Cea mai mare criză de la începutul lumii „Ne apropiem de o mare criză care, mai mult decât oricare

alta dinainte de când lumea a fost creată, va cere deplina consacrare a oricărui care a luat asupra lui numele lui Hristos.” Gospel Workers, 323. {Cr 5.5} O criză uluitoare „Prezentul este un timp de un interes covârşitor pentru toate fiinţele. Legiuitori şi oameni de stat, oameni care ocupă poziţii înalte de încredere şi autoritate, femei şi bărbaţi de toate clasele, au atenţia îndreptată asupra evenimentelor care au loc în jurul nostru. Ei urmăresc relaţiile care există între naţiuni. Ei observă intensitatea cu care este luat în stăpânire fiecare element de pe pământ, şi recunosc că ceva mare şi decisiv este aproape să aibă loc, că lumea se află pe pragul unei crize uluitoare.” Prophets and Kings, 537; Evangelism 703, 704; Education, 179. {Cr 6.1} O furtună „Se stârneşte o furtună care va zgudui şi va proba temelia spirituală a fiecăruia până la maximum.” Testimonies for the Church 5:129. {Cr 6.2} „O furtună vine, necruţătoare în furia ei. Suntem noi pregătiţi să o întâmpinam?” Testimonies for the Church 8:315. {Cr 6.3} „Furtuna vine, o furtună care va încerca credinţa fiecărui om, care o va proba de ce categorie este. Credincioşii trebuie să fie acum ferm înrădăcinaţi în Hristos, altfel vor fi abătuţi de la calea cea bună de vreun anumit fel de erezie. Credinţa voastră să fie susţinută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Apucaţi cu fermitate mărturia vie a adevărului. Aveţi credinţa stabilită în Hristos ca într-un Mântuitor personal. El a fost şi întotdeauna va fi Stâncă noastră a Veacurilor.” Evangelism 361, 362. {Cr 6.4} „Dumnezeu mi-a descoperit ce va avea loc în ultimele zile, pentru ca poporul Său să fie pregătit să reziste împotriva furtunii de opoziţie şi mânie.” Testimonies for the Church 5:452. {Cr 6.5} „Furtuna vine, iar noi trebuie să ne pregătim pentru furia ei prin pocăinţă faţă de Dumnezeu şi credinţă faţă de Domnul nostru Isus Hristos. Dumnezeu Se va ridica şi va zgudui teribil pământul. Noi vom vedea tulburări în toate părţile. Mii de vase marine vor fi aruncate în adâncurile mării. Unităţi de marină se vor scufunda şi vieţi omeneşti vor fi sacrificate cu milioanele. Incendii vor izbucni pe neaşteptate şi nici un efort omenesc nu va fi capabil să le stingă. Palatele pământului vor dispărea în furia flăcărilor. Dezastre pe calea ferată vor fi din ce în ce mai frecvente; confuzie, ciocniri şi moarte fără avertizarea momentului vor avea loc pe marele linii de călătorie. Sfârşitul este aproape. Timpul de probă se încheie. O, să căutăm pe Domnul câtă vreme poate fi găsit, să-L chemăm câtă vreme este aproape!” Messages to Young People 89, 90. {Cr 6.6} Cel mai mare conflict pe care cineva l-a văzut vreodată „Conflictul care este chiar asupra noastră va fi cel mai teribil pe care cineva l-a văzut vreodată.” Testimonies for the Church 6:407.{Cr 7.1} Un conflict îngrozitor „Satana îşi organizează oştirile sale; suntem noi pregătiţi individual pentru conflictul îngrozitor care este chiar în faţa noastră? Pregătim noi copiii noştri pentru marea criză?” The Adventist Home 186. {Cr 7.2} Marea încercare „Dacă credincioşii adevărului nu sunt susţinuţi prin credinţă în aceste zile de pace relativă, ce-i va susţine pe ei când va veni marea încercare şi decretul care va sta împotriva tuturor acelora care nu se vor închina chipului fiarei şi nu vor primi semnul ei pe

copiii lui Dumnezeu ar trebui să strângă putere şi curaj pentru timpul de strâmtorare. În loc să devină slabi şi şovăielnici. Confuzie umple pământul şi o mare teroare vine asupra fiinţelor omeneşti.” Testimonies for the Church 5:526.” Testimonies for the Church 8:28.frunţile şi mâinile lor? Această perioadă solemnă nu este departe. {Cr 8. {Cr 7.1} .” Testimonies for the Church 4:251.3} O teroare mare „Păcatul a atins aproape limitele lui. Sfârşitul este foarte aproape.4} Sunt locuitorii Cerului conştienţi de conflictul care vine asupra noastră? „Întregul univers urmăreşte cu un interes greu de descris pentru a vedea încheierea finală în marea controversă dintre Hristos şi Satana. {Cr 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful