PK 15/1 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BIDOR

.......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Tuan/Puan,

Tarikh:..............................

NOTIS MESYUARAT.................................................................................... Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa meyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuan berikut; Tarikh Masa Tempat Pengerusi 3. :........................................ :........................................ :........................................ :........................................

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut; 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Ucapan Pengerusi Membaca dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu Perkara Berbangkit. Laporan Kewangan Laporan Aktiviti ......................................................... ......................................................... Hal-hal lain Ucapan Penangguhan.

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. Sekian. Saya yang menurut perintah, ........................................................

No. Keluaran 02

Tarkh Keluaran 2 Januari, 2008

No. Pindaan 01

Tarikh Pindaan 28 Disember 2007

Tarikh Berkuatkuasa 03.Januari.2008

PK 15/2 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BIDOR KERTAS KERJA PROGRAM/AKTIVITI TAJUK MATLAMAT/ LATARBELAKANG :

:

OBJEKTIF 1. 2. 3. SASARAN

:

:

ANGGARAN PERBELANJAAN/SUMBER KEWANGAN: PENDAPATAN PERBELANJAAN

STRATEGI PELAKSANAAN:

PENILAIAN/PENUTUP

:

Disedia oleh:..........................................

Disahkan:..................................... Guru Besar

No. Keluaran 02

Tarkh Keluaran 2 Januari, 2008

No. Pindaan 01

Tarikh Pindaan 28 Disember 2007

Tarikh Berkuatkuasa 03.Januari.2008

PK 15/2
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BIDOR SENARAI Mesyuarat Tarikh Masa Tempat Pengerusi Bil KEHADIRAN MESYUARAT kali ke…….............……

:……………….....................................……………………………… :………………….....................................……………………………
:……………………......................................…………………………

: ……………………....................................………………………… :…………………..........................................…………………………
Nama Guru Tanda tangan

(Jika tidak cukup ruangan sila gunakan helaian tambahan) TIDAK HADIR BIL NAMA GURU CATATAN

Disediakan oleh :
…………………………............................................………………….

(

) Setiausaha Panitia……………...........................................................................………

No. Keluaran 02

Tarkh Keluaran 2 Januari, 2008

No. Pindaan 01

Tarikh Pindaan 28 Disember 2007

Tarikh Berkuatkuasa 03.Januari.2008

PK 15/3 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BIDOR MINIT MESYUARAT KALI KE
…Empat……......………..

Panitia Mata Pelajaran Tarikh Masa Tempat Pengerusi Kehadiran(Bilangan) Nama Yang Hadir

: Panitia Pendidikan Agama Islam : 30 Oktober 2008 : 12.50 Tengahari

: Surau Ar-Rahmah SKSB : Pn. Aishah Bt Hamdi : 8 Orang : Pn. Aishah Bt Hamdi Pn. Hjh Rosnah Bt Mohmud Mohd Zaidi Bin Zakaria Nik Asri Bin Ahmad Ali Mohd Safri Bin Mahayedin Mahiyah Bt Yassin Siti Nur Halizan Bt Yusof : Tiada : Pn. Khatijah Bt Yahya ( Penolong Kanan Pentadbiran )

Nama Yang Tidak Hadir Hadir Bersama

1 Ucapan Pengerusi 1.1. Memulakan mesyuarat dengan ucapan salam dan bacaan Ummul Kitab. 1.2. Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan mengalualukan kedatangan Pn. Khatijah Bt Yahya sebagai wakil pihak pentadbir.

Tindakan Makluman

3 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lepas 3.1. En. Mohd Zaidi membaca dan membentangkan minit mesyuarat kali ketiga dan disokong oleh Pn. Mahiyah Bt Yassin. 4 Perkara Berbangkit - Tiada -

Tindakan Makluman

No. Keluaran 02

Tarkh Keluaran 2 Januari, 2008

No. Pindaan 01

Tarikh Pindaan 28 Disember 2007

Tarikh Berkuatkuasa 03.Januari.2008

55. Laporan kewangan 5.1 Barang-barang yang diperlukan pada tahun hadapan telah disenaraikan dalam nota minta. 6.6. Perancangan tahun 2009 6.1. Mengkaji semula program peningkatan yang telah dilaksanakan pada sepanjang tahun ini sama ada berjaya atau tidak. 6.2. Merancang TOV dan target bagi matapelajaran Pendidikan Islam dan bahasa arab untuk sesi 2009 mengikut pencapaian murid berdasarkan peperiksaan akhir tahun 2008. 6.3. Pengerusi mencadangkan agar peserta yang akan mewakili sekolah dalam Mahrajan dan kesenian Islam peringka kelompok dipilih lebih awal pada tahun hadapan supaya lebih persediaan dapat dijalankan. 7 Program J-Qaf . 7.1. Program Tasmi’ akan dijalankan seperti biasa pada tahun hadapan mengikut jadual seperti tahun ini. Sebarang perubahan yang mungkin berlaku akan dibincangkan pada mesyuarat panitia yang akan datang. 7.2. Kem Bestari Solat akan cuba dijalankan mengikut jadual yang dirancang mengikut takwim sekolah. Jumlah murid akan bertambah kerana program J- Qaf akan melibatkan tahun lima mulai tahun hadapan. 8 Hal-hal lain 8.1. Pengerusi memberitahu bahawa buku kerja murid untuk tahun hadapan telah dipilih. Hanya buku kerja pendidikan Islam sahaja yang dibeli. Buku kerja jawi tidak lagi digunakan mulai tahun ini. 8.2. Pengerusi mengingatkan semua ahli dalam panitia agar memastikan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran untuk tahun hadapan adalah yang terkini . 8.2. Pengerusi mencadangkan agar ketua panitia pada tahun hadapan digantikan memandangkan beliau sudah lama memegang jawatan tersebut. Keputusannya bergantung kepada persetujuan guru besar. Tindakan Semua AJK Tindakan Semua AJK

Tindakan Semua AJK

No. Keluaran 02

Tarkh Keluaran 2 Januari, 2008

No. Pindaan 01

Tarikh Pindaan 28 Disember 2007

Tarikh Berkuatkuasa 03.Januari.2008

9 Ucapan Penangguhan Pengerusi mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa panitia atas segala usaha yang telah dijalankan sepanjang tahun ini dan berharap boleh ditingkatkan usaha untuk tahun hadapan. Mesyuarat diakhiri dengan Tasbih kifarah dan Surah Al-Asr. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.30 petang. Tindakan Makluman Semua AJK

Disediakan oleh, ( Mohd Zaidi Bin Zakaria ) Setiausaha Panitia PAI SK Seri Bidor

Disemak Oleh, ( Pn. Aishah Bt Hamdi) Pengerusi Panitia PAI SK Seri Bidor

No. Keluaran 02

Tarkh Keluaran 2 Januari, 2008

No. Pindaan 01

Tarikh Pindaan 28 Disember 2007

Tarikh Berkuatkuasa 03.Januari.2008

PK 15/4 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BIDOR REKOD EDARAN Nama Dokumen : ....................................................................................

Tarikh Edaran Dibuat :..................................................................................... Bil Nama Guru Tanda tangan Catatan

Disahkan oleh : ………………………................. GURU BESAR

No. Keluaran 02

Tarkh Keluaran 2 Januari, 2008

No. Pindaan 01

Tarikh Pindaan 28 Disember 2007

Tarikh Berkuatkuasa 03.Januari.2008