Paramārthastavaḥ

kathaṁ stoṣyāmi te (taṁ) nāthamanutpannamanālayam | lokopamāmatikrāntaṁ vākpathātītagocaram || 1 || tathāpi yādṛśo vā'si tathatārtheṣu gocaraḥ | lokaprajñaptimāgamya stoṣye'haṁ bhaktito gurum || 2 || anutpannasvabhāvena utpādaste na vidyate | na gatirnāgatirnātha abhāvāya namo'stu te || 3 || na bhāvo nāpyabhāvo'si nocchedo nāpi śāśvataḥ | na nityo nāpyanityastvamadvayāya namo'stu te || 4 || na hyeko haritamāñjiṣṭho varṇaste nopalabhyate | na pītaḥ śuklaḥ kṛṣṇo vā avarṇāya namo'stu te || 5 || na mahān nāpi hrasvo'si na dīrghaḥ parimaṇḍalaḥ | apramāṇagatiṁ prāpto'pramāṇāya namo'stu te || 6 || na dūre nāpi vāsanne nākāśe nāpi vā kṣitau | na saṁsāre na nirvāṇe asthitāya namo'stu te || 7 || asthitaḥ sarvadharmeṣu dharmadhātugatiṁ gataḥ | parāṁ gambhīratāṁ prāpto gambhīrāya namo'stu te || 8 || evaṁ stute stuto bhūyādathavā kiṁ vata stutaḥ | œūnyeṣu sarvadharmeṣu kaḥ stutaḥ kena vā stutaḥ || 9 || kastvāṁ śaknoti saṁstotumutpādavyayavarjitam | yasya nānto na madhyaṁ vā grāhyagrāho na vidyate || 10 || na gataṁ nāgataṁ stutvā sugataṁ gativarjitam | tena puṇyena loko'yaṁ vrajatāṁ saugatīṁ gatim || 11 || œrī paramārthastavaḥ samāptaḥ |

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful