Semn 5 Ca şi cum ai vedea munţii plângând, ca şi cum ai citi din deşerturi un gând, ca şi cum ai fi mort şi totuşi alergând, ca şi cum

ieri ar fi în curând, astfel stau palid şi trist, fumegând.