You are on page 1of 7

TOPIK 2 PENGLIBATAN MURID

AHLI KUMPULAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. En En En En En Pn Pn Roslan (ketua kumpulan)- SK Seri Bukit Pasir, Muar Rosazali- SK Parit Keroma Darat, Muar Ahmad Naim SK Taman Perling 3 Viveg SJKT Ladang Sembrong Robi Roston SK Palong 14 Rodiah Bt Seran SK Cheng Fakhirah Bustari SK Sri Tanjung

1. Guru membina satu 'site' menyediakan serba sedikit maklumat berkaitan dengan topik yang akan diajar.
2. Pelajar dikehendaki mencari maklumat tambahan bagi mengukuhkan pemahaman mereka di FROGSTORE MEDIA 3. Seterusnya mereka akan menjalani ujian pengukuhan bagi mengenalpasti tahap penguasaan mereka terhadap tajuk yang diajar

4.

Link atau pautan tambahan bagi membantu pelajar lebih menguasai topik yang diajar turut disediakan Nota-nota berkaitan dengan tajuk yang diajar turut disediakan - Word atau PDF Pelajar boleh mengakses topik tersebut pada bila-bila masa. Pelajar boleh mengulang penggunaan bahan yang disediakan.

5.

6.

7.

8.

Semua pelajar terlibat dengan penggunaan VLE bagi mendapatkan bahan PdP mengikut kemampuan masing-masing di mana pengenalan topik diperkenalkan mengikut aras. Sediakan ruang forum bagi memberi peluang pelajar memberi maklumbalas terhadap topik yang diajar.

9.

1.

Memberi hak kepada pelajar dalam membuat 'sites'. Contohnya 'sites' untuk Kelab / Persatuan.
Mewujudkan pertandingan Sites' di antara Kelab / Persatuan atau Kelas.

2.

3.

Penggunaan 'Polls'