YÜZEY DALGASI YÖNTEMLERİ

JEOTEKNİK ARAŞTIRMALARDA

Park ve diğ., (2008)

Yrd.Doç.Dr. Ünal DİKMEN
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, ANKARA ve Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi, ANKARA

4-5 Nisan 2009, Ankara

KURS KAPSAMI
Doğal yer titreşimleri ve kökenleri Yüzey Dalgaları ve Dispersiyon kavramı Yüzey Dalgası Yöntemleri Aktif Kaynaklı Yöntemler Durağan Rayleigh Dalgası Yöntemi (SSRM) Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi (SASW) Çok-istasyonlu Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) Pasif Kaynaklı Yöntemler Pasif MASW Yöntemleri (Array, Dizilim) Pasif uzak MASW (Pasive Remote MASW) Pasif yol-kenarı MASW (Pasive roadside MASW) Veri toplama ve SeisImager/SW yazılımı ile Analizi
Cumartesi

Neden Jeofizik ?
Sismik araştırma Mekanik Sondaj

Şekil Sismik ile mekanik sondaj araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması.

 Doğal yer titreşimleri ve kökenleri Yüzey Dalgaları ve Dispersiyon kavramı Yüzey Dalgası Yöntemleri Aktif Kaynaklı Yöntemler Durağan Rayleigh Dalgası Yöntemi (SSRM) Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi (SASW) Çok-istasyonlu Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemleri Pasif MASW Yöntemleri (Array, Dizilim) Pasif uzak MASW (Pasive Remote MASW) Pasif yol-kenarı MASW (Pasive roadside MASW) Veri toplama ve SeisImager/SW yazılımı ile Analizi

gel-git olayı. endüstriyel makinalar. .  Uzak alan kaynakları: Atmosferik basınç değişimleri (yıldırım. Kaynaklarına göre doğal yer titreşimleri iki grupta incelenir:  Yakın alan kaynakları: trafik. genlikleri mikron (milimetre’ nin binde biri)’ mertebesinde ve periyotları milisaniye’den bir kaç saniye aralığında değişen yer titreşimleridir Bu tür doğal titreşimleri genel olarak “mikrotremor” bilinir. Doğal yer titreşimleri ve kökenleri Doğal ve yapay olaylardan kaynaklanan. rüzgar. gök gürültüsü vb. insan hareketleri.). nükleer patlatmalar ve depremler gibi doğal olaylar. Yakın alan kaynakların tamamını ifade etmek üzere “Kültürel Gürültü” denir. Periyotları 1 sn (f>1 Hz)’ nin üzerindeki titreşimlere “mikro sismik titreşimler” denir ve kökenleri uzak alan kaynaklarıdır.

Doğal yer titreşimleri ve kökenleri  Yüzey Dalgaları ve Dispersiyon kavramı Yüzey Dalgası Yöntemleri Aktif Kaynaklı Yöntemler Durağan Rayleigh Dalgası Yöntemi (SSRM) Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi (SASW) Çok-istasyonlu Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemleri Pasif MASW Yöntemleri (Array. Dizilim) Pasif uzak MASW (Pasive Remote MASW) Pasif yol-kenarı MASW (Pasive roadside MASW) Veri toplama ve SeisImager/SW yazılımı ile Analizi .

Hacim Dalgaları (Sıkışma ve Makaslama) P Dalgası: parçacık hareketi ilerleme doğrultusuna paralel. .

SV) .S Dalgası: parçacık hareketi ilerleme doğrultusuna dik iki düzlemde (SH.

.Yüzey Dalgaları Sıkışma dalgası (P) ve makaslama dalgasının düşey bileşeni (Sv)’ nin hava-yer arayüzeyinde yapıcı girişimi sonucu saatin tersi yönünde eliptik bir partikül hareketi sergileyen yüzey dalgasına “Rayleigh” dalgası denir. Şekil Rayleigh dalgası partikül hareketi.

.Makaslama bileşeninin arayüzeyinde diğer yüzey dalgasıdır. dalgası yatay (SH) hava-yer oluşturduğu bir dalgası “Love” Şekil Love dalgasında partikül hareketi.

.

Rayleigh Dalgası Benzeşim (Movie) .

Genlikleri derinlikle üstel olarak azalır. b) genlik spektrumu.Nokta kaynaktan oluşturulan sismik enerjinin yaklaşık % 60-70’si yüzey dalgası olarak yayılır. dalga enerjisinin büyük bir bölümü bir dalga boyu içinde kalır. B. 1998) . (Park C. Bu nedenle.. c) hacim ve yüzey dalgalarının görecel enerji oranı. Sismik kesit Genlik spektrumu Şekil a) Sismik kırılma kaydı.

. Şekil Normal dispersiyon davranışı.Şekil Kısa ve uzun dalgaboylu yüzey dalgaların nüfuzu Hızın derinlikle artış gösterdiği ortamda. uzun periyotlu dalgalar daha derinlere etkir ve daha sığ derinliğe etkiyebilen kısa periyotlu dalgalardan önce kayıt edilirler. Buna “normal dispersiyon” denir.

Hızın derinlikle azaldığı ortamda ise kısa periyotlu dalgalar daha önce kayıt edilirler. Buna da “ters dispersiyon” denir. Şekil Ters dispersiyon davranışı .

Dispersiyon olayı sonucu yüzey dalgalarında iki ayrı hızdan sözedilir. . Şekil Yüzey dalgalarında grub. Bunlar grup ve faz hızlarıdır. Dalga katarı üzerindeki herhangi bir noktanın hızına “faz hızı”. grup hızı ve faz hızı. dalga zarfının hızına ise “grup hızı” denir.

Dizilim) Pasif uzak MASW (Pasive Remote MASW) Pasif yol-kenarı MASW (Pasive roadside MASW) Veri toplama ve SeisImager/SW yazılımı ile Analizi .Doğal yer titreşimleri ve kökenleri Yüzey Dalgaları ve Dispersiyon kavramı  Yüzey Dalgası Yöntemleri Aktif Kaynaklı Yöntemler Durağan Rayleigh Dalgası Yöntemi (SSRM) Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi (SASW) Çok-istasyonlu Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemleri Pasif MASW Yöntemleri (Array.

Pasif uzak MASW.Çizelge 3. günümüzde kaynak.1. Pasif yol-kenarı MASW gibi. ReMi. alıcı serim geometrisi dikkate alınarak farklı isimlerle anılmaktadır. Örneği. . Aktif ve Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemlerinin sınıflandırması Yöntem Aktif Yöntemler SSRW SASW MASW Spektral Oranlar Nakamura Dizilim (Array) Pasif Yöntemler Kullanılan Jeofon Düşey Düşey Düşey Yatay Yatay ve Düşey Düşey İlgilenilen Faz Rayleigh Rayleigh Rayleigh S Rayleigh Rayleigh Hesaplanan Parametre Vs Vs Vs T ve M T ve M Vs Vs = Makaslama Dalgası . M= sismik büyütme katsayısı (birimsiz) Pasif kaynaklı araştırma yöntemlerinin tamamı “Dizilim” olarak adlandırılmakla birlikte. T= periyot (saniye).

kaynak üzerindeki kontrole dayanır. Sismik Kaynak Parametreleri Sinyal başlanğıç zamanı Kaynak konumu Kaynak güçü Tamamen kontrol edilebilir Kontrol edilemez Aktif kaynaklı araştırma Pasif kaynaklı araştırma Balyoz Şekil Aktif veya Pasif kaynaklı Yüzey Dalgası yöntemlerini tanımlayan kaynak parametreleri. .Yüzey dalgası yöntemlerinin aktif kaynaklı veya pasif kaynaklı yöntemler şeklinde sınıflandırılmasında kullanılan ölçüt.

2 0 10 20 Arazi Verisi Dispersiyon Analizi .Yüzey Dalgası Yöntemlerinde temel amaç Frekans bileşenleri Jeofonlar VS 0 VS1 0.05 Time (s) VS2 VS3 0.15 z Dispersiyon eğrisi V Ters Çözüm f 0.1 0.

Yüzey dalgaları üzerine ilksel çalışmalar. Bu yöntem Rayleigh dalgasının temel modu varsayımına (diğer tüm dalga türleri ihmal edilir) dayanır. Şekil 1950’ lerde yüzey dalgası çalışmaları. Durağan Yüzey dalgası yöntemi ilk olarak Van der Poel (1951) ve Jones (1955) tarafından uygulanmıştır. . 1950’ler başlamıştır.

Dizilim) Pasif uzak MASW (Pasive Remote MASW) Pasif yol-kenarı MASW (Pasive roadside MASW) Veri toplama ve SeisImager/SW yazılımı ile Analizi .Doğal yer titreşimleri ve kökenleri Yüzey Dalgaları ve Dispersiyon kavramı Yüzey Dalgası Yöntemleri  Aktif Kaynaklı Yöntemler Durağan Rayleigh Dalgası Yöntemi (SSRM) Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi (SASW) Çok-istasyonlu Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemleri Pasif MASW Yöntemleri (Array.

Yöntem SSRW SASW MASW Aktif Yöntemler Kullanılan Jeofon Düşey Düşey Düşey İlgilenilen Faz Rayleigh Rayleigh Rayleigh Hesaplanan Parametre Vs Vs Vs Kullanılan Jeofon ve frekansı ? Örnekleme Aralığı ? Kayıt süresi ? Ofset ve Jeofon aralığı? .

Dizilim) Pasif uzak MASW (Pasive Remote MASW) Pasif yol-kenarı MASW (Pasive roadside MASW) Veri toplama ve SeisImager/SW yazılımı ile Analizi .Doğal yer titreşimleri ve kökenleri Yüzey Dalgaları ve Dispersiyon kavramı Yüzey Dalgası Yöntemleri Aktif Kaynaklı Yöntemler  Durağan Rayleigh Dalgası Yöntemi (SSRM) Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi (SASW) Çok-istasyonlu Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemleri Pasif MASW Yöntemleri (Array.

Durağan Rayleigh Dalgası (Steady State Rayleigh Method. SSRM) Yöntemi Kayıtcı Sismometre Elektromanyetik titreşim kaynağı Şekil SSRM yönteminde veri toplama düzeni .

frekans’ a veya dalgaboyuna göre grafiklenerek ölçüm yapılan alan için dispersiyon eğrisi elde edilir.f) çiftleri kullanılarak hesaplanan Faz hızı. (.(3. Sonuç olarak bir frekans aralığı için (.f) çiftleri belirlenir. . kaynağın oluşturduğu f frekansının belirlenmesiyle yüzey dalgası faz hızı: VR  λ R  f Vibratörün üretmiş olduğu sinüzoidal dalganın frekansı değiştirilerek ölçümler tekrarlanır. Ġki kayıt arası mesafe.1) Vibratör’ ün ürettiği sinüzoidal dalga ile sismometre tarafından kayıt edilen dalga aynı faz oluncaya kadar belirli mesafelerde ölçü alınır.

f) çiftleri için hesaplanan faz hızları. .Şekil SSRM yönteminde farklı (.

Vs ile VR arası ilişki: VS 1. . Şekil SSRW yönteminde dispersiyon eğrisi ve ters çözüm sonuçu VS-z değişimi.1  VR ölçülen dalgaboyları () kullanılarak zi=i/3 derinlik dönüşümü yapılır.

Dizilim) Pasif uzak MASW (Pasive Remote MASW) Pasif yol-kenarı MASW (Pasive roadside MASW) Veri toplama ve SeisImager/SW yazılımı ile Analizi .Doğal yer titreşimleri ve kökenleri Yüzey Dalgaları ve Dispersiyon kavramı Yüzey Dalgası Yöntemleri Aktif Kaynaklı Yöntemler Durağan Rayleigh Dalgası Yöntemi (SSRM)  Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi (SASW) Çok-istasyonlu Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemleri Pasif MASW Yöntemleri (Array.

. SASW) Durağan Rayleigh Dalgası (SSRM) yöntemin Çözünürlülüğün düşük olması. Vs yer modeli oluşturmada derinlik dönüşümün kaba bir yaklaşımla yapılması gibi sorunların üstesinden gelmek için 1980’ lerin başında iki jeofonla ve geçiçi kaynak kullanarak yüzey dalgasının kayıt edilmesi geliştirilmiştir. Veri toplama oldukca zaman alıcı.Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi (Spectral Analysis of Surface Waves.

.Bilgisayar Sinyal Kayıtcı ve Analiz Modülü Sismometre (1) C Sismometre (2) Kaynak D Şekil SASW yönteminde ölçü alımı şematik gösterimi (Rix ve diğ. 1991) .

Df Df Ortak kaynak dizilimi Df 2f vR ( f )  Df ( f ) Dx Ortak alıcı orta nokta dizilimi Şekil SASW yönteminde ölçü alım şekli .

Farklı iki kayıtın frekans ortamında öz güç spektrumu (auto power spectrum): i 1 (f) Gy1y1  Y (f) Y (f)  A (f) e 1 1 1 Gy2 y 2  Y2 (f) Y2 (f)  A2 (f) ei 2 (f) . y1 (t)  Y1 (f)  A 1 (f) e i 1 (f) y 2 (t)  Y2 (f)  A 2 (f)ei2 (f) Iki spekrum arasındaki faz farkı: F. D Δ  2  1  sinyal kalitesini belirlemek için uyum(coherence) analizi yapılır. D F.Dispersiyon Eğrisinin Belirlenmesi:  zaman ortamında kayıt edilen kayıtlar. y1(t) ve y2(t) Hızlı Fourier Dönüşümü ile spektrumları. Y1(f) ve Y2(f) hesaplanır.

ve frekans ortamında çapraz güç (cross power spectrum) spektrumu: G12 (f)  Y1 (f) Y2 (f)  A1 (f) A 2 (f) ei( 2 1 ) Her iki kayıt arasındaki uyum (koherans): γ (f)  2 12 G12 (f) 2 G11 (f)G 22 (f)  Ġki jeofon arasındaki faz farkı: t(f) = Fazy1y2 (f) / (360°f) .

 iki jeofon arası mesafe. Dx için frekansa bağlı VR: VR (f) = Dx / t(f) Dalgaboyu: R = VR(f)/ f Kaynak Kontrollü SASW (CSSASW): Kaynak Kontrol Modülü Kaynak Jeofon Jeofon Şekil CSSASW yönteminde ölçü alımı ve temel varsayımları (Matthews ve diğ. 1996) ..

 Geleneksel sismik kırılma yöntemi kuramı gereği düşük hız zonu problemi (yüksek hızlı birim altında düşük hızlı birim) çözülebilmektedir.  Gürültüden aşırı etkilenmesi yöntemin zayıf yönü.  1-300 Hz arası frekans aralığı kullanılarak ince tabaka problemi çözülebilir.  Rayleigh dalgasının yüksek modları kayıt edilebilir ve veri-işlem aşamasında temel mod olarak alğılanmasından dolayı hatalara yol açabilir.  Yüksek frekansların yaratılması ve kayıt edilmesi oldukca zor. .SASW Yönteminin üstün ve zayıf yönleri  Çözüm işleminde homojen yatay tabakalı ortam varsayımı zayıftır.

Dizilim) Pasif uzak MASW (Pasive Remote MASW) Pasif yol-kenarı MASW (Pasive roadside MASW) Veri toplama ve SeisImager/SW yazılımı ile Analizi .Doğal yer titreşimleri ve kökenleri Yüzey Dalgaları ve Dispersiyon kavramı Yüzey Dalgası Yöntemleri Aktif Kaynaklı Yöntemler Durağan Rayleigh Dalgası Yöntemi (SSRM) Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi (SASW)  Çok-istasyonlu Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemleri Pasif MASW Yöntemleri (Array.

 Ölçü alım zamanı ve çabanın azaltılması. SASW veya CSSASW yöntemlerine göre üstünlükleri.Aktif kaynaklı MASW yönteminin SSRWM.  Gürültü etkisinin azaltılması. Kaynak ilerleme Jeofon Şekil Aktif kaynaklı MASW yönteminde ölçü alım düzeni.  Dispersiyon eğrisinin daha güvenilir seçilebilmesi. .

Çok Kanallı Yüzey Dalgaları Analiz Aşamaları  Çok kanallı yüzey dalgaları analizi üç aşamadan oluşur:  Çok Kanallı Veri Toplama  Temel Mod için dispersiyon eğrilerinin oluşturulması.  bir boyutlu Vs hız profillerini elde etmek için dispersiyon eğrilerinin Ters Çözümü .

Sismik Kaynaklar .

Şekil Farklı tipte geçiçi kaynaklarca oluşturulan enerji spektrumları a) ağırlık düşürme. b) balyoz (Yoon S. 2005) ..

– Güçlü kaynak: Düşük frekans. sığ derinlik sağlar Araştırma Derinliği (Z) – Z < 5 m ( Kaynak ağırlığı < 2 Kg) – Z < 10 m (Kaynak ağırlığı < 5 Kg) – Z > 10 m (Kaynak ağırlığı >10 Kg) olmalıdır. – Zayıf Kaynak: Yüksek Frekans. büyük derinlik sağlar. .

Kaynak Etkileri Balyoz (1 m) Ağırlık Düşürme (3 m) .

Jeofonlar: Düşey bileşen .

20 Hz) – Z < 10 m (Jeofon frekansı = 4. 10 Hz) – Z > 10 m (Jeofon frekansı = 4. 10 Hz.5 Hz) . büyük araştırma derinliği demektir. Araştırma Derinliği (Z) – Z < 5 m (Jeofon frekansı = 4. Düşük frekans.5 Hz.Düşük Frekanslı ve düşey jeofonlar kullanılır.5 Hz.

Kayıtcılar Geode (1 modül) (Geometrics) ABEM (Terraloc) .

doğrudan dispersiyon eğrisi frekans bandını etkiler.Doğrusal Dizilim geometrisinde Ofset ve Jeofon aralığı Kaynak uzaklığı (ofset) – Araştırma derinliğinin yaklaşık yarısı kadar. Jeofon aralığı – Zemin ortamında (kaynak güçüne bağlı olarak 3 m’ ye kadar) – Kaya ortamda (kaynak güçüne bağlı olarak 10 m’ ye kadar) kayıt alınmadan önce gürültü analizi yapılmalıdır .

Kanal sayısı : en az 12 veya daha çok kanal Jeofon frekansı : 1 Hz.5 Hz .10 Hz olabilir. 2 Hz. Kayıt süresi : 1-2 s. . düşük frekans tercih edilir (doğrudan araştırma derinliği ile ilgilidir).Kayıt Parametreleri Örnekleme aralığı : 1 ms uygun bir örnekleme aralığıdır. 4. alüvyal alanda 3-4 saniye’ ye kadar çıkartılabilir.

Arazi Aşaması Tek atış Kaydı Analiz Aşaması Veri Toplama Vs-z yer modeli Dispersiyon eğrisi Ters Çözüm Şekil Aktif kaynaklı MASW yönteminde 1-Boyutta veri-işlem adımları .

Veri Toplama Analiz Aşaması Şekil Aktif kaynaklı MASW yönteminde 2-Boyutta veri.işlem adımları .

Tek atış kaydı Dispersiyon görüntüsü Ters Çözüm Arazi ve kuramsal dispersiyon eğrileri Vs-z yer modeli .

Düşük Periyot (Yüksek Frekans) Yüksek Hız.Düşük Hız. Büyük Periyot (Düşük Frekans) . Düşük Dalgaboyu. Büyük Dalgaboyu.

Her zaman belirlenemez Yüksek Mod (analiz edilmez) .Temel Mod (analiz edilir) Yüksek modlar ?  Düşük enerji’ ye sahip diğer fazlarla etkileşme olasılığı fazladır.

doğru altındaki bölgede Faz hızı belirlenemez.jeofon aralığı (1 m) Dalgaboyu serim boyunun iki katı (46 m) eşittir. Serim boyu (23 m) Dalgaboyu jeofon aralığının iki katı (2 m) eşittir. . doğru üzerindeki bölgede Faz hızı belirlenemez.

UYGULAMA ÖRNEĞĠ .

Diluvial plateau: yamaç yelpazesi.Sismik Kayıtların karşılaştırılması Nehir yatağı yamaç yelpazesi tepe üssü River bottom: Nehir yatağı. High embankment: tepe üssü .

Dispersiyon Görüntülerin karşılaştırılması Nehir yatağı yamaç yelpazesi tepe üssü .

Vs-Derinlik Modellerin karşılaştırılması Nehir yatağı yamaç yelpazesi tepe üssü .

Dizilim) Pasif uzak MASW (Pasive Remote MASW) Pasif yol-kenarı MASW (Pasive roadside MASW) Veri toplama ve SeisImager/SW yazılımı ile Analizi .Doğal yer titreşimleri ve kökenleri Yüzey Dalgaları ve Dispersiyon kavramı Yüzey Dalgası Yöntemleri Aktif Kaynaklı Yöntemler Durağan Rayleigh Dalgası Yöntemi (SSRM) Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi (SASW) Çok-istasyonlu Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW)  Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemleri Pasif MASW Yöntemleri (Array.

GÜNÜMÜZDE NEDEN PASĠF KAYNAKLI YÖNTEMLER TERCĠH EDĠLMEKTEDĠR ? Şekil Aktif ve pasif kaynağın güç açısından karşılaştırılması .

Dizilim) Pasif uzak MASW (Pasive Remote MASW) Pasif yol-kenarı MASW (Pasive roadside MASW) Veri toplama ve SeisImager/SW yazılımı ile Analizi .Doğal yer titreşimleri ve kökenleri Yüzey Dalgaları ve Dispersiyon kavramı Yüzey Dalgası Yöntemleri Aktif Kaynaklı Yöntemler Durağan Rayleigh Dalgası Yöntemi (SSRM) Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi (SASW) Çok-istasyonlu Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemleri  Pasif MASW Yöntemleri (Array.

Pasif Kaynaklı Yöntemde Ġki Boyutta Dizilim Geometrileri Artı Dairesel Eşkenar Üçgen Doğrusal Dağılım Kare .

2003) .Uygulama örneği Dairesel Dizilim Kayıt (1 saat) (Düşey Bileşen) SPAC Katsayıları Vs-Z modeli Dispersiyon eğrisi Ters Çözüm Şekil Pasif kaynaklı Yöntemde veri-işlem aşamaları (Okada.

Meksico City Üniversite Yerleşkesi .

Toplam kayıt süresi 1 saat .

4 sismometre kayıtın güç spektrumları .

Merkez istasyon kaydının dış istasyonlar olan Korelasyon katsayıları Dış istasyonların kendi içindeki Korelasyon katsayıları .

Arazi dispersiyon eğrisi ve alt-üst aralığı .

Dispersiyon eğrisinin hesaplanmasında F-K ve SPAC yöntemlerin karşılaştırılması. .

Ters Çözüm ile elde edilen Vs-Derinlik modeli .

Dizilim)  Pasif uzak MASW (Pasive Remote MASW) Pasif yol-kenarı MASW (Pasive roadside MASW) Veri toplama ve SeisImager/SW yazılımı ile Analizi .Doğal yer titreşimleri ve kökenleri Yüzey Dalgaları ve Dispersiyon kavramı Yüzey Dalgası Yöntemleri Aktif Kaynaklı Yöntemler Durağan Rayleigh Dalgası Yöntemi (SSRM) Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi (SASW) Çok-istasyonlu Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemleri Pasif MASW Yöntemleri (Array.

Pasif uzak MASW yönteminde ölçü alım düzeni

Şekil Uzak pasif MASW yönteminde üç farklı dizilimden elde edilen model kaydı ve dispersiyon eğrileri.

Doğal yer titreşimleri ve kökenleri Yüzey Dalgaları ve Dispersiyon kavramı Yüzey Dalgası Yöntemleri Aktif Kaynaklı Yöntemler Durağan Rayleigh Dalgası Yöntemi (SSRM) Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi (SASW) Çok-istasyonlu Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemleri Pasif MASW Yöntemleri (Array, Dizilim) Pasif uzak MASW (Pasive Remote MASW)  Pasif yol-kenarı MASW (Pasive roadside MASW) Veri toplama ve SeisImager/SW yazılımı ile Analizi

Pasif Yol-kenarı MASW yönteminde ölçü alım düzeni

.Şekil Pasif yol-kenarı MASW çalışmasında aktif kaynak ve streamer kullanımı.

Şekil Pasif yol-kenarı MASW yöntemi ve aynı serimde aktif kaynakla elde edilen Vs kesiti. .

Aktif ve Pasif Kaynaklı Dispersiyon eğrilerin Birleştirilmesi Neden Birleştirilmeli ? .

(sol) band genişliği.Şekil Pasif ve aktif yöntemlerle elde edilen dispersiyon eğrilerinin bileştirilmesi. . (sağ) model tanımlamadaki güvenirlilik artmıştır.

) Şekil SeisImager/SW modülleri .SeisImager/SW (OYO Corp.

Dizilim) Pasif uzak MASW (Pasive Remote MASW) Pasif yol-kenarı MASW (Pasive roadside MASW)  Veri toplama ve SeisImager/SW yazılımı ile Analizi Yer: Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü) .Doğal yer titreşimleri ve kökenleri Yüzey Dalgaları ve Dispersiyon kavramı Yüzey Dalgası Yöntemleri Aktif Kaynaklı Yöntemler Durağan Rayleigh Dalgası Yöntemi (SSRM) Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi (SASW) Çok-istasyonlu Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemleri Pasif MASW Yöntemleri (Array.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful