You are on page 1of 12

ÂM HỌC KIẾN TRÚC

PHÒNG HÒA NHẠC _ NHẠC VIỆN TP


HỒ CHÍ MINH
GIỚI THIỆU:
-Phòng hòa nhạc của Nhạc viện Tp
nằm ở 112 Nguyễn Du,trung tâm
quận 1Tp HCM.
-Là nơi thường diễn ra các buổi hoà
nhạc có uy tín trong và ngoài nước...
Phòng được thiết kế đặc biệt, rất vang
và tôn giọng .
-Là nơi thường xuyên tổ chức các
chương trình âm nhạc gồm: âm nhạc
phương Tây và Quốc nhạc, tức âm
nhạc cổ truyền Việt Nam...
-phòng hòa nhạc của Nhạc viện có
sức chứa 350 chỗ ngồi với lịch sinh
hoạt định kỳ 2 lần/tuần.
-Phòng hoà nhạc có trang bị hệ thống
âm thanh và điều hoà và những thiết
bị bổ trợ
TRANG ÂM:
 Vách sân khấu:
TRANG ÂM:
 Trần sân khấu:
TRANG ÂM:
 TƯỜNG:
TRANG ÂM:
TRANG ÂM:
 TRẦN
TRANG ÂM:
 BAN CÔNG:
GHẾ
CỬA
TRANG ÂM: