privind organizarea si derularea unei negocieri. Studiu de caz privind politica de creditare bancara fata de clientela. Studiu de caz privind performantele financiare ale organizatiei. Studiu de caz privind politica monetara si de credit a unei societati. Studiu de caz privind politica stocurilor de marfuri la o societate comerciala. Studiu de caz privind particularitatile comportamentului cosumatorului de radio. Studiu de caz privind perspectivele serviciilor turistice de cazare. Studiu de caz privind politica de promovare din cadrul mixului de marketing. Studiu de caz privind necesitatea de reproiectare manageriala. Studiu de caz privind obligatiile unitatii fata de salariati. Studiu de caz privind politica de marketing din cadrul politicii economice a int reprinderii. Studiu de caz privind personalul si salarizarea acestuia. Studiu de caz privind obtinerea creditului pentru capital de lucru in cadrul pie tei monetare. Studiu de caz privind politica de motivare utilizata in cadrul societatii. Studiu de caz privind politica comerciala internationala in activitatea de comer t. Studiu de caz privind perfectionarea managementului resurselor umane. Studiu de caz privind politica monetara a unei banci in perioada de tranzitie. Studiu de caz privind performanta financiara a unei fabrici de medicamente. Studiu de caz privind necesitatea finantarii persoanelor juridice si metode apli cative. Studiu de caz privind operatiunile de creditare. Studiu de caz privind orientarile moderne ale dezvoltarii industriei hoteliere.

Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind toral romanesc. procesul de decontare in cadrul activitatilor din domeniul procesul de desfacere a produselor la o firma. riscul economic si financiar in activitatea firmei. calcularea si contabilitatea taxei pe valoa relansarea activitatii turistice intr-o statiune prin anal relatia dintre protectia consumatorului si calitatea produ relatiile finaciare ale bugetului statului cu o societate reproiectarea sistemului managerial. politicile si strategiile de marca si produs. prezentarea generala si stabilirea obiectivelor strategice prezentarea politicii de promovare a unui hotel. prezentarea politicilor de marketing. problemele somajul contemporan european si tipuri de somaj proceduri de finantare a persoanelor fizice si juridice. programul de marketing pentru lansarea unei statiuni de li proiectarea in detaliu a compartimentului de marketing. Studiu de caz privind Studiu de caz privind . Studiu de caz privind iza cheltuielilor. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind e. Studiu de caz privind comerciala.lei in finantarea unei societati comercial . promovarea si implementarea managementului prin obiective. promovarea unei societati in circuitul international. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind rocesuala. Studiu de caz privind Studiu de caz privind iale. Studiu de caz privind Studiu de caz privind rea adaugata. Studiu de caz privind Studiu de caz privind ane. promovarea turismului in cadrul unei statiuni balneare. promovarea de servicii de telefonie mobila in Romania. Studiu de caz privind selor.Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind r-o anumita zona. problematica asigurarilor riscurilor in contractele comerc problematica comercializarii cu amanuntul. procedurile de inregistrare contabila a stocurilor. procesul decizional la nivelul de productie a firmei. proiectarea subsistemului de fabricatie. programele de perfectionare a politicii de vanzari. prezentarea si perfectionarea managementului resurselor um prezentarea unei societati. rolul impozitelor directe la formarea societatii comercial rolul impozitelor indirecte in Romania. rolul leasing . Studiu de caz privind societati. posibilitatile de optimizare a aprovizionarii. potentialul infiintarii unei pensiuni turistice rurale int pozitionarea pe piata telefoniei mobile din Romania a unei prestarea serviciilor de cazare in cadrul unui hotel. promovarea pastelor fainoase in cadrul unei societati. Studiu de caz privind Studiu de caz privind politicile de crestere a rentabilitatii. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind ica. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind public. prezentarea si analiza activitatii de secretariat si birot prezentarea si asigurarea societatii cu personal. posibilitatea de analiza a performantei manageriale. productia individuala in cadrul sistemelor de organizare p produsele si serviciile unei societati. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind tii de publicitate. Studiu de caz privind Studiu de caz privind . reflectarea in optica de marketing a activitatii unei agen reglementarea managementului calitatii la o firma. reglementarea.

strategiile si politicile de selectie si recrutare a perso strategiile si politicile motivationale. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind alcul. situatia Deltei Dunarii. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind rolul si organizarea sistemului de conturi din contabilita rolul si politica F. structura si dinamica contului rezultatul exercitiului. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind e.A ca produs al reformei fiscale. marketing in cadrul unei societati. fiscal al agentilor economici. stategiile de promovare. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind ermanent. transporturile fluviale de marfuri in traficul intern. Studiu de caz privind omia de piata. standardele internationale de contabilitate. informatic. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind .e. strategiile de stabilire a pretului din cadrul politicii d strategiile si politicile de marketing. T. sistemul informational si particularitatile lui. asigurarile si contractele la o societate de a sistemul sistemul sistemul sistemul sistemul sistemul de plati si decontari fara numerar. Studiu de caz privind te. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind uranti.V. informatic de coordonare a distributiei presei pr sistemul informational de marketing. strategia resurselor umane. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind in abonamente. tehnicile de pozitionare pe piata berii din Romania. strategia remunerarii factorului de munca. fiscal si impozitele. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind e pret. Studiu de caz privind Studiu de caz privind i de exploatare. Studiu de caz privind Studiu de caz privind nalului. schimbul si circulatia marfurilor la societatile comercial selectia de resurse umane in perioada de tranzitie la econ serviciile. stocurile de materii prime utilizand metoda inventarului p strategia strategia strategia strategia de de de de aprovizionare materiala. structura si operatiunile specifice conturilor de rezultat sursele bugetului administratiei publice. tehnologia de fabricatie a laptelui de consum. Studiu de caz privind sigurari. financiar in agricultura. specializarea ofertei turistice in cadrul unei statiuni. tendintele de marketing bancar. tangenta rezultatului contabil cu cel fiscal si modul de c tehnicile de evidenta a decontarilor bancare. Studiu de caz privind Studiu de caz privind Studiu de caz privind e. in economia mondiala.M. structura cheltuielilor si veniturilor aferente activitati structura patrimoniului si analiza acestuia. modernizare a unei statii de distributie carb strategia pietei unei societati. . sursele permanente din cadrul societatilor comerciale. salarizarea si contabilitatea salariilor. Problemele actuale si perspective situatiile anuale finaciare. tehnicile de promovare a vanzarilor. lansare pe piata a unui produs.I. stocurile de materii prime si materiale.

Studiu privind activitatile contabile complexe aplicate elementelor procesului d e productie. Studiu financiar al unei firme pe baza bilantului financiar si a bilantului func tional. Studiu privind analiza performantei angajatilor in cadrul organizatiei. Studiu privind analiza problematicii trezoreriei financiare. Studiu privind activitatea de finantare a persoanelor juridice. Studiu privind analiza economiei contemporane romanesti. Studiu de fezabilitate privind restructurarea unei societati in conditiile trece rii la economia de piata. Studiu privind analiza contabila a conturilor anuale. Studiu de caz privind utilizarea si valorizarea gestiunii resurselor umane. Studiu de recompensare a resurselor umane. Studiu de caz privind urmarirea operativa a miscarii marfurilor in cadrul unui s istem informatic.Studiu de caz privind turismul din Romania de dupa Revolutia din 1989. Studiu practic asupra conditiilor de finantare a proiectelor persoanelor juridic e. Studiu privind activitatea de analiza si gestionare a managementului de creditar e. Studiu privind analiza riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala. Studiu privind activitatile de decontare contabila cu personalul. Studiu privind analiza pozitiei financiarea a unei interprinderi. Studiu privind activitatea. Studiu practic privind metode de dezvoltare a economiei in profil teritorial. Studiu despre investitiile straine directe in lume si in Romania. Studiu de marketing in industria textila. Studiu privind analiza performantei specifice domeniului calitatii. Studiu privind analiza costurilor de productie la o firma. Studiu privind analiza consumatorului prin prisma comportamentului adoptat. Studiu privind analiza financiara a informatiilor din cadrul fluxurilor de trezo rerie. Studiu practic privind taxa pe valoarea adaugata la o firma. Studiu de caz privind utilizarea rationalizarii costurilor ca posibilitate de cr estere a vanzarilor. Studiu privind analiza diagnostic a evaluarii intreprinderii. Studiu privind activitatea de creditare bancara a agentilor economici. Studiu privind actiunea situatiei financiare a unei intreprinderi in cursul burs ier. Studiu privind analiza economico financiara si a randamentului prin prisma diagn osticarii. Studiu privind analiza proiectului de investitii destinat modernizarii. Studiu de piata si analiza comportamentului consumatorilor in cadrul marketingul ui intreprinderii. Studiu privind analiza politicii firmei in vederea cresterii competivitatii. Studiu econometric al riscului financiar in asigurarea creditului bancar. Studiu practic privind investitiile straine directe in privatizare. Studiu practic asupra operatiunilor de creditare a persoanelor juridice. Studiu privind analiza modalitatii de structurare a deciziei in interiorul entit atii economice. . Studiu privind analiza diagnostic a eficientei utilizarii potentialului uman. Studiu privind analiza comparativa a burselor de valori. legislatia si serviciile bancare. Studiu de caz privind valorile mobiliare din cadrul pietei titlurilor financiare . Studiu de caz privitor la analiza. Studiu privind achizitionarea mijloacelor fixe prin sistemul ratelor bancare. elaborarea si certificarea bilantului contabi l la o societate comerciala. Studiu privind analiza manageriala a performantei profesionale. Studiu privind abordarea si solutionarea problemei cu cainii vagabonzi. Studiu practic asupra gestionarii managementului de creditare.

Studiu privind contabilitatea relatiilor specifice bugetului statului. Studiu privind comertul cu narcotice privit ca rezultat negativ al procesului de globalizare. Studiu privind aspectele economice ale turismului romanesc. Studiu privind contabilizarea veniturilor si cheltuielilor conexe activitatii en titatii economice. Studiu privind aportul monetar al unei firme la dezvoltarea economica nationale. Studiu privind comportamentul consumatorului la calitatea produselor si servicii lor. Studiu privind avantajele creditarii pe termen scurt la o societate comerciala. Studiu privind controlul Curtii de Conturi la gestionarea contului bugetului de .financiare. Studiu privind contabilitatea activelor circulante in cadrul societatilor comerc iale. Studiu privind consecintele implicatiilor etice in domeniul creditarii bancare. Studiu privind asigurarea facultativa de avarii si furt a autovehiculelor la o s ocietate de profil. Studiu privind comportamentul consumatorului la achizitia produselor agroaliment are. Studiu privind beneficiile finantarii prin factoring. Studiu privind aplicabilitatea taxei pe valoarea adugata si a accizelor. Studiu privind contabilitatea drepturilor salariatiilor angajati la o societate. Studiu privind complexitatea evidentei contabile specifice leasingului financiar . Studiu privind aplicarea managementului in activitati economico . Studiu privind asigurarile in comertul international. Studiu privind contabilitatea imobilizarilor si a mijloacelor fixe. Studiu privind avantajele si eficacitatea platilor electronice in comert. Studiu privind aspectele specifice ergonomiei in munca de secretariat. Studiu privind atributiile controlului financiar exercitat de Curtea de Conturi. Studiu privind aspectele generale ale modalitatilor de transport in cadrul mixul ui de marketing. Studiu privind aplicarea tehnicilor si metodelor comunicarii eficiente in afacer i. Studiu privind contabilitatea procesului de gestiune a marfurilor. Studiu privind aspectele specifice impactului mondializarii asupra sistemului mo netar. Studiu privind contabilitatea activitatilor specifice constituirii unei societat i pe actiuni. Studiu privind contabilitatea decontarilor intre furnizori si clienti. Studiu privind aspecte de previzionare referitoare la volumul resurselor si a pl asamentelor. determinarea si acordarea creditului bancar. Studiu privind aplicarea politicilor gestiunii financiare prin analiza echilibru lui financiar. Studiu privind caracteristica si continutul bilantului contabil. Studiu privind caracteristici ale sistemului financiar international. Studiu privind cerintele necesare de indeplinit in vederea dobandirii licentei d e transport.Studiu privind analiza si alegerea proiectelor de investitii in conditii de medi u incert. Studiu privind colectarea si repartizarea impozitelor directe in cadrul sistemul ui fiscal. Studiu privind aspectele specifice strategiei de desfacere. Studiu privind caracteristicile contractuli de vanzare cumparare si renta viager a. Studiu privind analiza tehnica a titlurilor cotate la bursa. Studiu privind bancile comerciale in finantarea societatilor comerciale. Studiu privind analiza. Studiu privind contabilitatea contului rezultatul exercitiului la o societate co merciala. Studiu privind contractarea si desfasurarea operatiuniilor de import.

Studiu privind eficienta economica a investitiilor in cadrul unui sistem de prod uctie. Studiu privind evidenta gestiunii creditului. Studiu privind cresterea situatiei economico financiare ca efect al investitiei de capital. Studiu privind elementele specifice procesului de management strategic. Studiu privind evolutia creditului in sistemul bancar romanesc. stocului si trezoreriei la o firma . Studiu privind domeniul implementarii managementului calitativ.stat. . Studiu privind controlul financiar de gestiune executat la institutiile publice. Studiu privind eficienta economica a investitiilor efectuate. Studiu privind evaluarea procedeului managerial de control al calitatii. Studiu privind controlul si expertiza situatiilor financiare la o societate come rciala. Studiu privind evaluarea rentabilitatii si a riscului financiar pe baza diagnost icarii. Studiu privind dinamica si structura stocurilor contabile. Studiu privind domeniile de activitate ale firmei. Studiu privind economia intreprinderi privita ca functie comerciala. Studiu privind fenomenul contabilitatii operatiilor desfasurate prin conturi ban care sau casierie. Studiu privind evaluarea resurelor umane prin prisma performantelor. Studiu privind diagnosticarea financiara si evaluarea intreprinderii. a volumului de munca si calcularea salariu lui. Studiu privind evolutia turismului romanesc si tendinte de extindere in tarile U E. Studiu privind diagnosticul starii de finantare a firmei. Studiu privind corelatia dintre formarea preturilor si concurenta pe piata. Studiu privind elaborarea strategiei de aprovizionare cu tehnica si materiale. Studiu privind evaluarea diagnostic aplicata la nivelul strategic. Studiu privind factorii care influenteaza echilibru bugetelor locale. Studiu privind evaluarea domeniului patrimonial. Studiu privind evidenta personalului. Studiu privind dezvoltarea contabilitatii prin prisma contractelor de leasing. Studiu privind facilitatile universitare puse la dispozitia studentilor. Studiu privind eficientizarea procesului de colectare a impozitelor si taxelor. Studiu privind evolutia investitiilor in economia de piata si rolul acestora. Studiu privind destinatia fondurilor speciale in domeniul administratiei publice . Studiu privind evidenta contabila a obligatiilor fiscale ce revin entitatiilor e conomice. Studiu privind evolutia impozitelor indirecte si influenta lor asupra resurselor financiare publice. Studiu privind directionarea investitiilor straine directe in domeniul serviciil or urbane. Studiu privind eficienta economica a investitiilor in economie. Studiu privind dezvoltarea eficientei economice prin gestionarea adecvata a resu rselor umane. Studiu privind evolutia pietei internationale de credit. Studiu privind evidentierea imobilizarilor corporale la institutiile publice. Studiu privind controlul financiar al incasarilor bugetare din trezorerie. Studiu privind evidenta contabila a salariatilor si a personalului. Studiu privind corelatia dintre contabilitatea financiara si de gestiune. Studiu privind evidentierea in contabilitate a produselor sanitare. Studiu privind eficientizarea procesului de management in comert. Studiu privind eficientizarea directiei de carduri si evolutia acesteia. Studiu privind eficienta economica a investitiilor de capital in dezvoltarea pro ductiei. Studiu privind creditul bancar ca solutie in dezvoltarea agriculturii.

importanta functiilor managementului. indicatorii economici ai performantei intreprinderii. fenomenul gestiunii unui pachet de actiuni. importanta corporatiilor transnationale in economia mondiala. fundamentarea si analiza procesului decizional in agricultura. influenta cererii si ofertei in cadrul activitatii economice. infiintarea si organizarea societatii de brokeraj. Studiu privind uropene. importanta evidentierii contabile a stocurilor. fezabilitatea si corectitudinea sistemului de evaluare a performa formele inspectiei fiscale exercitata asupra persoanelor fizice. intocmirea si prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie. fenomenul mediului de marketing si a situatiei piete. importanta informatiei in cadrul intreprinderii. Studiu privind . fenomenul importului prin prisma costurilor vamale. fenomenul si implicatiile monedei unice europene. Studiu privind or. gestionarea eficienta a activitatii de creditare bancara. intocmirea si analiza situatiilor financiare. fundamentarea contului de taxa pe valoarea adaugata la o firma. Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind tii.culturale ale mass . influenta modernizarii echipamentului tehnic asupra competitivita influentele mediului politic in dezvoltarea economica a tarilor e influentele socio economice si ecologice in complexul dezvoltarii inregistrarea contabila a contractelor in domeniul constructiilor instrumente si strategii de promovare a companiei pe piata intern instrumentele contabile folosite la calculul impozitelor si taxel intocmirea si analiza planului de afaceri. Studiu privind a si externa. implicatiile industriei de panificatie in Romania. Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind mice. importanta si eficienta fuziunilor bancare. Studiu privind durabile. importanta personalizarii ofertei pe net in relatia cu clientii. Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind ntelor. fenomenul economic de mangement de mediu.Studiu privind Studiu privind ciara. fenomenul de evaluare a intreprinderilor prin diagnosticare finan fenomenul de frauda in viziunea auditului financiar. si rolul FMI la nivel mondial. strategiei turismului romanesc in fluxul internation importanta analizei comportamentului consumatorului pe piata. fundamentarea veniturilor bugetare. Studiu privind Studiu privind te. impactul cultural al gesturilor induse de campaniile de publicita implicatiile echilibrului financiar in cresterea economica. importanta domeniului promovarii produselor agroalimentare.mediei. implicatiile investitiilor directe straine in cresterea economica implicatiile implicatiile implicatiile implicatiile implicatiile implicatiile marketingului in procesul de productie. socio . Studiu privind Studiu privind Studiu privind fenomenul de contabilitate a leasingului. Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind Studiu privind al. relatiilor publice in promovarea brandului. fundamentarea modelelor specifice economiei deschise. . gestionarea eficienta a domeniului trezorerie unei entitati econo impactul creditului asupra deficitului bugetar din Romania. Studiu privind Studiu privind Studiu privind . serviciilor 3G in mediul cultural. fenomenul francizei in tara noastra.

Studiu privind operatiunile contabile specifice contului de imobilizari corporal e. Studiu privind operatiunile de organizare a contabilitatii in cadrul firmei. Studiu privind operatiunile contabile specifice marfurilor. Studiu privind performanta procesului de distributie la o companie. Studiu privind problematica dobanzi practicate de entitatile bancare si implicat . Studiu privind investigarea zonelor libere pentru comert. Studiu privind organizarea creditarii agentilor din cadrul unei societati comerc iale. Studiu privind metode si tehnici uzitate in recrutarea personalului. Studiu privind piata de capital a Republicii Moldova.Studiu privind inventarierea elementelor de activ si pasiv. Studiu privind metode moderne de calculatie a costurilor calitatii. Studiu privind principiile contabile general acceptate. Studiu privind locul si rolul brandurilor pe piata consumatorilor. Studiu privind principiile si metodele de gestiune a riscului de credit. Studiu privind metode de finantare moderna in comertul international. Studiu privind metode si strategii de analiza a cheltuielilor publice in executi a bugetara. Studiu privind politicile antisomaj. Studiu privind organizarea si circulatia marfurilor comerciale. Studiu privind modalitatiile de imbunatatire a calitatii serviciilor. Studiu privind metode de eficientizare a managementului de mediu extern. Studiu privind operatiuni si instrumente moderne de plata. Studiu privind metodologia constituirii unei intreprinderi in Romania. Studiu privind problematica dinamici echilibrului financiar in determinarea echi librului general. Studiu privind metodologia evaluarii financiare a intreprinderii. Studiu privind metode si strategii de modernizare si retehnologizare a eficiente i economice. Studiu privind modalitati de crestere a activitatii firmei. Studiu privind motivatia personalului ca obiectiv al managementului resurselor u mane. Studiu privind operatiunile si inregistrarile planului de afaceri. Studiu privind masurile controlului calitatii produselor alimentare la o unitate producatoare. Studiu privind operatiile de decontare pentru asigurari si protectie sociala. Studiu privind normele specifice elaborarii si analizei bilantului contabil. Studiu privind locul. rolul si implicatiile intreprinderii in mediul competitiv. Studiu privind operatiile contabile de lichidare specifice societatilor comercia le. Studiu privind modalitati de promovare a relatiilor economice internationale. Studiu privind motivarea angajatului din cadrul unei universitati. Studiu privind modificarile structurale in sistemul de resurse umane. Studiu privind plasarea impozitelor indirecte in cadrul resurselor financiare pu blice. Studiu privind performantele intreprinderii in contextul economiei actuale. Studiu privind locul si rolul impozitelor si taxelor in administratia publica. Studiu privind metodologia de acordare a creditelor bancare agentilor comerciali . Studiu privind posibilitatile de imbunatatire a retelei de comunicatii militare. Studiu privind operatiunile de leasing desfasurate de o firma. Studiu privind modelele economiei macromonetare in corelatie cu aspectele econmi ce monetare. Studiu privind originea si evolutia managementului industrial. Studiu privind operatiunile de export la o societate comerciala. Studiu privind operatiunile de inventariere a elementelor de activ si pasiv. Studiu privind modalitatile de previzionare si gestionare a riscului de creditar e. Studiu privind particularitati in acordarea contractului de credit bancar.

Studiu privind relatia dintre dobanda si inflatie si implicatiile acesteia in fe nomenul economic. Studiu privind problematica formarii personalului in cadrul firmei. Studiu privind rolul impozitelor indirecte in dezvoltarea actuala a Romaniei.iile acesteia. . Studiu privind rolul si locul contabilitatii in domeniul activitatilor turistice . Studiu privind sistemul controlului financiar al impozitelor. Studiu privind problematica elaborarii bilantului contabil. Studiu privind respectarea principiilor etice in cadrul negocierilor in afaceri. Studiu privind rolul si trasaturile calculatiei costurilor. Studiu privind procedurile controlului propriu asupra unitatilor patrimoniale. Studiu privind procesul de pastrare. Studiu privind strategii si politici adoptate de economia statelor latino americ ane. Studiu privind strategii de restructurare ale eficientei economice. Studiu privind problematica fiscalitatii si impactul acesteia asupra societatii. Studiu privind procesul de evidentiere a creditelor bancare. Studiu privind procesul contabil caracteristic factorului de munca. Studiu privind reglementarea si functionalitatea creditului documentar. Studiu privind tehnici de promovare a turismului in economia nationala. Studiu privind regimul fiscal al dividendelor. Studiu privind tehnici de consultanta a managementului in cadrul societatilor co merciale. Studiu privind raspunderile personalului in domeniul gestiunii. Studiu privind strategiile investitionale practicate in economia de tranzitie. Studiu privind sectorul bancar romanesc si creditele pentru bunuri de consum. Studiu privind problematica entitatii economice multinationale in contextul glob alizarii. Studiu privind structura si dinamica datoriilor fiscale la o firma. Studiu privind procesul integral al certificarii calitatii la o societate comerc iala. Studiu privind problematica gestiunii operatiunilor de creditare. Studiu privind tendinte si perspective ale comertului exterior romanesc. Studiu privind statutul Europei in economia mondiala. Studiu privind procesul de amortizare a imobilizarilor corporale in cadrul socie tatilor comerciale. Studiu privind problematica fondului de rulment. Studiu privind rolul mixului promotional in cadrul firmei. Studiu privind stabilirea metodelor de control fiscal asupra impozitelor indirec te. Studiu privind stimularea angajatilor in scopul cresterii eficientei economice. Studiu privind problematica elaborarii si evaluarii bilantului contabil. Studiu privind procedurile contabile ale organizarii si repartizarii salariilor. Studiu privind promovarea imaginii de marca. Studiu privind reglementarea fiscala a impozitului pe profit. Studiu privind tehnici de asigurare si protectie sociala in contabilitate. Studiu privind situatiile financiare ale societatii comerciale. Studiu privind problematica economiei tranzactionale si a celei de subzistenta i n mediul rural. Studiu privind tehnici de finantare bancara pe termen mediu sau lung. Studiu privind procedeele de evaluare a societatilor comerciale. atragere si fructificare a economiilor. Studiu privind structura si dinamica indicatorilor economici specifici stocurilo r. Studiu privind strategii dinamice pentru dezvoltarea firmei. Studiu privind tehnici de finantare a persoanelor fizice. Studiu privind procesul de incadrare in zona turistica. Studiu privind rezultatul analizei dianostic in managementul organizatiei. Studiu privind rolul si importanta FMI in economia mondiala. Studiu privind proiectele de investitii internationale.

Studiu statistic a pietei asigurarilor din Romania. Tehnici de crestere a eficientei manageriale in contextul optimizarii investitii lor. Studiul tehnicii bancare pe cazul unei banci comerciale. Tendinte si perspective ale evaziunii fiscale in economie. Sursele de informare ale managementului trezoreriei concretizate in bilant si co ntul de rezultate. Tendinte de dezvoltare pe piata financiara a cardurilor. Taxele si impozitele unei societati sub aspectul sistemului informational. Tehnici si mijloace publicitare folosite in activitatea promotionala a unei agen tii de turism. Tehnici si procedee ale auditului intern in cadrul institutiilor publice. Taxele vamale in procesul aderarii Romaniei la UE. Tehnici de contopire a strategiei de resurse umane in strategia intreprinderii. Studiu privind verificarea si certificarea contabila a bilantului. Tehnici de promovare a unei agentii de turism. Studiul managementului resurselor umane. Sugestii de perfectionare a relatiilor cu clientii intr-o intreprindere. Subsistemul informatic al unei societati pentru desfacerea de stocuri de marfuri . Tehnici de promovare a produselor noi pe piata serviciilor. Supravegherea prudentiala a sectorului bancar ca activitate de audit si control bancar.Studiu privind tendintele de dezvoltare a cooperativelor de credit in Romania. Studiul financiar privind riscul in Banca Comerciala Romana. Studiul perceptiei Brand versurs Marca. Tendinte si evolutie in abordarea conceptuala a datoriei externe din Romania. Tehnici si instrumente abordate in managementul aprovizionarii si desfacerii. Tehnici si metode de lansare in procesul de fabricatie. Taxa pe valoare adaugata. Tehnici si intrumente manageriale in procesul de elaborare al bilantului. Studiul limitei de rentabilitate determinata prin costuri. sursele de influenta si gradul in care a cestea pot fi controlate. Tendinte pe piata valutara si metode de apreciere a riscului valutar. Studiu statistic privind cresterea PIB in functie de dinamica cheltuielilor publ ice. Studiu statistic privind metodologia de determinare a momentului optim in activi tatea economica. Studiul rezistentei manageriale cu ajutorul centrelor de profit. Tendinte si variante de consiliere valutara in Romania. Tentative de infiintare a monedei nationale. Studiul de caz privind conceptul de produs la o societate comerciala. Sudiu de caz privind elaborarea si realizarea imaginii unei marci. Studiul de caz privind analiza bugetului de venituri si cheltuieli la o societat e comerciala. Tehnici de optimizare a cerererii si ofertei pe piata. Tehnologia executarii unui reper in cadrul pietei de capital din Romania. Studiul activitatii unei societati de servicii. Tendinte si evolutie in colaborarea transfrontaliera in Europa. Tehnici si metode de analiza economica financiara Particularitati privind relati a cost . Studiul rentabilitatii privind corelatia dintre salariu si productivitatea munci i. Tehnici manageriale de solutionare a conflictelor. Tehnici privind modernizarea si retehnologizarea industriei pe plan internationa l. Asezare si percepere. Tehnici de utilizare a managementului culorii si sistemele digitale. Studiu sistemului de plati pe suport hartie din Romania in etapa actuala. Tendinte si evolutii ale formelor de impozite directe din Romania. Tipologia garantiilor bancare si implicatiile acestora in activitatea de credita .profit.

Utilizarea metodei ratelor de finantare pentru analiza echilibrului financiar la o societate comerciala. Trasaturile managementului relatiilor cu clientii intr-o societate comerciala. Veniturile bugetare in cadrul unei companii. Trasaturile managementului in traficul aerian. Trasaturi ale managementului riscului in sistemul de acordare a imprumutului. Trasaturile managementului personalului angajat in cadrul unui hotel. Trasaturi ale managementului sectoarelor publice. Utilizarea cartilor de plata ca instrumente de plata electronica.re. coruptiei si birocrat . Utilitarea teoriei jocurilor in analiza pietelor oligopoliste.export. Utilizarea in tranzactiile internationale din cadrul unei societati a instrument elor de plata. Trasaturile managementului valorii clientilor intr-o societate comerciala. Utilizarea raporturilor de sinteza contabila in analiza structurii financiare. Tranzactiile IMM . Utilizarea pragului de rentabilitate in analiza rentabilitatii la o societate co merciala. Turismul cultural pe piata europeana si strategiile de marketing utilizate in pr omovarea ofertei. Trasaturi ale managementului procesului de retribuire intr-o societate. Trasaturi ale managementului de succes al personalului angajat. Tipuri de operatiuni utilizand cardurile bancare in cadrul unei banci romanesti. Venituri. Trasaturi caracteristice ale managementului protectiei muncii. Utilizarea managementului prin exceptie ca mijloc de perfectionare a metodelor d e management. Studiu de caz pe o so cietate comerciala. Utilizarea modelelor econometrice in stabilirea previziunii inflatiei.economice. Particularitati ale analizei tehnico . Tipologia si rolul impozitelor in finante. Tranzactiile economice internationale si modalitatile de plata utilizate. Trasaturile managementului proceselor de subventionare. Trasaturile proceselor de subventionare si analiza succeselor economice ale BIR. Trasaturi ale managementului de fabricatie in industrie. Trasaturi ale managementului serviciilor turistice regionale. Utilizarea tehnologiilor informationale si comunicationale pentru promovarea ser viciilor turistice. Trasaturile managementului vanzarilor si efectele lui asupra comercializarii pro duselor. Trasaturi ale managementului resurselor umane la o societate comerciala. Trasaturile managementului de transfer de tehnologie in siderurgie. Varful de lance in poitica promotionala concretizat in marketingul direct in cad rul unei societati. Variantele de colectare. Transferul interbancar de fonduri din perspectiva auditului si controlului banca r. cheltuieli si rezultatul exercitiului financiar. Transportul romanesc in cadrul sistemului economic national. Viziunea populatiei asupra calitatii serviciilor juridice. Utilizarea bilantului patrimonial in cadrul unei firme pentru realizarea analize i echilibrului financiar. Trasaturi ale managementului riscului in cadrul programelor de constructie.urilor. Trasaturile managementului relatiilor cu clientii si conduita in business. Valorile mobiliare in cadrul bursei de valori. Trasaturi ale managementului strategic in cadrul unui hotel. serviciile si incertitudinea in afaceri. Tranzactiile comerciale internationale si modul lor plata. Utilizarea acreditivului documentar in operatiunile de import . Trasaturi ale managementului in sistemul educational intre prezent si viitor. Trasaturile managementului productiei scopuri si planificari conexate. Utilizarea acreditivului in platile internationale. Tipuri de actiuni privitoare la societatile comerciale.

================================================================================ ======================================= ADMINISTRATIE PUBLICA ================================================================================ ======================================= Achizitiile publice Administrarea resurselor financiare in Serviciul Politiei Comunitare Administratia publica din Romania ca factor important in integrarea europeana Administratia publica in Uniunea Europeana Analiza activitatii de comunicare si relatii publice a caselor de asigurari de s anatate Analiza bugetelor locale ca instrumente de consolidare a autonomiei administrati ei publice locale Analiza chestionarului ca element de cercetare in marketing Analiza Declaratiei Universale a Drepturilor Omului Analiza delegarii administrative precum si a eficientei controlului constitution alitatii ordonanatelor Analiza functiei de prefect ca autoritate de tutela administrativa Analiza generala asupra fenomenului administrativ Analiza locului si rolului prefectului in administratia pblica locala Analiza modalitatilor si a procedurii de stingere a creantelor fiscale Analiza performantelor profesionale in administratia publica locala Analiza procedurii administrative in activitatea administratiei militare Analiza Procesului E-Government ca strategie a Guvernului Romaniei in administra tia publica Analiza raspunderii partilor in contractul de transport de marfuri pe calea fera ta Analiza reformei administratiei publice locale in vederea integrarii europene Aspecte de ordin procedural in contenciosul administrativ Aspecte privind administratia si serviciile publice din Romania Aspecte privind constituirea sistemului educativ si institutional a functionarul ui comunitar Aspecte privind darile de seama si a valorificarii informatiilor din acestea Aspecte privind formarea profesionala a specialistilor in administratia publica Aspecte privind functia publica in administratia publica locala Aspecte privind istoria administratie publice Aspecte privind leadershipul comunitar in administratia publica locala Aspecte privind modoficarea si incetarea raportului de serviciu Aspecte privind puterea de integrare in Uniunea Europeana Aspecte privind reforma administrativa in Romania Aspecte privind relatiile Parlamentului European cu alte institutii comunitare Aspecte privind rolul administratiei publice Aspecte privind statutul social al functionarului public Cadrul teoretic privind reforma administratiei publice Cariera militara ca functie publica Cercetarea stiintifica a notiunii de administratie publica in dreptul comparat Comunicarea olfactiva rolul si locul de-a lungul istoriei. Parfumul ieri si azi Drepturile si obligatiile functionarilor publici Eficacitatea folosirii piesei de AG-9M in lupta de aparare impotriva blindatelor inamice Eficienta cheltuielilor pentru actiuni social .iei din sistemul juridic. Zona libera ca instrument de promovare a comertului exterior.culturale Executia bugetara prin intermediul trezoreriei la nivelul unui consiliu judetean Impozite si taxe locale componente ale bugetului public Legiunea V Macedonica si teritoriul militar al acesteia Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania Marketingul unui centru comercial .

normele si structura administratiei publice locale Studiu privind reforma administratiei publice in vederea integrarii europene Studiu privind reproducerea neautorizata a programelor de calculator .privat Studiu privind legislatia europeana si aplicararea ei Studiu privind miturile si mitologiile politice Studiu privind modernizarea sistemelor administrative europene Studiu privind modificarea si incetarea raportului juridic de functie publica Studiu privind nulitatea si revocarea actelor juridice administrative Studiu privind organizarea activitatii postale in localitatile rurale Studiu privind particularitatile sistemelor informationale in administratia publ ica locala Studiu privind perfectionarea sistemului motivational la nivelul consiliilor jud etene Studiu privind principiile.ului comunitar in domeniul concurentei si a jutorului de stat Strategii de reforma asupra personalului din administratia publica Structuri administrative locale dupa anul 1968 in judetul Prahova Studiu critic al legislatiei sistemului administratiei publice locale Studiu de caz privind activitatea administratiei publice in vederea recalcularii dreptului la pensiei Studiu de caz privind administratia publica locala in cadrul teoriilor organizat ionale Studiu de caz privind contenciosul administrativ Studiu de caz privind efectele divortului asupra relatiilor personale dintre sot i Studiu de caz privind institutiile si politicile de ocupare a fortei de munca Studiu de caz privind pensia ca drept de asigurare sociala Studiu de caz privind personalitatea fuctionarului public Studiu privind administratorii societatilor comerciale si raspunderea acestora Studiu privind analiza diagnostic la directia de munca si solidaritate sociala Studiu privind apararea si securitatea nationala in vederea globalizarii Studiu privind conditiile de fond si forma ale cambiei si biletului la ordin Studiu privind contabilitatea in administratia publica Studiu privind Curtea Constitutionala ca instanta de contencios electoral Studiu privind dreptul administrativ ca functie in cadrul statului Studiu privind elementele de istorie si contemporaneitate ale administratiei pub lice centrale de specialitate Studiu privind implementarea parteneriatului public .Modalitati de control a activitatii administratiei publice Modalitati de executare silita in vederea recuperarii arieratelor bugetare la no tarul public Notiuni generale privind Administratia Publica in Romania Organizarea administrativ operativa a circulatiei in orase Organizarea si functionarea administratiei publice din Romania Principiile managementului public Principiul aflarii adevarului si jurisdictia curtii de conturi Propuneri privind conceperea sistemului institutional pentru pregatirea function arului comunitar roman Recrutarea. selectarea si integrarea factorului uman in vederea obtinerii de per formante organizationale Relatia dintre normele juridice si normele de convietuire Relatiile Romaniei cu institutiile financiare internationale in vederea gestiona rii datoriei publice Rolul administratiei publice in procesul de europenizare Rolul Postei romane in promovarea activitatilor de relatii publice Sistemul de management de mediu in Romania de azi Strategia reformei in motivarea si definirea posturilor in institutia publica Strategii de atac in materia contenciosului administrativ Strategii de fundamentare si finantare a cheltuielilor la o institutie din admin istratia publica locala Strategii de implementare a acquis .

viroze. Studiu de caz privind prunul Fertilizarea organica a graului si reactia ecofiziologica a acestuia fata de ace st tip de fertilizare Importanta culturii de orez. bacteri oze.Studiu privind responsabilitatile administratiei publice locale in protectia med iului Studiu privind revocarea si a efectelor revocarii actelor administrative Studiu privind satisfactiile cetatenilor unui oras fata de serviciile administra tiei publice Studiu privind schimbarile sociale la nivelul organizatiei ce asigura servicii p ublice Studiu privind sistemul de schimburi interactive dintre registrul de proprietate si autoritatile locale Studiu privind strategiile de gestionare a imaginii oricarei organizatii Studiu privind taxele si impozitele datorate statului Studiu privind viitorul arhitecturii institutionale in cadrul Uniunii Europene Studiul organizarii si functionarii sistemelor administrative Studiul procesului bugetar al unitatilor administrativ teritoriale Taxele vamale in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana Tehnici de evaluare si instruire a personalului din administratia publica locala Tehnici manageriale privind resursele umane in administratia publica Tehnicile de comunicare cu presa ca factori importanti in relatiile publice ================================================================================ ======================================== AGRICULTURA .PROTECTIA MEDIULUI .AGRONOMIE .INGINERIE ALIMENTARA ================================================================================ ======================================== Analiza intreprinderilor tehnice la culturile de camp [ODA AGRO Calarasi] Proiectarea unei sectii de fabricare a produselor de caramelaj Sortimentul actual de soiuri la alun si organizarea lucrarilor de inmultire a ma terialului saditor Studiu privind infiintarea unei plantatii de mar super intensiv {Hortisem SA Studiu statistic privind influenta Rolmix-ului asupra conservabilitatii cabanosu lui Studiul evolutiei calitatii carnii ambalate sub vid Dreptul mediului Protectia juridica a atmosferei Analiza agentilor patogeni la vita de vie Analiza caracteristicilor conditiilor naturale Analiza cultivarii a doi hibrizi de porumb atat in regim irigat cat si neirigat Analiza hipertiroidismului experimental la gaina Analiza influientei lungimii corporale si a perimetrului mare asupra prolificita tii la femelele de pesti Analiza privind ambalarea. depozitarea si transportul laptelor si prod uselor lactate Analiza privind influienta pesticidelor asupra plantelor medicinale si a medicam entelor vegetale Analiza tehnologiei de fortare a narciselor Apecte privind cresterea si dezvoltarea matcilor de reproductie Aspecte privind bolile orzului si combaterea lor Aspecte privind caracteristicile filierei legumelor Aspecte privind integrarea diferitelor soiuri de mar in cadrul ecosistemului pom icol Aspecte privind obtinerea produselor de origine animala Aspecte privind operatiile unitare din industria alimentara Aspecte privind organizarea unei ferme familiale intr-o zona a tarii Aspecte privind pomii fructiferi. micoze . marcarea. Bolile orezului si combaterea lor .

Importanta social economica a padurilor si a bazelor de amenajare Precizari privind aspectele toxicologice.economica a unei localitati Studiu de caz privind frecventa si terapia mamitelor la vaci Studiu de caz privind gandacul ovazului Studiu de caz privind organizarea unei ferme familiale intr-o microzona Studiu de caz privind piata de desfacere a vinului romanesc Studiu de caz privind proiectarea lucrarilor de baza intr-o amenajare piscicola Studiu de caz privind starea de fertilitate a solurilor ocupate cu pajisti natur ale Studiu de caz privind tehnologia de obtinere a vinurilor rosii Studiu privid toleranta porumbului la toxicitatea de aluminiu si la aciditatea s olului Studiu privind bacteriile din genurile staphylococcus si streptococcus din mamit ele de la vaci Studiu privind bolile vitei de vie Studiu privind calitatea resurselor umane si a modului de organizare a activitat ii acestora Studiu privind controlul calitatii produselor apicole Studiu privind controlul calitatii produselor in alimentata publica Studiu privind dezvoltarea rurala pe zone Studiu privind dinamica agentilor patogeni la floarea soarelui Studiu privind glanda pineala si implicatiile acesteia in cresterea puilor de ca rne Studiu privind importanta principalelor culturi dintr-o anumita zona Studiu privind indicii agrochimici si planul de fertilizare a solurilor Studiu privind tehnologia aplicata pe fazele de vegetatie la cultura graului de toamna Tehnici de ameliorare a unei pajisti degradate din zona de silvostepa Tehnici de amenajari de plantatii viticole in subbazidenele hidrografice Tehnologia culturii de soia pentru boabe in conditii de agrotehnica irigata Tehnologia de cultura a vitei de vie in Romania si importanta ei Tehnologii de cultura aplicate in plantatiile viticole pentru struguri de masa Transformarile microbiologice ale unor produse vegetale ambalate in vid si in al te atmosfere modificate ================================================================================ ============================= ASISTENTA SOCIALA .SOCIOLOGIE ================================================================================ ============================= Persoana cu handicap fizic .Controlul social si prevenirea acestuia Acceptare si respingere in comportamentul toxicoman . hematologice si biochimice in intoxica tia cu plumb la ecvine Sisteme de intretinere a solului si influienta lor asupra cresterii diferitelor soiuri de prun Strategii de ameliorare a unei pajisti degradate din zona submontana Strategii de combatere integrata a buruienilor din principalele culturi Strategii de cultivare a cartofului in diferite conditii de fertilizare fitotehn ice Strategii de imbunatire si folosire a unei pajisti din zona premontana Strategii de proiectare a unor unitati agricole de mica capacitate Strategii privind cresterea si fructificarea noilor soiuri de cires Studiu de caz privind cresterea si fructificarea noilor soiuri de mar Studiu de caz privind dezvoltarea socio .Realitati si perspective Specificul evaluarii si interventiei sociale in familiile sarace Acordarea prestatiilor in domeniul asistentei sociale [Comuna Brastavatu jud Olt ] Preluarea sondajelor de opinie in presa scrisa Fenomenul criminalitatii .

logicii si metodologiei intrebarilor in cercetarea roman easca Aspecte ale gestionarii crizei mediatice. Procedee tenico . Studiul cunoasterii la nivelul comunicotional Analiza factorilor psihosociali cu incidenta asupra comportamentului sexual si e rotic la adolescenti si tineri Analiza impactului transmis de mijloacele de publicitate asupra pietei tinta Analiza influentei mediului penitenciar asupra mamelor care executa pedepse priv ative de libertate Analiza lectiei de recapitulare si sitematizare a cunostintelor Analiza particularitatilor asistentei sociale acordate persoanelor varstnice Analiza privind rolul asistentului social in comunitatea deficientilor de auz Analiza privind structura sociala si familia Analiza protectiei sociale in domeniul somajului Analiza resurselor identitare ale reconversiei profesionale in mediul universita r Analiza sociologiei educatiei ca stiinta a universului social Analiza somajului si politicilor antisomaj.educative Aspecte ale raportului de evaluare conform standardelor internationale de evalua re Aspecte ale studiului de organizare si petrecere a negocierilor in cadrul unei c ompanii Aspecte ale traficului de stupefiante.nascuti lor in sectiile spitalicesti Aspecte privind comunicarea manageriala in relatia management .so ciala Aspecte privind specificul capacitatilor cognitive cerute de insusirea matematic ii si conditiile formarii lor Aspecte privind strategiile matrimoniale si indentitate la aromanii gramusteni Aspecte teoretice avand la baza studiul nevoilor .sindicate Aspecte privind criza in familie. Factor favorizant al delicventei Aspecte privind lectia intre clasic si modern. Studiu privind managementul crizei Aspecte ale influentei activitatilor de gradinita asupra socializarii progresive a scolarului Aspecte ale integrarii familiei de rromi si a etniei rromi in mijlocul etniei ma joritare Aspecte ale politicilor educationale centrate pe scoala si comunitate Aspecte ale proiectarii activitatii didactico . Studiul educatiei ca forma de int eractiune umana Aspecte privind mediul familial ca sursa de reusita scolara a elevilor Aspecte privind planificarea carierei organizationale si individuale in cadrul u nei companii Aspecte privind scoala Christiana ca alternativa la serviciile de asistenta .privat Adolescenta si importanta educatiei sexuale Ajutorul dat de testele sociometrice in cunoasterea grupului mic Analiza comportamentului autodistructiv la adolescenti Analiza comunicarii telefonice.Actorii dezvoltarii locale si parteneriatul public .tactice Aspecte clasice si moderne ale lectiei Aspecte de integrare in scoala a elevilor cu deficienta mintala Aspecte privin rolul asistentului social in prevenirea abandonului nou . Asigurarile sociale in Romania Analiza televiziunii si influentei sociale Anxietatea si influenta fobiei sociale asupra activitatii si stilului de comunic are Aspecte ale anexietatii sociale ca simptom sau tulburare in diferite tipuri de c olectivitati Aspecte ale asistentei sociale acordate adolescentilor consumatori de droguri le gale Aspecte ale copilului in perioada adolescentei Aspecte ale dezvoltarii sociale in comunitatile rurale romanesti Aspecte ale empatiei si creativitatii in comunicare Aspecte ale filosofiei.

Dimensiuni sociale in etapa de tranzitie Dezvoltarea capacitatilor creative la varsta prescolara mare. Interpretarea culturala a gesturilor Comunitatea de rromi alesi. Cauze si efecte Modalitati de reducere a factorilor favorizanti ai stresului Negocierea internationala.cognitiva si mecanismele prin care violenta mass .fumat Calitatea muncii si ocuparii feminine in UE Cartea ca lume interioara. Stratageme si tehnici Negocierea si caracteristicile procesului de negociere Obiceiuri de nunta traditionale si moderne Parteneriatul dintre organizatiile neguvernamentale si administratia publica loc ala Perfectionarea procesului de comunicare manageriala prin modificarea sistemului informational Personalitatea comunicationala a profesorului fata de elev Personalitatea copilului si importanta rolurilor parintilor Perspectiva socio . Relatie vazuta din perspectiva psihologiei organizat ionale Maltratarea copilului in mediul familial.idei fundamentale Efectele negative ale divortului asupra copiilor Evolutia ideii de nemurire in gandire si arta Familia monoparentala romaneasca comparativ cu situatia familiilor europene Familiile de migratie si influienta in relatia copil parentalitate Femeia in istorie si mentalitate Fobia sociala. Aspecte sociale si teoretice Fundamentele teoretice ale invatarii si invatarii autodirijate.verbala. Studiu empiric a supra invatarii autodirijate Furnizarea de asigurari sociale de somaj cu implicarea statului Implicatiile deficientei vizuale la varsta scolara mica Importanta filosofiei arabe a istoriei ilustrate de Ibn Khaldun Influenta comunicarii interpersonale in mediul militar Influenta mediului familial in procesul de socializare la varsta scolara mica Influienta exemplelor negative din familie asupra personalitatii copilului Interventia asistententului social in dezvoltarea personalitatii copilului insti tutionalizat Invatamantul prescolar in Romania . Identitate si individualizare prin lectura Cauze si aspecte ale crizei in familia monoparentala Cauze.media act ioneaza asupra prescolarilor Presa scrisa si preluarea sondajelor de opinie Publicitatea si efectele acesteia asupra consumatorului Relatiile dintre handicapul social si performantele in invatare la scolarul mic Responsabilitatea evaluarii profesionale Rolul familiei in educarea copiilor Rolul scolii si al familiei contemporane in educatia copiilor Saracie si excluziune sociala in societatea romaneasca Sistemul de protectie sociala in Romania Sistemul de reeducare al minorilor infractori in Romania . Metode si tehnici de stimulare Cultivarea creativitatii in scoala Devianta. Rolul desenului Divortul ca disfunctie a familiei si consecintele acestuia asupra evolutiei adol escentului Divortul si criza familiala in perspectiva asistentei sociale Divortul si influienta lui asupra dezvoltarii copiilor Drumul comunicarii performante in cadrul relatiilor publice Educarea prescolarilor pentru cunoasterea mediului Educatia .Aspectele fumatului si scopul unui program anti . forme si modalitati de prevenire ale delicventei patologice Comunicare non . Rromanipen si modern Consideratii privind victimizarea femei in Romania in perioada de tranzitie Creativitatea personalului.personalitate.Locul gradinitei in sistemul de invatamant Leadership .

Sistemul formal al logicii. Continutul si evaluarea competitivitat ii Studiul relatiei personalitate . Aspecte ale momoriei de scurta si de lu nga durata Studiu privind efectul abuzului fizic si emotional asupra comportamentului agres iv la preadolescenti Studiu privind evaluarea programelor sociale studiu privind imbogatirea si actizarea vocabularului prin activitati de tip sco lar Studiu privind mediul scolar si rolul lui in dezvoltarea personalitatii copilulu i Studiu privind minoritatea etnica a rromilor din Romania Studiu privind rezistenta la schimbare a cadrelor didactice universitare Studiu privind rolul familiei in dezvoltarea psihica a copilului Studiu privind sarcinile invatamantului.angajament in contextul Culturilo r Organizationale Distincte Studiul sociologic al raportului minoritate . Fundamentarea interventiilor sociale Studiu de caz privind protectia sociala a persoanelor cu handicap Studiu introductiv in comunicarea umana Studiu privind abandonul copilului nou nascut in spital sau maternitate Studiu privind componenta de comunicare in organizatii Studiu privind credibilitatea sursei in construirea opiniei publice si a opiniei de grup Studiu privind delicventa juvenila. sub presiune selectiva Analiza interactiunii dintre melatonina si celulele sistemului imunitar Apecte privind combinatiile complexe aplicate in biologie si medicina Aspecte privind originea si evolutia cariotipului uman Aspecte privind potentialul antibacterian si antifungic al produselor apicole Strategii nedistructive de examinare a grosimii stratului de turba Studiu de caz privind clonarea din punctul de vedere al stiintei si al bioeticii Studiu de caz privind embriogeneza somatica la molid Studiu de caz privind leziunile nervoase in traumatismele cranio .satisfactie .obiect al investigatiei sociologice Teorii despre casatorie si familie de la traditional la modern Teorii motivationale privind satisfactia in munca Teorii motivationale privind satisfactia profesionala Violenta in familie. Aspecte ale reflectarii in literatura d e specialitate Studiu privind stimularea creativitatii elevilor din invatamantul primar Studiu privind teoriile competitivitatii. o problema de sanatate publica ================================================================================ ================================= BIOLOGIE ================================================================================ ================================= Analiza dinamicii fondului de gene intr-o populatie de drosophila melanogaster.majoritate Studiul structurii sociale. Socializarea si stratificarea sociala Studiul structurilor microgrupului militar .cerebrale Studiu de caz privind procesul de imbatranire la om Studiu de caz privind schimbarile ecologice provocate de navigatie si transportu ri navale Studiu privind implicatiile genetice in apoptoza Studiu privind modelele animale de depresie . Elemente de filosofie Sondaj asupra saraciei comunitare proromi. Trasaturi caracteristice ale personalitatii delicvente Studiu privind dificultatea de invatare.

400 g Deranjamentele transmisiei si echipamentele Tractorului U-650 Repararea instalatiei de alimentare Repararea si intretinerea mecanismului de distributie ================================================================================ ===================================== DREPT ================================================================================ ===================================== Asigurarea . gajul.================================================================================ ================================== CONTABILITATE ================================================================================ ================================== Analiza echilibrului financiar Contabilitatea cheltuielilor de exploatare [SC Nura Impex 2000 SRL] Contabilitatea decontarilor privind salariile la SC ORIGINAL TRADE SA BRASOV Evidenta produselor finite la SC Expomob SRL Impozitul pe profit Metoda costurilor specifice (Direct-Cossting evoluat) Monografia contabila la SC Birotec Design SRL Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor in entitatile r omanesti ================================================================================ =================================== DIVERSE DOMCUMENTE ================================================================================ =================================== Repararea organelor de baza ale masinilor agricole Norme de protectie a muncii P S Aspecte generale privind somajul BIROTICA .Comunicatia birotica Cadmiul Cercetare asupra serviciilor publice de educatie si implicatiile economico-socia le Comunicarea non-verbala Convesia energiei solare in energie electrica.raspunderea civila Aspecte privind identificarea autorilor unor infractiuni savarsite prin violenta [urmele de sange] Combaterea traficului si consumului ilicit de droguri Competenta Curtii Europene de Justitie Consideratii generale privind infractiunile contra persoanei Contractul de leasing Coruptia si complicitatea Drepturile Si Obligatiile Functionarului Vamal European Flagelul drogurilor si traficului de stupefiante Garantiile.Proiect impaduriri Somajul Structura organizatorica la o societate comerciala Tehnologia fabricarii painii albe la tava de 0. Efectul fotovoltaic Diplomatie in vreme de razboi Investitiile straine directe in Romania SILVICULTURA . ipoteca Identificarea criminalistica a armelor de foc Interpretarea criminalistica a urmelor Notiuni generale privind identificarea persoanelor dupa urmele biologice Particularitati ale aderarii Oomaniei la Uniunea Europeana Raportul juridic .

administrarea si aprecierea probelor Rolul expertizei in procesul penal si civil Sinteza cursului de drept procesual penal Abordarea contractului individual de munca prin prisma dreptului muncii Abordarea delicventei juvenile si a modalitatilor de combatere. ocrotire si prev enire a acesteia Abordarea expertizei judiciare ca mijloc de proba in procesul penal Abordarea infractiunii de omor deosebit de grav din perspectiva codului penal Abordarea problemei dialogului social existent in Romania Abordarea teoretica a dreptului de retentie Abordarea termenului de populatie din perspectiva dreptului international public Abordari ale drepturilor omului in epoca contemporana Abordari ale impartirii bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei Abordari teoretice cu privire la Curtea Constitutionala a Romaniei ca instanta d e contencios electoral Abordari teoretice privind asigurarea si protectia sociala Abordari teoretice privind cercetarea incendiilor si a exploziilor accidentale Abordari teoretice privind functionarea societatii pe actiuni Abordari teoretice privind plata ca mijloc de stingere a obligatiilor in cadrul contractelor civile Abordari teoretice referitoare la intretinerea copiilor minori de catre parinti Abordari teoretice si practice ale infractiunii contra ordinii si disciplinei mi litare Abordari teoretice si practice cu privire la modalitatile de combatere a evaziun ii fiscale Abuzul asupra minorului. Tratamentul. Conceptul de agresivitate Ajutorul venit din partea justitie in peroana aparatorului in cadrul dreptului d e aparare Alternative privind protectia sociala. psihoterapia si profilaxia victimizarii mi norului Actiuni penale rezultate din insubordonare.Raportul juridic civil Raspunderea contraventionala Raspunderea politica a guvernului si membrilor sai in dreptul romanesc si compar at Reguli comune privind admisibilitatea. Studiu de caz privind pensia privata Analiza activitatii socio . lovirea superiorului sau a inferioru lui in cadrul armatei romane Activitatea economica a contribuabilului si obligatia fiscala care ii revine in urma acestei activitati Activitatea organelor de politie din punct de vedere al drepturilor omului Actul normativ din perspectiva tehnicii legislative Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana ca prioritate pentru guvern Administratia publica din punctul de vedere al cercetarii stiintifice in dreptul comparat Agresivitatea temei al violentei innascute.culturale in comunitatea europeana Analiza atributiilor presedintelui Romaniei in raporturile cu Guvernul Analiza caracterelor juridice a obligatiei legale de intretinere Analiza cercetarii furtului si traficului de autoturisme Analiza comparativa a traficului de influenta si a altor infractiuni Analiza concedierii ca forma juridica de incetare a contractului individual de m unca Analiza conferintelor internationale pentru protectia mediului Analiza consiliului local ca parte a sistemului administratiei publice Analiza contractului de locatiune din perspectiva conditiilor de validitate Analiza coruptiei si a traficului de influenta Analiza datoriei publice guvernamentala contractata prin organismele financiare internationale Analiza dobandirii proprietatii din perspectiva dreptului roman Analiza drepturilor si indatoririlor parintesti cu privire la persoana minorului .

a ridicarii de obiecte si inscrisuri Analiza evictiunii in contractele civile ca mod de tulburare de drept Analiza gajului si a ipotecii ca forma de garantie Analiza investigatiilor cauzelor de viol si a psihologiei judiciare in aceste ca zuri Analiza juridico .penala a infractiunii de nerespectare a regimului armelor si al munitiilor Analiza limitarilor dreptului de proprietate Analiza muncii.mediei si culturii de masa. Cerintele erorii viciu de consimtamant Aspecte ce caracterizeaza infractiunile de trafic si consum ilicit de droguri Aspecte comune ale infractiunior contra comunitatii cu insistare pe infractiunea de ultraj .Analiza efectuarii perchezitiei.stiintifice si experiza cri minalistica Asemanari si deosebiri privind adoptia in dreptul romanesc si cel italian Asigurarea de raspundere in practica nationala si internationala Asigurarile de protectie si indemnizare ca forme ale asigurarilor maritime Aspecte ale cantractului de navlosire si efectele produse de acesta Aspecte ale educarii copilului in vederea cunoasterii drepturilor sale Aspecte ale mass .penala a evaziunii fiscale la persoanele fizice si juridice Analiza juridico .sociale Analiza protejarii relatiilor sociale referitoare la autoritatea organelor de st at Analiza punerii in executare a hotararilor judecatoresti Analiza raspunderii comitentilor pentru faptele prepusilor Analiza raspunderii materiale ca forma a raspunderii din dreptul muncii Analiza regimului juridic al antantelor in dreptul comunitar si roman Analiza regimului juridic al obligatiunilor comerciale Analiza repararii prejudiciului ca efect al raspunderii delictuale Analiza scrisului din punct de vedere criminalistic Analiza societatilor bancare din perspectiva dreptului comparat Analiza teoretica a mostenirii din punctul de vedere al dreptului international privat Analiza teoretica a tentativei din perspectiva Dreptului Penal Legal Analiza tratatului international ca baza de inspiratie a dreptului international public Analiza violului ca infractiune contra persoanei Analiza zonelor supuse jurisdictiei nationale in ceea ce priveste dreptul marii Analizarea actului de procedura prin care instanta se pronunta asupra exceptiei procesuale Analizarea violentei domestice in familie Analliza inscrisurilor ca mijloace de proba Apararea nationala din perspectiva autoritatilor militare Aprecieri cu privire la raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie Aprecieri referitoare la regimul juridic al marilor teritoriale Aprecieri teoretice cu privire la dreptul de aparare in urmarirea penala si cerc etare judecatoreasca Arbitrajul international din perspectiva teoretica Asemanari ale infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul Asemanari si deosebiri dintre constatarile tehnico . Elemente fundamentale si aplicatii Analiza obligatiei de intretinere intre soti Analiza organizarii comunitare in activitatile economice Analiza organizarii muncii din punctul de vedere al raspunderii disciplinare Analiza patrimoniului unei societati comerciale din perspectiva organizarii Fond ului de Comert Analiza privind constituirea si reconstituirea dreptului de proprietate si a efe ctelor economico . Democratie si comunicare in noul spatiu public Aspecte ale protectiei juridice a copilului in Romania Aspecte ale viciilor de consimtamant.

Aspecte comune privind consimtamantul si vointa juridica Aspecte criminalistice privind moartea victimei in urma unui viol Aspecte cu privire la personalitatea juridica a organizatiilor internationale in terguvernamentale Aspecte cu privire la raspunderea penala a functionarilor publici Aspecte fundamentale privind drepturile. Principii de organizare si functio nare Aspecte privind analiza criminalistica a armelor de foc dupa urmele principale a le tragerii Aspecte privind atributiile autoritatii tutelare cu privire la ocrotirea minoril or Aspecte privind conditiile de fond in vederea incheierii casatoriei Aspecte privind conditiile legale de revocare a donatiilor Aspecte privind contabilitatea institutiilor publice Aspecte privind contractul de inchiriere Aspecte privind contractul de transport calatori pe calea ferata in cadrul drept ului transporturilor Aspecte privind controlul persoanelor condamnate conditionat Aspecte privind criminalitatea organizata si a infractiilor ce rezulta din aceas ta Aspecte privind doctrina si practica judiciara privind infraciunile de inselaciu ne Aspecte privind dreptul la aparare in procesul penal Aspecte privind evolutia fenomenului de spalare a banilor Aspecte privind executarea normelor de drept comunitar Aspecte privind executarea pedepselor si masurile de arestare preventiva Aspecte privind garantarea drepturilor omului in Europa Aspecte privind garantiile in dreptul comercial Aspecte privind identificarea criminalistica a armelor de foc Aspecte privind importanta expertizei grafologice in investigatiile criminalisti ce Aspecte privind importanta leasingului in economia nationala si in relatiile int ernationale Aspecte privind infractiunea de omor calificat Aspecte privind istoria institutiei Contenciosului administrativ in Romania Aspecte privind izvoarele dreptului comercial cu referire la personalitatea juri dica a unei societati Aspecte privind lipsirea de libertate in mod ilegal Aspecte privind metodele si tehnicile de cercetare criminologica Aspecte privind mijloacele si procedeele folosite in criminologie Aspecte privind natura juridica si scopul executarii silite Aspecte privind Omorul ca infractiune contra persoanei Aspecte privind patrimoniul agentului economic si a activitatii acestuia Aspecte privind prezentarea pentru recunoastere a persoanelor Aspecte privind probele si mijloacele de proba in procesul penal Aspecte privind procedura in inspectia muncii Aspecte privind protectia copilului aflat in dificultate Aspecte privind protejarea bunurilor culturale in caz de razboi Aspecte privind punerea in executie a dispozitiilor civile din hotararile penale . libertatile si indatoririle cetateanulu i Aspecte generale privind expertiza armelor de foc Aspecte generale privind regimul juridic al nulitatii Aspecte juridice privind pericolele comiterii infractiunilor de spalare a banilo r Aspecte legate de raportul de drept constitutional Aspecte privind accidentele de circulatie cu cercetarea la fata locului a cazulu i Aspecte privind actiunea in justitie privind stabilirea filiatiei fata de mama Aspecte privind administratia publica locala si principiile acesteia Aspecte privind administratia publica locala.

drept Autonomia locala in perspectiva integrarii europene Caile extraordinare de atac privind recursul penal Calitatea procesuala a partilor in cadrul procesului civil Caracateristicile actelor administrative de autoritate Caractere juridice fundamentale si competente ce privesc Uniunea Europeana Caracterele juridice privind viciile si efectele ca actiuni de posesie Caracteristica aplicabilitatii imediate a izvoarelor de drept comunitar Caracteristici ale cercetarii criminologice intermediare Caracteristici criminologice in cadrul criminalitatii orientate spre profit Caracteristicile actiunii in revendicare a unui bun imobil Caracteristicile actului juridic civil si fundamentele teoriei dreptului si stat ului Caracteristicile etapei initiale a cercetarii cauzelor de omor si actiuni proced urale intreprinse Caracteristicile juridice ale revendicarii bunurilor imobile Caracteristicile principale ale garantiilor reale Caracteristicile si specificitatea infractiunilor de inselaciune Caracterul limitativ si restricionar al dreptului de proprietate in dreptul civi l Casatoria din perspectiva conditiilor de fond si forma Conceptul de personalitate in cadrul psihologiei judiciare Conditiile de deschidere a procedurii de reorganizare judiciara Constructia comunitara din perspectiva dreptului administrativ Continutul si rolul impozitelor. taxe locale si facilitati fis cale aplicate Contracte in sisteme internationale . Impozite directe.Aspecte privind raportul juridic civil Aspecte privind raspunderea juridica a individului pentru infractiuni internatio nale Aspecte privind realizarea dreptului si raspunderea civila Aspecte privind recursul in procesele civile Aspecte privind regimul juridic al armelor de foc in cazul supravegherii frontie rei de stat Aspecte privind regimul juridic al spatiului aerian Aspecte privind relatiile comunitare externe Aspecte privind respectarea drepturilor omului si legatura dintre aceasta si pro tectia mediului Aspecte privind restrangerea exercitarii unor drepturi in Constitutia Romaniei Aspecte privind sanctiunile penale ce pot fi aplicate functionarilor publici Aspecte privind sistematizarea actelor normative Aspecte privind sistemul de protectie sociala Aspecte privind sistemul unic de publicitate imobiliara Aspecte privind supravegherea urmaririi penale de catre procuror Aspecte privind talharia si ocrotirea dreptului prin mijloace penale Aspecte privind teritoriu si frontiera de stat in dreptul international public Aspecte privind testamentul si principalele dispozitii testamentare Aspecte privind violarea de domiciliu si tulburarea de posesie Aspecte referitoare la libertatile fundamentale in Uniunea Europeana Aspecte teoretice cu privire la raspunderea civila in cazul comiterii delictelor de presa Aspecte teoretice privind contractul colectiv de munca Aspecte teoretice privind Curtea internationala cu referire la curtea internatio nala de justitie Aspecte teoretice privind desfacerea casatoriei prin divort Aspecte teoretice privind evaziunea fiscala pe plan international Aspecte teoretice privind extradarea si expuzarea Aspecte teoretice privind protectia juridica a drepturilor omului Aspecte teoretice si practice privind executarea silita Aspectele relatiei stat .

legale si juridice Importanta si viitorul asigurarii bunurilor in Romania Incheierea tratatelor si a modului de exprimarea a consimtamantului de legare pr intr-un tratat Infiintarea de societati comerciale in perspectiva dreptului pozitiv romanesc Infractiunea de ultraj particularizat in dreptul comun Infractiuni comise prin violenta din perspectiva cercetarii criminalistice Infractiuni de coruptie ce pot apare in cadrul licitatiilor Infractiunile care rezulta din nerespectarea regimului armelor.XVIII pe teritoriul Tarii Roman esti si al Moldovei Etapele premergatoare deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana Evolutia istorica a dreptului international public Evolutia procesului e integrare economica in vederea integrarii europene Falsul in documente cercetat din punct de vedere criminalistic Forme de cooperare a statelor intalnite la nivelul organizarii regionale europen e Forme si efecte ale impartirii mostenirii Formele si modalitatile infractiunilor de viol Furtul din locuinta din perspectiva cercetarii criminalistice Generalitati privind raspunderea civila delictuala Identificarea persoanei dupa semnalmente. Aspecte teoretice si p .penal si crim inologic Interogatoriul psihanalitic in urmarirea penala din punct de vedere juridic si p sihologic Investigatia criminalistica a infractiunilor din afaceri.cumparare Diferente specifice intre diferite tipuri de infractiuni de coruptie si luarea d e mita Dispozitiile testamentare pentru valabilitatea testamentului Dreptul civil natura juridica.Contractul colectiv de munca la nivel de societate comerciala Contractul de mandat si probleme speciale ce reies din acesta Contractul individual de munca sin punctul de vedere al dreptului muncii Contraventii referitoare la regimul pescuitului Conventia Drepturilor Copilului din perspectiva juridica Corelarea normelor comunitare cu cele nationale in cadrul ordinii juridice a com unitatilor europene Delimitarile fiscalitatii in concordanta cu sistemul fiscal din Romania Despagubirile banesti ca mod de recuperare a daunelor morale Devolutiunea succesorala testamentara din punctul de vedere al dreptului romanes c Diferente intre contractul comercial si cel civil de vanzare . materiilor radio active si explozive Infractiunile contra patrimoniului. Aspecte comparative intre infractiunea de ta lharie si alte infractiuni Infractiunile de furt simplu si furt calificat in cadrul protectiei penale patri moniale Infractiunile de marturie mincinoasa si incercare in teoria si practica judiciar a Infractiunile in circulatia rutiera din punct de vedere juridico . Exceptii de procedura Dreptul omului la mediu inconjurator sanatos Drepturile omului din perspectiva actiunii organelor de politie Drepturile omului in spatiul international Efectele deciziei de concediere individuala pentru motive ce nu tin de persoana salariatului Efectele divortului asupra copiilor minori din cadrul familiei Elemente caracteristice ale contractului in dreptul roman Elemente de drept al familiei in secolele XVII . Domenii de aplicare si metode de ident ificare Implicatiile desfacerii unei casatorii ce decurg asupra minorilor Importanta asfixierilor mecanice asupra evolutiei expertizei medico .

penale si crim inologice Notiunea de procedura notariala abordata din perspective teoretice si practice Notiunea de stingere a obligatiilor din perspective teoretice si practice Notiunea de teritoriu in dreptul international cu referire juridica la frontiera de stat a Romaniei Notiunea declararii apelului si judecarea acestuia Notiunea juridica de delapidare si forme de manifestare a acesteia Notiunea proprietatii in cadrul Codului civil roman si caracteristicile actiunii in revendicare Notiuni de control financiar cu particularizarea metodologiei de exercitare a ac estuia Notiuni de teorie si practica judiciara in cadrul unitatii de infractiune Notiuni privind falsul intelectual in practica si teoria judiciara Notiuni specifice dreptului penal material si dreptului procesual penal Notiuni teoretice de criminologie si crima organizata Notiuni teoretice privind contractul de societate civila O lupta fara sfarsit management sau conducere Obligatia juridica in cadrul raportului juridic Obligatiile si contractele din perspectiva codului Calimach Organisme internationale si strategii de lupta impotriva terorismului mondial Organizarea partidelor politice in cadrul sistemelor constitutionale Particularitati ale absentei nejustificate.penal Notiunea de contract de transport din perspectiva comertului international Notiunea de gratiere si caracateristicile acesteia Notiunea de infractiune de contrabanda din perspective juridico . dezertarii si a incalcarii de consem n Particularitati ale valabilitatii unui act juridic civil Particularitati aprarute in configurarea diviziunii dreptului in marile sisteme juridice Particularitati ce deroga raspunderea penala sau consecintele actiunii in cadrul amnistiei Particularitati in cadrul incheierii unui contract individual de munca Particularitatile adoptiilor nationale si internationale Particularitatile asistentei sociale in institutiile statului . spatiu si asupra persoanei Normele ordinii juridice din cadrul Uniunii Europene Notiunea cetateniei in cadrul dreptului international public Notiunea de avocat al poporului din perspectiva atributiilor.ractice Istoria Uniunii Europene de la originii si pana in prezent Istoricul si caracteristicile dreptului de proprietate Leasingul financiar si operational din punct de vedere juridic si contabil Libertatea de exploatare si folosire a spatiului cosmic Limitari in ceea ce priveste exercitarea dreptului de proprietate Locul dreptului european in cadrul disciplinelor de drept Managementul informatiei din perspectiva psihologica Mandatul comercial cu reprezentare din punctul de vedere al institutiei juridice a reprezentarii Metodologii de identificare dupa semnalmente exterioare a persoanelor disparute sau a cadavrelor Modalitati de deturnare de fonduri in administratia militara Modalitati de dobandire si forme de aparare a dreptului de proprietate Modalitati de elaborare a bugetului de stat Modalitati de sanctionare a actelor de coruptie Modalitatile investigarii criminalistice in cazul infractiunii de ultraj Modul de controlare a activitatii magistratilor de catre consiliul superior Natura juridica a imunitatilor si privilegiilor diplomatice Norma juridica in timp. functiilor si rolu lui sau Notiunea de comerciant din perspectiva juridica Notiunea de contrabanda din punct de vedere juridico .

financiare in per ioada de tranzitie Particularitatile drepturilor asupra bunurilor proprii ale sotilor Particularitatile societatii cu raspundere limitata si regimul sau juridic Particularizarea abuzului de incredere ca forma de infractiune contra patrimoniu lui Particularizarea circumstantei sanctiunilor in dreptul penal ca criteriu de indi vidualizare Particularizarea contractelor maritime din perspectiva contractelor de navlosire Particularizarea participatiei penale sub forma complicitatii Perfectionarea asigurarilor de persoane in urma rezultatelor obtinute la o socie tate pe actiuni Performantele profesionale ale resurselor umane din administratia publica Posibilitatile de aderare la Uniunea Europeana pe baza capitolelor de negociere Precizari cu privire la descentralizarea in administratia publica Precizari juridice privind incadrarea infractiunii de omor deosebit de grav Precizari privind venitul obtinut din munca in Romania si in alte tari Precizari referitoare la contractul de comert international Precizari referitoare la legitima aparare din punctul de vedere al codului penal Precizari teoretice cu privire la participantii la procesul penal Precizari teoretice cu privire la regimul juridic al bunurilor imobile Prevederile Legii nr 554 din 2004 privind contenciosul administrativ Prezentarea evolutiei sistemului electoral romanesc Prezentarea organizatiilor regionale de arbitraj international comercial Problematica constarilor tehnico .A.E. din perspectiva contenciosu lui recursului in anulare Reflectarea notiunii de vinovatie in ramurile dreptului penal Regimul bunurilor aflate in proprietate comuna a sotilor Reglementarea adoptiei si efectele acesteia in dreptul international Reglementari juridice de protectie a drepturilor omului Reglementari juridice interne si internationale pentru protectia proprietatii in telectuale Relatiile stabilite in cadrul sistemului institutiilor comunitare Rezolvarea diferendelor dintre state la curtea internationala de justitie Rolul psihologiei in criminologie Sfera de cuprindere a actelor administrative ce tin de contenciosul administrati v Sistemul probator vazut din perspectiva dreptuluiprocesual penal Specificari cu privire la sistemul electoral in Romania Specificitatea actiunii in cadrul urmaririi penale Specificitatea actiunilor procedurale in cadrul analizei criminalistice pe etape .C. orfanilor.Particularitatile criminologice ale criminalitatii economico . vaduvelor de razboi si a fostilor detinuti politici Raspunderea civila a parintilor pentru fapta ilicita a copilului minor Raspunderea juridica din perspectiva raspunderii sociale Recursul reclamantilor in cadrul tratatului C. invalizilor.stiintifice si a expertizelor judiciare Problematica integrerii Romaniei in Uniunea Europeana din perspectiva cetateniei Problematizarea consumului de droguri in Romania Probleme teoretice privind contractul comercial de transport Proiect numerotare veche\ Prostitutia si proxenetismul in actualul Cod penal Protectia copilului aflat in dificultate prin diferite forme ale adoptiei Protectia drepturilor copilului in dreptul romanesc precum si in sistemul ONU si cel european Protectia juridica a drepturilor omului Protectia juridica a marcilor in cadrul dreptului Proprietatii intelectuale Protectia sociala a veteranilor.

prevenirea si controlul evaziunii fiscale Studiu de caz privind contractul de donatie Studiu de caz privind controlul jurisdictional al drepturilor omului Studiu de caz privind delicventa juvenila Studiu de caz privind descurajarea darii si luarii de mita ca factori esentiali in prevenirea coruptiei Studiu de caz privind dezmembramintele dreptului de proprietate Studiu de caz privind dreptul de mostenire Studiu de caz privind dreptul deoptiune succesorala Studiu de caz privind dreptul international umanitar dupa cel de-al doilea razbo i mondial Studiu de caz privind drepturile femeii Studiu de caz privind drepturile principale rezultate din dreptul de proprietate Studiu Studiu Studiu Studiu ntelui Studiu Studiu Studiu Studiu Studiu Studiu Studiu Studiu Studiu Studiu de caz privind de caz privind de caz privind de caz privind Romaniei de caz privind de caz privind de caz privind de caz privind de caz privind de caz privind de caz privind de caz privind de caz privind de caz privind drepturile succesorale ale sotului supravetuitor efectele evaziunii fiscale executarea silita a obligatiilor fiscale exercitarea functiei de control parlamentar asupra Presedi expertiza criminalistica a falsului in inscrisuri expertiza judiciara in procesul civil falsul material in inscrisurile oficiale guvernul ca organizare si structura infractiunea de inselaciune infractiunea de ucidere din culpa infractiunile contra demnitatii infractiunile contra persoanei infractiunile de amenintare si santaj institutia Avocatul Poporului in Romania .Specificitatea administrarii finantelor publice locale Specificitatea apelului in procesele penale Specificitatea complicitatii ca forma de participatie Specificitatea Curtii de justitie in spatiul comunitatii europene Specificitatea Ministerul Apararii din punct de vedere al capacitatii sale jurid ice civile Specificitati ale cercetarii unor urme produse de incendiu Specificitati criminologice in cazul abandonului de familie Specificul actelor de autoritate cu caracter militar Specificul actiunii civile in cadrul proceselor penale si civile Stabilirea maternitatii in teorie si practica Stategii de asigurare a vietii practicate intr-o oarecare tara Strategii de cercetare a infractiunilor economice Strategii de investigare a infractiunii de evaziune fiscala Strategii de ocupare a fortei de munca in cadrul Uniunii Europene Studierea succesiunii din perspectiva dreptului roman Studiu asupra prevenirii si combaterii faptelor de coruptie Studiu comparativ in cazul recunoasterii paternitatii Studiu comparativ privind infractiunile de complicitate si favorizarea infractor ului cu tainuirea Studiu de caz privind atributiile institutiei avocatului poporului Studiu de caz privind caile de atac in procesul civil Studiu de caz privind caracterele juridice si competente ale Uniunii Europene Studiu de caz privind casatoria din punctul de vedere al conditiilor de forma Studiu de caz privind categoriile de salarii Studiu de caz privind cauza care inlatura caracterul penal al faptei Studiu de caz privind cercetarea criminologica intermediara Studiu de caz privind cercetarea infractiunilor economice Studiu de caz privind clauzele ce exclud sau inlatura starea de recidiva Studiu de caz privind combaterea si consumului ilicit de droguri Studiu de caz privind combaterea si prevenirea spalarii banilor Studiu de caz privind combaterea.

cumparare imobilia ra Studiu privind chemarea in judecata si judecarea in fata instantei de fond Studiu privind contractele de locatie incheiate de o societate pe actiuni Studiu privind criminalitatea din perspectiva victimei si societatii Studiu privind dreptul omului la un mediu inconjurator sanatos ca drept fundamen tal Studiu privind efectele casatoriei asupra relatiilor patrimoniale dintre soti Studiu privind emanciparea femeii si a formelor de discriminare fata de femei Studiu privind evaziunea fiscala din punct de vedere juridico .Studiu de caz privind institutia Casatoriei in dreptul roman Studiu de caz privind judecarea exceptiilor procesuale in procesele civile Studiu de caz privind legalitatea internationala a livrarilor supravegheate Studiu de caz privind natura juridica a condamnarii conditionate Studiu de caz privind nulitatea actului juridic civil Studiu de caz privind obligatiile partilor in cazul contractului de locatiune Studiu de caz privind Parlamentul European Studiu de caz privind pedeapsa in caz de recidiva Studiu de caz privind pedepsele in cadrul dreptului penal Studiu de caz privind procedura de judecare a cailor de atac de reformare Studiu de caz privind protectia drepturilor omului Studiu de caz privind protejarea ranitilor.fiscal in Republ ica Moldova Studiu privind filiatia fata de tatal din afara casatoriei Studiu privind garantiile obligatiilor in dreptul civil si comercial Studiu privind imunitatile si privilegiile oficiilor consulare Studiu privind incetarea si desfacerea casatoriei din perspectiva dreptului pozi tiv romanesc Studiu privind infractiunea de pruncucidere si a sanctiunilor prevazute in acest e cazuri Studiu privind infractiunile comise de minori Studiu privind infractiunile contra intereselor publice savarsite de diversi fun . bolnavilor si naufragiatilor in caz de conflict armat Studiu de caz privind raportul liberalitatilor Studiu de caz privind raspunderea disciplinara a militarilor Studiu de caz privind raspunderea politica a Guvernului in dreptul romanesc si c omparat Studiu de caz privind regimul juridic al garantiilor Studiu de caz privind regimul juridic al starii de razboi Studiu de caz privind regimul juridic al substantelor toxice Studiu de caz privind regimul juridic al unei mari si a stramtorilor acesteia Studiu de caz privind sanatatea si siguranta in munca Studiu de caz privind sistemul european de protectie a drepturilor omului Studiu de caz privind situatia strainilor in dreptul international public Studiu de caz privind tactica efectuarii reconstituirii Studiu de caz privind transmisiunea unei mosteniri Studiu de caz privind violenta domestica aupra femeii Studiu de cercetare criminalistica la fata locului Studiu de drept penal privind infractiunile savarsite prin folosirea armelor de foc Studiu privind acordurile internationale privind transporturile feroviare intern ationale de marfuri Studiu privind activitatile de prevenire si combatere a infractiunilor comise de rromi intreprinse de politie Studiu privind adoptia si interesul determinarii acesteia Studiu privind analiza penala si procesual penala Studiu privind asezamintele de detentie si siguranta acestora Studiu privind atributiile presedintelui Romaniei Studiu privind brokerul vamal precum si a experientei sale internationale si coo perarii in domeniul vamal Studiu privind caracteristicile antecontractului de vanzare .

ctionari Studiu privind insemnatatea actiunilor de urmarire penala Studiu privind istoria statului si dreptului romanesc Studiu privind legitimarea sanctiunilor juridice Studiu privind modurile de dobandire a dreptului de proprietate Studiu privind notiunea de terorism international la inceputul secolului XXI Studiu privind nulitatea actului juridic civil si regimul juridic al acesteia Studiu privind oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare Studiu privind pluralismul socio . reprezentantii si substituitii procesuali in cadrul procesului penal Tainuirea si favorizarea infractorului din perspectiva teoretica si practica Tehnici de identificare in criminalistica Tehnici si strategii de detectare a comportamentului simulat Teoretizarea contractului colectiv de munca din perspectiva izvoarelor de drept ale muncii Teoretizarea contractului de leasing din perspectiva dreptului comercial interna tional Teoretizarea contractului individual de munca ca fundament al dreptului muncii Teoretizarea delicventei juvenile si identificarea simptomelor comportamentale d eviante Teoretizarea elementelor de control si evaziune fiscala Teoretizarea notiunii de contencios administrativ si amodalitatile de executare a hotararilor pronuntate Teoretizarea notiunii de credit bancar cu referire la unele institutii straine d e credit extern Teoretizarea notiunii de raport juridic si exemplificarea obiectului acestuia Teoretizarea notiunii de spalare a banilor Teoretizari ale contractelor de transporturi feroviare prin prisma traficului in ternational Teoretizari ale izvoarelor si princiipiilor dreptului muncii Teorii cu privire la raportul juridic civil si la abuzul de drept Teorii cu privire la raspunderea penala in cazuri de crime de razboi si crime im potriva umanitatii Teorii cu privire la regimul juridic al proprietatii Teorii cu privire la spalarea banilor si a paradisurilor financiare Terorismul forma de conflict militar Translativitatea proprietatii ca trasatura a donatiei in dreptul civil Tratamentul juridico-penal privind infractiunilor de trafic si consum de droguri .juridic si reglementarea probatiunii Studiu privind probatiunea ca metoda de reeducare in sistemul penal Studiu privind protectia copilului din punctul de vedere al dreptului Studiu privind protectia juridica a drepturilor omului in Uniunea Europeana Studiu privind raspunderea carausului in cadrul contractului de transport marfur i Studiu privind raspunderea parintilor pentru fapte ilicite ce prejudiciaza copii i Studiu privind regimul juridic al fluviilor internationale Studiu privind reglementarea juridica a expertizei grafice Studiu privind reglementarile internationale cu privire la drepturile femeii Studiu privind relatia dintre adoptator si adoptat cu referire la obligatia de i ntretinere Studiu privind revendicarea bunurilor imobile si mobile Studiu privind spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale Studiu privind stingerea legala a obligatiilor Studiu regimului international al refugiatilor Studiu teoretic cu privire la regimul armelor si munitiilor Studiu teoretic si practic in procedura insolventei Studiul contractului de inchiriere ca drept juridic de folosinta a locuintei Studiul privind dreptului umanitar in cadrul conflictelor din fosta Iugoslavie Succesorii.

tactica si selectia la juniorii II Studiu de caz privind recuperarea hemiplegiei spastice la varsta a treia Studiu privind eficientizarea antrenamentului la handbalistele junioare Studiu privind evolutia jucatorilor si a echipei de baschet Studiu privind optimizarea modelului de pregatire si concurs a handbalistelor pe un anumit post Studiul sarcinilor si zonele de actiune a fundasilor laterali in fotbal Tehnici de optimizare a managementului sportiv la nivelul antrenamentului sporti v ================================================================================ ===================================== FARMACIE ================================================================================ ===================================== .Zonele maritime supuse drepturilor suverane ale statelor insistand asupra platou lui continental ================================================================================ ===================================== EDUCATIE FIZICA .16 ani Analiza jocului de handbal contemporan Aspecte cu privire la locul si importanta antrenamentului in fotbal pentru prega tirea juniorilor Aspecte privind eficienta aruncarilor la poarta de pe partea extrema Aspecte privind eficientizarea antrenamentelor de culturism Aspecte privind elementele tehnice privind tragerilor in sportul de tir Aspecte privind instruirea si actionarea privind pregatirea sistemelor de aparar e 5+1 Aspecte privind jocul de volei la nivelul echipelor de seniori Aspecte privind locul si importanta antrenorului in fotbal Aspecte privind principiul intuitiei in box Caracteristici tehnice si frecventa pasei decisive in handbal la nivelul seniori lor Incalzirea inaintea antrenamentelor de pregatire fizica Influentele intinderilor progresive asupra amplitudinii articulatiilor si elasti citatii musculare Managementul sistem complex de influenta asupra activitatii sportive Metode si mijloace de antrenament specifice jucatoarelor din linia de 9 m la ech ipele de handbal feminin Mijloacele de atletism de pregatire a lotului national de bob Organizarea. desfasurarea si concluziile partiale ale handbalului contemporan Precizari asupra sportului de judo ca sport de autoaparare inteligenta Precizari privind personalitatea arbitrului in lumea fotbalului Precizari referitoare la metodele si etapele de pregatire la nivel competitional Precizari teoretice cu privire la eficacitatea exercitiilor de atletism pentru d ezvoltarea vitezei Studiu de caz privind antrenamentul in jocul de polo pe apa Studiu de caz privind educatia fizica si sportul de la origini si pana in prezen t Studiu de caz privind eficacitatea exercitiilor de atletism pentru dezvoltarea v itezei Studiu de caz privind exercitiile fizice in cazul femeilor gravide Studiu de caz privind pregatirea tehnico .SPORT ================================================================================ ===================================== Studiu privind rolul controlului managerial in activitatea sportiva Analiza influentei jocurilor de miscare si a parcursurilor aplicative asupra dez voltarii Analiza instruirii fotbalistilor cu varste de 15 .

Analiza cuantica a moleculei AB Determinarea dopaminei din medii biochimice cu ajutorul senzorilor chimici modif icati electrocatalitici Strategii de epurare a apelor uzate industriale Studiu de caz privind acidul folic si derivatii sai .BANCI ================================================================================ ===================================== Activitatea societatilor de asigurare din Romania [Analiza comparativa] Credit de finantare a agentilor economici Creditarea pe termen scurt [studiu de caz CEC] Evaziunea fiscala in Romania . scop si mod de organizare [CARDUL instrument modern de plat a] Tendinte in evolutia sistemului asigurarilor sociale din Romania ================================================================================ ===================================== FIZICA .Analiza urmelor de colchicina si separarea izomerilor sai optici prin tehnici de separare electroforetice Comprimatele Farmacologia medicamentelor incretinomimetice Vitamine ================================================================================ ===================================== FINANTE .CHIMIE ================================================================================ ===================================== Chiralitate Metode cinetice de natura enzimatica in chimia analitica Analogii in descrierea plasmei clasice si a plasmei de quarci si gluoni Analiza radioactivitatii cosmogenice in rezervoarele geosferei Analiza variatiilor elementelor campului magnetic terestru Aspecte privind deformatia in timp a corpurilor sub actiunea aplicata asupra lor Aspecte privind nivelele energetice ale ionilor liberi in cristalelor impure Aspecte privind principiile de functionare a vanatoarelor de tensiune alternativ a Aspecte privind proiectarea unei memorii optice pe discul de tip read-only Compunerea oscilatiilor armonice perpendiculare Obtinerea si depunerea in straturi subtiri in vid a nitrurii de titan si caracte risticile acestora Studiu de caz privind analiza prin activare cu neutroni a aurului Studiu de caz privind compresia de dinamica Studiu de caz privind simularea adancimii de camp in imaginile sintetice Studiu de caz privind utilizarea tranzistorului bipolar Transmiterea informatiilor la nivel fizic in diferite medii de comunicatii Analiza compozitiei tipice a biocenozei aerotancurilor Analiza demineralizarii apei cu schimbatori ionici Aspecte cinetice privind reactia de dublu schimb dintre carbonatul de sodiu si s ulfatul de calciu Aspecte privind agentii poluanti si influenta lor asupra mediului Aspecte privind ambalarea. depozitarea si transportul grasimilor alimen tare Aspecte privind amestecarea lichidului in amestecurile bifazice total miscibile Aspecte privind proprietatile fizice si termodinamica fenomenologica a solutiilo r Aspecte privind structura sistemului oxidic Densitati electronice in atomi si molecule.Rol.Prevenire si combatere Instrumente ale fundamentarii deciziilor in procesul de creditare Piata bancara . marcare.

geografice privind bazinele hidrografice Aspecte generale despre protectia mediului Aspecte generale privind conditiile de vegetatie si tehnico .economice ale padu rilor Aspecte generale privind fluviul Dunarea Aspecte generale privind politica mediului in cadrul Uniunii Europene Aspecte geografice complexe privind mediul intr-un municipiu romanesc Aspecte legate de influentarea mediului marin de catre exploatarea de hidrocarbu ri din Marea Neagra Aspecte pricipale privind amenajarile rurale vaile raurilor Aspecte privind capacitatea de evolutie si evaluare a resurselor intr-o depresiu ne din Romania Aspecte privind geomorfologia bazinelor hidrografice Aspecte privind metodologia de dezvoltare a turismului in statiunile romanesti Aspecte privind planurile de dezvoltare durabila a judetului romanesc Aspecte privind potentialul natural in dezvoltarea resurselor umane Aspecte privind potentialul turistic al patrimoniului bucovinean Aspecte privind reabilitarea habitatelor naturale din cadrul parcurilor national e Aspecte privind rezervatiile naturale din sudul Romaniei Aspecte privind tipologia gospodarilor in satele romanesti Aspecte privind turismul romanesc pe litoral Aspecte teoretice privind municipiul romanesc din perspectiva geografiei sociale .Studiu de caz privind circuitul natural al pesticidelor Studiu de caz privind determinarea borului din apele minerale Studiu de caz privind determinarea nivelului de poluare chimica Studiu de caz privind proteinelor laptelui si componentele esentiale pentru tehn ologia branzeturilor Studiu de caz privind tehnologiile de tratare a apei Studiul fizico-chimic de obtinere a dioxidului de carbon si al azotului din oxid de carbon si oxid de azot Tehnici de obtinere a noi compusi de activitate antibiotica si antitumorala din culturi de microorganisme Tehnici de obtinere a unui colorant alimentar din sfecla de zahar prin extractie cu solventi Tehnici de polimerizare in masa sub forma de placi a stirenului Tehnici de valorificare a cromului din apele reziduale din industria pielariei p rin inghetare ================================================================================ ===================================== GEOGRAFIE ================================================================================ ===================================== Monografia comunei Voineasa Resursele de apa ale raurilor din bazinul superior al Trotusului si variabilitat ea lor temporala Strategii de dezvoltare a turismului privind statiunea Vatra Dornei dupa 1989 Studiul de geografie sociala a unui teritoriu [orasul Braila] Amenajare pentru padurile proprietate privata in spiritul principiului continuit atii Amenajari lemnologice si importanta lor turistica Analiza fizico .geografica privind valea unui rau Analiza folosirii eficiente a resurselor in depresiunile romanesti Analiza generala privind geografia sociala Analiza manevrei navei in zone cu maree si curenti Analiza pietei turistice din Romania Analiza schemei de amenajare hidroenergetica pe un rau Analiza tratamentelor in arborete Analiza valorificarii potentialului turistic in statiunile balneoclimaterice Aspecte fizico .

turistice romanesti Studiu de caz privind turismul ca o componenta a vietii moderne Studiu de caz privind turismul montan in nordul tarii Studiu de caz privind turismul montan si de litoral Studiu de caz prvind prezentarea unui stat din cadrul SUA Studiu privind afectarea calitatii mediului de catre deseurile urbane solide Studiu privind conditionari fizico .economic de utilizarea cat mai eficient a navei portcontainer Studiul conditiilor de lucru din parchetul 0639 Suceava Tehnici de realizare a unui program pentru executia hartii economice a unui cana .hidroenergie pe valea unui rau Studiu de caz privind statiunile balneo .geografica a vaii unui rau intre doua localitati Caracterizarea produsului turistic Cheile Carasului Cererea de turism in zona montana din Romania Componentele fizico . Studiul cartografiei Legislatia in Uniunea Europeana privind protectia mediului Marketing in activitatea de turism si serviciile oferite in domeniul hotelier Monografia geografica reprezentata de o comuna Obiective turistice naturale ale judetului Neamt.Caracterizarea fizico .geografice privind organizarea spatiului Studiu privind importanta economico .Potential turistic al statiunii Amara Economia turismului in Sighisoara Ecoturismul ca forma a turismului modern Evaluarea managementului forestier in parcuri Intocmirea hartilor. Studiu de caz al agentiei de t urism Perspective de dezvoltari durabile in judetele romanesti Potential turistic si zone de turism in orasele din nordul Moldovei Potentialul turistic al Parcului National Retezat Precizari generale privind turismul si cresterea economica Precizari privind potentialul turistic al muntilor si culoarelor montane Precizari teoretice privind influentarea hidrometeorologiei de pe glob de catre Oceanul Antarctic Prezentare generala a unui judet din nordul Moldovei ca importanta zona turistic a a Romaniei Prezentare muntilor romanesti in geografia germana Protectia mediului in context european si international Scara si managementul hazardelor naturale Situatia economica in epoca contemporana a unui stat insular european Strategii de aplicare a politicii de mediu in Uniunea Europeana Studiu de caz privind amenajari rurale pe un rau Studiu de caz privind aplicatiile grafice si cartografice ale elementelor cadast rale ale unui oras Studiu de caz privind efectele poluarii atmosferice iritante asupra sanatatii Studiu de caz privind geografia urbana Studiu de caz privind metodele de conservare a ciupercilor Studiu de caz privind monografia comunei Studiu de caz privind pedogeografia luncii fluviilor Studiu de caz privind pescuitul in Romania Studiu de caz privind podgoriile din podisurile romanesti Studiu de caz privind populatia dintr-o anumita regiune Studiu de caz privind programele turistice in sudul Romaniei Studiu de caz privind relatia clima .chimica a pedologiei Caracterizarea fizico .geografice si studiul grafic si cartografic al acestora Comuna in Romania din punctul de vedere al geografiei umane Conditii naturale in evolutia asezarilor omenesti Dezvoltarea urbanistica a unei comune romanesti Diversificarea serviciilor turistice .sociala a asezarilor rurale Studiu privind potentialul turistic al unor sisteme teritoriale Studiu privind prezentarea activitatii unui judet romanesc Studiu privind stategia de dezvoltare a unui oras romanesc Studiu tehnico .

lea Analiza cenzurii comuniste ca teorie a cenzurii romanesti Analiza istorica a Finlandei Aspecte ale evolutiei istorice a Orientului antic in contextul geografic Aspecte istorice ale domniei voievodului Tarii Romanesti Neagoe Basarab Aspecte istorice marcante din evolutia Greciei Aspecte istorice privind Finlanda in contextul izolarii internationale in urma R azboiului de Iarna Aspecte religioase prezente in Dacia Romana Aspecte sociale in epoca bronzului Aspectele bisericii adventiste din Romania intre anii 1965 .europene intre anii 1945 . Potential turistic si natural Valorificarea potentialului turistic al municipiului Botosani ================================================================================ ===================================== ISTORIE ================================================================================ ===================================== Mesianismul Iudaic si cel crestin (similitudini si deosebiri) Analiza activitatii Romaniei in cadrul societatii natiunilor Analiza asupra Brasovului ca centru romanesc complex la sfarsitul secolului al X VI .sociale prezente in Roma antica Eficacitatea folosirii piesei de AG-9M in lupta de aparare impotriva blindatelor inamice Generalitati privind importante descoperiri Influentarea psihologica a inamicului prin discreditarea liderilor Invatarea istoriei prin intermediul metodelor active Legiunea V Macedonica si teritoriul militar al acesteia Organizarea politiei din punct de vedere legislativ Particularitatile tranzitiei staliniste in Romania Politica externa sovieto .l fluvial Turismul in bazinul Ludusului Turismul romanesc.1979 Consecintele uniatiei din Transilvania Consideratii asupra razboiului asimetric din secolul XXI Dezechilibre economico .1969 Studiu de caz asupra plugului ca unealta de capatai a taranului roman in evul me diu Studiu de caz privind Dacia ca organizare politica si juridica Studiu de caz privind Evul Mediu Utilizarea mass media in conflictele militare ================================================================================ ===================================== KINETOTERAPIE ================================================================================ ===================================== Aspecte generale ale reflexoterapiei Masaj si tehnici complementare in tratamentul coxartrozei in asociere cu alte tr atamente naturiste Rolul masajului si kinetoterapiei in discopatia lombara Tratamentul fizical kinetic de recuperare asociat cu alte terapii naturiste dupa .iugoslave intre anii 1941 .1989 Aspectele politicii nationale URSS intre anii 1959 .1945 Rezistenta anticomunista intre memorie si istorie Rolul complexului militaro .industrial din Federatia Rusa in comertul mondial c u produse militare Rolul Romaniei intr-o Europa in dezvoltare Studiu alchimiei in operele lui Giovani Bellinni Studiu de caz asupra cenzurii ca practica stalinista Studiu de caz asupra integrarii vest .

leziuni ale membrelor superioare ================================================================================ ===================================== LIMBI STRAINE .temporaires en francais et en roumain Comparison between the System of Government in Great Britain and America Computer Architecture in Minerva Virec Platform Conditions sociales politiques et culturels au 19eme siecle Correlation between the International Criminal Court.ENGLEZA. ITALIANA. Josef Knecht Etymology in onomastic studies Feedback auf dem Prinzip der Reprasentation. The communication . Cultural approaches to pseudotranslation The comparison between the Elementary and Secondary Forms in the United Kingdom and USA The development of investment process in Republic of Moldova by means of the sto ck exchange market The English Gothic Novel and the Sexual anxieties The family of law . morphologiques et des transformations derivationnelle Perspectives on the challenges and opportunities of the future EU enlargement Perspectives on translation and the importance of translater Phare Interim Evaluation Scheme Possibility and probability in english grammar Practical aspects of language testing Procedural aspects regarding the article as the main central determiner in Engli sh noun phrases Study about the corelation between adverbs. prepositions and adverbial particles The book of mormon. Elemente de modernism Les relations entre la Roumanie et la France dans le contexte de l integration e uropeenne Modal verbs references Parallele entre synonyme. GERMANA.Saxon families The impact of secessionon war upon American culture The inner of the student organization. Architecture et symbole L hardware e software utilizzati in motore rilutanzza La chanson de geste et l expression de l emotion La circulation routiere dans lUnion Europeenne La musica y la danza en el folclore espanol La production et lexploitation du texte a lecrit Le cahier des charges pour le jeu Le credit bail dans l economie Legendele lui Gustavo Adolfo Becquer. grosstadt mit Alfred Doblin Funnel in the industry General considerations regarding The Noun George Eliot s novels an the Victorean features Issues about life in Ernest Hemingways short stories John Updikes fiction L art francais du Moyen Age.Romanian and Anglo . SPANIOLA ETC ================================================================================ ===================================== A comparison between noun in english and romanian Andri Malraux et la condition humaine Aspects of teaching English to the fifth and sixth forms Aspects of time and place deixis in language Biografy into drama in Brendan Behan s work Case study concerning John Updike s fiction Charles Dickens biografy Comparaison entre les adjectifs dits . FRANCEZA. Iraq and the Game of Power Critical aspects of the work of Tennessee Williams Der Mann auf der Suche nach sich.

Zburatorul Interpretarea poeziei religioase argheziene Moartea si inmormantarea in Gorjul de nord Receptarea romanului Ciocoii vechi si noi Scriitorul Mihai Eminescu in programele si in manualele scolare Sufletul Ratacitor (Strigoiul) din cultura traditionala Romaneasca Amprenta unor curente culturale simtita in receptarea lecturilor Analiza aspectelor retorice si teoriei argumentarii Analiza asupra figurii ifigeniei in operele lui Eliade. Goethe si Mircea Eliade Fiinte malefice in mitologia populara romaneasca .religioas e si aspecte etimologice Consideratii generale asupra repetitiei Consideratii generale in romanul romanesc interbelic privind experientele inovat oare Consideratii generale privind identitatea unei biblioteci destinate copiilor Consideratii literare despre reflectare si subiectivitate in operele lui Anton H . Exemplificari mitico .FILOLOGIE ================================================================================ ===================================== Eugen Lovinescu Evocarea lumii rurale in romanul Morometii de Marin Preda Figura Ifigeniei in Opera lui Euripide.The international marketing end the ideea of branding The manner of expression in the phrase structure of modality The Romanian economy and the standards of European Union The theme of Nature in english romantics Thomas Hardys major novel. Defoe and Jane Austen writings Women s image in Enlightenment period ================================================================================ ===================================== LITERE . Les Roms et les institutions internationales Using translations in school Women in Richardson. Euripide si Goethe Analiza circularitatii in operele lui Liviu Rebreanu Analiza comparativa a lexicului comun si lexicului specializat cu aplicabilitate la domeniul medical Analiza comparativa a utopiei si antiutopiei in literatura universala si in lite ratura romana Analiza comparativa intre opera si viata lui Eliade Mircea Analiza componentei estetice si etice in operele lui Ion Slavici Analiza paronimiei in limba romana Analiza universului micilor vietuitoare prezente in literatura romana Aparitia folclorului in lirica lui Octavian Goga Aprecierea operelor lui Gala Galaction prin prisma sa si a contemporanilor lui Argoul in vorbirea tinerilor Aspecte ale medelenismului ca si cauze de succces Aspecte ale vietii unui mare cercetator si editor al literaturii romane Aspecte de psihanaliza literara Aspecte de traditie orala si documente prezente intr-o comuna din Romania Aspecte familiale in zona Botosanilor Aspecte generale privind vocativul in limba romana Aspecte legate de poezia erotica argheziana Aspecte limbii ca fenomen social Aspecte literare legate de opera si viata lui Mitita Constantinescu Aspectele modernitatii limbii in operele lui Costache Negruzzi Aspectele modernitatii poeziei lui Nichita Stanescu Basmul cu elemente de itinerar si metamorfoza Caracteristicile si definirea stilului publicistic in istoria presei Componenta mitologica a vocabularului romanesc. Tragic elements Total quality management Une approche institutionnaliste.

Natura juridica si misiunea organizatiei Studiul anglicismelor. Pasiunea pentru ciocolata.Caragiale Utilizarea plasticitatii si expresivitatii involuntare a limbajului in scrierile vechi Utilizarea strategiilor metodice si didactice in proza lui Ion Creanga Zburatorul in mitologia Romaneasca .olban Consideratii pro si contra autobiografiei Contributia domnitorului Vasile Lupu la viata culturala a Moldovei si vietii bis ericesti Corelatia dintre exprimarea corecta si sintaxa Creatia eminesciana ca dimensiune filosofica Crucificarea ca motiv in literatura Delimitarea clasica si romantica in creatiile eminesciene Elementele dinamicii vocabularului romanesc actual Evolutia sistemului fonologic in limba romana Filosofia existenta si cunoasterea operei lui Lucian Blaga Filosofia kantiana izvor al dezvoltarii antropologiei filosofice Francestii in istorie si geografie Generalitati conceptuale despre responsabilitate si vinovatie in Grecia Antica Ilustrarea comicului de limbaj in operele lui Caragiale Ilustrarea magicului si ludicului in contextul spiritualitatii traditionale roma nesti Ilustrarea mitului antic in teatrul francez interbelic Ilustrarea miturilor in creatiile istorice sadoveniene Ilustrarea modernitatului si modernismului in literatura romaneasca Ilustrarea personajelor reprezentative in opera rebreniana Importanta acordului gramatical in transmiterea informatiei in limba romana Interrelatiile umane prin comunicare Ion Slavici model idilic central european Lumea rurala in creatiile lui Marin Preda Modalitati de abordare a textului literar Nivelurile de uzura si confort ale unei biblioteci din Romania Organizatia nonguvernamentala Particularitatile derivarii prin substitutie de afixe in limba romana Particularitatile etimologice ale obiceiurilor populare romanesti Particularitatile personajelor basmului fantastic Perspectiva asistentei sociale asupra discriminarii minoritatilor Prezenta si particularitatile retoricii in romanul postmodernist al lui Umberto Eco Publicitate. cuvintelor din limba romana care au originea in limba eng leza Studiul relatiei subiect .L.predicat utilizand perspectiva semantica si sintactic a Teorii ale stilurilor de invatare Universul comic al lui I. Heidi Romania Realismul rural prezentat de Marin Preda Revelarea si jocurile mastii in lumile barocului Rolul lui Petru Movila in occidentalizarea Estului Satul romanesc vazut prin prisma operelor lui Marin Preda si Liviu Rebreanu Studiu asupra cantecului de leagan ca modalitate de valorificare a folclorului c opiilor Studiu asupra valorii stilistice a categoriilor gramaticale Studiu cu privire la tipuri de intelect si functia epistemologica a dogmei Studiu de caz privind Agentia Universitara Francofona Studiu de caz privind guvernarea Moesiei Inferior in perioada anarhiei militare Studiu de caz privind inovatia si traditia prezente in radioul romanesc Studiu de caz privind nuvelistica ca expresie romaneasca pentru un autor europea n Studiu relatii publice.

MANAGEMENT ================================================================================ ===================================== Analiza echilibrului financiar la SC Agros SA Cluj-Napoca Managementul prin costuri la S.C.R.C. LIBRI MARIS S.Servicii de alimentatie publica Politica de marketing a agentiei de turism Seytour Rm. Cluj-Napoca Managementul serviciilor la SC Grinero SRL Reproiectarea sistemului managerial al SC Chimco SA Structuri organizatorice de management Evaziunea fiscala in Romania si caile de prevenire a acesteia Cercetare de marketing privind evaluarea perceptiilor romanilor cu privire la ab uzul asupra minorilor Contributii personale privind modernizarea marketingului specific [CS Farul Cons tanta] Modalitati de crestere a eficientei economice prin modernizare si restructurare [SC Emailul SA Medias] Relatiile de munca Analiza diagnostic a Societa?ii Comerciale Ana Imep SA Pitesti Analiza proiectarii posturilor si satisfactia angajatilor la SC Orlando Select S RL Analiza si previziunea performantelor financiare [SC Alfa SRL] Analiza situatiei strategice la Metro Cash&Cary sibiu Aspecte generale despre management Aspecte generale privind cercetarile de marketing Aspecte privind intocmirea unui plan de afaceri Aspecte privind sistemul de management al calitatii Bazele marketingului Calitatea produselor Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale a societatii Directia Apelo r Siret Elaborarea politicii de marketing a SC SICOMED SA Elaborarea strategiei de distributie a firmei SC Simba Invest SRL Firma in tranzactiile internationale Fundamentarea planului de desfacere si modernizarea organizarii activitatii de m arketing la S.L.C.A Publicitatea Publicitatea . ANTIBIOTICE S.Amenajarea partiei de ski Belvedere-Ciucas-Sacele Managementul valorii clientilor [Astral Telecom SA] Perfectionarea managementului recompenselor Plan de afaceri . Valcea Politica de marketing la SC Alro SA Politica de motivare a personalului la S.A Fundamente ale Managementului Proiectelor Imaginea marcii Philips pe piata produselor electrice si electrocasnice din Roma nia Impactul aparitiei internetului asupra dezvoltarii marketingului Managementul calitatii produselor la Elmi Prodfarm SRL Managementul motivarii in cadrul Directiei de Telecomunicatii Arges Managementul resurselor umane in cadrul hotelului Crowne Plaza Flora Bucuresti Managementul resurselor umane la Hotel Bucuresti Managementul resurselor umane la SC Nera Muresan Managementul riscului . DOCEX-PROD S.================================================================================ ===================================== MARKETING .mijloc de comunicare Recrutarea si selectia resurselor umane Strategii de marketing [Marshal Turism] Strategii de marketing in turism Strategii de marketing pentru lansarea unui produs [Loteria Nationala] Strategii de Marketing pentru Penetrarea Pietei Internationale Strategii promotionale la SC European Drinks SA .

Repozitionarea BitDefe nder Analiza comparativa intre transmisia cu o singura unda purtatoare si OFDM Analiza comparativa intre un sistem informatic si un sistem informational Analiza comunicarii intr-o retea moderna prin VoIP Analiza financiara a unei societati comerciale printr-un sistem informatic Analiza interfatei utilizator universale pentru dispozitive wireless Analiza interogarilor in bazele de date relationale .Studiu privind cresterea eficientei utilizarii resurselor umane in cadrul organi zatiilor ================================================================================ ===================================== MATEMATICA .INFORMATICA ================================================================================ ===================================== Limbaje de programare Screen Saver Analist programator Motor de cautare pe WEB Sistem informatic de management al lucrarilor Analiza formei canonice Jordan. Endomorfisme Nilpotente Analiza generala a multimilor partial ordonate si a laticilor Analiza interpretarilor economice a functiilor reale de mai multe variabile Analiza operatorilor liniari si derivari particularizata pe campuri vectoriale Analiza sectiunilor plane prin cuadrice Aplicabilitatea teoriei stabilitatii in ecuatiile diferentiale Aspecte ale predarii problemelor de colinearitate si concurenta Aspecte ale specificului cognitiv al matematicii Aspecte matematice ale suprafetelor si curbelor dezvoltate de Bezier Aspecte matematice privind calculul integralelor in forma compacta Aspecte privind metodica predarii problemelor de concurenta si coliniaritate Aspecte teoretice ale fotosferelor solare Elementele si particularitatile claselor speciale de functii univalente Eroarea media patratica a locului de intersectie a liniilor Integrale si module Hopf. Algebre Hopf Particularitati aplicative ale schemelor de aproximare Realizarea comunicatiei de date prin MathCad si modelare matematica Rolul calculatorului in rezolvarea problemei complementaritatii Sisteme de ecuatii lineare rezolvate cu ajutorul metodelor numerice Studiu comparativ al Suprafetelor Bezier si B Spline rationale Studiu comparativ privind limitele cresterii si cresterea limitelor Studiu de aplicabilitate a teoriei numerelor in matematica de gimnaziu Studiu de caz asupra numerelor lui Fibonacci Studiu de caz privind aproximarea functiilor particularizat in sensul lui Cebise v Studiu privind curbura grupurilor Pseudo .Riemanniene Studiul asupra corpurilor si inelelor Studiul elementelor ireductibile si prime dintr-un domeniu de integritate Studiul intercalarilor prin prisma Inegalitatii si Trucului Cebisev Utilizarea unor modele de sincronizare a proceselor paralele in studiul retelelo r algebrice Petri Analiza algoritmilor utilizati pentru detectia si corectia erorilor Analiza asupra importantei si rolului procesului de simulare si optimizare a ret elelor de comunicatii Analiza asupra instruirii asistate de calculator la disciplinele tehnologice Analiza asupra specificatiilor de contabilitate Analiza codarii semnalului vocal in sistemul GSM Analiza comparativa a suportului soft oferit de diferite medii de programare pen tru programarea Socket Analiza comparativa intre BitDefender si alti antivirusi.

realizarea si implementarea unui sistem informatic Aspecte privind realizarea unei evidente electronice a cartilor dintr-o bibliote ca . Aspecte ale testarii aplicatiilor software Analiza metodelor si obiectelor ciberneticii economice Analiza modului de proiectare si modelare a retelelor de calculatoare Analiza optiunilor de publicitate in cadrul comertului electronic Analiza performantelor sistemelor de calcul prin retele Petri Analiza privind proiectarea unei solutii de comert electronic Analiza proiectarii produselor software destinate invatari asistate de calculato r Analiza securitatii serviciilor web Analiza sistemelor de baze de date distribuite Analiza sistemelor informationale. implementarea si securizarea unei retele eterogene distribuite Aspecte privind proiectarea. Dezvoltarea un ui program de contabilitate Aspecte generale de modelare si simulare a unui proces Aspecte generale privind realizarea unui curs interactiv folosind calculatorul Aspecte generale privind semnaturile digitale Aspecte particulare ale unui curs virtual de Dreamweaver Aspecte privind comertul electronic in contextul comertului international Aspecte privind costul total al operarii unei retele de calculatoare Aspecte privind dezvoltarea sistemelor de informare geografica particularizate p rin aplicatii in ITS Aspecte privind interfata grafica Swing particularizate prin fire de executie Aspecte privind memoriile asociative bidirectionale Aspecte privind prezentarea metodei RMI in limbajul Java Aspecte privind programarea si gestionarea bazelor de date in Visual Basic Aspecte privind proiectarea bazelor de date distribuite Aspecte privind proiectarea unui sistem informational destinat unei societati co merciale Aspecte privind proiectarea. Realizarea unei aplicatii de generare a factu rii telefonice Analiza sistemului de informational de intocmire si prezentare a situatiilor fin anciare Analiza sistemului informatic de evidenta a elevilor particularizat pe o scoala Analiza tehnologiilor pentru asigurarea securitatii tranzactiilor in comertul el ectronic Analiza unor protocoale de comunicatii de nivel jos Analiza unui grup de discutii pe Internet Analiza unui sistem informatic pentru urmarirea decontarilor cu clientii Analiza utilizarii intranetului in comertul electronic Aplicatie Software pentru comert electronic Aplicatii dezvoltate de utilizator in cadrul arhitecturii sistemelor de calcul Asigurarea evidentei vanzarilor internet printr-un sistem informatic online Asigurarea securitatii tranzactiilor de date folosind criptografia Aspecte ale algoritmilor de sortare prin numarare Aspecte ale managementului resurselor umane particularizate intr-o aplicatie inf ormatica Aspecte ale Microsoft Project 2002 implementate in training si consultanta Aspecte ale securitatii sistemelor informatice economice Aspecte ale tehnologiei Java utilizate in aplicatii Aspecte ale unui sistem informatic de evidenta a salariilor si decontarilor cu o rganismele statului Aspecte comparative privind comertul economic si tehnologia informatiei Aspecte cu privire la securitatea bazelor de date Oracle Aspecte generale ale unui sistem distribuit de monitorizare si control a unui pr oces Aspecte generale asupra sistemelor de gestiune a bazelor de date.Analiza managementului procesului decizional.

Aspecte privind structuri de date in cadrul Oracle8 Aspectele compresiei in formatele grafice a datelor Aspectele modelarii conceptuale a datelor din cadrul analizei sistemelor informa tionale Aspectele tehnologiilor web implementate in comertul pe internet Aspectele utilizarii programarii Java si Html in managementul educational Bazele tehnologiei informatiei. Utilizarea si facilitatile programelor din suita Consideratii generale asupra managementului resurselor intr-o retea de calculato are Consideratii generale privind limbajul Logo Consideratii generale privind persistenta relationala Consideratii introductive in limbajul html Consideratii privind comertul electronic pe Internet Consideratii privind utilizarea frontpage 2002 pentru constituirea siturilor web Consideratii teoretice asupra Intranetului si Internetului. Arhitectura sistemelor de calcul Clasificarea si caracteristicile algoritmilor de sortare Comertul electronic prin intremediul unui site web Comertul electronic prin retelele de tip Intranet Componentele pachetului Office 2000. Analiza retelelor de tip LAN Construirea unui site dinamic folosind o aplicatie informatica Contrabilitatea si gestiunea activelor imobilizate prin intermediul unui sistem informational Crearea de software si hardware pentru retea Crearea filtrelor numerice in cadrul circuitelor logice programabile Crearea magazinelor virtuale ca urmare a existentei serviciilor internet Crearea standardelor de retele locale cu ajutorul arhitecturii LAN Crearea unei aplicatii cu interogare in visual basic pentru sistemele de gestiun e a bazelor de date Crearea unei aplicatii destinate predictiei de date Crearea unei aplicatii online in scopul facilitarii comunicatiei intre membrii u nui program pentru studenti Crearea unor aplicatii analizand tehnicile de parcurgere a unui graf finit Crearea unor baze de date multimedia si particularizarea pe aplicatii imobiliare Crearea unor baze de date privind codul bunelor maniere in afaceri si aplicatii in activitatea de secretariat Detectia si diagnosticarea defectelor bazata pe estimarea parametrilor Elemente si particularitati ale limbajului html Elemente si particularitati ale magazinului virtual ca parte integranta a comert ului electronic Elementele si particularitatile sistemelor electronice de plati Evaluarea termenului necesar realizarii unui proiect utilizand matrici soft Evidenta activitatii unei societati comerciale particularizata intr-o aplicatie informatica Existenta sistemului de operare Linux in cadrul Internetului Folosirea unei retele neurale de tip Kohonen pentru verificarea vorbitorilor Generalitati data mining privind introducerea in descoperirea cunostintelor Gestionarea afacerilor online particularizate pe o societate comerciala Gestionarea planificarii activitatii unei firme de calculatoare Gestionarea stocurilor prin intermediul unui sistem informatic Gestionarea tranzactiilor in baze de date relationale Gestiunea marfurilor si a relatiilor cu furnizorii printr-un sistem informatic Gestiunea personalului unitatii in cadrul unui sistem informatic Implementare unui sistem interactiv de asistare a deciziei Implementarea interfatei VoIP pe o centrala telefonica digitala Implementarea proiectarii sistemelor informatice in cadrul unei firme Implementarea tehnologiei Corba in cadrul aplicatiilor bazate pe componente .

Elemente de criptografie si protocoale de securi tate . Aspecte analitice al e retelelor virtuale private Implementarea unor programe de audit si supraveghere in retele de calculatoare Implementarea unui motor de cautare pe web Implementarea unui sistem OLAP in cadrul unei firme Implementarea unui sistem RTIS pentru o linie de transport public urban Licitatii online utilizand o aplicatie web Localizarea geografica prin implementarea unui sistem informatic Locul si rolul comertului electronic in cadrul societatii informationale Magazinul virtual al unei societati comerciale Modalitate de evidenta a creantelor clientilor unei societati comerciale cu ajut orul unui sistem informatic Modalitate de realizare a unui magazin online Modalitati de adnotare a unitatilor de discurs si a coreferintelor Modalitati de auditare a sistemului financiar al unei societati comerciale Modalitati de cablare a retelelor de calculatoare Modalitati de creare a publicatiilor cu publisher Modalitati de evidenta a utilajelor evidentiate printr-o aplicatie informatica Modalitati de gestiune si achizitie de date utilizand codurile de bare Modalitati de implementare a animatiilor in paginile Web Modalitati de interconectare a aplicatiilor office cu baze de date Modalitati de procesare a cunostintelor comune si distribuite Modalitati de proiectare a aplicatiilor de comert electronic exemplificat pe o s ocietate comerciala Modalitati de promovare a afacerilor prin intermediul Internetului Modalitati de realizare a unui magazin virtual 3D Modalitati de rutare a datelor in retele IP Modalitati de transferare de date prin intermadiul Internetului Modalitati de utilizare CWS pentru realizarea interfetei pe partea de client Modelarea avansata in baze de date Oportunitatea realizarii unui flux maxim in retea prim analiza metodei de etiche tare a nodurilor Oportunitatile Internetului in mediul economic de afaceri Organizarea si prelucrarea informatiilor. Modele utilizate in dezvoltarea de produse software Realizarea bazelor de date Acces prin diferite tehnici Realizarea contabilitatii financiare in cadrul unui sistem informatic Realizarea evidentei cartilor intr-o biblioteca folosint o baza de date Realizarea evidentei clientilor unei firme folosind o plicatie software Realizarea gestiunii stocurilor de materii prime si materiale printr-un sistem i nformatic Realizarea proiectarii unui dispecerat de productie destinat estimarii cantitati i de carbune excavat Realizarea unei grile online cu ajutorul aplicatiilor web Realizarea unui dictionar explicativ al limbii romane online Realizarea unui ghiseu bancar virtual utilizand o aplicatie informatica Realizarea unui magazin online in PHP Realizarea unui program de intocmire si emitere facturi Realizarea unui site cu ajutorul limbajului HTML Securitatea retelelor wireless.Implementarea unei solutii VPN pentru o firma de transport. Analiza bazelor de date statistice Particularitati ale interoperarii intr-o retea Particularitatile algoritmilor in retelele de transport Particularitatile bazelor de date in mediul web Particularitatile compresiei de date in cadrul aplicatiilor multimedia Particularitatile procesului de tex mining Particularitatile world wide web Particularizari ale algebrei liniare numerice prin aplicatii ale POO in C++ Posibilitati de imbunatatire a calitatii softului Prelucrarea imaginilor cu ajutorul transformatei radon Programarea pe obiecte.

implementat pe companii cu acoperi re geografica mare Sistemul de finantare al spitalelor pe grupe diagnostice implementat printr-o ap licatie Studiu asupra examinarii online particularizat pe aplicatia ExamStud Studiu asupra problemelor rezolvabile algoritmic implementate in limbaje indepen dente de context Studiu asupra securitatii bazelor de date in Oracle Studiu comparativ intre principalele metode de organizarea datelor Studiu de caz asupra evolutiei concurentei la nivelul limbajelor de programare Studiu de caz asupra servicilor disponibile pe internet Studiu de caz efectuat asupra sistemelor inteligente si microcontrolerelor Studiu de caz privin dezvoltarea si implementarea unui sistem administrativ pent ru un camin de studenti Studiu de caz privind amplasarea unui centru de calcul Studiu de caz privind aritmetica in precizie multipla Studiu de caz privind criminalitatea financiar economica si informatica Studiu de caz privind elaborarea specificatiilor de proiectare ale unui sistem i nformatic pentru o firma Studiu de caz privind formalismele alternative pentru Semantic Web Studiu de caz privind formele normale in baze de date orientate obiect Studiu de caz privind gestiunea CD .urilor din biblioteca unei societati comerc iale Studiu de caz privind hardware si software pentru retea de calculatoare cu aplic abilitate la Metrou Studiu de caz privind metodele de programare Studiu de caz privind modelarea si simularea unui proces biomedical Studiu de caz privind nevoia de servicii cu garantare a calitatii Studiu de caz privind realizarea unui magazin virtual Studiu de caz privind rezolutia automata a anaforei Studiu de caz privind sistemul de comert electronic Studiu privind achizitia de cunostinte si evaluarea de expresii Fuzzy Studiu privind analiza viabilitatii economice si manageriale in cadrul comertulu i electronic Studiu privind compresia audio mpeg Studiu privind dirijarea si taxarea apelurilor internationale Studiu privind folosirea arborilor si algoritmilor in protocoalele de rutare Studiu privind implementarea unui sistem informatic unei firme de distributie Studiu privind metode de alocare a memoriei principale si sisteme de operare Studiu privind metode de efectuare a platilor in comertul electronic Studiu privind modelarea sistemelor distribuite Studiu privind modul de implementare web a tranzactiilor electronice Studiu privind programarea orientata obiect in sisteme distribuite Studiu privind proiectarea algoritmilor orientate pe problema Studiu privind proiectarea si realizarea unui produs software destinat navigatie i radar Studiu privind proiectarea unui site web destinat realizarii licitatiei electron ice Studiu privind proiectarea unui suport software a modului de informare in cadrul simulatorului de navigatie Studiu privind realizarea unui site Studiu privind reproiectarea unui sistem informational Studiu privind sistemul de gestiune al bazelor de date Studiu privind tehnologia Data Warehouse ca metoda de analiza factoriala Studiu privind traficul in retelele de telecomunicatii Studiu privind utilizarea calculatorului in calculatia costurilor prin metoda pe comenzi Studiu privind utilizarea sistemelor expert in marketing.Sistem distribuit de gestionare a resurselor. promovare si vanzare Studiu privind utilizarea unui pachet de programe in cadrul unei firme Studiul algoritmilor de performanta pentru analizoare sintactice de tip LR .

server in realizarea programelor de retea Utilizarea unei aplicatii in scopul invatarii asistate de calculator Utilizarea unui produs informatic specializat in organizarea contabilitatii de g estiune Utilizarea VHDL in realizarea unui program de simulare circuite deschise Utilizarea Visual C++ in procesarea imaginilor Utilizarea Visual C++ pentru programare Windows Utilizarea XML in baze de date ================================================================================ ===================================== MEDICINA ================================================================================ ===================================== Alergiile Astmul bronsic .hepatita cronica C la adult Analiza corelativa intre proprietatile antibacteriene si structura chimica a sul famidelor Analiza dinamicii constantelor paraclinice in pancreatita acuta Analiza efectelor diabetului zaharat asupra produsului de conceptie .Studiul operatiilor concurente asupra unor baze de date Tehnologia ASP folosita in accesarea unei baze de date Transmisie de date prin inermediul CDMA si OFDM Utilizarea Access pentru proiectarea unei aplicatii Utilizarea JPS in gestionarea unei baze de date multimedia Utilizarea metodelor statistice in crearea unui sistem de adnotare cu parti de v orbire Utilizarea PHP .actualitati in tratament Consideratii anatomo-clinice ale vascularizatiei renale Corelatii intre aspectele electrocardiografice si ecocardiografice in cardiopati a cronica ischemica dureroasa Glaucomul Hemoragiile digestive superioare Ingrijirea bolnavilor cu pneumonii bacteriene Ingrijirea bolnavilor hipertensivi cu risc inalt Ingrijirea bolnavului cu insuficienta renala Ingrijirile acordate pacientilor cu diagnosticul Sarcina ectopica Nursingul gravidei afectate de boli cu transmitere sexuala Obezitatea Particularitati de ingrijire ale bolnavilor cu ciroza hepatica Peritonita acuta Planificare familiala Planificarea familiala Recuperarea soldului protezat Regimul alimentar in bolile pancreasului Rolul asistentului medical în cazul bolilor eruptive Rujeola Stenoza hipertrofica de pilor Actualitati in tratamentul Astmului bronsic Adenopatii laterocervicale.ului in scopul educatiei interactive Utilizarea Php si bazelor de date MySql pentru crearea unei pagini web Utilizarea programului Comnet III pentru implementarea si simularea topologiei u nei retele Utilizarea tehnologiei Microsoft in aplicatiile bancare online pentru credite de consum Utilizarea tehnologiei Servlet in generarea dinamica a paginilor Web Utilizarea tehnologiilor client . Studiu asupra anatomiei topografice a ganglionilor l imfatici ai capului Analiza aparatului excretor si a excretiei Analiza aspectelor clinice si evolutive in hepatita cu virus C Analiza coinfectiei HIV .

Metoda de stabilirea a atitudinilor la nastere Aspecte ale rolului asistentului social in ingrijirea copiilor bolnavi de insufi cienta rennala Aspecte ale substantelor de contrast organo . Semiologia afectiunilor chirurgicale Aspecte ale accidentului vascular cerebral Aspecte ale anevrismelor arteriale ca parte a traumatismelor arteriale Aspecte ale bilantului anevrismului de aorta abdominala prin examen computer tom ografic Aspecte ale chirurgiei in sistemul cardiovascular Aspecte ale fiziologiei intestinului gros. Aspecte generale ale colec istitei acute Anatomia si fiziologia laringelui.equin congenital Analiza matrixului extracelular al placentei de ultim trimestru asociat cu hiper tensiunea de sarcina Analiza meningitei in fuctie de deficientele imunologice Analiza modalitatilor de abordare terapeutica in gonartroza Analiza preparatelor parenterale cu actiune prelungita Analiza privind leziunile preneoplazice prostatice Analiza profilaxiei pneumoniei pneumococice Analiza proprietatilor functionale ale neuronului Analiza tumorilor epiteliale ovariene Anatomia si fiziologia analizorului vizual Anatomia si fiziologia ficatului si a cailor biliare. Morfopatologia cancerului rectocoloni c Aspecte ale ingrijirii pacientilor cu pielonefrita Aspecte ale ingrijirii pacientilor cu tulburari de sexualitate Aspecte ale ingrijirii pacientului cu ciroza hepatica Aspecte ale ingrijirii pacientului cu meningita meningococica Aspecte ale ingrijirii pacientului cu osteoporoza Aspecte ale ingrijirii pacientului cu varicela Aspecte ale ingrijirii si supravegherii bolnavilor cu glomerula nefrita acuta Aspecte ale metabolismului lipidic. Fiziopatologia traumatismelor cranio . Notiuni de anatomie si fiziologie Aparitia algiilor vertebrale la utilizatorii profesionali de calculatoare Aparitia malformatiilor congenitale osoase la copilul cu greutate mica la naster e Aparitia modificarilor biochimice in HTA indusa de sarcina sub stres oxidativ Apedincele cecal.Analiza Analiza Analiza Analiza eficientei enzimei de conversie a angiotensinei in cadrul tratamentelor evolutiei diabetului zaharat cu debut intre 30 si 40 de ani influentei vitaminei A din alimente asupra functiilor unor organe kinetoterapiei in tratamentul piciorului stramb varus .iodate Aspecte analitice privind comportamentul copiilor cu deficienta mentala Aspecte anatomo . Aspecte ale laringitei acute Aparatul genital feminin. Studiul proceselor metabolice in faza de abs orbtie Aspecte ale prevenirii difteriei prin supravegherea nivelului de imunitate si a evolutiei agentului patogen Aspecte ale probei de travaliu.patologice ale profilaxiei tuberculozei Aspecte clinico .cerebra le Aspecte generale privind degeraturile si arsurile Aspecte medico-legale asupra traumatismelor mecanice cauzate de arme albe Aspecte particulare de ingrijire a bolnavilor cu ciroza hepatica Aspecte privind biologia tesuturilor dentare Aspecte privind educatia sanitara a bolnavilor internati cu hepatita virala acut a Aspecte privind ingrijirea bolnavilor cu peritonita acuta .evolutive si ale lichidului rahidian in afectarea sistemului n ervos central Aspecte contributive la studiul farmacognostic al speciei Pleurotus Ostreatus Aspecte generale ale encefalului.

Clasificarea formelor clinice Efecte asupra sanatatii determinate de poluarea atmosferica Evolutia agresiva a tumorilor neodontogene de maxilar Evolutia si complicatiile arsurilor Evolutia si tratamentul cazurilor de rujeola Factorii cauzali potentiali ai bolilor profesionale Farmacocinetica. paraclinice si evolu tive Hemoragie digestiva superioara. Atitudinile terapeutice fundamantale in cancerul de ovar Aspectele generale ale tumorilor benigne laringiene Avortul o problema nationala. Aspecte clinice.legale psihiatrice Edentatia. local si reflex Aspectele fiziologice si anatomia aparatului digestiv Aspectele fiziologice si anatomia ficatului si a cailor biliare. Consideratii anatomo . Ingrijiri specifice asistentei medicale acordate pacientilor . Fluconazol Fiziopatologia si diagnosticul diferential al Epilepsiei Forme clinice de evolutie a apendicitei Forme severe de lupus eritematos sistemic.ecografice in urmarirea pacientilor cu disfunctii de proteza valvulara Delimitarea conditiei mentale a bolnavului cu schizofrenie prin evaluari psiholo gice Diagnosticarea si terapia glaucomului neovascular Diagnosticarea si tratamentul bolii varicoase Diagnosticul pozitiv si diferential al Glomerulonefritei acute poststreptococice Diagnosticul si evolutia astmului bronsic Diagnosticul si evolutia in tratarea tetaniei Dieta echilibrata. clinice si terapeutice asupra corpilor straini esof agieni Consideratii generale privind integrarea asimptotica a ecuatiilor diferentiale c u dihitomii Controlul si prevenirea transmiterii infectiilor ca parte integranta din planifi carea familiala Corelatii clinico . tratament complex Cancerul gastric diagnosticat precoce Cardiopatia cronica ischemica dureroasa. Studiul colecis titei acute Aspectele fiziologice si anatomia gluacomului. terapeutice si etiopatogenice ale ozenei Consideratii etiopatogenice. Corelatii intre aspectele electrocardio grafice si ecocardiografice Ciroza hepatica.duodenal Consideratii clinice. Simptomatologie Clinica bolnavului hemiplegic. Forme clinice.patologice Bolnavul cu peritonita acuta. metabolism si interactiuni medicamentoase.Aspecte privind institutionalizarea varstnicului din mediul rural Aspecte privind plante medicinale utilizate in dermatocosmetologie Aspecte privind realizarea unei punti fizionomice metalo . Studiul sindromului de hipertensi une oculara Aspectele fiziologice si anatomia ovarului.rectal. Metode contraceptive Biomaterialele utilizate pentru realizarea protezelor vasculare in cadrul sistem ului vascular Boala Hodgkin. Efectul analgetic.sau amenintarea de a trai vesnic Dizarmoniile personalitatii. Aspecte medico . Rolul asistentei medicale in ingrijirea lui Cancerul colo . Vegetarismul .compozite in zona lat erala Aspecte relavante ale unui studiu clinic privind artrita reumatoida juvenila Aspectele curentului de joasa frecventa in patologia lombara. Aspecte ale modificarilor vasculare periferice Clinica si tratamentul edentatiei totale Consideratii clinice asupra ulcerului gastro .

Consultatia prenatala Manifestari clinice ale virusului hepatic de tip B Metode de investigare paraclinica in traumatismele cranio . Corelatii clinico . Notiuni de anatomie Solutia injectabila de clorhidrat de verepam.terapeutice Izvorul terapeuticii medicamentoase actuale.Hernia de disc lombara.tipuri de lucrari protetice conjuncte apli cate Particularitatile unor plante medicinale cu actiune hipoglicemianta Patologia cerebrala ischemica. Rolul asistentei medicale in educarea lui Parodontopatiilor marginale cronice .sociale ale tabagismului Indicatii. Aspecte clinice si evolutive Sindromul Eisenmenger.fluorouracil Notiuni de fiziologie rectocolica cu semnificatie deosebita in studiul cancerulu i de colon Notiuni de patologie ale laringitei Nursing al cazurilor practice de rubeola Obstructiile venoase retiniene. Studiu clinic asupra cardiotoxicitatii induse de 5 . preparare si stabilitate Studii ale stresului oxidativ in psoriaxis Studiu asupra bolii parodontale si a pungii parodontale. Studii de formulare. Studiu privin evolutia naturala Sindromul West si aspecte clinice ale spasmelor infantile Sistemul limfoganglionar cervical. Tratament cu neuroprotectori Pnemotorax.cerebrale Metode de tratament ale bolii Crohn Microangiopatia diabetica. Aspecte ale fotocoagularii cu laser argon Rolul alimentatiei privind starea de sanatate si randament in munca la o populat ie tanara Rolul asistentei in ingrijirea bolnavilor cu afectiuni pulmonare Rolul ortopediei in tratamentul fracturilor radiusului distal Sepsisul neomental. Aspecte socio . Programe de tratament Managementul factorilor de risc intalniti in screeningul antenatal. contraindicatii si reactii adverse a medicatiei imunomodulatoare in l upusul eritematos sistemic Infectii peritoneale. Recuperare medicala Hipertrofia benigna de prostata. Studiu asupra etiologiei microbiene Ingrijirea bolnavilor cu epilepsie. Anatomia parodontiului Studiu asupra meninigitei acute virala Studiu asupra metodelor de tratament chirurgical al fracturilor de diafiza humer ala . Principii clinice si terapeutice Osteoporoza si riscurile fracturii de sold pe teren osteoporotic la varstnici Pacientul diabetic. imunologice si epidemio logice Recuperarea hemiplegiei spastice infantile prin intermediul tratamentului kineti c Relatii si perspective ale unei persoane cu handicap Retinopatia diabetica proliferativa. Cercetari etiopatogenetice. Dificultati de diagnostic si tratament Raia psoroptica la bubaline. Etnofitoterapia romaneasca Kinetoterapie.familiale si de recuperare a epilepticilor Insusirile si calitatile consilier dintr-un cabinet de planificare familiala Interventii implicate in fractura de col femural Intoxicatia cu antidepresive ciclice la copii. Aspecte ale rezectiei transuretrala a prostatei ca metoda de tratament Implicatiile medico . Aspecte ale diabetului zaharat Mijloace de diagnostic si tratament a bolii parodontale Modalitati de agregare si tehnologia de realizarea a puntilor pe implante la inf rastructura Modalitati de ingrijire a bolnavilor cu epilepsie Monitorizarea frecventei cardiace prin electrocardiograma Notiuni de chimioterapie antineoplazica.

Studiu asupra pacientilor cu H.I.V Studiu asupra unui caz de intoxicatie cu Plumb anorganic Studiu clinic al ulcerului gastro - duodenal Studiu comparativ anatomo-imagistic a leziunilor meningeale si osoase in traumat ismele cranio - cerebrale Studiu de caz asupra asfixiei mecanice. Aparitia modificarilor anatomo - patolog ice Studiu de caz asupra bolii Hodgkin Studiu de caz asupra endocarditei infectioase Studiu de caz asupra medicatiei antiulceroase Studiu de caz privind consumul si traficul de stupefiante Studiu de caz privind descoperirea insulinei Studiu de caz privind dezvoltarea fizica a copiilor intre 0 - 3 ani Studiu de caz privind directiile prioritare de promovare a sanatatii implementan d principii ecologice Studiu de caz privind hepatita virala acuta si tratamentul acesteia Studiu de caz privind ingrijirea bolnavilor cu accidente cerebrale Studiu de caz privind ingrijirea bolnavilor cu gastrita acuta Studiu de caz privind ingrijirea bolnavilor cu hepatita virala Studiu de caz privind ingrijirea bolnavilor cu mobilitate fizica Studiu de caz privind ingrijirea bolnavilor cu poliartrita reumatoida Studiu de caz privind ingrijirea bolnavului cu fractura diafizara de femur Studiu de caz privind ingrijirea bolnavului cu insuficienta renala Studiu de caz privind ingrijirea bolnavului cu mononucleoza infectioasa Studiu de caz privind ingrijirea bolnavului cu pancreatita acuta Studiu de caz privind ingrijirea bolnavului cu pneumonie pneumococica Studiu de caz privind ingrijirea pacientelor cu iminenta de avort Studiu de caz privind ingrijirea pacientilor cu boli profesionale saturnismul Studiu de caz privind ingrijirea pacientilor cu laringita acuta Studiu de caz privind ingrijirea pacientilor cu litiaza renala Studiu de caz privind ingrijirile acordate pacientelor cu diagnosticul de sarcin a ectopica Studiu de caz privind medicamentele injectabile care contin vitamine Studiu de caz privind plantele medicinale din familia Apiaceae Studiu de caz privind sindromul febril prelungit. Aspectele potogeniei febrei Studiu de caz privind traumatismele in sporturile de autoaparare Studiu de diagnosticare in Astmul Bronsic Studiu de diagnosticare in astmul bronsic profesional Studiu in tratamentul accidentului vascular cerebral AVC Studiu privin explorarea in cancerul gastric. Anatomia chirurgicala si fiziologi a stomacului Studiu privind aparitia si evolutia bolii Parkinson Studiu privind aportul adus de medicii arabi in secolele IX - XII pentru dezvolt area oftalmologiei Studiu privind aportul tehnicii dentare in tratarea fracturilor de mandibula Studiu privind cancerul mamar si factorii de risc Studiu privind eficienta blocantelor canalelor de calciu in tratamentul hiperten siunii arteriale esentiale Studiu privind evidenta si gestiunea intr-un cabinet staomatologic Studiu privind fiziopatologia traunmatismelor cranio - cerebrale Studiu privind fuziunile si achizitiile de companii farmaceutice Studiu privind importanta factorilor de risc la pacientul chirurgical Studiu privind ingrijirea bolnavilor cu Hepatita Virala A Studiu privind litiaza biliara la bonavii cu hapatopatii cronice. Aspecte clinic e si factori de risc Studiu privind modificarile enzimatice ale miocitului in trichineloza Studiu privind prevalenta avortului spontan la parturientele cu placenta jos imp lantata Studiu privind tratamentul BCG al tumorii vezicale superficiale Studiu privind tratamentul conservator al bolii ulceroase duodenale

Studiul agentilor antimicrobieni folositi in combaterea si controlul placii bact eriene gingivale Studiul celulei ca element anatomic fiziologic si biochimic Studiul contraceptiei ca parte integranta a planificari Studiul evaluarilor psihometrice in bruxism Studiul formelor farmaceutice oftalmice Studiul gutei ca boala reumatismala si metabolica Studiul sclerozei multiple si a valvulopatiilor colagenozice folosind imagistica prin rezonanta Studiul toxicitatii cadmiului Studiul unor afectiuni ale glandei tiroide la om Tehnici de evaluare si ingrijire acordate in cazul abcesului pulmonar Terapia glaucomului primitiv cu unghi deschis Tratamente aplicate si terapii intensive in cazul hemoragiilor digestive superio are Tratamentul chirurgical al parodontitelor marginale cronice. Ingrijiri profilact ice Tratamentul in periartita scapulohumerala Tratamentul si combaterea profilaxiei rahitismului Traumatisme cranio - cerebrale. Studiu comparativ anatomo - imagistic a leziunil or nervoase Urmarirea pacientilor cu disfunctii de proteza valvulara prin corelatii clinico - ecografice Utilizarea metodelor biofizice pentru diagnosticarea leziunilor de natura infect ioasa ================================================================================ ===================================== MUZICA - ARTE - STUDIUL ARTELOR ================================================================================ ===================================== Aspecte privind interferenta mijloacelor audiovizuale in arta spectacolului cont emporan Aspecte privind reperele cronologice si stilistice in creatia muzicala Conservarea, restaurarea si consolidarea unei cladiri publice Culorile ca simboluri cristice si semnificatia lor Epoci si reforme in comedie. Prima intalnire cu piesa Pozitia simfonismului german in muzica europeana Profilul melodic al motivelor in inceputurile octosilabice in muzica pentru nunt a Strategii de utilizare a liantilor in pictura pe diferite suporturi Studiu de caz privind muzica filmului de arta in primul secol al cinematografulu i Studiu de caz privind pictura de icoane bizantine Studiu privind compunerea, distrugerii si recompunerii timpului in muzica Studiu privind dansul de la origini si pana la nasterea poporului roman Studiu privind folclorul traditional de la origini si pana in prezent Studiu privind ideologia, mitul si propaganda arhitecturii si a urbanismului tot alitar Studiu privind tehnica si arta fotografica Studiu privind transferul imaginii digitale pe suport fotosensibil in cadrul cin ematografiei ================================================================================ ======================================= PEDAGOGIE ================================================================================ ======================================= Activitati practice in formarea si dezvoltatrea personalitatii prescolarului Algoritmi pentru drumuri minime in grafurile orientate

Importanta activitatilor de educare a limbajului in dezvoltarea vocabularului co piilor prescolari Memoria scolarului mic - particularitati si caile de dezvoltare Metodica predarii verbului la clasele I-IV Procesualitatea insusirii dezvoltarii normelor de ortografie si punctuatie la cl asele I-IV Scriitorul Mihai Eminescu in programele si in manualele scolare Strategii didactice in predarea invatarea calculului mintal ================================================================================ ======================================= POLITEHNICA ================================================================================ ======================================= Transportul marfurilor vrac pe calea ferata Transformarea de coordonate in spatiul cu 3 dimensiuni Metode de determinare a proprietatii fizico-chimice ale cocsului metalurgic si i nfluenta calitatii cocsului asupra proceselor de elaborare a fontei Proiectarea fabricatiei carcaselor pentru motoare electrice Proiectarea si modelarea sistemului de actionare electrica al mecanismului de ri dicare al unui pod rulant Proiectarea tehnologiei de executie pentru reperul BULON Robot industrial de manipulare in configuratie Gantry cu sase grade de libertate Robotii mobili Studiu privind procesarea si valorificarea deseurilor metalice marunte Locuinta demisol-parter-1etaj-mansarda amplasat in localitatea Popesti-LeordeniIlfov Analiza de semnatura ca metoda de compresie in testarea circuitelor integrate Analiza gradului de poluare in canioanele urbane Analiza programelor Java pentru proiectarea si simularea blocurilor de filtre Analiza proiectarii unui emitator radio reconfigurabil prin software Analiza sistemului de acces pentru personalul autorizat intr-o anumita arie prot ejata Analiza sistemului de transmitere sincronizata a imaginilor statice Aspecte privind amplificatorul operational si circuitele integrate Aspecte privind computerul de bord si controlul de timp al sistemului Aspecte privind elementele de calcul si proiectarea a retelelor de fibra optica Aspecte privind masurarea defazajului. Studiu de caz privind fazmetrul virtual Aspecte privind proiectarea schemei bloc a unui emitator Aspecte privind sincronizarea in retelele numerice de transmisiuni Aspecte privind standul experimental pentru actionari electrice Aspecte privind terminalul pentru retele numerice de transmisiuni Conceptul, tipologia si utlizarea cardurilor. Aplicatii ale cardurilor Considerente legate de generatoarele de functii si de proiectarea antipertubativ a a cablajelor imprimate Cresterea eficientei energetice prin introducere a unor unitati de cogenerare cu turbine cu gaz Evolutia Telecomunicatiilor. Sisteme pentru Comunicatii Mobile Generatoarele de impulsuri cu microcontroler si implementarea soft a unei tastat uri matriceale Influienta conditiilor exterioare de frecare si a volumului unui corp asupra def ormarii acestuia Modelarea numerica a solicitarilor dielectrice ale izolatoarelor de trecere la t ransformatoare Programarea microcontrolerului 8051 Programele software pentru proiectarea amplificatoarelor de microunde cu structu ra distribuita Proiectarea pe calculator a infasurarilor in dublu strat a masinilor electrice d e curent alternativ Sterilizarea de material si intrumente medicale cu ajutorul cuptorului electric

Plan de investitii si organ izare Administrarea si tratarea deseurilor radioactive Analiza artefactelor in rezonanta magnetica nucleara Analiza asupra metodelor si tehnicilor de control si integrarea lor in fluxul de fabricatie Analiza asupra transportului fluidelor vascoase si congelabile din import Analiza calculului pierderilor presiunii dintr-un dispozitiv de interventie al u nei societati comerciale Analiza comparatorie intre stabilizatoarele de tensiune liniare si cele cu comut atie Analiza conceptuala a carierei miniere. Date generale si estimari pentru urmator ii ani Analiza conditiilor de lucru din pachetul Jota.pieton Analiza diversificarii sortimentelor de produse tip bumbac Analiza impactului containerizarii asupra dezvoltarii porturilor Analiza integrarii sistemelor de avionica si arme la bordul aeronavelor moderne Analiza masinilor de fabricare rapida a prototipurilor Analiza matricelor de injectat si a elementelor de modelare folosind tehnologia injectarii .decodor haotic autosincr onizabil complet digital Studiu de caz privind nivelul fizic al unui sistem de comunicatie Studiu de caz privind pierderile de putere si energie in retelele electrice Studiu de caz privind schema tehnologica si de automatizare a instalatiei frigor ifice cu comprimare mecanica Studiu de caz privind sistemele de achizitie de date pentru sesimografele marine Studiu de caz privind sistemul de actionare a robotilor mobili Studiu de caz privind unda uniforma in cazul cuptorului cu microunde Studiu de caz privind utilizarea datelor GIS in modelarea hidrologica Studiu de caz privins sistemele adaptive de antene Studiu privind actionarea unui motor asincron trifazat de la un convertor static de frecventa Studiu privind functionarea unei linii de sortare intr-un sistem flexibil de fab ricatie Studiu privind implementarea unor functii de masurare folosind circuitele logice programabile Studiu privind incercarile mecanice statice si de duritate Studiu privind modulatia PWM cu unde modulatoare partial constante Studiu privind organizarea contabilitatii sintetice si analitice a stocurilor Studiu privind proiectarea unui robot autonom cu roti actionat cu motoare de cur ent continu Studiu privind regimul deformant in instrumentatie Studiul proiectarii unui sistem de actionare electrica intr-o cascada Tehnici de montare a unor instalatii de desulfurare gaze arse la blocuri energet ice Tehnici de proiectare antipertubativa a cablajelor imprimate Tehnologia de realizare a miezului magnetic si a infasurarilor in vederea suduri i cu arc electric Abaterea de la circularitate a suprafetelor elementare cilindrice folosind echip amente mecatronice Acreditarea cu sren 729 a unei societati comerciale.cu rezistoare Strategii de sincronizare si modulatie Studiu asupra activitatii postale la nivel general in Romania Studiu de caz privind circuitele integrate analogice Studiu de caz privind criptografierea printr-un codor . Aspecte tehnico economice a vari antelor de colectare Analiza convertorului temperatura -frecventa Analiza defectelor si regimurilor anormale specifice dispozitivelor electrice Analiza dinamicii accidentelor rutiere la contactul autovehicul .

compozite polimerice.C.Zn Caracteristici de calitate in optimizarea proceselor tehnologice al masinilor un elte Catapultarea . Studiu comparativ Consideratii generale asupra algoritmilor de rutare si implementarea protocolulu i DVMRP .C. Metode de determinare a proprietatilor fizico . Studiu asupra maini mecanice cu mecanism cu c ama Aspecte ale simularii gradientilor de tensiune miocardica Aspecte ale studiului aliajelor metalo .Analiza modelelor numerice pentru studiul problemelor de camp electrostatic Analiza motorului de aprindere prin comprimare Analiza politicilor de perfectionare a sistemelor de transport Analiza privind implementarea si testarea unor sisteme de reglare pe diferite pl atforme Analiza privind proiectarea elementelor unui sistem de termoficare urban cu apa fierbinte bitubular inchis Analiza privind teoria abstracta a automatelor Analiza privind trnsportul si distributia lichidelor prin conducte Analiza procesului de obtinere a otelului X52 Analiza proiectarii unui motor pentru actionarea unui autoturism Analiza si modelarea convertoarelor C.C Analiza sistemului CATV din corpurile unei universitati Analiza structurii actuale a fondului forestier si fundamentarea solutiilor de i mpadurire Analiza unei instalatii de climatizare la o intreprindere de mecanica fina Aspecte ale coloanei de fractionare . .plastice Aspecte ale unor sisteme de protectie a mediului Aspecte analitice privind procedeul optim de sudare. Masurarea puterii active Cocsul metalurgic. Analiza constructiva a sudu rilor Aspecte calitative ale energiei electrice Aspecte privind dezvoltare viticulturii si a industriei vinului in Romania Aspecte privind dispozitivul de utilizare a rolelor cu benzi adezive Aspecte privind optimizarea constructiv functionala a extrudarii Aspecte privind pregatirea navei pentru intrare si ancorarea in bazinele portuar e Aspecte privind proiectarea sistemului de alimentare cu caldura a unui ansamblu urban si industrial Aspecte privind telefonul mobil ca mijloc de comunicare Aspecte tehnologice privind obtinerea scrierilor cartilor si a hartii Calculul aerului necesar si al gazelor rezultate din metalurgia Pb . Analiza statistica a rezultatelor simularii Aspecte ale procedurii privind determinarea rezistentei la solicitari Aspecte ale proiectarii unei conducte tehnologice de diametrul mare cu optimizar ea sistemelor de rezemare Aspecte ale proiectarii unei instalatii de imobilizare a peroxidazei din hrean i n alcool polivinilic Aspecte ale protectiei mediului.evolutie si efecte asupra pilotului Cercetari experimentale cu privire la curgerea materialului in timpul extrudarii cu sudura Cimenturi de sonda si fluide de foraj Circuite trifazate de curent alternativ. Studiu privind deseurile provenite din echipame nte electrice si electronice Aspecte ale roboticii de precizie.proiectare mecanica Aspecte ale depunerii si obtinerii de filme subtiri prin ablatie laser Aspecte ale instalatiei frigorifice aferente unui complex sportiv Aspecte ale instalatiei frigorifice pentru un depozit de legume Aspecte ale intretinerii unei nave maritime Aspecte ale metodelor reologice electrice si mecanice Aspecte ale modelarii retelelor de comunicatii si simulare.chimice Compozite oxidice .

copertare si finisare Produsul corp . Analiza tehnica Microprocesoarele P4 .as pect al modernizarii Erorile canalului discret si masuri de protectie impotriva codurilor Reed . Solutii tehnice si scheme de cogenerare Motoarele cu ardere interna. Studiu tehnic de siguranta Navigatie fluviala.lagar. Proces si sistem de productie Proiectare si producerea camasii de fete Proiectarea instalatiei de balast Proiectarea si confectionarea pantalonuli scurt Proiectarea si finisarea unei rochii de ocazie Receptorul DTMF. Implementarea algoritmilor adaptivi RLS si LM S Procurarea si tehnologia aprecierii animalelor de macelarie ca animale destinate productiei de carne Productia poligrafica. Procese de brosare .K7.Mull er Evaluare gradului de poluare a mediului inconjurator si identificarea surserlor de poluare Evaluarea riscurilor. Proiectarea unor subansamble specifice Reperul Corp Lagar. Proces tehnologic de obtinere Imbinari sudate variante tehnologice de realizare a sudurii Implementarea hardware si software a decodorului morse cu PIC Incarcarea.21160. Principii de baza Fabricarea alcoolului si a berii utilizand hidroliza enzimatica a amidonului din cartofi si cereale Folosirea releului inteligent MFD . Consideratii ecologice generale Procesorul de semnal ADSP . Metode de prelucrare Sisteme automate de pornire ale turbomotoarelor Stabilirea principalelor caracteristici constructive si functionale la motoarele cu ardere interna .Consideratii generale asupra principiului stategiei modularii in durata (PWM) cu frecventa ridicata Consideratii privind spectofotometrele.TITAN in automatizarea unei case Home Manage r Fractia xilenica. Cinematica si dinamica Navigatia pe Canalul Manecii si Golful Biscaya. Consideratii generale Manevra unei nave de acordare a asistentei unei nave aflate in pericol. Impactul asupra mediului Determinarea compozitiei chimice prin microscopie optica si electronica a supera liajelor cu baza Ni Dezvoltarea constructiei masinilor de transportat si a transportoarelor de mare capacitate Documente pentru inregistrarea evenimentelor petrecute la bordul unei nave marit ime Echipamente si mijloace de salvare Elemente de cadastru si topografie Eliminarea sistemului hidraulic de comanda al masinii de rectificat RPO 200 . Sistem de monitorizare Parametrii constructivi si functionali ai motorului unui autovehicul Performantele energetice si ecologice ale arderii combustibilor organici in camp uri electrice si magnet Preformantele autofurgonetei si valorificarea lor Procese si tehnologii industriale. amanarea si stivuirea marfurilor. Proiectarea tehnologiei de fabricare Retete si tehnici de servire a preparatelor din carne de pasare Retete si tehnici de servire a preparatelor din carne de peste Semnalul de frecventa intermediara. Influenta regimului termic asupra stabilitatii acesto ra Motoare termice. Determinarea calitatii apelor si masurar ea surselor de radiatie Curatarea si degazarea tancurilor de marfa la navele petroliere Depozitarea controlata a deseurilor menajere.

Statiile de electroalimentare de medie putere. Aspecte ale proiectarii brosei pentru pre lucrarea canalului de pana Studiu privind cresterea randamentului de utilizare a combustibililor fosili pri n hidratare Studiu privind drumul initial pe hartie de navigatie Studiu privind impactul produs asupra mediului Studiu privind influenta esteticii asupra ambalajelor Studiu privind influenta vantului asupra elementelor de navigatie Studiu privind influienta lucrarii solului asupra culturilor de porumb Studiu privind instalatiile de climatizare si ventilare Studiu privind metode de realizare a capelor metalo . fixe si mobile. Aspecte comparati ve Studii si cercetari pe modele privind poluarea solului cu pesticide Studiu asupra cresterii performantelor angrenajelor conice prin nitrurare ionica Studiu asupra instalatiilor si stabilirea caracteristicilor principale ale corpu lui navei Studiu asupra tehnologiei de fabricatie si asamblare a unui produs Studiu de caz privind asamblarea prin suruburi Studiu de caz privind teoria compresiei de dinamica Studiu de cercetare asupra solidificarii aliajelor influentate de vibrare Studiu de eficienta economica asupra furnalului cu gaz metan al unei societati c omerciale Studiu de elaborare a strategiilor de produs in cadrul unor firme Studiu de fiabilitate asupra sistemelor electronice Studiu despre lipirea metalelor grele (carburi metalice sinterizate) pe oteluri de scule Studiu documentar privind fabricarea inghetatei Studiu evaluator al nivelului de risc de imbolnavire profesionala si accidentare pentru locuri de munca Studiu general al unui sistem de management al frecventelor Studiu privind autovehiculele necesare priectarii instalatiilor speciale Studiu privind bazele procesului tehnologic de filtrare in camp de forte centrif ugal Studiu privind comunicarea telefonica Studiu privind construirea batiurilor. mecanic si pneumatic Studiu privind rezolvarea modelului matematic de dimensionare al unui schimbator de caldura Studiu privind simularea cu MEF a comportarii barelor cu pereti subtiri Studiu privind transportul gazelor naturale si petroliere Studiu tehnologic privind constructia de masini Studiul asupra tehnologiilor si proceselor fotografice in poligrafie Studiul convertoarelor tensiune .ceramice utilizand tehnolo gia aliajelor dentare Studiu privind optimizarea capacitatii aeroportuare Studiu privind optimizarea masinilor frigorifice si a pompelor de caldura Studiu privind proiectarea filtrelor digitale prin modelare Studiu privind proiectarea optimala a unui sistem eterogen. Fisa teh nologica a unei piese Studiul interactiunii dintre cadmiu si organism. Cai de raspandire ale cadmiului in mediu ambient Studiul metodelor de realizare a capelor metalo .ceramice Studiul motoarelor electrice de curent continuu Studiul privind atmosfera ca potectoare a vietii Studiul proiectarii optome a unei retele in functie de trafic .frecventa Studiul defectelor in circuite digitale Studiul dinamicii masinilor electrice Studiul dinamicii statistice a automobilelor Studiul eficientei economice a realizarii masinii de rectificat filete.

prelucrarea si interpretarea datelor rezultate in urma proceselor psiho -sociale Argument pro domo privind initiativa comunitara religioasa de prevenire a violen tei in familie Aspeclele creativitatii in succesul profesional Aspecte ale capacitatii testimoniale ale minorului Aspecte ale carentelor rolurilor de tata Aspecte ale comportamentului infractional de furt ca urmare a influentei factori lor psiho . Adolescenti ambliopi Abordari terapeutice ale tulburarilor depresive si ale nevrozei depresive Agresivitatea ca forma de adaptare si contra .invatarii numerelor naturale in clasele I IV Aspecte ale monitorizarii progresului prin invatare.reactie la frustrare in cazul cop iilor institutionalizati Ameliorarea anxietatii la toxicomani prin terapii cognitiv . Metode de crestere a acurat .Studiul proiectarii unei instalatii eoliene de putere mica Studiul remanentei de CaC2 in zgurile de desulfurare a fontelor Tehnologia cardurilor. Introducere si extindere Tehnologia de executie si proiectare punte motorizata a unei masini de frezat Tehnologia uleiului alimentar Transmisia si gestionarea datelor privind consumul de combustibil la motoarele c u injectie Turbine cu gaze si motoare termice.fenomene psihosociale Aspecte ale esecului scolar datorita etichetarii in clasa Aspecte ale manifestarii anxioase si depresive la tinerii dependenti de droguri Aspecte ale metodologiei predarii .comportamentale Analiza diferentelor de generatii in ajustarea si reactivitatea la stres Analiza factorilor de risc in abandonul noului nascut Analiza factorilor familiali implicati in fenomenul de infractionalitate juvenil a Analiza modalitatilor de imbogatire a vocabularului elevilor cu deficiente minta le prin terapie si joc Analiza personalitatii criminale a criminalului in serie Analiza psihologica a superstitiilor comune prezente in cognitia studentilor Analiza. Cicluri termodinamice Utilaje de baza pentru forjare Utilizarea bazei de date spatiale a unui judet in dezvoltarea infrastructurii Utilizarea energiei regenerabile.vizual Aspecte ale comunicarii nonverbale Aspecte ale dezvoltarii personalitatii in adolescenta . Aspecte tehnico .economice Utilizarea microcontroler in comanda inteligenta a ascensoarelor Utilizarea tranzistoarelor de putere mica in constructia surselor in comutatie Valorificarea laptelui si tehnologia prelucrarii acestuia Verificarea arcurilor de ceas utilizand dinamometrul ================================================================================ ======================================= PSIHOLOGIE ================================================================================ ======================================= Consilierea Inteligenta emotionala Introducere in psihologia varstelor Rolul terapiei cognitiv-comportamentale in ameliorarea anxietatii la toxicomani Rolul terapiei sugestive in ameliorarea depresiei la alcoolici Rromanipen si modern in comunitatea de rromi laesi Botosani Strategii psihoterapeutice aplicate in tratamentul anxietatii si depresiei Abordare strategica a actului de comunicare umana Abordarea anxietatii si manifestarea comportamentului anxios la adolescenti vaza tori.sociali Aspecte ale comunicarii in audio .

umane.ul procesului si produsului creatiei artistice Depresia si anxietatea.etii matocognitive Aspecte ale proceselor psiho . Simbolistica mitului politic Fundamentarea teoretica a comportamentului infractional Implementarea metodelor de diagnoza ca premisa a eficientei programelor de schim bare organizationala Influenta sociala a televiziunii asupra maselor Integrarea varstnicilor in caminele de batrani. Tehnici si instr umente Familia si rolul ei in societate Formarea opiniei publice.sociale in formarea identitatii Aspecte ale psihoterapiei depresiei si anxietatii Aspecte ale rolului motivatiei si afectivitatii in instruire Aspecte ale rolului profesorului in constituirea autonomiei elevului Aspecte ale rolului terapiei sugestive in ameliorarea depresiei la alcoolici Aspecte ale slabiciunii scolare la copiii supradotati din mediul rural Aspecte ale teoriilor motivationale ale umorului. in ciclul primar. Rolul terapiei cognitiv co mportamentale Aspecte privind mobilitatea teritoriala in contextul aderarii Romaniei la Uniune a Europeana Aspecte privind tehnicile complementare kinetoterapiei si de masaj pentru combat erea stresului Aspecte psihologice privind personalitatea alcoolistului si etiologia alcoolismu lui Aspecte relationale intre particularitatile sociabilitatii si educatia parentala in cazul prescolarului Aspecte relevante ale studiului corelational privind profilul de personalitate s i frecventa minciunii Aspecte teoretice si metodologice ale sintaxei propozitiei Aspectele generale ale hartilor Aspectele psihologice relevante in momentul dezvaluirii diagnosticului la copilu l cu infectie Hiv Campania pentru Referendum si Alegerile Locale 2004. Influenta stilului parental Dezvoltarea vorbirii la varsta prescolara. Modele si abordari Dezvoltarea psihica la prescolarul mare. Locus . Imaginea de sine Creativitatea. Atributii si exigente Memorie. Tehnici de manipulare folos ite Cercetare in mediul studentesc. Succes si insucces scolar Evaluarea randamentului scolar la matematica. Implicatii psihologice Inteligenta emotionala in managementul organizatiilor Legitimarea stiintelor socio . Studiu privind inceputurile si evolutia vi etii sociale Managerul scolar. Self managementul invatarii Comunicarea in organizatii. Studiu asupra relatiilor dintre ele Motivatii si mediul favorizant consumurilor de droguri la adolescenti . inteligenta si performanta scolara. Studiu teoretic si metodologic asupra investigarii c onsecintelor formative Consecintele psihologice ale avortului Consideratii generale privind formarea imaginii de sine Consideratii psihologice privind a treia dimensiune a visului Consideratii psihologice privind educarea tolerantei la elevii din ciclul primar Copilaria mica. Simtul umorului Aspecte ale terorismului ca fenomen complex plurideterminat Aspecte ale tratarii diferentiate a elevilor in cadrul activitatilor din ciclul primar Aspecte privind adolescentul cu tulburari de comportament Aspecte privind ameliorarea anxietatii la toxicomani. Rolul jocului didactic Elevii de etnie roma.

Modalitati de aplicare s i abordare interdisciplinara Studiu de caz privind orientarea academica si factorii de personalitate la adole scenti Studiu de caz privind psihomotricitatea si varstele copilariei Studiu de caz supra integrarii individuale in scoala obisnuita a unor elevi cu d eficienta mintala Studiu in dezvoltarea psihica la varsta preadolescentei Studiu privind contributia personalitatilor istorice la realizarea dezideratelor fundamentale ale poporului Studiu privind cultivarea identitatii personale Studiu privind evolutia si incercarile de rezolvare a conflictului. ruxatii si fracturi Studiu psihologic referitor la creativitate Studiul abordarii sistemice a situatiilor de lupta Studiul adolescentei ca perioada conflictuala a trecerii de la copilarie la vars ta adulta Studiul sindromului de abandon Studiul valantelor formative ale jocului didactic Temperamentul in structura personalitatii copilului de varsta scolara mica Tratarea anxietatii si depresiei prin strategii psihoterapeutice Traumatismul cranio .participative Strategii de recrutarea a resurselor umane Studiu asupra copilului prescolar si scolarului mic privind dinamica transformar ilor cognitive Studiu asupra femeilor supuse violentei domestice.comportament si personalitate Studiu de caz pivind introducerea in psihologia varstelor Studiu de caz privind metodele de evaluare a educatiei. Rolul proceselor psihice in adap tarea varstnicului Studiu asupra reactiilor la stres Studiu comparativ comportament si condiuta . Aspecte ale educarii limbajului ================================================================================ ======================================= RECENZII . Tipuri de leziuni Valorile morale si notiunile la elevii adolescenti Zone de educatie prioritara (rromi).a. Modificari psihoemotionale Studiu asupra mecanismelor psihice de prelucrare primara a informatiilor Studiu asupra neurofiziologiei analizatorilor senzoriali Studiu asupra personalitatii la varsta a treia.Neuropsihofiziologiea cognitiva si evolutiva. Evolutie si conduita terapeutica Stadii si caracteristici ale evolutiei sistemului psihic uman Stimularea interesului pentru invatare la elevii clasei a III . Aspecte psihologice ale comportamentului aparent Psihosomatoza. Studiu de caz privind reflectarea si celula nervoasa Originea semnificatiei culorilor si psihologia culorii.orientare scolara si profesionala Perspectiva sinelui in psihologia transpersonala Principii de conduita antistres si abordari cognitiv comportamentale in depresie Problematica psihologica a privarii de libertate in cazul femei Programe pentru integrarea copiilor refugiati in societatea romaneasca Psihologia comunicarii.cerebral. Rolul metodel or activ . Dimensiuni p sihologice Studiu privind implementarea teoriilor motivationale in sportul de performanta Studiu privind implicarea limbajului in dezvoltarea reprezentarilor numerice la copiii prescolari Studiu privind metodologia educarii si corectarii tulburarilor psihomotrice Studiu privind relatia dintre randamentul scolar si tulburarile de limbaj la def icientul mintal Studiu privind tratarea pacientilor cu entorse . Testul Color Lucher Persoane cu deficiente mentale .

Caldura pe gratis Engleza .Hotel Concordia Impozitele directe Impozitul pe profit Infiintarea unui notariat public [Plan de afaceri] Intarirea constrangerilor bugetare .Experienta tarilor post-socialiste Le Louvre-palais et muse Le tour de Paris Leonardo da Vinci Lumina solara Managementul proceselor de dezvoltare a resurselor umane in cadrul microintrepri nderilor Managementul resurselor umane Marketingul cultural Motivarea Motivarea resurselor umane in Administratia Publica .The modal verbs Estetica si exprimarea unui magazin Floare albastra Fotografia judiciara Functia de decizie in management Gramatica limbii engleze Imbunatatirea serviciilor catre clienti .================================================================================ ======================================= Capitalismul si dusmanii sai .C. stilistica si de viziune in poezia interbelica Drogurile Educatia interculturala in scoala Elemente privind proiectarea sistemelor informationale Elevatoarele Empiric si stiintific in invatare Energia solara .Ludwig von Mises Managementul serviciilor de transport Orice se poate negocia .Herb Cohen ================================================================================ ======================================= REFERATE ================================================================================ ======================================= Creditul bancar [Abordare generala] Gestiunea calitatii productiei Pestii din bazinele acvatice ale Romaniei Posta electronica Adaugarea imaginilor la o pagina web Arhitectura sistem operare Windows pentru internet Bazele marketingului Beton armat si precomprimat Boikov [Limbi straine] Calculatoare [P.] Caracterizarea mediului economic romanesc Comunicarea in afaceri Constitutiunea din 1923 Controlul financiar la SC Roed SRL Fagaras Curtea Europeana a Drepturilor Omului Cutia de viteze cu doi arbori Delta Dunarii Delta Dunarii-Rezervatie a biosferei Descrierea si functionarea sistemelor hidraulice Dimensionarea transformatoarelor de puterela inalta frecventa Dinamica fluxurilor comerciale in Romania Diversitate tematica.U.

Imaginea. Legislatie Trasaturi Analiza statistica Previziunea Proiect Marketing Vopseaua BESTE Proiectarea unui atelier de intretinere tehnica Psihologie .Relatia Stat-Biserica Stresul Stresul-mecanisme fiziologice si psihologice Tema legamantului in teologia Vechiului Testament Teoria relativitatii restranse Unde electromagnetice Valorificarea potentialului turistic al judetului Mehedinti ================================================================================ ======================================= RELATII INTERNATIONALE ================================================================================ ======================================= Diplomatie ================================================================================ ======================================= S. crizelor si interferentelor acestora in cadrul sistemului social Analiza delegarii legislative in limita Constitutiei Analiza integrarii Romaniei in UE Analiza mass . slogan sau marca Analiza conflictelor. Basescu pentru referendum ul mai 2007] Comunicarea politica Democratie.S.N.relatii publice Analiza canalelor de comunicare neconventionale Analiza comparativa lider asteptat . totalitarism si violenta simbolica Evolutia procesului de integrare al Romaniei in Uniunea Europeana Politica comerciala a Romaniei in contextul aderarii la Uniunea Europeana Tendinte si previziuni asupra viitorului televiziunilor generaliste si de nisa Web 2.P.media Administratia publica locala .Ideologii politice .Piata muncii in Romania.lider ales Analiza comportamentului organizational Analiza comunicarii prin imagine. .O biografie politica Abordare comparata privind aderarea Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana i n 2007 Actiunile psihologice si conexiunile acestora cu mass .COMUNICARE .STIINTE POLITICE .RELATII PUBLICE .ETC ================================================================================ ======================================= Comunicarea manageriala in motivarea angajatilor Criza organizationala si consecintele ei asupra imaginii organizatiei Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana [2007] Democratie.Abordare mistica a proceselor psihice Publicitatea Razboiul civil din Spania Realizarea unei instalatii electrice aferente unui spatiu de invatamant Reteaua CAN Retele de calculatoare Secretul reusitei unei campanii de marketing cu un buget mic Sistemul de franare SNSPA .mediei ca vector purtator al actiunilor militare pe timp de razbo i Analiza principiului separatiei puterilor in stat Analiza securitatii Romaniei intre NATO si UE . totalitarism si violenta simbolica Mihail Gorbaciov .A.0 din perspectiva non-tinerilor [Campania lui T.

Rolul sau in dezvoltarea constitutionalismului romanesc Efectele monedei euro asupa utilizatorilor in contextul integrarii europene Elementele promovarii mass . Brand rejuvenation Dimensiunile si costurile integrarii Uniunii Europene Drept constitutional.media intre mod de influentare a opiniei publice si a devar Atributiile legislative ale Parlamentului European Campania publicitara. Elaborare si realizare Campanii de relatii publice pentru promovarea produselor cosmetice pentru adoles centi Cercetari cu privire la organizatiile europene care se ocupa cu protectia dreptu rilor omului Consideratii ale comunicarii politice. Cautarea si apararea adevarului Geneza si evolutia Uniunii Europene Gestionarea riscului in afaceri. Aspecte privind raporturile dintre Consiliul Eur opean si Parlamentul European Delimitari conceptuale cu privire la Uniunea Europeana Dezbaterile legate de acordarea dreptului de vot femeilor si elita politica roma neasca Diferenta dintre brand si marca. Modalitati de selectie si ierarhizare Integrarea ca proces continuu si dinamic in cadrul Uniunii Europene Istoricul Comunitatii Europene in cadrul crearii Uniunii Europene Lobby in Uniunea Europeana Procesul decizional in Uniunea Europeana . Aspecte generale si particulare privind riscuri le unei afaceri Implicarea sefului statului in monarhiile constitutionale Informatiile in televiziunea comerciala.Analiza terorismului prin perspectiva mass . Canale de transmitere a comunicarii polit ice Consideratii generale ale violentei simbolice politice Consideratii generale privind aderarea la moneda unica europeana Consideratii generale privind mass .media de la comunicare la comuniune Consideratii privind Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei Contextul de globalizare si Brandingul de natiune privite prin prisma relatiilor publice internationale Crearea comunitatilor europene.mediei Ascensiune si declinul liderului comunist Nicolae Ceausescu Aspecte ale cenzurii militare si politice in timpul regimului stalinist Aspecte ale cererii de aderare a Romaniei la UE Aspecte ale comunicarii vizuale in mass media Aspecte ale functiei publice in cadrul UE Aspecte ale politicii de motivare a personalului unei societati comerciale Aspecte ale sistemelor politice prezente in Germania si Marea Britanie Aspecte generale privind Consiliul de ministrii al Uniunii Europene Aspecte particulare privind elaborarea normelor apartinand ordinii juridice a UE Aspecte privind implementarea tendintelor postmoderne de organizare economica in organizatia militara Aspecte privind moneda unica europena Aspecte privind Partidul Social Democrat din Romania Aspecte privind politica de energie in Romania Aspecte privind politica urbanistica a orasului Targu Mures reflectata in ziarul Orasul Aspecte privind procedurile vamale in UE Aspecte privind rolul standardizarii nationale in perspectiva integrarii europen e a republicii Moldova Aspecte privind societatea romanesca intre anii 1989 . Imagine si ideologie Aspectele mesajului mass .2000 in perceperea rromil or Aspecte viitorologice si evolutive privind politicile de mediu in Romania Aspectele comunicarii eletorale.media Functia esentiala a jurnalismului.

in procesul de globalizare Serviciu postal ca mijloc de comunicare Starea de bine si sanatatea ocupationala la locul de munca Stirea de agentie si informatia ca gen publicistic Studii asupra imaginii Razboiului din Irak in opinia publica din Romania Studiu analitic privind canditatura prezidentiala Studiu analitic privind canditatura prezidentiala coruptia. Tactici si strategii Obiectivele si functiile reclamei comerciale Obtinerea puterii prin utilizarea violentei simbolice Organismele internationale financiare implicate in finantarea Romaniei Organizatia.studiu diagnostic Mass . Concurenta puternica a companiei Pepsi Totalitarism.Managementul resurselor umane in intreprinderile romanesti . Institutii si politici Politica de Dezvoltare Regionala si de Coeziune in UE Politica monetara a tarilor membre si FMI Politica UE cu privire la ocuparea fortei de munca Proiectia UTM si proiectia Gauss.culturale Mass-media intre teorie si practica Negocierea internationala. caracteristica generala a intreprinderii Originea si evolutia institutiei primarului in Romania Particularitati ale aderarii la Uniunea Europeana Partidele politice romanesti.imagine simpla sau ca mesaj comple x Studiu comparativ intre teoria realista si neorealista a relatiilor internationa le Studiu de caz asupra sistemului si structurii Natiunilor Unite Studiu de caz privind dinamica si viitorul integrarii europene Studiu de eficienta asupra campaniilor politice Studiu in diagnoza organizationala Studiu privind comunicarea manageriala in structurile administratiei publice Studiu privind constituirea si evolutia Comunitatilor Europene Studiu privind media si modernitatea Studiu privind politica externa si securitatea comuna Studiu privind premisele crearii Uniunii Europene si istoricul Comunitatilor Eur opene Studiu privind procesul continuu si dinamic de inegrare europeana Studiu privind rolul tratatelor in Constitutia Europeana si consolidarea europea na Studiu privind sistemul politic si comunicarea Studiu privind standardizarea instructiei armatei Romaniei Studiu SWOT. Aspecte ale clasei politice in tranzitie Rolul mass . Studii comparative Psihologia unei reclame materializate pe un afis intr-o campanie Reflectare a comunicarii publicitare moderne implementate in cadrul unei compani i Rolul FSN in schimbarea societatii postcomuniste. democratie si violenta simbolica Traditia si actualitatea comunicarii politice ================================================================================ ======================================= TEOLOGIE ================================================================================ . ca stat natiune. Managementul resurselor umane Piata muncii din Romania. Functii socio .mediei in mobilizarea publica Rolul partidelor politice in viata sociala Romania in contextul globalizarii Romania.media. complicitatea si tra tamentul sanctionar Studiu asupra Guvernului ca institutie fundamentala a statului democratic roman Studiu asupra perceptiei afisului electoral .

catolic ca si militant al fauririi Statului National Unitar Profetii despre Maica Domnului in Sfanta Scriptura Responsabilitatea. element definitoriu in maturizarea si functionarea corecta a bisericii Originea lumii Abordarea evanghelica a judecatii in religiile contemporane Abordari ale ciclicitatii si linearitatii timpului in perspectiva filozofic . Celtii din Galia si Irlanda Constitutia hristologica a omului comentarii omiletice din cartea Facerii Crestinismul pana la inceputul persecutiilor si dupa Darul discernamantului libertatea de a alege intre bine sau rau Descoperirea adancului nemuritor si inepuizabil al omului prin cunostinta si cre dinta in Dumnezeu Doctrinele politice concretizate in stat si biserica Elemente de psihoterapie in ortodoxie Evidenta contabila in partida simpla la unitatile de cult Ierarhii greci ai Tarii Romanesti in scaunul mitropolitan si relatiile patriarhi ei ecumenice Impactul tipografiei asupra vietii religioase si culturale Imparatia cerului pe pamant concretizata in Sfanta Liturghie Inlaturarea impedimentelor la casatoria ortodoxa potrivit legislatiei canonice Invatatura despre impacarea prin Iisus Hristos Invatatura Sfintilor trei Ierarhi despre rabdarea necazurilor Mantuirea prin asistenta sociala in cadrul Bisericii vechi Moartea si judecata de apoi in viziunea ortodoxa Monahismul romanesc aparitia crestinismului la poporul roman Monoteism si preotie concretizate in profetismul biblic al Vechiului Testament Nevointa sotilor in cadrul familiei crestine Patima grea a lumii contemporane .re ligioasa Asceza in viziunea unui pustnic Aspecte ale competentei consistoriilor Aspecte ale credintei si comunitatii islamice in societate potrivit legislatiei Aspecte ale moralei crestine in comportamentul studentilor bucuresteni Biserica Ortodoxa Romana din Oltenia sub stapanirea austriaca Cadrul istoric al activitatii misionare a Apostolului Pavel Cadrul Mahayanic in buddhismul tibetan Celtii si credintele lor. datoria si dragostea pentru cei repausati Scolile si teologia tibetana ale buddhismului Sfanta treime si relatia dintre Hristos si Sfantul Duh Specificul comunicarii in actvitatea misionara si omiletica in viziunea unui pre ot .lea Preotul greco .profesor Starea paradisiaca prin camuflarea sacrului in profan Studiu de caz asupra preotiei si vietii bisericesti a credinciosilor Studiu de caz privind activitatea de propovaduire a unui mare sfant Studiu de caz privind activitatea si viata unui episcop ortodox Studiu de caz privind codul deontologic al misionarului necesar in contextul mod ern Studiu de caz privind mandria si vindecarea ei din perspectiva duhovniceasca si psihologica Studiu de caz privind originea luii potrivit referatului biblic Studiu de caz privind profilul misionar al unui mare sfant .======================================= Averea bisericeasca Biserica in lumina epistolelor pauliene Cele patru Evanghelii si Evanghelia lui Iisus Hristos Cine spun oamenii ca sunt eu .desfranarea Politicul ca ispita si provocare pentru Ortodoxie Preliminariile Bibliei Umanitatii secolului al XIX .Studiu exegetico-teologic al pasajului din Colose ni 1-15-20 Darurile spirituale.

Elaborarea si aplicarea normelor juridice (2 ron/p ag MH) DREPT DIPLOMATIC .Judecata in apel (2 ron/pag MH) DREPT PROCESUAL PENAL .SERVICII .Suparavegherea organelor de cercetare penala (2 ron/pag MH) DREPT PROCESUAL PENAL .Procedurile civile necontencioase (2 ron/pag MH) DREPT CONSTITUTIONAL .Legitima aparare si starea de necesitate (2 ron/pag MH) DREPT PENAL .Vinovatia in dreptul penal (2 ron/pag MH) DREPT PENAL .Traficul de influenta (2 ron/pag MH) DREPT PROCESUAL PENAL .Studiu de caz privind psihologia si educatia crestina pe varste a elevilor Studiu de caz privind tainele de initiere in traditia rasariteana si apuseana Studiu de caz privind virtutile teologice in scrierile unui mare apostol Studiul cercetarii canonului noului testament Taina hirotoniei prin prisma legislatiei ortodoxe canonice Taina spovedaniei ca eliberatoare a omului din pacat si indreptare a acestuia Temeiul vietii crestine in Epistola I catre Corinteni Viata in Hristos fundamentele misticii pauline Viziune asupra preotului ca si pastor de suflete Viziunea in ortodoxie si daoism asupra cuvantului lui Dumnezeu ================================================================================ ======================================= TURISM .Transmiterea legala a mostenirii (2 ron/pag MH) DREPTUL FAMILIEI .Drepturile si indatoririle tutorelui asupra bunurilor minorul ui (2 ron/pag MH) DREPTUL FAMILIEI .Particularitati privind protectia juridica a mediului artific ial (2 ron/pag MH) TEORIA GENERALA A DREPTULUI . Negocierea functie fundam entala a diplomatiei (2 ron/pag MH) DREPT DIPLOMATIC .PRET: 2 Ron/Pagina ================================================================================ ======================================== DREPT CIVIL . Precursor al Natiunilor Unite (2 ron/p ag MH) .Importanta reglementarilor in domeniul dreptului maritim (2 r on/pag MH) DREPTUL MEDIULUI .Desfacerea casatoriei (2 ron/pag MH) PROCEDURA CIVILA .Regimul juridic al Curtii Constitutionale (2 ron/pag MH) DREPT PENAL .Pozitia procesuala a aparatorului in procesul penal (2 r on/pag MH) DREPTUL MUNCII .Rolul institutional al Curtii Europene de Justitie (2 ron/pag MH) DREPT COMUNITAR .Recidiva postexecutorie in dreptul penal (2 ron/pag MH) DREPT PENAL .Punerea in executare a hotararilor judecatoresti (2 ron/ pag MH) DREPT PROCESUAL PENAL .ECONOMIA TURISMULUI ================================================================================ ======================================= Valorificarea potentialului turistic al judetului Sibiu Distributia produselor turistice pe internet Strategii de dezvoltare a turismului privind statiunea Vatra Dornei dupa 1989 ================================================================================ ======================================== ================================================================================ ======================================== LUCRARI DEOSEBITE .Conceptul negocierilor diplomatiei.Societatea Natiunilor.Comisi Europeana Institutie a Uniunii Europene (2 ron/pag MH) DREPT COMUNITAR .Libera circulatie a lucratorilor in spatiul comunitar (2 ron/p ag MH) DREPTUL MEDIULUI .Timpul de munca si tompul de odihna (2 ron/pag MH) DREPT COMUNITAR .

08 OCTOMBRIE 2010) ================================================================================ ======================================== ================================================================================ ======================================== .com (ultima actualizare . regionale si nationale de protectie (2 ron/pag MH) PROTECTIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI .Efectele transparentei asupra politicilor publice (2 ron/p ag MH) ================================================================================ ======================================== ================================================================================ ======================================== Lista cu lucrari de licenta.Combaterea torturii la nivel mon dial si european (2 ron/pag MH) DREPT ADMINISTRATIV .Tactica cercetarii accidentelor de circulatie (2 ron/pag MH) CRIMINALISTICA . disponibile pe portalul http://proiectedelicenta.Particularitatile efectuarii perchezitiei in diferite genuri de infractiuni (2 ron/pag MH) PROTECTIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI . masterat.Protectia internationala a drept urilor copilului.Administratia publica intre centralizare si descentralizar e (2 ron/pag MH) DREPT ADMINISTRATIV . referate etc. diploma.Controlul exercitat asupra administratiei publice (2 ron/p ag MH) DREPT ADMINISTRATIV .Raspunderea disciplinara a functionarilor publici (2 ron/p ag MH) DREPT ADMINISTRATIV .Controlul actelor administrative de catre instantele de ju decata (2 ron/pag MH) DREPT ADMINISTRATIV . disertatie.Tactica ascultarii invinuitului sau inculpatului (2 ron/pag MH) CRIMINALISTICA .CRIMINALISTICA .blogspot. Instrumente universale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful