Pag.

AUTORITATEA CONTRACTANTA: EXECUTANTUL: ... PROIECTANTUL: ... OBIECTIVUL: 1. Investitie OBIECTUL: 1.1. Obiect1 STADIUL FIZIC: 1.1.1. Deviz1

11

...

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr. crt. Denumirea meseriei 0
1 2 3 Manopera ...

Consumul cu manopera - (om/ore) 1 2
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00

Tariful mediu - RON/ora 3

Valoarea (exclusiv TVA) - RON 4=2x3

Procentul 5

1 Manopera 1 2 Manopera 2 4 3 Manopera 3 Total ore manopera: TOTAL

RON EURO

1 EURO =

RON, curs la data de

Intocmit: ing. .......

Raportul generat cu programul WinDoc. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407050

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful