You are on page 1of 7

TOPIK 2 PENGLIBATAN MURID AHLI KUMPULAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. Choo Low Yeow (Ketua Kumpulan) - SMK Dato' Sri Amar Diraja Ramlah bt. Muda - Sek. Dato' Abdul Razak Hasratul Amir b. Abdul Razak - SMK Dato' Dol Said Mohammd Faisal b. Zulkifli - SMK Agama Segamat Norazlina bt. Zainal Abidin - SMK Teriang Hilir Yusmaliza bt. Yusoff - SMK Kota Kulai

1. Guru membina satu 'site' menyediakan serba sedikit maklumat berkaitan dengan topik yang akan diajar. 2. Pelajar dikehendaki mencari maklumat tambahan bagi mengukuhkan pemahaman mereka di FROGSTORE MEDIA
3. Seterusnya mereka akan menjalani ujian pengukuhan bagi mengenalpasti tahap penguasaan mereka terhadap tajuk yang diajar

4. Link atau pautan tambahan bagi membantu pelajar lebih menguasai topik yang diajar turut disediakan 5. Nota-nota berkaitan dengan tajuk yang diajar turut disediakan - Word atau PDF 6. Pelajar boleh mengakses topik tersebut pada bila-bila masa. 7. Pelajar boleh mengulang penggunaan bahan yang disediakan.

8. Semua pelajar terlibat dengan penggunaan VLE bagi mendapatkan bahan PdP mengikut kemampuan masing-masing di mana pengenalan topik diperkenalkan mengikut aras. 9. Sediakan ruang forum bagi memberi peluang pelajar memberi maklumbalas terhadap topik yang diajar.

1. Memberi hak kepada pelajar dalam membuat 'sites'. Contohnya 'sites' untuk Kelab / Persatuan.
2. Mewujudkan pertandingan Sites' di antara Kelab / Persatuan atau Kelas. 3. Penggunaan 'Polls'