Modul

01

Fiqh Solat
Mazhab Syafie
(based on Al-Fiqh Al-Muyassar)
Compiled by: Dr. Yue Qiu Wai (Ph.D Syariah)

|Muka

1

Solat
DEFINISI:
Dari segi bahasa solat bererti doa, berdasarkan firman Allah swt: Maksudnya: "Berdoalah untuk mereka." (Al-Taubah: 103) Dari segi syarak, solat ialah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalil kepada wajibnya ialah al-kitab, al-sunnah dan ijmak. Maka orang yang mengingkari atau mempermain-mainkannya adalah kafir dan murtad daripada agamanya. Firman Allah swt: Maksudnya: "Dan dirikanlah sembahyang." (Al-Baqarah: 110) Hadis-hadis berkenaan dengan sembahyang amat banyak sekali. Di antaranya sabda Rasulullah (s.a.w): Maksudnya: "Allah memfardhukan kepada ummatku pada malam Israk lima puluh sembahyang. Aku sentiasa berulang-alik memohon keringanan sehinggalah Allah menjadikannya lima waktu sahaja bagi sehari semalam." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Sabda Rasulullah (s.a.w) kepada Mucaz semasa baginda mengutuskannya ke Yaman: Maksudnya: "Beritahu kepada mereka, bahawa Allah memfardhukan ke atas mereka lima waktu sembahyang sehari semalam." Dalil yang menunjukkan waktu-waktu tertentu bagi sembahyang lima waktu tersebut ialah firman Allah swt: Maksudnya: "Maka bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada pada waktu malam dan semasa kamu berada pada waktu subuh. Serta pujilah Allah yang berhak menerima segala puji di langit dan di bumi dan juga pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur." (AlRum: 17-18) Ibnu cAbbas berkata: Yang dikehendaki dengan "semasa kamu berada pada waktu malam" ialah sembahyang maghrib, dengan "semasa kamu berada pada waktu subuh" ialah sembahyang subuh, dengan "pada waktu petang" ialah sembahyang asar dan dengan "pada waktu zuhur" ialah sembahyang zuhur.

WAKTU-WAKTU SEMBAHYANG:
Mengetahui waktu-waktu sembahyang adalah perkara terpenting daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang, kerana dengan sebab masuk waktu, sembahyang menjadi wajib dan dengan keluar waktunya, sembahyang menjadi luput. Dalil tentang penentuan waktu-waktu tertentu bagi setiap sembahyang adalah berdasarkan al-kitab, al-sunnah dan ijmak. Allah swt berfirman: Maksudnya: "Sesungguhnya sembahyang itu adalah suatu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya." (Al-Nisa': 103)
|Muka

2

Sabda Rasulullah (s.a.w) yang maksudnya: "Jibril bersembahyang menjadi imam kepadaku di sisi kaabah sebanyak dua kali. Pada hari pertama dia mengimamiku bagi sembahyang Zuhur ketika matahari tergelincir. Pada masa itu panjang bayang sesuatu benda adalah selebar tali kasut. Kemudian dia mengimamiku bagi sembahyang Asar ketika bayang sesuatu sama panjang dengan benda asalnya. Kemudian dia mengimamiku bagi sembahyang Maghrib ketika orang yang berpuasa sedang berbuka. Kemudian dia mengimamiku bagi sembahyang Isyak sesudah warna kemerahan hilang daripada kaki langit. Kemudian dia mengimamiku bagi sembahyang Subuh ketika orang yang berpuasa tidak lagi boleh makan dan minum. Keesokannya, dia mengimamiku bagi sembahyang Zuhur ketika bayang sesuatu sama panjang dengan benda asalnya. Kemudian dia mengimamiku bagi sembahyang Asar ketika panjang bayang sesuatu dua kali ganda lebih panjang daripada benda asalnya. Kemudian dia mengimamiku bagi sembahyang Maghrib ketika orang yang berpuasa sedang berbuka. Kemudian dia mengimamiku bagi sembahyang Isyak pada satu pertiga malam. Kemudian dia mengimamiku bagi sembahyang Subuh ketika pagi telah cerah. Kemudian Jibril berpaling kepadaku dan berkata: "Wahai Muhammad, inilah waktu sembahyang bagi nabi-nabi sebelummu. Jarak waktu adalah di antara dua waktu ini." [Riwayat Abu Daud dan al-Tarmizi mensahihkannya, manakala Ibnu Khuzaimah dan Hakim menghasankannya] Al-Tarmizi berkata: Imam al-Bukhari berkata: Hadis ini adalah hadis yang paling sahih berkenaan dengan waktu sembahyang. Bayang pada waktu matahari tergelincir adalah tidak sama dengan sebab negeri yang berbeza. Bagi negerinegeri yang tidak menampakkan bayang ketika matahari sedang tergelincir (zawal) seperti Makkah dan Sanca di Yaman, maka waktu tergelincirnya ialah dengan semata-mata berlaku kegelinciran (zawal). Manakala di negeri yang menampakkan bayang ketika matahari sedang tergelincir, waktu gelincirnya dikira bermula setelah kelihatan sedikit bayang, yang dengannya dikira bermula waktu Zuhur. Apabila bayang sesuatu menjadi sama panjang dengan benda asalnya -tidak termasuk bayang gelincir ketika matahari berada di atas kepala- maka itu menunjukkan akhir waktu Zuhur dan permulaan waktu Asar, berdasarkan hadis di atas. Tetapi mestilah terdapat sedikit penambahan panjang bayang walaupun sedikit, kerana keluar waktu Zuhur tidak dapat diketahui melainkan dengan penambahan tersebut. Apabila bayang sesuatu menjadi dua kali ganda lebih panjang daripada benda asalnya, keluarlah waktu ikhtiar bagi sembahyang Asar. Dinamakan demikian (waktu ikhtiar) kerana Jibril yang memilihnya. Waktu harus bermula selepas waktu ikhtiar dan berakhir waktu harus dengan tenggelam matahari, berdasarkan sabda Rasulullah (s.a.w): Maksudnya: "Waktu Asar ialah selagi tidak tenggelam matahari." [Riwayat Muslim] Waktu Maghrib hanya satu iaitu dengan tenggelam matahari, berdasarkan kepada hadis yang telah disebutkan. Pada kedua-dua hari itu, Jibril mengimamkan Rasulullah (s.a.w) pada waktu yang sama. Para ulama berselisih pendapat tentang akhir waktu Maghrib kepada dua pendapat: Pertama: Pendapat yang lebih kuat iaitu waktu Maghrib berakhir setelah selesai melakukan taharah, menutup aurat, azan, iqamat dan melakukan lima rakaat sembahyang berdasarkan kepada zahir hadis (atau tujuh rakaat dalam satu pendapat berdasarkan kepada kesunatan dua rakaat sembahyang sunat sebelum sembahyang Maghrib dan inilah pendapat yang lebih kuat). Rakaat yang diambil kira ialah rakaat yang sederhana. Kedua: Waktu Maghrib hanya berakhir dengan hilangnya warna kemerahan pada kaki langit, berdasarkan sabda Rasulullah (s.a.w): Maksudnya: "Waktu Maghrib ialah apabila matahari tenggelam selagi tidak hilang warna kemerahan pada kaki langit." [Riwayat Muslim] Daripada Buraidah r.a. bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah (s.a.w) tentang waktu-waktu sembahyang. Lalu lelaki itu bersembahyang berimamkan baginda selama dua hari. Lelaki itu bersembahyang Maghrib dengan baginda pada hari pertama ketika matahari tenggelam. Kemudian pada hari kedua, sebelum hilangnya warna kemerahan pada kaki langit. Kemudian Rasulullah (s.a.w) bertanya: "Di manakah lelaki yang
|Muka

3

bertanya tentang waktu sembahyang itu?" Lelaki itu menjawab: "Saya, wahai Rasulullah." Lalu baginda bersabda: Maksudnya: "Waktu-waktu sembahyang kamu adalah di antara apa yang telah kamu lihat." [Riwayat Muslim] Hadis-hadis berkenaan dengan perkara ini amat banyak. Pendapat kedua mengenai akhir waktu Maghrib ini dipilih oleh Ibnu Khuzaimah, al-Khattabi, al-Baihaqi, alGhazali dan al-Baghawi. Imam al-Rafici berkata: Sekumpulan ulama mazhab Shafi'i memilih dan mentarjihkan pendapat ini. Imam al-Nawawi berkata: Hadis-hadis yang sahih telah menyokongnya (pendapat kedua). Waktu Isyak pula bermula setelah warna kemerahan di kaki langit hilang, berdasarkan hadis-hadis. Ia berakhir dengan berlalu sepertiga malam berdasarkan kepada hadis yang menceritakan tentang Jibril yang menjadi imam kepada Rasulullah (s.a.w) selama dua hari. Menurut satu pendapat lain, waktu Isyak berakhir setelah berlalu seperdua malam, berdasarkan sabda Rasulullah (s.a.w): Maksudnya: "Waktu Isyak ialah sehingga seperdua malam." Imam al-Nawawi berkata: Ini adalah hadis sahih. Di dalam satu riwayat lain, Rasulullah (s.a.w) bersabda: Maksudnya: "Jika kerana tidak mahu menyusahkan ummatku, nescaya aku akan melewatakan sembahyang Isyak sehingga seperdua malam." [Disahihkan oleh al-Hakim berdasarkan syarat alBukhari dan Muslim] Waktu harus bagi sembahyang Isyak berpanjangan sehingga terbitnya fajar kedua, berdasarkan kepada sabda Rasulullah (s.a.w): Maksudnya: "Tidak dianggap orang yang tertidur sebagai cuai, tetapi kecuaian itu ialah apabila seseorang itu masih tidak menunaikan sembahyang setelah datangnya waktu sembahyang berikutnya." [Riwayat Muslim] Hadis ini menunjukkan bahawa waktu setiap sembahyang adalah berpanjangan sehingga masuk waktu sembahyang berikutnya, melainkan sembahyang Subuh, di mana waktunya tidak berpanjangan sehingga masuk waktu Zuhur, berdasarkan kepada ijmak yang mengatakan bahawa waktunya berakhir dengan terbit matahari, juga berdasarkan kepada zahir hadis Jibril mengimamkan Rasulullah (s.a.w) bersembahyang. Manakala di negeri-negeri yang warna kemerahan di kaki langit tidak hilang, maka waktu Isyaknya adalah sama dengan waktu Isyak negeri yang paling hampir di mana warna kemerahan di kaki langit menjadi hilang. Waktu sembahyang Subuh pula bermula daripada terbitnya fajar sadiq, iaitu fajar yang cahayanya kelihatan secara melintang di kaki langit. Waktu ikhtiar berlangsung sehingga keadaan menjadi cerah, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Jibril. Kemudian waktu harus berterusan sehingga terbit matahari berdasarkan sabda Rasulullah (s.a.w): Maksudnya: "Sesiapa yang sempat bersembahyang Subuh sebelum terbit matahari, maka dia dikira sempat mendapat Subuh." [Riwayat Muslim] Ketahuilah bahawa waktu harus tanpa makruh berlangsung sehingga terbitnya warna kemerahan. Setelah terbit, bermulalah waktu makruh sehingga terbit matahari, jika tidak ada sebarang keuzuran. Dimakruhkan tidur sebelum sembahyang Isyak. Begitu juga makruh berbual-bual selepas sembahyang Isyak, melainkan pada perkara kebaikan, berdasarkan kata-kata Abu Barzah al-Aslami r.a., bahawa Rasulullah (s.a.w) tidak suka tidur sebelum sembahyang Isyak dan tidak suka berbual-bual selepasnya." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim]

|Muka

4

SYARAT-SYARAT WAJIB SEMBAHYANG:
Syarat wajib sembahyang ialah Islam, baligh, berakal, suci daripada haidh dan nifas. Sembahyang tidak wajib kepada orang kafir asli. Bahkan ia tidak dituntut daripadanya semasa di dunia, kerana sembahyang tidak sah dilakukannya ketika masih kafir. Juga kerana sembahyang merupakan amal ibadat yang dia bukanlah layak untuk melaksanakannya. Begitulah juga keadaannya dengan lain-lain ibadat di dalam Islam. Manakala orang yang murtad pula, ulama sependapat mengatakan bahawa dia wajib bersembahyang. Kerana sebab keIslamannya, dia wajib beriltizam dengan sembahyang yang tidak gugur dengan sebab murtad. Ini adalah seperti seorang yang mengaku bahawa dia berhutang dengan seseorang, lalu dia murtad, maka hutang itu tidak gugur dengan sebab kemurtadannya. Manakala kanak-kanak dan orang yang hilang akal dengan sebab gila, sakit dan umpamanya, tidak diwajibkan sembahyang kepada mereka berdasarkan sabda Rasulullah (s.a.w): Maksudnya: "Diangkat kalam daripada tiga golongan; orang yang tidur sehingga dia terjaga, kanak-kanak sehingga dia bermimpi (baligh) dan orang gila sehingga dia sedar." [Riwayat Abu Daud] Al-Tarmizi berkata: Hadis hasan. Apabila seorang kanak-kanak telah mumayyiz dan mencapai umur tujuh tahun, wajib kepada penjaganya agar menyuruhnya sembahyang. Setelah berumur sepuluh tahun, jika kanak-kanak itu masih enggan sembahyang, penjaganya wajib memukulnya. Ini adalah berdasarkan kepada sabda Rasulullah (s.a.w): Maksudnya: "Perintahkanlah anak-anak kamu bersembahyang ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya ketika berumur sepuluh tahun, serta hendaklah kamu memisahkan di antara mereka (lelaki dan perempuan) ketika tidur." Adalah menjadi kewajipan kepada ibubapa untuk mengajar anak-anak mereka tentang hukum-hakam taharah dan sembahyang. Manakala kepada wanita yang didatangi haidh atau nifas adalah dilarang daripada menunaikan sembahyang, bahkan diharamkan kepada mereka. Ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah (s.a.w): Maksudnya: "Apabila haidh datang, hendaklah engkau meninggalkan sembahyang." Wanita-wanita yang didatangi nifas sama dengan wanita-wanita yang didatangi haidh dari segi hukum.

SYARAT-SYARAT SAH SEMBAHYANG:
Sembahyang mempunyai syarat, rukun, sunat haiah dan sunat abcadh. Syarat dan rukun merupakan perkara yang mesti wujud untuk menjadikan sesuatu sembahyang itu sah. Perbezaan di antara syarat dan rukun ialah bahawa syarat ialah sesuatu yang di luar sembahyang seperti suci anggota badan daripada hadas dan najis, manakala rukun pula ialah sesuatu yang berada di dalam sembahyang seperti rukuk dan sujud.1 Syarat sah sembahyang ada lima: Pertama: Suci daripada hadas kecil dan besar, berdasarkan firman Allah swt: Maksudnya: "Apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu melputi siku serta sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah

1

Sila lihat al-Ihkam karangan al-Amidi (1/100) dan Tuhfat al-Muhtaj (2/2).

|Muka

5

Suci pada badan adalah berdasarkan firman Allah swt: Maksudnya: "Dan najis hendaklah engkau tinggalkan. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahawa tidak wajib qadha ke atasnya. walaupun menunaikan sembahyang dalam keadaan keseorangan atau kegelapan. Ini adalah kerana bersuci adalah wajib dan kewajipannya tidak gugur dengan sebab jahil (tidak tahu). Ketiga: Menutup aurat dengan pakaian yang suci.: Maksudnya: "Apabila haidh datang.w) -ketika seorang Arab Badwi kencing di dalam masjid-: Maksudnya: "Curahkan ke atas tempat kencingnya itu satu timba air.a. wajib dia mengqadhakan sembahyangnya itu. berdasarkan firman Allah swt: Maksudnya: "Pakailah pakaian kamu yang indah berhias (dengan menutup aurat) pada setiap kali kamu ke tempat ibadat (mengerjakan sembahyang). Aurat di sini apa yang wajib ditutup ketika sembahyang. hendaklah engkau meninggalkan sembahyang dan apabila ia pergi." [Riwayat alBukhari dan Muslim] Manakala syarat suci pada pakaian pula.a." [Riwayat aljamacah*] Kedua: Suci daripada najis pada badan." [Riwayat al-Tarmizi dan dihasankan oleh al-Hakim berdasarkan syarat Muslim] Ijmak juga telah berlaku pada mewajibkan penutupan aurat ketika sembahyang apabila mampu berbuat demikian. sama ada pada badan.a. dia hendaklah bersembahyang dalam keadaan telanjang |Muka 6 ." [Muttafaq calaih] Jika seseorang bersembahyang sedang padanya terdapat najis yang tidak diketahuinya.kedua belah kaki kamu meliputi buku lali." (Al-Ma'idah: 6) Juga sabda Rasulullah (s. kerana kecuaiannya membasuh najis tersebut ketika dia mengingatinya.a. Jika seseorang tidak mampu menutup aurat. Dan jika kamu berjunub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib. kemudian dia lupa. pakaian atau tempat sembahyangnya. Jika dia memang mengetahui tentang najis tersebut." [Hadis sahih] Manakala syarat suci pada tempat pula. Rasulullah (s. Juga berdasarkan sabda Rasulullah (s. adalah berdasarkan firman Allah swt: Maksudnya: "Dan pakaian kamu.w): Maksudnya: "Allah tidak menerima sembahyang wanita yang sudah didatangi haidh (baligh) melainkan dengan memakai pakaian yang menutup auratnya." (Al-Mudaththir: 4) Juga berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelum ini tentang darah haidh yang menimpa pakaian. adalah berdasarkan sabda Rasulullah (s. Ia adalah seperti bersuci daripada hadas yang juga tidak gugur dengan sebab jahil." (Al-Mudaththir: 5) Ayat ini menyuruh supaya najis itu ditinggalkan dan jangan dibiarkan ia berlumuran pada badan. pakaian dan tempat. wajib dia qadha.w): Maksudnya: "Allah tidak menerima sesuatu sembahyang tanpa taharah (bersuci). begitu juga oleh Imam al-Nawawi di dalam Sharh alMuhazzab. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu al-Munzir.w) bersabda: Maksudnya: "Hendaklah engkau membasuhnya dengan air. hendaklah engkau membasuh darah itu daripadamu dan sembahyanglah.a." (Al-Acraf: 31) Ayat ini bermaksud: Tutuplah aurat kamu ketika setiap kali mengerjakan sembahyang. Juga berdasarkan sabda Rasulullah (s.a. maka bersihkanlah.w) kepada cAisyah r.

Pakaian yang digunakan untuk menutup aurat itu hendaklah menegah daripada memperlihatkan warna kulit. Telah sahih satu hadis berkenaan dengan mereka: Maksudnya: "Sesiapa yang mendatangi seorang tukang tilik. Jika dia merasa hampir yakin bahawa waktu sembahyang telah masuk.. wajib dia berijtihad kerana itulah yang diperintahkan kepadanya. maka jika selepas itu tidak diketahui keadaan sebenar. kerana seorang yang mujtahid tidak boleh mengikut seorang mujtahid yang lain. Ijtihad itu berlaku sama ada dengan membaca beberapa ayat al-Quran. bolehkah aku bersembahyang dengan memakai kemeja?" Baginda menjawab: Maksudnya: "Ya." [Riwayat alBukhari] Jika seseorang tidak mempunyai melainkan sehelai pakaian yang bernajis dan dia juga tidak mempunyai air untuk membasuhnya. atau dengan mempelajari ilmu. bulan dan bintang. tidak akan diterima sembahyangnya selama empat puluh hari. Jika seseorang tidak mempunyai apa-apa untuk menutup auratnya. hendaklah engkau meletakkan butang walaupun hanya dengan duri. kecuali jika dia bersembahyang di dalam masjid dan terdapat lelaki ajnabi yang tidak memelihara pandangan serta dia bimbang akan berlaku fitnah. Ahli bintang di sini ialah orang yang mengetahui ilmu falak.dan tidak diwajibkan mengulangi sembahyangnya semula. ini akan mendatangkan kesusahan kepadanya. Jika pada hari gelap tidak boleh mengikut orang lain. maka ia masih tidak memadai." Di dalam riwayat Muslim: |Muka 7 . Wajib menutup aurat daripada bahagian atas dan tepi. Dimakruhkan bagi seseorang wanita bersembahyang dengan menutup mukanya dengan purdah. Jika aurat masih dapat dilihat daripada atas dan tepi ketika rukuk dan sujud. maka dia hendaklah bersembahyang dengan pakaian itu tetapi dia hendaklah mengulangi sembahyangnya. dia hendaklah bersembahyang dalam keadaan bertelanjang dan tidak perlu mengulangi. Begitu juga jika dia dikurung di suatu tempat yang bernajis dan dia tidak mempunyai melainkan pakaian yang tidak mencukupi untuk menutup seluruh auratnya atau untuk dijadikan lapik di atas lantai. maka wajib dia memakai purdah malah haram membukanya. maka dia hendaklah bersembahyang dalam keadaan telanjang dan tidak perlu mengulangi sembahyang itu.a. Maka wajib memasang butang pada bahagian tersebut atau mengikatnya. Bukan yang dimaksudkan dengan ahli bintang (nujum) di sini orang yang mengadakan ramalan tentang perkara ghaib seperti orang yang melakukan tilik nasib dan seumpamanya. katanya: Aku berkata: "Wahai Rasulullah. kedudukan-kedudukan matahari. maka sembahyangnya adalah sah. Jika seseorang ahli bintang mengetahui masuk waktu dengan hisab (perkiraan). gerhana bulan. Jika kita mewajibkan dia mengulangi sembahyangnya. bulan-bulan dan lain-lain lagi. Ini adalah kerana ketidakmampuannya itu adalah keuzuran yang umum dan bahkan berterusan. Daripada Salamah bin al-Akwac r. atau mendengar azan seseorang yang thiqah (dipercayai) pada hari yang terang. maka dia tidak dikenakan apa-apa. Keempat: Mengetahui masuk waktu. Jika selepas itu diketahui bahawa sembahyangnya itu berlaku di dalam waktunya atau selepas masuk waktunya. bahkan mereka adalah golongan fasiq dan zindiq. Maka tidak memadai jika ia terdiri daripada kain nipis yang tidak menyembunyikan aurat. dia boleh beramal dengan pengetahuannya itu. lalu dia bersembahyang. maka dia hendaklah menqadhanya. yang mana dengan ilmunya ini dia dapat mengetahui tentang gerhana matahari. Jika dia tidak pasti. Menurut pendapat yang lain. kerana sembahyang tidak sah sebelum masuk waktu. atau dengan mendengar kokokan ayam. waktu-waktu sembahyang. Jika diketahui bahawa sembahyangnya berlaku sebelum waktunya. dia boleh melumurkan tanah pada auratnya.

a." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Adalah diwajibkan bagi orang yang dekat dengan kaabah. Maka tentera Islam hendaklah bersembahyang pada ketika itu sama ada dalam keadaan menunggang. tetapi dia boleh berijtihad.w): Maksudnya: "Apabila engkau mahu mengerjakan sembahyang. maka hadapkanlah mukamu ke arahnya. bukan ketika berada dalam keadaan ketakutan yang amat sangat dan tidak juga pada sembahyang sunat ketika musafir yang diharuskan -sebagaimana yang akan diterangkan-. Jika dia tidak tahu tentang tanda-tanda kiblat. Keadaan dharurat juga menyebabkan terpaksa menunaikan sembahyang dalam keadaan yang demikian. Jika tiada orang yang boleh memberitahunya tentang arah kiblat. Manakala orang yang tidak mampu mengetahui arah kiblat dengan tepat. Ini adalah berdasarkan kepada firman Allah swt: Maksudnya: "Maka palingkan mukamu ke arah masjid al-Haram (kaabah) dan di mana sahaja kamu berada. Di antara tanda yang boleh menunjukkan kepada arah kiblat ialah kompas. maka sudah pasti perintah di atas adalah ditujukan kepada ibadat sembahyang. Orang yang memberitahunya tentang kiblat itu. Disyaratkan kepada orang yang mengerjakan sembahyang fardhu agar berkeadaan tetap tidak bergerak.w.w). hendaklah engkau menyempurnakan wudhuk kemudian hendaklah engkau mengadap kiblat. berjalan. kecuali jika dia berada di dalam kapal atau seumpamanya.a.." Kelima: Mengadap kiblat bagi orang yang mampu. lalu dia membenarkannya.Maksudnya: "Sesiapa yang mendatangi tukang tilik lalu bertanyakannya tentang sesuatu. Juga berdasarkan sabda Rasulullah (s. Ini berdasarkan firman Allah swt: Maksudnya: "Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. |Muka 8 . Nafic berkata: "Aku berpendapat bahawa Ibnu c Umar tidak akan menafsirkan demikian melainkan beliau telah mendengarnya daripada Rasulullah s. Syarat berijtihad ialah dia hendaklah mengetahui tanda-tanda kiblat.. maka dia hendaklah berijtihad dan mengadap kepada arah yang disangkakannya sebagai kiblat. maka dia boleh berpegang dengan kata-kata orang itu jika orang itu adalah thiqah. dia hendaklah mengikut seorang muslim yang adil dan mengetahui tandatanda kiblat. mengadap zat kaabah. boleh jadi dia memberitahunya dengan perkataan dan boleh jadi dia memberitahunya dengan isyarat. jika ada orang yang boleh memberitahunya tentang arah kiblat berdasarkan ilmu.a. sementara orang yang jauh hanya mengadap kepada arahnya sahaja. Harus Tidak Mengadap Kiblat Dalam Dua Keadaan: Pertama: Terlalu takut dan ketika pertempuran sengit sedang berlaku di dalam peperangan dengan pihak musuh." [Riwayat Malik] Al-Mawardi berkata: "Ia juga telah diriwayatkan oleh al-Shafi'i dengan sanadnya daripada Ibnu cUmar daripada Rasulullah (s." (Al-Baqarah: 239) Demikianlah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu cUmar. kerana sukar untuk keluar daripadanya atau tidak dapat keluar daripadanya sama sekali. maka tidak disyaratkan berkeadaan tetap. Orang yang tidak mampu mengetahui arah kiblat itu tidak kira sama ada dia seorang lelaki atau wanita atau hamba. Orang yang boleh mengetahui arah kiblat dengan tepat tidak boleh berijtihad untuk menentukan arahnya. mengadap kiblat atau tidak." (Al-Baqarah: 150) Mengadap ke arah kiblat tidak wajib pada selain sembahyang.

[Riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan] Arah yang dituju oleh kenderaan musafir itulah kiblatnya. hendaklah dia rukuk dan sujud di atas tanah.a.a. keharusan ini adalah berdasarkan kata-kata Ibnu cUmar r. maka dia wajib berbuat demikian.w) apabila bermusafir dan apabila baginda mahu melakukan sembahyang sunat.w) bersembahyang di atas kenderaannya ke mana sahaja yang ditujunya. tidak harus baginya menunaikan sembahyang sunat jika tidak mengadap ke arah kiblat kerana dia boleh berbuat demikian. Juga ketika melarikan diri daripada banjir atau kebakaran yang tidak dapat dielakkan. Kedua: Ketika menunaikan sembahyang sunat dalam musafir sama ada dengan menunggang atau berjalan kaki. [Riwayat al-Bukhari] Jika simusafir juga diminta untuk mengadap ke arah kiblat. Sembahyang seumpama ini.: "Adalah Rasulullah (s.sebagaimana yang dikatakan oleh al-Baghawi dan lainnya. perompak. Dia hendaklah menundukkan kepalanya untuk rukuk dan sujud.w) bersembahyang di atas belakang kenderaan baginda dalam keadaan mengadap ke mana sahaja yang dituju oleh binatang tunggangannya. Manakala apabila baginda ingin menunaikan sembahyang fardhu. maka sembahyangnya batal. atau ketika melarikan diri daripada dikenakan hukuman qisas yang masih ada peluang untuknya mendapat kemaafan. lalu bertakbir dan bersembahyang kepada arah yang dituju oleh kenderaan baginda. berdasarkan ayat al-Quran yang menunjukkan bahawa sembahyang hendaklah ditunaikan di dalam waktunya. baginda akan turun dan mengadap ke arah kiblat. Juga ketika melarikan diri daripada membayar hutang kerana keadaannya yang masih tidak mampu membayarnya sedang dia tidak mempunyai saksi yang menyaksikan ketidakmampuannya. Hukum ini sebenarnya adalah bagi orang yang tidak boleh mengadap ke arah kiblat. Apabila baginda mahu menunaikan sembahyang fardhu. kehormatan dan harta daripada dicerobohi sama ada oleh haiwan atau manusia.a. Bagi musafir yang menaiki kapal dan seumpamanya. yang tertentu waktunya.w) bersembahyang di atas kenderaan baginda ketika musafir dalam keadaan mengadap ke mana sahaja yang dihala oleh tunggangan baginda. sebagaimana ianya harus ketika memerangi golongan kafir. Keadaan sujudnya hendaklah lebih rendah daripada keadaan rukuknya untuk membezakan di antara kedua-duanya. iaitu firman Allah swt: Maksudnya: "Sesungguhnya sembahyang itu adalah suatu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman. tetapi dia boleh menunaikan tasyahhud sambil berjalan. Dia juga tidak dituntut mengulangi sembahyangnya itu. nescaya yang demikian akan menyebabkan sama ada dia akan meninggalkan sembahyang yang sunat atau meninggalkan keperluan kehidupan mereka. Keharusan tidak mengadap ke arah kiblat ini juga diberikan kepada musafir yang hanya berjalan (tidak berkenderaan) kerana kedapatan makna musafir pada kedua-duanya. |Muka 9 . seperti dialah yang memegang tali kekang binatang tunggangannya dan binatang itu pula mudah untuk dikendalikan. Jika dia boleh mengadap ke arah kiblat. Jika dia berpaling atau beralih daripada arah tersebut. berdasarkan hadis Jabir bahawa adalah Rasulullah (s. ia juga harus ketika memerangi golongan bughah (penderhaka).a." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Di dalam satu riwayat al-Bukhari dinyatakan bahawa Rasulullah (s. Ini adalah berdasarkan kepada bahawa Rasulullah (s." (Al-Nisa': 103) Tetapi wajiblah dia menjauhi daripada bertempik sama sekali kerana ia tidak diperlukan. ketika mempertahankan diri. Bagi musafir yang hanya berjalan kaki.Tidak wajib mengadap kiblat itu adalah sama ada ketika takbiratul ihram dan lainnya sekalipun dalam keadaan berjalan -bukan menunggang kenderaan. kerana tasyahhud adalah panjang sebagaimana qiyam.a. baginda akan mengadap ke arah kiblat bersama dengan unta baginda. Dia juga tidak boleh melewatkan sembahyangnya daripada waktunya. Bagi yang menunggang. baginda akan turun daripada kenderaan.

sekalipun ketika ketiadaan syarat. syarat adalah nyawa. Wajib juga dia berniat dengan menggunakan perkataan fardhu supaya sembahyang itu terbeza daripada yang sunat.w): Maksudnya: "Sesungguhnya segala amalan itu hendaklah dengan niat. Niat ini tidak wajib bagi kanak-kanak kerana sembahyang yang dilakukannya adalah menjadi sunat. Manakala syarat pula juga ialah sesuatu yang mesti ada untuk menjadikan sembahyang itu wujud tetapi ia tidak berada di dalam sembahyang bahkan ia mendahului sembahyang seperti wudhuk." 2 Rukun ialah sesuatu yang mesti ada untuk menjadikan sembahyang itu wujud dan ia berada di dalam sembahyang dan sebahagian daripadanya. katanya: "Aku pernah mengalami penyakit buasir.a. Sunat haiah pula tidak perlu ditampung dengan sujud sahwi ketika meninggalkannya seperti bacaan surah selepas al-Fatihah. Syarat niat: (a) Mestilah memutuskan di dalam hati tentang perkara yang diniatkan. dalam keadaan berbaring di atas lambung. c |Muka 10 . al-Ahkam karangan al-Amidi (1/100) dan al-Ghayah al-Quswa (1/29). Allah tidak mentaklifkan seseorang melainkan sesuatu yang mampu dilakukannya. maka tidak memadai jika hanya melafazkannya dengan lidah tetapi hati lalai. Jika seseorang mahu menunaikan sembahyang fardhu.a. Juga berdalilkan sabda Rasulullah (s. sunat-sunat haiah dan sunat-sunat abcadh.2 Rukun-rukun sembahyang ialah: 1. benda yang disyaratkan pasti tidak ada. kecuali bezanya sunat ab adh boleh ditampung (jika ia tidak dilaksanakan) dengan sujud sahwi -seperti bacaan tasyahhud pada tahiyyat awal pada bukan sembahyang Subuh-. syarat-syarat. Dari segi bahasa ia bererti tujuan. dalam keadaan menelentang di atas belakangmu. Rukun adalah kepala. (b) Mengiringi takbiratul ihram. Dari segi syarak pula ia adalah tujuan melakukan sesuatu disertai dengan melakukannya. Dalilnya firman Allah swt: Maksudnya: "Dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya dan tetap teguh di atas ugama yang lurus. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan daripada cImran bin Husain r." Ummat Islam juga telah berijmak bahawa niat adalah diambil kira di dalam ibadat sembahyang. c c Manakala sunat haiah dan sunat ab adh kedua-duanya adalah sunat. Jika tidak mampu juga. dalam keadaan duduk. Jika tidak seseorang itu boleh menggantikannya dengan yang lain seperti duduk atau berbaring." (Al-Bayyinah: 5) Al-Mawardi berkata: Mengikhlaskan ibadat di sini ialah dengan berniat." [Riwayat al-Bukhari] Imam al-Nasa'i menambah di dalam riwayatnya: Maksudnya: "Jika tidak mampu juga.a. Sembahyang diibaratkan seperti seorang manusia. lalu aku bertanyakan Rasulullah (s. Berdiri tegak bagi yang berkuasa. Sila lihat Tuhfat al-Muhtaj (2/2/3). Niat. Tempatnya ialah di dalam hati. Wajib juga dia menentukan sembahyang fardhu yang tertentu supaya terbeza daripada sembahyang-sembahyang fardhu yang lain. wajiblah ke atasnya berniat mahu melakukan sembahyang supaya terbeza dengan amal ibadat yang lain.w). maka baginda menjawab: Maksudnya: "Sembahyanglah dalam keadaan berdiri. sunat ab adh adalah anggotanya dan sunat haiah adalah rambutnya. Jika tidak mampu. 2. Melafazkan niat adalah tidak disyarakkan. Oleh kerana itu benda yang disyaratkan tidak mesti wujud jika syaratnya telah wujud.RUKUN-RUKUN SEMBAHYANG: Sebagaimana yang diketahui bahawa sembahyang yang diperakukan oleh syarak mengandungi rukun-rukun.

dia |Muka 11 . baginda akan mengadap kiblat." Lafaz takbir ialah: "Allahu Akbar. dia hendaklah mengucapkannya di dalam hatinya sahaja. bacaan al-fatihah. maka hendaklah dia bersembahyang dalam keadaan menelentang di atas belakangnya dengan mukanya dihadapkan ke arah kiblat. atau bimbang akan tenggelam. Jika dia tidak mampu rukuk dan sujud seperti biasa. Bagi yang tidak mampu. dia hendaklah melakukannya. mengangkat kedua tangannya dan berkata: "Allahu Akbar. pengharamannya (yang menjadikan haram melakukan perkara lain) ialah takbir dan yang menghalalkannya (membolehkan melakukan perkaran lain) ialah salam." Ini kerana Rasulullah (s.w) apabila memulakan sembahyang." Juga berdasarkan firman Allah swt: Maksudnya: "Dan sembahlah (beribadatlah kepada) Tuhanmu. jika dia mampu berkata-kata mengucapkan takbir. Takbiratul ihram. Bukanlah yang dimaksudkan dengan lemah di sini ialah tidak mampu sahaja. 3. dia hendaklah hanya menjalankan segala kerja-kerja sembahyang dengan hatinya sahaja. dia tidak perlu mengulanginya. berdasarkan sabda Rasulullah (s. dia hendaklah menyebut terjemahannya.w) di dalam hadis berkenaan seorang lelaki yang tidak bersembahyang dengan sempurna: Maksudnya: "Apabila engkau bangun untuk mengerjakan sembahyang.a.a. Orang yang disalib juga wajib bersembahyang sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam al-Shafi'i. Seseorang tidak boleh meninggalkan sembahyang selagi mana akalnya masih waras." (Al-Hijr: 99) Di antara ibadat yang paling penting ialah sembahyang.a. maka wajib ia dilaksanakan sehingga sampai ajal. kemudian mengadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah.w): Maksudnya: "Jika aku memerintahkan kamu melakukan sesuatu. Jika dia bersembahyang dalam keadaan yang dinyatakan di atas.a. Berbaring yang dimaksudkan ialah berbaring di atas lambung kanan dalam keadaan wajib mengadap ke arah kiblat. Jika dia tidak mampu untuk memberikan isyarat dengan menundukkan kepala. atau penambahan kesakitan. tetapi semasa sujud dia hendaklah tunduk lebih rendah daripada rukuknya. Al-Ghazali berhujjahkan dengan sabda Rasulullah (s. sehingga datang kepadamu yang diyakini (maut). Jika seseorang tidak mampu bersembahyang dalam keadaan berbaring di atas lambung kanan. dia hendaklah menundukkan kepalanya ke arah kiblat sebagai isyarat rukuk dan sujud. selagimana seseorang itu masih lagi berakal waras. Tetapi jika dia mampu belajar. wajib dia mendapatkan benda itu. kerana itulah kadar kemampuannya. dia hendaklah memberikan isyarat dengan matanya. atau bimbangkan akan menyebabkan kesusahan yang amat sangat. maka hendaklah engkau menyempurnakan wudhuk. dia wajib berdiri juga. Jika seseorang itu boleh berdiri. Tetapi dalam keadaan yang demikian. tetapi tidak boleh untuk rukuk dan sujud kerana terdapat penyakit di atas belakangnya. dan dia juga tidak mampu untuk belajar. maka hendaklah kamu melakukannya sekadar kemampuan kamu. Imam al-Shafi'i berkata: Orang yang lemah itu ialah orang yang tidak mampu berdiri melainkan dengan kesukaran yang tidak tertanggung. Jika tidak mampu juga. tasyahhud dan salam." [Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan beliau mensahihkannya] Ucapan ini wajib diucap oleh orang yang mampu mengucapkan bahasa Arab. Jika seseorang itu memerlukan sesuatu untuk dia bertongkat semasa berdiri (qiam). atau pening kepala -bagi yang menaiki kapal dan umpamanya.Semasa berdiri (qiam) disyaratkan supaya dalam keadaan tegak." [Riwayat Abu Daud dan lainnya dengan sanad yang sahih] Juga berdasarkan sabda Rasulullah (s.w): Maksudnya: "Kunci sembahyang ialah wudhuk. Jika itupun tidak mampu dilakukannya. bahkan termasuk juga jika seseorang itu bimbang akan berlaku kemusnahan.

Kita menjawab. [Disebutkan oleh al-Bukhari di dalam kitab Tarikhnya] Juga berhujjahkan sabda Rasulullah (s. Membaca al-fatihah.w) menghitung basmalah sebagai salah satu ayat daripada al-fatihah.a. bahawa Rasulullah (s.a.a. Ini berhujjahkan bahawa Rasulullah (s.a. ummu al-kitab dan al-sabcu al-mathani (tujuh ayat yang sentiasa diulang-ulang) dan Bismillah al-Rahman al-Rahim adalah salah satu daripada ayatnya. [Riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya] Abu Nasr al-Mu'addab berkata: "Para qari Kufah dan fuqahak Madinah telah sepakat pada mengatakan bahawa basmalah adalah satu ayat daripada al-fatihah. Wajib membaca surah al-fatihah |Muka 12 . Semua wajib membacanya sama ada imam." [Riwayat al-Daruqutni." 4. hendaklah kamu membaca Bismillah al-Rahman alRahim. bahawa Rasulullah (s.a. Jika ada juga yang membantah dengan mengatakan bahawa ini adalah bertentangan dengan zahir.w) bersabda: Maksudnya: "Maka hendaklah engkau bertakbir kemudian bacalah ummul kitab (al-fatihah). Ia adalah ummu al-Quran (ibu al-Quran). bahawa Rasulullah (s." [Riwayat Muslim daripada Abu Hurairah] Bismillah al-Rahman al-Rahim adalah satu ayat pada awal al-fatihah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahih mereka] Imam al-Shafi'i meriwayatkan dengan sanadnya pada hadis lelaki yang tidak menyempurnakan sembahyangnya. maka suatu yang lain itu turut menjadi wajib. kerana kemukjizatan surah al-fatihah tidak akan tercapai dengan membaca terjemahannya sahaja." Di dalam riwayat lain: Maksudnya: "Sesiapa yang mengerjakan sembahyang tetapi tidak membaca ummul kitab (alfatihah) maka sembahyangnya kurang tidak sempurna.a. kerana sabda Rasulullah (s.w) membilang al-fatihah mengandungi tujuh ayat dan baginda membilang bismillah sebagai salah satu ayat daripadanya. Bacaan al-fatihah hendaklah dibaca ketika berdiri (qiyam) dan perbuatan lain yang menggantikannya." Kemudian ada orang bertanya baginda: "Adakah begitu juga keadaan kami walaupun kami bersembahyang di belakang imam?" Baginda menjawab: Maksudnya: "Bacalah al-fatihah itu di dalam hati engkau. di dalam sembahyang yang diperlahankan suara dan di dalam sembahyang yang dikuatkan suara." [Riwayat al-Daruqutni dengan sanad yang sahih. maka ia turut menjadi wajib berdasarkan kaedah: Maksudnya: "Perkara wajib yang tidak sempurna melainkan dengan suatu yang lain.a. makmum.w): Maksudnya: "Tidak sah sembahyang orang yang tidak membaca al-fatihah.wajib belajar sekalipun terpaksa bermusafir ke tempat yang jauh. kerana bermusafir ke tempat yang jauh merupakan wasilah kepada yang wajib. orang yang bersembahyang seorang." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Di dalam riwayat lain: Maksudnya: "Tidak memadai sembahyang seseorang lelaki (atau perempuan) yang tidak membaca al-fatihah padanya. katanya: Semua perawinya adalah thiqah] Daripada Ummu Salamah r.w): Maksudnya: "Apabila kamu membaca al-hamd. Tidak boleh membaca terjemahan surah al-fatihah ketika tidak mampu membacanya. bahawa yang dikehendaki ialah membaca surah yang dinamakan sebagai al-hamdu lillah rabbi al-calamin.a. Jika ada orang yang berkata: Di dalam sahih Muslim daripada c Aisyah r. maka kita menjawab bahawa pertentangan dengan zahir ini adalah suatu yang mesti dilakukan kerana langkah untuk mengumpulkan di antara dalil-dalil yang bertentangan.w) memulakan sembahyang dengan takbir dan membaca al-hamdu lillah rabbi al-calamin (bukan dengan basmalah).

" [Riwayat al-Hakim] 5. maka dia hendaklah mengucapkan zikir sahaja berdasarkan hadis di atas. dia wajib mempelajarinya (sehingga dia hafal) atau membacanya daripada mashaf. katanya: Sedang aku bersembahyang.a.a.w) bersabda: Maksudnya: "Aku amat berharap agar engkau mengetahui bahawa terdapat satu surah yang tidak ada sepertinya di dalam kitab Taurat. tetapi aku tidak menyahut panggilan baginda. Firman Allah swt: Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman. Disyaratkan dia membaca tujuh ayat (ketika tidak mampu membaca al-fatihah) kerana tujuh ayat itu adalah ganti kepada al-fatihah. kerana ia sabit dengan al-kitab. Kemudian (setelah selesai sembahyang) aku datang kepada baginda seraya berkata: "Wahai Rasulullah.a. rukuk serta sujudlah (mengerjakan sembahyang). katanya: Rasulullah (s." Kelebihan Al-Fatihah: Daripada Abu Sacid al-Khudri r. Ia adalah tujuh ayat yang sentiasa diulang-ulangi yang dikurniakan kepadaku bersama al-Quran yang maha besar." Imam al-Nawawi berkata: Hadis hasan.dengan menyempurnakan segala huruf-huruf dan tasydid-tasydidnya. Allahu Akbar." [Riwayat al-Bukhari dan Abu Daud] Daripada Ubayy bin Kacab r.a. maka bacaannya tidak sah dan sembahyang turut batal. la ilaha illa allah dan Allahu Akbar.a. al-hamdu lillah.a. pembuka al-kitab. la ilaha illa allah.a. seperti dia membaca ³ ´ dengan baris hadapan atau bawah pada huruf ta'. Jika seseorang meninggalkan satu huruf atau meringankan tasydidnya. juga berdasarkan apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Hibban di dalam sahihnya bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah (s." Lalu Rasulullah (s. Bagi yang tidak mampu untuk menghafal al-fatihah dengan baik. jika tidak ucapkanlah al-hamdu lillah." Lalu baginda berkata: Maksudnya: "Al-Hamdu lillahi rabbi al-calamin. sedangkan yang sepatutnya dibaca ialah dengan baris atas. atau dia membaca ³ ´ dengan baris di bawah pada huruf kaf. begitu juga dengan sembahyangnya.w): Maksudnya: "Jika ada bersama engkau al-Quran. aku berkata: "Wahai Rasulullah. dia hendaklah membaca tujuh ayat lain daripada al-Quran.w) memanggilku.w) lalu berkata: "Wahai Rasulullah. Jika dia membaca dengan pelat sehingga mengubah makna." (Al-Hajj: 77) Sabda Rasulullah (s. Jika dia tidak mampu juga untuk membaca tujuh ayat selain al-fatihah. Injil dan juga surah yang lain di dalam al-Quran. la haula wa la quwwata illa billah al-caliyy al-cazim. Semua hukum ini adalah bagi orang yang mampu membaca al-fatihah. aku tadi sedang sembahyang. jika disengajakannya." Lalu baginda bersabda: Maksudnya: "Bukankah Allah telah berkata: "Sahutlah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya apabila Dia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna?" Kemudian baginda bersabda lagi: Maksudnya: "Mahukah engkau jika aku mengajarkan kepada engkau surah yang paling besar di dalam al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini?" Setelah baginda mahu keluar dari masjid.w) bersabda: Maksudnya: "Katakanlah subhanallah. bacaannya tidak sah. al-sunnah dan ijmak. tiba-tiba Rasulullah (s. berdasarkan sabda Rasulullah (s.w) kepada lelaki yang tidak menyempurnakan sembahyangnya: |Muka 13 . aku tidak mampu untuk mempelajari al-Quran. sedangkan yang sepatutnya dibaca ialah dengan baris di atas.a. maka bacalah ia. Rukuk. Jika ini juga tidak mampu dilakukannya. Jika dia tidak sengaja dia wajib mengulangi bacaan itu. Ajarkanlah kepadaku sesuatu dari al-Quran yang boleh mengcukupiku. engkau mengatakan bahawa engkau akan memberitahuku surah yang paling besar di dalam al-Quran. Ia adalah tujuh ayat yang sentiasa diulang-ulangi.

Lututnya dipegang dengan tangannya. kerana hakikat tuma'ninah ialah diam sebentar selepas melakukan sesuatu perbuatan sekadar membaca subhana rabiya alc azim. Tuma'ninah semasa ictidal kerana berdasarkan hadis tentang lelaki yang tidak menyempurnakan sembahyangnya.a. maka sekurangkurang rukuknya ialah: Bahawa dia tunduk sekadar mukanya selari dengan bahagian hadapan lututnya di atas lantai.a. Tuma'ninah semasa sujud berdasarkan hadis di atas. sehingga jika terdapat kapas di atas lantai. 9. Jika dia ternampak seekor ular semasa rukuk. Ictidal setelah rukuk. 8. serban atau lengan bajunya sahaja.w) kerana terpaksa sujud juga walaupun di tengah kepanasan tengahari yang terik. Anggota-anggota badannya hendaklah tetap diam semasa ictidal sebagaimana keadaannya sebelum daripada rukuk. Betisnya pula hendaklah diluruskan. Manakala rukuk yang paling sempurna baginya ialah: Dia tunduk sehingga dahinya selari dengan tempat sujudnya. Sekurang-kurang rukuk ialah: Seorang yang mampu dan mempunyai kejadian tubuh badan yang sederhana hendaklah tunduk sehingga tapak tangannya sampai kepada dua lututnya.a. Sekurang-kurang tuma'ninah ialah: Diam sebentar sehingga anggota-anggotanya tetap dalam keadaan rukuk dan perbuatan turunnya untuk rukuk kelihatan terpisah (tidak bersambung) daripada perbuatannya untuk bangkit semula. Ketika dia melakukan ictidal disyaratkan dia tidak berniat selain daripada untuk melakukan ictidal.a. maka di situ tidak berlaku tuma'ninah. lalu dia terbangun kerana takut. kemudian terus dia bangkit semula daripada rukuknya dengan pergerakan yang bersambung.w) bersabda: Maksudnya: "Jika engkau sujud. Di dalam sahih Muslim para sahabat berkata: "Kami mengadu kesusahan kami kepada Rasulullah (s." Ictidal yang wajib dilakukan ialah hendaklah dia kembali kepada keadaannya sebelum dia rukuk. rukuk serta sujudlah (mengerjakan sembahyang). Cara ini ialah bagi orang yang sembahyang berdiri. Sekurang-kurang sujud ialah: Meletakkan sebahagian dahi di atas lantai. berdasarkan sabda Rasulullah (s. Rukuk yang paling sempurna ialah: Hendaklah dia tunduk sehingga tengkuk dan bahagian belakangnya menjadi sama. Tuma'ninah ketika rukuk kerana hadis di atas. hidung. sementara jari-jarinya dibuka dihadapkan ke arah kiblat. hendaklah memberikan isyarat dengan matanya. Bagi yang sembahyang sambil duduk pula. hendaklah engkau menekankan dahi engkau ke lantai dan janganlah terlalu cepat bangun seperti burung yang mematuk makanan. Bahagian belakangnya dipanjangkan sehingga menjadi seperti sekeping papan. Mestilah semasa sujud itu orang yang bersembahyang menekan sedikit kepalanya ke lantai.Maksudnya: "Kemudian hendaklah engkau rukuk dan kemudiannya tuma'ninah. 7. Ini adalah kerana terdapat sunnah yang menerangkan demikian.w) kepada lelaki yang tidak menyempurnakan sembahyangnya: Maksudnya: "Kemudian hendaklah engkau bangun ictidal dan tuma'ninah." |Muka 14 ." [Riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya] Tidak memadai jika dia sujud di atas dahi." (Al-Hajj: 77) Juga berdasarkan sabda Rasulullah (s. Jika dia tidak mampu. kapas itu akan terkesan. tetapi baginda tidak menghilangkan apa yang kami adukan itu. Sujud berdasarkan firman Allah swt: Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman." 6.w) kepada lelaki yang tidak bersembahyang dengan sempurna: Maksudnya: "Kemudian hendaklah engkau sujud serta tuma'ninah. Jika setelah dia sampai kepada keadaan rukuk. Ini kerana Rasulullah (s." 10. maka bangunnya itu tidak dikira sebagai ictidal.

berdasarkan hadis di atas. Di dalam sujud juga disyaratkan agar bahagian bawah seseorang diangkat tinggi daripada bahagian atasnya. Duduk terakhir.Al-Baihaqi menambah: "Pada dahi-dahi dan tapak-tapak tangan kami.a. dan jika itupun tidak mampu. Jika tasyahhud adalah wajib. 14 dan 15.w): Maksudnya: "Jika aku memerintahkan kamu satu perkara. Daripada Ibnu Mascud r. kerana jika orang yang sujud dengan menggunakan isyarat mata tidak dituntut untuk mengulangi sembahyangnya.a. 13.a.. dua lutut dan hujung jari jemari kaki. Ibnu Hibban dan beliau mensahihkannya] Jika pada dahi orang yang bersembahyang terdapat luka yang dibalut dengan kain. maka hendaklah kamu melakukannya sekadar kemampuan kamu. Duduk di antara dua sujud kerana sabda Rasulullah (s.w) kepada lelaki yang mengerjakan sembahyang tidak sempurna: Maksudnya: "Kemudian hendaklah engkau bangun (daripada sujud) sehingga engkau tegak dalam keadaan duduk. dahi. baginda tidak akan sujud semula sehingga baginda duduk dalam keadaan tegak." [Muttafaq calaih] Semasa sujud itu hendaklah meletakkan perut dua tapak tangan dan perut jari-jari dua kaki di atas lantai atau memadai meletakkan sebahagian daripadanya.w). maka orang yang sujud di atas kain balutan luka di dahinya lebihlebih lagi tidak dituntut untuk mengulangi sembahyangnya. lalu dia sujud di atas kain balutan itu. Jika seseorang itu tidak mampu untuk melakukan sujud.a." 11. Ada pendapat yang mengatakan ia tidak wajib.. Terdapat perselisihan pendapat tentang meletak dua tangan." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Di dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim juga: Apabila Rasulullah (s. Tuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud. tasyahhud di dalamnya dan selawat ke atas Rasulullah (s.w) mengangkat kepala.a. kami berkata: "Salam sejahtera kepada Allah. dua tangan. |Muka 15 ..w) berkata: Maksudnya: "Ucapkanlah: Segala ucapan penghormatan adalah bagi Allah." Di dalam riwayat lain: Maksudnya: "Sehingga engkau duduk dengan tuma'ninah. tetapi pendapat yang sahih ialah wajib.a.a.w) ketika sujud. al-Nasa'i. Di dalam hadis sahih al-Bukhari dan Muslim juga terdapat perintah supaya bertasyahhud. dua lutut. kerana al-Barra' bin cAzib mengangkat punggungnya dan berkata: "Beginilah yang dilakukan oleh Rasulullah (s. Yang dimaksudkan dengan tasyahhud ialah al-tahiyyat. hukumnya adalah memadai.w): Maksudnya: "Aku diperintahkan agar sujud di atas tujuh tulang." [Riwayat Abu Daud. dia hendaklah memberikan isyarat dengan kepalanya. Kemudian lakukan semua itu di dalam seluruh sembahyang engkau.. katanya: Sebelum difardhukan kepada kami tasyahhud." [Riwayat alDaruqutni dan al-Baihaqi dengan sanad yang sahih] Kata-kata Ibnu Mascud "Sebelum difardhukan" dan kata-kata Rasulullah (s." Lalu Rasulullah (s. dua kaki dan dahi di atas lantai. berdasarkan sabda Rasulullah (s.w) "Ucapkanlah" secara jelas menunjukkan tentang wajibnya tasyahhud. maka hendaklah dia memberi isyarat dengan matanya. maka begitu juga duduk untuknya adalah wajib. 12. Ketiga-tiga perkara ini adalah rukun sembahyang." Sanadnya adalah sahih.a.a. berdasarkan sabda Rasulullah (s. Salam sejahtera kepada si fulan.

mengikut susunan bagi rukun-rukun yang telah disebutkan.w) adalah wajib berdasarkan kepada satu riwayat di mana baginda ditanya oleh seorang sahabat: Bagaimana kami berselawat ke atas engkau ketika kami sembahyang? Lalu Rasulullah (s.a. Aku menyaksikan bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan aku menyaksikan juga bahawa Muhammad itu adalah hamba dan rasul-Nya. Lafaz riwayat Ibnu Mascud ialah: Maksudnya: "Segala penghormatan.w) mengajar kami tasyahhud sebagaimana baginda mengajar kami al-Quran.a.w) menjawab: Maksudnya: "Katakanlah: Ya Allah. Selamat sejahtera juga ke atas kami dan ke atas hamba Allah yang salih." [Riwayat al-Shafi'i. Baginda berkata: "Segala penghormatan. tetapi aku tetap menerima riwayat Ibnu cAbbas tanpa mengkritik orang yang mengambil riwayat lain yang sahih." Paling panjangpun baginda (s. Muslim. selawat dan kebaikan adalah bagi Allah. Aku menyaksikan bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku menyaksikan juga bahawa Muhammad itu adalah hamba dan rasul-Nya." Sekurang-kurang salam ialah mengucapkan: Imam Nawawi berkata: Terdapat banyak hadis-hadis sahih yang mengatakan bahawa Rasulullah (s. Riwayat ini (Ibnu Abbas) adalah riwayat yang paling aku sukai. Berselawat ke atas Rasulullah (s.a." [Riwayat Bukhari dan Muslim] Sesiapa yang tidak mampu membaca selawat (dalam bahasa Arab)." Al-Hafiz berkata: "Imam al-Shafi'i ditanya kenapa beliau memilih riwayat Ibnu cAbbas. Salam pertama. Ini adalah mengikut apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah (s.a. kerahmatan dan keberkatan ALlah ke atasmu wahai Nabi.w): Maksudnya: "Dan yang menghalalkannya (membolehkan melakukan perkara lain) ialah salam. Selamat sejahtera juga ke atas kami dan ke atas hamba Allah yang salih. lalu beliau menjawab: "Kerana aku mendapati riwayatnya lebih luas dan aku mendengarnya daripada Ibnu cAbbas secara sahih.a. Selamat sejahtera. selawatkanlah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah selawatkan ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim.w) ditambah lagi kerana terdapat perintah Rasulullah (s. kerana ia lebih sempurna. Abu Daud dan al-Nasa'i] c Imam al-Shafi'i berkata: "Banyak hadis-hadis yang berbagai diriwayatkan mengenai tasyahhud. hendaklah membaca terjemahannya sahaja.w) yang berbunyi: Maksudnya: "Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang.Berkenaan dengan lafaz tasyahhud terdapat dua riwayat yang sahih. selawatkanlah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad.a.w) berkata: "Assalamu calaikum warahmatullah.w) mengucapkan: "Assalamu calaikum. Berkatkanlah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah berkatkan ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim.a. Di sisiku ada lagi riwayat-riwayat lain yang mempunyai lafaz yang lebih baik dan banyak. iaitu riwayat Ibnu Mascud dan riwayat Ibnu c Abbas." 17. 16. selawat dan kebaikan adalah bagi Allah. keberkatan. Tertib." Tasyahhud yang paling sempurna hendaklah ditambah lagi terhadap apa yang telah disebutkan: Maksudnya: Ya Allah. Selamat sejahtera. kerahmatan dan keberkatan Allah ke atasmu wahai Nabi. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Yang Maha Terpuji Lagi Maha Mulia." Lafaz riwayat Ibnu cAbbas ialah: Maksudnya: "Adalah Rasulullah (s. kerana sabda Rasulullah (s.a." |Muka 16 .

Firman Allah swt: Maksudnya: "Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk mengerjakan sembahyang. 3. 6. Lelaki." Jika sembahyang fardhu itu akan ditunaikan oleh jamaah lelaki. azan adalah disunatkan. Mumayyiz. Berada di tempat yang tinggi atau di pintu masjid. Berada dalam keadaan suci (berwudhuk).Rasulullah (s." (Al-Jumucah: 9) Sabda Rasulullah s. kemudian engkau melaungkan azan. Mempunyai suara yang baik. Kedua-duanya bererti memberitahu. Berakal. azan dan iqamat ialah zikir tertentu yang disyariatkan sebagai memberitahu tentang sembahyang yang difardhukan.a.a." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Di dalam satu riwayat: Maksudnya: "Hendaklah kedua-dua kamu azan dan iqamat. Dari segi syarak.. mereka menjadikan sembahyang itu sebagai ejek-ejekan dan permainan.w) menunaikan sembahyang dalam keadaan tertib dan mengikut susunan. hendaklah engkau mengangkat suara engkau setinggi-tingginya. 4. berdasarkan hadis yang telah disebutkan daripada Abu Sacid al-Khudri. 7. kerana Rasulullah s.w: Maksudnya: "Apabila tiba waktu sembahyang. 2. Tetapi pendapat yang sahih mengatakan tetap dituntut azan. 2. Mengangkat suaranya dengan tinggi sekalipun hanya keseorangan. Kedua-duanya disyariatkan dengan al-kitab. Jika hanya seorang sahaja. 3. kerana tiada jin. Syarat-syarat azan: 1. maka ada pendapat mengatakan tidak perlu azan kerana tidak perlu memberitahu kepada orang lain. Islam. PERKARA-PERKARA YANG SUNAT DILAKUKAN SEBELUM MENUNAIKAN SEMBAHYANG: Perkara yang sunat dilakukan sebelum menunaikan sembahyang ialah azan dan iqamat." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Perkara yang disunatkan kepada orang yang melakukan azan dan iqamat: 1. manusia dan sesuatupun yang mendengar suara engkau melainkan akan menjadi saksi kepada engkau pada hari kiamat. hendaklah salah seorang kamu melaungkan azan dan orang yang paling tua di kalangan kamu menjadi imam. Mengadap ke arah kiblat.a. Jika engkau berada di sana. al-sunnah dan ijmak. Manakala niat untuk keluar daripada sembahyang adalah tidak wajib mengikut pendapat yang sahih. Berdiri. Berpaling ke kanan ketika berkata ³ ´ dan berpaling ke kiri ketika berkata ³ ´. |Muka 17 . manakala iqamat pula mestilah dengan keizinan imam.w berkata kepada Abu Sacid al-Khudri: Maksudnya: "Aku melihat engkau suka tinggal di pedalaman dan tempat mengembala kambing. 4. 5.. Azan hanya terserah kepada muazzin tidak perlu kepada keizinan imam." (Al-Ma'idah: 58) Firman Allah swt lagi: Maksudnya: "Apabila kamu diseru untuk menunaikan sembahyang.

hendaklah kamu berkata Tiada tuhan melainkan Allah. kemudian Bilal melaungkan azan dengan perkataan-perkataan yang aku ajarkan kepadanya. Allah Maha Besar." Lelaki itu berkata: "Tidakkah engkau mahu jika aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada menggunakan loceng?" Aku menjawab: "Ya. Suara azan Bilal itu didengar oleh cUmar yang ketika itu masih berada di rumahnya. hendaklah kamu berkata Allah Maha Besar.Sebab disyariatkan azan dan iqamat: Diriwayatkan daripada cAbdullah bin Zaid. bahawa Rasulullah s. hendaklah kamu berkata Aku menyaksikan bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah." Lalu aku pergi bersama Bilal untuk mengajarnya azan yang aku dengar. Disunatkan tathwib pada azan sembahyang Subuh. sudah tentu. kecuali pada ³ ´ dan ³ ´kerana di sini disunatkan berkata: Maksudnya: "Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah. kerana dia mempunyai suara yang lebih kuat daripadamu. kerana sesiapa yang mengatakan demikian menerusi hatinya akan masuk syurga.a.w bersabda: Maksudnya: "Segala puji bagi Allah." Lelaki itu berkata: "Engkau berkata: Kemudian lelaki itu berundur. Apabila dia berkata Marilah menuju kejayaan.w dan memberitahu baginda tentang mimpi itu. adakah engkau menjual loceng itu?" Dia bertanya: "Apakah yang ingin engkau lakukan dengannya?" Aku menjawab: "Kami mahu mengajak orang ramai kepada sembahyang jamaah. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Allah Maha Besar. supaya Bilal mengazankannya. hendaklah engkau berkata: Sembahyang lebih baik daripada tidur." [Riwayat Ahmad] Disunatkan supaya lafaz dua kalimah syahadah diulang secara perlahan dahulu (sebelum menyebutnya dengan kuat) kerana berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Mahzurah." Lalu Rasulullah s.a." [Riwayat Ahmad dan Abu Daud] Disunatkan kepada sesiapa yang mendengar azan agar berkata sebagaimana dikatakan oleh muazzin. Apabila dia berkata Marilah sembahyang. Allah Maha Besar. lalu aku berkata kepadanya: "Wahai hamba Allah. Apabila dia berkata Aku menyaksikan bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. hendaklah kamu berkata Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Apabila dia berkata Tiada tuhan melainkan Allah.a. bahawa Rasulullah s.a. ´ selepas ³ ´ dan Abu Mahzurah berkata: Wahai Rasulullah. lalu dia keluar menarik kain serbannya seraya berkata: "Demi Allah yang mengutuskanmu dengan kebenaran." Daripada cUmar r. aku bermimpi didatangi oleh seorang lelaki yang membawa loceng ditangannya.a.w bersabda yang maksudnya: "Apabila muazzin berkata Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. [Riwayat khamsah*] Imam al-Tarmizi berkata: Hadis hasan sahih. Allah Maha Besar. Tiada tuhan melainkan Allah. aku pergi menemui Rasulullah s. hendaklah kamu berkata Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah. katanya: "Apabila Rasulullah s. sesungguhnya aku juga bermimpi sebagaimana dia bermimpi. Tathwib ialah mengucapkan ³ ³ ´. hendaklah kamu berkata Aku menyaksikan bahawa tiada tuhan melainkan Allah. ajarkan kepadaku cara azan.a.w mengajarkan azan kepadanya sebanyak sembilan belas kalimah. lalu baginda berkata: Maksudnya: "Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar. lalu baginda mengajarnya dan berkata: Maksudnya: "Jika pada sembahyang Subuh. hendaklah kamu berkata Allah Maha Besar. kemudian berkata lagi: "Ketika hendak didirikan sembahyang hendaklah engkau berkata: Setelah waktu pagi.w memerintahkan supaya loceng dibunyikan untuk memberitahu orang ramai tentang masuk waktu sembahyang. insya Allah." [Riwayat Muslim] |Muka 18 . Apabila dia berkata Allah Maha Besar. Bangunlah dengan Bilal dan ajarkanlah apa yang telah engkau dengar di dalam mimpimu. Allah Maha Besar. Apabila dia berkata Aku menyaksikan bahawa tiada tuhan melainkan Allah.

a. tuhan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang akan didirikan. disunatkan berkata: Maksudnya: "Benar dan engkau telah melakukan kebajikan. Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak sepuluh selawat. disunatkan mengucapkan selawat ke atas Nabi Muhammad s. disunatkan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan iqamat itu. dia akan mendapat syafacatku. kemudian berselawatlah ke atasku. Benar dan engkau telah melakukan kebajikan. kerana sabda Rasulullah s.a. dan apabila engkau iqamat.Menurut sunnah. Sesiapa yang memohon daripada Allah agar mengurniakan kepadaku wasilah. Al-Tarmizi berkata: Hadis hasan sahih] Al-Tarmizi menambah: Mereka berkata: "Apakah yang patut kami ucapkan. al-Nasa'i dan al-Tarmizi. di dunia dan di akhirat. hendaklah engkau melakukannya dengan cepat.a. maka dia akan mendapat syafacatku pada hari kiamat.a.w wasilah (kedudukan yang tinggi) dan kelebihan." [Riwayat alBukhari] Disunatkan berdoa di antara azan dan iqamat. hendaklah dia berkata: Maksudnya: Semoga Allah mendirikannya dan mengekalkannya. ´ baginda PERKARA SUNAT KETIKA BERADA DI DALAM SEMBAHYANG: |Muka 19 . hendaklah berhenti pada setiap takbir berdasarkan sabda Rasulullah s. dan aku berharap hamba itu ialah aku. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad s. Al-Tarmizi meriwayatkan bahawa Rasulullah s. hendaklah engkau melakukannya secara perlahan-lahan satu-satu.a.w berkata kepada Bilal: Maksudnya: "Apabila engkau azan. Kemudian pohonlah dari Allah agar mengurniakan wasilah (kedudukan yang tinggi) bagiku." Muhammad bin cAbdul Rahman berkata di dalam Sharh al-Tarmizi: Hadis ini menunjukkan bahawa seorang muazzin hendaklah mengucapkan setiap kalimah azan dengan satu nafas.w dan memohon daripada Allah agar mengurniakan wasilah (kedudukan yang tinggi) kepada baginda s." [Riwayat Muslim] Daripada Jabir r.w: Maksudnya: "Jika engkau azan.w: Maksudnya: "Doa di antara azan dan iqamat tidak ditolak (akan dimaqbulkan). telah tiba waktu sembahyang).a. wahai Rasulullah?" Baginda menjawab: Maksudnya: "Pohonkanlah keampunan dan kesejahteraan daripada Allah.a. Ia adalah satu kedudukan di dalam syurga yang tidak berhak dimiliki melainkan oleh seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Utuskanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan".a. Ini adalah kerana apabila Rasulullah s. hendaklah kamu mengucapkan sebagaimana yang diucapkan olehnya.a. kerana sesiapa yang berselawat ke atasku sebanyak satu selawat.w mendengar Bilal mengucapkan perkataan ³ berkata demikian.a.w bersabda: Maksudnya: "Sesiapa yang mendengar azan kemudian dia berkata: "Ya Allah.w." Bagi yang mendengar iqamat. bahawa Rasulullah s." Selepas muazzin mengucapkan tathwib pada azan sembahyang Subuh." [Riwayat Abu Daud." Selepas azan. kecuali pada perkataan ³ ´ dan ³ ´ yang disunatkan mengucapkan: Pada perkataan ³ ´ yang bermaksud (Telah tiba waktu sembahyang.w bersabda: Maksudnya: "Apabila kamu mendengar muazzin melaungkan azan. Ini kerana berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh cAbdullah bin cAmru bahawa beliau mendengar Rasulullah s. hendaklah engkau melakukannya secara perlahan-lahan.

w ketika melakukan qunut dalam kisah orang-orang yang terbunuh di dalam peristiwa perigi Macunah. al-Tarmizi. berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh cAbdullah bin Malik bin Buhainah r. dan dia meniatkannya sebagai qunut.a. bahawa Rasulullah s. Lalu kami mengqiaskan qunut Subuh dengan apa yang dilakukan oleh baginda itu. tetapi yang paling afdhal (baik) ialah duduk iftirasy.a. Peliharakanlah aku daripada kejahatan sesuatu yang telah Engkau tetapkan.w bangun pada sembahyang Zuhur. dan Engkau tidak boleh ditetapkan (oleh orang lain). Qunut sudah dikira terlaksana dengan sebarang lafaz doa dan pujian.w melakukan qunut sebelum rukuk. Apa yang dilakukan oleh baginda menunjukkan ia adalah sunat. Sebarang cara duduk ketika membaca tasyahhud adalah diharuskan. Al-Baihaqi berkata: Tetapi perawi yang meriwayatkan bahawa qunut dilakukan selepas rukuk adalah lebih banyak dan lebih kuat hafalan mereka.a. Berkatkanlah terhadap apa yang Engkau kurniakan kepadaku.. Manakala tentang kenapa qunut ini dilakukan selepas bangun daripada rukuk pula adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah r.a. berilah petunjuk kepadaku di kalangan orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. nescaya baginda akan kembali duduk dan tidak akan meninggalkannya.a. Aku memohon keampunan dan bertaubat kepada-Mu. maka itu sudah memadai.a." [Riwayat Imam Ahmad dan lainnya] Ibnu al-Salah berkata: Ramai para huffaz menghukumkan hadis ini sebagai sahih. menegakkan kaki kanan dan meletakkan hujung jari-jari kaki kanan dalam keadaan mengadap ke arah kiblat.Dua perkara: Pertama: Tasyahhud (tahiyyat) awal. Kedua: Qunut di dalam sembahyang Subuh dan sembahyang witir pada separuh kedua bulan Ramadhan.a. Di antara mereka ialah alHakim.. |Muka 20 . Sesungguhnya orang yang menjadikan Engkau sebagai wali tidak akan menjadi hina. bahawa Rasulullah s. Selepas itu baginda menyempurnakan sembahyang dan baginda sujud sebanyak dua kali. Sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan.w adalah lebih afdhal. maka riwayat mereka lebih utama untuk diterima.a. tanpa duduk terlebih dahulu untuk tasyahhud awal. al-Baihaqi dan al-Balkhi. katanya: "Rasulullah s. Engkau Maha Berkat Lagi Maha Tinggi. Tetapi terdapat riwayat di dalam kitab sahih mengatakan bahawa Rasulullah s. Jika seseorang melakukan qunut dengan membaca satu ayat yang mengandungi doa dan pujian. al-Nasa'i dan lain-lain dengan sanad yang sahih] Al-Rafici berkata: Ulama menambah sebelum perkataan Maksudnya: "Orang yang memusuhi Engkau tidak akan mendapat kemuliaan. Kesabitan qunut pada sembahyang Subuh adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas r. Di antara lafaz qunut yang diriwayatkan daripada baginda ialah: Maksudnya: Ya Allah. Lantiklah aku di kalangan orang-orang yang Engkau lantik.w sentiasa berqunut pada sembahyang Subuh sehingga baginda meninggal dunia." Kenapa qunut ini dilakukan pada rakaat kedua adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam sahihnya." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Jika tasyahhud awal adalah wajib." [Riwayat Abu Daud. baginda melakukannya selepas rukuk. Al-Baihaqi berkata: "Para khulafak yang empat telah beramal dengan kehendak hadis ini. iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri." Di dalam riwayat al-Baihaqi terdapat perkataan: Maksudnya: BagiMu segala pujian terhadap apa yang Engkau putuskan. Tetapi berqunut dengan lafaz yang diriwayatkan daripada Rasulullah s. Berikan kesihatan kepadaku di kalangan orang-orang yang Engkau berikan kesihatan.

Muslim dan al-Baihaqi] Kesunatan mengangkat tangan ketika bangkit daripada duduk tasyahhud pertama adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nafic daripada Ibnu cUmar: Bahawa apabila beliau bangkit selepas sembahyang dua rakaat. baginda mengangkat kedua-dua tangan sebagaimana tadi dan ketika baginda mengangkat kepala daripada rukuk. Tidak sunat juga menyapu dada tanpa sebarang khilaf. katanya: Apabila bangun untuk bersembahyang. maka dia sebenarnya telah mengkhianati mereka. Tangannya itu hendaklah selari dengan bahunya. Ketika hendak rukuk. Ibnu cUmar memarfuckan hadis ini kepada Rasulullah s. iaitu bahagian hujung jari-jari tangannya hendaklah selari dengan bahagian atas telinga. imam dan makmum. dan oleh Abu Daud daripada Ubayy bin Kacab. rabbana walaka al-hamd." [Riwayat al-Tarmizi] Rasulullah s. Sunat-sunat Haiah: Yang dimaksudkan dengan sunat haiah ialah yang tidak perlu ditampung dengan sujud sahwi jika ia ditinggalkan. bagi lelaki.a. atau duduk. manakala kedua-dua tapak tangan pula hendaklah selari dengan bahu." [Riwayat Abu Daud dan al-Tarmizi. jari yang diluruskan dan direnggangkan sedikit di antara satu sama lain. daripada ayahnya. dan bagi-Mu pujian). kerana Rasulullah s. Abu Daud dan al-Nasa'i] 2. Mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram. Rasulullah s. katanya: "Adalah Rasulullah s. bahkan satu kumpulan mengatakan bahawa ia adalah makruh.a. ketika rukuk.Imam hendaklah berqunut dengan menggunakan lafaz jamac (ramai)." [Riwayat al-Bukhari. sebagaimana yang dikatakan oleh al-Baihaqi.w. atau berbaring. tidak kira bagi yang bersembahyang berdiri." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Kesunatan mengangkat tangan ketika rukuk dan ketika bangun darinya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu cUmar juga. Jika dia melakukan demikian. Kesabitan qunut di dalam sembahyang witir pada bulan Ramadhan pula adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tarmizi daripada cAli r. baginda juga mengangkat tangan sebagaimana tadi seraya berkata: samica allhu liman hamidah. bahawa Rasulullah s.w bersabda: Maksudnya: "Di antara akhlak para nabi ialah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri semasa sembahyang. ketika bangun daripada rukuk dan ketika bangkit daripada tasyahhud pertama.a. Cara ini sama sahaja. Muslim. al-Nasa'i dan al-Hakim] |Muka 21 . ketika berqunut. kemudian baginda bertakbir. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kesunatan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu c Umar r. kerana perbuatan tersebut tidak sabit dilakukan oleh Rasulullah s.a.a.w. beliau mengangkat kedua-dua tangannya.a. Caranya ialah dengan mengangkat kedua-dua tapak tangannya mengadap ke arah kiblat.w bersabda: Maksudnya: "Janganlah seseorang itu menjadi imam kepada satu kumpulan. [Riwayat al-Bukhari.a. lalu dia hanya mengkhususkan doa untuk dirinya sahaja tanpa mereka. Wahai Tuhan kami.w menjadi imam kepada kami lalu baginda memegang tangan kiri baginda dengan tangan kanan. perempuan.w akan mengangkat tangan sehingga selari dengan bahu. seperti yang disebut di dalam kitab al-Raudhah. dalam keadaan terbuka.a. [Riwayat alBukhari.a. Daripada Qubaisah bin Halb. Sama juga sama ada ia adalah sembahyang fardhu atau sunat.w mengangkat kedua-dua tangannya selari dengan dua bahu baginda ketika memulakan sembahyang. 1. beliau berkata: Hadis hasan] Menurut sunnah. bahkan makruh jika dia hanya mengkhususkan doa untuk dirinya sahaja. hendaklah mengangkat kedua-dua tangan ke atas dan tidak menyapu ke muka selepasnya. (Allah mendengar orang yang memuji-Nya.

Maha berkat nama-Mu dan maha tinggi kedudukan-Mu." Jika doa tawajjuh ini ditinggalkan dan membaca tacawwuz (cazu billah)." Daripada Wa'il bin Hajar. daripada kegilaannya.w bertakbir di dalam sembahyang. lalu baginda meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. kerana tempatnya telah terluput. dan tidaklah aku terdiri daripada golongan musyrikin.w. Ya Allah. maka hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang kena rejam. dalam keadaan lurus ikhlas (kepada kebenaran) dan menyerahkan diri. baginda akan diam sebentar sebelum membaca al-Fatihah.. hidupku dan matiku adalah kerana Allah tuhan sekalian alam. tidak boleh kembali kepada doa tawajjuh. wahai Allah dengan segala kepujian.a." 3. aku berlindung dengan-Mu daripada syaitan yang direjam.a. kerana kedua-duanya diriwayatkan daripada para sahabat Rasulullah s. Muslim dan ashab alsunan melainkan al-Tarmizi] Daripada cUmar r. bahawa dia berkata selepas takbiratul ihram: Maksudnya: "Maha suci Engkau.a. iaitu mengucapkan: Ini adalah berdasarkan firman Allah swt: Maksudnya: "Oleh itu apabila kamu membaca al-Quran." [Riwayat Muslim] Daripada riwayat cAli r." [Riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya] Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan al-Nasa'i dengan lafaz: "Kemudian baginda meletakkan tangan kanan di atas belakang tangan kiri pada sendi antara lengan dan tapak tangan dan juga pada lengan baginda.w.a. Ya Allah.w bertakbir kemudian berkata: "Aku menghadapkan wajahku. Segala pujian bagi Allah sebanyaknya. lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah..a. ibadatku. bahawa setelah Rasulullah s.a. bahawa mengikut sunnahnya ialah meletakkan tapak tangan di dalam sembahyang di bawah pusat. Tacawwuz atau isticazah." [Riwayat Muslim dan al-Daruqutni] 4. bahawa apabila memulakan sembahyang Rasulullah s.a. Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan daripada cAli r. ketakaburannya dan syairnya. Tetapi yang lebih baik ialah lafaz: Maksudnya: "Aku memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Rasulullah s. dan demikianlah aku diperintahkan." [Riwayat al-Bukhari. dan aku adalah dari kalangan muslimin. sama ada ditinggalkan secara sengaja atau terlupa. jauhkanlah di antaraku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan di antara Timur dan Barat." (Al-Nahl: 98) Daripada Jabir bin Mutcim r. Ya Allah. Kedua-duanya adalah sama di sisi mereka." |Muka 22 . apakah yang engkau ucapkan di antara takbiratul ihram dan al-Fatihah ketika engkau diam itu?" Baginda menjawab: Maksudnya: "Aku berkata: "Ya Allah.Meletakkan kedua-dua tangan di bawah atau di atas pusat sama sahaja.a. Al-Tarmizi berkata: "Sesetengah mereka berpendapat bahawa tangan hendaklah diletakkan di atas pusat. bahawa apabila memulakan sembahyang. sucikanlah aku daripada dosa-dosaku sebagaimana engkau menyucikan baju putih daripada kekotoran." [Riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya] Imam al-Shafi'i berkata: Isticazah boleh terhasil dengan setiap lafaz yang mengandungi makna permohonan perlindungan. dan tuhan melainkan-Mu. Mahasuci Allah pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya sembahyangku. air dan embun. sebanyak tiga kali.a. Abu Daud. Tiada sekutu bagi-Nya.a. Daripada Abu Hurairah r.w berkata: Maksudnya: "Allah Yang Maha Besar. Tawajjuh selepas takbiratul ihram dengan berkata: Maksudnya: "Aku menghadapkan wajahku kepada tuhan yang menjadikan langit dan bumi. katanya: "Aku bersembahyang bersama Rasulullah s. bersihkanlah aku daripada dosa-dosaku dengan salji.

kerana terdapat pemisahan di antara setiap bacaan al-Fatihah dengan rukuk dan lainnya. dan dia hendaklah menguatkan suaranya pada sembahyang Zuhur jika diqadhakannya pada waktu malam.a. dia hendaklah membaca dengan perlahan.w mengeraskan suaranya pada sembahyang yang tunai (tidak sembahyang qadha). Disunatkan mengeraskan suara ketika membaca basmalah pada sembahyang jahriyyah. 7.a. bahawa Rasulullah s. Imam hendaklah mengeraskan suaranya ketika membaca di dalam sembahyang Subuh. kerana ia diriwayatkan secara sahih daripada cAli. kerana sesiapa yang aminnya bersamaan dengan amin para malaikat.a.w mengangkat suara dengan berkata: amin. dan pada dua rakaat yang pertama daripada sembahyang Maghrib dan cIsyak berdasarkan ijmak. Makmum juga hendaklah mengucapkan amin dengan suara yang kuat. |Muka 23 . berdasarkan sabda Rasulullah s. katanya: Aku mendengar para imam -iaitu Ibnu al-Zubair dan yang datang selepasnya-mereka berkata amin dan orang orang-orang di belakang mereka berkata amin sehingga masjid itu dipenuhi dengan suara tersebut. Manakala jika dia mengqadhakan sembahyang siang pada waktu malam atau sebaliknya. Jika seseorang mengerjakan sembahyang qadha. Manakala makmum pula hendaklah membaca dengan suara perlahan di dalam sembahyang jahriyyah (yang dikuatkan suara) dan sirriyyah (yang diperlahankan suara). dua hari raya. Ibnu cAbbas.w bahawa baginda berkata sebelum membaca alFatihah: Maksudnya: ""Aku memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ibnu cUmar. Rasulullah s. yang diambil kira ialah waktu diqadhakan sembahyang itu. Orang yang bersembahyang seorang diri juga hendaklah mengeraskan suaranya kerana dia tidak diperintahkan untuk diam mendengar bacaan orang lain. tarawih. Mengeraskan dan merendahkan suara pada tempatnya masing-masing." Al-Bukhari menyebutkan riwayat ini daripada Ibnu al-Zubair secara tacliq. witir Ramadhan." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Imam dan orang yang sembahyang sendirian hendaklah mengucapkannya dengan suara yang kuat pada sembahyang jahriyyah. akan diampunkan dosanya yang telah lalu. kerana dia dituntut mendengar bacaan imam. maka keadaannya adalah sama dengan imam. jika dia mengqadhakan sembahyang malam pada malam hari.w: Maksudnya: "Apabila imam berkata ³ ´ maka hendaklah kamu berkata (amin). Di dalam hadis dinyatakan bahawa apabila selesai membaca al-Fatihah. maka menurut pendapat yang lebih sahih. Mengucapkan amin. Jumacat. Jumacat dan dua rakaat pertama pada sembahyang-sembahyang yang lain kecuali sembahyang jenazah. Membaca surah selepas membaca al-Fatihah pada sembahyang Subuh.Ibnu al-Munzir berkata: Diriwayatkan daripada Rasulullah s. Imam al-Shafi'i berkata di dalam kitab alUmm: "Muslim bin Khalid telah memberitahu kami daripada Ibnu Juraij daripada cAta'. 6. dia hendaklah membaca dengan kuat. Abu Hurairah dan cAisyah r. Jika dia mengqadhakan sembahyang siang pada waktu siang.a. [Riwayat al-Daruqutni dengan sanad yang hasan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim] Al-Hakim berkata: Hadis ini mengikut syarat al-Bukhari dan Muslim.a." Disunatkan mengucapkan tacawwuz atau isticazah ini pada setiap rakacat. Maka dia hendaklah membaca dengan perlahan pada sembahyang cIsyak jika diqadhakannya pada waktu siang. 5. Apa pendapat yang mengatakan bahawa tacawwuz hanya disunatkan pada rakaat pertama sahaja. yang tidak disunatkan membaca surah selepas membaca al-Fatihah.

bahawa Rasulullah s. Hikmat kenapa dituntut membaca kedua-dua surah tersebut keseluruhannya. iaitu supaya sebahagian surah yang panjang itu hendaklah mengandungi pengertianpengertian yang sempurna dari permulaan hingga akhirnya. Rasulullah s. lalu baginda terus rukuk.w membaca surah al-Mu'minun pada sembahyang Subuh sehingga disebutkan tentang kisah Nabi Musa dan Harun atau Nabi Isa. baginda terbatuk. baginda membaca surah al-Sajdah dan surah al-Insan keseluruhannya. [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Apa-apa sahaja yang dibaca daripada al-Quran sudah memadai -sama ada satu surah atau sebahagiannya sahaja-. atau disaksikan oleh malaikat malam dan siang.w berbuat demikian terutamanya pada sembahyang Subuh kerana bacaan pada waktu Subuh adalah disaksikan oleh Allah dan para malaikat-Nya. sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada hari ini. bahawa dia mendengar Rasulullah s. Pada ketika itu.w membaca di antara enam puluh sehingga seratus ayat pada sembahyang Subuh.a. tentang masuk ke dalam syurga dan neraka. Demikian juga yang dilakukan oleh baginda pada sembahyang Asar dan sembahyang Subuh. dan al-Takwir pada sembahyang Subuh.a. Imam al-Nawawi pula berkata: Yang demikian itu adalah ketika sama panjang ayat-ayatnya.a. Pada dua rakaat kedua baginda hanya membaca alFatihah sahaja dan kadang-kadang baginda memperdengarkan ayat yang dibaca. |Muka 24 .a.a." Daripada cAbdullah bin al-Sa'ib r. Rasulullah s. Baginda membaca lebih panjang pada rakaat pertama dibandingkan dengan rakaat kedua. Lelaki itu berkata: "Aku tidak tahu.w pernah membaca surah Qaf. Diriwayatkan daripada Qatadah r.a. Oleh kerana itu. maka ia diberikan keutamaan dengan lebih diberikan perhatian dan dikerjakan lebih panjang daripada sembahyang-sembahyang yang lain. Manakala jika sebahagian surah itu ayatnya lebih panjang daripada satu surah yang sempurna. Juga kerana sembahyang Subuh yang hanya mempunyai dua rakaat itu digantikan dengan memperpanjangkannya sebagai menampung kekurangan bilangan rakaatnya.a.w lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua pada sembahyang Subuh dan setiap sembahyang yang lain. Juga kerana sembahyang Subuh ini dilakukan selepas bangun daripada tidur. Patut disyaratkan di sini.a. bahawa Rasulullah s. bahawa beliau berkata kepada orang yang membaca satu surah yang sama pada kedua-dua rakaat atau hanya mengulangi satu surah sahaja pada kedua-dua rakaat: "Semuanya adalah kitab Allah. tentang penciptaan Adam.a. kerana kedua-duanya mengandungi cerita-cerita tentang permulaan kehidupan dan pengakhirannya." [Riwayat Abu Daud dan al-Daruqutni dengan sanad yang kuat] Imam al-Rafici berkata: Tetapi membaca surah yang sempurna sekalipun pendek adalah lebih baik daripada hanya membaca sebahagian surah sekalipun panjang.a.a. Pada masa musafir baginda membaca surah al-Falaq dan al-Nas. yang bercanggah dengan sunnah petunjuk Rasulullah s. yang mana pada ketika itu manusia belum lagi sibuk dengan urusan kehidupan dan dunia. Juga kerana sembahyang Subuh adalah asas dan permulaan kepada pekerjaan hari itu. tidak dapat dinafikan lagi tentang kelebihannya terhadap satu surah yang pendek ayatnya. kerana kasihankan kanak-kanak itu dan ibunya.w membaca surah al-Zalzalah pada sembahyang Subuh pada kedua-dua rakaatnya. Tidak pernah diriwayatkan bahawa baginda hanya membaca sebahagian daripadanya. al-Rum.a. Apabila baginda mendengar suara kanak-kanak kecil menangis. baginda akan mempercepatkan sembahyang. maka sebahagian surah itu lebih baik. sama ada Rasulullah s. Daripada seorang lelaki dari suku Juhainah.w berbuat demikian kerana terlupa atau memang disengajakan. Rasulullah s. Rasulullah s. Pada sembahyang Subuh hari Jumaat. serta lain-lain perkara sebagai memberi peringatan dan pengajaran kepada ummat Islam tentang kejadian-kejadian yang berlaku pada hari kiamat.w.Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah r.w membaca al-Fatihah dan dua surah pada dua rakaat pertama sembahyang Zuhur.

a. tidak pernah diketahui baginda berbuat demikian. seseorang masih sempat untuk membuang air di Baqic.a. Baginda juga pernah membaca surah-surah al-Tur. melainkan pada sembahyang Jumaat. Mengucapkan tasbih ketika rukuk dan sujud.a. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r. dua Hari Raya dan Subuh hari Jumaat. daripada datuknya.a. Baginda juga bertakbir ketika bangun selepas duduk (tasyahhud awal) pada rakaat kedua. daripada ayahnya. atau surah al-Acla dan al-Ghasyiah.a. Rasulullah s.a.a. Kemudian bertakbir lagi untuk turun sujud. Tidak ada riwayat bahawa baginda mengumpulkan dua surah di dalam satu rakaat melainkan pada sembahyang sunat. atau sama dengan kadar bacaan pada sembahyang Zuhur pada kadarnya yang pendek. al-Falaq dan al-Nas.w masih lagi berada dalam rakaat pertama lantaran baginda memanjangkannya. Demikianlah dilakukan oleh Rasulullah s.a. Rasulullah s. atau surah alJumucah dan al-Ghasyiah keseluruhannya. Abu Daud meriwayatkan bahawa ketika diturunkan firman Allah: |Muka 25 . Pada sembahyang Maghrib pula. 8 dan 9. Pada sembahyang fardhu. kadang-kadang Rasulullah s. Baginda mengengkari apa yang dilakukan oleh Mucaz iaitu membaca surah al-Baqarah pada sembahyang cIsyak selepas dia bersembahyang dengan baginda yang membaca surah tersebut. Rasulullah s. Abu Sacid berkata: Dahulu setelah muazzin iqamat untuk sembahyang Zuhur.w bangun untuk mengerjakan sembahyang. kemudian dia kembali ke rumahnya untuk berwudhuk dan pergi ke masjid untuk mendapati Rasulullah s. ketika rukuk dan baginda berkata ³ ´³ ´ ketika baginda bangun dan apabila telah berdiri tegak baginda berkata ³ ´.w membacanya ketika menjadi imam pada sembahyang-sembahyang fardhu. Semuanya merupakan riwayat yang masyhur. katanya: "Apabila Rasulullah s. al-Mursalat. al-Acla. Takbir ketika turun untuk rukuk dan ketika bangun daripadanya dan berkata ³ ´. Oleh kerana itu baginda berkata: Maksudnya: "Alangkah besar fitnah yang dilakukan oleh engkau wahai Mucaz!" Pada sembahyang Jumaat." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] 10.w membaca surah al-Tin. Kadang-kadang baginda membaca surah al-Acla dan al-Ghasyiah. Pada sembahyang cIsyak pula. Telah sabit bahawa baginda pernah membaca surah al-Acraf bagi kedua-dua rakaatnya. al-Tin. kadang-kadang Rasulullah s. katanya: Tidak ada surah yang pendek atau panjang melainkan aku mendengar Rasulullah s.w kadang-kadang memanjangkan bacaan padanya dan kadangkadang baginda tidak memanjangkannya.w membaca surah Qaf dan al-Qamar keseluruhannya.w memanjangkannya dan kadang-kadang baginda mengerjakannya sederhana panjang sahaja. Selepas itu Mucaz pergi kepada Bani c Amru lalu mengulangi membaca surah al-Baqarah di dalam sembahyang cIsyak setelah lewat malam. Pada sembahyang Asar pula. bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya.a.a.w membaca surah al-Acla dan al-Lail pada sembahyang Zuhur dan kadang-kadang baginda membaca surah al-Buruj dan al-Tariq..w membaca surah al-Jumucah dan al-Munafiqun.a. al-Acla dan al-Lail dan seumpamanya kepada Mucaz untuk dia membacanya pada sembahyang cIsyak. [Riwayat Muslim] Kadang-kadang Rasulullah s. kadar bacaannya adalah separuh daripada kadar yang dibaca pada sembahyang Zuhur pada kadarnya yang panjang.a. baginda bertakbir ketika berdiri. Rasulullah s. Abu Daud meriwayatkan di dalam hadis cAmru bin Shucaib. Tidak pernah diriwayatkan bahawa Rasulullah s. Baginda menentukan surah-surah alSyams.w tidak menentukan surah-surah tertentu untuk sembahyang yang tertentu.a. bahkan ia adalah bercanggah dengan sunnah petunjuk baginda. Pada sembahyang Hari Raya pula.w di dalam seluruh sembahyang. Inilah sunnah petunjuk yang dilakukan oleh baginda berterusan sehingga baginda wafat.Pada sembahyang Zuhur pula.w hanya membaca ayat-ayat terakhir daripada kedua-dua surah tersebut. Dan inilah juga yang di pegang oleh para khulafak arrasyidun dan para imam terbilang yang datang selepas baginda.

a. Tangan kiri hendaklah diluruskan. Meletakkan dua tangan di atas peha ketika duduk untuk tasyahhud pertama dan kedua.a.w berkata di dalam rukuk dan sujud baginda: Maksudnya: "(Tuhan yang maha) mulia.w: Maksudnya: "Apabila engkau rukuk.w sentiasa memperbanyakkan doa dan zikir pada masa rukuk dan sujudnya. bahawa Rasulullah s. Manakala kesempurnaan yang paling tinggi ialah sebanyak sembilan kali sehingga sebelas kali." [Riwayat Muslim] 11. urat-uratku dan seluruh anggota yang bergantung pada kakiku adalah tunduk khusyuk kepada Allah tuhan sekalian alam. berdasarkan sabda Rasulullah s.w. aku rukuk kepada-Mu. Disunatkan agar tasbih ini diucapkan sebanyak tiga kali.w memperbanyakkan ucapan ³ ´ (maha suci engkau.a. bahawa Rasulullah s.a. bahawa Rasulullah s. Rasulullah s. hantu (tengah) dan ibu jari." [Riwayat Ahmad. Ahmad dan lain-lain] Daripada cAisyah juga.a.w berkata demikian (seperti di atas). Muslim. memberikan pendengaran dan penglihatan.w berkata ketika sujud: Maksudnya: "Ya Allah. ya Allah. bahawa Rasulullah s.a. ucapkanlah "subhana rabiya l-acla" sebanyak tiga kali paling kurang. Engkaulah tuhanku. Cara ini diriwayatkan oleh Ibnu cUmar r. manakala tangan kanan pula digenggam jari kelingking. Orang yang sembahyang bersendirian boleh memanjangkan doa dan zikir mengikut kehendaknya. Ketika mengangkatnya.w berkata ketika rukuk: Maksudnya: "Ya Allah. daripada Rasulullah s.yang bermaksud: "Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha Agung. [Riwayat al-Bukhari.a." Apabila turun firman Allah swt: yang bermaksud: "Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Paling Tinggi. manis. Maha berkata Allah tuhan pencipta yang paling baik. [Riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya] |Muka 26 .a. Pendengaranku. aku beriman dengan-Mu. bahawa Rasulullah s. Al-Mawardi berkata: Hukum ini ialah jika dia menjadi imam. Maka hendaklah engkau memperbanyakkan doa padanya.a.w bersabda: Maksudnya: "Jadikanlah ia di dalam rukuk kamu. dan apabila engkau sujud. disunatkan supaya ia dicondongkan sedikit. ucapkanlah "subhana rabiya l-cazim" sebanyak tiga kali paling kurang. dan dengan kepujian Engkau ampunilah aku).a. otakkku. Daripada cAisyah r.a.a.a.w: Maksudnya: "Keadaan hamba yang paling hampir dengan tuhannya ialah ketika dia sujud. tuhan segala malaikat dan ruh (Jibril). tulangku. wahai tuhan kami. Disunatkan supaya jari telunjuk diangkat ketika menyebut perkataan ³ ´(melainkan Allah) sebagai isyarat kepada tauhid dengan menghimpunkan perkataan dan perbuatan." [Hadis sahih] Imam juga boleh memanjangkan zikir dan doa ini jika diredhai oleh para makmum." Muslim meriwayatkan daripada hadis Huzaifah r. Wajahku sujud kepada tuhan yang menciptakannya lalu membentuknya dengan sebaik-baik bentuk. Paling kurang di sini bermaksud kesempurnaan yang paling rendah.a. Muslim. berdasarkan sabda Rasulullah s. Abu Daud dan lain-lain] Daripada cAli r.a. sementara jari telunjuk hendaklah dilepaskan ke hadapan." (Al-Acla: 1) baginda bersabda: Maksudnya: "Jadikanlah ia di dalam sujud kamu. aku menyerah diri kepada-Mu. aku beriman dengan-Mu dan aku menyerahkan diri kepada-Mu. penglihatanku. aku sujud bagi-Mu." Daripada cAli r." (Al-Acraf: 96) Rasulullah s.

" [Muttafaq c alaih] Daripada Abu Hurairah r.a. disunatkan duduk tawarruk. Muslim dan al-Nasa'i] 12. Baginda mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan pandangan baginda tidak melebihi isyaratnya. ampunkanlah terhadap dosa-dosaku yang terdahulu. ´ yang bermaksud "tampungkanlah 14.w: "Ajarkanlah kepadaku satu doa untuk aku gunakannya di dalam sembahyang. sementara kaki kanan pula ditegakkan dan hujung jari-jarinya mengadap ke arah kiblat. dengan baginda duduk di atas punggungnya. sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada azab jahannam. Manakala pada rakaat yang terakhir baginda menghulurkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. katanya: Ketika mengerjakan sembahyang.a. Disunatkan duduk iftirasy pada semua tempat duduk di dalam sembahyang.Daripada al-Zubair r.. Engkaulah tuhan yang mendahulukan dan yang mengkemudiankan. Membaca doa di antara dua sujud.a." [Riwayat Abu Daud] Di dalam satu riwayat al-Tarmizi." [Riwayat Muslim] Daripada cAli r. katanya: "Apabila duduk ketika tasyahhud. berilah petunjuk dan rezki kepadaku. Wahai tuhanku.. kerana perbuatan demikian sabit daripada Rasulullah s. iaitu dengan dirapatkan tulang punggung (peha kiri) ke lantai. ampunkanlah aku. Jilsah al-istirahah iaitu duduk sebentar selepas selesai sujud kedua pada rakaat pertama dan selepas selesai daripada sujud kedua pada rakaat ketiga.a. Tiada tuhan melainkan Engkau.w bersabda: Maksudnya: "Apabila seseorang kamu selesai daripada tasyahhud akhir.a.w berkata ³ kekuranganku" ganti daripada perkataan ³ ´ (sihatkanlah aku)." [Riwayat alNasa'i dan Ibnu Majah] Daripada Ibnu cAbbas r. rahmatilah aku. bahawa Rasulullah s. yang aku rahsiakan. 13. azab kubur. yang kemudian.w berkata di antara dua sujud: Maksudnya: "Wahai tuhanku. sementara kaki kiri dibawa ke kanan.a.w. 15.a. kerana Rasulullah s. kemudian diakhirnya baginda bersabda: Maksudnya: "Kemudian dia hendaklah memilih apa sahaja doa yang dikehendakinya.a. Berdoa selepas tasyahhud akhir kerana berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh cAbdullah bin Mascud bahawa Rasulullah s.a. sedangkan tiada tuhan yang mengampunkan dosa melainkan Engkau.a..w berkata di antara tasyahhud dan salam: Maksudnya: "Ya Allah.a.w meletakkan tangan kanan di atas peha kanan dan tangan kiri di atas peha kiri. iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri. dia hendaklah meminta perlindungan dengan Allah daripada empat perkara dengan berkata: Ya Allah. Maka ampunkanlah dosaku dan rahmatilah aku. katanya: Rasulullah s. sihatkanlah aku.a. fitnah kehidupan dan kematian.w duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya.w mengajar mereka tasyahhud. ampunkanlah aku. Rasulullah s. sesungguhnya aku amat menzalimi diriku. serta keburukan fitnah dajal.w bersabda: Maksudnya: "Katakanlah: Ya Allah.a." [Riwayat Muslim] Daripada cAbdullah bin cAmru bahawa Abu Bakar berkata kepada Rasulullah s.a. yang aku berlebih-lebihan dan yang Engkau tahu mengenainya daripada aku." [Riwayat Ahmad. juga kerana merupakan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad." [Riwayat Muslim] |Muka 27 .w berkata di antara dua sujud: Maksudnya: "Ya Allah. Rasulullah s. ampunkanlah aku. Manakala ketika duduk terakhir. Cara ini sabit di dalam sahih al-Bukhari dan Muslim.a. Di dalam salah satu riwayat al-Bukhari dinyatakan bahawa pada dua rakaat yang pertama Rasulullah s. yang aku lakukan terang-terangan." Rasulullah s. bahawa Rasulullah s. Sesungguhnya Engkau adalah tuhan yang maha pengampun lagi maha pengasih.

a. Ini berhujjahkan hadis Ibnu cUmar r. bahawa Rasulullah s.a. sembahyang dhuha dan sembahyang terawih. Sembahyanglah kamu sebelum sembahyang Maghrib. dua rakaat selepasnya dan tiga rakaat (satu rakaat daripadanya dilakukan secara witir) selepas sembahyang cIsyak.a. sembahyang malam. katanya: "Aku bersembahyang bersama Rasulullah s.a.w bersabda: Maksudnya: "Semoga Allah merahmati seorang yang bersembahyang empat rakaat sebelum menunaikan sembahyang Asar.a." Pada kali ketiga baginda berkata: "Bagi sesiapa yang mahu. Salam kedua kerana Rasulullah s.16." [Al-Tarmizi berkata: hasan.a. iaitu dua rakaat sebelum sembahyang Subuh. sebagai sembahyang tambahan bagimu." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Pendapat yang menyebutkan ada empat rakaat sebelum sembahyang Zuhur adalah berhujjahkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari daripada cAisyah r.a.w juga bersembahyang dua rakaat yang ringkas sebaik sahaja fajar menyingsing.w tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum sembahyang Zuhur." Pendapat yang menyatakan ada empat rakaat sebelum sembahyang Asar adalah berhujjahkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tarmizi daripada cAli r. dua rakaat selepas sembahyang Maghrib dan dua rakaat selepas sembahyang cIsyak. empat rakaat sebelum sembahyang Zuhur. Di dalam riwayat yang lain. [Riwayat Muslim daripada Ibnu Mascud] SEMBAHYANG SUNAT YANG MENGIRINGI SEMBAHYANG FARDHU: Sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardhu ialah sebanyak sembilan belas rakaat. empat rakaat sebelum sembahyang Asar. dua rakaat selepas Maghrib dan dua rakaat selepas cIsyak.w. sementara Ibnu Hibban mensahihkannya] Dua rakaat selepas sembahyang cIsyak pula diriwayatkan oleh Ibnu cUmar. Firman Allah swt: Maksudnya: "Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam." Sembahyang-sembahyang Mu'akkad Daripada Sembahyang Sunat: Terdapat tiga sembahyang sunat yang mu'akkad (sangat dituntut).a. Ia adalah sembahyang sunat yang sentiasa dilakukan dan tidak ditinggalkan oleh Rasulullah s. Rasulullah s. maka bersembahyang tahajjudlah padanya..a. dua rakaat selepasnya.w bersembahyang empat rakaat yang dipisahkan di antaranya sebelum sembahyang Asar. dua rakaat sebelum sembahyang Zuhur.a.w dua rakaat sebelum sembahyang Zuhur. para imam telah ijmak mengatakan bahawa ia adalah disunatkan." Di dalam riwayat Muslim: "Adalah para sahabat bersegera ke arah tiang-tiang masjid selepas diazankan fardhu Maghrib (untuk menunaikan sembahyang sunat dua rakaat) sehingga jika seseorang memasuki masjid ketika itu akan menyangka bahawa sembahyang Maghrib sudah selesai dikerjakan lantaran bilangan besar yang mengerjakan sembahyang sunat sebelum sembahyang Maghrib itu. dua rakaat sebelum sembahyang Maghrib. dua rakaat sebelum sembahyang Subuh.w memberikan salam ke kanan dan ke kirinya. Hafsah binti cUmar memberitahuku bahawa Rasulullah s. dua rakaat selepasnya." (Al-Isra': 79) |Muka 28 . dua rakaat selepasnya. bahawa Rasulullah s. Tentang sembahyang malam. Dua rakaat sebelum sembahyang Maghrib adalah berhujjahkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari: Maksudnya: "Sembahyanglah kamu sebelum sembahyang Maghrib. Yang mu'akkad di antaranya ialah sepuluh rakaat.

w lagi: Maksudnya: "Sesiapa yang bersembahyang pada satu malam dengan membaca seratus ayat. sembahyang manakah yang paling afdhal?-." (Al-Zariyat: 18) Pada waktu itu juga waktu turunnya qudrat Allah swt.a. dia akan ditulis sebagai terdiri daripada orang-orang yang beribadat. dua rakaat sembahyang dhuha dan witir sebelum tidur. kerana Rasulullah s.a.w bersabda: Maksudnya: "Hendaklah kamu mengerjakan qiyamullail." Al-Bukhari menambah: "Aku tidak meninggalkannya." [Riwayat al-Hakim dan katanya: Hadis ini mengikut syarat Muslim] Pertengahan malam adalah lebih afdhal. kerana: Maksudnya: "Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya dan Dialah Yang Maha Mendengar. bukan turun jisim-Nya. Rasulullah s. katanya: "Kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan tiga perkara. kerana ia adalah kebiasaan orang-orang salih yang terdahulu daripada kamu.a.w kepada cAbdullah bin cAmru bin al-cAs: Maksudnya: "Wahai cAbdullah. puasa tiga hari pada setiap bulan." (Al-Syura: 11) Makruh melakukan qiyam pada keseluruhan malam kerana ia boleh memudharatkan badan. berdasarkan firman Allah swt: Maksudnya: "Dan di waktu sahur (akhir malam) mereka memohon keampunan (Allah).a. Meninggalkan qiyam adalah makruh bagi sesiapa yang biasa melakukannya. Dahulunya dia bangun mengerjakan qiyam al-lail tetapi sekarang dia meninggalkannya. taat dan ikhlas kepada Allah." [Riwayat al-Hakim dan beliau berkata: Hadis ini mengikut syarat al-Bukhari] Sabda Rasulullah s. berdasarkan sabda Rasulullah s." (Sad: 18) Ibnu cAbbas r." (Al-Zariyat: 17) Firman Allah swt lagi: Maksudnya: "Mereka merenggang diri dari tempat tidur (kerana mengerjakan ibadat)." Pada pertengahan malam ini lebih afdhal juga kerana pada waktu tersebut.a. penghapus kesalahan dan penegah daripada melakukan dosa. Separuh malam yang kedua adalah lebih afdhal daripada separuh malam yang pertama. mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut dan harapan.w bersabda -ketika ditanya: Selepas sembahyang fardhu. Di dalam hadis sahih al-Bukhari dan Muslim. daripada Abu Zar r.a. sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis. tidak akan ditulis dari kalangan orang-orang yang lalai.. Lagi Maha Melihat.Firman Allah swt lagi: Maksudnya: "Mereka tidur hanya sedikit sekali di waktu malam." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Sembahyang dhuha pula adalah berdasarkan firman Allah swt: Maksudnya: "Sesungguhnya Kami telah memudahkan gunung ganang bersamanya untuk bertasbih (memuji Kami) di waktu pagi dan petang. Sesiapa yang bersembahyang dengan membaca dua ratus ayat. ia adalah penghampir untuk kamu kepada tuhan kamu. berkata: Pada waktu pagi ialah sembahyang dhuha. janganlah engkau menjadi seperti si fulan." (Al-Sajdah: 16) Sembahyang malam dulunya adalah wajib kemudian kewajipannya dinasakhkan." |Muka 29 . baginda menjawab: Maksudnya: "Sembahyang dipertengahan malam. amat sukar untuk melakukan ibadat dan kebiasaannya kelalaian menguasai manusia pada ketika itu.

" Rasulullah s. Di dalam hadis sahih al-Bukhari dan Muslim. sembahyang dhuha ini ialah lapan rakaat.w bertanya: "Apakah yang berlaku itu. ada yang mengerjakannya berdua dan ada yang mengerjakannya bertiga.w.a.a. Ia dilakukan dua rakaat. tetapi baginda tidak keluar.w mengerjakannya pada malam-malam berikutnya di rumah sahaja dan berkata: Maksudnya: "Sesungguhnya aku bimbang ia akan difardhukan ke atas kamu. Rasulullah s. Allah akan membina sebuah rumah bagi engkau di dalam syurga. sesungguhnya telah berlaku sesuatu kepadaku malam tadi.a.w dan berkata: "Wahai Rasulullah.Paling kurang. |Muka 30 . Kejadian ini menunjukkan bahawa lapan rakaat itu adalah disyariatkan.a. lalu kami bersembahyang bersama engkau?" Lalu aku bersembahyang menjadi imam kepada mereka. bolehkah engkau bersembahyang. Kemudian mereka menunggu baginda pada keesokan malamnya.a. ia tidak akan menjadi wajib. Aku adalah imam bagi orang perempuan. kerana zaman Rasulullah s.w mengerjakannya beberapa malam." Rasulullah s. Sahabat yang ada pada masa itu menyetujuinya.w tidak berkata apa-apa.a. dua rakaat." Keadaan tersebut berterusan sehinggalah kewafatan baginda. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Ummu Hani.w bersembahyang terawih dengan mereka sebanyak lapan rakaat dan juga witir. lalu beliau mengumpulkan mereka supaya mengerjakannya secara jamaah dengan berimamkan Ubayy bin Kacab r. Kemudian beliau melihat orang ramai mengerjakannya secara sendirian di masjid. Sembahyang terawih adalah sunat dilakukan oleh lelaki dan wanita.a.a.a. lalu baginda diikuti oleh para sahabat.a.a.w bersabda: Maksudnya: "Sesiapa yang menunaikan qiyam pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan pahala daripada Allah. Walau pun cUmar melakukan penetapan tersebut. Ia didirikan selepas sembahyang cIsyak dan sebelum sembahyang witir. Pada zaman Abu Bakar. Waktu untuk mengerjakannya berpanjangan sehingga akhir malam. katanya: cAli memerintahkan supaya melakukan qiyam Ramadhan. beliau juga melakukan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah s. Kemudian Rasulullah s. Begitu juga dengan cUmar pada permulaan zamannya.w kepada Abu Zar r. Beliau melantik seorang imam untuk orang lelaki dan seorang imam lain untuk orang perempuan. Waktu sembahyang dhuha ialah daripada terbit matahari sekadar satu galah sehingga waktu istiwa' (matahari tegak di atas kepala).a.: Maksudnya: "Jika engkau menunaikan sembahyang dhuha dua belas rakaat. manakala paling banyak ialah dua belas rakaat. lalu kamu tidak mampu melakukannya. Daripada cArfajah. Yang lebih afdhal ialah menunaikan sembahyang terawih ini sebanyak lapan rakaat kerana mengikut Rasulullah s. sembahyang dhuha adalah dua rakaat. Sembahyang terawih tidak diragukan tentang kesunatannya sebagaimana ditegaskan oleh ijmak. seolah-olah meredhainya. katanya: Ubayy bin Kacab datang kepada Rasulullah s.a. bahawa Rasulullah s. Aku mengerjakan lapan rakaat dan kemudian berwitir. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab sahih kedua-duanya.a. Abu Yacla dan al-Tabarani meriwayatkan dengan sanad yang hasan." [Riwayat al-Baihaqi dan beliau mendhacifkan hadis ini] Imam al-Nawawi berkata: Paling banyak. daripada Jabir.w. secara perbuatan (dilakukan oleh Rasulullah) dan juga taqrir (persetujuan dengan cara mendiamkan diri). berdasarkan sabda Rasulullah s. Beliau menetapkan supaya mereka mengerjakannya sebanyak dua puluh rakaat. bahawa Rasulullah s." Daripada cAisyah r.w sudah berlalu. wahai Ubayy?" Ubayy menjawab: "Beberapa orang perempuan di dalam rumahku berkata: "Kami tidak tahu membaca al-Quran. Ini dinyatakan oleh ramai ulama. akan diampunkan dosanya yang telah lalu.

" [Riwayat Jamacah* kecuali al-Bukhari] 3.a. Atau menyapu kepala kemudian berkata: Maksudnya: Tiada tuhan melainkan Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.a.a." Yang afdhal. tidak pada bulan Ramadhan dan tidak juga pada bulan-bulan selainnya. berilah pertolongan kepadaku untuk mengingati-Mu. Kemudian berkata: Maksudnya: Ya Allah. Ya Allah..* Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Mughirah bin Syu'bah bahawa Rasulullah s. Bagi-Nya kerajaan. bagi-Nya segala pujian." Kemudiannya berkata: Maksudnya: "Ya Allah. hilangkanlah dariku gundah gelana dan dukacita.w. [Riwayat Jamacah] Tidak ada penentuan tentang kadar bilangan ayat-ayat al-Quran yang patut dibaca pada sembahyang terawih ini.w: Maksudnya: "Aku memberikan wasiat kepadamu wahai Mucaz. Tetapi yang dituntut ialah bersederhana. Sekalipun doa ini sabit melalui jalan yang dhacif. Abu Zar berkata: "Kami bersembahyang qiyam (Ramadhan) dengan Rasulullah s. janganlah kurang daripada sekali khatam pada keseluruhan bulan Ramadhan. Disunatkan bagi seseorang yang bersembahyang agar menyapu dahinya kemudian berkata: Maksudnya: Aku menyaksikan bahawa tiada tuhan melainkan Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. bahawa Rasulullah s. tiada yang dapat menegah pemberian-Mu. Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim. Ya Allah.Daripada cAisyah r. ZIKIR SELEPAS SEMBAHYANG: 1. supaya jangan engkau tinggalkan untuk mengucapkan pada setiap kali selepas sembahyang: Ya Allah.w berkata pada setiap kali selepas sembahyang fardhu: |Muka 31 .a. dan Dia amat berkuasa di atas segala sesuatu. al-Nasa'i. supaya orang ramai dapat mendengar keseluruhan al-Quran. Ini berdasarkan sabda Rasulullah s." [Riwayat Abu Daud. melainkan jika mereka redha. maha berkat Engkau wahai tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah. Kemudian berkata: Maksudnya: Tiada tuhan melainkan Allah yang maha esa. dari-Mu datangnya sejahtera. Engkau tuhan yang bersifat sejahtera.. Kemudian berkata sebanyak tiga kali: Maksudnya: "Aku memohon keampunan daripada Allah. dan jangan lebih daripada sekali khatam supaya tidak menimbulkan kesulitan kepada mereka. 2. katanya: Hadis sahih] 4. Tiada sekutu bagi-Nya. berilah pertolongan kepadaku untuk mengingati-Mu. tetapi ia boleh digunakan pada bab kelebihan amal.a. Maka si imam janganlah membaca terlalu panjang sehingga menyusahkan para makmum. mensyukuri-Mu dan melakukan ibadat yang baik kepada-Mu. tiada yang dapat memberi kepada sesiapa yang Engkau tegah.w tidak pernah bersembahyang lebih daripada sebelas rakaat. hilangkanlah dariku perasaan gundah gelana dan dukacita. sehingga kami bimbang tidak sempat untuk bersahur. maka imam boleh membaca ayat-ayat yang panjang. terutamanya pada malam-malam yang waktunya adalah pendek (pada musim panas).

Jumlah semuanya menjadi dua ratus lima puluh dengan lidah.a. hendaklah engkau bertasbih.w: |Muka 32 . Lafaz riwayat Ahmad dan Abu Daud: "Al-Mucawwizat (surah al-Ikhlas.w: Maksudnya: "Sesiapa yang bertasbih selepas setiap kali sembahyang sebanyak tiga puluh tiga kali. al-Bukhari dan Muslim] 5. Dia amat berkuasa di atas segala sesuatu.w menjawab: Maksudnya: "Syaitan akan datang kepada salah seorang daripada kamu semasa sembahyangnya.a. dan Dia amat berkuasa di atas segala sesuatu"." [Riwayat Abu Daud dan al-Tarmizi. bertakbir dan bertahmid sebanyak seratus kali. dan Dia amat berkuasa di atas segala sesuatu. bagi-Nya kerajaan. Boleh juga membaca ayat Kursi. al-Tarmizi dan al-Nasa'i] 6. bertahmid sebanyak sepuluh kali dan bertakbir sebanyak sepuluh kali.w: Maksudnya: "Sesiapa yang membaca ayat Kursi setiap kali selepas sembahyang fardhu.a. tiada sekutu bagi-Nya. wahai Rasulullah?" Rasulullah s." Para sahabat bertanya: "Apakah dua sifat itu. Abu Daud. al-Falaq dan al-Nas). [Riwayat Ahmad. bagi-Nya segala pujian. berdasarkan sabda Rasulullah s. kemudian dia berkata -sebagai mengcukupkan bilangan seratus-: "Tiada tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa. Kemudian dibaca surah al-Falaq dan surah al-Nas. tetapi menjadi dua ribu lima ratus pada timbangan mizan (neraca amalan). tetapi jarang orang yang beramal dengannya. tiada sekutu bagi-Nya. akan diampunkan dosadosanya sekalipun terlalu banyak seperti buih di lautan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah s. Kemudian apabila engkau mendatangi tempat tidurmu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah s. lalu dia tidak melakukannya.a. al-Bukhari dan Muslim] Atau boleh juga bertasbih sebanyak sepuluh kali. katanya: Hadis ini hasan sahih] Disunatkan berkata selepas sembahyang Subuh dan Maghrib sebanyak sepuluh kali: Maksudnya: Tiada tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa. Tiada sekutu bagi-Nya.a.w: Maksudnya: "Dua sifat yang sesiapa memelihara kedua-duanya akan masuk syurga.w berkata: Maksudnya: "Engkau bertahmid. hendaklah berkata: Maksudnya: Tiada tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa. Kedua-duanya adalah mudah. Siapakah di kalangan kamu yang melakukan dua ribu kima ratus kejahatan?" Para sahabat bertanya baginda tentang kenapakah orang yang beramal dengannya sedikit sahaja? Rasulullah s. tahmid (al-hamdu lillah) sebanyak tiga puluh tiga kali dan takbir (Allahu akbar) sebanyak tiga puluh tiga kali.w memerintahkan aku supaya aku membaca al-mucawwizatain (surah al-Falaq dan al-Nas) setiap kali selepas sembahyang. bertahmid sebanyak tiga puluh tiga kali dan bertakbir sebanyak tiga puluh tiga kali -yang jumlahnya sembilan puluh sembilan-.a. Syaitan juga datang kepadanya semasa hampir tidur.. Dia menghidup dan mematikan. bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian." [Riwayat Abu Daud. bertakbir dan bertasbih setiap kali selepas sembahyang fardhu sebanyak sepuluh kali sepuluh kali. bagi-Nya kerajaan. tiada yang dapat menegahnya masuk syurga kecuali kematian. berdasarkan sabda Rasulullah s. Untuk mencukupkan bilangan seratus. [Riwayat Ahmad. Kemudian bertasbih (mengucapkan subhanallah) sebanyak tiga puluh tiga kali. bagi-Nya segala pujian." [Riwayat al-Nasa'i dan Ibnu Hibban] 7. lalu mengingatkannya tentang keperluannya yang belum selesai. Pada tangan-Nya segala kebaikan. tiada sekutu bagi-Nya.Maksudnya: Tiada tuhan melainkan Allah yang maha esa. lalu syaitan menidurkannya sehingga dia tidak melakukannya.a.. berdasarkan kata-kata cUqbah bin cAmir: Rasulullah s.

a. sebanyak tujuh kali. selamatkanlah aku daripada api neraka". Ya Allah. akan dituliskan sepuluh kebaikan baginya bagi setiap kali. Imam al-Shafi'i berkata: Hendaklah dia menjadikan kepala dan tengkuknya ke arah belakangnya.a.w memanjangkan belakang dan tengkuknya. Ya Allah. sebagaimana terdapat di dalam hadis. selamatkanlah aku daripada api neraka". dihapuskan baginya sepuluh kejahatan. aku berlindung dengan keredhaanMu daripada kemurkaan-Mu. Sedangkan |Muka 33 . Allah swt akan menuliskan bagimu keselamatan daripada api neraka. maka hendaklah engkau berkata sebelum engkau berbicara dengan manusia-: "Ya Allah.w melakukan demikian.w berkata ketika beredar daripada sembahyangnya: Maksudnya: "Ya Allah. Dia amat berkuasa di atas segala sesuatu". tiada sekutu bagiNya. selamatkanlah aku daripada api neraka. diangkatkan setinggi sepuluh darjat. Apabila engkau mengerjakan sembahyang Maghrib. Selepas sembahyang Subuh disunatkan juga berkata: Maksudnya: Ya Allah. kerana Rasulullah s. Aku berlindung dengan keampunan-Mu daripada laknat-Mu. Tiada yang dapat memberi apabila Engkau menghalang. sebanyak tujuh kali. Jika engkau mati pada hari itu. disunatkan bagi lelaki agar menjauhkan kedua sikunya daripada badan. menjadi pelindung baginya daripada syaitan yang direjam dan tidak akan berlaku dosa yang memusnahkannya melainkan syirik.w: Maksudnya: "Apabila engkau mengerjakan sembahyang Subuh." [Riwayat Ahmad] Al-Tarmizi meriwayatkan seumpama hadis di atas tanpa menyebut perkataan (biyadikal khair) yang bermaksud "pada tangan-Nya segala kebaikan". Allah swt akan menuliskan bagimu keselamatan daripada api neraka. *" PERBEZAAN WANITA DAN LELAKI PADA BEBERAPA PERKARA: Disunatkan ketika seseorang itu rukuk.a. dan jangan dia menjadikan belakangnya bengkuk. menjadi pelindung baginya daripada sebarang perkara yang tidak diingini. Tiada yang dapat menghalang pemberian-Mu. perelokkanlah agamaku yang menjadi paksi segala urusanku." [Riwayat Ahmad dan Abu Daud] Abu Hatim meriwayatkan bahawa Rasulullah s. Aku berlindung dengan Engkau dan daripada Engkau. kerana Rasulullah s. Ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah s. air itu tidak dapat mengalir. Selepas sembahyang Maghrib disunatkan berkata: Maksudnya: Ya Allah. bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Perelokkanlah duniaku yang Engkau jadikan kehidupanku padanya.Maksudnya: "Sesiapa yang berkata sebelum dia melipatkan kakinya dan beredar daripada sembahyang Maghrib dan Subuh: "Tiada tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa.a. Ya Allah selamatkanlah aku daripada api neraka. sesungguhnya aku memohon syurga daripada-Mu. agar memanjangkan (meluruskan) belakang dan tengkuknya. Dia juga hendaklah menegakkan kedua-dua betisnya dan janganlah dia mengangguk-anggukkan kepalanya kerana itu menyerupai cara keldai berjalan ketika menanggung bebanan yang berat. sebanyak tujuh kali. sebanyak sepuluh kali. aku memohon syurga daripadaMu. sehingga jika dicurahkan air di atas belakangnya. sebagaimana yang diriwayatkan oleh cAisyah r. sebanyak tujuh kali. Dia adalah orang yang paling baik amalannya melainkan seorang lelaki yang mengucapkan lebih afdhal daripada yang diucapkannya. Dia menghidup dan mematikan. hendaklah engkau berkata -sebelum engkau berbicara dengan manusia-: "Ya Allah. Pada tangan-Nya segala kebaikan.a. Ini adalah cara yang dikongsi bersama di antara lelaki dan wanita. Manakala perkara yang berlaku perbezaan di antara lelaki dan wanita ialah: Pertama: Ketika melakukan rukuk.

Manakala wanita pula hendaklah merapatkan kedua siku dengan badannya.wanita hendaklah merapatkan kedua sikunya ke badan. Kedua: Ketika melakukan sujud.a.w merenggangkan di antara kedua tangannya sehingga kelihatan putih ketiaknya.w kepada Jarhad: Maksudnya: "Tutuplah peha engkau." [Riwayat al-Baihaqi] Hukum ini juga berdasarkan sabda Rasulullah s. dia hendaklah meniatkannya sebagai tasbih dan untuk memberitahu.a. Ini berdasarkan sabda Rasulullah s. kerana Rasulullah s. [Riwayat Muslim] Di dalam satu riwayat Abu Daud. Rasulullah s. Ini berdasarkan sabda Rasulullah s. maka dia menguatkan suaranya -jika tiada lelaki ajnabi berhampiran-." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Di dalam salah satu riwayat al-Bukhari. Manakala orang perempuan.w: Maksudnya: "Apabila salah seorang daripada kamu mengahwinkan hamba perempuannya dengan hamba lelakinya atau orang upahannya. maka dia hendaklah bertasbih. jika dia menjadi imam kepada wanita-wanita lain atau dia bersembahyang bersendirian.w merenggangkan di antara perut dan peha. kerana peha adalah aurat. kerana jika dia bertasbih orang akan memberikan perhatian kepadanya. Aurat ialah apa yang terdapat di antara pusat dan lutut.a." [Riwayat al-Tarmizi] Juga berdasarkan sabda Rasulullah s. disunatkan bagi lelaki agar menjauhkan kedua sikunya daripada badan. Manakala wanita pula hendaklah merapatkan perut kepada pehanya. kerana perbuatan demikian lebih baik untuk menutup bentuk tubuhnya. atau orang buta. ruang di antara perut dan peha baginda boleh dilalui oleh anak kambing yang kecil. sementara orang perempuan hendaklah menepuk tangannya. Ketiga: Ketika sujud juga.w kepada cAli r.w melakukannya. ialah dengan dia memukulkan perut tangan kanannya kepada belakang tangan kirinya. Jika kedapatan lelaki ajnabi berhampiran dengannya. Aurat Lelaki Dan Wanita: Aurat lelaki.w sujud. Cara tepuk tangan bagi wanita. tetapi tidaklah setinggi suara lelaki. bahawa ketika Rasulullah s. Bertepuk tangan hanya untuk perempuan. seperti dia ingin memberi peringatan kepada imamnya.a. orang lelaki disunatkan menjauhkan perut daripada kedua peha kerana ketika sujud. Kelima: Apabila orang lelaki yang sedang bersembahyang ditimpa sesuatu. maka janganlah hamba perempuannya itu melihat kepada auratnya (tuannya). maka orang perempuan sama sekali tidak boleh meninggikan suaranya. Rasulullah s." Ketika bertasbih.a.a. kerana itu lebih sopan baginya.w bersabda: Maksudnya: "Sesiapa yang ditimpa sesuatu di dalam sembahyangnya.a. sebagaimana yang telah diterangkan. Begitu juga dengan ucapan tasbih. Tidak mengapa mengulangi tepukan jika sebabnya berulang. Rasulullah s.w: Maksudnya: "Sesiapa yang ditimpa sesuatu di dalam sembahyangnya hendaklah dia bertasbih.a.a. Keempat: Orang lelaki hendaklah meninggikan suaranya pada tempat-tempat yang disunatkan supaya suara ditinggikan. dia hendaklah berkata: Subhanallah. sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim bahawa apabila sujud.: |Muka 34 .a. sama ada merdeka atau hamba ialah apa yang terdapat di antara pusat dan lutut.

" (Al-Baqarah: 238) |Muka 35 . kerana ianya perlu dibuka dan sukar untuk ditutup. lengan dan hujung betis. atau tidak bersangkutan dengan kepentingan sembahyang. maka perkara lain itu menjadi wajib. seperti seseorang itu berkata "jangan bangun atau duduklah". Ini adalah berdasarkan firman Allah swt: Maksudnya: "Wahai Nabi suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu. serta perempuanperempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa keluar).a.a. Ibnu cAbbas dan cAisyah berkata: "Yang zahir daripadanya" ialah muka dan kedua tapak tangan. Percakapan sengaja yang boleh digunakan untuk percakapan sesama manusia." Baginda mengisyaratkan kepada muka dan kedua-dua tangannya. kemudian kami diperintahkan supaya diam dan dilarang bercakap setelah diturunkan ayat: Maksudnya: "Dan berdirilah kerana Allah (dalam sembahyang kamu) dengan khusyuk. Kedua: Anggota badan yang terlihat semasa bekerja seperti kepala. sekalipun menutup sebahagian daripadanya adalah wajib.Maksudnya: "Janganlah engkau menampakkan peha dan janganlah engkau memandang kepada peha orang lain. cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal. kerana berdasarkan kaedah: Maksudnya: "Suatu perkara wajib yang tidak sempurna melainkan dengan suatu perkara lain. Seorang lelaki bercakap dengan teman sebelahnya." Aurat perempuan yang merdeka di dalam sembahyang. maka dengan itu mereka tidak diganggu. seperti lelaki. pernah memukul seorang hamba perempuan kepunyaan keluarga Anas kerana beliau melihatnya menutup kepala seraya beliau berkata: "Adakah engkau mahu menyerupai perempuan-perempuan merdeka?" Sesiapa yang kepalanya bukan aurat. kerana kepalanya bukanlah aurat menurut ijmak. apabila seseorang wanita sudah mencapai umur baligh.w kepada Asma' binti Abu Bakar yang memakai pakaian yang nipis: Maksudnya: "Wahai Asma'. Muslim dan lain-lain daripada Zaid bin Arqam. tidak dianggap sebagai aurat. melainkan muka dan dua tapak tangan. maka tidak halal dilihat daripadanya sesuatu melainkan ini dan ini. Ibnu Majah dan al-Hakim] Ketahuilah bahawa pusat dan lutut bukanlah aurat. tawaf dan ihram ialah seluruh badan. sama ada yang masih hidup atau yang telah mati. cUmar r. katanya: Kami dahulunya bercakap di dalam sembahyang. berdasarkan firman Allah swt: Maksudnya: "Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN SEMBAHYANG: Sembahyang terbatal dengan tiga belas perkara: 1. Manakala hamba perempuan pula. tengkuk. maka auratnya adalah apa yang terdapat di antara pusat dan lutut. Selain daripada itu adalah aurat." [Riwayat Abu Daud. Kewajipan menutup aurat bagi perempuan ini juga berdasarkan sabda Rasulullah s. terdapat dua pendapat tentang auratnya: Pertama: Pendapat yang lebih sahih mengatakan bahawa auratnya adalah sama seperti aurat lelaki." (Al-Ahzab: 59) Ada pendapat yang mengatakan bahawa muka dan kedua tapak tangan itu bukanlah aurat sama sekali sekalipun melihat kepadanya adalah haram-." (Al-Nur: 31) Para mufassir. sama ada percakapan itu bersangkutan dengan kepentingan sembahyang itu sendiri.

Ia hanyalah untuk tasbih. (d) Seorang lelaki mengenyitkan matanya kepada cAisyah ketika sujud. kerana yang demikian boleh membatalkan sembahyang. tidak membatalkan sembahyang sekalipun banyak dan berturut-turut.w agar membunuh ular dan kala jengking. Tetapi jika perbuatan-perbuatan itu tidak berturut-turut.a. Ia (perbuatan sedikit ini) juga dibenarkan kerana untuk tetap berada di dalam satu keadaan adalah amat sukar. seperti membaca surah. 2. jika ia terlalu ketara. (b) Perintah Rasulullah s. katanya: "Sesungguhnya pada sembahyang itu terdapat kesibukan. Tetapi perbuatan sedikit yang tidak membatalkan sembahyang itu hendaklah tidak terlalu ketara.w: Maksudnya: "Diangkatkan daripada ummatku (tidak dikira dosa) sesuatu yang dilakukan dengan tersalah. maka cukuplah sekali sahaja. ia tidak sukar. Dalil kepada perkara ini ialah ijmak. Muslim dan lain-lain daripada Ibnu Mascud. Oleh sebab itu. sembahyang seseorang boleh terbatal dengan mengucapkan satu perkataan sahaja. kerana beliau telah bercakap dalam keadaan tidak mengetahui keharamannya. kerana ia tidak bertentangan dengan peraturan sembahyang |Muka 36 ." [Riwayat Muslim] Jika seseorang bercakap di dalam sembahyang dalam keadaan terlupa.a. Tetapi berdehem untuk menguatkan suara tidak dibenarkan." [Riwayat al-Tabarabi di dalam al-Kabir] Juga berdasarkan hadis Mucawiyah di atas. Semua ini terdapat di dalam hadis-hadis sahih. maka berdehem tidak dibenarkan kerana dianggap tiada keperluan kepadanya.a.a. juga kerana perbuatan yang banyak ini boleh mengubah peraturan sembahyang. atau tidak dapat menahan ketawa.w tidak memerintahkan beliau mengulangi sembahyangnya. kemudian barulah dia melangkah lagi dan begitulah seterusnya.w memberikan isyarat kepada Jabir ketika sembahyang.a. Begitu juga pada perkaraperkara sunat yang lain. begitu juga memukul. kerana menguatkan suara hanya sunat.w pernah ditanya tentang menyentuh batu-batu kecil (ketika sembahyang). atau percakapannya itu berlaku tanpa disengajakan. Begitu juga jika perbuatan yang dilakukan hanya sedikit. tetapi tidak terbatal dengan melakukan satu langkah. seperti seseorang itu melangkah.a.w kepada Mucawiyah bin al-Hakam al-Salami -yang telah mendoakan kepada seorang yang bersin-: Maksudnya: "Sesungguhnya sembahyang ini tidak sesuai diucapkan percakapan manusia padanya.adalah dibenarkan.w supaya seseorang yang sembahyang menolak sesiapa yang lalu di hadapannya. Rasulullah s. atau terlupa. seperti mengerak-gerakkan jari untuk menggaru. kemudian dia diam sekadar satu tuma'ninah. berbeza dengan percakapan. maka sembahyangnya tidak batal kerana ia berlaku bukan dengan kecuaiannya. Melakukan perbuatan berturut-turut yang banyak.Juga berdasarkan hadis yang diriwayatakan oleh al-Bukhari. (c) Ibnu cAbbas mengalihkan makmum yang mengikutnya di sebelah kirinya ke sebelah kanannya. Juga berdasarkan sabda Rasulullah s. seperti melakukan satu lompatan yang jauh. lalu baginda menjawab: Maksudnya: "Jika engkau melakukannya." [Riwayat Muslim] Di antara dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan yang sedikit tidak membatalkan ialah: (a) Perintah Rasulullah s." Juga berdasarkan sabda Rasulullah s. kerana ia dianggap sebagai keperluan. maka ia tetap membatalkan kerana ia bertentangan dengan sembahyang yang dilakukan. Jika seseorang itu terbersin atau terbatuk yang menyebabkan terzahir dua huruf.a. Berdehem-dehem untuk membolehkan penerusan rukun qauli -seperti al-fatihah dan tasyahhudd. (e) Rasulullah s. Pergerakan-pergerakan yang ringan. qunut dan takbir perpindahan rukun. atau dipaksa. seperti melakukan tiga langkah yang berturut-turut. atau tidak mengetahui tentang keharamannya kerana baru memeluk Islam. sembahyangnya tidak batal kerana ia berlaku bukan dengan sengaja dan bukan dengan kecuaiannya. tetapi Rasulullah s. maka sembahyangnya tidak batal. takbir dan bacaan al-Quran.

|Muka 37 . Oleh kerana itu wajib menghilangkannya bagi yang telah membuatnya. badan dan tempat sembahyang adalah wajib sebagaimana yang telah diterangkan. badan atau tempat sembahyang. kerana di antara syarat-syarat niat hendaklah niat itu berkekalan sehingga selesai sembahyang. dia memberikan salam. atau dia membelah satu tempat daripada badannya dan meletakkan darah padanya." [Riwayat Abu Daud] Al-Tarmizi berkata: Hadis ini hasan. maka hendaklah dia beredar. itu adalah sah. sama ada sengaja atau tidak.maka sembahyangnya tidak batal. Tetapi dengan mengubah niat. lalu setelah menunaikan dua rakaat. Jika seseorang mengubati penyakitnya dengan ubat yang bernajis. kerana di antara syarat niat -sebagaimana yang dinyatakan di atas. Jika dibimbangi. untuk menyertai jamaah tersebut. niat itu tidak lagi wujud dan menyebabkan terbatalnya sembahyang. kerana menutup aurat adalah wajib ketika sembahyang sebagaimana yang telah diterangkan. penukaran itu tidak sah. 4. kerana ia memerlukan penentuan (tacyin). Membuat tanda tatoo pada badan adalah haram. maka sembahyangnya batal pada ketika itu juga. dia mendapati ada satu kumpulan akan mengerjakan sembahyang yang sama secara berjemaah. sembahyangnya tidak batal.dan kekhusyukannya. Batal sembahyang juga jika dia menukarkan niat. Tidak sah juga sembahyangnya jika dia syak sama ada dia telah memutuskan sembahyangnya atau tidak.a. Ini berdasarkan sabda Rasulullah s. Hadas. Jika seseorang membuka aurat dengan sengaja. seperti dia menggunakan tulang yang bernajis untuk memperelokkan tulangnya yang patah. tidak wajib dia mencabutnya dan sembahyangnya adalah sah. maka sembahyangnya tidak batal. Tidak sah juga jika dia berniat mahu memutuskan sembahyang. sama ada pada pakaian. Terkena najis. Jika auratnya dibuka oleh angin. Jika seseorang itu membuang dengan segera najis yang jatuh ke atasnya ketika sembahyang. maka dia diberikan kelonggaran.hendaklah ia berkekalan sehingga selesai sembahyang. kerana suci pada pakaian. seperti dia berniat keluar daripada sembahyang. 6. sembahyangnya tidak batal. atau menjahit lukanya dengan benang yang bernajis. Terbuka aurat. Tetapi jika dia menukarkan niat sembahyang fardhu kepada sembahyang sunat yang tertentu. tidak wajib menghilangkannya. Mengubah niat. kerana ijmak menetapkan demikian. bahkan sembahyangnya adalah sah. kerana ketika dia sedang sembahyang fardhu secara sendirian. Sembahyang juga terbatal jika hadas berlaku dengan tidak sengaja. jika tidak dibimbangi akan berlaku kemudharatan yang boleh menyebabkan boleh bertayammum. maka sembahyangnya terbatal. begitu juga jika dia menjadi imam. sembahyangnya batal.w: Maksudnya: "Apabila seseorang kamu keluar angin (terkentut) di dalam sembahyangnya. berwudhuk dan mengulangi sembahyangnya. Tetapi jika dia menukarkan daripada niat sembahyang fardhu kepada sembahyang sunat mutlak. lalu dia menutupnya kembali dengan segera. Begitu juga jika ikatan kain atau butang bajunya tertanggal. seperti sembahyang sunat dua rakaat dhuha. Tetapi jika dia didatangi oleh perasaan ragu-ragu di dalam hatinya -sebagaimana yang berlaku kepada orang yang sentiasa was-was. 5. lalu dia membetulkannya dengan segera. 3. kecuali jika di badannya terdapat kurap yang tidak dapat ditahan melainkan dengan menggarunya. seperti daripada niat sembahyang fardhu kepada sembahyang fardhu yang lain. kerana terdapat tegahan daripada berbuat demikian. Tetapi jika seseorang itu menggaru dengan tangannya sebanyak tiga kali di bahagian badannya.

atau perkataan seperti dia mengucapkan konsep triniti. Dari segi istilah pula. 12. jika tidak. kerana ia tidak dianggap sebagai percakapan. Sujud sahwi dilakukan sama ada kerana melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sembahyang. dia dianggap berpaling daripada sembahyang. Jika dia melakukan perbuatan lain dengan banyak. ia adalah lalai daripada sesuatu di dalam sembahyang. maka itu akan memutuskan susunan perbuatan-perbuatan sembahyang. Seperti dia tertinggal daripada imam dengan rukuk dan bangun daripadanya. sekalipun dia makan atau minum kerana dipaksa. Ketawa yang membatalkan ialah yang menzahirkan dua huruf. seperti meninggalkan rukuk. Batal juga sembahyang dengan sebab menelan kahak yang datang daripada kepalanya jika dia boleh meludahnya. Ini adalah kerana perbuatan tersebut menampakkan percanggahan yang ketara. rukuk. Iaitu dia masih berdiri (untuk bacaan al-Fatihah) sedangkan imam sudah bangun daripada rukuk. membatalkan sembahyang. kerana paksaan dalam perkara ini jarang berlaku. hendaklah sujud sahwi selepas dia mendatangkan apa-apa yang ditinggalkannya itu. sama ada yang tercacat itu adalah perkara fardhu atau sunat. sujud. jika hanya sedikit sahaja. Sesiapa yang melakukan demikian. sembahyangnya batal. sujud. maka sembahyangnya tidak batal. 11. kecuali jika dia tidak dapat menahannya. Sujud sahwi disyariatkan adalah bagi menampung kecatatan yang berlaku di dalamnya. Jika dia makan atau minum secara terlupa atau tidak mengetahui tentang keharamannya kerana baru memeluk Islam atau seumpamanya. qiyam. tetapi dia tidak melakukannya. seperti sujud kepada berhala. maka lebih-lebih lagi ia boleh membatalkan sembahyang. Kerana benda yang disyaratkan kerananya (iaitu sembahyang) akan tiada dengan ketiadaan syarat (mengadap kiblat). 10. seperti dia hidup jauh di pedalaman. Jadi perbuatan makan dan minum ketika sembahyang. sembahyangnya tetap batal sekalipun terlupa atau jahil. atau iktiqad (pegangan) seperti dia berpegang bahawa Allah itu tiada. 13. Membelakangi kiblat atau berpaling ke arah lain dengan sebahagian dadanya tanpa keuzuran. kerana ibadat sembahyang mempunyai perbuatan-perbuatan tertentu yang tersusun. atau duduk bukan pada tempatnya yang semuanya dilakukan dalam keadaan terlupa. Sedangkan mengadap kiblat adalah syarat kepada sembahyang. duduk yang wajib. Ketahuilah. sama ada dengan perbuatan. Batal juga sembahyangnya jika dia mendahului imam dengan dua rukun ficli secara sengaja. Juga dengan perbuatan makan itu. di antara perkara yang membatalkan sembahyang ialah terkemudian daripada imam dengan dua rukun ficli (perbuatan) secara sengaja. Jika dia sengaja melakukannya. menurut pendapat yang muctamad. Seseorang yang melakukan demikian. Keadaannya berbeza dengan puasa. dia menjadi kafir pada ketika itu juga dan sembahyangnya adalah batal. kerana ia bertentangan dengan ibadat.7. kerana apabila makan dan minum boleh membatalkan puasa. iaitu memutuskan ikatan Islam. Tetapi jika banyak. Kesemua ini adalah bertentangan sama sekali dengan perbuatan makan dan minum. |Muka 38 . kerana maksud ibadat yang dilakukan oleh badan ialah untuk memperbaharui iman. Ketawa berdekah-dekah. atau meninggalkan bacaan yang wajib atau tasyahhud yang wajib yang sudah terlepas tempatnya. seperti menambah qiyam. SUJUD SAHWI DAN SEBAB-SEBABNYA: Sahwi dari segi bahasa bererti lupa dan lalai daripada sesuatu. Atau kerana meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. berbicara dengan hati tentang macrifat dan untuk kembali kepada Allah. 8 dan 9. Makan dan minum. Murtad. maka sembahyangnya tidak batal.

dia hendaklah melakukan perbuatan yang ditinggalkannya itu dan sujud sahwi.a.w pernah meninggalkan tasyahhud awal. Hukum ini adalah bersalahan jika ragu-ragu itu datang ketika dia menunaikan sembahyang. Jika dia tetap kembali kepadanya. Jika seseorang yang sembahyang meninggalkan salah satu daripada perkara sunat abcadh ini.w: Maksudnya: "Apabila seseorang kamu merasa syak di dalam sembahyangnya. setelah dia melakukannya." [Riwayat Muslim] Hukum ini adalah bagi imam dan orang yang bersembahyang sendirian. Hukum ini bagi seseorang yang meyakini bahawa dia telah meninggalkan sesuatu perbuatan di dalam sembahyang. selawat ke atas Rasulullah s. hendaklah mengikut uruf kebiasaan. terdapat dua qaul berkenaan dengannya. bahawa Rasulullah s.Jika dia teringat semasa masih berada di dalam sembahyang. Jika dia seorang makmum. berapa rakaatkah yang telah dilakukannya -empat atau tiga. iaitu perkara sunat yang tidak menjadi tulang belakang sembahyang. janganlah dia sujud ketika dia terlalai ketika berada di belakang imamnya. maka apabila imam memberi salam.a. dan telah masuk kepada perkara fardhu berikutnya. kerana keraguannya itu berlaku ketika dia menjadi makmum kepada imamnya. Manakala sunat-sunat abcadh. Pertama. maka itu merupakan penghinaan kepada syaitan. ia hendaklah ditampung dengan melakukan sujud sahwi. Jika dia sembahyang sebanyak lima rakaat. maka ia menyempurnakan sembahyangnya. maka dia hendaklah melakukan perbuatan yang ditinggalkannya itu. daripada hadis cAbdullah bin Buhainah. maka tidak harus baginya untuk kembali kepada sunat abcadh itu. seperti tasyahhud awal. Jika dia teringat selepas memberi salam. dia hendaklah melakukan satu rakaat lagi. maka ia ditanggung oleh imamnya. maka dia tidak perlu melakukan apa-apa dan sembahyangnya dianggap telah sah. Ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah s. selepas memberi salam. Pada menentukan sesuatu jarak masa itu panjang atau pendek. Seseorang itu masih boleh menambah kekurangan sembahyangnya walaupun setelah sembahyang dia sudahpun bercakap. |Muka 39 . sembahyangnya telah sempurna. adakah dia tertinggal satu rukun atau rakaat. Dan jika dia memang hanya sembahyang sebanyak empat rakacat sahaja. maka sembahyangnya batal. kerana kelalaian itu akan ditanggung oleh imamnya. jika itu dilakukan dengan sengaja dan dia mengetahui tentang pengharamannya. Al-Ghazali berkata tentang kebolehan qias: Kerana ia (tasyahhud) adalah di antara syicar-syicar yang zahir kepada sembahyang. Jika jarak masanya adalah lama. maka pada ketika itu dia hendaklah meneruskan sembahyangnya berdasarkan keyakinannya. kemudian dia hendaklah sujud dua kali sebelum memberi salam.hendaklah dia membuang keraguan itu dengan mengambil apa yang diyakini (iaitu tiga rakacat).a. Manakala jika dia hanya ragu-ragu. Jika seorang makmum meyakini semasa berada di dalam tasyahhud bahawa dia telah meninggalkan rukuk atau al-Fatihah umpamanya pada satu rakaat dengan terlupa atau dia ragu-ragu pada perkara itu. jarak masa yang panjang ialah yang menyamai satu rakaat sembahyang.w dan qunut di dalam sembahyang Subuh dan sembahyang witir pada separuh kedua pada bulan Ramadhan. Ini adalah kerana berlaku kekurangan dengan sebab peninggalan perkaraperkara tersebut. lalu baginda sujud sebelum memberi salam. keluar dari masjid dan membelakangi kiblat. tetapi dalam masa yang singkat. maka jika ia ditinggalkan kerana terlupa. tetapi tidak perlu dia melakukan sujud sahwi. dia hendaklah memulakan sembahyang semula daripada awal. Dalil yang menunjukkan bahawa sesiapa yang meninggalkan tasyahhud awal dikehendaki melakukan sujud sahwi ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Kedua. Diqiaskan perkara-perkara lain juga kepadanya.

Contohnya." |Muka 40 . berdasarkan sabda Rasulullah s.a. bahkan dia hendaklah melakukan sujud sahwi. atau keadaannya sekarang lebih hampir kepada qiyam. tetapi dia belum bangun dengan sempurna. Manakala bagi qunut nawazil pula. Maksudnya: "Jika salah seorang daripada kamu terbangun (ketika sembahyang) pada rakacat kedua. Hukum ini adalah bagi bacaan qunut pada sembahyang Subuh dan sembahyang sunat witir pada separuh kedua daripada bulan Ramadhan.w: . yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. hendaklah dia duduk. Tetapi jika dia telah bangun dengan sempurna." Hukum sujud sahwi adalah sunat. Tempat melakukan sujud sahwi ialah sebelum memberi salam dan selepas tasyahhud. kerana sunat tersebut amat dituntut. jika dia kembali juga. membaca isticazah. sama ada ia ditinggalkan dengan sengaja atau tidak. tidak perlu melakukan sujud sahwi. maka dia boleh duduk dan kemudian melakukan sujud sahwi. maka janganlah dia kembali semula kepada qunutnya. dan hendaklah dia sujud sahwi sebanyak dua kali.a. lalu sunat abcadh yang lain diqiaskan kepadanya. sembahyangnya batal jika dia melakukannya dengan sengaja dan mengetahui tentang pengharamannya. Alasannya ialah kerana sujud sahwi adalah tambahan kepada sembahyang. doa istiftah dan lain-lainnya. Kemudian dia hendaklah melakukan sujud sahwi.w: Maksudnya: "Rakacat dan dua sujud itu adalah sunat. jika seseorang itu tertinggal tasyahhud awal kerana terlupa lalu dia qiyam (berdiri).a. seperti pada tasyahhud.w ialah sujud sebelum salam. Manakala sunat-sunat hai'ah pula. maka ia tidak boleh dilakukan melainkan jika terdapat pernyataan sama ada dengan perkataan atau perbuatan daripada Rasulullah s. takbir perpindahan rukun.a. maka tidak perlu melakukan sujud sahwi sama sekali dengan sebab meninggalkannya.w. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab. Sujud sahwi ini telah terdapat pernyataan mengenainya pada sebahagian sunat abcadh. Ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah s. maka janganlah dia duduk. Manakala sunat yang lain tetap kekal di atas keadaan asalnya. Abu Daud dan Ibnu Majah daripada al-Mughirah bin Syucbah] Jika seseorang meninggalkan qunut dan telah duduk. maka tidak harus baginya untuk duduk kembali. Ini berdasarkan hadishadis yang telah disebutkan sebelum ini. Jika keadaannya selepas terbangun daripada mengerjakan tasyahhud awal itu lebih hampir kepada keadaan duduk. seperti tasbih." [Riwayat Ahmad. katanya: "Di antara dua perkara yang terakhir daripada Rasulullah s.

maka janganlah dia melarang sesiapapun untuk melakukan tawaf di kaabah dan bersembahyang pada mana-mana waktu. Apabila matahari naik. Ini berdasarkan sabda Rasulullah s. kerana jika perasaan mengantuk ini dibiarkan. Ada pendapat yang mengatakan bahawa syaitan mendekatkan kepalanya kepada matahari pada waktu-waktu ini. Ketika istiwa' (matahari berada tegak di atas kepala) sehingga ia tergelincir. iaitu: 1. bahawa Rasulullah s. kerana keluar daripada khilaf Imam Malik dan Abu Hanifah yang tetap memakruhkannya juga. Lalu perasaan ini boleh dihilangkan dengan melakukan sembahyang sunat.a. sesiapa yang dilantik (sebagai ketua) di kalangan kamu untuk menguruskan sebarang urusan manusia." [Riwayat al-Tarmizi dan lainnya] Hukum ini juga beralasankan bahawa bersembahyang di masjidil haram di Makkah mempunyai kelebihan yang berganda-ganda. ketika matahari mula terbit sehingga ia naik. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tetapi ia adalah hadis mursal. Tetapi ia adalah khilaf aula. siang atau malam.w: Maksudnya: "Sesungguhnya matahari terbit dan bersamanya ada tanduk syaitan. Manakala dua waktu lagi.a: Terdapat tiga waktu. ketika matahari tegak di atas kepala sehingga ia tergelincir. tanduk syaitan itu akan berpisah semula. tanduk syaitan itu akan berpisah semula. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada cUqbah bin cAmir r. Ketika matahari kekuningan sehingga ia tenggelam.WAKTU MAKRUH SEMBAHYANG: Terdapat lima waktu dimakruhkan menunaikan sembahyang yang tidak mempunyai sebab. Ketika terbit matahari sehingga ia naik sekadar satu galah. Apabila matahari itu tegak di atas kepala. Tetapi waktu istiwa' pada hari Jumaat dikecualikan daripada hukum di atas. akan menyebabkan terpaksa mengambilnya semula dan terpaksa melangkah tengkuk ahli-ahli jamaah yang berada di belakangnya. Sebab dimakruhkan sembahyang pada waktu-waktu berikut ialah sebagaimana sabda Rasulullah s. Waktu itu ialah selepas sembahyang cAsar sehingga tenggelam matahari dan selepas sembahyang Subuh sehingga terbit matahari. Apabila matahari tergelincir. Hujjah kepada perkara ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah r. menjadi sujud kepadanya. 2.w melarang daripada menunaikan sembahyang selepas cAsar sehingga matahari tenggelam. tiga daripadanya berkaitan dengan masa.a. Ketidakmakruhan pada hari Jumaat ini adalah disebabkan kerana kebiasaannya.w: Maksudnya: "Wahai Bani cAbdu Manaf. dan ketika matahari melencung untuk tergelincir." [Riwayat Imam al-Shafici] Yang dimaksudkan dengan tanduk syaitan di sini ialah kaumnya iaitu mereka yang menyembah dan sujud kepada matahari pada waktu-waktu ini. waktu ini adalah waktu mengantuk. supaya orang-orang yang sujud kepada matahari. ia boleh menyebabkan wudhuk terbatal. tanduk syaitan itu akan mengiringinya kembali.w menegah kami daripada bersembahyang padanya atau mengebumikan orang yang mati di kalangan kami.a. tanduk syaitan itu akan berpisah daripadanya. tanduk syaitan itu akan mengiringinya semula dan apabila matahari tenggelam. Apabila diazankan untuk waktu Maghrib. Rasulullah s. |Muka 41 . Apabila wudhuk terbatal. 3.a.a. dan selepas Subuh sehingga matahari terbit. ia berkaitan dengan perbuatan. Sebagaimana dikecualikan juga daripada hukum makruh di atas kepada Makkah.

maka ia makruh dilakukan pada waktuwaktu ini. Allah swt memerintahkan supaya didirikan sembahyang secara berjamaah walaupun pada masa perang.. Ibnu Hibban dan al-Hakim] Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa sembahyang jamaah adalah wajib. lalu kamu mendirikan sembahyang dengan mereka.w pernah bersembahyang dua rakaat selepas sembahyang Asar.. sembahyang gerhana bulan atau matahari dan sembahyang minta hujan. kalau boleh aku memerintahkan supaya sembahyang didirikan. seperti sembahyang jenazah. kerana sebutan bilangan tidak menunjukkan sesuatu bilangan dengan tepat. maka mendirikannya secara berjamaah pada masa aman adalah lebih dituntut lagi. Manakala berjamaah pada sembahyang-sembahyang lain terdapat khilaf tentang hukumnya. lalu baginda berkata: Maksudnya: "Dua rakaat yang aku lakukan ini adalah dua rakaat yang sebelum sembahyang Zuhur. berdalilkan dengan sabda Rasulullah s. melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan.. al-Nasa'i.a. serigala hanya akan memakan kambing yang bersendirian jauh daripada kumpulannya." [Riwayat Abu Daud. sujud syukur. Allah swt berfirman: Maksudnya: "Dan apabila kamu (wahai Muhammad) berada dalam kalangan mereka (semasa perang). lalu aku memerintahkan seorang lelaki untuk menjadi imam. tetapi semata-mata untuk menunjukkan banyak.w: Maksudnya: "Tidak ada tiga buah kampung atau desa yang tidak didirikan pada mereka sembahyang berjamaah. seperti mengqadha sembahyang yang terluput sama ada yang wajib atau sunat yang menjadi kebiasaan seseorang. sudah tentu baginda tidak menggunakan perkataan tersebut. Jika salah satu daripadanya ditegah dan dilarang. dengan dua puluh tujuh darjat. Ini adalah kerana Rasulullah s. al-sunnah dan ijmak. sedang aku bersama dengan beberapa orang lelaki lagi yang Tiada pertentangan di antara kedua-dua hadis di atas. berdasarkan sabda Rasulullah s. kerana inilah yang difahami daripada perkataan baginda "lebih afdhal". Berjamaah pada sembahyang Jumaat adalah fardhu ain. 3 |Muka 42 . dengan dua puluh lima darjat.a.w: Maksudnya: "Sembahyang berjamaah adalah lebih afdhal daripada sembahyang sendirian. berdasarkan sabda Rasulullah s.w: Maksudnya: "Aku amat bercita-cita. Manakala sembahyang yang mempunyai sebab yang datang kemudian. maka tidak makruh mengerjakannya pada waktu-waktu ini.Manakala sembahyang yang mempunyai sebab yang mendahului sembahyang itu.w di dalam hadis di atas "lebih afdhal" menunjukkan bahawa sembahyang secara berjamaah dan seorang diri adalah harus. sujud tilawah. Pendapat yang sahih mengatakan bahawa ia adalah sunat muakkad.." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Tidak makruh juga sembahyang yang mempunyai sebab yang mengiringi sembahyang itu. Sesetengah ulama berpendapat bahawa sembahyang berjamaah adalah fardhu kifayah.a. Imam Ahmad. SEMBAHYANG JAMAAH: Dalil kepada pensyariatan sembahyang jamaah ialah al-kitab. maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri (mengerjakan sembahyang) bersama-samamu.a.a." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Di dalam riwayat al-Bukhari yang lain: Maksudnya: ". kerana sesungguhnya." (Al-Nisa': 102) Di dalam ayat di atas. seperti sembahyang istikharah dan sembahyang sunat ihram. Oleh itu hendaklah kamu mengerjakan sembahyang jamaah."3 Jadi sabda Rasulullah s.

Sesiapa yang sempat rukuk bersama imam.a. dan dia mengetahui jika dia mengikut orang yang kedua itu. Manakala keharusan berimamkan kanak-kanak adalah kerana cAmru bin Salamah r. ketika kami sedang sujud.a. Seperti seseorang mendapati seseorang yang lain sedang berada dalam keadaan rukuk. Sembahyang berjamaah terhasil dengan seorang lelaki bersembahyang dengan isterinya di rumah. [Riwayat al-Bukhari] Lelaki tidak boleh berimamkan perempuan. Kadang-kadang sembahyang berjamaah itu menjadi haram. jika seseorang mendapati bahawa seorang imam sedang duduk untuk tasyahhud akhir. maka ia perlu kepada niat. atau seorang fasiq. berdasarkan firman Allah: |Muka 43 . Seseorang makmum tidak dianggap mendapat rakaat. maka dia mendapat rakaat itu.w juga tidak pernah membakar rumah orang yang tidak menghadiri sembahyang jamaah. Tuma'ninah itu ialah diam sebentar selepas pergerakan sekadar menyebut perkataan 'subhana rabiya al-azim'. dan dia mengetahui jika dia mengikut imam itu. rukuk juga dianggap tidak berlaku.a." [Riwayat Abu Daud] Di dalam hadis di atas. tetapi jika dia sembahyang sendirian dia akan sempat mendapat satu rakaat di dalam waktu. melainkan dalam dua keadaan: 1. kerana 'pengikutan' adalah perbuatan.a. kerana rukuk tanpa tuma'ninah tidak dikira. menjadi imam kepada kaumnya pada zaman Rasulullah s.w hanya menyebut sujud. melainkan jika dia sempat tuma'ninah di dalam rukuknya bersama imam. Jika berhampiran rumahnya terdapat masjid yang sedikit bilangan ahli jamaahnya." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Ada dinyatakan bahawa hadis ini adalah ditujukan kepada kaum munafiq. Ketahuilah bahawa kadang-kadang sembahyang berjamaah itu menjadi wajib kerana sesuatu perkara. dia akan mendapat satu rakaat di dalam waktu. dan terdapat sebuah lagi masjid yang lebih jauh tetapi ahli jamaahnya lebih ramai. Ia termasuk di dalam keumuman sabda Rasulullah s. Jika seseorang makmum sempat melakukan takbiratul ihram sebelum imam memberi salam.w sedang umurnya ketika itu baru mencapai enam atau tujuh tahun. maka tidak boleh dia sembahyang sendirian.a. Jika dia pergi ke masjid yang jauh. tetapi sembahyang di masjid adalah lebih afdhal. lalu kami pergi kepada kaum yang tidak datang sembahyang.a." Seorang lelaki yang merdeka dan baligh boleh berimamkan hamba dan kanak-kanak. maka hendaklah kamu sujud dan janganlah menganggapnya sebagai satu (rakaat). sembahyang jamaah di masjid yang dekat tidak dapat dijalankan. maka haram dia mengikut imam itu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah s.bersama mereka ada berkas-berkas kayu api. Di masjid yang mempunyai bilangan ahli jamaah lebih banyak adalah lebih afdhal daripada masjid yang kurang ahli jamaahnya. Keharusan berimamkan hamba adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari bahawa cAishah r. Rasulullah s.w: Maksudnya: "Apabila seseorang daripada kamu datang untuk sembahyang.a. maka bersembahyang di masjid yang jauh itu adalah lebih afdhal. Jika imam di masjid yang lebih jauh itu seorang yang melakukan bidcah. jadi termasuk juga sujud terakhir. Rasulullah s. Apa yang berlaku ialah baginda hanya bercita-cita sahaja. Syarat untuk seseorang itu mendapat kelebihan berjamaah. pernah berimamkan hambanya yang bernama Zakwan. dia dianggap mendapat fadhilat berjamaah. dia tidak sempat untuk mendapat satu rakaat di dalam waktu. lalu kami membakar rumah-rumah mereka. 2. ialah makmum hendaklah berniat mengikut imam ketika melakukan takbiratul ihram.w: Maksudnya: "Segala amalan itu hendaklah dengan niat. Jika tuma'ninah tidak ada. Jadi seseorang makmum yang masbuq itu hendaklah sempat tuma'ninah ketika rukuknya sebelum imam bangun daripada keadaan rukuk yang paling kurang.

Ketahuiah bahawa keadaan imam dengan makmumnya terbahagi kepada tiga: Pertama: Kedua-duanya berada di dalam masjid. Kedudukan yang sama atau selari dengan imam tidak membatalkan sembahyang.w. 4 Muballigh di sini ialah orang yang mengulangi apa yang disebut oleh imam dengan kuat supaya didengar oleh makmum lain. seperti juga seorang wanita berimamkan seorang wanita yang lain." (Al-Nisa': 34) Juga berdasarkan sabda Rasulullah s." [Riwayat alBukhari.a. tetapi ia adalah makruh." Juga kerana imam adalah dianggap menanggung bacaan makmumnya jika makmum datang ketika imam sedang rukuk. sama ada di antara keduanya terdapat penghalang atau tidak. janganlah seseorang perempuan mengimamkan lelaki.a.w: Maksudnya: "Ketahuilah. begitu juga dengan mereka yang berimamkan para khulafak al-rasyidin. Ini adalah kerana keseluruhan masjid itu dianggap sebagai tempat yang satu dan ia dibina untuk mengerjakan sembahyang. sembahyangnya adalah sah dan tidak wajib memeriksa keadaannya. sembahyangnya adalah sah. Kedua: Imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid. Syarat sah mengikut imam ialah mengetahui tentang sembahyang imamnya." [Riwayat Ibnu Majah] Sesetengah mereka berhujjahkan dengan sabda Rasulullah s. apa saja keadaan imam dan makmum adalah sah. sama ada terdapat barisan saf yang terputus di antara keduanya atau tidak. dia dianggap melantiknya sebagai ketua kepada urusan sembahyangnya.a. Jika seorang yang ummi berimamkan seorang ummi yang lain. Pendapat yang lebih jelas mengatakan bahawa ia tidak sah. Sesiapa yang berimamkan wanita. Bagi keadaan pertama. Jika bersembahyang di kaabah.Maksudnya: "Kaum lelaki itu adalah pemimpin terhadap kaum perempuan. berdasarkan sabda Rasulullah s. (pent) |Muka 44 . kerana para sahabat yang berimamkan Rasulullah s.a. al-Nasa'i.a. Hukum ini adalah bagi sesiapa yang bersembahyang pada selain kaabah.w: Maksudnya: "Tidak akan berjaya sesuatu kaum yang melantik wanita sebagai ketua mereka.4 Di antara syaratnya lagi ialah. Ketiga: Kedua-duanya berada di luar masjid. al-Tarmizi dan Imam Ahmad daripada Abu Bakrah] Juga beralasankan kerana wanita adalah aurat." Juga sabda Rasulullah s. sama ada dengan melihat atau mendengar suara imamnya atau suara muballighnya. Tetapi jika seseorang itu berimamkan seorang yang ummi pada sembahyang yang sirriyyah. jika dia menjadi imam kepada lelaki akan menimbulkan fitnah. dan sama ada mereka berada pada satu tempat atau tidak sehingga jika imam berada di menara masjid dan makmumnya berada di perigi (tempat mengambil wudhuk) atau sebaliknya. tidak mengapa kedudukan makmum lebih hampir kepada kiblat jika makmum itu berada pada selain penjuru imam. sedang seorang yang ummi tidak boleh menanggung bacaan orang lain. hendaklah kedudukan makmum tidak berada lebih ke hadapan daripada imam.w: Maksudnya: "Sesuatu kaum itu hendaklah diimamkan oleh orang yang paling baik bacaannya di kalangan mereka. maka sembahyang jamaah mereka adalah sah.w: Maksudnya: "Akhirkanlah mereka di mana mereka diakhirkan oleh Allah. tidak pernah diriwayatkan bahawa mereka berada lebih ke hadapan daripada baginda s.w. Terdapat dua pendapat tentang masalah seorang qari (seorang yang baik bacaan al-Fatihahnya) berimamkan seorang ummi (seorang yang tidak menghafal al-Fatihah).a.

maka dia hendaklah menyempurnakan sembahyangnya selepas imam memberi salam. Ini adalah kerana dua orang yang berdiri di tanah lapang dikira pada adatnya sedang berkumpul. Disyaratkan juga makmum mengetahui perpindahan imam daripada satu rukun kepada rukun yang lain sebagaimana yang diterangkan. maka sembahyangnya adalah batal. kerana perbezaan yang amat ketara di antaranya dan imam. Kemudian diikuti pula oleh saf golongan khunsa kerana berkemungkinan mereka adalah wanita. sedang dia mengetahui tentang pengharamannya. DI ANTARA SYARAT SAH SEMBAHYANG JAMAAH IALAH: 1. maka harus mereka berjamaah dengan syarat jarak di antara mereka tidak melebihi tiga ratus hasta lebih kurang.a. 4. Jika dia jahil atau terlupa. tetapi rakaat itu tidak dikira. iaitu kedua-duanya berada di luar masjid. selari dengan mereka. Makmum yang sembahyang Zuhur berimamkan imam yang sembahyang Subuh atau Maghrib adalah dianggap seperti seorang masbuq. bahkan dia hendaklah cuba mencelah masuk ke dalam saf di hadapannya jika ada tempat lapang. Bagi keadaan ketiga pula. Jika tiada. lalu kita mensyaratkan supaya rumah itu bersambung dan tidak ada yang menghalang percantuman. Yang dimaksudkan dengan jarak di antara imam dan makmum di sini ialah di antara akhir masjid dengan makmum. sembahyangnya tidak batal. jika mereka berada di tanah lapang. dia hendaklah bertakbiratul ihram di sebelah kiri imam. seperti imam berada di dalam sebuah rumah sedang makmum berada di dalam rumah yang lain. Ini kerana mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah s. maka dia mesti menambah satu rakaat selepas imam memberi salam. maka dia hendaklah berdiri di hadapan mereka. 3. sembahyang jamaah itu tidak sah. 2. Adalah dimakruhkan bagi seseorang makmum berdiri keseorangan di dalam saf. Hendaklah takbiratul ihramnya terkemudian sedikit daripada takbiratul ihram imamnya. sebagaimana jika yang menjadi makmum adalah seorang wanita atau lebih. Maka sah jamaah di antara seorang makmum yang sembahyang tunai dengan imam yang sembahyang qadha atau sebaliknya. disyaratkan supaya ada persambungan di antara kedua-dua buah rumah itu. kemudian imam hendaklah bergerak ke hadapan atau kedua-dua makmum itu bergerak ke belakang dalam keadaan qiyam. Jika tidak penuh. Jika tidak sama. Disunatkan supaya makmum-makmum lelaki berdiri di saf belakang imam kerana kelebihan yang mereka miliki. Janganlah makmum mendahului imamnya dengan dua rukun ficli (perbuatan). Begitu juga sah jamaah di antara seorang makmum yang sembahyang fardhu dengan imam yang sembahyang sunat. Tetapi jika yang menjadi imam kepada mereka seorang lelaki. sembahyang jamaah itu adalah sah dengan syarat jarak di antara imam dan makmum tidak melebihi tiga ratus hasta lebih kurang. iaitu imam berada di dalam masjid dan makmum berada di luar masjid. Disunatkan supaya seorang makmum lelaki -sekalipun kanak-kanak-berdiri di sebelah kanan imam dan terkebelakang sedikit daripadanya. dia hendaklah menarik salah |Muka 45 . Jangan terkemudian daripada imamnya dengan dua rukun ficli tanpa uzur. mengikut pendapat yang lebih sahih. Peraturan sembahyang imam hendaklah sama dengan peraturan sembahyang makmum. kemudian barulah saf golongan wanita.a. Ini adalah kerana berlainan bangunan bermakna perpecahan (tidak berkumpul). Juga kerana suara imam jika dikuatkan dengan kadar yang biasa. dan berlaku perhubungan di antara imam dan makmum. Disunatkan kepada imam wanita berdiri di tengah-tengah makmum-makmum wanita. Ini adalah kerana mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah s. Kedua-dua makmum lelaki itu hendaklah berbaris di belakang imam. Tetapi jika kedua-duanya tidak berada di tanah lapang. akan dapat didengar oleh makmum pada jarak tersebut. Jika berlaku juga.Bagi keadaan kedua pula. saf itu hendaklah dipenuhkan dengan kanak-kanak.w dan juga sesuai dengan adab yang baik. Jika datang seorang lagi makmum lelaki.w. Kemudian diikuti dengan saf kanak-kanak jika saf makmum-makmum lelaki telah penuh.

sesuatu kesukaran itu menyebabkan peringanan. tetapi ia adalah makruh. Begitu juga dengan Abu Bakar dan cUmar. Al-Kitab.a. Harus bagi seorang yang mampu berdiri berimamkan seorang yang tidak mampu berdiri (duduk). Syarat Perjalanan: 1.a. jika kamu takut diserang oleh orang-orang yang kafir. kerana Rasulullah s. al-sunnah dan ijmak menunjukkan bahawa memendekkan sembahyang pada pemusafiran panjang yang harus adalah dibenarkan. tidak pada sembahyang lain seperti Maghrib dan Subuh. kerana diriwayatkan daripada Yacla bin Umayyah.seorang makmum yang berada di dalam saf di hadapannya selepas takbiratul ihram.w sebanyak dua rakaat. Bagindapun bersabda: Maksudnya: "Ini adalah sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kamu.a. seperti perjalanan untuk menunaikan haji yang sunat dan perjalanan |Muka 46 ." [Riwayat Muslim] Di antara sunnah yang menunjukkan keharusan menqasarkan sembahyang ialah kata-kata Ibnu Mascud r. maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan sembahyang. Sedangkan dalam syariat.a." [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Daripada Ibnu cUmar: Aku bermusafir bersama Rasulullah s. dua rakaat. Oleh kerana itu syarak mengurangkan sembahyang yang empat rakaat menjadi dua rakaat sahaja. Termasuk juga perjalanan yang sunat.a. Abu Bakar dan cUmar.w.: "Aku bersembahyang bersama Rasulullah s." MEMENDEKKAN (MENGQASARKAN) SEMBAHYANG EMPAT RAKAAT Permusafiran kebiasaannya adalah cara untuk mengelakkan daripada kesusahan atau untuk mencapai sesuatu yang dituntut. Maka termasuk di dalamnya perjalanan yang wajib. jika kamu takut diserang oleh orang-orang yang kafir. Firman Allah swt: Maksudnya: "Dan apabila kamu bermusafir di muka bumi." (Al-Nisa': 101) Lalu cUmar berkata: "Aku dahulupun merasa hairan sebagaimana yang dirasai oleh engkau sekarang. Harus bagi seorang yang bersuci dengan berwudhuk untuk berimamkan seorang yang bersuci dengan cara tayammum yang tidak perlu diulangi sembahyangnya dan berimamkan seorang yang menyapu khufnya.w bersembahyang ketika sakit dalam keadaan duduk.w. bahawa Ibnu cUmar berimamkan al-Hajjaj. Permusafiran adalah perkara yang kebiasaannya terdapat kesukaran. Qasar hanya berlaku kepada sembahyang empat rakaat sahaja. sedang Abu Bakar dan orang ramai bersembahyang dalam keadaan berdiri. Boleh bagi seorang muslim yang adil berimamkan seorang muslim merdeka yang fasiq. dan disunatkan bagi orang yang ditarik itu agar bergerak ke belakang untuk berada di dalam saf yang sama. seperti perjalanan untuk mengerjakan haji yang wajib atau untuk membayar hutang dan seumpamanya. katanya: "Aku berkata kepada cUmar bin al-Khattab. Ia adalah sah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Hendaklah perjalanan itu bukan untuk perkara maksiat. maka kamu hendaklah menerimanya. lalu aku menyatakannya kepada Rasulullah s." (Al-Nisa': 101) Syarat yang dinyatakan di atas adalah tidak digunakan. yang tidak boleh diqasarkan lagi. dua rakaat. maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan sembahyang. Mereka semuanya bersembahyang Zuhur dan Asar sebanyak dua rakaat. Allah swt berfirman: Maksudnya: "Dan apabila kamu bermusafir di muka bumi. Imam al-Shafici berkata: "Memang dia (Hajjaj) seorang yang fasiq.

Ini kerana qasar adalah suatu rukhsah (kelonggaran). Dia hendaklah mengetahui tentang keharusan qasar sembahyang. Satu barid bersamaan 22. wajib dia menyempurnakan bilangan empat rakaat.. kerana asal kepada sembahyang ialah sempurna empat rakaat. adakah sesuatu sembahyang itu terluput pada waktu musafir atau muqim.kerana ingin menyambungkan silaturrahim. jil. dia hendaklah menyempurnakan bilangan empat rakaat. Jika sembahyang itu terluput pada masa musafir dan dia mahu menqadhakannya dalam masa musafir juga. Hendaklah dia berada di dalam keadaan musafir daripada mula dia bersembahyang sehingga akhir sembahyangnya. Jika dia tidak berniat untuk qasar. dan jika dia mahu mengqadhakannya dalam masa muqim. 3. Jika sesuatu sembahyang itu terluput pada masa muqim. Sebagaimana seseorang yang melakukan maksiat dengan perjalanannya tidak dibenarkan qasar sembahyang. kerana itulah yang asal kepada sembahyangnya. berdasarkan firman Allah swt: Maksudnya: ""Dan apabila kamu bermusafir. tidak dibenarkan menyapu di atas khuf selama tiga hari dan tidak dibenarkan memakan bangkai ketika terpaksa. binatang dan tanaman dapat menyelamatkan diri daripadanya. 1. seperti perjalanan yang dilakukan seorang diri tanpa berteman. supaya seluruh manusia. Maka seorang yang berjalan tanpa tujuan tidak boleh qasar." Asfan terletak sejauh perjalanan dua hari dari Makkah. Sufyan al-Thauri berkata: Jika ditemui seorang zalim di padang pasir. 74) 5 |Muka 47 . Manakala perjalanan yang bertujuan maksiat. tidak dibenarkan melakukan sembahyang sunat di atas kenderaan. Orang yang tidak mengetahui tentangnya tidak boleh mengqasarkan sembahyang. Termasuk juga perjalanan yang makruh. tidak boleh diberi minum dan makan sekalipun akan membawa kematiannya.5 di antara Makkah dan cAsfan. perjalanan seorang wanita tanpa mendapat keizinan suaminya. perjalanan seorang berhutang yang mampu membayar hutangnya tanpa izin pemberi hutangnya.a. 2. seperti untuk melakukan rompakan. Jika dia ragu-ragu.. Syarat-syarat Qasar: 1. ia adalah sejauh 84 kilometer lebih kurang. Termasuk juga perjalanan yang harus. Niat. Jika dikira dalam kilometer.w: Maksudnya: "Tidak boleh diqasarkan sembahyang pada perjalanan yang kurang daripada empat barid. ganja. mengambil arak. sekalipun jauh perjalanannya. maka mereka yang orang-orang yang seumpama dengan mereka tidak dibenarkan qasar sembahyang. (Al-Fiqh al-Islamiyy wa adillatuhu. bukan sembahyang qadha. 2. maka dia tidak boleh qasar. 3. sedangkan sesuatu rukhsah itu tidak boleh dicapai dengan maksiat. seperti perjalanan untuk urusan perniagaan dan untuk bersiar-siar. iaitu perjalanan dua hari dengan perjalanan yang sederhana. dia boleh menqasarkannya. Hendaklah diketahui bahawa seseorang musafir mestilah menghubungkan sembahyang qasarnya dengan suatu tempat yang diketahui.176 kilometer. kerana itulah yang terletak dalam tanggungannya. hlm.w). Hendaklah sembahyang yang hendak diqasar itu sembahyang yang tunai.a. berdasarkan firman Allah swt: c Barid ialah suatu jarak perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah (s. maka sembahyangnya mesti disempurnakan. Hendaklah perjalanan itu jauh. berdasarkan sabda Rasulullah s." (Al-Nisa': 101) Jadi sesiapa yang tidak bermusafir. dan dia mahu mengqadhakannya pada masa musafir. dia juga tidak dibenarkan untuk menghimpunkan (jamak) di antara dua sembahyang. tidak boleh qasar.

sama ada keperluannya itu sudah dicapai atau belum. Ibnu al-Munzir berkata: "Aku tidak mengetahui bahawa Rasulullah s. Apabila lebih dari itu.a.a. Di dalam sahih al-Bukhari daripada Ibnu cAbbas. MENGHIMPUNKAN (JAMAK) DI ANTARA DUA SEMBAHYANG: Harus bagi seorang musafir untuk menjamakkan di antara sembahyang Zuhur dan Asar dan di antara sembahyang Maghrib dan Isyak. kerana ketika itu baginda mahu menyerang Hunain pula. bahawa seseorang musafir boleh melakukan qasar selama sembilan belas hari atau lapan belas hari. Lalu jika kami menetap di suatu tempat dalam satu perjalanan selama sembilan belas hari.w.a.. dia hendaklah menyempurnakan sembahyangnya. Dalil kepada keharusan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Mucaz bin Jabal r. Bilakah Seorang Musafir Boleh Melakukan Qasar? Seseorang musafir tidak boleh melakukan qasar melainkan setelah dia terpisah daripada bangunan-bangunan bandar yang ditinggalkannya. kami hanya sembahyang dua rakaat sahaja. maka tidak boleh mengqasarkan sembahyang yang lain seperti Subuh dan Maghrib. ditanya: Kenapakah seorang musafir bersembahyang dua rakaat jika dia sembahyang sendirian dan apabila dia berimamkan seorang yang muqim dia menyempurnakan sembahyangnya? Ibnu cAbbas menjawab: "Itu adalah sunnah.w pernah menetap pada satu tempat ketika salah satu pemusafiran baginda selama sembilan belas hari." Seseorang itu boleh melakukan qasar selagimana dia dalam keadaan musafir. Ini menunjukkan bahawa orang yang berazam untuk menetap di suatu tempat pada tempoh masa tertentu boleh melakukan qasar selama empat hari. Di dalam salah satu qaul Imam al-Shafici.Maksudnya: "Maka tanyalah (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan. Syarat-syarat Jamak Taqdim: |Muka 48 . Hendaklah sembahyang yang diqasarkan itu mempunyai empat rakaat. dia hanya boleh melakukan qasar selama empat hari. kerana tidak sabit bahawa ia juga diqasarkan. Janganlah dia berimamkan seorang yang muqim atau seorang yang sembahyang sempurna. kelima.w menetap di Makkah selama lapan belas hari pada hari pembukaan Makkah. Baginda melakukan jamak di antara Zuhur dengan Asar dan di antara Maghrib dengan Isyak.a.w di dalam peperangan Tabuk." [Riwayat Ahmad] 5." Di dalam riwayat lain. lalu baginda mengerjakan sembahyang Maghrib dan Isyak secara jamak. bahawa Rasulullah s.a. Jika dia menetap pada suatu tempat kerana sesuatu keperluan yang ditunggunya.w datang ke Makkah pada waktu pagi hari keempat bulan Zulhijjah.a. lalu baginda mengerjakan sembahyang Zuhur dan Asar secara jamak. katanya: "Rasulullah s. Pada suatu hari baginda melewatkan sembahyang. kemudian pada hari kelapan baginda sembahyang Subuh terus keluar ke Mina. Kita wajib berpada dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a. Sabit di dalam hadis al-Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah s. kemudian baginda keluar. katanya: "Kami keluar bersama Rasulullah s." (Al-Nahl: 43) 4. sama ada jamak taqdim pada waktu sembahyang pertama atau jamak ta'khir pada waktu sembahyang kedua. Kemudian baginda masuk dan keluar lagi. kemudian dia menyempurnakan sembahyangnya. baginda melakukan qasar sedangkan baginda memang berazam untuk menetap sebelum baginda melakukan kerja-kerja haji. Ibnu cAbbas r. jika kamu tidak mengetahui. kami akan sembahyang sempurna. kerana mengikut imam itu adalah wajib.w melakukan qasar dalam pemusafirannya melainkan setelah baginda keluar daripada Madinah. kemudian baginda menetap pada hari keempat. Jadi baginda dianggap tidak bermuqim di Makkah. Ketika baginda menetap di Makkah selama empat hari. baginda terus sembahyang hanya dua rakaat sahaja. Jika dia berimamkan dengan orang seperti itu. keenam dan ketujuh. Selepas itu dia hendaklah menyempurnakan sembahyangnya.a.

Niat jamak ketika mengerjakan sembahyang yang pertama. Imam al-Nawawi berkata: "Pendapat yang mengharuskan jamak dengan sebab sakit adalah satu pendapat yang nyata dan terpilih. Hendaklah memulakan sembahyang yang pertama dengan dia mengerjakan sembahyang Zuhur terlebih dahulu sebelum mengerjakan sembahyang Asar. Pada masalah jamak ketika muqim ini disyaratkan segala syarat yang telah ditetapkan pada masalah jamak taqdim ketika musafir.a. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu cAbbas r. Abu Hurairah membenarkan kata-katanya. maka hanya disyaratkan niat untuk mengerjakan jamak ta'khir pada waktu sembahyang pertama. bahawa Rasulullah s.a. Ibnu Syaqiq berkata: "Lalu aku merasa sesuatu (tidak puas hati) terhadap perkataannya (Ibnu cAbbas). maka ia memerlukan kepada niat. Telah sabit bahawa Rasulullah s. Seorang lelaki daripada Bani Tamim mengingkari apa yang dilakukan oleh Ibnu c Abbas itu. Oleh kerana itu sembahyang sunat rawatib yang berada di antara sembahyang yang pertama dan kedua hendaklah ditinggalkan. ketika baginda menjamakkan sembahyang di antara sembahyang Zuhur dan Asar di Nimrah. Ini adalah kerana pada asal jamak tidak ada. al-Khitabi. al-Rawayani. Manakala pada sembahyang jamak ta'khir.a. maka jamak kerana sakit lebih utama diharuskan. Jadi sama ada dia mengerjakan sembahyang pada waktu itu atau dia berazam akan melakukannya. lalu aku pergi menemui Abu Hurairah r. sembahyang Maghrib terlebih dahulu sebelum sembahyang Isyak. Jika dia tidak mengerjakan di dalam waktunya. Zuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isyak.a. 3. Bahkan sesetengah kumpulan ulama berpendapat bahawa harus jamak ketika muqim kerana keperluan. bahawa Rasulullah s. 2. seperti juga musafir. Al-Isna'i berkata: Pendapat yang dipilih oleh Imam al-Nawawi adalah dinaskan oleh Imam al-Shafici di dalam Mukhtasar al-Muzani.a. Harus bagi seorang muqim untuk menghimpunkan sembahyang Zuhur dengan Asar atau Maghrib dengan Isyak. Juga disyaratkan bahawa sembahyang itu didirikan pada tempat yang jika dia pergi kepadanya akan menyebabkan dia akan ditimpa hujan dan pakaiannya akan basah. Sekumpulan ulama mazhab al-Shafici dan lainnya berpendapat bahawa harus jamak kerana sakit.a. bagi sesiapa yang tidak menjadikannya sebagai adat kebiasaan. lalu Ibnu cAbbas berkata kepadanya: "Adakah engkau mahu mengajarkan kepadaku tentang sunnah?" Kemudian Ibnu cAbbas menyebut bahawa Rasulullah s. |Muka 49 . Ini kerana waktu sesuatu sembahyang mesti dipenuhi sama ada dengan perbuatan sembahyang atau niatnya.w juga melakukan demikian. Di dalam riwayat Muslim terdapat tambahan: Bukan dalam keadaan takut dan tidak juga musafir. di dalam waktu sembahyang pertama kerana hujan bagi mengelakkan kesulitan. di samping hendaklah benar-benar berlaku hujan pada permulaan waktu sembahyang pertama dan permulaan waktu sembahyang kedua. maka dia hendaklah berazam akan mengerjakannya pada waktu sembahyang kedua. bertanyakannya tentang kata-kata Ibnu cAbbas itu." Telah sabit di dalam sahih Muslim. jadi yang mengikut tidak boleh terpisah daripada yang diikutnya.w memerintahkan supaya iqamat dilakukan di antara sembahyang yang pertama dan kedua. Imam Ahmad dan lainnya.1. al-Mutawalli.w melakukan jamak di Madinah bukan kerana takut dan bukan kerana hujan. Ini kerana waktu itu adalah bagi sembahyang yang pertama dan sembahyang yang kedua hanya mengikutnya sahaja. Di antara mereka ialah al-qadhi Husain.w bersembahyang di Madinah lapan rakaat secara jamak dan tujuh rakaat secara jamak. Sesuatu yang mengikut tidak boleh mendahului yang diikutnya. kerana sembahyang yang kedua adalah mengikut. Berturut-turut di antara sembahyang yang pertama dan kedua. Begitu juga dilakukan oleh Ibnu cAbbas. Pendapat ini juga disokong dengan alasan bahawa sakit mengharuskan berbuka puasa. Kisah Ibnu cAbbas dan pertanyaan Ibnu Syaqiq sabit di dalam Muslim.

maka itu memang menjadi kewajipannya. berdasarkan firman Allah: Maksudnya: "Kemudian jika mereka bertaubat dan mendirikan sembahyang serta memberikan zakat. Pendapat ini juga disaksikan oleh kata-kata Ibnu cAbbas bahawa Rasulullah s.w: Maksudnya: "Sesiapa yang tertidur daripada salah satu sembahyang atau terlalai daripada menunaikannya.w melakukan demikian kerana tidak mahu menyusahkan ummatnya. |Muka 50 . sesungguhnya dia telah menjaga darah dan hartanya. TINGGAL SOLAT DAN QADHA Meninggalkan sembahyang berlaku sama ada dengan uzur atau tidak dengan uzur. juga di antara sembahyang yang terluput dengan sembahyang tunai yang tidak sempit waktunya dan tidak dibimbangkan keluputannya dengan tidak mendapat satu rakaat di dalam waktunya. dinaqalkan oleh al-Qaffal.a. menunaikan zakat. maka menjadi kewajipan kepada pemerintah agar membunuhnya.a. maka wajib kita membebaskannya.w melakukan jamak di antara sembahyang Zuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isyak bukan kerana takut dan bukan juga kerana hujan. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang bukan kerana uzur telah melakukan maksiat kepada Allah swt dan melakukan salah satu dosa besar. maka biarkanlah mereka (jangan diganggu). Jika dia melakukan yang demikian." Beliau tidak memberikan alasan sakit dan lainnya. mendirikan sembahyang. atau menukarkannya menjadi sembahyang sunat. dia tidak akan sempat mendapat satu rakaat untuk sembahyang tunainya. Sesiapa yang melakukan yang demikian. Ada pendapat mengatakan bahawa dia hendaklah mengerjakannya secara tunai (bukan qadha) dan waktu sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur itu ialah sebaik sahaja uzur itu telah hilang. dipilih oleh Ibnu al-Munzir. Sacid bin Jubair berkata: "Kenapakah baginda melakukan demikian?" Ibnu cAbbas menjawab: "Kerana baginda tidak mahu menyusahkan ummatnya. maka dia tidak berdosa." Al-Taubah: 5) Dia mesti dibunuh jika tidak bertaubat. maka dia boleh memberhentikan sembahyang qadhanya itu. dipegang oleh Asyhab dari kalangan ulama mazhab Malik dan ia adalah juga pendapat Ibnu Sirin. Dia wajib bertaubat kepada Allah dan mengqadhakan sembahyang yang ditinggalkan itu dengan segera.w: Maksudnya: "Aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka berkata "Tiada tuhan melainkan Allah". mengerjakan haji dan berpuasa Ramadhan. Wajib juga dia mengqadhakannya tetapi bukan mesti dengan segera. jika telah bertaubat dan insaf. kemudian dia mengerjakan sembahyang tunai. diceritakan oleh al-Khitabi daripada sekumpulan ahli hadis. melainkan dengan haknya. disunatkan tertib di antara sembahyang-sembahyang yang terluput. hendaklah dia melihat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah s. Jika dia meninggalkan sembahyang kerana uzur." Ketika mengqadha. Ini berdasarkan sabda Rasulullah s. terlalai atau terlupa. seperti tertidur.Pendapat ini dipegang oleh Abu Ishaq al-Maruzi.a. maka waktunya ialah ketika dia mengingatinya." Orang yang meninggalkan sembahyang. Jika dia sudah mula mengerjakan sembahyang qadha sebelum menunaikan sembahyang tunai. ketika beliau menyebut bahawa Rasulullah s.a. Jika dia tidak melakukan yang demikian. jika dia menyudahkan sembahyang qadha itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful